Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Антикорупційної програми Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2017 рік

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 1 березня 2017 року N 6/02-17

Про затвердження Антикорупційної програми Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2017 рік

Відповідно до законів України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2017 рік (далі - антикорупційна програма), що додається.

2. Утворити комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми в такому складі:

голова комісії -

Смірнова Олена Львівна, заступник Керівника Секретаріату;

члени комісії:

Чумак Катерина Володимирівна, керівник Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму;

Островська Олена Василівна, керівник Управління з питань дотримання процесуального законодавства;

Волкова Ольга Михайлівна, керівник Служби управління персоналом;

Шатрова Наталія Миколаївна, в. о. керівника Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.

3. Службі управління персоналом (Волкова О. М.) забезпечити проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста з питань запобігання корупції Секретаріату.

4. Управлінню зв'язків із громадськістю та інформаційних технологій (Вигонська А. О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Уповноваженого, вжити заходів щодо створення на офіційному веб-сайті Уповноваженого розділу для повідомлень про корупцію.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника Секретаріату Крикливенка Б. В.

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

В. В. Лутковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
01 березня 2017 року N 6/02-17

Антикорупційна програма Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2017 рік

Антикорупційна програма Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2017 рік (далі - антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

I. Мета та завданим програми

В сучасних умовах корупція є однією з найнебезпечніших загроз демократії та правам людини. У разі поширення корупції серед значної кількості державних службовців відбувається деградація державного апарату, а суспільство втрачає віру в соціальну справедливість, захищеність своїх прав і свобод. Саме тому одним із головних завдань у запобіганні корупції є формування серед державних службовців нульової толерантності до корупції.

Метою та завданнями цієї антикорупційної програми є:

запровадження високих антикорупційних стандартів в діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Рада України з прав людини (далі - Секретаріат);

визначення механізмів моніторингу дотримання працівниками Секретаріату визначених стандартів в їх діяльності та реалізації повноважень;

планування та реалізація заходів щодо запобігання корупції;

усунення умов, які сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності Секретаріату, а також причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;

визначення правил і процедур щодо запобігання та виявлення корупції в діяльності працівників Секретаріату та формування у них ідеї нетерпимості до корупції;

зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність працівників Секретаріату;

посилення громадського контролю за діяльністю;

підвищення рівня довіри населення до інституції в цілому.

II. Засади політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Засада відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Секретаріаті визначаються відповідно до вимог міжнародних стандартів, запроваджених Конвенцією ООН проти корупції, Цивільною та Кримінальною конвенціями про боротьбу з корупцією, а також згідно із Законами України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII), "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та "Про державну службу".

В Секретаріаті суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), є:

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII));

- Представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (підпункт "и" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII));

- державні службовці (підпункт "в" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII));

- керівники та заступники керівників підрозділів, які виконують функції з обслуговування (підпункт "и" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII));

- помічники та радники Уповноваженого (підпункт "и" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII)).

Крім того, враховуючи особливості діяльності Секретаріату, в Секретаріаті встановлюються особливі правила запобігання корупції для осіб, що не є працівниками Секретаріату, а здійснюють свої повноваження на підставі доручення Уповноваженого з прав людини (далі - уповноважені особи):

- регіональних координаторів взаємодії з громадськістю;

- моніторів Національного Превентивного Механізму.

З метою запобігання корупції за результатами проведеної ідентифікації та оцінки корупційних ризиків в Секретаріаті встановлено, що основними корупціогенними факторами в діяльності працівників Секретаріату та уповноважених осіб можуть бути:

недоброчесність та неналежне виконання повноважень, визначених посадовими інструкціями;

виникнення конфлікту інтересів, тобто наявність реальних або таких, що видаються реальними, суперечностей між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість працівника при прийняття рішень, а також при вчиненні чи не вчиненні дій під час виконанім наданих йому/їй службових повноважень;

наявність дискреційних повноважень при виконанні завдань з парламентського контролю за дотримання прав людини, оскільки саме наявність можливості діяти на власний розсуд створює умови для вчинення корупційних правопорушень;

відсутність контролю за діяльністю працівників з боку керівництва;

непрозорість здійснення повноважень під час виконання завдань.

Основними критеріями подолання корупційних ризиків в діяльності Секретаріату є відсутність:

- прикладів негативного впливу певних процедур чи певних нормативних положень на поведінку державних службовців та уповноважених осіб;

- виявлення вчинених корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

- необхідності вдосконалення загальної системи внутрішнього контролю;

- дискримінаційних рішень Секретаріату в інтересах певних категорій суб'єктів.

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків та спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

З метою усунення вказаних корупціогенних чинників в діяльності працівників Секретаріату та уповноважених осіб визначено низку заходів, спрямованих на усунення цих ризиків, а також виявлення та усунення умов, що сприятимуть вчиненню працівниками Секретаріату та уповноваженими особами як корупційних так і пов'язаних з корупцією правопорушень:

- постійне проведення роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства серед працівників Секретаріату, ознайомлення зі змінами в законодавстві;

- надання індивідуальних консультацій з питань запобігання корупції, в тому числі і щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів, правильності заповнення декларацій майна, доходів, витрат працівниками Секретаріату;

- інформування працівників про випадки вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією в Секретаріаті;

- створення системи повідомлень, в тому числі і працівниками Секретаріату та уповноваженими особами, про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень шляхом визначення для цього конкретних: телефонної лінії та електронної адреси, а також створення спеціального розділу на офіційному веб-сайті;

- забезпечення та суворе дотримання умов конфіденційності повідомлення, в тому числі і працівниками Секретаріату та уповноваженими особами, про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

- забезпечення перевірки всіх повідомлень про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

- забезпечення визначених законодавством умов для захисту працівників Секретаріату та уповноважених осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції діяльності Секретаріату;

- запровадження кодексу поведінки уповноважених осіб з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, тощо;

- стандартизація і оптимізація операційних процедур виконання ключових функцій з чітким описом виконання функцій;

- виявлення несумісних функції або таких, що у своїй сукупності створюють можливості для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, з подальшим їх відокремленням та розмежуванням;

- здійснення аналізу дотримання посадовими особами Секретаріату вимог антикорупційного законодавства; дослідження окремих сфер діяльності підрозділів Секретаріату з метою мінімізації наявних корупційних ризиків; забезпечення обов'язкового проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки;

- проведення перевірки своєчасності надання за запитами інформації про діяльність Секретаріату щодо запобігання корупції;

- проведення вибіркових перевірок щодо дотримання працівниками Секретаріату правил етичної поведінки;

- проведення вибіркових перевірок щодо дотримання працівниками Секретаріату вимог та обмежень, встановлених законом;

- розроблення та затвердження плану проведення підвищення кваліфікації працівників Секретаріату та уповноважених осіб з питань запобігання і протидії корупції.

IV. Моніторинг та оцінка виконання програми

Моніторинг та координація виконання антикорупційної програми, а також оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі - комісія), склад якої затверджується наказом Уповноваженого з прав людини. До складу комісії включаються працівники Секретаріату, в тому числі і служби управління персоналом, бухгалтерської служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції, представники консультативної та експертних рад (за згодою).

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання комісії покладається на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для внесення змін до антикорупційної програми.

Незалежний громадський контроль антикорупційної програми здійснюється громадськими організаціями через Консультативну раду. До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали