ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

26.02.2018 р.

N 826/20110/16

Про закриття провадження у справі

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: головуючого, судді - Амельохіна В. В., суддів: Качура І. А., Келеберди В. І., без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, розглянувши в письмовому провадженні адміністративну справу за позовом Публічного акціонерного товариства "МетаБанк" до Кабінету Міністрів України, треті особи: Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна казначейська служба України, Міністерство соціальної політики України, Національний банк України, Пенсійний фонд України, про визнання незаконною та скасування постанови від 22.09.2016 р. N 662 (Постанова N 662), встановив:

Публічне акціонерне товариство "МетаБанк" звернулось з позовом до Кабінету Міністрів України, за участі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору - Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної казначейської служби України, Міністерства соціальної політики України, Національного банку України та Пенсійного фонду України про визнання незаконною та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 662 "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ" (Постанова N 662) в частині внесення змін та викладення в новій редакції абзац 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1231 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ": "3. До участі в конкурсі допускаються банки, що мають активи, частка яких становить не менш як 1 відсоток активів банківської системи або контрольний пакет акцій яких належить міжнародним фінансовим та банківським установам, які мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу від міжнародно визнаних рейтингових агенцій або у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків…".

Ухвалою суду від 15.11.2017 р. справу прийнято до провадження судді Амельохіна В. В.

Представником позивача через канцелярію суду 12.02.2018 р. подано клопотання про розгляд справи без його участі.

Представники відповідача та третіх осіб в судове засідання не прибули.

Відповідно до частини першої статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Згідно з частиною четвертою статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи або якщо відповідно до положень цього Кодексу ( N 2747-IV) розгляд справи здійснюється за відсутності учасників справи (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) суд закриває провадження у справі щодо оскарження нормативно-правових актів суб'єктів владних повноважень чи окремих їх положень, якщо оскаржуваний нормативно-правовий акт або відповідні його положення визнано протиправними і нечинними рішенням суду, яке набрало законної сили.

Як вбачається з ДСС (Діловодство спеціалізованого суду) постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.01.2017 р. у справі N 826/16693/16 (Постанова N 826/16693/16) позов задоволено, визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року N 662 "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ" (Постанова N 662) в частині внесення змін та викладення в новій редакції абз. 1 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1231 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ": "3. До участі в конкурсі допускаються банки, що мають активи, частка яких становить не менш як 1 відсоток активів банківської системи або контрольний пакет акцій яких належить міжнародним фінансовим та банківським установам, які мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу від міжнародно визнаних рейтингових агенцій або у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків…" та зобов'язано Кабінет Міністрів України, відповідно до частини 11 статті 171 КАС України, після набрання постановою суду законної сили, невідкладно опублікувати резолютивну частину даної постанови суду у виданні, в якому було офіційно оприлюднено нормативно-правовий акт.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23.02.2017 р. (Ухвала N 826/16693/16) та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 15.06.2017 р. (Ухвала N К/800/8004/17, К/800/8215/17) постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.01.2017 р. (Постанова N 826/16693/16) залишено без змін.

Крім того, в "Ліга Закон" 2018 в постанові Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. N 662 "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ" (Постанова N 662) зазначено, що постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 січня 2017 року у справі N 826/16693/16 (Постанова N 826/16693/16) визнано незаконною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року N 662 "Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ" в частині внесення змін та викладення в новій редакції абзацу першого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 1231 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ": "3. До участі в конкурсі допускаються банки, що мають активи, частка яких становить не менш як 1 відсоток активів банківської системи або контрольний пакет акцій яких належить міжнародним фінансовим та банківським установам, які мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу від міжнародно визнаних рейтингових агенцій або у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків…". Резолютивну частину постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 січня 2017 року у справі N 826/16693/16 опубліковано в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" від 21 березня 2017 року N 23.

Таким чином, у зв'язку з тим, що нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України в частині оскарження визнано незаконним та нечинним судовим рішенням, яке набрало законної сили, суд приходить висновку, що провадження у справі N 826/20110/16 підлягає закриттю на підставі пункту 6 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

Керуючись пунктом 6 частини першої статті 238 ( N 2747-IV), статтею 248 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), ухвалив:

Закрити провадження у справі N 826/20110/16 за позовом Публічного акціонерного товариства "МетаБанк" до Кабінету Міністрів України, за участі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору - Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної казначейської служби України, Міністерства соціальної політики України, Національного банку України та Пенсійного фонду України про визнання незаконною та скасування постанови від 22.09.2016 р. N 662 (Постанова N 662).

Копії ухвали про закриття провадження у справі невідкладно надіслати сторонам.

Роз'яснити позивачу, що повторне звернення з тими самими позовними вимогами не допускається.

У випадку оскарження ухвали позовні матеріали будуть скеровані до апеляційної інстанції разом з апеляційною скаргою.

Відповідно до частини 2 статті 238 КАС України ( N 2747-IV) Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

Відповідно до ч. 2 ст. 256 КАС України ( N 2747-IV) ухвала, постановлена судом під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями). Згідно ч. 1 ст. 295 ( N 2747-IV) та ч. 1 ст. 297 КАС України ( N 2747-IV) апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до пп. 15.5 п. 15 Розділу VII "Перехідні положення" КАС України ( N 2747-IV) в редакції Закону N 2147-VIII (Закон N 2147-VIII) до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

 

Головуючий, суддя

В. В. Амельохін

Судді:

І. А. Качур

 

В. І. Келеберда
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали