МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2017

м. Київ

N 292

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2017 р. за N 747/30615

Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пункту 121 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору);

Тимчасовий перелік військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року N 902 "Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами" (Порядок N 902), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за N 45/24822 (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Голова профспілки працівників
Збройних Сил України

В. П. Добровольський

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
29 травня 2017 року N 292

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 червня 2017 р. за N 747/30615

ПОРЯДОК
заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади заміщення в мирний час окремих військових посад Збройних Сил України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

2. У Збройних Силах України в мирний час можуть заміщатися цивільними особами окремі військові посади, які включені у Тимчасовий перелік військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору) (далі - Тимчасовий перелік), у тому числі посади, укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною.

3. Військова посада може бути заміщена лише працівником, який не є державним службовцем та має споріднену спеціальність, що відповідає коду посади відповідно до Класифікатора професій (КП ДК 003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

4. Регулювання трудових відносин працівників, які заміщують військові посади, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Вакантні посади військовослужбовців, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною, не дозволяється заміщувати працівниками на умовах сумісництва та суміщення.

5. Дія строкових трудових договорів, укладених з цивільними особами відповідно до вимог частини четвертої статті 6 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" до набрання чинності цим Порядком, триває до закінчення строку, на який їх було укладено.

II. Посадові особи, уповноважені укладати трудовий договір

1. Заміщення окремих військових посад здійснюється на умовах строкового трудового договору, який укладається з працівником командирами (начальниками) військових частин, закладів, установ та організацій, у штатах яких перебувають посади, що можуть підлягати заміщенню.

2. Заміщення вакантних військових посад начальників (керівників) закладів, установ та організацій здійснюється на умовах строкового трудового договору, який укладається з працівником посадовою особою, до номенклатури посад для призначення військовослужбовців якої віднесено таку посаду.

3. У разі необхідності призначення працівника на військову посаду, яка відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців віднесена до повноважень іншої посадової особи, заміщення цієї посади здійснюється лише після отримання письмового дозволу такої посадової особи.

4. У разі якщо така посада підлягає заміщенню на підставі проведеного конкурсу, конкурс на її заміщення оголошується лише після отримання письмового дозволу посадової особи, до номенклатури посад для призначення військовослужбовців якої віднесено таку посаду.

III. Особливості укладання строкового трудового договору

1. Строк дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщують вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця.

2. У разі прийняття працівників на посади, укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також на посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною, строк дії строкового трудового договору визначається до повернення військовослужбовців, які займають ці посади, із відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами чи відпусток по догляду за дитиною.

 

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України

О. В. Яцино

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
29 травня 2017 року N 292

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 червня 2017 р. за N 747/30615

ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЛІК
військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

I. Посади офіцерського складу відповідно до Каталогу штатних посад офіцерського складу Збройних Сил України, які не передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327

N
з/п

Код посади

Найменування посади

Військово-облікова спеціальність
(ВОС)

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

6

1. Для органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

1

9146

Бортовий авіаційний технік

461001, 461002, 461201

3143

Інженер бортовий

2

9190

Бортовий інженер

461001, 461002

3143

Інженер бортовий

3

1640

Викладач

Усі ВОС

2351.2

Викладач

4

1716

Геодезист

191000

2148.2

Геодезист

5

1429

Головний технолог

191400

2148.2

Картограф

6

2620

Енергетик

500300, 620300

3113

Енергетик

7

3386

Інженер

121000, 191100, 241000, 300100, 420100, 420200, 430200, 430600, 430900, 441100, 441500, 461206, 461400, 500100, 510200, 520100, 521000, 521001, 521305, 531100, 560200, 560201, 620400

2149.2

Інженер

670200

2149.2

Інженер з метрології

8

1035

Інженер-інспектор

620100

3152

Інженер-інспектор

9

0429

Інспектор

Усі ВОС

2411.2

Аудитор, бухгалтер

2411.2

Бухгалтер

10

0569

Інструктор

041300, 041505

3439

Інструктор

11

5726

Інструктор з практичного навчання

491100, 495000, 541000

3439

Інструктор

12

6751

Картограф

191400

2148.2

Картограф

13

0633

Командир вертольота

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

14

4537

Командир корабля

061401

2359.2

Старший інструктор-пілот

15

4537
5522

Командир корабля - льотчик-інструктор

061401

2359.2

Старший інструктор-пілот

16

0685

Кореспондент

330300

2451.2

Кореспондент

17

0686

Льотчик

Усі ВОС

3143

Пілот

18

5522

Льотчик-інструктор

Усі ВОС

2359.2

Інструктор-пілот

19

0686
8361

Льотчик-оператор

Усі ВОС

3143

Другий пілот

20

0455

Льотчик-штурман

Усі ВОС

3143

Другий пілот

21

0326

Начальник будинку офіцерів

344000

1210.1

Директор будинку офіцерів

22

6492
0569

Начальник системи - інструктор

044001, 444100, 461702, 461705

3439

Інструктор

23

5549

Офіцер

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

070100, 520100, 521000

2149.2

Інженер
(за спеціалізаціями)

100100, 121000, 250400, 250300, 300200, 500100, 500200, 530100, 531100, 652000

341000, 344000, 344100

2445.2

Психолог

230100, 240100, 250300, 250400, 320100, 390400

3439

Інспектор-ревізор

850300

2429

Юрисконсульт

310100

2441.2

Економіст

3303003

2451.2

Кореспондент

250100, 290400

3423

Інспектор

900101

2221.2

Лікар

24

1929

Офіцер-політолог

340004

2443.2

Політолог

25

1928

Офіцер-психолог

340001, 340002, 340004, 341900

2445.2

Психолог

26

4659

Перекладач

390400

2444.2

Перекладач

27

0185

Помічник керівника польотами

062800

3144

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу)

28

1965

Помічник командира корабля

061400, 061401

3143

Другий пілот

29

7296

Помічник начальника відділення

310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

850300

2429

Юрисконсульт

30

8016

Помічник начальника відділу

430100, 430200, 430600, 430800, 430900, 442100, 560100, 560200, 620300

2149.2

Інженер

850300

2429

Юрисконсульт

290500

3423

Інспектор з кадрів

31

9305

Помічник начальника служби

310101

3433

Бухгалтер

32

2375

Помічник начальника центру

310101

3433

Бухгалтер

33

6565

Помічник начальника частини

620100

3436.1

Помічник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

34

4686

Помічник начальника штабу

021000

3439

Інспектор

35

7995

Помічник провідного інженера

Усі ВОС

2149.2

Інженер

36

5414

Провідний інженер

Усі ВОС

2149.2

Провідний інженер

37

1747

Провідний інженер-випробувач

461000, 461200, 461300, 670200

2145.2

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден

38

5035

Редактор

191401, 330300

2451.2

Редактор

39

0672

Спеціальний кореспондент

330300

2451.2

Кореспондент спеціальний

40

0730

Старший авіаційний технік-інструктор

461000, 461100, 461200, 461300

3115

Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден

41

3491

Старший бортовий авіаційний технік

Усі ВОС

3143

Інженер бортовий

42

3491
0569

Старший бортовий авіаційний технік-інструктор

Усі ВОС

3143

Інженер-інструктор бортовий

43

4541

Старший бортовий інженер-випробувач

461001

3143

Старший інженер-випробувач бортовий

44

1040

Старший бортовий інженер-інструктор

461001, 461002

3143

Інженер-інструктор бортовий

45

1094

Старший бортовий технік-випробувач

461002

3143

Старший механік-випробувач бортовий

46

2684

Старший викладач

Усі ВОС

2351.2

Викладач

47

5939

Старший геодезист

191000

2148.2

Геодезист

48

6797

Старший інспектор

Усі ВОС

2411.2

Старший аудитор, провідний бухгалтер

49

0925

Старший льотчик

Усі ВОС

3143

Старший пілот

50

7984

Старший льотчик-випробувач

061401, 061200

3143

Старший льотчик-випробувач

51

0734

Старший льотчик-інспектор

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

52

9213

Старший льотчик-інструктор

Усі ВОС

2359.2

Старший інструктор-пілот

53

3318

Старший офіцер

250100

3423

Інспектор

290100

3439

Інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних

290500

3423

Інспектор з кадрів

310100, 310101

3433

Бухгалтер

344000, 344100

2445.2

Психолог

350100

2455.2

Керівник художній

230200, 261001, 430900, 904000

3439

Інспектор-ревізор

850300

2429

Юрисконсульт

310100

2421.2

Економіст

070100, 250400, 250300, 530100, 560200, 652000

2149.2

Інженер

652000

2149.2

Інженер з якості

900100

2221.2

Лікар

54

8644

Старший помічник керівника польотами

062800

3144

Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу)

55

0727

Старший помічник начальника відділення

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

56

5872

Старший помічник начальника відділу

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

57

4538

Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини

290500

3423

Інспектор з кадрів

58

4302

Старший редактор

191401

2451.2

Редактор

59

6415

Старший технік

461000, 461003, 461007, 461102, 461103, 461104, 461105, 461106, 461200, 461202, 461203, 461204, 461205, 461206, 461300, 461304, 461305, 461309, 491200, 521600, 541100

3115

Старший технік авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

60

4987

Старший тренер

320100

3475

Тренер з виду спорту

61

5952

Старший штурман

Усі ВОС

2359.2

Штурман-інструктор

62

1093

Старший штурман-випробувач

061905

3143

Старший штурман-випробувач

63

1734

Старший штурман-інспектор

Усі ВОС

3143

Старший штурман-інспектор

64

3359

Старший юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

65

9161

Технік

461000, 461003, 461004, 461007, 461100, 461102, 461103, 461104, 461105, 461106, 461200, 461202, 461203, 461204, 461205, 461206, 461300, 461304, 461305, 461309, 491200, 521600, 521602, 541100

3119

Технік авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)

66

4946

Топограф

191000

2148.2

Топограф

67

4465

Штурман

Усі ВОС

3143

Бортштурман

68

8696

Штурман-оператор

Усі ВОС

3143

Бортштурман

69

7941

Юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

2. Для закладів охорони здоров'я Збройних Сил України

70

3928

Заступник начальника комісії

901300

2221.2

Лікар

71

3321

Лікар

Усі ВОС

2221.2

Лікар

72

1368

Начальник кабінету

Усі ВОС

2221.2

Лікар

73

3024

Ординатор

902900

2222.2

Лікар-стоматолог

904200

2229.2

Лікар-рентгенолог

906100

2212.2

Лікар-патологоанатом

Інші ВОС

2221.2

Лікар

74

5549

Офіцер

909000

2224.2

Провізор

75

6688

Провідний хірург

901300

2221.2

Лікар-хірург

76

0995

Провідний терапевт

902001

2221.2

Лікар-терапевт

77

5780

Старший лікар

Усі ВОС

2221.2

Лікар

78

1250

Старший ординатор

901312

2222.2

Лікар-стоматолог-хірург

902900

2222.2

Лікар-стоматолог

903900

2229.2

Лікар з функціональної діагностики

904200

2229.2

Лікар-рентгенолог

Інші ВОС

2221.2

Лікар

3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України

79

1640

Викладач

Усі ВОС

2310.2

Викладач вищого навчального закладу

80

1183

Головний науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Головний науковий співробітник

81

1183
1541

Головний науковий співробітник - начальник групи

Усі ВОС

2447.1

Головний науковий співробітник

1237.2

Начальник групи

82

1179

Доцент

Усі ВОС

2310.1

Доцент

83

3386

Інженер

Усі ВОС

2149.2

Інженер

670200

2149.2

Інженер з метрології

84

4450

Молодший науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Молодший науковий співробітник

85

2043

Науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Науковий співробітник

86

4396
2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

87

1541

Начальник групи

290500

1229.7

Керівник групи

88

5549

Офіцер

290500

3423

Інспектор з кадрів

310101

3433

Бухгалтер

341000, 344000, 340005

2445.2

Психолог

020100, 040100, 131300, 330300, 390400

2149.2

Інженер

89

4659

Перекладач

390400

2444.2

Перекладач

90

7296

Помічник начальника відділення

310100, 310101

3433

Бухгалтер

290500

3423

Інспектор з кадрів

062600

2149.2

Інженер

91

8016

Помічник начальника відділу

021000, 021100, 030400, 070100, 230100, 310100, 560100

2149.2

Інженер

290500

3423

Інспектор з кадрів

92

4396
2184

Помічник начальника інституту - начальник служби

300200

1229.7

Начальник відділу

93

1578
1533

Помічник начальника інституту з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

94

2819

Помічник начальника навчальної частини

021000, 094300, 390400, 481400

2149.2

Інженер

95

9305

Помічник начальника служби

310101

3433

Бухгалтер

250400, 420300, 430600, 620100

2149.2

Інженер

96

1747

Провідний інженер-випробувач

Усі ВОС

2359.1

Старший науковий співробітник

97

1184

Провідний науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Провідний науковий співробітник

98

1180

Професор

Усі ВОС

2310.1

Професор

99

2684

Старший викладач

Усі ВОС

2310.2

Старший викладач вищого навчального закладу

100

8918

Старший інженер

Усі ВОС

2149.2

Інженер

101

8918 6046

Старший інженер - начальник зміни

531100

2149.2

Інженер

102

2422

Старший науковий співробітник

Усі ВОС

2359.1

Старший науковий співробітник

103

3318

Старший офіцер

310100, 310101

3433

Бухгалтер

070100, 230200, 300100, 461100

2149.2

Інженер

020100, 040100

3439

Інструктор

340002, 340100, 344000

2445.2

Психолог

104

5872

Старший помічник начальника відділу

021000, 021100, 030400, 040100, 044000, 070100, 230100, 250100, 420100, 430100, 430600, 430800, 440100

2149.2

Інженер

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

105

4088

Старший помічник начальника частини

Усі ВОС

2149.2

Старший інженер

106

4538

Старший помічник начальника штабу з кадрів і стройової частини

290500

3423

Інспектор з кадрів

107

7941

Юрисконсульт

850300

2429

Юрисконсульт

II. Посади офіцерського складу відповідно до Каталогу штатних посад офіцерського складу Збройних Сил України, які передбачають у підпорядкуванні військовослужбовців, та відповідні військово-облікові спеціальності

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327

1. Для органів військового управління, з'єднань, військових частин, установ та організацій Збройних Сил України

108

2578

Відповідальний секретар

330300

3431

Відповідальний секретар редакції

109

4058

Головний інженер

430200, 430600, 430900, 521003, 670200

1223.1

Головний інженер

110

4058 1122

Головний інженер - заступник начальника частини

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

111

3175

Головний редактор

330100, 330300

1210.1

Головний редактор газети, журналу

112

1429

Головний технолог

420100

1237.1

Головний технолог

113

9370

Директор департаменту

Усі ВОС

1231

Директор департаменту

114

8151

Заступник головного інженера

430200

2149.2

Інженер

115

7955

Заступник головного редактора

330300

1210.1

Заступник головного редактора

116

2342

Заступник начальника ансамблю з морально-психологічного забезпечення

340001

1229.6

Заступник керівника студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

117

2040

Заступник начальника арсеналу з морально-психологічного забезпечення

340001

2445.2

Психолог

118

3903

Заступник начальника бази

320010

1229.6

Заступник завідувача бази спортивної

119

8550

Заступник начальника бази з морально-психологічного забезпечення

340001

2445.2

Психолог

120

2337

Заступник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

121

7242

Заступник начальника відділу

062600, 230100, 250300, 250400, 310100, 310101, 330300, 420100, 850300

1229.7

Заступник начальника відділу

122

7242 4058

Заступник начальника відділу - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

123

7242
2820

Заступник начальника відділу - начальник матеріально-технічного забезпечення

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної

124

1421

Заступник начальника Головного військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Заступник начальника Головного військового представництва

125

8508

Заступник начальника військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Заступник начальника військового представництва

126

1209

Заступник начальника Головного управління
(тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Заступник начальника Головного управління

127

1209 4058

Заступник начальника Головного управління - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника Головного управління квартирно-експлуатаційного

128

1105
6154

Заступник начальника оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник художній

129

9062

Заступник начальника служби

310100, 310101

1231

Заступник начальника фінансового відділу

130

0393

Заступник начальника спортивного клубу

320100

1210.1

Заступник голови клубу (спортивного)

131

5278

Заступник начальника управління

620100

1210.1

Заступник начальника управління територіального квартирно-експлуатаційного

132

5278
7301

Заступник начальника управління - начальник відділу

310100, 310101

1229.7

Начальник відділу

310101

1210.1

Заступник начальника територіального управління - начальник відділу

133

5278
4058

Заступник начальника управління - головний інженер

620100

1210.1

Заступник начальника управління територіального квартирно-експлуатаційного

134

0009

Заступник начальника центру

230100

1210.1

Заступник начальника центру

135

0038

Начальник ансамблю

344000

1229.6

Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)

136

4553

Начальник бази

320010

1229.6

Завідувач бази спортивної

137

4396

Начальник відділення

170201

1226.2

Начальник колони (автомобільної, механізованої)

261000, 290500, 310101, 330300, 560200

1229.7

Начальник сектору

250300, 250400, 991100

1229.7

Завідувач відділення

138

4396
7242

Начальник відділення - заступник начальника відділу

620100

1210.1

Заступник начальника частини квартирно-експлуатаційної (району)

139

4396
2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

140

7301

Начальник відділу

070100, 230100, 250100, 290100, 290500, 310101, 330100, 330300, 344100, 390200, 610200, 470100, 620100, 850300

1229.7

Начальник відділу

350100

2455.2

Керівник художній

141

7301
5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

350100

1229.6

Головний диригент

142

7301
5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

620100

1210.1

Заступник начальника управління квартирно-експлуатаційного

143

7301
0009

Начальник відділу - заступник начальника центру

250400

1229.7

Начальник відділу

144

5884

Начальник військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Начальник військового представництва

145

1419

Начальник Головного військового представництва

Усі ВОС

1229.7

Начальник Головного військового представництва

146

8488

Начальник Головного управління (тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Начальник Головного управління

147

1541

Начальник групи

070100, 250400, 290100, 290500, 310101, 330300, 420100, 430100, 430200, 430202, 430300, 430600, 430700, 430800, 430900, 431100, 440100, 440104, 441400, 441401, 443003, 443100, 444000, 444100, 450100, 460100, 460200, 461000, 461003, 461100, 461102, 461200, 461202, 461300, 461301, 461600, 470200, 470600, 471100, 471200, 471500, 472000, 472002, 472100, 472702, 472800, 472900, 473000, 473100, 481400, 481900, 510200, 530100, 541000, 560200, 620100, 620300, 670200, 850300, 904000

1229.7

Керівник групи

148

1519

Начальник клубу

344000

1229.6

Завідувач клубу

149

2461 4987

Начальник команди - старший тренер

063000

1229.6

Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)

150

5705

Начальник музею

344000

1229.6

Завідувач музею

151

7393

Начальник оркестру

350100, 350200

1229.6

Головний диригент

152

7393
6154

Начальник оркестру - військовий диригент

350200

2455.2

Керівник музичний

153

7393
6734

Начальник оркестру - художній керівник

350100

1229.6

Головний диригент

154

0037

Начальник продовольчої служби

250300

1229.7

Начальник відділу

155

1746

Начальник продовольчої та речової служби

230100, 250100

1229.7

Начальник відділу

156

8139

Начальник редакції

330300

1229.7

Завідувач редакції

157

8710

Начальник речової служби

250400

1229.7

Начальник відділу

158

0491

Начальник складу (що утримується на окремому штаті)

909000

1226.2

Начальник складу (медичного)

159

6198

Начальник служби

241000, 280100, 620100, 670100, 901000, 900101, 990100

1229.7

Начальник відділу

160

0912

Начальник служби охорони праці

620300

1232

Начальник відділу охорони праці

161

0576

Начальник спортивного клубу

320010

1210.1

Голова клубу (спортивного)

162

5647

Начальник студії

330100

1210.1

Директор студії

163

3382

Начальник управління

220100, 310100, 320100

1210.1

Начальник управління

164

1533

Начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

165

4287

Начальник центру

230100

1210.1

Начальник центру

166

4287
7984

Начальник центру - старший льотчик-випробувач

060102

3143

Старший льотчик-випробувач

167

4287
6734

Начальник центру - художній керівник

350100

1229.6

Головний диригент

168

0474

Начальник частини

620100

1210.1

Начальник частини квартирно-експлуатаційної (району)

169

1318

Перший заступник начальника Головного управління
(тільки для військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України)

Усі ВОС

1210.1

Перший заступник начальника Головного управління

170

1540
6198

Помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

171

1538
6198

Помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

172

8702
1533

Помічник начальника бюро - начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

173

0506
6198

Помічник командира дивізіону з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

174

0992
1533

Помічник командира загону - начальник фінансово-економічної служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

175

0659
7301

Помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник відділу

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

176

1539
6198

Помічник командира полку з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

177

1607
6198

Помічник начальника центру з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310100, 310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

178

2402

Помічник начальника бази з матеріально-технічного забезпечення

230100

2149.2

Інженер

179

4874

Помічник начальника складу з матеріально-технічного забезпечення

230100, 230300

2149.2

Інженер

180

5882

Помічник начальника управління

850300

2429

Юрисконсульт

181

5882
1533

Помічник начальника управління - начальник фінансово-економічної служби

310100

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

182

4987

Старший тренер

320100

3475

Тренер з виду спорту

183

5035

Редактор

330300

2451.2

Редактор

2. Для закладів охорони здоров'я Збройних Сил України

184

5375

Заступник начальника госпіталю

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

185

5375
6958

Заступник начальника госпіталю - головний терапевт

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

186

5375
3504

Заступник начальника госпіталю - головний хірург

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

187

5375

Заступник начальника госпіталю (з клінічної роботи)

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю (з клінічної роботи)

188

5370
7301

Заступник начальника госпіталю з медичного постачання - начальник відділу

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

189

5398
0474

Заступник начальника госпіталю з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю з медичної частини

190

5375
9156

Заступник начальника госпіталю - начальник поліклініки

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника госпіталю

191

8601

Заступник начальника загону

Усі ВОС

2225.2

Лікар-епідеміолог

192

6725
0474

Заступник начальника санаторію з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач частини

193

5354
0474

Заступник начальника центру з медичної частини - начальник частини

Усі медичні ВОС

1210.1

Заступник начальника центру

194

4404

Начальник аптеки

Усі ВОС

1210.1

Завідувач аптеки (аптечного закладу)

195

4396

Начальник відділення

Усі ВОС

1229.5

Завідувач відділення

196

4396
4663

Начальник відділення - заступник начальника поліклініки

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач відділення

197

7301

Начальник відділу

Усі ВОС

1229.7

Начальник відділу

198

7301
5278

Начальник відділу - заступник начальника управління

900100

1229.7

Начальник відділу

199

9003

Начальник госпіталю

Усі ВОС

1210.1

Начальник госпіталю

200

6814

Начальник загону

Усі ВОС

1210.1

Начальник загону

201

7077

Начальник клініки

Усі ВОС

1229.5

Завідувач відділення

202

7448

Начальник комісії

Усі ВОС

1210.1

Лікар (голова комісії)

203

0930

Начальник лабораторії

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач лабораторії

204

0930 3321

Начальник лабораторії - лікар

Усі медичні ВОС

1229.5

Завідувач лабораторії

205

5052

Начальник лазарету

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник лазарету

206

1021

Начальник медичного пункту

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник медичного пункту

207

5082

Начальник медичної служби

Усі медичні ВОС

1229.5

Начальник медичної служби

208

0693

Начальник санаторію

Усі медичні ВОС

1210.1

Начальник санаторію

209

4287

Начальник центру

Усі ВОС

1210.1

Директор центру

210

7022
6198

Помічник начальника госпіталю - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

211

3810
4396

Помічник начальника складу - начальник відділення

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

212

1554
6198

Помічник начальника складу з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

213

2375
1533

Помічник начальника центру - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

214

1607
6198

Помічник начальника центру з фінансово-економічної роботи - начальник служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

3. Для науково-дослідних установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України

215

7886

Заступник начальника академії (з клінічної роботи)

900100

1210.1

Заступник директора (ректора, начальника академії (з клінічної роботи))

216

7242

Заступник начальника відділу

290100, 290500

3423

Інспектор з кадрів

310101

3433

Бухгалтер

217

3999

Заступник начальника інституту

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту

218

1103

Заступник начальника кафедри

Усі ВОС

1229.4

Заступник завідувача кафедри

219

3548

Заступник начальника інституту з наукової роботи

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту з наукової роботи

220

2068

Заступник начальника інституту з морально-психологічного забезпечення

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора інституту

221

0009

Заступник начальника центру

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора центру

222

1136

Заступник начальника університету

Усі ВОС

1210.1

Заступник начальника університету

223

9432

Заступник начальника університету з навчальної роботи (тільки для Національного університету оборони України)

020100

1210.1

Заступник начальника університету з навчальної роботи

224

1135

Заступник начальника університету з наукової роботи (тільки для Національного університету оборони України)

020100

1210.1

Заступник начальника університету з наукової роботи

225

8815

Заступник начальника факультету (тільки для військово-юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого)

021000

1229.4

Заступник декана

226

7053

Заступник начальника центру з наукової роботи

Усі ВОС

1210.1

Заступник директора центру

227

5738

Начальник академії

021000, 900100, 070100

1210.1

Директор (ректор, начальник) академії

228

4396

Начальник відділення

290500, 310101

1229.7

Керівник групи

229

4396
2184

Начальник відділення - помічник начальника інституту

300200

1229.7

Керівник групи

230

4396

Начальник відділення (тільки для військово-юридичного факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого)

560100

1229.7

Завідувач відділення

231

7301

Начальник відділу

330100, 460100, 900100, 905600

1229.7

Начальник відділу

232

1541

Начальник групи

021000, 121000, 230100, 230200, 290500, 310101, 340001, 560200, 560100, 670100, 850300

1229.7

Керівник групи

233

4965

Начальник інституту

Усі ВОС

1210.1

Директор (ректор, начальник) інституту

234

7285

Начальник кафедри

Усі ВОС

1229.4

Завідувач кафедри

235

0930

Начальник лабораторії (науково-дослідної)

Усі ВОС

1237.2

Начальник лабораторії (науково-дослідної)

236

0930

Начальник лабораторії (навчальної)

Усі ВОС

1229.4

Завідувач лабораторії

237

7115

Начальник комплексу (навчально-лабораторного)

Усі ВОС

1229.4

Завідувач лабораторії

238

7987

Начальник навчальної частини

Усі ВОС

1229.4

Завідувач кабінету навчального

239

1153

Начальник ліцею

021100, 070100

1210.1

Директор ліцею

240

4965

Начальник інституту (науково-дослідного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-дослідного інституту

241

3382

Начальник управління (науково-дослідного)

Усі ВОС

1229.7

Начальник науково-дослідного відділу

242

1140

Начальник наукового центру (науково-дослідного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-дослідного центру

243

1140

Начальник наукового центру (науково-методичного)

Усі ВОС

1210.1

Директор науково-методичного центру

244

0037

Начальник продовольчої служби

250300

1229.7

Начальник відділу

245

1746

Начальник продовольчої та речової служби

250100

1229.7

Начальник відділу

246

6198

Начальник служби

250300, 620100, 670100, 850300, 901000

1229.7

Начальник відділу

247

3142

Начальник факультету

850300

1229.4

Декан

248

1533

Начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

249

0666
1533

Помічник начальника академії з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

250

1578
1533

Помічник начальника інституту з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби

310101

1231

Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер

251

1914

Помічник начальника інституту з правової роботи

850300

2429

Юрисконсульт

252

2184
7301

Помічник начальника інституту - начальник відділу

300100

1229.7

Начальник режимно-секретного органу

253

2225
1998

Помічник начальника інституту з матеріально-технічного забезпечення - начальник служби матеріально-технічного забезпечення

230100

1235

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

III. Посади рядового, сержантського і старшинського складу відповідно до Переліку військово-облікових спеціальностей штатних посад, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327

N
з/п

Код посади

Найменування посади

Код посади

Найменування посади

1

2

3

4

5

254

001

Авіаційний спеціаліст

7232

Авіаційний механік з планера та двигунів

255

002

Авіаційний механік

7232

Авіаційний механік з планера та двигунів

256

005

Акумуляторник

7241

Акумуляторник

257

012

Артист вищої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист вищої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-соліст вищої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист вищої категорії балету

2454.2

Артист вищої категорії (ансамблю пісні й танцю тощо)

258

293

Артист вищої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист вищої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст вищої категорії

2453.2

Артист вищої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-вокаліст вищої категорії (соліст, естради тощо)

259

011

Артист першої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист першої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист-соліст-інструменталіст першої категорії

2453.2

Артист першої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-соліст першої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст першої категорії (соліст естради тощо)

2453.2

Артист першої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист першої категорії балету

2454.2

Артист першої категорії (ансамблю пісні й танцю тощо)

260

029

Артист першої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист першої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист першої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-вокаліст першої категорії (соліст, естради тощо)

261

239

Артист другої категорії (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист другої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист другої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-соліст другої категорії (хору)

2453.2

Артист-вокаліст другої категорії

2453.2

Артист другої категорії (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2454.2

Артист другої категорії балету

2454.2

Артист другої категорії (ансамблю пісні й танцю тощо)

262

066

Артист другої категорії (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист другої категорії оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист другої категорії ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-вокаліст другої категорії

263

006

Артист (для оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

2453.2

Артист-соліст (хору)

2453.2

Артист-вокаліст

2453.2

Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи)

2453.2

Артист балету

2454.2

Артист (ансамблю пісні й танцю тощо)

264

013

Артист (для оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

265

010

Асфальтобетонник

8332

Асфальтобетонник

266

016

Бетоняр

7123

Бетоняр

267

017

Бібліотекар

2432.2

Бібліотекар

268

025

Бухгалтер

3433

Бухгалтер

269

111

Бухгалтер (1 категорії)

2411.2

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

270

053

Бухгалтер (2 категорії)

3433

Бухгалтер

271

030

Вагранник

8122

Ливарник

272

047

Відповідальний виконавець (апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України)

4144

Діловод

273

014

Відповідальний виконавець (центрів криптографічного та технічного захисту інформації, забезпечення шифрованого зв'язку, кораблів 1 рангу)

4144

Діловод

274

547

Відповідальний виконавець

4144

Діловод

275

548

Відповідальний секретар (редакції)

3431

Відповідальний секретар редакції

276

037

Водій

8322

Водій автотранспортних засобів

277

038

Водій дрезини

8311

Водій дрезини

278

057

Водій-заправник

8322

Водій автотранспортних засобів

279

059

Водій-кранівник

8322

Водій автотранспортних засобів

280

996

Водій електровізка

8334

Водій електро- та автовізка

281

039

Водолаз

7216

Водолаз

282

040

Вожатий службових собак

5169

Провідник (вожатий) службових собак

283

044

Вулканізаторник

8231

Вулканізаторник

284

051

Газівник

8163

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

285

052

Гальванік

8223

Гальванік

286

055

Гідрометеоспостерігач

4113

Гідрометеоспостерігач

287

064

Головна медична сестра

1229.5

Головна медична сестра

288

072

Дегазатор

8152

Апаратник оброблення

289

073

Дезінфектор

9142

Дезінфектор

290

076

Дефектувальник

7232

Дефективник

291

079

Дизеліст

7233

Слюсар-дизеліст

292

081

Диспетчер

3119

Диспетчер

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

3144

Диспетчер авіаційно-диспетчерського пункту

293

074

Діловод

4144

Діловод

294

082

Діловод-статистик (з обліку особового складу)

4144

Діловод

4122

Статистик

295

084

Дозиметрист

7243

Дозиметрист

296

085

Дозувальник

8211

Дозувальник

297

032

Днювальний

8340

Днювальний

298

088

Дресирувальник

6129

Кінолог

299

561

Друкар

8251

Друкар високого друкування

8251

Друкар глибокого друкування

8251

Друкар металографічного друкування

8251

Друкар офсетного плоского друкування

300

993

Експедитор

4142

Експедитор (перевезення пошти)

301

995

Електрик

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

302

664

Електрозварник

7212

Електрозварник ручного зварювання

7212

Електрогазозварник

303

997

Електромонтер

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

304

107

Зуборізальник

8211

Зуборізальник

305

119

Інструктор

2359.2

Інструктор навчально-тренувального центру

3439

Інструктор

306

110

Інструктор з рукопашного бою

3475

Спортсмен-інструктор

3475

Тренер з виду спорту

307

112

Інструктор (по роботі з військовослужбовцями військової служби за контрактом)

3423

Інспектор з кадрів

308

113

Інструктор (ветеринарний, кулінар, пошукової собаки, технічних засобів охоронної сигналізації)

3439

Інструктор

309

115

Інструктор з фізичної підготовки і спорту

3475

Інструктор зі стройової та фізичної підготовки

310

121

Інструктор (по роботі з військовослужбовцями військової служби за контрактом)

3423

Інспектор з кадрів

311

126

Інструктор з водіння (танків і бойових машин)

3340

Інструктор з навчання практичній їзді

312

124

Інструментальник

7222

Слюсар-інструментальник

313

128

Кабельник

7245

Кабельник-спаювальник

314

129

Кабельник-спаювальник

7245

Кабельник-спаювальник

315

131

Каменотес

7113

Каменотес (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

316

134

Кіномеханік

8224

Кіномеханік

317

136

Клепальник

7214

Клепальник

318

213

Коваль

7221

Коваль ручного кування

319

197

Комендант

5121

Комендант

320

198

Комендант споруд

5121

Комендант об'єкта

321

135

Комірник

9411

Комірник

322

200

Комплектувальник

7233

Комплектувальник виробів та інструменту

323

203

Контролер

5169

Контролер на контрольно-пропускному пункті

324

206

Копрівник

8332

Копрівник

325

207

Коректор

4143

Коректор (коригування текстів)

7341

Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)

326

208

Кореспондент

2451.2

Кореспондент

327

209

Кочегар

8162

Машиніст (кочегар) котельні

328

619

Кравець

7433

Кравець

329

210

Кранівник

8333

Машиніст крана (кранівник)

8332

Машиніст крана автомобільного

330

211

Кріпильник

7111

Кріпильник

331

984

Кресляр

3118

Кресляр

332

569

Кухар

5122

Кухар

333

224

Лаборант (бактеріологічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

334

225

Лаборант (військових навчальних закладів)

3340

Лаборант (освіта)

335

216

Лаборант (з якості пального)

3111

Лаборант (медицина)

336

226

Лаборант (клінічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

337

227

Лаборант (патолого-анатомічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

338

228

Лаборант (радіологічної лабораторії)

7241

Лаборант-радіометрист

339

227

Лаборант (санітарно-епідеміологічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

340

230

Лаборант (судово-медичної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

341

231

Лаборант (токсикологічної лабораторії)

3221

Лаборант (медицина)

342

232

Лаборант (крім військових навчальних закладів)

3211

Технік-лаборант

3211

Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3340

Лаборант

343

233

Лінійний наглядач

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

344

234

Лінотипіст

4111

Друкар

345

235

Ливарник

8122

Ливарник

346

236

Лудильник

9322

Лудильник

347

244

Майстер

7233

Слюсар-ремонтник

7233

Слюсар з механоскладальних робіт

348

241

Маляр

7141

Маляр

349

023

Машиніст бульдозера

8332

Машиніст бульдозера

350

024

Машиніст бурової установки

8113

Машиніст бурової установки

351

994

Машиніст екскаватора

8332

Машиніст екскаватора одноковшового

8332

Машиніст екскаватора роторного

352

104

Машиніст заправної машини

8155

Оператор заправних станцій

353

201

Машиніст компресора

8163

Машиніст компресорних установок

354

245

Машиніст

8111

Машиніст (за спеціалізаціями)

355

246

Машиніст паровоза

8311

Машиніст паровоза

356

668

Машиніст скрепера

8332

Машиніст скрепера (скреперист)

357

247

Машиніст тепловоза

8311

Машиніст тепловоза

358

249

Медична сестра

3231

Сестра медична

 

359

250

Медична сестра-анестезист

3231

Сестра медична - анестезист

360

254

Метеоролог

3111

Технік-метеоролог

361

253

Метеоспостерігач

4113

Гідрометеоспостерігач

362

256

Механік

3115

Механік

363

251

Мідник

7213

Мідник

364

252

Мірошник

7412

Готувач сумішей

365

262

Молодший геодезист

2148.2

Геодезист

366

263

Молодший картограф

2148.2

Картограф

367

265

Молодша медична сестра

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

368

266

Молодший топограф

3118

Технік-топограф

369

267

Монтажник

7241

Електромонтер-релейник

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку

7244

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку

370

268

Монтер колій

7129

Монтер колії

371

269

Моторист

8163

Моторист електродвигунів

8340

Моторист (машиніст)

372

271

Музикант (оркестру вищої категорії, 1 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

373

272

Музикант (оркестру 2 категорії)

2453.2

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно-інструментального тощо)

374

283

Наладник поліграфічного устаткування

7223

Налагоджувальник поліграфічного устаткування

375

284

Нарядник

4121

Нарядник

376

292

Начальник аптеки - фармацевт

1210.1

Завідувач аптеки

377

289

Начальник адміністративно-господарчої частини

1229.7

Начальник відділу адміністративно-господарчого

378

298

Начальник бібліотеки

1229.6

Завідувач бібліотеки

379

299

Начальник бурової установки

1222.2

Начальник установки

380

528

Начальник бюро (креслярського)

1237.2

Завідувач креслярсько-копіювального бюро

381

300

Начальник бюро перепусток

1239

Завідувач бюро перепусток

382

302

Начальник віварію

1229.5

Завідувач віварію

383

342

Начальник відділення (керівник підрозділу)

1229.7

Завідувач відділення

384

343

Начальник відділення хлібовипікання

1221.2

Начальник відділення

385

387

Начальник ветеринарного пункту

3227

Фельдшер ветеринарної медицини

386

304

Начальник гаража

1226.2

Начальник гаража

387

307

Начальник готелю

1210.1

Завідувач готелю

388

522

Начальник господарчої частини

1239

Завідувач господарства

389

425

Начальник групи секретного документального забезпечення (полку, бригади та їм рівних)

1229.7

Керівник групи

390

426

Начальник групи секретного документального забезпечення (батальйону, дивізіону та їм рівних)

1229.7

Керівник групи

391

340

Начальник гуртожитку

1225

Завідувач гуртожитку

392

309

Начальник диспетчерського пункту

1222.2

Начальник диспетчерської служби

393

529

Начальник експедиції (засекречувальної апаратури зв'язку)

1222.2

Завідувач експедиції

394

530

Начальник експедиції

1222.2

Завідувач експедиції

395

357

Начальник звукометричного поста

1226.2

Начальник поста

396

358

Начальник інформаційного поста

4222

Адміністратор

397

499

Начальник їдальні (полку чи їм рівних і вище)

1315

Начальник їдальні

398

500

Начальник їдальні (батальйону, роти чи їм рівних)

1315

Начальник їдальні

399

313

Начальник кабінету

1229.4

Завідувач кабінету навчального

400

317

Начальник квартирно-експлуатаційної частини

1229.7

Завідувач частини

401

318

Начальник кінопункту

1229.6

Завідувач клубу

402

278

Начальник клубу (окремого батальйону (дивізіону) та йому рівних)

1229.6

Завідувач клубу

403

455

Начальник компресорної станції

1222.2

Начальник компресорної станції

404

324

Начальник котельні

1222.2

Начальник котельні

405

394

Начальник контрольно-технічного пункту

1229.7

Завідувач пункту (контрольно-технічного)

406

325

Начальник крана (вантажопідйомністю 25 т і більше та залізничного)

1222.2

Майстер виробничої дільниці кранової

407

326

Начальник крана (плавучого)

1222.2

Начальник крана

408

329

Начальник лабораторії

1229.7

Завідувач лабораторії

409

294

Начальник лазні

1228

Завідувач лазні

410

296

Начальник лазне-прального комбінату

1229.7

Завідувач пункту (лазне-прального)

1228

Завідувач лазні

1228

Завідувач пральні

411

330

Начальник лісопильної рами (верстата)

1222.2

Начальник виробничої дільниці лісопильної рами

412

386

Начальник лазне-прального дезінфекційного пункту

1229.7

Завідувач пункту (лазне-прального)

413

333

Начальник майстерні (з ремонту військово-технічного та господарського майна)

1221.2

Завідувач майстерні

414

395

Начальник медичного пункту

3221

Фельдшер

415

495

Начальник міжміської телефонної станції

1226.2

Начальник відділення зв'язку

416

338

Начальник млинарської установки

1222.2

Начальник установки

417

517

Начальник навчального класу

1229.4

Завідувач кабінету навчального

418

396

Начальник обмінного пункту

3114

Технік поштового зв'язку

419

345

Начальник парашутної сушарні

1229.7

Начальник виробничої дільниці парашутної сушарні

420

353

Начальник пральні

1228

Завідувач пральні

421

400

Начальник продовольчого пункту

1226.2

Начальник пункту

422

401

Начальник прожекторного пункту

1229.6

Завідувач

423

391

Начальник пункту заправки пальним

1229.7

Завідувач пункту (заправки пальним)

424

415

Начальник радіобюро

4223

Радіооператор

425

347

Начальник розплідника

1221.2

Завідувач розплідника

426

423

Начальник світлообладнання

3145

Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів

427

297

Начальник секретної бібліотеки

1229.7

Начальник режимно-секретного органу

428

427

Начальник складу (бригади та їй рівних і вище, а також складу, який об'єднує два та більше сховищ)

1226.2

Завідувач складу

429

428

Начальник складу (окремої роти, батальйону, дивізіону, полку та їм рівних)

1226.2

Завідувач складу

430

432

Начальник служби

1222.2

Начальник служби

431

433

Начальник спортивної бази

4222

Адміністратор

432

485

Начальник станції фельд'єгерсько-поштового зв'язку

3114

Технік поштового зв'язку

433

504

Начальник сховища

1226.2

Завідувач сховища

434

482

Начальник телефонної станції

1226.2

Начальник відділення зв'язку

435

519

Начальник фільмотеки

1229.6

Завідувач фільмобази (фільмосховища)

1229.6

Завідувач фільмотеки

436

520

Начальник фінансової частини (роти, батареї та їм рівних)

1231

Начальник фінансового відділу

437

488

Начальник фототелеграфної станції

1226.2

Начальник станції

438

524

Начальник холодильної установки

8163

Машиніст холодильних установок

439

521

Начальник хлібопекарні

1225

Завідувач виробництва (хлібопекарного)

440

526

Начальник цеху (з ремонту озброєння та техніки)

1222.2

Начальник цеху

441

534

Нормувальник

2412.2

Інженер з нормування праці

442

538

Оббивальник

7437

Оббивальник

443

537

Обмотувальник

8282

Обмотувальник

444

546

Оглядач

2451

Оглядач

445

541

Оксидувальник

8159

Оксидувальник

446

544

Операційна сестра

3231

Сестра медична операційна

447

543

Оператор

3132

Оператор радіочастотного контролю

4223

Радіооператор

4223

Оператор електрозв'язку

4133

Оператор авіаційного електрозв'язку

4112

Оператор комп'ютерного набору

448

545

Оптик

7311

Оптик-механік

449

559

Палітурник

7345

Палітурник документів

450

553

Паркетник

7132

Паркетник

451

554

Паропровідник

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

452

557

Пекар

7412

Пекар

453

558

Перекладач

2444.2

Перекладач

454

552

Перукар

5141

Перукар

5141

Перукар-модельєр

455

563

Пилостав

7422

Столяр

456

565

Пиляр

7422

Столяр

457

560

Піскоструминник

7143

Піскоструминник

458

562

Пічник

7122

Пічник

459

567

Планшетист

3118

Кресляр

4222

Черговий інформаційно-довідкової служби

460

570

Пожежний

5161

Пожежний

461

550

Пожежний-респіраторник

5161

Пожежний (респіраторник)

462

212

Покрівельник

7131

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

7131

Покрівельник сталевих покрівель

463

571

Полірувальник

7224

Полірувальник (механічне оброблення металів)

464

572

Помічник водія дрезини

8311

Помічник водія дрезини

465

581

Помічник коменданта

5121

Помічник коменданта

466

583

Помічник машиніста (крім помічника машиніста тепловоза)

8121

Помічник машиніста

467

586

Помічник машиніста тепловоза

8311

Помічник машиніста тепловоза

468

592

Помічник начальника відділення (вузла, станції фельд'єгерсько-поштового зв'язку)

3436.2

Помічник начальника (вузла, станції)

469

603

Помічник начальника господарчої частини

3436.2

Помічник начальника господарської частини

470

598

Помічник начальника служби

3436.2

Помічник начальника служби

471

620

Поштар

4142.2

Поштар

472

621

Приладник

7421

Електромеханік

473

093

Провідний бухгалтер

2411.2

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

474

645

Рамник

8141

Рамник

475

640

Радіотелеграфіст

3132

Радіотелеграфіст

476

641

Радіотелефоніст

4223

Радіотелефоніст

477

649

Рентгенолаборант

3229

Рентгенолаборант

478

650

Рентгенотехнік

7311

Рентгеномеханік

479

651

Ретушер

7344

Ретушер (фотороботи)

7343

Ретушер (поліграфічне виробництво)

8224

Фотолаборант

480

647

Робітник підсобний

9322

Підсобний робітник

481

658

Санітар

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

482

659

Санітарний інструктор

3231

Сестра медична

483

660

Санітарний інструктор-дезінфектор

3231

Сестра медична

484

665

Свердлувальник

8211

Свердлувальник

485

657

Сержант-інструктор (навчальної військової частини (центру))

3439

Інструктор

486

280

Складальник

7341

Складач на машинах

7341

Складач ручним способом

7341

Складальник на складальних рядковиливальних машинах

487

675

Складач поїздів

8312

Складач поїздів

488

913

Скляр

7135

Скляр

489

669

Слюсар

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7231

Слюсар з паливної апаратури

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

7233

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

7233

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

7232

Слюсар з ремонту літальних апаратів

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

7241

Слюсар-електромонтажник

7233

Слюсар-ремонтник

7136

Слюсар-сантехнік

7232

Слюсар-складальник двигунів

490

674

Сортувальник

4142

Сортувальник поштових відправлень та виробів друку

491

929

Спортсмен-інструктор

3475

Спортсмен-інструктор

492

927

Спортсмен-стажер

3475

Спортсмен-інструктор

493

811

Спортсмен

3475

Спортсмен-інструктор

494

683

Старший акумуляторник

7241

Акумуляторник

495

684

Старший апаратник

8159

Апаратник

496

685

Старший арматурник

7214

Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

497

686

Старший асфальтобетонник

8332

Асфальтобетонник

498

689

Старший бетоняр

7123

Бетоняр

499

690

Старший бібліотекар

2432.2

Бібліотекар

500

700

Старший вагар

9411

Вагар

501

705

Старший водолаз

7216

Водолаз

502

901

Старший водій електровізка

8334

Водій електро- та автовізка

503

713

Старший вулканізаторник

8231

Вулканізаторник

504

716

Старший газівник

8163

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

505

717

Старший гальванік

8223

Гальванік

506

720

Старший гідрометеоспостерігач

4113

Гідрометеоспостерігач

507

725

Старший гравер

7343

Гравер друкарських форм

7344

Гравер оригіналів топографічних карт

508

730

Старший дезінфектор

9142

Дезінфектор

509

734

Старший диспетчер (крім старшого диспетчера з перельотів і посадок)

3119

Диспетчер

3119

Диспетчер автомобільного транспорту

510

698

Старший днювальний

8340

Днювальний

511

821

Старший друкар

4111

Друкар

512

898

Старший експедитор

4142

Експедитор (перевезення пошти)

513

899

Старший електрик

7242

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

514

858

Старший електрозварник

7212

Електрозварник

515

746

Старший інструктор (крім старшого санітарного інструктора)

2359.2

Інструктор навчально-тренувального центру

3439

Інструктор

516

747

Старший інструментальник

7222

Слюсар-інструментальник

517

748

Старший кабельник

7245

Монтажник зв'язку - кабельник

518

749

Старший кабельник-спаювальник

7245

Кабельник-спаювальник

519

753

Старший клепальник

7214

Клепальник

520

766

Старший коваль

7221

Коваль ручного кування

521

761

Старший контролер

5169

Контролер на контрольно-перепускному пункті

522

762

Старший копрівник

8332

Копрівник

523

763

Старший коректор

4143

Коректор (коригування текстів)

7341

Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва)

524

764

Старший кочегар

8162

Оператор котельні

8340

Кочегар судна

525

831

Старший кравець

7433

Кравець

526

765

Старший кранівник

8333

Машиніст крана (кранівник)

8332

Машиніст крана автомобільного

527

896

Старший кресляр

3118

Кресляр

528

827

Старший кухар

5122

Кухар

529

770

Старший ливарник

8131

Ливарник

530

774

Старший майстер

1222.2

Майстер

531

771

Старший маляр

7141

Маляр

532

897

Старший машиніст екскаватора

8332

Машиніст екскаватора одноковшового

8332

Машиніст екскаватора роторного

533

697

Старший машиніст бульдозера

8332

Машиніст бульдозера (будівельні роботи)

534

759

Старший машиніст компресора

8163

Машиніст компресорних установок

535

743

Старший машиніст заправної машини

8155

Оператор заправних станцій

536

860

Старший машиніст скрепера

8332

Машиніст скрепера (скреперист)

537

781

Старша медична сестра

3231

Старша сестра медична

538

782

Старша медична сестра-анестезист

3231

Сестра медична-анестезист

539

784

Старший метеоспостерігач

4113

Гідрометеоспостерігач

540

795

Старший монтажник

7241

Електромонтер-релейник

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення

7244

Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку

7244

Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку

541

796

Старший монтер колій

7129

Монтер колії

542

797

Старший моторист

8163

Моторист електродвигунів

8340

Моторист трюмовий

543

804

Старший нарядник

4121

Нарядник

544

810

Старший оператор

3132

Оператор радіочастотного контролю

4223

Радіооператор

4223

Оператор електрозв'язку

4133

Оператор авіаційного електрозв'язку

4112

Оператор комп'ютерного набору

545

814

Старша операційна сестра

3231

Старша сестра медична операційна

546

815

Старший оптик

7311

Оптик-механік

547

818

Старший паропровідник

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

548

820

Старший пекар

7412

Пекар

549

823

Старший пиляр

7422

Пиляр

550

825

Старший планшетист

3118

Кресляр

4222

Черговий інформаційно-довідкової служби

551

828

Старший пожежний

5161

Пожежний

552

933

Старший пожежний-респіраторник

5161

Пожежний (респіраторник)

553

832

Старший поштар

4142

Поштар

554

848

Старший рамник

8141

Рамник

555

840

Старший радіотелеграфіст

3132

Радіотелеграфіст

556

842

Старший радіотелефоніст

4223

Радіотелефоніст

557

853

Старший санітар

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця)

558

871

Старший столяр

7422

Столяр

559

802

Старший складальник

7223

Налагоджувальник

560

866

Старший скляр

7135

Скляр

561

861

Старший слюсар

7233

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт

7236

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

7231

Слюсар з паливної апаратури

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

7233

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

7233

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

7232

Слюсар з ремонту літальних апаратів

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

7241

Слюсар-електромонтажник

7233

Слюсар-ремонтник

7136

Слюсар-сантехнік

7232

Слюсар-складальник двигунів

562

862

Старший сортувальник

7311

Сортувальник

563

872

Старший такелажник

7215

Такелажник

564

873

Старший телеграфіст

4223

Телеграфіст

565

876

Старший телефоніст

4223

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку

566

826

Старший тесляр

7124

Тесляр

567

879

Старший токар

8211

Токар

568

883

Старший тракторист

8331

Тракторист

569

884

Старший трубопровідник

7136

Трубопровідник

570

887

Старший фільмотекар

5311

Фільмотекар

571

889

Старший фотограф

7344

Фотограф (фотороботи)

572

895

Старший фотоцинкограф

7343

Фотоцинкограф

573

892

Старший фрезерувальник

8211

Фрезерувальник

574

856

Старший швець

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

575

918

Стругальник

8211

Стругальник

576

919

Столяр

7422

Столяр

577

935

Табельник

4190

Табельник

578

936

Такелажник

7215

Такелажник

579

940

Телеграфіст

4223

Телеграфіст

580

942

Телефоніст

4223

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку

581

568

Тесляр

7124

Тесляр

582

109

Технік зубний

3225

Технік зубний

583

945

Технік

3119

Технік

584

947

Токар

8211

Токар

585

950

Тракторист

8331

Тракторист

586

951

Трубопровідник

7136

Монтажник зовнішніх трубопроводів

587

959

Фармацевт

3228

Фармацевт

588

960

Фельд'єгер

4142

Листоноша (поштар)

589

962

Фельдшер

3221

Фельдшер

590

964

Фільмотекар

4190

Фільмоперевіряльник

5311

Фільмотекар

591

965

Формувальник

8159

Формувальник (за спеціалізаціями)

592

966

Форсунник

8162

Форсунник

593

968

Фотограф

7344

Фотограф (фотороботи)

594

969

Фотокореспондент

3131

Фотокореспондент

595

972

Фрезерувальник

8211

Фрезерувальник

596

977

Художник

2452.2

Художник

597

663

Швець

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

598

987

Шліфувальник

8211

Шліфувальник

599

087

Шляховий робітник

8332

Дорожній робітник

600

989

Штампувальник

7221

Штампувальник (холодноштампувальні роботи)

601

990

Штукатур

7133

Штукатур

 

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони України

О. В. Яцино
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали