Додаткова копія: Про заяву ТС "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (HP N 1199-м від 03.12.2010) (ефірне, логотип: "ТБ Кагарлик")

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 11 травня 2018 року N 651

Про заяву ТС "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (HP N 1199-м від 03.12.2010) (ефірне, логотип: "ТБ Кагарлик")

Розглянувши заяву ТЕЛЕСТУДІЇ "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл. (місцезнаходження: площа Незалежності, 1, м. Кагарлик, Київська обл., 09200; директор Григорій Тарасович Лавриненко), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1199-м від 03.12.2010 (ефірне місцеве телебачення з використанням 27 ТВК у м. Кагарлику Київської обл., потужність передавача - 0,05 кВт, обсяг мовлення - 4 години на добу у відрізках часу мовлення), Національна рада дійшла наступного висновку.

Відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення" (Закон N 674-VIII) заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії додає інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, також інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та пов'язаних осіб. Подані документи повинні відповідати вимогам щодо прозорості структури власності заявника.

ТЕЛЕСТУДІЯ "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл., до заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1199-м від 03.12.2010 не надало в повному обсязі інформацію щодо прозорості структури власності, а саме: у пункті 3 заяви необхідно вказати відомості про розподіл часток статутного капіталу; у пункті 4 заяви необхідно: вказати для юридичної особи - місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків; Форма 2 - у колонці 4 необхідно зазначити вірний код ЄДРПОУ Кагарлицької районної ради згідно ЄДР; вказати повне найменування телерадіоорганізації відповідно до статуту та ЄДР Телестудія "ТБ Кагарлик", необхідно підписати та зазначити прізвище, ініціали та посаду підписанта; Форма 3 - у колонці 4 необхідно зазначити вірний код ЄДРПОУ Кагарлицької районної ради згідно ЄДР, необхідно у колонці 4 вказати дату народження фізичної особи, у колонці 7 необхідно зазначити опис взаємозв'язку відповідно до прикладу, зазначеному у Порядку, необхідно зазначити прізвище, ініціали та посаду підписанта; Схематичне зображення структури власності необхідно доопрацювати: для юридичних осіб вказати країну їх державної реєстрації, скласти станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою; скласти відповідно до прикладу, наведеному у Порядку; необхідно подати відомості про зміну у структурі власності за поточний рік станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою (Форма 4) та відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кінцевих бенефіціарних власників за рік, який передує даті звернення із заявою (2017 рік), за формою податкової декларації, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року N 859 (Декларація N 859).

24.04.2018 ТЕЛЕСТУДІЯ "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл., було повідомлено листом (вих. N 17/511) про наявність недоліків до заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1199-м від 03.12.2010.

03.05.2018 ТЕЛЕСТУДІЯ "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл., були надіслані документи (вх. реєстр. N 16/3300) до заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1199-м від 03.12.2010, але не надано в повному обсязі інформацію щодо прозорості структури власності, а саме: необхідно подати відомості про зміни у структурі власності за поточний рік станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою (форма 4), пункт 5 заяви щодо складу редакційної ради привести у відповідність статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якою встановлено, що половина складу наглядового органу (редакційної ради тощо) обирається засновником, а половина - власником (зазначено 7 осіб).

Станом на 11 травня 2018 року відповідні документи до Національної ради не надані.

Керуючись статтями 1, 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 13, 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Враховуючи вимоги частини сьомої статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", залишити без розгляду заяву ТЕЛЕСТУДІЇ "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1199-м від 03.12.2010.

2. Управлінню ліцензування повернути документи ТЕЛЕСТУДІЇ "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл.

3. Після усунення зазначених у рішенні причин, що стали підставою для залишення заяви щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення HP N 1199-м від 03.12.2010 без розгляду, ТЕЛЕСТУДІЯ "ТБ КАГАРЛИК", м. Кагарлик Київської обл., має право повторно подати до Національної ради виправлені документи протягом 14 календарних днів.

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали