Додаткова копія: Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018 - 2020 роки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 червня 2018 року N 675

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018 - 2020 роки

На виконання вимог законів України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII), рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 25.05.2018 N 1000 "Про відмову в погодженні (непогодження) Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018 рік" наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства освіти і науки України на 2018 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити в межах компетенції виконання Програми.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 N 274 "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2018 рік".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гребу Р. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
від __________ N ___________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
25 червня 2018 року N 675

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства освіти і науки України на 2018 - 2020 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері освіти і науки, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Антикорупційна програма МОН на 2018 - 2020 роки розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), розділу III Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII), підпункту "б" пункту 14 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 (Постанова N 265).

Метою Антикорупційної програми МОН є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства; реалізація завдань і заходів, визначених згаданими програмними антикорупційними актами; визначення корупціогенних ризиків та зменшення їхнього впливу на діяльність МОН; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; зниження рівня корупційних ризиків у роботі МОН, закладах освіти, підприємствах, установах та організаціях, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, що входять до сфери управління МОН.

Загальна політика МОН щодо запобігання корупції у сфері освіти і науки ґрунтується на необхідності забезпечення доброчесності персоналу МОН, закладів вищої та професійно-технічної освіти, підприємств, що входять до сфери управління МОН, забезпечення прозорості діяльності МОН, закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, що входять до сфери управління МОН, ефективного управління бюджетними ресурсами сфери освіти і науки; доведення до громадськості об'єктивної і достовірної інформації про діяльність МОН, що зміцнює довіру до держави та її політики в цілому; забезпечення механізму ефективної взаємодії з громадянами; одержання громадської підтримки під час реалізації антикорупційних заходів.

Виконання Антикорупційної програми МОН здійснюється шляхом реалізації Плану виконання Антикорупційної програми МОН на 2018 рік, до якого включаються заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, що додається.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МОН, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

На виконання Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII) та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, та відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 15.02.2017 N 230 "Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України" та від 15.01.2018 N 37 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України" оцінка корупційних ризиків у діяльності МОН здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України (далі - Комісія).

За результатами оцінки корупційних ризиків у Міністерстві освіти і науки України Комісія готує звіт, який містить ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією; пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України є складовою Антикорупційної програми МОН.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України відповідно до завдань, визначених пунктом 4 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року N 706 (Постанова N 706), надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій та проведення обговорень (нарад, семінарів) у разі необхідності.

У 2018 - 2020 роках планується провести ряд тренінгів, семінарів та інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення рівня знань з питань антикорупційного законодавства.

Орієнтовний план-графік проведення навчань та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

N

Найменування та зміст заходу

Відповідальні за виконання

Категорія та орієнтовна кількість слухачів

Терміни проведення

1

Тематичний семінар щодо дотримання законодавства про конфлікт інтересів на тему: "Конфлікт інтересів: треба знати!"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії "Б" (15 осіб)

Вересень 2018 року

2

Семінар з елементами тренінгу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при вжитті заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій (10 осіб)

Листопад - грудень 2018 року

3

Тематичний короткостроковий семінар щодо фінансового контролю на тему: "Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (100 осіб)

Січень 2019 року

4

Семінар з елементами тренінгу на тему: "Практичні аспекти заповнення електронної декларації"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (50 осіб)

Лютий - березень 2019 року

5

Семінар з елементами тренінгу на тему: "Практичні аспекти заповнення електронної декларації" (тренінг для тренерів)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій (10 осіб)

Лютий - березень 2019 року

6

Семінар на тему: "Спеціальні обмеження та заборони для державних службовців як засіб запобігання корупції"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (50 осіб)

Травень 2019 року

7

Тематичний короткостроковий семінар щодо фінансового контролю на тему: "Додаткові заходи здійснення фінансового контролю"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (50 осіб)

Серпень 2019 року

8

Інформаційна кампанія на тему: "Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (100 осіб)

Жовтень 2019 року

9

Інформаційна кампанія-диспут щодо етичних засад державної служби на тему: "Реалізація принципу доброчесності на державній службі"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (50 осіб)

Листопад 2019 року

10

Тематичний короткостроковий семінар щодо фінансового контролю на тему: "Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансово контролю"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (100 осіб)

Січень 2020 року

11

Семінар з елементами тренінгу на тему: "Практичні аспекти заповнення електронної декларації"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (50 осіб)

Лютий - березень 2020 року

12

Семінар з елементами тренінгу на тему: "Практичні аспекти заповнення електронної декларації" (тренінг для тренерів)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій (10 осіб)

Лютий - березень 2020 року

13

Інформаційна кампанія на тему: "Основні положення антикорупційного законодавства та особливості його застосування"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (50 осіб)

Травень - червень 2020 року

14

Тематичний семінар щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка на тему: "Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (100 осіб)

Вересень 2020 року

15

Семінар з елементами тренінгу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при вжитті заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій (10 осіб)

Жовтень 2020 року

16

Тематичний короткостроковий семінар щодо фінансового контролю на тему: "Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансово контролю"

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державні службовці центрального апарату МОН категорії (100 осіб)

Листопад - грудень 2020 року

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування до відома керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату МОН доводяться роз'яснення і методичні рекомендації, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції.

Крім того, Департаментом кадрового забезпечення МОН регулярно відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців проводиться організаційна робота із забезпечення проведення навчань з питань підвищення кваліфікації працівників Міністерства освіти і науки України, в тому числі, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, які організовує Національне агентство України з питань державної служби відповідно до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 27 березня 2014 року N 40 (Порядок N 40), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 року за N 475/25252.

У разі організації Національним агентством України з питань державної служби, Національним агентством з питань запобігання корупції чи Міністерством юстиції України навчальних заходів, що стосуються запобігання і протидії корупції (круглих столів, нарад, семінарів, тренінгів тощо) Міністерство освіти і науки України забезпечує участь працівників у таких навчаннях.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Абзацом шостим частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) встановлено необхідність погодження Антикорупційних програм Національним агентством з питань запобігання корупції. У зв'язку з цим Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України підлягає щорічному перегляду на відповідність чинному законодавству України та засадам державної антикорупційної політики, методичним рекомендаціям Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції та з урахуванням результатів реалізації визначених Антикорупційною програмою заходів.

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми МОН відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 N 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України", від 15.02.2017 N 230 "Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України" та від 15.01.2018 N 37 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України" здійснюється Комісією.

До складу Комісії включаються керівники структурних підрозділів МОН, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності МОН (в тому числі представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції МОН. У разі необхідності до складу Комісії можуть залучатися представники громадськості та експерти (за згодою).

Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, Положенням Про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2016 N 146 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Міністерстві освіти і науки України", та іншими нормативно-правовими актами.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань координує виконання щорічної антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя проводить моніторинг виконання антикорупційної програми МОН; не рідше ніж один раз на півріччя здійснює оцінку ефективності виконання антикорупційної програми МОН; готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування антикорупційної програми МОН.

Крім цього, пунктом 7 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) передбачено, що до повноважень Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції належать, зокрема, координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм. До того ж Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до пункту 11 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) має право затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов'язкові для розгляду пропозиції до таких програм.

Таким чином, Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України підлягає перегляду також у випадку надання Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції обов'язкових до розгляду пропозицій до Антикорупційної програми.

 

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції

А. О. Чешко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали