ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 27 червня 1978 р. N 351

Київ

Про засипку насіння для посіву під урожай 1979 року

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР відмічають, що в республіці здійснюються заходи по дальшому поліпшенню насінництва і переведенню його на промислову основу. Сівба більшості культур провадиться в основному насінням першого класу районованих і перспективних сортів.

Проте в ряді областей мають місце серйозні недоліки у веденні насінництва.

В Кримській, Черкаській, Ровенській і Житомирській областях недостатньо приділяється уваги питанням промислового виробництва насіння, сортонасінницькі об'єднання не укомплектовані кадрами спеціалістів і по суті не приступають до здійснення заходів по концентрації і спеціалізації насінництва.

Незважаючи на необхідність завершення очистки насіння і доведення його до норм першого класу в місячний строк з початку збирання кожної культури, в Житомирській, Сумській, Чернігівській, Ворошиловградській, Ровенській і Миколаївській областях недопустимо зволікають цю роботу. На 1 жовтня 1977 р. до першого класу тут було доведено лише 11 - 39 проц. засипаного насіння ярих зернових культур.

У Тернопільській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій і ряді інших областей допускається посів ярих зернових культур на великих площах насінням п'ятої і наступних репродукцій.

Особливо незадовільно організовано виробництво і заготівлю насіння кукурудзи. В останні роки плани виробництва і заготівель найбільш цінного насіння - гібридів першого покоління не виконуються, урожайні і посівні якості його низькі, внаслідок чого недобирається велика кількість зерна і зеленої маси кукурудзи. Мало вирощується насіння ранніх і середньостиглих гібридів.

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Головплодвинпром УРСР, обкоми партії і облвиконкоми організувати своєчасне збирання насінницьких посівів і доведення насіння до норм першого класу одночасно із збиранням з тим, щоб повністю забезпечити кожне господарство високоякісним посівним матеріалом.

Особливу увагу звернути на забезпечення господарств насінням високих репродукцій та прискорене розмноження і впровадження у виробництво нових районованих і перспективних сортів, не допускаючи використання насіння таких сортів не за призначенням.

2. Схвалити подані Держпланом УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством радгоспів УРСР, Міністерством харчової промисловості УРСР, Головплодвинпромом УРСР розроблені в колгоспах і радгоспах і погоджені з облвиконкомами плани виробництва та засипки насіння сільськогосподарських культур і створення страхових фондів для посіву під урожай 1979 року по областях згідно з додатками N 1 - 10.

3. Встановити, що в насінні і страхові фонди повинно засипатися насіння районованих і перспективних сортів з урожаю насінницьких посівів. У тих випадках, коли насіння з насінницьких посівів буде визнано непридатним за даними апробації, або коли врожай з цих посівів виявиться недостатнім через несприятливі погодні умови, дозволяється до виконання плану продажу державі зерна засипати в насінні і страхові фонди насіння з найбільш урожайних ділянок загальних посівів. При нестачі насіння окремих культур, за рішенням райвиконкомів, як виняток, дозволяти колгоспам і радгоспам засипати в насінні фонди до виконання плану продажу зерна державі насіння інших культур.

4. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству радгоспів УРСР, Укрміжколгоспбуду, Міністерству сільського будівництва УРСР, обкомам партії і облвиконкомам вжити заходів до прискорення переведення насінництва зернових, олійних культур і трав на промислову основу та безумовного виконання встановлених завдань по створенню матеріально-технічної бази в спеціалізованих насінницьких господарствах.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, Черкаському, Кримському, Ровенському і Житомирському облвиконкомам найближчим часом укомплектувати кадрами висококваліфікованих спеціалістів Сортнасінпром УРСР і облсортнасінпроми та створити нормальні умові для їх роботи.

6. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство заготівель УРСР і облвиконкоми вжити заходів до значного поліпшення організації виробництва і заготівель насіння кукурудзи і зажадати від них забезпечити збирання ділянок гібридизації кукурудзи і здачу насіння за розробленими графіками та повне використання сушильних засобів хлібоприймальних підприємств.

7. Зважати, що успішно виконали плани продажу хліба державі лише ті колгоспи і радгоспи, райони і області, які повністю забезпечили себе власним насінням усіх зернових культур, створили страхові фонди, а також виконали плани заготівель сортового насіння у державні ресурси.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
виробництва і засипки насіння озимих культур для посіву під урожай 1979 року в колгоспах і радгоспах УРСР та господарствах науки системи Мінсільгоспу УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього озимих культур

з них

Крім того, озимий ріпак

озима пшениця

озиме жито

тритікале

озимий ячмінь

озима вика

Вінницька

1449,9

1316,1

69,7

1,0

63,1

-

5,2

Волинська

550,2

291,2

259,0

-

-

-

2,8

Ворошиловградська

888,1

799,6

70,0

18,5

-

-

-

Дніпропетровська

1830,9

1748,2

73,5

7,8

1,4

-

-

Донецька

1228,7

1177,1

45,3

5,4

0,4

-

-

Житомирська

1157,7

679,1

475,3

2,6

0,7

-

2,8

Закарпатська

144,9

105,5

12,0

0,1

26,4

0,9

0,8

Запорізька

1803,1

1735,3

61,9

-

5,4

-

-

Івано-Франківська

311,4

253,9

34,6

4,1

18,8

-

6,5

Київська

1280,7

1074,8

205,3

0,6

-

-

-

Кіровоградська

1481,9

1391,3

59,3

0,6

30,5

0,2

-

Кримська

1490,7

1120,1

85,9

4,6

238,5

41,6

0,4

Львівська

708,9

578,5

116,8

0,1

12,8

0,7

3,6

Миколаївська

1739,8

1487,8

90,9

0,9

160,1

0,1

-

Одеська

2194,1

1785,0

74,6

10,9

322,6

1,0

-

Полтавська

1473,7

1336,8

136,1

0,8

-

-

-

Ровенська

539,8

348,5

187,3

3,5

0,5

-

1,7

Сумська

925,9

790,3

135,6

-

-

-

-

Тернопільська

642,0

531,3

53,9

5,8

1,0

-

4,9

Харківська

1387,5

1286,2

98,7

2,6

-

-

-

Херсонська

1898,5

1768,0

79,1

4,1

47,3

-

-

Хмельницька

1024,6

960,7

61,5

0,2

2,2

-

4,8

Черкаська

957,3

887,1

65,1

0,9

4,2

 

-

Чернівецька

156,2

117,7

12,1

0,2

26,2

 

0,2

Чернігівська

1172,6

761,3

411,3

0,2

-

 

-

Всього

28439,3

24381,9

2975,3

75,5

962,1

44,5

33,7

В тому числі колгоспи

/тис. центнерів/

Області

Всього озимих культур

з них

Крім того, озимий ріпак

озима пшениця

озиме жито

тритікале

озимий ячмінь

озима вика

Вінницька

1294

1172,3

62,7

1,0

58,0

-

4,9

Волинська

496,3

265,1

231,2

-

-

-

2,7

Ворошиловградська

494,3

444,7

36,2

13,4

-

-

-

Дніпропетровська

1416,5

1354,2

55,0

6,2

1,1

-

-

Донецька

918,8

886,4

30,2

1,8

0,4

-

-

Житомирська

994,7

585,0

407,0

2,0

0,7

-

2,8

Закарпатська

93,1

65,3

7,7

-

19,5

0,6

0,7

Запорізька

1377,1

1327,3

45,7

-

4,1

-

-

Івано-Франківська

274,7

225,3

29,5

3,9

16,0

-

5,9

Київська

863,3

737,2

126,1

-

-

-

-

Кіровоградська

1328,8

1243,8

52,3

0,6

26,9

0,2

-

Кримська

667,9

516,6

33,4

3,4

101,7

12,8

0,3

Львівська

605,6

494,2

100,7

-

10,2

0,5

3,4

Миколаївська

1153,4

992,7

60,5

0,8

99,3

0,1

-

Одеська

1815,4

1518,2

59,9

8,3

228,3

0,7

-

Полтавська

1305,3

1185,2

120,1

-

-

-

-

Ровенська

482,7

317,2

161,6

3,4

0,5

-

1,7

Сумська

771,6

653,5

118,1

-

-

-

-

Тернопільська

612,5

555,6

50,5

5,5

0,9

-

4,9

Харківська

1005,3

932,1

71,0

2,2

-

-

-

Херсонська

1139,6

1071,9

40,1

-

27,6

-

-

Хмельницька

960,3

901,4

56,9

-

2,0

-

4,8

Черкаська

843,2

780,5

57,8

0,9

4,0

-

-

Чернівецька

115,9

85,6

9,4

-

20,9

-

-

Чернігівська

1041,3

663,3

378,0

-

-

-

-

Всього

22071,6

18979,6

2401,6

53,4

622,1

14,9

32,1

В тому числі радгоспи Міністерства радгоспів УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього озимих культур

з них

Крім того, озимий ріпак

озима пшениця

озиме жито

тритікале

озимий ячмінь

озима вика

Вінницька

25,5

23,5

1,3

-

0,7

-

0,1

Волинська

30,9

8,8

22,1

-

-

-

0,1

Ворошиловградська

381,6

344,2

32,3

5,1

-

-

-

Дніпропетровська

381,2

362,5

16,9

1,6

0,2

-

-

Донецька

282,0

264,0

14,4

3,6

-

-

-

Житомирська

85,6

33,9

51,1

0,6

-

-

-

Закарпатська

4,2

3,6

0,3

-

0,1

0,2

-

Запорізька

362,9

348,6

13,1

-

1,2

-

-

Івано-Франківська

23,2

16,9

4,0

0,1

2,2

-

0,3

Київська

313,1

242,4

70,1

0,6

-

-

-

Кіровоградська

75,6

69,9

3,4

-

2,3

-

-

Кримська

708,2

526,4

44,6

1,0

108,5

27,7

-

Львівська

88,2

72,4

13,5

0,1

2,0

0,2

0,2

Миколаївська

531,9

450,7

26,9

0,1

54,2

-

-

Одеська

194,1

131,4

6,8

1,2

54,6

0,1

-

Полтавська

62,7

54,8

7,8

0,1

-

-

-

Ровенська

31,7

11,3

20,4

-

-

-

-

Сумська

43,1

36,9

6,2

-

-

-

-

Тернопільська

14,7

12,8

1,6

0,3

-

-

-

Харківська

308,7

285,8

22,5

0,4

-

-

-

Херсонська

671,8

619,0

31,4

4,1

17,3

-

-

Хмельницька

1,4

1,4

-

-

-

-

-

Черкаська

47,5

44,2

3,3

-

-

-

-

Чернівецька

1,1

0,9

0,1

-

0,1

-

-

Чернігівська

70,4

48,0

22,2

0,2

-

-

-

Всього

4741,3

4014,3

436,3

19,1

243,4

28,2

0,7

В тому числі радгоспи Міністерства харчової промисловості УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього озимих культур

з них

озима пшениця

озиме жито

тритікале

озимий ячмінь

озима вика

Вінницька

71,7

66,4

3,0

-

2,3

-

Волинська

6,2

5,7

0,5

-

-

-

Ворошиловградська

-

-

-

-

-

-

Дніпропетровська

-

-

-

-

-

-

Донецька

-

-

-

-

-

-

Житомирська

40,6

34,2

6,4

-

-

-

Закарпатська

1,9

1,3

0,5

-

0,1

-

Запорізька

4,3

4,1

0,2

-

-

-

Івано-Франківська

0,9

0,8

0,1

-

-

-

Київська

35,7

33,5

2,2

-

-

-

Кіровоградська

50,4

47,2

2,1

-

1,1

-

Кримська

28,0

22,1

2,4

-

3,2

0,3

Львівська

2,4

2,1

0,2

-

0,1

-

Миколаївська

-

-

-

-

-

-

Одеська

79,6

60,5

3,3

1,1

14,7

-

Полтавська

47,8

43,5

3,9

0,4

-

-

Ровенська

3,3

7,6

0,7

-

-

-

Сумська

70,1

64,0

6,1

-

-

-

Тернопільська

2,0

1,8

0,2

-

-

-

Харківська

35,7

33,1

2,6

-

-

-

Херсонська

6,3

5,8

0,5

-

-

-

Хмельницька

20,0

18,5

1,3

0,2

-

-

Черкаська

32,3

31,0

0,2

-

-

-

Чернівецька

2,4

2,0

0,1

-

0,3

-

Чернігівська

32,7

27,3

5,4

-

-

-

Всього

579,3

512,5

43,0

1,7

21,8

0,3

В тому числі радгоспи Головплодвинпрому УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього озимих культур

з них

Крім того, озимий ріпак

озима пшениця

озиме жито

тритікале

озимий ячмінь

озима вика

Вінницька

26,9

24,3

1,1

-

1,5

-

0,1

Волинська

1,6

1,0

0,6

-

-

-

-

Ворошиловградська

0,7

0,7

-

-

-

-

-

Дніпропетровська

0,3

0,3

-

-

-

-

-

Донецька

6,7

6,4

0,3

-

-

-

-

Житомирська

0,8

0,6

0,2

-

-

-

-

Закарпатська

38,9

31,0

2,8

-

5,1

-

-

Запорізька

0,6

0,6

-

-

-

-

-

Івано-Франківська

-

-

-

-

-

-

-

Київська

18,1

15,6

2,5

-

-

-

-

Кіровоградська

0,1

0,1

-

-

-

-

-

Кримська

59,4

36,5

3,9

-

18,8

0,2

0,1

Львівська

0,3

0,2

0,1

-

-

-

-

Миколаївська

22,1

18,6

1,2

-

2,3

-

-

Одеська

63,5

43,0

2,9

0,1

17,4

0,1

-

Полтавська

24,3

22,9

1,3

0,1

-

-

-

Ровенська

0,2

0,2

-

-

-

-

-

Сумська

6,5

5,2

1,3

-

-

-

-

Тернопільська

-

-

-

-

-

-

-

Харківська

6,8

6,2

0,6

-

-

-

-

Херсонська

35,5

28,7

5,9

-

0,9

-

-

Хмельницька

18,0

16,3

1,7

-

-

-

-

Черкаська

17,7

15,9

1,6

-

0,2

-

-

Чернівецька

25,5

20,3

1,5

0,2

3,5

-

0,2

Чернігівська

4,6

3,0

1,6

-

-

-

-

Всього

379,1

297,6

31,1

0,4

49,7

0,3

0,4

В тому числі радгоспи Міністерства сільського господарства СРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього озимих культур

з них

Крім того, озимий ріпак

озима пшениця

озиме жито

тритікале

озимий ячмінь

озима вика

Вінницька

20,5

19

1,2

-

0,3

-

0,1

Волинська

2,5

1,8

0,7

-

-

-

-

Ворошиловградська

5,1

4,2

0,9

-

-

-

-

Дніпропетровська

24,3

23.4

1,3

-

0,1

-

-

Донецька

11,3

10,9

0,4

-

-

-

-

Житомирська

17,5

11,2

6,3

-

-

-

-

Закарпатська

-

-

-

-

-

-

-

Запорізька

46,7

44,3

2,4

-

-

-

-

Івано-Франківська

3,7

3,4

0,2

-

0,1

-

0,1

Київська

37,3

34,4

2,9

-

-

-

-

Кіровоградська

17,1

15,8

1,2

-

0,1

-

-

Кримська

18,3

13,2

1,4

-

3,6

0,1

-

Львівська

8,6

6,2

1,9

-

0,5

-

-

Миколаївська

19,2

14,5

1,4

-

3,3

-

-

Одеська

32,3

25,1

1,3

0,2

5,6

0,1

-

Полтавська

15,1

13,7

1,4

-

-

-

-

Ровенська

1,7

1,0

0,7

-

-

-

-

Сумська

17,3

15,7

1,6

-

-

-

-

Тернопільська

3,7

2,3

0,7

-

0,1

-

-

Харківська

27,8

26,1

1,7

-

-

-

-

Херсонська

38,5

36,3

1,0

-

1,2

-

-

Хмельницька

11,5

11,0

0,5

-

-

-

-

Черкаська

9,8

9,1

0,7

-

-

-

-

Чернівецька

7,1

5,7

0,7

-

0,7

-

-

Чернігівська

10,8

9

1,8

-

-

-

-

Всього

408,2

357,9

34,3

0,2

15,6

0,2

0,2

В тому числі господарства науки системи Мінсільгоспу УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього озимих культур

з них

Крім того, озимий ріпак

озима пшениця

озиме жито

тритікале

озимий ячмінь

озима вика

Вінницька

11,3

10,6

0,4

-

0,3

-

-

Волинська

12,7

8,8

3,9

-

-

-

-

Ворошиловградська

6,4

5,8

0,6

-

-

-

-

Дніпропетровська

8,1

7,8

0,3

-

-

-

-

Донецька

9,9

9,4

0,5

-

-

-

-

Житомирська

18,5

14,2

4,3

-

-

-

-

Закарпатська

5,8

4,3

0,7

0,1

1,6

0,1

0,1

Запорізька

11,5

10,9

0,5

-

0,1

-

-

Івано-Франківська

8,9

7,5

0,8

0,1

0,5

-

0,2

Київська

13,2

11,7

1,5

-

-

-

-

Кіровоградська

9,9

9,5

0,3

-

0,1

-

-

Кримська

8,9

5,3

0,2

0,2

2,7

-0,5

-

Львівська

3,8

3,4

0,4

-

-

-

-

Миколаївська

13,2

11,3

0,9

-

0,1

-

-

Одеська

9,2

6,8

0,4

-

2,0

-

-

Полтавська

18,5

16,7

1,6

0,2

-

-

-

Ровенська

15,2

11,2

3,9

0,1

-

-

-

Сумська

17,3

15,0

2,3

-

-

-

-

Тернопільська

9,1

8,2

0,9

-

-

-

-

Харківська

3,2

2,9

0,3

-

-

-

-

Херсонська

6,8

6,3

0,2

-

0,3

-

-

Хмельницька

13,4

12,1

1,1

-

0,2

-

-

Черкаська

6,8

6,4

0,4

-

-

-

-

Чернівецька

4,2

3,2

0,3

-

0,7

-

-

Чернігівська

13,0

10,7

2,3

-

-

-

-

Всього

259,8

220,0

29,0

0,7

9,5

0,6

0,3

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
виробництва і засипки насіння ярих зернових і зернобобових культур /без кукурудзи/ для посіву під урожай 1979 р. в колгоспах і радгоспах УРСР та господарствах науки системі Мінсільгоспу УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього ярих зернових і зернобобових культур

в тому числі

яра пшениця

ячмінь

овес

просо

гречка

рис

сорго

яре жито

Вінницька

1155,2

0,9

343,3

36,9

10,4

37,8

-

-

-

Волинська

373,4

-

152,6

41,2

0,3

5,0

-

-

-

Ворошиловградська

557,4

0,2

301,6

110,2

11,6

14,6

-

1,7

-

Дніпропетровська

690,1

-

494,4

66,0

11,5

7,1

-

1,5

-

Донецька

565,5

1,5

461,0

43,6

10,7

6,8

-

0,5

-

Житомирська

760,6

-

310,3

146,3

3,2

19,5

-

-

-

Закарпатська

26,6

-

0,8

9,3

-

0,1

-

-

0,2

Запорізька

662,6

-

420,3

80,1

9,5

-

-

3,9

-

Івано-Франківська

230,4

0,8

105,8

38,9

-

0,9

-

-

-

Київська

794,3

0,6

242,9

100,1

5,8

31,5

-

-

-

Кіровоградська

659,4

0,6

328,1

74,7

11,4

23,9

-

0,5

-

Кримська

292,6

6,8

58,7

100,0

3,8

0,2

84,0

2,0

-

Львівська

537,6

4,7

188,4

88,3

1,0

3,4

-

-

0,1

Миколаївська

555,4

-

186,6

75,4

10,6

8,0

-

5,6

-

Одеська

526,0

1,5

91,7

73,3

11,3

7,6

21,8

2,7

-

Полтавська

975,0

0,6

398,7

111,4

12,4

35,4

-

-

-

Ровенська

459,4

0,7

154,0

96,8

0,7

7,2

-

-

-

Сумська

360,6

12,3

374,3

117,2

7,8

42,4

-

-

-

Тернопільська

797,6

0,8

352,9

30,8

-

18,0

-

-

-

Харківська

697,8

-

404,0

108,5

12,3

26,9

-

-

-

Херсонська

615,8

0,3

197,7

90,1

9,8

5,2

36,4

2,2

-

Хмельницька

982,3

0,2

338,4

46,7

7,2

25,7

-

-

-

Черкаська

829,2

0,6

221,1

58,0

6,7

23,8

-

-

0,2

Чернівецька

155,1

-

68,5

10,7

-

-

-

-

-

Чернігівська

736,4

-

289,1

159,7

7,7

42,1

-

-

-

Всього

15496,7

34,9

6485,2

1914,2

165,7

393,1

142,2

20,6

0,5

/тис. центнерів/

Області

В т. ч. зернобобові

з них

горох

квасоля

вика і викосуміш

люпин

чина

кормові боби

Вінницька

725,9

622,8

2,2

99,7

1,0

-

0,2

Волинська

174,3

72,2

0,1

47,2

54,8

-

-

Ворошиловградська

115,7

109,7

0,5

-

-

5,5

-

Дніпропетровська

109,6

108,9

0,7

-

-

-

-

Донецька

41,4

41,0

0,4

-

-

-

-

Житомирська

281,5

81,3

1,4

98,6

99,5

-

0,7

Закарпатська

16,2

3,6

0,1

4,8

7,7

-

-

Запорізька

148,8

148,3

0,5

-

-

-

0,3

Івано-Франківська

84,0

34,5

0,6

46,9

1,7

-

-

Київська

413,4

311,4

1,0

91,3

9,7

-

-

Кіровоградська

220,2

209,8

0,6

9,5

-

-

0,3

Кримська

37,3

30,3

0,3

6,7

-

-

-

Львівська

251,7

57,7

1,0

139,1

49,7

-

4,2

Миколаївська

269,2

266,2

0,7

1,0

-

1,3

-

Одеська

316,1

309,1

1,5

5,5

-

-

-

Полтавська

416,5

382,5

1,1

31,3

1,5

-

0,1

Ровенська

200,0

77,3

0,4

61,1

61,2

-

-

Сумська

306,6

131,1

0,8

152,4

22,3

-

-

Тернопільська

395,1

183,0

1,2

182,9

2,4

-

25,6

Харківська

146,1

129,0

1,2

14,9

-

0,1

-

Херсонська

274,1

271,5

0,1

2,5

-

-

-

Хмельницька

564,1

448,7

1,6

102,1

11,4

-

0,3

Черкаська

518,8

453,6

1,6

58,3

2,0

-

3,3

Чернівецька

75,9

56,4

0,8

15,5

3,2

-

-

Чернігівська

237,8

57,4

0,8

66,4

113,2

-

-

Всього

6343,3

4597,3

21,2

1237,7

441,3

7,8

35,0

В тому числі колгоспи

/тис. центнерів/

Області

Всього ярих зернових і зернобобових культур

в тому числі

яра пшениця

ячмінь

овес

просо

гречка

рис

сорго

яре жито

Вінницька

1036,4

0,8

308,0

31,3

10,0

35,7

-

-

-

Волинська

335,3

-

139,9

33,9

0,3

5,0

-

-

-

Ворошиловградська

318,2

0,1

162,5

59,8

9,2

11,0

-

1,4

-

Дніпропетровська

522,5

-

379,1

46,2

10,8

7,0

-

1,4

-

Донецька

322,1

1,2

250,3

27,2

9,8

5,3

-

0,2

-

Житомирська

648,6

-

268,8

121,5

2,9

16,2

-

-

-

Закарпатська

17,1

-

0,6

6,0

-

0,1

-

-

0,2

Запорізька

471,3

-

293,8

54,2

8,7

-

-

3,7

-

Івано-Франківська

211,3

0,8

98,5

35,8

-

"0,9

-

-

-

Київська

580,3

0,2

167,0

66,1

4,8

26,9

-

-

-

Кіровоградська

562,3

0,6

273,8

61,0

10,8

23,0

-

0,3

-

Кримська

100,9

0,3

19,7

38,1

3,5

0,2

18,0

0,8

-

Львівська

469,2

4,4

170,7

79,0

1,0

3,2

-

-

0,1

Миколаївська

352,9

-

106,3

41,0

9,4

7,6

-

4,3

-

Одеська

434,2

0,7

77,2

53,1

10,9

7,2

14,8

1,7

-

Полтавська

838,7

0,6

329,9

87,5

11,6

33,0

-

-

-

Ровенська

405,9

0,7

140,0

81,0

0,7

6,9

-

-

-

Сумська

721,8

10,6

310,3

97,6

7,0

35,9

-

-

-

Тернопільська

763,3

0,8

338,7

29,0

-

17,5

-

-

-

Харківська

447,4

-

263,3

56,2

10,3

21,7

-

-

-

Херсонська

348,3

-

112,5

45,6

8,6

5,2

3,9

1,2

-

Хмельницька

922,1

0,2

317,0

42,7

7,0

24,6

-

 

-

Черкаська

720,6

0,6

183,9

44,7

5,9

22,0

-

-

-

Чернівецька

126,1

-

59,2

8,9

-

-

-

-

-

Чернігівська

637,4

-

250,0

140,0

7,0

38,0

-

-

-

Всього

12314,2

23,5

5021,0

1387,4

150,2

354,1

36,7

15,0

0,3

В тому числі колгоспи

/тис. центнерів/

Області

В т. ч. зернобобові

з них

горох

квасоля

вика і викосуміш

люпин

чина

кормові боби

Вінницька

650,6

570,5

1,7

78,0

0,2

-

0,2

Волинська

156,2

68,7

0,1

38,3

49,1

-

-

Ворошиловградська

73,3

69,0

-

-

-

4,3

-

Дніпропетровська

78,0

77,6

0,4

-

-

-

-

Донецька

28,1

27,7

0,4

-

-

-

-

Житомирська

239,2

70,2

0,7

80,9

86,8

-

0,6

Закарпатська

10,2

3,3

0,1

3,4

3,4

-

-

Запорізька

110,9

110,7

0,2

-

-

-

-

Івано-Франківська

75,3

31,6

0,6

41,2

1,6

-

0,3

Київська

315,3

249,9

0,9

56,0

8,5

-

-

Кіровоградська

192,5

184,9

0,4

7,2

-

-

-

Кримська

20,3

16,4

-

3,9

-

-

0,3

Львівська

210,6

45,9

0,8

120,2

41,0

-

2,9

Миколаївська

184,3

132,6

-

0,4

-

1,3

-

Одеська

268,6

263,2

1,0

4,4

-

-

-

Полтавська

376,1

351,5

0,6

22,8

1,2

-

-

Ровенська

176,6

71,3

0,4

53,4

51,5

-

-

Сумська

260,4

115,6

0,4

125,8

18,6

-

-

Тернопільська

377,3

174,6

1,2

174,3

1,8

-

25,4

Харківська

95,9

38,3

0,4

6,7

-

0,5

-

Херсонська

171,3

170,8

-

0,5

-

-

-

Хмельницька

530,6

425,7

1,1

92,3

11,2

-

0,3

Черкаська

463,5

409,0

1,6

47,9

1,7

-

3,3

Чернівецька

58,0

43,9

0,4

10,5

3,2

-

-

Чернігівська

202,4

50,0

0,4

47,0

105,0

-

-

Всього

5326,0

3872,9

13,8

1015,1

384,8

6,1

33,3

В тому числі радгоспи Міністерства радгоспів УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього ярих зернових і зернобобових культур

в тому числі

яра пшениця

ячмінь

овес

просо

гречка

рис

сорго

Вінницька

19,2

-

5,8

1,5

0,1

0,3

-

-

Волинська

19,5

-

5,8

5,5

-

-

-

-

Ворошиловградська

227,0

0,8

131,6

48,1

2,4

3,5

-

0,3

Дніпропетровська

150,2

-

104,3

16,8

0,6

0,1

-

0,1

Донецька

209,1

-

184,1

13,4

0,8

1,5

-

0,1

Житомирська

56,8

-

17,8

18,6

0,1

0,9

-

-

Закарпатська

0,8

-

-

0,4

-

-

-

-

Запорізька

157,2

-

101,9

22,0

0,7

-

-

0,2

Івано-Франківська

7,7

-

2,0

2,0

-

-

-

-

Київська

144,0

-

52,6

26,5

0,5

3,0

-

-

Кіровоградська

45,3

-

25,2

5,2

0,4

0,5

-

-

Кримська

175,6

6,5

34,4

52,2

0,3

-

66,0

0,8

Львівська

58,5

0,2

12,8

8,2

-

0,2

-

-

Миколаївська

180,5

-

68,7

31,3

1,1

0,3

-

1,0

Одеська

44,2

0,5

5,9

9,6

0,2

0,1

7,0

0,8

Полтавська

56,1

-

31,7

9,6

0,2

0,0

-

-

Ровенська

28,1

-

3,3

13,2

-

0,2

-

-

Сумська

38,5

0,4

18,3

5,3

0,1

2,3

-

-

Тернопільська

14,8

-

6,2

1,1

-

0,3

-

-

Харківська

181,6

-

98,8

42,0

1,7

4,2

-

-

Херсонська

237,6

0,3

73,8

37,9

1,2

-

32,5

0,7

Хмельницька

1,5

-

0,5

0,1

-

-

-

-

Черкаська

45,3

-

14,6

5,4

0,2

0,8

-

-

Чернівецька

0,3

-

0,3

-

-

-

-

-

Чернігівська

51,6

-

18,7

13,2

0,4

2,0

-

-

Всього

2151,0

8,7

1019,1

389,1

11,0

21,0

105,5

4,0

В тому числі радгоспи Міністерства радгоспів УРСР

/тис. центнерів/

Області

В т. ч. зернобобові

з них

горох

квасоля

вика і викосуміш

люпин

чина

кормові боби

Вінницька

11,5

8,4

-

4,3

0,6

-

-

Волинська

8,2

1,6

-

3,2

3,4

-

-

Ворошиловградська

40,3

38,7

0,5

-

-

1,1

-

Дніпропетровська

28,3

28,0

0,3

-

-

-

-

Донецька

9,2

9,2

-

-

-

-

-

Житомирська

19,4

3,0

-

6,2

10,1

-

0,1

Закарпатська

0,4

-

-

0,3

0,1

-

-

Запорізька

32,4

32,1

0,3

-

-

-

-

Івано-Франківська

3,7

1,1

-

2,6

-

-

-

Київська

61,4

36,1

-

24,1

1,2

-

-

Кіровоградська

14,0

13,8

0,2

-

-

-

-

Кримська

15,4

12,3

0,3

2,8

-

-

-

Львівська

37,1

11,6

-

15,6

8,6

-

1,3

Миколаївська

78,1

76,9

0,7

0,5

-

-

-

Одеська

20,1

19,5

0,3

0,3

-

-

-

Полтавська

13,8

10,4

-

3,2

0,2

-

-

Ровенська

11,4

1,6

-

2,1

7,7

-

-

Сумська

12,1

3,7

0,1

6,9

1,4

-

-

Тернопільська

7,2

2,6

-

4,2

0,4

-

-

Харківська

34,9

31,0

0,7

2,7

-

0,5

-

Херсонська

91,2

89,4

0,1

1,7

-

-

-

Хмельницька

0,9

0,7

-

0,2

-

-

-

Черкаська

24,3

20,4

-

3,6

0,3

-

-

Чернівецька

-

-

-

-

-

-

-

Чернігівська

17,3

3,0

-

7,4

6,9

-

-

Всього

592,6

453,1

3,5

91,9

41,1

1,6

1,4

В тому числі радгоспи Міністерства харчової промисловості УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього зернових і зернобобових культур

в тому числі

яра пшениця

ячмінь

овес

просо

гречка

Вінницька

53,2

-

16,8

2,3

0,2

0,8

Волинська

4,6

-

2,1

0,2

-

-

Ворошиловградська

-

-

-

-

-

-

Дніпропетровська

-

-

-

-

-

-

Донецька

-

-

-

-

-

-

Житомирська

30,5

-

14,3

2,6

0,1

1,2

Закарпатська

0,1

-

-

0,1

-

-

Запорізька

2,9

-

2,7

0,1

-

-

Івано-Франківська

1,1

-

0,6

0,1

-

-

Київська

25,9

0,1

7,8

3,8

0,2

0,5

Кіровоградська

39,7

-

23,1

6,4

0,1

0,2

Кримська

3,4

-

1,9

1,3

-

-

Львівська

2,4

-

1,4

0,2

-

-

Миколаївська

-

 

 

 

 

 

Одеська

19,1

0,2

4,0

4,3

0,1

0,1

Полтавська

41,7

-

21,1

7,0

0,2

0,5

Ровенська

9,4

-

4,7

0,7

-

-

Сумська

60,9

0,3

30,8

8,0

0,3

2,7

Тернопільська

3,0

-

1,8

0,1

-

-

Харківська

39,7

-

26,1

3,3

0,1

0,5

Херсонська

4,3

-

2,3

0,7

-

-

Хмельницька

19,9

-

8,2

1,3

-

0,2

Черкаська

29,3

-

12,0

4,5

0,1

0,3

Чернівецька

2,5

-

2,0

0,1

-

-

Чернігівська

25,1

-

10,7

3,1

0,2

1,5

Всього

418,7

0,6

194,4

50,2

1,6

8,5

В тому числі радгоспи Міністерства харчової промисловості УРСР

/тис. центнерів/

Області

В т. ч. зернобобові

з них

горох

квасоля

вика і викосуміш

люпин

Вінницька

33,1

22,9

0,1

10,1

-

Волинська

2,3

0,2

-

1,5

0,6

Житомирська

12,3

5,9

0,4

5,0

1,0

Закарпатська

-

-

-

-

-

Запорізька

0,1

0,1

-

-

-

Івано-Франківська

0,4

0,2

-

0,2

-

Київська

13,5

9,3

-

4,2

-

Кіровоградська

9,9

7,8

-

2,1

-

Кримська

0,2

0,2

-

-

-

Львівська

0,8

0,1

-

0,7

-

Одеська

10,4

10,2

0,2

-

-

Полтавська

12,9

9,7

0,5

2,7

-

Ровенська

4,0

0,6

-

3,1

0,3

Сумська

18,8

6,3

0,3

12,1

0,1

Тернопільська

1,1

0,2

-

0,9

-

Харківська

9,7

5,5

-

4,2

-

Херсонська

1,3

1,3

-

-

-

Хмельницька

10,2

6,4

0,5

3,3

-

Черкаська

12,4

9,0

-

3,4

-

Чернівецька

0,4

0,1

-

0,3

-

Чернігівська

9,6

2,6

0,2

6,8

-

Всього

163,4

98,6

2,2

60,6

2,0

В тому числі радгоспи Головплодвинпрому УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього зернових і зернобобових культур

в тому числі

ячмінь

овес

просо

гречка

сорго

яре жито

Вінницька

25,0

7,2

0,8

0,1

0,4

-

-

Волинська

2,8

0,9

0,5

-

-

-

-

Ворошиловградська

0,3

0,1

0,2

-

-

-

-

Дніпропетровська

0,7

0,5

0,1

-

-

-

-

Донецька

7,6

6,4

0,3

-

-

0,2

-

Житомирська

1,0

0,3

0,1

-

0,2

-

-

Закарпатська

7,5

0,1

2,5

-

-

-

-

Запорізька

1,0

0,9

-

-

-

-

-

Київська

10,7

4,0

1,2

-

0,5

-

-

Кіровоградська

0,2

-

-

-

-

0,2

-

Кримська

9,2

1,6

6,4

-

-

0,4

-

Львівська

0,3

0,1

-

-

-

-

-

Миколаївська

9,3

6,5

0,9

0,1

0,1

0,2

-

Одеська

14,6

2,3

4,0

0,1

0,1

0,2

-

Полтавська

12,5

5,6

1,3

0,2

0,5

-

-

Ровенська

0,4

0,2

0,1

-

-

-

-

Сумська

5,4

2,5

0,9

0,1

0,5

-

-

Харківська

5,5

2,1

1,8

-

-

-

-

Херсонська

11,8

4,5

2,9

-

-

0,3

-

Хмельницька

13,7

3,4

1,2

0,1

0,4

-

-

Черкаська

14,2

3,9

1,2

0,4

0,5

-

0,2

Чернівецька

18,1

4,5

1,3

-

-

-

-

Чернігівська

3,1

1,3

0,7

-

0,1

-

-

Всього

174,9

58,9

28,4

1,1

3,3

1,5

0,2

В тому числі радгоспи Головплодвинпрому УРСР

/тис. центнерів/

Області

В тому числі зернобобові

з них

горох

вика і викосуміш

люпин

кормові боби

Вінницька

16,5

12,9

3,6

-

-

Волинська

1,4

0,3

1,0

0,1

-

Ворошиловградська

-

-

-

-

-

Дніпропетровська

0,1

0,1

-

-

-

Донецька

0,7

0,7

-

-

-

Житомирська

0,4

-

0,2

0,2

-

Закарпатська

4,9

0,2

0,6

4,1

-

Запорізька

0,1

0,1

-

-

-

Івано-Франківська

-

-

-

-

-

Київська

5,0

3,8

1,2

-

-

Кіровоградська

-

-

-

-

-

Кримська

0,8

0,8

-

-

-

Львівська

0,2

-

0,2

-

-

Миколаївська

1,5

1,5

-

-

-

Одеська

7,9

7,9

-

-

-

Полтавська

4,9

4,5

0,3

-

0,1

Ровенська

0,1

-

0,1

-

-

Сумська

1,4

0,5

0,7

0,2

-

Тернопільська

-

-

-

-

-

Харківська

1,6

0,7

0,9

-

-

Херсонська

4,1

4,1

-

-

-

Хмельницька

8,6

6,6

1,8

0,2

-

Черкаська

8,0

7,4

0,6

-

-

Чернівецька

12,3

10,1

2,2

-

-

Чернігівська

1,0

-

0,6

0,4

-

Всього

81,5

62,2

14,0

5,2

0,1

В тому числі радгоспи Міністерства сільського господарства СРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього ярих зернових і зернобобових культур

в тому числі

яра пшениця

ячмінь

овес

просо

гречка

Вінницька

12,7

-

3,5

0,6

-

0,4

Волинська

1,0

-

0,6

0,1

-

-

Ворошиловградська

4,2

0,1

3,0

0,7

-

-

Дніпропетровська

12,2

-

7,7

2,2

0,1

-

Донецька

15,5

-

11,9

1,7

0,1

-

Житомирська

9,2

0,2

3,1

2,2

-

0,6

Запорізька

22,1

-

15,6

3,0

0,1

-

Івано-Франківська

1,6

-

1,0

0,1

-

-

Київська

23,5

0,2

8,5

1,4

0,1

0,4

Кіровоградська

4,8

-

2,9

1,2

0,1

0,1

Кримська

2,0

-

0,7

1,1

-

-

Львівська

5,6

0,1

2,7

0,8

-

-

Миколаївська

7,3

-

2,7

1,3

-

-

Одеська

9,7

0,1

1,8

1,6

-

0,1

Полтавська

10,7

-

4,5

2,9

0,1

0,2

Ровенська

1,7

-

0,3

0,6

-

-

Сумська

18,4

0,4

7,2

3,0

0,1

0,4

Тернопільська

3,8

-

1,4

0,1

-

-

Харківська

20,7

-

12,1

4,5

0,2

0,4

Херсонська

12,0

-

4,2

2,6

-

-

Хмельницька

10,4

-

4,9

0,6

-

0,2

Черкаська

11,9

-

4,5

1,4

0,1

0,1

Чернівецька

1,9

-

0,5

0,2

-

-

Чернігівська

6,5

-

3,1

0,9

-

0,2

Всього

229,4

1,1

108,4

34,8

1,0

3,1

В тому числі радгоспи Міністерства сільського господарства СРСР

/тис. центнерів/

Області

В т. ч. зернобобові

з них

горох

квасоля

вика і викосуміш

люпин

Вінницька

8,2

5,1

0,4

2,7

-

Волинська

0,3

-

-

0,1

0,2

Ворошиловградська

0,4

0,4

-

-

-

Дніпропетровська

2,2

2,2

-

-

-

Донецька

1,6

1,6

-

-

-

Житомирська

3,3

-

0,3

2,6

0,4

Закарпатська

-

-

-

-

-

Запорізька

3,4

3,4

-

-

-

Івано-Франківська

0,5

-

-

0,5

-

Київська

12,9

9,2

0,1

3,6

-

Кіровоградська

0,5

0,4

-

0,1

-

Кримська

0,2

0,2

-

-

-

Львівська

2,0

0,1

0,2

1,7

-

Миколаївська

3,3

3,3

-

-

-

Одеська

6,1

5,7

-

0,4

-

Полтавська

3,0

2,6

-

0,3

0,1

Ровенська

0,8

0,4

-

-

0,4

Сумська

7,3

2,8

-

4,0

0,5

Тернопільська

2,3

1,0

-

1,3

-

Харківська

3,5

3,0

0,1

0,4

-

Херсонська

5,2

4,9

-

0,3

-

Хмельницька

4,7

2,4

-

2,3

-

Черкаська

5,8

4,3

-

1,5

-

Чернівецька

1,2

0,1

0,4

0,7

-

Чернігівська

2,3

0,4

0,2

1,7

-

Всього

81,0

53,5

1,7

24,2

1,6

В тому числі господарства науки системи Міністерства сільського господарства УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього ярих зернових і зернобобових культур

в тому числі

яра пшениця

ячмінь

овес

просо

гречка

сорго

Вінницька

8,7

0,1

2,0

0,4

-

0,2

-

Волинська

10,2

-

3,3

1,0

-

-

-

Ворошиловградська

7,7

0,1

4,4

1,4

-

0,1

-

Дніпропетровська

4,5

-

2,8

0,7

-

-

-

Донецька

11,2

0,1

8,3

1,0

-

-

-

Житомирська

14,7

-

6,0

1,3

0,1

0,4

-

Закарпатська

1,1

-

0,1

0,3

-

-

-

Запорізька

8,1

-

5,4

0,8

-

-

-

Івано-Франківська

8,7

-

3,7

0,9

-

-

-

Київська

9,9

0,1

3,0

1,1

0,2

0,2

-

Кіровоградська

7,1

-

3,1

0,9

-

0,1

-

Кримська

1,7

-

0,4

0,9

-

-

-

Львівська

1,6

-

0,7

0,1

-

-

-

Миколаївська

5,4

-

2,4

0,9

-

-

0,1

Одеська

4,2

-

0,5

0,7

-

-

-

Полтавська

15,3

-

5,9

3,1

0,1

0,4

-

Ровенська

13,9

-

5,5

1,2

-

0,1

-

Сумська

15,6

0,6

5,2

2,4

0,2

0,6

-

Тернопільська

12,7

-

4,8

0,5

-

0,2

-

Харківська

2,9

-

1,6

0,7

-

0,1

-

Херсонська

1,8

-

0,4

0,4

-

-

-

Хмельницька

14,7

-

4,4

0,8

0,1

0,3

-

Черкаська

7,9

-

2,2

0,8

-

0,1

-

Чернівецька

6,2

-

2,0

0,2

-

-

-

Чернігівська

12,7

-

5,3

1,8

0,1

0,3

-

Всього

208,5

1,0

83,4

24,3

0,8

3,1

0,1

В тому числі господарства науки системи Міністерства сільського господарства УРСР

/тис. центнерів/

Області

В тому числі зернобобові

з них

горох

вика і викосуміш

люпин

чина

кормові боби

Вінницька

6,0

5,0

1,0

-

-

-

Волинська

5,9

1,4

3,1

1,4

-

-

Ворошиловградська

1,7

1,6

-

-

0,1

-

Дніпропетровська

1,0

1,0

-

-

-

-

Донецька

1,8

1,8

-

-

-

-

Житомирська

6,9

2,2

3,7

0,1

-

-

Закарпатська

0,7

0,1

0,5

0,1

-

-

Запорізька

1,9

1,9

-

-

-

-

Івано-Франківська

4,1

1,6

2,4

0,1

-

-

Київська

5,3

3,1

2,2

-

-

-

Кіровоградська

3,0

2,9

0,1

-

-

-

Кримська

0,4

0,4

-

-

-

-

Львівська

0,8

-

0,7

0,1

-

-

Миколаївська

2,0

1,9

0,1

-

-

-

Одеська

3,0

2,6

0,4

-

-

-

Полтавська

5,8

3,8

2,0

-

-

-

Ровенська

7,1

3,4

2,4

1,3

-

-

Сумська

6,6

2,2

2,9

1,5

-

-

Тернопільська

7,2

4,6

2,2

0,2

-

0,2

Харківська

0,5

0,5

-

-

-

-

Херсонська

1,0

1,0

-

-

-

-

Хмельницька

9,1

6,9

2,2

-

-

-

Черкаська

4,8

3,5

1,3

-

-

-

Чернівецька

4,0

2,2

1,8

-

-

-

Чернігівська

5,2

1,4

2,9

0,9

-

-

Всього

95,8

57,0

ЗХ,9

 

 

0,2

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
засипка насіння кукурудзи для посіву під урожай 1979 року в колгоспах і радгоспах УРСР та господарствах науки системи Мінсільгоспу УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього насіння

в тому числі

колгоспи

радгоспи

господарства науки системи Мінсільгоспу УРСР

Мінрадгоспів УРСР

Мінхарчопрому УРСР

Головплодвинпрому УРСР

Мінсільгоспу СРСР

Вінницька

112,7

92,7

2,1

12,1

2,4

2,1

1,3

Волинська

28,9

25,1

1,4

0,5

0,1

0,1

1,7

Ворошиловградська

94,3

48,1

44,2

-

-

1,0

1,0

Дніпропетровська

141,5

100,1

38,5

-

-

2,4

0,5

Донецька

103,0

66,2

33,0

-

0,9

1,7

1,2

Житомирська

81,4

66,5

6,0

6,0

0,1

1,3

1,5

Закарпатська

16,9

9,2

0,8

0,4

5,4

-

1,1

Запорізька

115,2

86,8

23,2

0,2

0,1

3,9

1,0

Івано-Франківська

13,1

11,0

0,9

0,1

-

0,4

0,7

Київська

146,5

78,7

51,7

5,8

2,8

5,3

2,2

Кіровоградська

118,7

101,8

7,3

6,9

-

1,7

1,0

Кримська

96,3

41,6

46,3

1,6

4,3

1,8

0,7

Львівська

28,8

19,4

6,3

0,5

-

0,4

0,2

Миколаївська

114,9

71,0

39,4

-

1,9

1,5

1,1

Одеська

126,1

89,0

16,2

9,8

6,4

3,5

1,2

Полтавська

197,9

169,5

11,8

7,7

3,4

2,3

3,2

Ровенська

37,9

33,8

1,2

1,4

0,1

0,2

1,2

Сумська

97,4

78,3

5,0

8,6

1,2

2,2

2,1

Тернопільська

33,4

30,3

1,3

0,3

-

0,5

1,0

Харківська

123,6

80,4

32,3

5,8

1,0

3,7

0,4

Херсонська

110,5

59,6

43,1

0,5

4,1

2,7

0,5

Хмельницька

67,3

59,8

0,2

2,8

1,5

1,2

1,8

Черкаська

118,8

96,9

8,3

7,2

2,9

2,1

1,4

Чернівецька

23,8

17,7

-

0,3

4,2

1,1

0,5

Чернігівська

145,1

126,0

9,2

5,6

0,8

2,1

1,4

Всього

2292,0

1659,5

429,7

84,1

43,6

45,2

29,9

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
виробництва і засипки насіння олійних культур для посіву під урожай 1979 року в колгоспах і радгоспах УРСР та господарствах науки системи Мінсільгоспу УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього олійнях культур

в тому числі

з них в колгоспах

соняшник

рицина

соя

льон олійний

всього

в тому числі

соняшник

рицина

соя

льон олійний

Вінницька

13,1

12,1

-

1,0

-

12,1

11,2

-

0,9

-

Ворошиловградська

26,6

26,5

-

0,1

-

19,2

19,2

-

-

-

Дніпропетровська

66,4

50,5

4,5

11,3

0,1

58,2

45,1

3,2

9,8

0,1

Донецька

39,3

36,6

-

2,6

0,1

30,7

29,2

-

1,4

0,1

Закарпатська

1,5

0,5

-

1,0

-

1,0

0,4

-

0,6

-

Запорізька

48,9

32,1

10,4

5,3

1,1

39,4

27,1

7,8

3,4

1,1

Київська

4,0

0,1

-

3,9

-

3,3

-

-

3,3

-

Кіровоградська

43,9

33,6

-

10,3

-

41,9

32,4

-

9,5

-

Кримська

21,8

8,9

0,2

8,6

4,1

13,6

6,0

0,1

5,0

2,5

Миколаївська

40,2

30,9

3,1

6,2

-

26,6

22,4

0,3

3,9

-

Одеська

48,3

38,6

0,1

9,6

-

40r6

33,6

-

7,0

-

Полтавська

24,9

17,1

-

7,8

-

22,9

16,0

-

6,9

-

Сумська

9,3

9,2

-

0,1

-

9,0

9,0

-

-

-

Тернопільська

1,7

-

-

1,7

-

1,7

-

-

1,7

-

Харківська

26,4

25,9

-

0,5

-

21,4

21,4

-

-

-

Херсонська

39,5

16,9

14,4

8,2

-

23,2

12,9

6,5

3,8

-

Хмельницька

2,5

-

-

2,5

-

2,5

-

-

2,5

-

Черкаська

13,3

9,8

-

3,5

-

12,1

9,1

-

3,0

-

Чернівецька

7,3

-

-

7,3

-

5,6

-

-

5,6

-

Всього

478,9

349,3

32,7

91,5

5,4

385,0

295,0

17,9

68,3

3,8

/тис. центнерів/

Області

у радгоспах

Мінрадгоспів УРСР

Мінхарчопрому УРСР

всього

в тому числі

всього

в тому числі

соняшник

рицина

соя

льон олійний

соняшник

соя

Вінницька

0,1

0,1

-

-

-

0,7

0,7

-

Ворошиловградська

7,1

7,0

-

0,1

-

-

-

-

Дніпропетровська

7,7

5,0

1,3

1,4

-

-

-

-

Донецька

8,2

7,1

-

1,1

-

-

-

-

Закарпатська

-

-

-

-

-

-

-

-

Запорізька

8,7

4,5

2,5

1,7

-

-

-

-

Київська

0,2

-

-

0,2

-

-

-

-

Кіровоградська

1,4

0,8

-

0,6

-

0,1

-

0,1

Кримська

7,2

2,6

0,1

2,9

1,6

0,2

-

0,2

Миколаївська

12,8

7,9

2,8

2,1

-

-

-

-

Одеська

4,7

2,6

0,1

2,0

-

1,1

0,9

0,2

Полтавська

1,3

0,5

-

0,8

-

0,1

0,1

-

Сумська

-

-

-

-

-

0,1

0,1

-

Тернопільська

-

-

-

-

-

-

-

-

Харківська

4,6

4,1

-

0,5

-

0,1

0,1

-

Херсонська

15,4

3,7

7,7

4,0

-

-

-

-

Хмельницька

-

-

-

-

-

-

-

-

Черкаська

0,7

0,4

-

0,3

-

0,2

0,1

0,1

Чернівецька

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього

80,1

46,3

14,5

17,7

1,6

2,6

2,0

0,6

/тис. центнерів/

Області

у радгоспах

Головплодвинпрому УРСР

Мінсільгоспу СРСР;

всього

в тому числі

всього

в тому числі

соняшник

соя

соняшник

рицина

соя

Вінницька

-

-

-

0,1

0,1

-

-

Ворошиловградська

-

-

-

0,1

0,1

-

-

Дніпропетровська

-

-

-

0,2

0,2

-

-

Донецька

-

-

-

0,1

0,1

-

-

Закарпатська

0,4

0,1

0,3

-

-

-

-

Запорізька

-

-

-

0,4

0,3

0,1

-

Київська

-

-

-

0,2

0,1

-

0,1

Кіровоградська

-

-

-

0,2

0,2

-

-

Кримська

0,3

0,2

0,1

0,2

0,1

-

0,1

Миколаївська

0,3

0,3

-

0,1

0,1

-

-

Одеська

1,4

1,1

0,3

0,2

0,2

-

-

Полтавська

0,2

0,2

-

0,1

0,1

-

-

Сумська

0,1

0,1

-

-

-

-

-

Тернопільська

-

-

-

-

-

-

-

Харківська

0,1

0,1

-

0,2

0,2

-

-

Херсонська

0,6

0,3

0,3

0,2

-

0,1

0,1

Хмельницька

-

-

-

-

-

-

-

Черкаська

0,1

0,1

-

-

-

-

-

Чернівецька

1,3

-

1,3

0,2

-

-

0,2

Всього

4,8

2,5

2,3

2,5

1,8

0,2

0,5

/тис. центнерів/

Області

господарства науки системи Мінсільгоспу УРСР

всього

з тому числі

соняшник

рицина

соя

Вінницька

0,1

-

-

0,1

Ворошиловградська

0,2

0,2

-

-

Дніпропетровська

0,3

0,2

-

0,1

Донецька

0,3

0,2

-

0,1

Закарпатська

0,1

-

-

0,1

Запорізька

0,4

0,2

-

0,2

Київська

0,3

-

-

0,3

Кіровоградська

0,3

0,2

-

0,1

Кримська

0,3

-

-

0,3

Миколаївська

0,4

0,2

-

0,2

Одеська

0,3

0,2

 

0,1

Полтавська

0,3

0,2

-

0,1

Сумська

0,1

-

-

0,1

Херсонська

0,1

-

0,1

-

Черкаська

0,2

0,1

-

0,1

Чернівецька

0,2

-

-

0,2

Всього

3,9

1,7

0,1

2,1

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
виробництва і засипки насіння однорічних трав /суданки/ для посіву під урожай 1979 року в колгоспах і радгоспах УРСР та господарствах науки системи Мінсільгоспу УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього

в тому числі

колгоспи

радгоспи

Господарства науки системи Мінсільгоспу УРСР

Мінрадгоспів УРСР

Мінхарчопрому УРСР

Головплодвинпрому УРСР

Мінсільгоспу СРСР

Ворошиловградська

7,1

2,9

4,0

-

-

0,1

0,1

Дніпропетровська

9,1

4,9

3,4

-

-

0,8

-

Донецька

8,7

4,2

3,2

-

0,1

1,0

0,2

Запорізька

6,3

3,6

2,0

0,1

-

0,5

0,1

Кіровоградська

1,4

0,5

0,5

0,2

-

0,1

0,1

Кримська

3,8

0,9

2,3

0,1

0,3

0,1

0,1

Миколаївська

7,2

3,6

3,1

-

0,1

0,2

0,2

Одеська

5,5

3,5

1,2

0,2

0,4

0,2

-

Полтавська

1,4

1,0

0,1

0,2

-

-

0,1

Харківська

3,5

1,5

1,5

0,1

0,1

0,3

-

Херсонська

5,3

1,8

3,1

-

0,3

0,1

-

Черкаська

0,3

0,2

-

0,1

-

-

-

Чернігівська

0,1

-

-

-

-

-

0,1

Всього

59,7

28,6

24,4

1,0

1,3

3,4

1,0

 

Додаток N 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
засипки насіння багаторічних трав у колгоспах і радгоспах та господарствах науки системи Мінсільгоспу УРСР у 1978 році для посіву на полях сівозмін, луках і пасовищах

/тис. центнерів/

Області

Разом багаторічних трав

з них

конюшина червона

конюшина біла

люцерна

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

48,7

5,0

28,1

1,8

0,1

0,1

10,1

1,1

Волинська

17,9

3,5

10,8

-

1,1

0,3

0,3

-

Ворошиловградська

45,4

8,4

-

-

-

-

7,0

2,6

Дніпропетровська

24,8

3,4

-

-

-

-

7,7

0,3

Донецька

48,4

6,6

-

-

-

-

7,8

0,7

Житомирська

32,0

7,9

20,1

1,1

0,9

0,8

0,5

-

Закарпатська

6,6

1,7

4,4

0,6

-

-

0,1

-

Запорізька

29,1

7,4

-

-

-

-

8,5

1,8

Івано-Франківська

15,0

4,1

9,8

1,4

0,4

0,2

0,1

-

Київська

35,6

4,4

15,7

1,2

-

-

5,3

0,2

Кіровоградська

35,2

5,6

0,1

0,1

-

-

11,4

1,2

Кримська

11,0

0,8

-

-

-

-

4,6

0,3

Львівська

30,4

10,0

13,1

1,0

1,1

1,0

0,7

-

Миколаївська

38,0

17,1

-

-

-

-

6,2

1,2

Одеська

53,2

16,8

-

-

-

-

13,7

3,3

Полтавська

46,7

2,5

3,2

0,3

-

-

2,8

0,2

Ровенська

18,4

4,9

10,6

0,9

0,9

0,6

0,4

-

Сумська

44,3

4,6

15,3

0,2

0,4

0,4

1,6

-

Тернопільська

20,5

0,6

18,2

0,1

0,1

0,1

0,9

-

Харківська

32,5

10,8

0,7

0,1

-

-

7,1

2,4

Херсонська

9,5

2,6

-

-

-

-

6,6

0,4

Хмельницька

33,8

3,1

26,0

0,4

0,1

0,1

1,2

-

Черкаська

42,3

3,1

6,9

0,4

0,5

0,1

7,8

0,8

Чернівецька

8,3

1,5

4,9

0,2

0,2

0,2

1,7

0,1

Чернігівська

39,5

8,2

24,6

1,0

0,9

0,6

1,1

-

Всього

767,1

144,0

212,5

10,8

6,7

4,5

115,2

16,6

/тис. центнерів/

Області

з них

еспарцет

інші бобові і суміші з злаками

злакові /разом/

в т. ч. тимофіївка

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

7,3

-

0,6

0,1

2,5

1,9

0,8

0,4

Волинська

0,7

-

0,2

-

4,8

3,2

3,7

2,7

Ворошиловградська

37,7

5,2

0,2

0,2

0,5

0,4

-

-

Дніпропетровська

16,2

2,7

-

-

0,9

0,4

-

-

Донецька

40,2

5,5

-

-

0,4

0,4

-

-

Житомирська

0,7

-

0,1

-

9,7

6,0

4,5

2,4

Закарпатська

-

-

-

-

2,1

1,1

1,2

0,6

Запорізька

20,0

5,2

-

-

0,6

0,4

-

-

Івано-Франківська

-

-

0,1

-

4,6

2,5

1,5

0,7

Київська

8,9

0,3

0,1

0,1

5,6

2,6

2,3

1,1

Кіровоградська

22,8

3,4

0,1

0,1

0,8

0,8

-

-

Кримська

6,2

0,4

-

-

0,2

0,1

-

-

Львівська

2,5

-

0,3

-

12,7

8,0

3,7

2,2

Миколаївська

30,2

14,5

-

-

1,6

1,4

-

-

Одеська

39,2

13,4

-

-

0,3

0,1

-

-

Полтавська

38,7

0,9

-

-

2,0

1,1

0,5

0,4

Ровенська

0,3

-

0,7

-

5,5

3,4

3,5,

2,0

Сумська

22,1

0,1

0,1

-

4,8

3,9

1,0

0,9

Тернопільська

0,7

-

-

-

0,6

0,4

0,2

0,1

Харківська

21,4

5,7

-

-

3,3

2,6

1,2

1,1

Херсонська

1,6

0,3

-

-

1,3

1,3

-

-

Хмельницька

3,1

-

-

-

3,4

2,6

1,2

0,8

Черкаська

24,9

0,3

0,3

-

19

1,5

0,4

0,3

Чернівецька

-

-

-

-

1,5

1,0

0,3

0,2

Чернігівська

1,5

-

0,1

-

11,3

6,6

5,0

2,7

Всього

346,9

57,9

2,9

0,5

82,9

53,7

31,0

18,6

/тис. центнерів/

Області

з них

вівсяниця лучна

стоколос безостий

інші злакові

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

0,9

0,8

0,3

0,3

0,5

0,4

Волинська

0,5

0,2

-

-

0,6

0,3

Ворошиловградська

-

-

0,3

0,2

0,2

0,2

Дніпропетровська

-

-

0,7

0,3

0,2

0,1

Донецька

-

-

0,1

0,1

0,3

0,3

Житомирська

2,6

1,8

0,1

0,1

2,5

1,7

Закарпатська

-

-

-

-

0,9

0,5

Запорізька

-

-

0,6

0,4

-

-

Івано-Франківська

0,1

0,7

-

-

2,1

1,1

Київська

1,6

0,9

0,2

-

1,5

0,6

Кіровоградська

0,2

0,2

0,4

0,4

0,2

0,2

Кримська

0,1

-

-

-

0,1

0,1

Львівська

2,4

1,5

-

-

6,6

4,3

Миколаївська

0,4

0,4

1,1

0,9

0,1

0,1

Одеська

0,1

-

0,2

0,1

-

-

Полтавська

1,0

0,5

0,2

0,1

0,3

0,1

Ровенська

0,7

0,5

-

-

1,3

0,9

Сумська

1,5

1,0

1,6

1,5

0,7

0,5

Тернопільська

0,1

0,1

-

-

0,3

0,2

Харківська

1,4

1,2

0,4

0,2

0,3

0,1

Херсонська

0,7

0,7

-

-

0,6

0,6

Хмельницька

1,0

0,7

0,1

0,1

1,1

1,0

Черкаська

0,7

0,5

0,1

0,1

0,7

0,6

Чернівецька

0,4

0,2

-

-

0,8

0,6

Чернігівська

3,3

1,9

0,4

0,3

2,6

1,7

Всього

20,6

13,8

6,8

5,1

24,5

16,2

В тому числі колгоспи

/тис центнерів/

Області

Разом багаторічних трав

з них

конюшина червона

конюшина біла

люцерна

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

44,2

4,9

25,3

1,8

0,1

0,1

9,3

0,1

Волинська

16,4

3,2

10,1

-

1,1

0,3

0,3

-

Ворошиловградська

29,5

7,0

-

-

-

-

4,2

2,4

Дніпропетровська

18,8

3,3

-

-

-

-

4,5

0,3

Донецька

33,6

4,9

-

-

-

-

4,3

0,3

Житомирська

27,6

6,9

17,5

0,1

0,8

0,7

0,4

-

Закарпатська

5,1

1,7

3,4

0,6

-

-

0,1

-

Запорізька

20,5

5,5

-

-

-

-

5,8

1,5

Івано-Франківська

13,3

3,9

8,9

1,3

0,3

0,2

0,1

-

Київська

26,6

3,1

11,6

1,0

-

-

3,3

0,2

Кіровоградська

32,3

5,3

0,1

0,1

-

-

9,6

0,1

Кримська

3,7

0,4

-

-

-

-

1,6

0,1

Львівська

27,2

9,3

11,4

0,9

1,0

1,0

0,6

-

Миколаївська

26,0

13,8

-

-

-

-

3,6

0,1

Одеська

44,7

16,0

-

-

-

-

10,4

3,0

Полтавська

36,5

2,3

2,6

0,3

-

-

2,0

0,2

Ровенська

16,7

4,6

9,6

0,9

0,9

0,6

0,4

-

Сумська

38,0

4,4

12,6

0,2

0,4

0,4

1,0

-

Тернопільська

19,4

0,6

17,3

0,1

0,1

0,1

0,9

-

Харківська

23,0

10,4

0,4

-

-

-

4,9

2,4

Херсонська

5,2

1,9

-

-

-

-

2,7

0,4

Хмельницька

31,7

3,1

24,3

0,4

0,1

0,1

1,1

-

Черкаська

37,3

3,1

5,4

0,4

0,5

0,1

6,9

0,8

Чернівецька

6,9

1,4

4,1

0,2

0,2

0,2

1,3

0,1

Чернігівська

34,3

7,3

21,3

0,8

0,9

0,6

0,9

-

Всього

618,5

128,3

185,9

10,0

6,4

4,4

80,2

14,6

В тому числі колгоспи

/тис. центнерів/

Області

з них

еспарцет

інші бобові

злакові разом

в т. ч. тимофіївка

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

6,6

-

0,6

0,1

2,3

1,9

0,6

0,4

Волинська

0,7

-

0,2

-

4,0

2,9

3,2

2,4

Ворошиловградська

24,9

4,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

-

Дніпропетровська

13,6

2,6

-

-

0,7

0,4

-

-

Донецька

29,0

4,3

-

-

0,3

0,3

-

-

Житомирська

0,6

-

0,1

-

8,2

5,2

3,5

1,8

Закарпатська

-

-

-

-

1,6

1,1

0,8

0,6

Запорізька

14,2

3,7

-

-

0,5

0,3

-

-

Івано-Франківська

-

-

0,1

-

3,9

2,4

1,1

0,6

Київська

8,6

0,3

0,1

0,1

3,0

1,5

1,5

0,7

Кіровоградська

21,7

3,2

0,1

0,1

0,8

0,8

-

-

Кримська

1,9

0,2

-

-

0,2

0,1

-

-

Львівська

2,4

-

0,3

-

11,5

7,4

3,2

2,0

Миколаївська

21,2

11,7

-

-

1,2

1,1

-

-

Одеська

34,1

12,9

-

-

0,2

0,1

-

-

Полтавська

30,3

0,8

-

-

1,6

0,1

0,4

0,3

Ровенська

0,3

-

0,7

-

4,8

3,1

2,9

1,7

Сумська

19,6

-

-

-

4,4

3,8

0,9

0,8

Тернопільська

0,6

-

-

-

0,5

0,4

0,2

0,1

Харківська

14,6

5,5

-

-

3,1

2,5

1,2

1,1

Херсонська

1,2

0,2

-

-

1,3

1,3

-

-

Хмельницька

2,8

-

-

-

3,4

2,6

1,2

0,8

Черкаська

22,3

0,3

0,3

-

1,9

1,5

0,4

0,3

Чернівецька

-

-

-

-

1,3

0,9

0,3

0,2

Чернігівська

1,2

-

0,1

-

9,9

5,9

4,3

2,5

Всього

272,4

49,9

2,8

0,5

70,8

48,7

25,7

16,3

В тому числі колгоспи

/тис. центнерів/

Області

з них

вівсяниця лучна

стоколос безостий

інші злакові

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

0,9

0,8

0,3

0,3

0,5

0,4

Волинська

0,4

0,2

-

-

0,4

0,3

Ворошиловградська

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

Дніпропетровська

-

-

0,6

0,3

0,1

0,1

Донецька

-

-

0,1

0,1

0,2

0,2

Житомирська

2,4

1,6

0,1

0,1

2,2

1,7

Закарпатська

-

-

-

-

0,8

0,5

Запорізька

-

-

0,5

0,3

-

-

Івано-Франківська

0,1

0,7

-

-

1,8

0,0

Київська

1,0

0,6

0,1

-

0,4

0,2

Кіровоградська

0,2

0,2

0,4

0,4

0,2

0,2

Кримська

0,1

-

-

-

0,1

0,1

Львівська

2,3

1,4

-

-

6,0

4,0

Миколаївська

0,4

0,4

0,7

0,6

0,1

0,1

Одеська

-

-

0,2

0,1

-

-

Полтавська

0,8

0,5

0,2

0,1

0,2

0,1

Ровенська

0,6

0,5

-

-

0,3

0,9

Сумська

1,3

1,0

1,6

1,5

0,6

0,5

Тернопільська

0,1

0,1

-

-

0,2

0,2

Харківська

1,3

1,1

0,4

0,2

0,2

0,1

Херсонська

0,7

0,7

-

-

0,6

0,6

Хмельницька

1,0

0,7

0,1

0,1

1,1

1,0

Черкаська

0,7

0,5

0,1

0,1

0,7

0,6

Чернівецька

0,3

0,2

-

-

0,7

0,5

Чернігівська

3,0

1,7

0,3

0,2

2,3

1,5

Всього

18,5

12,9

5,8

4,5

20,8

15,0

В тому числі радгоспи Міністерства радгоспів УРСР

/тис. центнерів/

Області

Разом багаторічних трав

з них

конюшина червона

конюшина біла

люцерна

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

0,8

-

0,5

-

-

-

-

-

Волинська

0,8

0,3

0,2

-

-

-

-

-

Ворошиловградська

15,1

1,4

-

-

-

-

2,7

0,2

Дніпропетровська

5,3

0,1

-

-

-

-

2,9

-

Донецька

12,4

1,6

-

-

-

-

2,9

0,4

Житомирська

2,1

0,8

0,9

-

0,1

0,1

-

-

Закарпатська

0,2

-

0,1

-

-

-

-

-

Запорізька

6,9

1,9

-

-

-

-

2,3

0,3

Івано-Франківська

1,1

0,2

0,5

0,1

0,1

-

-

-

Київська

7,3

1,2

2,9

0,1

-

-

1,7

-

Кіровоградська

1,1

0,2

-

-

-

-

0,4

-

Кримська

6,7

0,4

-

-

-

-

2,6

0,2

Львівська

2,7

0,7

1,3

0,1

0,1

-

0,1

-

Миколаївська

11,1

3,2

-

-

-

-

2,2

0,2

Одеська

4,6

0,7

-

-

-

-

1,5

0,2

Полтавська

4,6

0,1

0,2

-

-

-

0,3

-

Ровенська

0,8

0,2

0,3

-

-

-

-

-

Сумська

2,1

0,2

0,6

-

-

-

0,2

-

Тернопільська

0,4

-

0,4

-

-

-

-

-

Харківська

7,3

0,4

0,2

0,1

-

-

1,7

-

Херсонська

3,8

0,1

-

-

-

-

3,4

-

Хмельницька

0,1

-

0,1

-

-

-

-

-

Черкаська

2,2

-

0,6

-

-

-

0,3

-

Чернівецька

-

-

-

-

-

-

-

-

Чернігівська

2,8

0,8

1,7

0,1

-

-

0,1

-

Всього

102,3

14,5

10,5

0,5

0,3

0,1

25,3

1,5

В тому числі радгоспи Міністерства радгоспів УРСР

/тис. центнерів/

Області

з них

еспарцет

інші бобові

всього

злакові разом

в т. ч. тимофіївка

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

0,1

-

-

0,2

-

0,2

-

Волинська

-

-

-

0,6

0,3

0,5

0,3

Ворошиловградська

12,1

1,0

-

0,3

0,2

-

-

Дніпропетровська

2,3

0,1

-

0,1

-

-

-

Донецька

9,4

1,1

-

0,1

0,1

-

-

Житомирська

0,1

-

-

1,0

0,7

0,8

0,6

Закарпатська

-

-

-

0,1

-

0,1

-

Запорізька

4,5

1,5

-

0,1

0,1

-

-

Івано-Франківська

-

-

-

0,5

0,1

0,4

0,1

Київська

0,1

-

-

2,6

1,1

0,8

0,4

Кіровоградська

0,7

0,2

-

-

-

-

-

Кримська

4,1

0,2

-

-

-

-

-

Львівська

0,1

-

-

1,1

0,6

0,5

0,2

Миколаївська

8,6

2,8

-

0,3

0,2

-

-

Одеська

3,1

0,5

-

-

-

-

-

Полтавська

4,0

0,1

-

0,1

-

-

-

Ровенська

-

-

-

0,5

0,2

0,5

0,2

Сумська

1,0

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Тернопільська

-

-

-

-

-

-

-

Харківська

5,2

0,2

-

0,2

0,1

-

-

Херсонська

0,4

0,1

-

-

-

-

-

Хмельницька

-

-

-

-

-

-

-

Черкаська

1,3

-

-

-

-

-

-

Чернігівська

0,1

-

-

0,9

0,7

0,3

0,2

Всього

57,2

7,9

0,1

8,9

4,5

4,2

2,1

В тому числі радгоспи Міністерства радгоспів УРСР

/тис. центнерів/

Області

з них

вівсяниця лучна

стоколос безостий

інші злакові

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

-

-

-

-

-

-

Волинська

-

-

-

-

0,1

-

Ворошиловградська

-

-

0,2

0,1

0,1

0,1

Дніпропетровська

-

-

0,1

-

-

-

Донецька

-

-

-

-

0,1

0,1

Житомирська

0,1

0,1

-

-

0,1

-

Закарпатська

-

-

-

-

-

-

Запорізька

-

-

0,1

0,1

-

-

Івано-Франківська

-

-

-

-

0,1

-

Київська

0,6

0,3

0,1

-

1,1

0,4

Кіровоградська

-

-

-

-

-

-

Кримська

-

-

-

-

-

-

Львівська

0,1

0,1

-

-

0,5

0,3

Миколаївська

-

-

0,3

0,2

-

-

Одеська

-

-

-

-

-

-

Полтавська

0,1

-

-

-

-

-

Ровенська

-

-

-

-

-

-

Сумська

0,1

-

-

-

-

-

Тернопільська

-

-

-

-

-

-

Харківська

0,1

0,1

-

-

0,1

-

Херсонська

-

-

-

-

-

-

Хмельницька

-

-

-

-

-

-

Черкаська

-

-

-

-

-

-

Чернігівська

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

0,2

Всього

1,3

0,8

0,9

0,5

2,5

1,1

В тому числі радгоспи Міністерства харчової промисловості УРСР

/тис. центнерів/

Області

Разом багаторічних трав

з них

конюшина червона

всього

конюшина

еспарцет - всього

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

1,8

-

1,1

0,4

-

0,3

Волинська

0,1

-

0,1

-

-

-

Житомирська

0,8

-

0,6

0,1

-

-

Закарпатська

0,1

-

0,1

-

-

-

Київська

0,6

-

0,4

0,1

-

0,1

Кіровоградська

1,3

0,1

-

1,2

0,1

0,1

Кримська

0,1

-

-

0,1

-

-

Львівська

0,1

-

0,1

-

-

-

Одеська

1,8

0,1

-

1,2

0,1

0,5

Полтавська

3,3

-

0,2

0,2

-

2,8

Ровенська

0,3

-

0,3

-

-

-

Сумська

2,3

-

1,3

0,1

-

0,8

Тернопільська

0,1

-

0,1

-

-

-

Харківська

0,8

-

0,1

0,1

-

0,6

Херсонська

0,1

-

-

0,1

-

-

Хмельницька

0,7

-

0,6

0,1

-

-

Черкаська

1,4

-

0,5

0,3

-

0,6

Чернівецька

0,1

-

0,1

-

-

-

Чернігівська

1,1

-

0,7

0,1

-

-

Всього

16,9

0,2

6,3

4,1

0,2

5,8

В тому числі радгоспи Міністерства харчової промисловості УРСР

/тис. центнерів/

Області

з них

злакові - всього

в тому числі

вівсяниця лучна

тимофіївка

Вінницька

-

-

-

Волинська

-

-

-

Житомирська

0,1

-

0,1

Закарпатська

-

-

-

Київська

-

-

-

Кіровоградська

-

-

-

Львівська

-

-

-

Одеська

0,1

0,1

-

Полтавська

0,1

0,1

-

Ровенська

-

-

-

Сумська

0,1

0,1

-

Тернопільська

-

-

-

Харківська

-

-

-

Херсонська

-

-

-

Хмельницька

-

-

-

Черкаська

-

-

-

Чернівецька

-

-

-

Чернігівська

0,3

0,1

0,2

Всього

0,7

0,4

0,3

В тому числі радгоспи Головплодвинпрому УРСР

/тис. центнерів/

Області

Разом багаторічних трав

з них

конюшина червона

люцерна

еспарцет

злакові - всього

в тому числі

тимофіївка

інші злакові

Вінницька

0,7

0,6

0,1

-

-

-

-

Донецька

0,2

-

0,1

0,1

-

-

-

Закарпатська

0,8

0,5

-

-

0,3

0,2

0,1

Кримська

0,1

-

0,1

-

-

-

-

Миколаївська

0,1

-

0,1

-

-

-

-

Одеська

1,2

-

0,3

0,9

-

-

-

Полтавська

0,4

0,1

0,1

0,2

-

-

-

Харківська

0,1

-

0,1

-

-

-

-

Херсонська

0,1

-

0,1

-

-

-

-

Хмельницька

0,3

0,2

-

0,1

-

-

-

Черкаська

0,3

0,1

0,1

0,1

-

-

-

Чернівецька

0,5

0,3

0,2

-

-

-

-

Чернігівська

0,1

0,1

-

-

-

-

-

Всього

4,9

1,9

1,3

1,4

0,3

0,2

0,1

В тому числі радгоспи Міністерства сільського господарства СРСР

/тис. центнерів/

Області

Багаторічні трави - разом

з них

Конюшина червона

Люцерна

Еспарцет

Злакові - разом

всього

в т. ч. для посіву по дуках і пасовищах

всього

в т. ч.: для посіву на: луках і: пасовищах

Вінницька

0,7

-

0,4

-

0,1

0,2

-

Волинська

0,1

-

0,1

-

-

-

-

Ворошиловградська

0,4

-

-

-

-

0,4

-

Дніпропетровська

0,6

-

-

-

0,3

0,2

0,1

Донецька

1,4

-

-

-

0,3

1,1

-

Житомирська

0,8

0,1

0,6

0,1

-

-

0,2

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

 

Запорізька

1,5

-

-

-

0,3

1,2

-

Івано-Франківська

0,2

-

0,1

-

-

-

0,1

Київська

0,8

-

0,7

-

0,1

-

-

Кіровоградська

0,3

-

-

-

0,1

0,2

-

Кримська

0,2

-

-

-

0,1

0,1

-

Львівська

0,3

-

0,2

-

-

-

0,1

Миколаївська

0,5

-

-

-

0,2

0,3

-

Одеська

0,8

-

-

-

0,2

0,6

-

Полтавська

0,8

-

-

-

0,1

0,6

0,1

Сумська

1,2

-

0,4

-

0,2

0,5

0,1

Тернопільська

0,3

-

0,2

-

-

0,1

-

Харківська

1,2

-

-

-

0,3

0,9

-

Херсонська

0,3

-

-

-

0,3

-

-

Хмельницька

0,6

-

0,5

-

-

0,1

-

Черкаська

0,8

-

0,2

-

0,1

0,5

-

Чернівецька

0,5

-

0,3

-

0,1

-

0,1

Чернігівська

0,6

-

0,4

-

-

0,1

0,1

Всього

14,9

0,1

4,1

0,1

2,8

7,1

0,9

В тому числі радгоспи Міністерства сільського господарства СРСР

/тис. центнерів/

Області

з них

тимофіївка

вівсяниця лучна

інші злакові

Вінницька

-

-

-

Волинська

-

-

-

Ворошиловградська

-

-

-

Дніпропетровська

-

-

0,1

Донецька

-

-

-

Житомирська

-

-

0,2

Запорізька

-

-

-

Івано-Франківська

-

-

0,1

Київська

-

-

-

Кіровоградська

-

-

-

Кримська

-

-

-

Львівська

-

-

0,1

Миколаївська

-

-

-

Одеська

-

-

-

Полтавська

-

-

0,1

Сумська

-

-

0,1

Тернопільська

-

-

-

Харківська

-

-

-

Херсонська

-

-

-

Хмельницька

-

-

-

Черкаська

-

-

-

Чернівецька

-

0,1

-

Чернігівська

0,1

-

-

Всього

0,1

0,1

0,7

В тому числі господарства науки системи Міністерства сільського господарства УРСР

/тис. центнерів/

Області

Разом багаторічних трав

з них

Конюшина червона

Люцерна

Еспарцет

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

0,5

0,1

0,2

-

0,2

0,1

0,1

-

Волинська

0,5

-

0,3

-

-

-

-

-

Ворошиловградська

0,4

-

-

-

0,1

-

0,3

-

Дніпропетровська

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

Донецька

0,8

0,1

-

-

0,2

-

0,6

0,1

Житомирська

0,7

0,1

0,5

-

-

-

-

-

Закарпатська

0,4

-

0,3

-

-

 

-

-

Запорізька

0,2

-

-

-

0,1

-

0,1

-

Івано-Франківська

0,4

-

0,3

-

-

-

-

-

Київська

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

-

0,1

-

Кіровоградська

0,2

-

-

-

0,1

-

0,1

-

Кримська

0,2

-

-

-

0,1

-

0,1

-

Львівська

0,1

-

0,1

-

-

-

-

-

Миколаївська

0,3

0,1

-

-

0,1

-

0,1

-

Одеська

0,1

-

-

-

0,1

-

-

-

Полтавська

1,1

0,1

0,1

-

0,1

-

0,8

-

Ровенська

0,6

0,1

0,4

-

-

-

-

-

Сумська

0,7

-

0,4

-

0,1

-

0,2

-

Тернопільська

0,3

-

0,2

-

-

-

-

-

Харківська

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

Хмельницька

0,4

-

0,3

-

-

-

0,1

-

Черкаська

0,3

-

0,1

-

0,1

-

0,1

-

Чернівецька

0,3

0,1

0,1

-

0,1

-

-

-

Чернігівська

0,6

0,1

0,4

0,1

-

-

0,1

-

Всього

9,6

0,9

3,8

0,2

1,5

0,1

3,0

0,1

В тому числі господарства науки системи Міністерства сільського господарства УРСР

/тис. центнерів/

Області

з них

Злакові - разом

в тому числі

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Тимофіївка

Вівсяниця лучна

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

-

-

-

-

-

-

Волинська

0,2

-

-

-

0,1

-

Ворошиловградська

-

-

-

-

-

-

Дніпропетровська

-

-

-

-

-

-

Донецька

-

-

-

-

-

-

Житомирська

0,2

0,1

0,1

-

0,1

0,1

Закарпатська

0,1

-

0,1

-

-

-

Запорізька

-

-

-

-

-

-

Івано-Франківська

0,1

-

-

-

-

-

Київська

-

-

-

-

-

-

Кіровоградська

-

-

-

-

-

-

Кримська

-

-

-

-

-

-

Львівська

-

-

-

-

-

-

Миколаївська

0,1

0,1

-

-

-

-

Одеська

-

-

-

-

-

-

Полтавська

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

Ровенська

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

-

Сумська

-

-

-

-

-

-

Тернопільська

0,1

-

-

-

-

-

Харківська

-

-

-

-

-

-

Хмельницька

-

-

-

-

-

-

Черкаська

-

-

-

-

-

-

Чернівецька

0,1

0,1

-

-

-

-

Чернігівська

0,1

-

0,1

-

-

-

Всього

1,3

0,5

0,5

0,2

0,3

0,1

В тому числі господарства науки системи Міністерства сільського господарства УРСР

/тис. центнерів/

Області

з них

в тому числі

Стоколос безостий

Інші злакові

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

всього

в т. ч. для посіву на луках і пасовищах

Вінницька

-

-

-

-

Волинська

-

-

0,1

-

Ворошиловградська

-

-

-

-

Дніпропетровська

-

-

-

-

Донецька

-

-

-

-

Житомирська

-

-

-

-

Закарпатська

-

 

-

-

Запорізька

-

-

-

-

Івано-Франківська

-

-

0,1

-

Київська

-

-

-

-

Кіровоградська

-

-

-

-

Кримська

-

-

-

-

Львівська

-

-

-

-

Миколаївська

0,1

0,1

-

-

Одеська

-

-

-

-

Полтавська

-

-

-

-

Ровенська

-

-

-

-

Сумська

-

-

-

-

Тернопільська

-

-

0,1

-

Харківська

-

-

-

-

Хмельницька

-

-

-

-

Черкаська

-

-

-

-

Чернівецька

-

-

0,1

0,1

Чернігівська

-

-

-

-

Всього

0,1

0,1

0,4

0,1

 

Додаток N 7
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
виробництва і засипки насіння льону-довгунця в колгоспах і радгоспах УРСР та господарствах науки системи Мінсільгоспу УРСР для посіву на товарних посівах під урожай 1979 року

/тис. центнерів/

Області

Всього

з них

насінні фонди

страхові фонди

Колгоспи

Радгоспи

Господарства науки системи Мінсільгоспу УРСР

насінні фонди

страхові фонди

Мінрадгоспів УРСР

Мінхарчопрому УРСР

Мінсільгоспу СРСР

насінні фонди

страхові фонди

насінні фонди

насінні фонди

страхові фонди

насінні фонди

страхові фонди

Волинська

33,4

4,2

31,7

4,0

1,5

0,2

-

-

-

0,2

-

Житомирська

62,3

9,1

54,3

8,5

6,4

0,4

0,2

0,7

0,1

0,7

0,1

Івано-Франківська

19,4

3,1

16,8

2,8

2,4

0,3

-

-

-

0,2

-

Київська

12,3

1,7

12,0

1,6

0,2

0,1

-

-

-

0,1

-

Львівська

41,6

5,9

37,8

5,4

3,6

0,5

-

-

-

0,2

-

Ровенська

18,8

2,8

16,4

2,5

2,2

0,3

-

-

-

0,2

-

Сумська

5,0

0,8

5,0

0,8

-

-

-

-

-

-

-

Чернівецька

6,0

0,9

6,0

0,9

-

-

-

 

-

-

-

Чернігівська

44,1

6,7

42,8

6,6

1,3

0,1

-

-

-

-

-

Всього

242,9

35,2

222,8

33,1

17,6

1,9

0,2

0,7

0,1

1,6

0,1

 

Додаток N 8
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
виробництва і засипки насіння конопель для посіву під урожай 1979 року в колгоспах УРСР

Області

Тис. центнерів

Дніпропетровська

2,4

Всього

2,4

 

Додаток N 9
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
виробництва і засипки насінної картоплі для посіву під урожай 1979 року в колгоспах і радгоспах УРСР та господарствах системи Мінсільгоспу УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього

в тому числі столових сортів

з них ранньостиглих сортів

в тому числі колгоспи

всього

в тому числі столових сортів

з них ранньостиглих сортів

Вінницька

675,2

674,8

36,3

656,0

656,0

32,8

Волинська

2245,8

2033,5

161,3

2125,0

1913,0

148,7

Ворошиловградська

104,8

104,8

83,0

32,0

32,0

22,4

Дніпропетровська

257,8

257,7

210,6

166,4

166,4

124,8

Донецька

261,8

261,2

226,9

113,0

113,0

84,7

Житомирська

3462,1

3148,1

312,5

3095,0

2786,0

247,6

Закарпатська

505,2

412,9

48,9

403,0

362,7

20,0

Запорізька

91,9

91,9

64,7

63,0

63,0

44,0

Івано-Франківська

618,7

560,0

34,0

575,0

518,0

28,7

Київська

2329,5

2329,2

772,1

1330,0

1330,0

465,5

Кіровоградська

299,6

299,6

61,1

292,0

292,0

58,4

Кримська

118,5

118,5

101,1

36,8

36,8

29,4

Львівська

1184,0

1079,8,

252,0

1000,0

900,0

200,0

Миколаївська

82,7

82,5

66,7

35,3

35,3

24,7

Одеська

199,5

198,9

146,2

140,8

140,8

98,6

Полтавська

940,6

938,3

145,3

888,0

888,0

133,2

Ровенська

2032,5

1840,5

171,6

1900,0

1710,0

152,0

Сумська

2521,2

2282,2

200,9

2284,8

2057,0

160,0

Тернопільська

1592,0

1435,9

83,4

1540,0

1386,0

77,0

Харківська

485,0

483,7

171,3

203,0

203,0

50,7

Херсонська

99,8

99,4

79,1

42,9

42,9

30,0

Хмельницька

1861,4

1677,4

129,6

1825,0

1643,0

127,7

Черкаська

445,1

444,4

69,2

428,0

428,0

64,2

Чернівецька

420,6

371,0

44,7

385,0

346,5

38,5

Чернігівська

5738,9

5188,1

711,9

5440,0

4896,0

652,8

Всього

28574,2

26414,3

4384,4

25000,0

22945,4

3116,4

/тис. центнерів/

Області

в тому числі радгоспи

Мінрадгоспів УРСР

Мінхарчопрому УРСР

всього

в тому числі столових сортів

з них ранньостиглих сортів

всього

в тому числі столових сортів

з них ранньостиглих сортів

Вінницька

0,7

0,7

0,4

4,1

4,1

-

Волинська

84,6

84,6

10,0

1,8

1,8

-

Ворошиловградська

70,3

70,3

60,0

-

-

-

Дніпропетровська

90,0

90,0

85,0

-

-

-

Донецька

144,9

144,9

140,0

-

-

-

Житомирська

286,0

286,0

50,0

0,17

17,0

-

Закарпатська

0,4

0,4

0,4

12,8

12,8

-

Запорізька

27,6

27,6

20,0

-

-

-

Івано-Франківська

13,4

13,4

4,0

0,1

0,1

-

Київська

960,5

960,5

300,0

4,0

4,0

0,2

Кіровоградська

2,7

2,7

2,5

3,5

3,5

0,1

Кримська

76,8

76,8

68,0

0,8

0,8

0,3

Львівська

166,9

166,9

50,0

0,4

0,4

-

Миколаївська

45,0

45,0

40,0

-

-

-

Одеська

2,6

2,6

2,5

49,0

49,0

40,0

Полтавська

14,9

14,9

8,0

10,1

10,1

0,1

Ровенська

84,0

84,0

15,0

1,7

1,4

-

Сумська

92,0

92,0

25,0

74,1

70,0

-

Тернопільська

21,2

21,2

5,0

0,3

0,3

-

Харківська

272,0

272,0

120,0

7,0

7,0

-

Херсонська

51,2

51,2

45,0

0,6

0,6

-

Хмельницька

-

-

-

4,2

4,2

-

Черкаська

6,6

6,6

4,0

3,6

3,6

-

Чернівецька

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

-

Чернігівська

207,7

207,7

50,0

34,3

30,0

-

Всього

2722,5

2722,5

1105,1

229,7

221,0

40,7

/тис. центнерів/

Області

в тому числі радгоспи

Головплодвинпрому УРСР

Мінсільгоспу СРСР

всього

в тому числі столових сортів

з них ранньостиглих сортів

всього

в тому числі столових сортів

з них ранньостиглих сортів

Вінницька

3,0

2,6

-

1,1

1,1

-

Волинська

0,6

0,3

-

0,4

0,4

-

Ворошиловградська

-

-

-

0,9

0,9

0,6

Дніпропетровська

0,1

-

-

1,1

1,1

0,8

Донецька

1,5

0,9

-

1,0

1,0

0,8

Житомирська

-

-

-

15,5

14,0

11,0

Закарпатська

80,0

28,0

2,5

-

-

-

Запорізька

-

-

-

1,1

1,1

0,7

Івано-Франківська

-

-

-

3,1

3,1

-

Київська

0,7

0,4

0,1

23,0

23,0

6,0

Кіровоградська

-

-

-

0,5

0,5

0,1

Кримська

2,5

2,5

0,4

0,7

0,7

0,6

Львівська

0,2

-

-

10,8

10,0

2,0

Миколаївська

2,0

1,8

-

0,3

0,3

0,2

Одеська

3,4

2,8

0,2

3,5

3,5

2,2

Полтавська

2,3

-

-

6,4

6,4

1,2

Ровенська

-

-

-

0,7

0,6

-

Сумська

13,8

12,0

-

18,9

17,4

1,5

Тернопільська

-

-

-

0,3

0,2

-

Харківська

1,3

-

-

1,4

1,4

0,6

Херсонська

4,0

3,6

0,3

0,8

0,8

0,5

Хмельницька

2,0

-

-

2,9

2,9

-

Черкаська

0,7

-

-

3,8

3,8

0,6

Чернівецька

14,3

4,0

0,1

7,8

7,0

0,7

Чернігівська

3,3

2,1

0,1

11,3

10,0

1,5

Всього

135,7

61,0

3,7

117,3

111,2

31,6

/тис. центнерів/

Області

в тому числі

господарства науки система Мінсільгоспу УРСР

всього

в тому числі столових сортів

з них ранньостиглих сортів

Вінницька

10,3

10,3

0,5

Волинська

33,4

33,4

2,3

Ворошиловградська

1,6

1,6

-

Дніпропетровська

0,2

0,2

-

Донецька

1,4

1,4

0,5

Житомирська

48,6

45,1

3,9

Закарпатська

9,0

9,0

0,5

Запорізька

0,2

0,2

-

Івано-Франківська

27,1

25,4

1,3

Київська

11,3

11,3

-

Кіровоградська

0,9

0,9

-

Кримська

0,9

0,9

0,3

Львівська

5,7

2,5

-

Миколаївська

0,1

0,1

-

Одеська

0,2

0,2

0,1

Полтавська

18,9

18,9

2,8

Ровенська

46,1

44,5

4,6

Сумська

37,6

33,8

2,4

Тернопільська

30,2

28,2

1,4

Харківська

0,3

0,3

-

Херсонська

0,3

0,3

-

Хмельницька

27,3

27,3

1,9

Черкаська

2,4

2,4

0,4

Чернівецька

12,7

12,7

1,2

Чернігівська

42,3

42,3

5,5

Всього

369,0

353,2

29,6

 

Додаток N 10
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1978 р. N 351

ПЛАН
створення страхових фондів ярих зернових культур з урожаю 1978 року в колгоспах і радгоспах УРСР та господарствах науки системи Мінсільгоспу УРСР

/тис. центнерів/

Області

Всього

в тому числі

колгоспи

радгоспи

Господарства науки системи Мінсільгоспу

Мінрадгоспів УРСР

Мінхарчопрому УРСР

Головплодвинпрому

УРСР

Мінсільгоспу СРСР

Вінницька

401,3

359,2

7,2

19,1

8,0

4,6

3,2

Волинська

115,5

105,0

6,3

0,8

0,4

0,2

2,8

Ворошиловградська

221,7

121,0

96,3

-

0,2

1,3

2,9

Дніпропетровська

382,6

291,0

85,9

-

0,1

4,6

1,0

Донецька

279,0

194,3

75,5

-

2,1

3,4

3,7

Житомирська

213,4

172,4

22,2

10,8

0,3

3,3

4,4

Закарпатська

16,9

12,2

0,5

0,1

3,1

-

1,0

Запорізька

370,5

275,0

79,0

1,4

0,2

11,9

3,0

Івано-Франківська

77,8

70,0

4,2

0,3

-

0,4

2,9

Київська

306,5

213,4

70,3

7,9

4,6

8,2

2,1

Кіровоградська

332,2

292,3

19,0

14,7

-

3,6

2,6

Кримська

253,4

110,7

131,6

5,0

3,5

1,9

0,7

Львівська

184,0

157,7

22,4

0,8

0,1

2,2

0,8

Миколаївська

338,1

216,8

112,5

-

3,2

3,4

2,2

Одеська

379,8

306,6

38,1

16,4

12,5

4,5

1,7

Полтавська

357,2

312,7

17,8

11,5

6,0

4,1

5,1

Ровенська

135,3

120,6

9,1

1,7

0,1

0,3

3,5

Сумська

262,1

223,0

12,1

19,0

1,0

2,8

4,2

Тернопільська

199,1

190,0

4,7

0,7

-

0,5

3,2

Харківська

316,3

217,9

77,5

13,2

1,5

5,7

0,5

Херсонська

356,5

200,0

138,9

1,6

7,1

7,6

1,3

Хмельницька

292,3

273,9

0,5

5,7

4,8

3,2

4,2

Черкаська

290,9

253,5

13,8

12,3

5,1

3,7

2,5

Чернівецька

26,9

21,4

0,1

0,6

3,5

0,2

1,1

Чернігівська

205,8

178,0

16,8

5,6

0,9

1,5

3,0

Всього

6315,1

4888,6

1062,3

149,2

68,3

83,1

63,6

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали