НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 листопада 2011 року N 2696

Про заяву ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0251-п від 07.05.98)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл. (місцезнаходження юридичної особи: кв-л 60 років СРСР, буд. 15, кв. 1, м. Свердловськ Луганської обл., 94812; директор Олександр Михайлович Оксаній), щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0251-п від 07.05.98 у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 119 каналів, збільшенням кількості програм до 84, збільшенням кількості домогосподарств до 25497, території розташування багатоканальної телемережі, зміною оператора телекомунікацій та загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та рішеннями Національної ради від 20.01.2010 N 2, від 23.02.2011 N 360, Національна рада вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 6, 7 (дата видачі додатків 04.04.2008), 2, 3 (дата видачі додатків 04.06.2007), 4 (дата видачі додатка 07.11.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0251-п від 07.05.98 Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 119 каналів, збільшенням кількості програм до 84, збільшенням кількості домогосподарств до 25497, території розташування багатоканальної телемережі, зміною оператора телекомунікацій та загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши:

- ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової та цифрової технологій, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 84 програм - 119 каналів;

- кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - 25497;

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - м. Свердловськ Луганської обл.;

- оператор телекомунікацій - Фізична особа - підприємець Оксаній Вадим Олександрович, м. Свердловськ Луганської обл.

2. Затвердити ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Провайдер програмної послуги ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

5. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (Постанова N 412), нарахувати ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які:

5.1. не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу багатоканальної телемережі, кількості програм, зміна оператора телекомунікацій, загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

5.2. впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення території розташування багатоканальної телемережі, кількості домогосподарств - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (провайдер програмної послуги з територією розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) - м. Свердловськ Луганської обл.) з урахуванням раніше сплаченої суми, коефіцієнта врахування територіальних особливостей розповсюдження програм N = 25, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0251-п від 07.05.98.

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 0251-п від 07.05.98 ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., додатки 1, 6, 7 (дата видачі додатків 04.04.2008), 2, 3 (дата видачі додатків 04.06.2007), 4 (дата видачі додатка 07.11.2007) вважаються недійсними та вилучаються.

8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

 

Перший заступник голови
Національної ради

О. Головатенко

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток
до рішення Національної ради
23.11.2011 N 2696

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., у складі програмної послуги в м. Свердловську Луганської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі

Універсальна програмна послуга* (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N з/п

Канал (ТВК) прийому

Програма

1.

29

Національна телекомпанія України

2.

29

ТОВ "ТРК "ЕРА"

3.

41

ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ

4.

36

АТЗТ "УНТК"

5.

48

ПАТ "ТК "ТЕТ"

6.

31

ТОВ "ТРК "ВІД"

7.

43

Луганська ОДТРК

8.

43

ТОВ "ТРК "Регіональна телевізійна система"


* - при використанні цифрової технології програми поширюються в кодованому вигляді.

Перелік телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги з використанням аналогової і цифрової технологій:

N з/п

Канал прийому

Програма

Умови розповсюдження (доступ) - відкритий або кодований

Номер та дата дозволу

9.

супутниковий

РАДА

відкритий / кодований

Договір N 186 від 29.01.2007

10.

супутниковий

ICTV

відкритий / кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

11.

супутниковий

Новий канал

кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

12.

супутниковий

С, Ти вдома

відкритий / кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

13.

супутниковий

Україна

відкритий / кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

14.

супутниковий

НТН

відкритий / кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

15.

супутниковий

tonis

відкритий / кодований

Договір N 15-Л від 03.03.2005

16.

супутниковий

К1

відкритий / кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

17.

супутниковий

5

відкритий / кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

18.

супутниковий

SHOPPING-TV

відкритий / кодований

Договір N 148 від 01.06.2010

19.

супутниковий

Погода ТБ

відкритий / кодований

Договір N П-19-03/10 від 01.03.2010

20.

супутниковий

Меню-ТВ

відкритий / кодований

Договір N 93 від 01.07.2007

21.

супутниковий

ДОНБАС

відкритий

Договір N 111672 від 25.05.2011

22.

супутниковий

КРТ

відкритий / кодований

Договір б/н від 20.06.2006

23.

супутниковий

Максі-ТВ

відкритий / кодований

Договір N 03-03/1-08/Д від 03.03.2008

24.

супутниковий

O-TV

відкритий / кодований

Договір N 737 від 01.05.2009

25.

супутниковий

24

відкритий / кодований

Договір N 10-04.2008/5 від 01.07.2008

26.

супутниковий

Перший діловий

відкритий / кодований

Договір N 06/07 від 01.07.2006

27.

супутниковий

MTV-MUSIC TELEVISION

відкритий / кодований

Договір N 63/2008 від 01.04.2008

28.

супутниковий

MUSIC BOX

відкритий / кодований

Договір N 355 від 31.12.2008

29.

супутниковий

UBC

відкритий / кодований

Договір N 11-02/ UBC-3 від 01.02.2009

30.

супутниковий

RU Music

відкритий / кодований

Договір N 119 від 01.01.2010

31.

супутниковий

REALTV ESTATE

відкритий / кодований

Договір N 210 від 01.01.2011

32.

супутниковий

NEWS ONE

відкритий / кодований

Договір N 232 від 01.01.2010

33.

супутниковий

STAR TV

відкритий / кодований

Договір N С-102-03/10 від 01.03.2010

34.

супутниковий

QTV

відкритий / кодований

Договір N 327/10 від 01.03.2010

35.

супутниковий

Гумор ТБ

відкритий / кодований

Договір N 159 від 31.12.2008

36.

супутниковий

Бабай ТБ

відкритий / кодований

Договір N 160 від 31.12.2008

37.

супутниковий

Футбол

відкритий / кодований

Договір N 53/55 від 01.01.2009

38.

супутниковий

ЧП.INFO

відкритий / кодований

Договір N 48/2009-к від 01.06.2009

39.

супутниковий

UBR

відкритий / кодований

Договір N 01/03/10-к від 01.03.2010

40.

супутниковий

ДТРК "Культура"

відкритий / кодований

Договір N 123 від 13.05.2009

41.

супутниковий

К2

відкритий / кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

42.

супутниковий

ТВі

відкритий / кодований

Договір N ТВі-91/08к від 20.10.2008

43.

супутниковий

Планета

кодований

Договір N 140/01.09-П від 01.05.2009

44.

супутниковий

КіКо

кодований

Договір N 142/04.09-кт від 01.05.2009

45.

супутниковий

кодований

Договір N 142/04.09-кт від 01.05.2009

46.

супутниковий

СВІТ

кодований

Договір N 150/04.09-С від 01.05.2009

47.

супутниковий

Футбол+

кодований

Договір N 53/55 від 01.01.2009

48.

супутниковий

Мега

кодований

Договір N 501-С від 01.01.2011

49.

супутниковий

ТОВ "Гамма-Консалтинг"

кодований

Договір N 22/06/09 від 22.06.2009

50.

супутниковий

СІТІ

кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

51.

супутниковий

2+2

кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

52.

супутниковий

Глас

кодований

Договір N 09/04 від 02.09.2002

53.

супутниковий

ТОВ "Світ ТВ"

кодований

Договір N 0153-к від 01.04.2009

54.

супутниковий

Перший розважальний телеканал (PRO ВСЕ)

кодований

Договір N 08/01-11/09-Т від 01.11.2009

55.

супутниковий

УНТ

кодований

Договір б/н від 01.11.2010

56.

супутниковий

КДРТРК

кодований

Договір N 3-2010 від 01.04.2010

57.

супутниковий

Малятко-TV

кодований

Договір N 19 від 01.05.2009

58.

супутниковий

englishclub

кодований

Договір N k6.09.0105.eng від 01.02.2009

59.

супутниковий

РТР-Планета

відкритий / кодований

Договір N 501-Р від 01.05.2010

60.

супутниковий

Первый канал. Всемирная сеть**

відкритий / кодований

Договір N 501-пк від 01.02.2005

61.

супутниковий

Сарафан

кодований

Договір N 68 від 01.06.2009

62.

супутниковий

TVCI

кодований

Договір N 53/62 від 01.06.2010

63.

супутниковий

Настоящее Смешное Телевидение

кодований

Договір N 38/НСТ від 01.01.2011

64.

супутниковий

Настоящее Страшное Телевидение

кодований

Договір N НСТ-12/06к від 20.11.2006

65.

супутниковий

Карусель

кодований

Договір N 1501-Т від 01.01.2011

66.

супутниковий

Оружие

кодований

Договір N ОРN 02-1к від 01.04.2011

67.

супутниковий

SET

кодований

Договір N 06-10AS від 28.12.2008

68.

супутниковий

AXN Sci-Fi

кодований

Договір N 06-10AS від 28.12.2008

69.

супутниковий

24 Техно

кодований

Договір N Т-107/08к від 03.10.2008

70.

супутниковий

TV-XXI

кодований

Договір N 53/54 від 19.12.2008

71.

супутниковий

НТВ Мир

кодований

Договір N 194 від 01.01.2008

72.

супутниковий

EUROSPORT

кодований

Договір N VII/32/10.022241 від 01.06.2010

73.

супутниковий

Ретро

кодований

Договір N 53/60 від 01.01.2009

74.

супутниковий

Drive

кодований

Договір N 53/60 від 01.01.2009

75.

супутниковий

Охота и рыбалка

кодований

Договір N 53/60 від 01.01.2009

76.

супутниковий

Здоровое телевидение

кодований

Договір N 53/60 від 01.01.2009

77.

супутниковий

Усадьба-ТВ

кодований

Договір N 53/60 від 01.01.2009

78.

супутниковий

Шансон-ТВ

кодований

Договір N Ш-62/09к від 01.07.2009

79.

супутниковий

RTVi

кодований

Договір N РТВ-76/08к від 12.11.2008

80.

супутниковий

Детский мир

кодований

Договір N РТВ-76/08к від 12.11.2008

81.

супутниковий

Телеклуб

кодований

Договір N ТК-47/08к від 12.11.2008

82.

супутниковий

Наше кино

кодований

Договір N РТВ-76/08к від 12.11.2008

83.

супутниковий

National Geographic Channel

кодований

Договір N 163-10 NGC від 29.04.2010

84.

супутниковий

Мать и дитя

кодований

Договір N МД-34/08к від 03.10.2008


** дозволити ретрансляцію програми "Первый канал. Всемирная сеть" після прийняття окремого рішення Національної ради щодо включення її до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Програми ретранслюються за наявності документів, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника.

Заборонити ретрансляцію неадаптованих до чинного законодавства програм на території України.

Провайдер програмної послуги ТОВ "ТРК "Інформтранссервіс", м. Свердловськ Луганської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

Розмір абонентської плати (тариф) за користування універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється уповноваженим державним органом.

 

Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління

О. Кривша

Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку

Т. Мироненко

Начальник управління
ліцензування телерадіомовлення

Л. Запорожець

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали