АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 25 травня 2017 року N 346/5

Про застосування стягнення

Згідно з вимогами Порядку проведення перевірок матеріалів скарг, які надходять до Аудиторської палати України, щодо недотримання аудиторськими фірмами та аудиторами законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів, рішень Аудиторської палати України при наданні ними аудиторських послуг, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 27.11.2008 р. N 196/7 (зі змінами), за результатами перевірки матеріалів скарг, що надійшли від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг) щодо діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" (м. Київ, ЄДРПОУ 21662805), Аудиторська палата України (далі - АПУ) встановила:

Неналежне виконання професійних обов'язків з боку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ", а саме:

порушення статей 6 та 19 Закону України "Про аудиторську діяльність", недотримання рішень АПУ, вимог Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" та стандартів аудиту під час виконання завдань з аудиту (Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 230 "Аудиторська документація", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 530 "Аудиторська вибірка", МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора") за результатами розгляду скарги Нацкомфінпослуг стосовно аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення ТОВ "КУА "АЙ КЮ - ТЕХНОЛОДЖІ";

вчинення перешкод при здійсненні Аудиторською палатою України контролю за дотриманням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту та норм професійної етики аудиторів, за результатами розгляду скарги Нацкомфінпослуг стосовно аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та загальних відомостей про адміністратора недержавного пенсійного фонду (Форма АПФ1) ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ".

Керуючись статтею 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. N 3125-XII (зі змінами), згідно з вимогами Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків, затвердженого рішенням АПУ від 15.11.2007 р. N 184/4 (зі змінами), та Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 26.04.2007 р. N 176/7 (зі змінами), у зв'язку з допущенням суб'єктом аудиторської діяльності суттєвих порушень, АПУ вирішила:

1. Застосувати до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "БІЗНЕСЕКСПЕРТАУДИТ" (м. Київ, ЄДРПОУ 21662805) стягнення у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів N 1786, видане рішенням АПУ від 26.01.2001 р. N 98, вважати анульованим.

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова АПУ

Т. О. Каменська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали