ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.06.2017 р. N 312

Про затвердження антикорупційної програми обласної державної адміністрації

На виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 "Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади" (Рішення N 126), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 N 1718/29848:

1. Затвердити антикорупційну програму в Чернігівській обласній державній адміністрації на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма) згідно з додатком.

2. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації Вересоцькому І. В. направити Антикорупційну програму на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату забезпечити виконання антикорупційної програми, затвердженої цим розпорядженням, інформувати обласну державну адміністрацію про її виконання щоквартально до 30 числа останнього місяця звітного періоду (починаючи з III кварталу 2017 року).

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.02.2017 N 100 "Про антикорупційну програму в обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 100).

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. П. Куліч

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
30 червня 2017 року N 312

Антикорупційна програма
Чернігівської обласної державної адміністрації на 2017 рік

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційна програма обласної державної адміністрації на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма) розроблена на виконання ст. 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 N 265 (Постанова N 265), з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 N 31 (Методичні рекомендації N 31).

Загальна відомча політика обласної державної адміністрації полягає у реалізації у межах наданих повноважень антикорупційних реформ, моніторингу, впровадження антикорупційної політики на місцевому рівні, залучення інститутів та організацій громадського суспільства, створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності в облдержадміністрації та її структурних підрозділах.

Крім того, загальна відомча політика обласної державної адміністрації включає забезпечення виконання базових антикорупційних актів.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації у 2017 році є:

1) виконання у межах наданих повноважень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 N 265 (Постанова N 265);

2) аналіз стану запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах;

3) підвищення ефективності роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;

4) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

5) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

6) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

7) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

8) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в обласній державній адміністрації.

Заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

N
заходу

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні особи

1.

Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції)

постійно

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

2.

Запобігання корупційним ризикам шляхом проведення моніторингу дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних в його порушенні

постійно

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

3.

Забезпечення можливості для повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку

постійно

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації.

4.

Здійснення підготовки Антикорупційної програми в облдержадміністрації

щороку

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють

Оцінку корупційних ризиків у обласній державній адміністрації проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 N 31 (Методичні рекомендації N 31).

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації головою обласної державної адміністрації затверджено звіт (додається), що містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, опис ідентифікованих корупційних ризиків

Опис ідентифікованих оцінених корупційних ризиків

Пріоритетність (ймовірність) виникнення корупційного ризику, що може призвести до корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення (низька, середня, висока)

Чинники, що їх породжують та умови, що їм сприяють, можливих наслідків корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків

Відповідальний за виконання заходу

Строки та необхідні ресурси

1. Надання адміністративних послуг
Особисте спілкування споживача адміністративних послуг з посадовою особою, щодо отримання адміністративної послуги

Середній

Брак інформації про процедуру отримання адміністративної послуги, необґрунтовано великі строки надання адміністративних послуг, встановлення надмірного переліку документів, можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Розміщення інформації щодо процедур надання адміністративних послуг на офіційних веб-сайтах, переліку документів необхідних для отримання адміністративної послуги

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

Липень 2017
ресурсів не потребує

2. Управління персоналом
Вплив сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими відзнаками або нагородами

Низький

Приватний інтерес, особиста зацікавленість, особисте знайомство, робота близьких осіб у державній установі, можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Забезпечити розгляд питання щодо нагородження з дотриманням прозорості та публічності, виключно через утворену комісію

Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації, (Хоменко О. М.)

Серпень 2017
Ресурсів не потребує

3. Управління фінансами, проведення процедур закупівель
Недосконалість процедури процесу формування обласного бюджету в частині розпорядників коштів між міжбюджетними трансфертами з державним бюджетом

Середній

Недостатнє висвітлення формування бюджетного процесу, недостатність публічного обговорення, можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Забезпечити публічне висвітлення заходів щодо формування обласного бюджету на основі Бюджетного регламенту обласної ради.
Відповідну інформацію (проекти рішень, накази, протоколи) розміщувати на сайті головних розпорядників коштів обласного бюджету.
Формування бюджету здійснювати публічно

Департамент фінансів облдержадміністрації (Дудко В. В.)

Вересень - грудень 2017
Ресурсів не потребує

4. Контрольно-наглядові функції
Ймовірна можливість використання в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків державними службовцями

Низька

Приватний інтерес, особиста зацікавленість, порушення етичних норм, можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

З метою забезпечення доброчесності державного службовця попередити про передбачену Законом відповідальність службових осіб, відстежувати випадки зловживань наданими повноваженнями

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Вересоцький І. В.)

Кінець IV кварталу 2017 року
Ресурсів не потребує

5. Адміністративні послуги, ліцензування та дозвільна діяльність
1. Відмова у видачі сертифікатів (генетичних) ресурсів Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації

Середня

Нечіткість законодавства, недостатнє врегулювання процедур, непрозорість отримання послуги, особиста зацікавленість, можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Удосконалити положення щодо видачі сертифікатів (генетичних) ресурсів, прозвітувати, опублікувати на сайті чітку процедуру отримання сертифікатів та дозвільних документів

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації (Павлішен Ю. В.)

Серпень 2017
Ресурсів не потребує

2. Протиправне використання повноважень службовою особою при видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності

Середня

Нечіткість законодавства, недостатнє регулювання процедур, непрозорість отримання послуги, особиста зацікавленість, можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Внести пропозиції Міністерству освіти України щодо покращення законодавства. Забезпечити особисту участь членів комісії у попередньому розгляді ними достовірності поданих здобувачем ліцензій документів на відповідність їх умовам реальному стану об'єкта.
Забезпечити дотримання термінів розгляду.

Управління освіти і науки облдержадміністрації (Конопацький М. А.)

До кінця III кварталу 2017 року
Ресурсів не потребує

3. Неврегульованість процедури погодження програм та проектів, реалізація яких може позначитись на стані пам'яток місцевого значення, їх територій, зон охорони

Середній

Нечіткість законодавства, неврегульованість процедур, непрозорість отримання послуги, особиста зацікавленість, можливе вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Прийом документів здійснювати через центр надання адміністративних послуг.
При прийнятті рішень залучати представників органів охорони пам'яток та культурної спадщини, громадськість, краєзнавців, експертів

Департамент культури і туризму національностей та релігій облдержадміністрації (Левочко О. В.), Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (Дмитрюк О. І.) у межах наданих повноважень

Липень 2017 року
Ресурсів не потребує

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Наказом заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації від 27.12.2016 N 32 "Про навчання працівників апарату обласної державної адміністрації у 2017 році" затверджено план-графік навчання працівників апарату обласної державної адміністрації у 2017 році, в тому числі щодо відповідальності за корупційні та правопорушення, пов'язані з корупцією, повноваження спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій схвалено план проведення занять.

У першому півріччі 2017 року заплановано проведення 5 тренінгів, під час яких передбачено розкриття тем: "Заповнення електронних декларацій", "Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані", "Обмеження щодо суміщення та сумісництва", "Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів", "Практичні аспекти взаємодії із спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції".

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій із залученням різних фахівців проводяться семінари, лекції, тренінги, в тому числі з питань запобігання та протидії корупції, до яких планується залучити більше 1250 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програми

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24.01.2017 N 32 "Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 32) створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми та затверджено положення про неї, відповідна комісія не рідше ніж двічі на рік проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якої здійснює оцінку її ефективності; голова комісії з оцінки корупційних ризиків вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо перегляду Антикорупційної програми у випадках змін законодавства, виявлення нових корупційних ризиків.

Для здійснення відповідних заходів комісія має право одержувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які не входять до її складу.

Антикорупційна програма переглядається комісією у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, а також може переглядатися за результатами проведеної оцінки її виконання.

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає голова обласної державної адміністрації.

VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Проводити роз'яснювальну роботу серед державних службовців облдержадміністрації, її структурних підрозділів щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації

Постійно

2. Попередити про передбачену Законом адміністративну та дисциплінарну відповідальність за неповідомлення у встановлених законом випадках та порядку про наявність реального конфлікту інтересів, вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації

Під час призначення на посади та проведення навчання

3. Довести до відома службовців та посадових осіб передбачені ЗУ "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та іншим законодавством обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації

Під час призначення на посаду та проведення навчання

4. Забезпечувати виконання правил етичної поведінки державними службовцями.

Управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

Постійно

5. Забезпечити належне функціонування телефонних ліній, офіційного сайту для повідомлень викривачами, працівниками та іншими громадянами про порушення вимог ЗУ "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), вчинені іншою особою.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Постійно

6. Забезпечити невідкладну реєстрацію заяв та скарг громадян, що надходять до підпорядкованих підрозділів, та повний всебічний їх розгляд.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Постійно

7. Забезпечити належне виконання ЗУ "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), недопущення безпідставних відмов, перешкоджання у доступі громадян до публічної інформації.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, загальний відділ апарату облдержадміністрації

Постійно

8. Організувати висвітлення в засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, з метою негативного ставлення громадян до проявів корупції.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Постійно

9. Організувати заняття згідно з планом-графіком щодо методики заповнення електронних декларацій, довести до відома передбачену Законом кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність за умисне неподання декларацій, несвоєчасне подання, декларування недостовірної інформації е-декларацій, неповідомлення про суттєві зміни у майновому стані та про відкриття рахунку у банку-нерезиденті у передбачений Законом строк.

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Згідно з графіком

10. Вживати передбачені Законом заходи щодо припинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з обов'язковим інформуванням спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурних підрозділів

Відповідно до законодавства

11. Вживати заходів для покращення взаємодії з інститутами громадянського суспільства в частині проведення консультацій з громадськістю щодо прийняття рішень, сприяння проведенню громадськістю заходів із запобігання корупції.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Постійно

12. Попередити працівників підпорядкованих підрозділів про кримінальну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень з обов'язковим наведенням санкцій статей Кримінального кодексу України про подальше звільнення з посади, строки покарання, наявність судимості та конфіскацію майна виключно за вмотивованим рішення суду, що набрало законної сили.

Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації

Під час прийняття на роботу, проведення занять згідно з графіком

13. Надавати методичну та консультаційну допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства, проводити роз'яснювальну роботу із запобігання та виявлення корупції у облдержадміністрації, її структурних підрозділах, райдержадміністраціях, брати участь у проведенні службових розслідувань у випадках, передбачених ЗУ "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації

Постійно під час виконання службових завдань

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

Н. А. Романова

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова обласної державної адміністрації
Куліч В. П.
22 червня 2017 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12.01.2017 N 8 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 8) розпочато оцінку корупційних ризиків у її діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище облдержадміністрації та мають досвід у сфері її діяльності, вказане розпорядження опубліковано на офіційному веб-сайті.

З цього моменту в обласній державній адміністрації розпочалась активна робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.01.2017 N 32 "Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків у обласній державній адміністрації" (Розпорядження N 32) створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми в облдержадміністрації (далі комісія).

Для включення до складу комісії у встановлений строк було подано кандидатури.

Крім того, головою комісії визначено першого заступника голови обласної державної адміністрації, до її складу включено п'ять працівників апарату облдержадміністрації (юридичного відділу, фінансового відділу, управління по роботі з персоналом, загального відділу).

Також до роботи комісії залучалися інші працівники апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації з'ясовано, що найбільш вразливими сферами є: надання адміністративних послуг та ліцензування певних видів господарської діяльності, прийняття рішень щодо нагородження державними нагородами, управління фінансами, проведення процедур закупівель та здійснення контрольно-наглядових функцій.

Серед заходів усунення або зменшення рівня виявлених корупційних ризиків найбільш прийнятними є: чітке дотримання законодавства України з даних питань та надання пропозицій щодо його удосконалення, широке висвітлення даних питань у засобах масової інформації та проведення публічних обговорень, залучення громадськості тощо.

Підготовлений опис чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, та заходів усунення або зменшення рівня виявлених корупційних ризиків включений до проекту антикорупційної програми в обласній державній адміністрації.

 

Голова комісії з оцінки корупційних
ризиків у обласній державній
адміністрації

Л. В. Сахневич
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали