Додаткова копія: Про залишення без розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕЙГРУП" про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.07.2017 р. N 3171

Про залишення без розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕЙГРУП" про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕЙГРУП" від 06.06.2017 N 1 (вх. від 10.07.2017 N 6884/ФК) (далі - Заява) і доданих до неї документів, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII), частини першої (Закон N 222-VIII), пункту 1 (Закон N 222-VIII) та абзацу третього пункту 2 частини другої статті 12 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Залишити без розгляду заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КЕЙГРУП" (місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 24; код за ЄДРПОУ 37358122) (далі - Товариство) про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; надання послуг з факторингу, у зв'язку з тим, що Заява або хоча б один з документів, що додається до Заяви про отримання ліцензій, складений не за встановленою формою та оформлений із порушенням вимог Закону (Закон N 222-VIII), підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензій, подані не в повному обсязі, а саме:

1.1 подані анкети керівника / головного бухгалтера фінансової установи, форма яких встановлена додатком 2 до Ліцензійних умов (Постанова N 913), не містять інформації про строк чинності документа, що підтверджує проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації керівника та головного бухгалтера відповідно до професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених Нацкомфінпослуг, що є порушенням вимог абзацу третього пункту 18 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 подана анкета керівника фінансової установи, форма якої встановлена додатком 2 до Ліцензійних умов (Постанова N 913) (далі - анкета), не містить інформації щодо перебування керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу; включення до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку; застосовування міжнародних санкцій до фізичної особи, що є порушенням вимог абзацу третього пункту 18 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.3 анкета не містить прізвища, ім'я по батькові керівника, що надає згоду Нацкомфінпослуг на обробку та перевірку персональних даних, що стосується цього відповідності вимогам, визначеним Ліцензійними умовами та не містить дати складання анкети, що є порушенням вимог абзацу третього пункту 18 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.4 поданий примірний договір про надання фінансового кредиту не підписаний здобувачем ліцензії або іншою уповноваженою на це особою, що є порушенням вимог частини п'ятої статті 10 Закону (Закон N 222-VIII) та пункту 15 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.5 подана Заява, форма якої встановлена додатком 1 до Ліцензійних умов (Постанова N 913), це містить інформації щодо місцезнаходження суб'єкта господарювання (21050, місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 24), а містить місцезнаходження 21050, місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 42, що є порушенням вимог пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.6 Товариством не подано оригіналу примірного договору про надання послуг з факторингу та оригіналу примірного договору надання гарантій та поручительств, що є порушенням вимог абзацу третього підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензій без розгляду, Товариство може повторно подати заяву про отримання ліцензій.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного дня після прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 12 липня 2017 р. N 102
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали