ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

14.06.2011 р.

N 2а-5275/11/2670

Про залишення позовної заяви без розгляду

Колегія суддів Окружного адміністративного суду міста Києва у складі: головуючого, судді - Огурцова О. П., суддів: Кармазін О. А., Катющенко В. П., при секретарі судового засідання - Покотило М. С., розглянувши адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Кабінету Міністрів України про визнання незаконними вимог підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України N 45 від 13.02.2008, внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України N 393 від 17.07.92 (за участю позивача: не з'явився, представника відповідача: ОСОБА_2 (довіреність N 29-22/113 від 15.03.2011)), встановила:

21.09.2009 ОСОБА_1 звернувся до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області з адміністративним позовом до Миколаївського обласного військового комісаріату, третя особа Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області про визнання протиправними дій та зобов'язання провести перерахунок пенсії.

Ухвалою Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 23.09.2009 відкрито провадження у справі.

Ухвалою Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 05.10.2009 закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду.

15.10.2009 ОСОБА_1 до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області було подано заяву про зміну позовних вимог, якою позовні вимоги було доповнено вимогою наступного змісту: "Визнати повністю не законним та таким, що не відповідає вимогам правового акту вищої юридичної сили, а саме Рішенню Конституційного Суду України (у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1 - 4, 6 - 22, 24 - 100 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) від 22.05.2008 року N 10-рп/2008 та частини третьої ст. 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", вимоги пп. 1 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393", яким внесено до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 359) такі зміни: у пункті 7 доповнено пунктом після абзацу третього новим абзацом такого змісту: "Для осіб, які звільнені із служби в 2008 - 2009 роках (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. N 748, від 3 вересня 2005 р. N 865, від 9 березня 2006 р. N 268 і від 15 листопада 2006 р. N 1588) або які померли (загинули) в зазначений період, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців. При цьому для осіб, звільнених у січні 2008 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць."

Ухвалою Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 04.12.2009 адміністративну справу N 2а-2304/2009 передано за підсудністю до Окружного адміністративного суду міста Києва.

28.12.2009 ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу на ухвалу Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 04.12.2009.

Ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 25.08.2010 у справі N 22ц-3206/10 апеляційну скаргу задоволено частково, ухвалу Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 04.12.2009 скасовано, а справу направлено до того ж суду для розгляду.

Ухвалою Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.10.2010 адміністративну справу N 2а-1023/2010 за підсудністю передано до Окружного адміністративного суду міста Києва.

18.10.2010 ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу на ухвалу Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.10.2010.

Ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 03.02.2011 у справі N 2а-1023/10/1421 апеляційну скаргу залишено без задоволення, ухвалу Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 11.10.2010 без змін та справу направлено до Окружного адміністративного суду міста Києва для продовження розгляду.

Супровідним листом N 2а-1023/10/1421 від 16.03.2011 справу направлено до Окружного адміністративного суду міста Києва.

12.04.2011 за результатом автоматичного розподілу судових справ для розгляду справи N 2а-5275/11/2670 було визначено суддю Огурцова О. П.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.04.2011 справу було прийнято до провадження.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.05.2011 справу N 2а-5275/11/2670 в частині позовних вимог щодо визнання протиправними дії при проведенні ОСОБА_1 розрахунку розміру грошового забезпечення для нарахування пенсії з 17.12.2008 та зобов'язання Миколаївський обласний військовий комісаріат провести ОСОБА_1 розрахунок розміру грошового забезпечення для нарахування пенсії з 17.12.2008 за вислугу 20 років згідно частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" N 2262-XII від 09.04.92, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" від 04.04.2006 N 3591-IV, у розмірі 50 % місячного грошового забезпечення за листопад 2008 року за останньою штатною посадою перед звільненням (посадовий оклад, оклад за військовим званням, процентна надбавка за вислугу років, усі щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати) та премія передано до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області.

У судове засідання 06.06.2011 позивач не з'явився, 16.05.2011 через канцелярію суду від нього надійшла заява, в якій він просив розглядати справу за його відсутності.

Представник відповідача у судовому засіданні 06.06.2011 заявив клопотання про залишення позовної заяви без розгляду з огляду на те, що оскаржувана постанова набрала чинності з дня її офіційного оприлюднення, а саме з 20.02.2008 та саме з цієї дати починається строк на оскарження нормативно-правового акта, а тому оскільки заяву про уточнення позовних вимог, якої позовні вимоги було доповнено вимогами про визнання незаконними вимог підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України N 45 від 13.02.2008, внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України N 393 від 17.07.92 було подано 15.10.2009, то позивачем було пропущено річний строк звернення до адміністративного суду, встановлений статтею 99 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, яка діяла на момент звернення з позовом).

Відповідно до частини другої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, чинній на момент звернення позивача до суду за заявою про зміну позовних вимог) для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

З аналізу зазначеної норми права вбачається, що початком річного строку звернення до суду є день коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав.

З урахуванням наведеного можна дійти висновку про те, що у випадку оскарження нормативно-правового акту строк звернення до суду починається з дня його офіційного опублікування, не зважаючи на те, що особа, на яку поширюється його дія фактично ознайомилась з ним значно пізніше, оскільки саме з моменту офіційного опублікування нормативно-правового акту особа мала можливість ознайомитись з його змістом та повинна була дізнатися про порушення її прав.

Аналогічна позиція викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 22.02.2011 по справі за позовом ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України, третя особа - ОСОБА_5, про визнання частково нечинною постанови.

Частиною першої статті 53 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" встановлено, що постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.

Постанова Кабінету Міністрів України N 45 від 13.02.2008 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" була офіційно опублікована 20.02.2008 в Урядовому кур'єрі та 25.02.20008 в Офіційному віснику України.

Позивач заяву про збільшення позовних вимог, в якій доповнив позовні вимоги вимогою щодо визнання незаконними вимог підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України N 45 від 13.02.2008, внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України N 393 від 17.07.92, до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області подав 15.10.2009.

З урахуванням наведеного колегія суддів дійшла висновку про те, що позивачем було пропущено річний строк звернення до суду, оскільки оскаржувана постанова Кабінету Міністрів України була офіційно опублікована 22.02.2008, а позивач подав заяву про збільшення позовних вимог, в якій доповнив позовні вимоги вимогою щодо визнання незаконними вимог підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України N 45 від 13.02.2008, внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України N 393 від 17.07.92, лише 15.10.2009.

Згідно статті 100 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка його подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Заяви про поновлення строку звернення до адміністративного суду позивач не подав.

На підставі викладеного, керуючись статтею 100 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів ухвалила:

Залишити без розгляду позовну заяву ОСОБА_1 до Кабінету Міністрів України про визнання незаконними вимог підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України N 45 від 13.02.2008, внесення змін до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України N 393 від 17.07.92.

Відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала набирає законної сили після закінчення строку для її апеляційного оскарження. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів за правилами, встановленими статтями 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

 

Головуючий, суддя

О. П. Огурцов

Судді:

О. А. Кармазін

В. П. Катющенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали