МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.09.2011 р. N 268-р

Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області

Відповідно до статей 2, 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650):

1. Довести до відома райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, що постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 (Постанова N 650) з першого півріччя 2011 року запроваджено оцінку результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Доручити начальникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації та запропонувати державній податковій адміністрації в Миколаївській області щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним, надавати Головному управлінню економіки облдержадміністрації показники оцінки діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з додатком 1 за формою, наведеною у додатку 2, разом з аналітичною запискою про отримані результати у відповідній сфері діяльності з визначенням нагальних проблем та пропозиціями щодо їх розв'язання за формою згідно з додатком 3.

3. Запровадити щоквартальну оцінку результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області.

4. Затвердити Порядок проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області (додаток 4).

5. Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади надавати Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію щодо результатів діяльності виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад з урахуванням Порядку проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 27 липня 2007 року N 226-р "Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів, міст обласного значення Миколаївської області" та від 14 жовтня 2010 року N 382-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27 липня 2007 року N 226-р".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації та заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток 1
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
20.09.2011 N 268-р

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
по Миколаївській області для розрахунку оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

N
з/п

Номер згідно
з ПКМУ N 650 від 09.06.2011

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за надання даних

 

 

Державні фінанси

 

 

1

28

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

2

32

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

3

36

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

4

37

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Управління культури облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

5

38

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

6

39

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

 

 

Підтримка бізнесу

 

 

7

40

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

8

41

Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

9

42

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

щороку

Головне фінансове управління облдержадміністрації

10

43

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

11

44

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів*

щороку

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням), управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації


* Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації готує та надає інформацію до Головного управління Держкомзему у Миколаївській області щодо надання ділянок під будівництво інфраструктурних об'єктів.

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

12

63

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

13

64

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

14

65

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

15

66

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

16

67

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

17

68

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

 

 

Освіта та охорона здоров'я

 

 

18

72

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

19

73

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

Додаток 2
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
20.09.2011 N 268-р

ІНФОРМАЦІЯ
для проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

______
(найменування органу, що подає інформацію)
за ___
(період)

Найменування регіону

Напрям

 

Напрям

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

...

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

Область:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* У 2011 році колонка не заповнюється.

_
                (посада керівника)

__
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 3
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
20.09.2011 N 268-р

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

_______
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 2 до Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

2. Визначення причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб'єктивні та об'єктивні тощо);

обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку регіону та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями для покращення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції, що подаються центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

_
                (посада керівника)

__
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 4
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
20.09.2011 N 268-р

ПОРЯДОК
проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області

1. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області (далі - оцінка) проводиться з метою виявлення проблем та підвищення ефективності виконання управлінських рішень із забезпечення здійснення своїх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

2. Оцінка проводиться за такими напрямами:

економічний розвиток;

інвестиційна та інноваційна діяльність;

державні фінанси;

споживчий ринок;

населення та ринок праці;

житлово-комунальне господарство;

освіта та охорона здоров'я;

рівень злочинності;

мале підприємництво;

екологія.

3. Оцінка проводиться щокварталу на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації, поданої управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, за Методикою згідно з додатком 1 до Порядку проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області (далі - до Порядку).

Під час проведення щоквартальної оцінки показники, що обчислюються на основі щорічної звітності, не враховуються, а використовуються для проведення оцінки за підсумками звітного року.

4. Показники оцінки, періодичність подання даних офіційної статистики та інформації, підготовленої управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальні за їх подання та проведення оцінки за відповідним напрямом, наведені у додатку 2 до Порядку.

5. Управління, відділи, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади подають до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію, за подання якої вони визначені відповідальними, за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Разом із зазначеною інформацією надається аналітична записка про отримані результати діяльності з визначенням нагальних проблем та пропозиціями щодо їх розв'язання за формою згідно з додатком 4.

6. Головне управління економіки облдержадміністрації узагальнює подану інформацію та до 7 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надсилає її Головному управлінню статистики у Миколаївської області.

7. Головне управління статистики у Миколаївській області на підставі отриманої від Головного управління економіки облдержадміністрації узагальненої інформації здійснює за Методикою до Порядку розрахунки рейтингової оцінки районів області з урахуванням показників за визначеними напрямами та загальної рейтингової оцінки за всіма напрямами і подає їх до 15 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки облдержадміністрації разом з бюлетенем графічних і табличних матеріалів показників оцінки.

8. Головне управління економіки облдержадміністрації отримані від Головного управління статистики у Миколаївській області графічні та табличні матеріали надсилає відповідальним за проведення оцінки.

9. Управління, відділи, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальні за проведення оцінки, проводять за Методикою (додаток 1 до Порядку) за кожним містом обласного значення та районом області аналіз динаміки відповідних показників за визначеними напрямами та подають за його результатами Головному управлінню економіки облдержадміністрації до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, аналітичну записку (всього 24) за формою згідно з додатком 5 до Порядку за підписом відповідного керівника разом з пропозиціями щодо підвищення ефективності управлінських рішень облдержадміністрації.

10. Головне управління економіки облдержадміністрації:

забезпечує координацію діяльності та взаємодію управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань проведення оцінки;

узагальнює інформацію про результати проведення оцінки та подає її разом з бюлетенем графічних і табличних матеріалів показників оцінки голові облдержадміністрації до 30 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

оприлюднює результати оцінки на своєму офіційному веб-сайті.

 

Додаток 1
до Порядку

МЕТОДИКА
проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області

1. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області (далі - оцінка) проводиться відповідними органами виконавчої влади, що є відповідальними за реалізацію державної політики у відповідній сфері, на підставі даних офіційної статистики, інформації, поданої управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за показниками, визначеними у додатку 2 до Порядку проведення оцінки результатів районних державних адміністрацій Миколаївської області (далі - Порядок).

2. Оцінка проводиться двома етапами:

перший - проведення аналізу динаміки показників оцінки за відповідними напрямами в кожному районі без застосування внутрішьорегіонального порівняння;

другий - проведення рейтингової оцінки (ранжування) районів області за кожним напрямом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому.

3. На першому етапі оцінка проводиться в розрізі кожного району області за кожним напрямом шляхом порівняння досягнутого рівня показника оцінки та його динаміки за кілька років, що передують звітному періоду.

За результатами аналізу визначаються основні тенденції зміни значень показників оцінки за кожним напрямом та причини, що її зумовили.

За результатами аналізу готується щоквартальна аналітична записка за кожним районом області за формою згідно з додатком 5 до Порядку.

4. На другому етапі проводиться рейтингова оцінка шляхом порівняння відхилення значень показників за кожним конкретним районом області від їх найкращих значень за відповідний (звітний) період та відповідне ранжування від 1-го (найкраще значення показника) до 19-го (найгірше значення показника) місця для районів.

Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних відхилень показників кожного району від максимальних та мінімальних значень таких показників за формулою

 

 
,

де Rj - сума рейтингових оцінок конкретного району за кожним з показників, що характеризують окремий напрям діяльності;

xij - значення i-го показника j-го району;

xmaxi - максимальне значення i-го показника;

xmini - мінімальне значення i-го показника.

Перша частина формули використовується для оцінки показників, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, приріст виробництва), друга частина - для оцінки показників, підвищення яких має негативне значення (наприклад, приріст заборгованості).

Визначення середнього арифметичного значення суми рейтингових оцінок конкретного району за всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності, здійснюється за формулою

 

 

Rj

Rcpj

=

_____,

 

 

n

де Rcpj - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного району за всіма показниками окремого напряму;

n - кількість показників, за якими проводився розрахунок за окремим напрямом.

За результатами розрахунків визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного району за усіма напрямами за формулою

 

 

m
е
1

 
Rcpj

Ij

=

_________,

 

 

m

де Ij - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного району за усіма напрямами;

m - кількість напрямів, за якими проведено розрахунок.

Найкращим вважається район, середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок якого має найнижче значення.

 

Додаток 2
до Порядку

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
районних державних адміністрацій Миколаївської області

N
з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за проведення оцінки за відповідним напрямом

 

Економічний розвиток

1

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одну особу населення, гривень

щокварталу

Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління економіки облдержадміністрації

2

Темп зростання (зниження) реалізації промислової продукції на одну особу населення, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління економіки облдержадміністрації

3

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва сільськогосподарських підприємств, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

4

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

5

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

6

Обсяг виробництва продукції сільського господарства сільськогосподарських підприємств у розрахунку на одиницю населення (у порівнянних цінах), гривень

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

7

Чисельність поголів'я великої рогатої худоби на 100 га сільгоспугідь, голів

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

8

Темп зростання (зменшення) поголів'я великої рогатої худоби, % до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

9

Чисельність поголів'я корів на 100 га сільгоспугідь, голів

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

10

Темп зростання (зменшення) поголів'я корів, % до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

11

Чисельність поголів'я свиней на 100 га ріллі, голів

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

12

Темп зростання (зменшення) поголів'я свиней, % до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

13

Чисельність поголів'я овець на 100 га сільгоспугідь, голів

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

14

Чисельність поголів'я птиці на 100 га зернових культур, тис. голів

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

15

Темп зростання (зменшення) поголів'я птиці, % до відповідної дати попереднього року

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

16

Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

17

Валовий збір соняшнику, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

18

Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

19

Зібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

20

Урожайність зернових та зернобобових, ц/га

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

21

Урожайність соняшнику, ц/га

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

22

Урожайність овочів, ц/га

щороку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

23

Площа посіву зернових культур, відсотків до ріллі

щопівроку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

24

Площа посіву соняшнику, відсотків до ріллі

щопівроку

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

 

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

25

Площа посіву озимих зернових культур, відсотків до ріллі

III, IV квартал

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

26

Виробництво зерна на 1 га ріллі, ц/га

III, IV квартал

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

27

Забезпеченість пальним, відсотків до потреби

I, II, III квартал

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

28

Забезпеченість засобами захисту росли, відсотків до потреби

I, II, III квартал

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

29

Забезпеченість добривами, відсотків до потреби

I, II, III квартал

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

30

Обсяг виробництва молока на 100 га сільгоспугідь, тонн

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

31

Темп зростання (зменшення) виробництва молока, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

32

Обсяг виробництва м'яса на 100 га сільгоспугідь, тонн

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

33

Темп зростання (зменшення) виробництва м'яса, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

34

Обсяг виробництва яєць на 100 га зернових культур, тисяч штук

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

35

Темп зростання (зменшення) виробництва яєць, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївській області
(за узгодженням)

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

36

Рівень оплати за спожиту електричну енергію наростаючим підсумком, відсотків

щокварталу

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації,
ПАТ "Миколаївобленерго"
(за узгодженням)

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

37

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком, відсотків

щокварталу

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації,
ПАТ "Миколаївгаз"
(за узгодженням)

Управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

38

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року (для міст обласного значення)

щокварталу

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації

 

Інвестиційна та інноваційна діяльність

39

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління економіки облдержадміністрації

40

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

щокварталу

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації

41

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

щокварталу

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації

42

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості обстежених промислових підприємств, відсотків

щороку

Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління економіки облдержадміністрації

 

Державні фінанси

43

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації

44

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації

45

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації

46

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

щокварталу

Державна податкова адміністрація у Миколаївській області
(за узгодженням)

Державна податкова адміністрація у Миколаївській області (за узгодженням)

47

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації

48

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

49

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

50

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням)

51

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

52

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

щороку

Управління культури облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Управління культури облдержадміністрації

53

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

54

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

 

Споживчий ринок

55

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління економіки облдержадміністрації

56

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління економіки облдержадміністрації

57

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

щокварталу

Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління економіки облдержадміністрації

 

Населення та ринок праці

58

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області (за узгодженням)

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

59

Середньомісячна заробітна плата, гривень

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

60

Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

61

Темп приросту (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

62

Темп приросту (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, відсотків до початку року

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області (за узгодженням)

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

63

Створення робочих місць до річного завдання, визначеного Програмою зайнятості населення Миколаївської області

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

64

Працевлаштування незайнятих громадян за сприяння служби зайнятості, відсотків до показника Програми зайнятості населення Миколаївської області

щокварталу

Миколаївський обласний центр зайнятості
(за узгодженням)

Миколаївський обласний центр зайнятості
(за узгодженням)

65

Охоплення незайнятих громадян професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації, відсотків до показника Програми зайнятості населення Миколаївської області

щокварталу

Миколаївський обласний центр зайнятості
(за узгодженням)

Миколаївський обласний центр зайнятості
(за узгодженням)

66

Залучення незайнятих громадян до участі в оплачуваних громадських роботах, відсотків до показника Програми зайнятості населення Миколаївської області

щокварталу

Миколаївський обласний центр зайнятості
(за узгодженням)

Миколаївський обласний центр зайнятості
(за узгодженням)

 

Житлово-комунальне господарство

67

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

68

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 1000 населення, кв. метрів загальної площі

щокварталу

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області (за узгодженням)

Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

69

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

70

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

71

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

72

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, відсотків

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області (за узгодженням)

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

73

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

щороку

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

74

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

щокварталу

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

75

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

76

Питома вага сімей, які отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

щокварталу

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

 

Освіта та охорона здоров'я

77

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою у дитячих садках, відсотків

щороку

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

78

Охоплення дітей усіма формами дошкільної освіти, відсотків

щороку

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

79

Охоплення дітей 5-річного дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

щороку

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

80

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

щороку

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

81

Охоплення дітей шкільного віку навчанням, відсотків

щокварталу

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

82

Створення шкільних округів, відсоток

щороку

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

83

Організація підвезення учнів, відсотків

щокварталу

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Управління освіти і науки облдержадміністрації

84

Малюкова смертність на 1000 народжених живими

щокварталу

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

85

Кількість обстежених флюорографічно на 1 тисячу дорослого населення, одиниць

щокварталу

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

86

Питома вага хворих із запущеними випадками злоякісних новоутворень (III і IV стадія для візуальних локалізацій та IV стадія для інших локалізацій) серед хворих з вперше встановленим діагнозом, відсотків

щокварталу

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

87

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне управління статистики у Миколаївської області
(за узгодженням)

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

Рівень злочинності

88

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

щокварталу

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

89

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

щокварталу

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

 

Мале підприємництво

90

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення, одиниць

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

91

Кількість фізичних осіб-підприємців на 10 тисяч осіб наявного населення, одиниць

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

92

Кількість суб'єктів малого підприємництва на 10 тисяч осіб наявного населення, одиниць

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

93

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що здають нульову звітність, відсотків до загальної кількості

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

94

Рівень зайнятості на малих підприємствах, відсотків до кількості населення у працездатному віці

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

95

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, гривень

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

96

Темп зростання (зниження) середньомісячної заробітної плати найманих працівників, відсотків до відповідного періоду попереднього року

 

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

Головне управління економіки облдержадміністрації

 

Екологія

97

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одиницю населення, кілограмів

щороку

Головне управління статистики у Миколаївської області

(за узгодженням)

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням)

98

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики у Миколаївської області

(за узгодженням)

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням)

99

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

щороку

Головне управління статистики у Миколаївської області

(за узгодженням)

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням)

100

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об'єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

щороку

Головне управління статистики у Миколаївської області

(за узгодженням)

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням)

 

Додаток 3
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області

______
(найменування органу, що подає інформацію)
за ___
(період)

Найменування регіону

Напрям

 

Напрям

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

...

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Миколаїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Первомайськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вознесенськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Южноукраїнськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Очаків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбузинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баштанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березнегуватський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вознесенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врадіївський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доманівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єланецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтневий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривоозерський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новобузький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоодеський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первомайський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снігурівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* У 2011 році колонка не заповнюється.

_
                (посада керівника)

__
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 4
до Порядку

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області

_______
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 2 до Порядку проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області.

2. Визначення причин динаміки показників (поліпшення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб'єктивні та об'єктивні тощо);

обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку району та міст обласного значення та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади спільно з райдержадміністраціями для поліпшення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції, що подаються до Головного управління економіки облдержадміністрації для узагальнення, відповідно до їх компетенції, щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

_
                (посада керівника)

__
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 5
до Порядку

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
за результатами оцінки аналізу динаміки показників за визначеними напрямами

_______
(найменування органу виконавчої влади, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 2 до Порядку проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області.

2. Встановлення конкретних причин виникнення негативних тенденцій розвитку районів області за визначеними показниками.

3. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій Миколаївської області щодо реалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку області.

4. Пропозиції, що подаються голові облдержадміністрації, та рекомендації, що готуються для районних державних адміністрацій Миколаївської області щодо шляхів розв'язання існуючих проблем.

5. Заходи, яких буде вжито відповідними органами виконавчої влади для поліпшення ситуації в області та розв'язання існуючих проблем за визначеними напрямами.

_
                (посада керівника)

__
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали