НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.06.2017 р. N 2845

Про застосування заходу впливу до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ" на ринку фінансових послуг, від 25.05.2017 N 1026/16-4/15 (далі - Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ" (код за ЄДРПОУ - 36295902) (далі - Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 49027, м. Дніпро, пр. К. Маркса, буд. 22; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, буд. 22, встановила:

До Нацкомфінпослуг надійшла заява громадянина Савушкіна Віталія Петровича від 27.03.2017 (вх. від 11.04.2017 N С - 1695) щодо врегулювання взаємовідносин з Товариством, вимог законодавства про фінансові послуги.

З метою належного розгляду питань Нацкомфінпослуг надіслано вимогу від 26.04.2017 N 2785/16-8 щодо отримання від Товариства інформації, документів та пояснень.

Товариством на вимогу Нацкомфінпослуг листом від 04.05.2017 N 04-05/1 (вх. N 3790/ФК від 10.05.2017) надано інформацію та копії документів, за результатами розгляду яких встановлено таке.

Між Савушкіним Віталієм Петровичем (Позичальник) та Товариством (Кредитор) укладено договір споживчого кредиту N 314-16/СК від 01.12.2016 (далі - Договір).

Згідно із пунктом 1.1 розділу 1 Договору Кредитор на підставі цього Договору надає, а Позичальник отримує грошові кошти в розмірі, зазначеному в пункті 1.2. цього Договору (надалі - Кредит) на засадах строковості, зворотності, цільового характеру використання та платності, а Позичальник зобов'язується повернути грошові кошти Кредитору на умовах, що передбачені цим Договором.

Відповідно до пункту 1.2 розділу 1 Договору Кредитор надає, а Позичальник отримує Кредит на таких умовах:

Сума кредиту становить 1300,00 грн. (одна тисяча триста гривень 00 копійок).

Сірок кредиту становить 30 календарних днів з моменту отримання його Позичальником, а саме з 01.12.2016 по 30.12.2016.

Термін повернення кредиту по 30.12.2016 року включно.

Термін сплати відсотків за користування Кредитом: в момент повернення кредиту, але у будь-якому випадку не пізніше 30.12.2016 включно, у разі порушення термінів повернення кредиту відсоткова ставка становить 1,50 % в день від суми кредиту та сплачується в день фактичного повернення кредиту.

Сукупна вартість кредиту становить 549,00 % річних або 1,50 % за день від суми заборгованості, що у грошовому вираженні складає 585,00 грн. за 30 днів або 19,50 грн. за день.

Відповідно до пункту 3.1 розділу 3 Договору проценти за користування та інші платежі нараховуються Кредитором та обліковуються в день, визначений в пункті 1.2. Договору як термін повернення Кредиту, або пролонгації договору, або в день дострокового повернення кредиту.

Пунктом 8.3 розділу 8 Договору визначено, що у разі порушення строків повернення Позичальником обумовленої суми кредиту та нарахованих процентів за користування кредитом, Позичальник зобов'язаний сплатити на вимогу Кредитора штраф у розмірі 2 (два) процента від суми кредиту за кожний день такого порушення, починаючи із першого календарного дня, наступного за днем повернення Кредиту. Починаючи із третього дня порушення строків повернення Кредиту штраф встановлюється у розмірі 2,98 % (дві цілих девяносто вісім сотих) процентів від суми кредиту за кожний день порушення строків та нараховується виходячи із фактичного числа календарних днів такого порушення. Нарахування штрафів здійснюється в момент остаточного розрахунку, до цього моменту вони вважаються прогнозованими. Штраф є засобом відповідальності Позичальника та нараховується окремо від процентів за користування Кредитом.

У визначений пунктом 1.2 розділу 1 Договору термін, а саме 30.12.2016 громадянин Савушкін В. П. не виконав умови Договору, а саме вчасно не повернув отримані грошові кошти у розмірі 1300,00 грн.

Відповідно до листа (відповідь на звернення Савушкіна В. П.) від 04.05.2017 N 04-05/1 Товариства, який надано на вимогу Нацкомфінпослуг, загальна сума заборгованості за Договором станом на 04.05.2017 становить 9139,52 грн. (дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять гривень 52 копійки) та складається з наступних сум:

Заборгованість по тілу основної заборгованості - 1300,00 грн.(одна тисяча триста гривень 00 копійок).

Заборгованість по нарахованим відсоткам - 585,00 грн (п'ятсот вісімдесят п'ять гривень 00 копійок).

Заборгованість по простроченим відсоткам - 2437,50 грн. (дві тисячі чотириста тридцять сім гривень 50 копійок).

Заборгованість по штрафам за порушення термінів погашення кредиту - 4817,2 грн. (чотири тисячі вісімсот сімнадцять гривень 02 копійки).

Отже, враховуючи вищевикладене, Товариством порушено вимоги законодавства про фінансові послуги, а саме:

частини другої статті 2 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка встановлює, що фінансові установи в Україні діють відповідно до цього Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності;

пункту 5 частини третьої статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів", який встановлює, що несправедливим є, зокрема, умови договору про встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором.

Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктом 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), пунктом 1.5 розділу I (Розпорядження N 2319), підпунктом 1 пункту 2.1 (Розпорядження N 2319) та абзацом першим пункту 2.2 розділу II (Розпорядження N 2319), пунктом 3.1 розділу III (Розпорядження N 2319), абзацом другим пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги (Розпорядження N 2319), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 N 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за N 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ" усунути порушення законодавства про фінансові послуги, зазначене у вступній частині цього розпорядження, та повідомити Нацкомфінпослуг про вжиті заходи з наданням підтверджуючих документів у термін до 14.07.2017 включно.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 22 червня 2017 р. N 90
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали