НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 12 жовтня 2011 року N 2436

Про заяву Кіровоградської ОДТРК, м. Кіровоград, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 1276-м від 19.01.2005)

Розглянувши заяву Кіровоградської ОДТРК, м. Кіровоград (юридична та фактична адреси: пл. Кірова, 1, Будинок Рад, м. Кіровоград, 25022; генеральний директор Вадим Жоржович Мурований), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 1276-м від 19.01.2005 (ефірне регіональне (в межах області) радіомовлення: 6 радіочастот по області, обсяг мовлення - по 2,19 години середньодобово (будні - по 2 год. 10 хв. на добу; вихідні - по 2 год. 15 хв. на добу) у відрізках часу мовлення, мова: українська), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР N 1276-м від 19.01.2005 Кіровоградської ОДТРК, м. Кіровоград, на мовлення з використанням 6 радіочастот по області, згідно з додатком 2 до рішення, зазначивши у ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): радіо "Скіфія-центр";

- строк дії ліцензії: 7 років;

- програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.

2. Оператор телекомунікацій - Кіровоградська філія Концерну РРТ.

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати Кіровоградській ОДТРК, м. Кіровоград, ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням 6 радіочастот по області, згідно з додатком 2 до рішення, територія розповсюдження програм - згідно з додатком 2 до рішення, обсяг мовлення - згідно з додатком 3 до рішення. Врахувати коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм, згідно з додатком 2 до рішення, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та зменшення ліцензійного збору для державних телерадіоорганізацій на 90 %.

4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору за продовження, після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 1276-м від 19.01.2005. При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередній додаток 1 до ліцензії на мовлення НР N 1276-м від 19.01.2005 вилучається та вважається недійсним.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
12.10.2011 N 2436

Програмна концепція мовлення Кіровоградської ОДТРК, м. Кіровоград
(будні дні, обсяг мовлення - 2 години 10 хвилин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська;

II. Частка програм власного виробництва: 2 години 10 хвилин на добу, 100 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 2 години 10 хвилин на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-розважальний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

1 година 25 хвилин

1 година 25 хвилин

1 година 25 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

07 хвилин

07 хвилин

07 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

12 хвилин

12 хвилин

12 хвилин

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

08 хвилин

08 хвилин

08 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

03 хвилини

03 хвилини

03 хвилини

-

-

6

Дитячі передачі

05 хвилин

05 хвилин

05 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

06 хвилин

06 хвилин

06 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

02 хвилини

02 хвилини

02 хвилини

-

-

анонси

02 хвилини

02 хвилини

02 хвилини

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

Програмна концепція мовлення Кіровоградської ОДТРК, м. Кіровоград
(вихідні дні, обсяг мовлення - 2 години 15 хвилин на добу)

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі": українська;

II. Частка програм власного виробництва: 2 години 15 хвилин на добу, 100 %;

III. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 2 години 15 хвилин на добу, 100 %;

IV. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-розважальний;

V. Жанровий розподіл програмного наповнення:

N

Розподіл програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв./добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв./добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв./добу

Обсяг іноземного продукту
(год. хв./добу)

Програми та передачі, які передбачається ретранслювати
(год. хв./добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі

1 година 05 хвилин

1 година 05 хвилин

1 година 05 хвилин

-

-

2

Культурно-мистецькі передачі

20 хвилин

20 хвилин

20 хвилин

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

-

-

-

-

-

4

Розважально-музичний
/в т. ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявках тощо.../

25 хвилин

25 хвилин

25 хвилин

-

-

5

Підбірка музичних творів /для радіомовлення/

03 хвилини

03 хвилини

03 хвилини

-

-

6

Дитячі передачі

15 хвилин

15 хвилин

15 хвилин

-

-

7

Фільмопоказ /для телебачення/

-

-

-

-

-

8

Інше:

 

 

 

 

 

Реклама

06 хвилин

06 хвилин

06 хвилин

-

-

елементи оформлення ефіру

02 хвилини

02 хвилини

02 хвилини

-

-

анонси

-

-

-

-

-

телеторгівля

-

-

-

-

-

Конкурсні умови (частоти: 107,7 МГц у м. Ульянівці, 104,8 МГц у м. Новоукраїнці, 106,0 МГц у м. Гайвороні):

- обсяг ведення передач українською мовою - 100 %;

- обсяг музичних творів вітчизняного виробництва - не менше 50 %;

- обсяг музичних творів вітчизняних авторів і виконавців українською мовою - не менше 40 %;

- на одній території забороняється розповсюдження наземним ефірним способом однакових програм;

- здійснювати мовлення без трансляції передач, використання позивних, ретрансляції програм інших мовників.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
12.10.2011 N 2436

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення Кіровоградської ОДТРК, м. Кіровоград

Територіальна категорія мовлення: регіональне (в межах області)

N з/п

Місцезнаходження передавача

Частота/
канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

Коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм (n =)

1.

м. Кіровоград, вул. Садова, 88

106,7 МГц

5,0

м. Кіровоград та область

200

2.

Кіровоградська обл., м. Ульянівка, вежа РТС

107,7 МГц

0,1

м. Ульянівка

10

3.

Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Метелькова, 53

104,8 МГц

0,1

м. Новоукраїнка

10

4.

Кіровоградська обл., м. Гайворон, вежа РТС

106,0 МГц

0,1

м. Гайворон

10

5.

Кіровоградська обл., м. Смоліне, вежа РТС

101,2 МГц

0,5

м. Смоліне та прилеглі райони: Маловисківський, Новоукраїнський, Добровеличківський, Новоархангельський, Новомиргородський

30

6.

Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Пархоменка, вежа РТС

101,2 МГц

0,1

м. Олександрія

20

 

Начальник управління
науково-технічного і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
12.10.2011 N 2436

Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення Кіровоградської ОДТРК, м. Кіровоград

Загальний обсяг мовлення становить по 2,19 години середньодобово: будні дні - по 2 години 10 хвилин на добу; вихідні дні - по 2 години 15 хвилин на добу. Мовлення здійснюється у відрізках часу:

Понеділок - п'ятниця:

Субота:

Неділя:

06.45 - 06.55,

08.10 - 08.30,

15.40 - 16.00,

18.10 - 19.00,

20.00 - 20.30.

06.10 - 06.30,

08.10 - 08.30,

17.45 - 18.00,

18.10 - 19.00,

20.00 - 20.30

06.10 - 06.30,

08.10 - 08.30,

15.45 - 16.00,

18.10 - 19.00,

20.00 - 20.30.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали