ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого - Кривенка В. В., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Ємця А. А., Заголдного В. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Короткевича М. Є., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Охрімчук Л. І., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Пошви Б. М., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Тітова Ю. Г., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., розглянувши у порядку письмового провадження заяву державної податкової інспекції у м. Чернівці (далі - ДПІ) про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2010 року у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Універсам" (далі - Товариство) до ДПІ про визнання протиправним та скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, встановив:

У липні 2009 року Товариство звернулося в Чернівецький окружний адміністративний суд з позовом, в якому з урахуванням уточнення позовних вимог просило визнати протиправним та скасувати рішення ДПІ від 2 червня 2009 року N 00009340234/0 про застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 305896 грн. 65 коп., прийняте на підставі пункту 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265/95-ВР).

Позовні вимоги мотивувало тим, що Законом N 265/95-ВР не передбачено застосування до господарюючого суб'єкта фінансових санкцій у разі невідповідності розрахункового документа вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 року N 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 року за N 105/5296 (далі - Положення).

Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від 26 серпня 2009 року позовні вимоги задоволено.

Ухвалюючи рішення, суд вказав, що ДПІ помилково послалася на проведення розрахункових операцій із не роздрукуванням Товариством відповідних розрахункових документів у зв'язку із відсутністю певних реквізитів (назви та адреси господарюючого суб'єкта) як на підставу для застосування штрафних (фінансових) санкцій за оскаржуваним рішенням, оскільки пункт 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР не передбачає відповідальності за такий склад порушення як невідповідність роздрукованого суб'єктом підприємницької діяльності розрахункового документа вимогам статті 8 зазначеного Закону та Положення.

Львівський апеляційний адміністративний суд постановою від 15 квітня 2010 року рішення суду першої інстанції скасував, у задоволенні позовних вимог відмовив. На обґрунтування рішення суд послався на те, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 та підпункту 3.2 пункту 3 Положення назва та адреса господарської одиниці є обов'язковими реквізитами розрахункового документа (касового чека) і у разі відсутності хоча б одного із них такий документ не є розрахунковим. Таким чином, оскільки підтверджуючі факт продажу документи, які роздруковувались Товариством, не містили обов'язкових реквізитів, це свідчить про здійснення розрахункових операцій без роздрукування відповідних розрахункових документів, за що пунктом 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР передбачена відповідальність у виді застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2010 року скасовано постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 15 квітня 2010 року та залишено в силі постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 26 серпня 2009 року.

У заяві про перегляд ухвали суду касаційної інстанції з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС), ДПІ, посилаючись на неоднакове застосування пункту 1 статті 3, пункту 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР, пункту 1, підпункту 2.1 пункту 2, підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3 Положення, просить скасувати ухвалу Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2010 року.

На підтвердження неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї ж самої норми права надано копію судового рішення Вищого адміністративного суду України від 29 липня 2010 року у справі N 2-а-10676/09.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 21 квітня 2011 року справу допущено для перегляду Верховним Судом України.

Перевіривши за матеріалами справи наведені у заяві доводи, Верховний Суд України дійшов висновку про їх обґрунтованість.

Суди встановили, що відповідно до плану-графіку проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності відділом контролю за розрахунковими операціями на травень 2009 року ДПІ провела планову перевірку господарської одиниці - магазину, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, б. 69, що належить Товариству, з питань дотримання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 28 травня 2009 року N 2056/24/12/23/22838672, яким зафіксовано порушення позивачем пункту 1 статті 3 Закону N 265/95-ВР, а саме: проведення Товариством розрахункових операцій через опломбований, зареєстрований у встановленому порядку та переведений у фіскальний режим роботи реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) з роздрукуванням документів (касових чеків), які не мають статусу розрахункового документа, що підтверджують виконання розрахункових операцій; невідповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена у денному звіті РРО, на суму 27 грн. 5 коп.; нероздрукування фіскальних звітних чеків РРО N 2412007391 за 14 вересня 2008 року, РРО N 2412004389 за 3 листопада 2008 року, РРО N 24120091500 за 9 грудня 2008 року. Касовий чек на порушення вимог Положення не відповідає формі і змісту розрахункового документа через відсутність обов'язкового реквізиту - назви та адреси розташування господарської одиниці.

На підставі акта перевірки ДПІ прийняла рішення від 2 червня 2009 року N 0009340234/0 про застосування до Товариства відповідно до пункту 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 307051 грн. 90 коп. (у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів).

Як встановлено судом, позивач частково погодився із таким рішенням у частині застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 135 грн. 25 коп. та 1 020 грн.

Ухвалюючи рішення у цій справі, Вищий адміністративний суд України, погодившись з висновками суду першої інстанції, виходив із того, що стаття 17 Закону N 265/95-ВР не передбачає такий склад правопорушення як невідповідність розрахункового документа вимогам Положення та не містить відсилочної норми з цього приводу. На думку суду, формальна невідповідність роздрукованих позивачем та виданих особам, які отримували товар, фіскальних касових чеків у зв'язку з відсутністю окремого реквізиту не може ототожнюватися з непроведенням розрахункових операцій через РРО або нероздрукуванням відповідного розрахункового документа, за які застосовуються фінансові санкції, передбачені пунктом 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР.

В ухвалі, наданій на підтвердження неоднакового застосування норм матеріального права, Вищий адміністративний суд України дійшов протилежного висновку, зазначивши, що проведення розрахункових операцій з роздрукуванням фіскальних касових чеків на товари (послуги), які не містять обов'язкового реквізиту - індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, є порушенням пункту 1 статті 3 Закону N 265/95-ВР.

Аналіз зазначених судових рішень свідчить про неоднакове застосування судами пункту 1 статті 3, пункту 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР у подібних правовідносинах, при цьому висновок суду у справі, що розглядається є необґрунтованим та помилковим з огляду на таке.

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом N 265/95-ВР.

Пункт 1 статті 3 цього Закону зобов'язує суб'єктів підприємницької діяльності проводити розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

За порушення вимог Закону N 265/95-ВР (проведення розрахункових операцій через РРО без роздрукування відповідних розрахункових документів) застосовуються визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону фінансові санкції у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, в тому числі у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа.

Згідно з цим Законом термін "розрахунковий документ" вживається в такому значенні: це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Водночас статтею 8 цього Закону повноваження щодо встановлення форми і змісту розрахункових документів покладені на Державну податкову адміністрацію України.

На виконання вимог закону Державна податкова адміністрація України затвердила Положення, яким встановила вимоги до форми та змісту розрахункових документів. Установлені цим Положенням вимоги до змісту розрахункових документів визначають їх обов'язкові реквізити, у разі відсутності хоча б одного з яких, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим (підпункт 2.1 пункту 2).

Зазначене свідчить, що Закон N 265/95-ВР встановив для суб'єктів підприємницької діяльності обов'язок проводити розрахункові операції з роздрукуванням документів на підтвердження виконання цих операцій, які відповідають вимогам Положення, тобто є розрахунковими документами.

Підпунктом 3.2 пункту 3 цього Положення визначені обов'язкові реквізити такого розрахункового документа як фіскальний касовий чек на товари (послуги), до яких, зокрема, належать адреса та назва господарської одиниці.

Враховуючи викладене, висновок суду про неправомірність застосування фінансових санкцій, передбачених пунктом 1 статті 17 Закону N 265/95-ВР, за проведення Товариством розрахункових операцій з роздрукуванням фіскальних касових чеків на товари (послуги), які не містили обов'язкових реквізитів - назви та адреси господарської одиниці, а відтак за своїм змістом не відповідали вимогам Положення, є помилковим і таким, що суперечить вимогам цього Закону.

Зважаючи на те, що суд касаційної інстанції у справі, що розглядається, неправильно застосував норми матеріального права, які регулюють ці відносини, заява ДПІ підлягає задоволенню, а ухвала Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2010 року - скасуванню.

Керуючись статтями 241, 242, 243 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

Заяву державної податкової інспекції у м. Чернівці задовольнити.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2010 року скасувати, справу направити до на новий касаційний розгляд до цього суду.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

В. В. Кривенко

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

Л. І. Григор'єва

 

М. І. Гриців

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

А. А. Ємець

 

В. В. Заголдний

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

М. Є. Короткевич

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

Л. І. Охрімчук

 

М. В. Патрюк

 

В. Ф. Пивовар

 

П. П. Пилипчук

 

Б. М. Пошва

 

А. І. Редька

 

Я. М. Романюк

 

Ю. Л. Сенін

 

А. М. Скотарь

 

Т. С. Таран

 

Ю. Г. Тітов

 

І. Б. Шицький

 

В. Ф. Школяров

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали