Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про заяву КП "ТРК "БЕРЕЗНЕ" Березнівської районної ради, м. Березне Рівненської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (HP N 1329-м від 22.07.2011) (ефірне, позивні: "Радіо Березне")

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 11 липня 2018 року N 832

Про заяву КП "ТРК "БЕРЕЗНЕ" Березнівської районної ради, м. Березне Рівненської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (HP N 1329-м від 22.07.2011) (ефірне, позивні: "Радіо Березне")

18 січня 2018 року року до Національної ради надійшла заява КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "БЕРЕЗНЕ", м. Березне Рівненської обл. (вул. Київська, 7, м. Березне, Рівненська обл., 34600; директор - Лілія Костянтинівна Горбатюк), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1329-м від 22.07.2011 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 104,0 МГц у с. Курганах Березнівського району Рівненської обл., Р = 0,1 кВт, обсяг мовлення - 4 години 20 хвилин на добу у відрізках часу мовлення).

Відповідно до вимог частини третьої статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає: копії затверджених у встановленому порядку установчих та статутних документів заявника як суб'єкта господарювання, копію свідоцтва про реєстрацію заявника як суб'єкта інформаційної діяльності (в разі наявності), орієнтовний штатний розклад заявника; програмну концепцію мовлення відповідно до вимог статті 28 цього Закону; інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та пов'язаних осіб за формою, встановленою Національною радою, яка має містити вичерпний перелік інформації про структуру власності суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

КП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "БЕРЕЗНЕ", м. Березне Рівненської обл., було повідомлено письмово (N 17/219 від 16.02.2018) про наявність зауважень до заяви на продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1329-м від 22.07.2011.

Станом на 11.07.2018 КП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "БЕРЕЗНЕ", м. Березне Рівненської обл., зауваження до заяви на продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1329-м від 22.07.2011 не усунуті, а саме:

- відповідно до поданих документів відбулася зміна складу редакційної ради - заява про переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку зі зміною складу редакційної ради та документи, які підтверджують переоформлення (протоколи), відсутні;

- у пунктах 2, 3 заяви на продовження строку дії ліцензії на мовлення відсутні відомості про розподіл часток статутного капіталу,

- у пункті 4 заяви на продовження строку дії ліцензії на мовлення не зазначено перелік пов'язаних осіб відповідно до визначеного терміну в статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

- відсутні документи, що підтверджують порядок обрання складу редакційної ради;

- з метою перевірки вимог частини другої статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо створення телерадіоорганізації органом місцевого самоврядування необхідно надати належним чином завірену копію документа, що передбачає повноваження засновувати телерадіоорганізацію районною радою (рішення про створення або положення про неї);

доопрацювати з урахуванням вимог Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності (далі - Порядок), затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року N 2 (Порядок N 2) (зі змінами): схематичне зображення структури власності - зазначити повне найменування юридичної особи та скласти його відповідно до зразка, наведеного у додатку до цього Порядку (Порядок N 2), станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, Форма 2 (Порядок N 2) - зазначити розмір участі особи у суб'єкті інформаційної діяльності (пряму та сукупну), Форма 3 (Порядок N 2) - необхідно зазначити пов'язаних осіб відповідно до визначеного терміну в статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Форма 5 (Порядок N 2) - вказати кінцевого бенефіціарного власника відповідно до визначеного терміну в статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Форма 4 (Порядок N 2) - відсутня, надати відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою податкової декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 (Декларація N 859);

- подана програмна концепція мовлення не відповідає рішенню Національної ради від 13.04.2017 N 562 (Рішення N 562).

Крім цього відсутні: текстова частина - економічне обґрунтування, показати планові показники на 2019 рік, організаційно-технічні зобов'язання згідно зразка на сайті, копія дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу.

Керуючись статтями 1, 12, 24, 27, 28, 29, 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 13, 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Враховуючи вимоги частини сьомої статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", залишити без розгляду заяву КП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "БЕРЕЗНЕ", м. Березне Рівненської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1329-м від 22.07.2011.

2. Управлінню ліцензування повернути документи КП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "БЕРЕЗНЕ", м. Березне Рівненської обл.

3. Після усунення зазначених у рішенні причин, що стали підставою для залишення заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1329-м від 22.07.2011 без розгляду, КП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "БЕРЕЗНЕ", м. Березне Рівненської обл., має право повторно подати до Національної ради виправлені документи протягом 10 календарних днів.

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали