Додаткова копія: Про залишення позову без розгляду

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

29.08.2019 р.

N 640/21656/18

Про залишення позову без розгляду

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді - Вєкуа Н. Г., при помічникові Лавренюк Н. С., за участі представника відповідача - С. Д. О., здійснюючи підготовчий судовий розгляд адміністративної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Новотіс" до Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" про визнання протиправним та скасування наказу, зобов'язання вчинити дії,  встановив:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось товариство з обмеженою відповідальністю "Новотіс" (67543, Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вул. Чапаєва (О. Ставніцера), буд. 60, код ЄДРПОУ 38718855) з позовом до державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 14, код ЄДРПОУ 38727770), в якому просить:

- визнати протиправним та скасувати наказ державного підприємства "Адміністрація морських портів України" від 29 листопада 2018 року N 312/10 "Про затвердження умов договору приєднання про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України";

- визнати протиправними дії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" щодо прийому та реєстрації декларацій про приєднання до договору про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України, затвердженого наказом від 29 листопада 2018 року N 312/10 "Про затвердження умов договору приєднання про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України" та зобов'язати державне підприємство "Адміністрація морських портів України" утриматися від вчинення таких дій.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2018 відкрито загальне позовне провадження у справі та призначено підготовче судове засідання по справі.

В підготовче судове засідання, призначене на 01.08.2019 представник позивача не з'явився. Причин неявки представником позивача суду не повідомлено. Клопотання про розгляд справи за відсутності позивача до суду не надано. Про час та місце підготовчого судового засідання був повідомлений особисто, про що свідчить розписка, наявна в матеріалах справи.

Суд керуючись положеннями ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) відклав розгляд справи на 29.08.2019 року, про що сторін повідомлено судовими повістками про виклик.

У підготовче судове засідання 29 серпня 2019 року представник позивача повторно не прибув.

Про дату, час та місце судового засідання ТОВ "Новотіс" було повідомлено шляхом направлення повістки про виклик, яка направлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу позивача, яка зазначена в позовній заяві: 67543, Одеська обл., Лиманський р-н, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60, що підтверджується матеріалами справи.

Водночас, заяв щодо перенесення розгляду справи або слухання справи за відсутності сторін до суду не надходило, про причини неявки суд не повідомлено.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 240 КАС України ( N 2747-IV), суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду, якщо позивач не прибув (повторно не прибув, якщо він не є суб'єктом владних повноважень) у підготовче засідання чи у судове засідання без поважних причин або не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

Отже, для залишення позовної заяви без розгляду на підставі п. 4 ч. 1 ст. 240 КАС України ( N 2747-IV) необхідними умовами є:

- повторна неявка належним чином повідомленого про час та місце судового засідання позивача;

- належним чином повідомлений про час та місце судового засідання позивач не повідомив про причини своєї неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

При цьому, аналіз норм процесуального законодавства передбачає, що оцінку поважності причин неявки позивача у судове засідання дає суд, виходячи з наявних у справі доказів. Позивачем до матеріалів справи не надано жодного належного доказу неможливості прибуття в судове засідання.

Відповідно до ч. 8 ст. 126 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Частиною 1 статті 131 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) учасники судового процесу зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу ( N 2747-IV), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Суд зазначає, що про призначення підготовчого судового засідання на 01.08.2019, представника позивача повідомлено належним чином шляхом особистого повідомлення, що підтверджується розпискою, наявною, в матеріалах справи, на 29.08.2019 позивача також повідомлено належним чином шляхом надіслання повістки на адресу товариства, зазначену у позовній заяві, що не суперечить приписам Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

Разом з тим, заяви про розгляд справи за відсутності представника позивача, повідомлень про причини неявки або повідомлень про зміну адреси до суду не надходило.

Відповідно до ч. 5 ст. 205 КАС України ( N 2747-IV), у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 КАС України ( N 2747-IV), за результатами підготовчого засідання суд може постановити ухвалу, зокрема, про залишення позовної заяви без розгляду.

З матеріалів справи вбачається, що повторна неявка позивача у підготовче судове засідання, перешкоджає розгляду справи, враховуючи предмет оскарження та необхідність з'ясування певних обставин спірних правовідносин.

Європейський суд з прав людини в рішенні від 07.07.89 у справі "Юніон Аліментаріа проти Іспанії" зазначив, що заявник зобов'язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосереднього його, утримуватися від використання прийомів, які пов'язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Як наголошує в своїх рішеннях Європейський суд, позивач як сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки (рішення Європейського суду прав людини у справі "Каракуця проти України").

Разом з тим, суд також звертає увагу, що перебіг строків судового розгляду в адміністративних справах починається з часу надходження позовної заяви до суду, а закінчується ухваленням остаточного рішення у справі, якщо воно прийняте не на користь особи або виконанням рішення, ухваленого на користь особи.

Судом також враховується практика Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема, рішення "Іззетов проти України" (Рішення), "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України" (Рішення), "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України" (Рішення), "Гержик проти України" (Рішення), згідно яких суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Відтак, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання розумних строків розгляду адміністративної справи та уникнення затягування судового розгляду, а також з метою дотримання прав всіх учасників судового процесу, суд вважає за необхідне, у зв'язку з повторною неявкою представника позивача в підготовче судове засідання, від якого не надійшло заяви про розгляд справи без його участі, залишити позов в адміністративній справі N 640/21656/18 без розгляду.

Керуючись ст. ст. 183 ( N 2747-IV), 205 ( N 2747-IV), 240 ( N 2747-IV), 241 ( N 2747-IV), 243 ( N 2747-IV), 248 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Новотіс" до Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" про визнання протиправним та скасування наказу, зобов'язання вчинити дії - залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення в порядку, визначеному статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) і може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 292 - 297 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 30 серпня 2019 року.

 

Суддя

Н. Г. Вєкуа
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали