Про заснування обласної іменної стипендії імені О. М. Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 28 травня 2012 року N Р-372/0/3-12

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
1 червня 2012 р. за N 22/1756

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", регіональною цільовою соціальною програмою "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року N 239-11/VI, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р) (зі змінами та доповненнями):

1. Заснувати обласну іменну стипендію імені О. М. Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області.

2. Затвердити Положення про обласну іменну стипендію імені О. М. Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області (додається).

3. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації забезпечити виплату обласної іменної стипендії імені О. М. Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області за рахунок асигнувань, виділених з обласного бюджету Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації на виплату зазначеної стипендії.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації за розподілом функціональних повноважень.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Державної фінансової
інспекції в Дніпропетровській області

Р. В. Качан


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
28.05.2012 N Р-372/0/3-12


Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
1 червня 2012 р. за N 22/1756


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну іменну стипендію імені О. М. Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області

I. Загальні питання

1.1. Цим Положенням регламентується порядок призначення та виплати обласної іменної стипендії імені О. М. Макарова кращим студентам, аспірантам вищих навчальних закладів та молодим науковцям Дніпропетровської області (далі - іменна стипендія імені О. М. Макарова).

1.2. Метою іменної стипендії імені О. М. Макарова є заохочення молоді за наукові досягнення у ракетно-космічній галузі.

1.3. З метою призначення обласної іменної стипендії імені О. М. Макарова створюється обласна стипендіальна комісія з призначення іменної стипендії імені О. М. Макарова (далі - обласна стипендіальна комісія).

Персональний склад обласної стипендіальної комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.4. Кандидатами на отримання іменної стипендії імені О. М. Макарова можуть бути студенти і аспіранти, які навчаються у вищих навчальних закладах, та молоді науковці - вчені віком до 35 років, які мають повну вищу освіту та проводять фундаментальні прикладні наукові дослідження і отримують наукові та науково-технічні результати у ракетно-космічній галузі, що працюють у конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, підприємствах та установах ракетно-космічної галузі Дніпропетровської області.

1.5. Іменна стипендія імені О. М. Макарова призначається за особливі успіхи у науково-дослідницькій роботі в ракетно-космічній галузі.

Кандидати на отримання іменної стипендії імені О. М. Макарова висуваються вченими радами вищих навчальних закладів, конструкторськими бюро, науково-дослідними інститутами, підприємствами та установами ракетно-космічної галузі і розглядаються обласною стипендіальною комісією.

1.6. Призначення іменної стипендії імені О. М. Макарова відбувається один раз на календарний рік.

II. Призначення іменної стипендії імені О. М. Макарова

2.1. Для призначення іменної стипендії імені О. М. Макарова вчена рада вищого навчального закладу, конструкторське бюро, науково-дослідний інститут, підприємство та установа ракетно-космічної галузі протягом двох тижнів з початку нового календарного року подають на розгляд до обласної стипендіальної комісії визначені документи:

лист-подання та характеристика на кандидата, підписані керівником (заступником керівника) навчального закладу, конструкторського бюро, науково-дослідного інституту, підприємства, установи ракетно-космічної галузі;

дві копії паспорта (1, 2, 3, 10, 11 сторінки) та реєстраційний номер облікової картки платника податків кандидата, завірені печаткою навчального закладу, конструкторського бюро, науково-дослідного інституту, підприємства, установи ракетно-космічної галузі;

витяг з протоколу засідання вченої ради навчального закладу, конструкторського бюро, науково-дослідного інституту, підприємства, установи ракетно-космічної галузі, на якому було прийнято рішення про висунення кандидата для призначення іменної стипендії О. М. Макарова;

письмова згода кандидата на обробку його персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Для кандидатів, у яких відсутній паспорт, на розгляд до обласної стипендіальної комісії подається дві копії свідоцтва про народження.

Для кандидатів, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті, на розгляд до обласної стипендіальної комісії, подається дві копії сторінки паспорта з відповідною відміткою.

2.2. Рішення про призначення стипендії приймається на засіданні обласної стипендіальної комісії, яке оформлюється у вигляді протоколу.

2.3. Кількість стипендіатів визначається обласною стипендіальною комісією.

III. Розмір іменної стипендії імені О. М. Макарова

3.1. Розмір іменної стипендії імені О. М. Макарова визначається обласною стипендіальною комісією у межах асигнувань, які передбачено загальним фондом обласного бюджету на зазначені цілі, з урахуванням установленого законом прожиткового мінімуму громадян, типу навчального закладу, розмірів звичайних та інших іменних стипендій.

3.2. Розподіл іменних стипендій імені О. М. Макарова між навчальними закладами, конструкторськими бюро, науково-дослідними інститутами, підприємствами та установами ракетно-космічної галузі за кількістю та грошовим розміром затверджується обласною стипендіальною комісією у межах асигнувань, які передбачені загальним фондом обласного бюджету на зазначені цілі.

IV. Виплата іменних стипендій

4.1. Виплата іменної стипендії імені О. М. Макарова здійснюється з обласного бюджету відповідно до регіональної цільової соціальної програми "Молодь Дніпропетровщини" на 2012 - 2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року N 239-11/VI, в межах коштів, затверджених в обласному бюджеті на відповідний рік на вказані цілі. Оподаткування коштів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.2. Термін виплати іменної стипендії імені О. М. Макарова затверджується протоколом засідання обласної стипендіальної комісії. Стипендія виплачується раз на місяць.

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки
начальника Головного
управління освіти і науки
облдержадміністрації

О. І. Демчик

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали