ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.10.2011 р. N 957/А-2011

Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650):

1. Запровадити проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області.

2. Затвердити Порядок проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області (додається).

3. Головному управлінню економіки Одеської обласної державної адміністрації спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади за результатами проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області за 9 місяців 2011 року підготувати у разі потреби пропозиції щодо удосконалення Порядку.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

- розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 31 травня 2010 року N 306/А-2010 "Про запровадження моніторингу результатів діяльності районних державних адміністрацій" (Розпорядження N 306/А-2010);

- розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12 квітня 2011 року N 246/А-2011 "Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 31 травня 2010 року N 306/А-2010" (Розпорядження N 246/А-2011).

5. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
18.10.2011 N 957/А-2011

ПОРЯДОК
проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

1. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області (далі - оцінка) проводиться з метою виявлення проблем та підвищення ефективності виконання управлінських рішень районними державними адміністраціями Одеської області із забезпечення здійснення своїх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

2. Оцінка проводиться щокварталу згідно з Методичними рекомендаціями щодо проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області (додаток 1 до Порядку) за напрямками (сферами), які в залежності від своєї значущості мають відповідний "коефіцієнт вартості":

- економічний розвиток

1,5;

- сільське господарство

2,0;

- інвестиційна діяльність та будівництво

2,0;

- бюджет та фінанси

2,5;

- підтримка бізнесу

1,0;

- ринок праці, доходи населення та споживчий ринок

2,5;

- житлово-комунальне господарство

1,0;

- освіта та охорона здоров'я

1,5;

- якість та безпека життя

1,5;

- екологія

1,0.

Під час проведення щоквартальної оцінки показники, що обчислюються на основі щорічної звітності, не враховуються, а використовуються для проведення оцінки за підсумками звітного року.

3. Головне управління економіки Одеської обласної державної адміністрації:

щоквартально проводить розрахунки оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області, узагальнює інформацію та до 22 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, та щорічно до 10 березня інформує голову обласної державної адміністрації щодо оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області;

до 25 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, та щорічно до 12 березня оприлюднює узагальнену інформацію щодо оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області на своєму офіційному веб-сайті.

 

Додаток 1
до Порядку

Методичні рекомендації
щодо проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області проводиться Головним управлінням економіки облдержадміністрації на підставі даних офіційної статистики, інформації, поданої структурними підрозділами облдержадміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади.

Показники оцінки, періодичність подання даних, відповідальні за подання даних та аналітичної інформації визначені у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області (далі - Рекомендації).

Для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області структурні підрозділи обласної державної адміністрації та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади подають Головному управлінню економіки Одеської обласної державної адміністрації інформацію для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області згідно з додатком 2 до Рекомендацій та аналітичну інформацію щодо показників оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області згідно з додатком 3 до Рекомендацій, за подання якої вони визначені відповідальними.

У разі неможливості отримання даних за звітний період можуть використовуватися останні наявні або оперативні дані.

Розрахунки здійснюються у 3 етапи.

На першому етапі по кожному з показників визначається місце окремого району, починаючи з кращого значення показника (перше місце) і закінчуючи гіршим (останнє місце). При цьому, виходячи з економічного змісту конкретного показника, необхідно враховувати, що для показників, зростання яких має позитивне значення (наприклад, темп зростання заробітної плати) присвоюються місця від 1 до 26. Для оцінки показників, зростання яких має негативний ефект (наприклад, темп зростання заборгованості з виплати заробітної плати), здійснюється зворотне сортування - найменшому значенню присвоюється перше місце, найбільшому - останнє).

При наявності однакових значень показників об'єктам розрахунку присвоюються однакові місця (наприклад, 1 - 2; 8 - 11). Якщо місця у декількох районів визначені як 1 - 2, 8 - 11, то при підбитті підсумків для кожного із цих районів береться значення середнього арифметичного - поділу суми місць на кількість районів, які мають однакові місця, наприклад: (1 + 2) / 2 = 1,5; (8 + 9 + 10 + 11) / 4 = 9,5.

На другому етапі визначається місце району у відповідній сфері (напрямку) діяльності - розраховується середнє арифметичне значення конкретного району за показниками відповідного напряму (Rcp = еXij / n) шляхом поділу суми місць (еXij) на кількість показників сфери, за якими проводиться розрахунок.

Rcp - середнє арифметичне суми місць відповідної сфери (напрямку) конкретного району;

Xij - значення i-го району j-го показника;

n - кількість показників сфери (напрямку), за якими проводиться розрахунок.

Місця районів визначаються в залежності від значення середнього арифметичного місць: найнижче значення - перше місце, найвище - останнє.

На третьому етапі в залежності від значущості сфери (напрямку) діяльності, позиції (місця) району конкретної сфери (напрямку) помножуються на відповідні "коефіцієнти вартості" та визначається кількість балів у кожній сфері (напрямку) діяльності.

Загальна кількість балів визначається підсумовуванням балів за всіма напрямками діяльності.

Найкращим вважається район, у якого сума балів має найнижче значення.

 

Додаток 1
до Рекомендацій

Показники
для оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

N

Показники

Періодичність

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за подання аналітичної інформації

Економічний розвиток

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу, на 28 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління економіки облдержадміністрації

2.

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованої промислової продукції до відповідного періоду минулого року, %

Щокварталу, на 28 день наступного періоду

- " -

- " -

3.

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, %

Щокварталу, на 30 день наступного періоду

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

4.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, % до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

Сільське господарство

5.

Темп зростання (зниження) виробництва м'яса до відповідного періоду минулого року, %*

Щокварталу, на 15 день наступного періоду

- " -

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

6.

Темп зростання (зниження) виробництва молока до відповідного періоду минулого року, %*

- " -

- " -

- " -

7.

Темп зростання (зниження) поголів'я великої рогатої худоби до відповідного періоду минулого року, %*

- " -

- " -

- " -

8.

Темп зростання (зниження) поголів'я свиней до відповідного періоду минулого року, %*

- " -

- " -

- " -

9.

Продуктивність корів (надій на 1 корову), кг*

- " -

- " -

- " -

10.

Темп зростання валового збору зернових та зернобобових до відповідного періоду минулого року, %*

Півріччя, 9 місяців на 15 день наступного періоду; щороку до 25 лютого

- " -

- " -

11.

Урожайність зернових, ц/га*

- " -

- " -

- " -

12.

Темп зростання (зниження) виробництва м'яса до минулого року, %**

Щороку, до 22 лютого

- " -

- " -

13.

Темп зростання (зниження) виробництва молока до минулого року, %**

- " -

- " -

- " -

14.

Темп зростання (зниження) поголів'я великої рогатої худоби до минулого року, %**

- " -

- " -

- " -

15.

Темп зростання (зниження) поголів'я свиней до минулого року, %**

- " -

- " -

- " -

16.

Темп зростання валового збору зернових та зернобобових до минулого року, %**

Щороку, до 25 лютого

- " -

- " -

17.

Урожайність зернових, ц/га**

- " -

- " -

- " -

 


* - у сільськогосподарських підприємствах за оперативними даними
** - в усіх категоріях господарств.

Інвестиційна діяльність та будівництво

18.

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

Щокварталу, на 45 день наступного періоду; щороку до 14 квітня

- " -

Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

19.

Темп зростання (зменшення) інвестицій в основний капітал до відповідного періоду минулого року, %

- " -

- " -

- " -

20.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

- " -

- " -

21.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до обсягів на початок року

- " -

- " -

- " -

22.

Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року (темп зростання (зниження) обсягу робіт, виконаних за контрактами будівельного підряду у % до відповідного періоду минулого року)

Щокварталу, на 16 день наступного періоду

- " -

Головне управління капітального будівництва облдержадміністрації

23

Об'єм виконаних будівельних робіт на 1 особу, гривень

- " -

- " -

- " -

24.

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, включаючи індивідуальних забудовників, кв. метрів загальної площі

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

- " -

- " -

25.

Темп зростання обсягу введення в експлуатацію житла до відповідного періоду минулого року, %

- " -

- " -

- " -

Бюджет та фінанси

26.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, % до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу, на 15 день наступного періоду

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації

Одеське головне фінансове управління облдержадміністрації

27.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до відповідного періоду попереднього року, %

- " -

- " -

- " -

28.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, % до початку року

- " -

- " -

- " -

29.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

- " -

- " -

- " -

30.

Питома вага залучених у бюджет резервів у фактичному обсязі надходжень за звітний період, %

Щороку, до 25 січня

- " -

- " -

31.

Темп зростання податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, % до початку року

Щокварталу, на 15 день наступного періоду

Державна податкова адміністрація в Одеській області

Державна податкова адміністрація в Одеській області

32.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, % до початку року

Щокварталу, на 12 день наступного періоду

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

33.

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, %

- " -

- " -

- " -

34.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, % до початку року

- " -

- " -

- " -

35.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку, до 30 січня

Управління охорони здоров'я та Одеське Головне фінансове управління облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

36.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

- " -

Управління культури і туризму облдержадміністрації

Управління культури і туризму облдержадміністрації

37.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

- " -

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

38.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

- " -

- " -

- " -

Підтримка бізнесу

39.

Кількість зареєстрованих юридичних осіб-підприємців за період, що аналізується, на 10 тис. населення, одиниць

Щокварталу, на 20 день наступного періоду

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

40.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за період, що аналізується, на 10 тис. населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

41.

Приріст кількості зареєстрованих юридичних осіб-підприємців до початку року, %

- " -

- " -

- " -

42.

Приріст кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців до початку року, %

- " -

- " -

- " -

43.

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

Щороку, до 15 лютого

- " -

- " -

Ринок праці, доходи населення та споживчий ринок

44.

Приріст чисельності наявного населення, % до початку звітного року

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

45.

Рівень зареєстрованого безробіття населення, %

Щокварталу, на 30 день наступного періоду

- " -

- " -

46.

Приріст (зменшення) рівня зареєстрованого безробіття до відповідного періоду минулого року, відсоткових пунктів

- " -

- " -

- " -

47.

Кількість утворених нових робочих місць на 10 тисяч населення працездатного віку, одиниць

Щокварталу, на 25 день наступного періоду

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

- " -

48.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями, на 10 тисяч населення працездатного віку, одиниць

- " -

Одеський обласний центр зайнятості

Одеський обласний центр зайнятості

49.

Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, % до загальної кількості штатних працівників

Щокварталу, на 45 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

50.

Середня номінальна заробітна плата на кінець звітного періоду, гривень

Щокварталу, на 30 день наступного періоду

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

51.

Темп зростання середньої номінальної заробітної плати на кінець звітного періоду, % до початку року

- " -

- " -

- " -

52.

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати до початку звітного року, %

Щокварталу, на 26 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

- " -

53.

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

Щокварталу, на 25 день наступного періоду

- " -

- " -

Житлово-комунальне господарство

54.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, %

Щокварталу, на 30 день наступного періоду

- " -

Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення облдержадміністрації

55.

Темп зростання (зниження) заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги до початку звітного року, %

- " -

- " -

- " -

56.

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, % до загальної протяжності таких мереж

Щороку, до 5 квітня

- " -

- " -

57.

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, % до загальної протяжності таких мереж

- " -

- " -

- " -

58.

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, % до загальної протяжності таких мереж

Щороку, до 25 березня

- " -

- " -

59.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

Щороку, до 15 лютого

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

60.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, % до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

- " -

- " -

- " -

Освіта та охорона здоров'я

61.

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, %

Щороку, до 30 січня

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

62.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, %

- " -

- " -

- " -

63.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

- " -

- " -

- " -

64.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

- " -

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

65.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, % до загальної кількості таких сільських населених пунктів

- " -

- " -

- " -

Якість та безпека життя

66.

Темп зростання (зменшення) кількості зареєстрованих злочинів до аналогічного періоду попереднього року, %

Щокварталу, на 20 день наступного періоду

Головне управління статистики в Одеській області

Головне управління МВС України в Одеській області

67.

Кількість зареєстрованих злочинів з розрахунку на 10 тисяч населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

68.

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, %

- " -

- " -

- " -

69.

Кількість звернень з розрахунку на 10 тисяч населення, одиниць

- " -

Відділ роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Відділ роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

70.

Темп зростання (зниження) кількості звернень з розрахунку на 10 тисяч населення, %

- ' -

- " -

- " -

71.

Кількість звернень громадян, отриманих облдержадміністрацією з вищих органів влади з розрахунку на 10 тисяч населення, одиниць

- ' -

- " -

- " -

Екологія

72.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одиницю населення, кілограмів

Щороку, попередні дані до 22 березня

Головне управління статистики в Одеській області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області

73.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення, % до попереднього року

- " -

- " -

- " -

74.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, % до попереднього року

Щороку, до 14 травня

- " -

- " -

75.

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об'єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, %

Щороку, до 25 травня

- " -

- " -

76.

Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, % до попереднього року

Щороку, до 18 лютого

Одеське обласне управління водних ресурсів

Одеське обласне управління водних ресурсів

 

Додаток 2
до Рекомендацій

ІНФОРМАЦІЯ
для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області

___________
(найменування органу, що подає інформацію)
за ____
(період)

Напрям

Райони та міста

Назва показника

Одиниці виміру

Місце

По області

 

х

м. Одеса

 

х

м. Білгород-Дністровський

 

х

м. Ізмаїл

 

х

м. Іллічівськ

 

х

м. Котовськ

 

х

м. Теплодар

 

х

м. Южне

 

х

Ананьївський

 

 

Арцизький

 

 

Балтський

 

 

Березівський

 

 

Білгород-Дністровський

 

 

Біляївський

 

 

Болградський

 

 

Великомихайлівський

 

 

Іванівський

 

 

Ізмаїльський

 

 

Кілійський

 

 

Кодимський

 

 

Комінтернівський

 

 

Котовський

 

 

Красноокнянський

 

 

Любашівський

 

 

Миколаївський

 

 

Овідіопольський

 

 

Ренійський

 

 

Роздільнянський

 

 

Савранський

 

 

Саратський

 

 

Тарутинський

 

 

Татарбунарський

 

 

Фрунзівський

 

 

Ширяївський

 

 

__________
(посада керівника)

___
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 3
до Рекомендацій

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області


(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області.

2. Встановлення конкретних причин виникнення негативних тенденцій розвитку району за визначеними показниками.

3. Пропозиції щодо шляхів розв'язання існуючих проблем.

4. Заходи, які будуть вжиті відповідними місцевими органами виконавчої влади для покращення ситуації в районах та розв'язання існуючих проблем за визначеними напрямами.

__________
(посада керівника)

___
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали