Додаткова копія: Про затвердження Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.04.2018 р. N 701

Київ

Про затвердження Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), враховуючи Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджену рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848:

1. Затвердити Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головам районних в місті Києві державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання завдань та заходів Антикорупційної програми.

2.2. Інформувати управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про стан виконання Антикорупційної програми до 05 липня 2018 року, 05 жовтня 2018 року та 05 січня 2019 року.

3. Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

3.1. Подання Антикорупційної програми на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції.

3.2. Проведення моніторингу стану виконання Антикорупційної програми.

3.3. Узагальнення інформації від суб'єктів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, та інформування Київського міського голови про стан виконання Антикорупційної програми до 15 липня 2018 року, 15 жовтня 2018 року та 15 січня 2019 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
26 квітня 2018 року N 701

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік

Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної програми є:

Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади" (Методичні рекомендації N 31);

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 "Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади" (Рішення N 126), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848;

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року N 1379 "Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження" (Порядок N 1379), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за N 87/31539.

Метою Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є застосування додаткових і посилення заходів, що вживаються, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції в усіх сферах діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом Київської міської ради та паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виконує надані законодавством України функції місцевого органу виконавчої влади і органу місцевого самоврядування.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) спрямовує свою діяльність на запобігання та протидію корупції під час здійснення нею та районними в місті Києві державними адміністраціями, наданих законодавством України повноважень, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, створення ефективних механізмів запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетерпимого ставлення посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій до корупції та ідеї нетерпимості до корупції в суспільстві.

Засади загальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на необхідності виявлення:

основних причин порушень антикорупційного законодавства і неефективного управління та їх впливу на результати діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв'язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, яка сприяла допущенню виявлених порушень;

типів порушень і недоліків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що зумовлюють виникнення корупційних ризиків чи правопорушень.

З метою реалізації загальної політики щодо запобігання та протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюватимуться такі заходи:

взаємодія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства;

проведення навчань з питань застосування антикорупційного законодавства;

з виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) відповідно до вимог законодавства;

участь посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій в заходах, які проводять спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції;

розгляд отриманих повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) посадовими і службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій;

організація зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

інформування громадськості про здійснювані виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та районними в місті Києві державними адміністраціями заходи щодо запобігання корупції;

моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми.

Разом з тим слід зазначити, що після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) в межах компетенції виконуватиме передбачені ними заходи.

Також виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виконує заходи, передбачені рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 541/1545 "Про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва" (Рішення N 541/1545).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Основним напрямом у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття запобіжних (контрольних) заходів, спрямованих на зменшення вірогідності виникнення та ступеня впливу корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків дає змогу виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) враховувати, якою мірою корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, можуть впливати на досягнення цілей і діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в цілому, та ефективно розподіляти ресурси на їх запобігання залежно від пріоритетності (ступеня) корупційного ризику.

Пріоритетність корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Ймовірність виникнення корупційного ризику визначається на основі попередніх даних про частоту виникнення та оцінки керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо ефективності наявних контрольних заходів.

Методологічні засади, використані під час оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848;

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31);

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 995 (Методичні рекомендації N 995);

Рамкова програма управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва, затверджена рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 541/1545 (Рішення N 541/1545);

концептуальні засади управління ризиками організацій (ERM COSO) TheCommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission (COSO).

Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалася таким чином:

1) утворено комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків;

3) складено робочий план оцінки корупційних ризиків;

4) розроблено та погоджено форму оцінки корупційних ризиків із залученням експертів DeutscheGesellschaftfrInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH;

5) проведено інструктаж (навчання) членів комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, за кожним об'єктом;

6) здійснено ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків;

7) затверджено результати оцінки членами комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

8) підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.

9) за результатами оцінки корупційних ризиків голова Київської міської державної адміністрації затвердив звіт.

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків здійснювалася за такими показниками:

Показник:

Коментар:

Функція

Функція структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання якої здійснюється процес

Процес

Процес структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в якому виявлено ризик

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ризику

Чинники (причини) ризику

Причини (обставини), через які може виникнути правопорушення

Оцінка ризику

Рівень наслідків (вплив)

Від 1 до 3, де 3 - найвищий

Ймовірність (вірогідність)

Від 1 до 3, де 3 - найвищий

Пріоритетність корупційного ризику

Визначається автоматично

Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив)

Основні наслідки (вибираються з переліку, що наведено далі)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Що зроблено для усунення (зменшення) корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив):

неправомірна вигода;

фінансові/матеріальні втрати;

недоотриманий прибуток;

неефективне використання ресурсів;

недостовірність інформації;

втрата/ витік інформації;

загроза безперервності;

репутаційні втрати;

інше.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено звіт (додається), який включає: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту), та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту).

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси визначено додатком 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який включений додатком до Антикорупційної програми.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів виявлення та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на усунення або мінімізацію причин виникнення корупційних ризиків.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Запорукою успішного виконання завдання з мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як посадовими і службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, так і членів територіальної громади в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом з Консультаційним фондом впровадження реформ (GIZ) розробляють навчальний курс, спрямований на підвищення обізнаності посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо сенсибілізації (чутливості) до корупційних ризиків.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно надає структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та їх окремим посадовим і службовим особам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Комунальний навчальний заклад "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" проводить семінари, тренінги, засідання за круглим столом на антикорупційну тематику.

У результаті участі в навчальних заходах передбачається вдосконалення здатності слухачів:

реалізовувати завдання щодо запобігання та протидії проявам корупції відповідно до напрямку своєї службової діяльності;

дотримання законодавства з питань запобігання корупції;

орієнтуватися в основних проблемах запобігання та протидії корупції;

аналізувати й узагальнювати інформацію про корупцію як кримінологічну проблему;

реалізовувати отримані знання у практичній діяльності щодо запобігання та протидії проявам корупції.

План-графік проведення заходів Комунальним навчальним закладом "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" на антикорупційну тематику:

N

Найменування заходу

Категорія слухачів

Термін виконання

1.

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою (очно-дистанційна форма навчання)

Державні службовці 4 - 6 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування

I півріччя

2.

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування

04 - 15 червня

3.

Тематичний короткостроковий семінар "Морально-етичні норми державного службовця"

Державні службовці 4 - 9 груп оплати праці районних в місті Києві державних адміністрацій

12 червня

4.

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою (очно-дистанційна форма навчання)

Державні службовці 4 - 6 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування

II півріччя

5.

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування

10 - 21 вересня

6.

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування

01 - 12 жовтня

7.

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування

05 - 16 листопада

8.

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування

03 - 14 грудня

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичності перегляду Антикорупційної програми

Антикорупційна програма розроблена комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), утвореною відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2017 року N 446 (Розпорядження N 446).

Моніторинг результатів упровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Виконавці Антикорупційної програми до 05 липня 2018 року, 05 жовтня 2018 року та 05 січня 2019 року надають інформацію до управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1) здійснює моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми;

2) узагальнює надану виконавцями Антикорупційної програми інформацію про виконання її заходів;

3) за результатами узагальнення формує звіт про стан виконання Антикорупційної програми та передає його на розгляд комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Звіт про виконання Антикорупційної програми розглядається на засіданнях комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За результатами опрацювання звіту про виконання Антикорупційної програми, голові Київської міської державної адміністрації надається інформація про виконання Антикорупційної програми.

У місячний термін з моменту затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переглядається Антикорупційна програма.

Також антикорупційна програма може переглядатися у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових до розгляду пропозицій, а також за результатами проведеної оцінки її виконання.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає голова Київської міської державної адміністрації.

VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) в межах компетенції виконує заходи Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 541/1545 "Про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва" (Рішення N 541/1545).

Рамкова програма управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва (Рішення N 541/1545) для свого виконання передбачає поєднання зусиль виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, секретаріату Київської міської ради, громадської спільноти та зовнішніх експертів.

 

Виконувач обов'язків керівника апарату

Л. Верес

Виконувач обов'язків начальника управління
з питань запобігання та виявлення корупції
апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

В. Олійник

 

Додаток
до Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.03.2018 N 425 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Розпорядження N 425) Комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено у 20-ти денний термін з дати видання цього розпорядження здійснити оцінку корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Для залучення до складу комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) представників громадськості та експертів дане розпорядження було розміщено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2017 N 85 (зі змінами) "Про утворення комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" затверджено Положення про комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затверджено її персональний склад.

Головою комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) визначено начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Красюка Сергія Йосиповича.

До складу комісії входять 35 представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 3 представника громадських організацій.

Також до роботи комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залучалися інші представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848, та робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого на засіданні Комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 28.03.2018 ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснювалось вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2017 рік, актів планових та позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування з фізичними та юридичними особами).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією і Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаються).

 

Голова комісії з питань оцінки
корупційних ризиків у діяльності
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
та підготовки Антикорупційних програм
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

С. Красюк

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

N

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1

2

3

4

5

1.

Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Організація внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відсутність єдиної політики контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо організації системи внутрішнього контролю зменшує ефективність заходів щодо запобігання фактам незаконного та неефективного використання бюджетних коштів. Для узгодженості системи внутрішнього контролю структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інструкція має буди єдиною

Репутаційні та фінансові втрати

2.

Вплив на формування плану роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо здійснення аудиту закупівель

Планування аудиту.

Зацікавленість посадових осіб у здійсненні або не здійсненні аудитів конкретних замовників.

Не ефективне використання ресурсів

3.

Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті.

Проведення аудиту.

Зацікавленість аудитора у викривленні інформації, викладеної в аудиторському звіті, прихованні та викривленні аудиторських доказів.

Недостовірність інформації

4.

Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.

Організація тендерних закупівель

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.

Неправомірна вигода, репутаційні втрати

5.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

Організація тендерних закупівель

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.

Неправомірна вигода, репутаційні втрати

6.

Послуги посередників щодо подання документів через ЦНАП для отримання адміністративних послуг

Відповідальність за неналежно підготовлений пакет документів до ЦНАП посередником

Черги при заповненні надання нових видів адміністративних послуг, сезонність тощо

Репутаційні втрати

7.

Порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ

Здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень

Неналежна робота суб'єктів надання адміністративних послуг

Репутаційні втрати

8.

Виникнення певних незручностей у заявників при подачі документів

Значні затрати робочого часу заявника для подання документів до ЦНАП щодо отримання адміністративних послуг

Втрати робочого часу суб'єктами звернення

Неправомірна вигода

9.

Складність для заявників у розумінні всієї повноти та послідовності необхідних дій органів державної влади, а також власних кроків

Отримання повної інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання

Інформація в Інтернеті щодо надання адміністративних послуг не завжди доступна та актуальна

Репутаційні втрати

10.

Різні вимоги до заповнення документів при наданні адміністративних послуг

Отримання повної та чіткої інформації під час заповнення бланків та заяв для отримання адміністративних послуг

Для отримання різних адміністративних послуг потрібні різні пакети документів. Інформація, яку потрібно вносити до заяв, запитів та інших бланків, також відрізняється (в залежності від видів послуг). Тому у заявників часто виникають запитання при підготовці документів

Недостовірність інформації

11.

Складність правового регулювання надання адміністративних послуг

Раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг

Значна кількість законодавчих і підзаконних, загальних і спеціальних нормативно-правових актів з кожного питання, а також наявність у зазначених актах суперечностей, відсутність або нечітка регламентація виконання функцій та завдань суб'єктами надання адміністративних послуг

Недостовірність інформації

12.

Надання адміністративних послуг не лише через ЦНАП

Отримання чіткої інформації про адміністративні послуги та порядок і місце їх надання

Суб'єкти надання адміністративних послуг не хочуть втрачати безпосередній контакт із заявниками

Неправомірна вигода

13.

Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання

Отримання повної інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання

Суб'єкти надання адміністративних послуг не завжди надають повну, актуальну та вичерпну інформацію про свої послуги

Неефективне використання ресурсів

14.

Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.

Організація проведення конкурсного відбору

Відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.

Репутаційні втрати

15.

Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.

Контроль за виконанням посадових обов'язків

Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у органі влади.

Репутаційні втрати

16.

Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту з порушенням встановленого Порядку

Недосягнення цілей Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060) та індикаторів результативності її реалізації через подання головними розпорядниками бюджетних коштів (далі - ГРБК) інвестиційних пропозицій до проекту Програми по об'єктах, які не відповідають стратегічним пріоритетам розвитку м. Києва та не передбачені міськими цільовими програмами. Збільшення кількості об'єктів незавершеного будівництва та неефективне використання капітальних видатків внаслідок подання ГРБК пропозицій щодо включення до проекту Програми великої кількості об'єктів, в тому числі перспективного проектування, без врахування можливості їх реалізації у наближеній перспективі.

Невідповідність пропозицій ГРБК:
а) стратегічним пріоритетам розвитку міста Києва;
б) завданням міських цільових програм;
в) пріоритетності;
г) Порядку формування Програми (розпорядження КМДА від 02.11.2011 N 2026 (Розпорядження N 2026) (зі змінами)) в частині наявності розпорядчих документів, проектно-кошторисної документації тощо;
д) ефективності використання бюджетних коштів (першочерговість спрямування капітальних видатків на пускові об'єкти, на об'єкти з високим ступенем готовності, аварійно-небезпечні об'єкти тощо).

Не ефективне використання ресурсів

17.

Неналежний контроль за станом виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині освоєння капітальних видатків на фінансування капітальних вкладень та робіт з капітального ремонту

Неможливість оперативного прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня освоєння капітальних видатків через подання ГРБК звітних даних з помилками, з порушенням визначених термінів та не в повному обсязі.
Невиконання завдань програми, недоосвоєння капітальних видатків на об'єктах.

Подання ГРБК звітних даних з помилками або недостовірної інформації, з порушенням визначених термінів та не в повному обсязі.
Відсутність у ГРБК розпорядчих документів (дефектних актів), затвердженої проектно-кошторисної документації (кошторисів), необхідних для виконання робіт на об'єктах капітальних вкладень та капітального ремонту, зволікання з проведенням тендерних процедур та укладанням відповідних договорів

Не ефективне використання ресурсів

18.

Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі разової (індивідуальної) ліцензії

Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів та/або неправильного оформлення заявки) або відмова у видачі разової (індивідуальної) ліцензії на підставі належно оформлених документів, отриманих від Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - ЦНАП м. Києва) або відділів (Центрів) надання адміністративних послуг районних у місті Києві державних адміністрацій (далі - ЦНАП(и) РДА)

Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів
Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги

Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг

19.

Видача ліцензії на експорт товарів на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на експорт товарів

Видача ліцензії на експорт товарів на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів та/або неправильного оформлення заявки) або відмова у видачі ліцензії на експорт товарів на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА

Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів
Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги

Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг

20.

Видача ліцензії на імпорт товарів на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на імпорт товарів

Видача ліцензії на імпорт товарів на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів та/або неправильного оформлення заявки) або відмова у видачі ліцензії на імпорт товарів на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА

Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів
Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги

Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг

21.

Здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у державній реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів) або відмова у державній реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА

Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів
Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги

Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг

22.

Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів (неповного комплекту документів) або відмова у видачі дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі належно оформлених документів, отриманих від ЦНАП(у) м. Києва або ЦНАП(ів) РДА

Недостатній рівень навчання та консультування працівників ЦНАП(ів) м. Києва та РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
Недостатній рівень надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів
Несвоєчасне розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги

Невиконання вимог законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та надання адміністративних послуг

23.

Недостовірна інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження

Проведення аналізу взаєморозрахунків у сфері надання житлово-комунальних послуг на підставі недостовірної інформації

Помилка, свідоме викривлення даних

Погіршення фінансово-економічного стану надавачів послуг

24.

Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста при забезпеченні організації поховань померлих громадян м. Києва

Несвоєчасне забезпечення організації поховань померлих громадян м. Києва

Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста за відсутності необхідних підстав

Репутаційні втрати

25.

Видача ліцензій, у разі отримання документів з помилками у поданих документах, перелік документів на отримання ліцензій при видачі ліцензій господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом і з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом

Несвоєчасна видача ліцензій господарської діяльності

Ухвалення суб'єктивного рішення

Репутаційні та фінансові втрати

26.

Ненадання на погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціям, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Недостатня координація діяльності

Низький рівень виконавської дисципліни

Репутаційні та фінансові втрати

27.

Дублювання інформаційно-телекомунікаційних систем серед структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Недостатня координація діяльності

Низький рівень виконавської дисципліни

Репутаційні та фінансові втрати

28.

Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах.

Нескасування довіреностей на представництво інтересів в судах особам, які звільнилися. Необгрунтована відмова від позову, його визнання.

Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси органу.

Неправомірна вигода, репутаційні та фінансові втрати

29.

Неналежний контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.

Контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.

Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання).

Неправомірна вигода, фінансові втрати

30.

Штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни

Контроль за використанням матеріальних ресурсів

Відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів

Неправомірна вигода, фінансові втрати

31.

Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

Умисне завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей

Відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення

Неправомірна вигода, фінансові втрати

32.

Порушення термінів розгляду документів щодо передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва на конкурентних засадах.

Передача в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва на конкурентних засадах.

Не надання повного пакету документів, помилки в оформленні заяв про намір оренди.

Неправомірна вигода.

33.

Порушення терміну проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Забезпечення проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Рівень відповідальності спеціаліста

Неправомірна вигода, репутаційні та фінансові втрати

34.

Використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих в орендне користування, не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, непередбачених договором

Суб'єкти господарювання, при укладенні договорів оренди, свідомо зазначають інший, відмінний від фактичного, вид діяльності з нижчою орендною ставкою; використовують додаткові площі, непередбачені договором

Відсутність з боку балансоутримувачів та орендодавців об'єктів достатніх контрольних заходів щодо використання об'єктів оренди, відсутність належного рівня відповідальності суб'єкта господарювання та суб'єктів контролю за порушення, низькі морально-етичні якості співробітників суб'єктів контролю та їх схильність до набуття неправомірної вигоди

Зменшення надходжень від оренди до балансоутримувача об'єкта та, відповідно, обов'язкової частки відрахувань до бюджету міста Києва

35.

Отримання неповної, недостовірної інформації від громадян, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

Не визначення медичних показань до забезпечення відповідними технічним чи іншим засобом реабілітації в наданих медичних документах

Недостатній контроль за системою видачі технічних та інших засобів реабілітації

Неефективне використання ресурсів

36.

Отримання неповної, недостовірної інформації від громадян, які потребують санаторно-курортного лікування

Організація, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування пільгових категорій громадян

Недостатній контроль за забезпеченням путівками санаторно-курортного лікування

Неефективне використання ресурсів

37.

Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків

Невключення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм представників громадськості, експертів

Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.

Репутаційні втрати

38.

Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми

Незнання антикорупційного законодавства в частині підготовки антикорупційних програм

Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.

Репутаційні втрати

39.

Збій операційних програм після можливих вірусних атак при здійсненні організації планування та управління бюджетними коштами

Здійснення організації планування та управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами на виконання бюджетних програм

Збій операційних програм після можливих вірусних атак

Репутаційні втрати

40.

Необґрунтовані (помилкові) оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету

Організація роботи, пов'язаної з складанням бюджету міста Києва

Відсутність вихідних даних для прийняття обґрунтованого рішення

Репутації та фінансові втрати

41.

Необґрунтовані врахування видатків при організації роботи, пов'язаної зі складанням бюджету міста Києва

Організація роботи, пов'язаної із складанням бюджету міста Києва

Відсутність вихідних даних для прийняття обґрунтованого рішення

Репутації та фінансові втрати

42.

Складання розпису бюджету міста Києва, подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва

Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання коштів

Фінансування головних розпорядників бюджетних коштів бюджету міста Києва

Репутації та фінансові втрати

43.

Реєстрація статуту релігійної громади, діяльність якої фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих.

Сприяння діяльності релігійних організацій м. Києва та забезпечення їх статутної діяльності

Недостатня врегульованість на законодавчому рівні переліку документів, необхідних для прийняття рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації статутів релігійних громад.

Неправомірна вигода

44.

Несвоєчасне надання експертного висновку

Проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих на Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними та правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до законодавства в дохід держави.

Занижена вартість проведення експертизи, розмір якої затверджений Постановою N 1343 і не переглядався з 2003 року, що призвело до необгрунтованого попиту на отримання експертного висновку та відсутність необхідної кількості експертів, через низьку заробітну плату.

Недоотриманий прибуток

45.

Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об'єктів оренди.
Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.

Здійснення заходів з сприяння ефективному використанню та збереженню майна, закріпленого на праві оперативного управління (або господарського відання), т. ч. за підпорядкованими підприємствами, установами та закладами

Неналежний контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди комунального майна.

Недоотриманий прибуток

46.

Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я

Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція)

Неправомірна вигода, репутаційні втрати, конфлікт інтересів

47.

Необґрунтована (помилкова) відмова від проведення засідання клініко-експертної комісії (помилка, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я

Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Необґрунтована (помилкова) відмова від клініко-експертної комісії (помилка, корупція)

Неправомірна вигода, репутаційні втрати

48.

Суб'єктивний підхід до планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів).

Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Помилка, конфлікт інтересів, корупція

Неправомірна вигода, репутаційні втрати

49.

Суб'єктивний контроль організації та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.

Діяльність Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Помилка, конфлікт інтересів, корупція

Неправомірна вигода, репутаційні втрати

50.

Відсутність підстав для розроблення проекту розпорядження, затягування термінів погодження проекту розпорядження про проведення громадської експертизи, надання таємної інформації

Організаційне сприяння проведення громадської експертизи

Помилка, власний інтерес, некомпетентність, порушення регламенту

Репутаційні втрати

51.

Відмова розглянути рукопис та книжковий проект на засіданні, винесення рукопису на засідання Видавничої ради, який не відповідає вимогам

Підтримка книговидання, українських авторів, популяризація читання

Помилка, конфлікт інтересів, рукопис або книжковий проект раніше вже були видані державними органами або іншими видавництвами

Не ефективне використання ресурсів

52.

Необ'єктивне оцінювання конкурсних проектів, неспроможність переможців конкурсу реалізувати заявлений проект

Організація та проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Конфлікт інтересів, відсутність досвіду реалізації подібних проектів, недбалість

Фінансові/ матеріальні втрати

53.

Включення до програм капітального будівництва об'єктів, які не мають першочергового значення для міста

Реалізація державної політики в галузі житлового будівництва та будівництва об'єктів соціальної сфери, освіти, комунального господарства, інженерно-транспортної інфраструктури та іншого призначення на території м. Києва

Надання неповного пакету документів

Неефективне використання бюджетних коштів

54.

Неналежне забезпечення обліку та ефективного розподілу житла, яке надходить у розпорядження Департаменту будівництва та житлового забезпечення

Реалізація обліку та розподілу житла

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг при розподілі житла

Неправомірна вигода, репутаційні втрати

55.

Прийняття незаконних рішень за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Законодавче закріплення неможливості втручання директора Департаменту в діяльність державних реєстраторів при розгляді заяв та прийнятті рішень, що містить корупційні ризики при виконанні процесу

Репутаційні втрати

56.

Необґрунтована відмова у видачі дозвільного документу на порушення об'єктів благоустрою

Контроль за благоустроєм м. Києва

Ризик надання необґрунтованих відмов

Репутаційні втрати

57.

Невідповідність Правил благоустрою міста Києва постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів"

Контроль за благоустроєм м. Києва

Згідно з Правилами благоустрою міста Києва контрольна картка не є дозвільним документом на порушення благоустрою

Репутаційні втрати

58.

Порушення встановлених законодавством строків розгляду заяв щодо надання, продовження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розміщення рекламних засобів

Велика кількість звернень суб'єктів господарювання щодо видачі, продовження строку дії та внесення змін до дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Неукомплектованість штату працівників

Репутаційні втрати

59.

Відсутність дієвих заходів щодо складання, вручення (направлення) вимог про усунення порушень при розміщенні засобів зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок

Здійснення контрольно-наглядових функцій за розміщенням рекламних засобів

Відсутність належної регламентації щодо складання, вручення та направлення вимог про усунення порушень

Репутаційні втрати

60.

Недостатній рівень здійснення демонтажів рекламних засобів

Здійснення контрольно-наглядових функцій за розміщенням рекламних засобів

Відсутність достатньої матеріально-технічної бази підпорядкованого комунального підприємства

Репутаційні втрати

61.

Не врахування всіх необхідних матеріальних цінностей або виникнення в них потреби після складання проекту фінансування, включення до переліку не потрібних матеріальних цінностей, необхідних для проведення спортивних заходів

Розробка пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту.

Помилка, конфлікт інтересів, корупційна складова

Неправомірна вигода

62.

Відсутність механізму реалізації повноважень Департаментом освіти і науки, молоді та спорту у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій в місті Києві закріплені за Департаментом освіти і науки, молоді та спорту. Механізм реалізації повноважень не визначено нормативно-правовими актами вищого рівня.

Відсутність правового регулювання діяльності у сфері реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій вищого рівня.

Репутаційні втрати.

63.

Ухвалення експертом суб'єктивного рішення щодо проекту реалізації громадського бюджету, відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" (Рішення N 787/1791)

Участь експерта у проведенні експертизи проекту громадського бюджету та підготовка висновку щодо прийняття (неприйняття) проекту до голосування на розгляд робочої групи.

Ухвалення експертом рішення, що носить суб'єктивний характер (помилка, конфлікт інтересів)

Репутаційні втрати

64.

Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам

Контроль посвідчень

Здійснення належного контролю за видачею посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону

Отримання посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону сторонніми особами і використання їх в протиправній діяльності

65.

Надходження документів з недостовірною або підробленою інформацією.

Здійснення контролю за дотриманням Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

Відсутність затвердженого переліку необхідних документів, які суб'єкт містобудування зобов'язаний надати під час перевірки, недостатній рівень знань містобудівного законодавства

Недостовірність інформації

66.

Неналежна координація (контроль) за дотриманням законодавства України, показників фінансових планів та ефективного використання комунального майна, підпорядкованими комунальними підприємствами

Недостатній контроль, що перешкоджає ефективній координації діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників при плануванні, заважає ефективному освоєнню коштів місцевого бюджету.

Створення перешкод при прогнозуванні показників фінансових планів; непрозорість окремих аспектів в діяльності комунальних підприємств

Репутаційні та фінансові втрати

67.

Недотримання виконавцями термінів реалізації заходів Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки (Програма N 409/1274)

Ненадання співвиконавцями вчасно інформації про виконання заходів Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки (Програма N 409/1274)

Низька виконавча дисципліна.
Затягування у прийняті рішень та/або розпорядчих документів пов'язаних з реалізацією заходів в межах програм.
Затягування або неефективне проведення закупівель в рамках програм

Репутаційні втрати

68.

Неналежне виконання інвестиційних договорів під час реалізації інвестиційних проектів зі створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві

Організація процесу контролю за виконанням передбачених інвестиційних проектів зі створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві

Відсутність досвіду персоналу в залучені та виконані інвестиційних проектів.
Порушення умов інвестиційних договорів в частині незабезпечення в повному обсязі потреби споживачів на хліб та хлібобулочні вироби за встановленими цінами, оскільки умови прописані нечітко.

Репутаційні втрати

69.

Невиконання вимог законодавства України щодо дотримання процедури погодження нормативно правових актів, що мають регуляторний вплив

Здійснення організаційно-правових заходів з реалізації державної регуляторної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Недотримання суб'єктами подання проектів нормативно-правових актів, що мають регуляторний вплив, регуляторної процедури відповідно вимог законодавства України.
Низький рівень виконавської дисципліни

Репутаційні втрати

70.

Ненадання співвиконавцями вчасно інформації про виконання заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва

Розробка проектів регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення їх виконання, здійснення моніторингу виконання таких програм

Низький рівень виконавчої дисципліни, неповна або недостовірна інформація щодо виконаних заходів по програмі.

Репутаційні втрати

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

N

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька / середня / висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальні за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Висока

Розробка проекту інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Розробка проекту інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю в виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Вплив на формування плану роботи Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо здійснення аудиту закупівель

Середня

Визначити критерії та порядок формування плану роботи щодо здійснення аудиту закупівель.

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Прозорий регламентований порядок відбору об'єктів аудиту закупівель унеможливить суб'єктивний підхід включення до плану роботи департаменту.

3.

Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті

Середня

Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.
Розробка проекту Порядку проведення внутрішнього аудиту у ВО КМР (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ і органів комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Прозорий регламентований порядок проведення внутрішнього аудиту у ВО КМР (КМДА), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ і органів комунальної власності територіальної громади міста Києва.

4.

Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету

Середня

Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Мінімізація впливу посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету на результати проведення тендерних закупівель.

5.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації

Середня

Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно - правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Прозоре формування тендерної документації.

6.

Послуги посередників щодо подання документів через ЦНАП для отримання адміністративних послуг

Низька

Підвищення якості та оперативності надання адміністративних послуг шляхом постійного підвищення кваліфікаційного рівня адміністраторів та проведення одноденних тематичних короткострокових семінарів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Навчання

Навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів позитивно вплине на швидкість та якість обслуговування відвідувачів ЦНАП

7.

Порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ

Низька

Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 29.07.2015 N 518 "Про експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові" (Розпорядження N 518) інформувати Експертну раду з питань надання адміністративних послуг при київському міському голові про порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та про скарги, які надійшли до ЦНАПу

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Кадри, часові затрати

Додержання суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень. Відсутність скарг від заявників

8.

Виникнення певних незручностей у заявників при подачі документів

Низька

Запровадження найбільш затребуваних адміністративних послуг в електронній формі (електронні послуги) та можливість подання документів на отримання адміністративних (написати заяву та прикріпити від скановані документи): видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги; видача довідки про перебування на квартирному обліку; реєстрація декларації про утворення відходів; отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; отримання погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Фінансування

Заявник зможе отримати адміністративну послугу не виходячи з дому в зручний для себе час. Це дозволить знизити корупційні ризики та значно скоротить черги

9.

Складність для заявників у розумінні всієї повноти та послідовності необхідних дій органів державної влади, а також власних кроків

Низька

Розробити та затвердити для всіх адміністративних послуг інформаційні та технологічні картки, привести всі процедури надання адміністративних послуг на території м. Києва у повну відповідність до вимог законодавства. Невідкладно після їх затвердження оприлюднити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на Офіційному веб-порталі адміністративних послуг м. Києва з наявністю посилання на Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва, веб-сайтах РДА

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Кадри, часові затрати

Зручна, структурована та доступна інформація, призначена для використання суб'єктами звернення при підготовці документів для отримання адміністративних послуг

10.

Різні вимоги до заповнення документів при наданні адміністративних послуг

Низька

Розробити зразки для самостійного заповнення громадянами необхідних заяв та бланків документів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Кадри, часові затрати

Додаткова зручність для заявників при виникненні питань під час заповнення документів

11.

Складність правового регулювання надання адміністративних послуг

Низька

Розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства, які дозволять знизити корупційні ризики, спростити процедури надання послуг

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Нормативно-правові акти

Чітка, проста і прозора процедура надання адміністративних послуг, вдосконалення чинного законодавства

12.

Надання адміністративних послуг не лише через ЦНАП

Низька

Провести інвентаризацію усіх адміністративних послуг, які надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Кадри, часові затрати

Чітке розуміння того, які адміністративні послуги надаються в м. Києві. Недопущення надання не передбачених законодавством адміністративних послу

13.

Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання

Низька

Забезпечити висвітлення інформації щодо надання адміністративних послуг у відповідності з вимогами чинного законодавства

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Кадри, часові затрати

Підвищення якості інформації про адміністративні послуги, яка оприлюднюється

14.

Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Низька

Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

15.

Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади

Низька

Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

16.

Формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік в частині капітальних вкладень та капітального ремонту з порушенням встановленого Порядку

Середня

Аналіз інвестиційних пропозицій ГРБК на відповідність:
а) стратегічним пріоритетам розвитку міста Києва;
б) завданням міських цільових програм;
в) пріоритетності;
г) Порядку формування Програми (розпорядження КМДА від 02.11.2011 N 2026 (Розпорядження N 2026) (зі змінами) в частині наявності розпорядчих документів, проектно-кошторисної документації тощо;
д) ефективності використання бюджетних коштів (першочерговість спрямування капітальних видатків на пускові об'єкти, на об'єкти з високим ступенем готовності, аварійно-небезпечні об'єкти тощо).
Розгляд та обговорення інвестиційних пропозицій на нарадах за участю керівництва КМДА, Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів та ГРБК

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Модернізація програмного забезпечення ІКТ "Будівельний комплекс" Наділення Департаменту економіки та інвестицій функціями контролю за формуванням ГРБК бюджетних запитів в частині капітальних видатків

Досягнення цілей Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060) та індикаторів результативності її реалізації
Зменшення кількості об'єктів незавершеного будівництва та ефективне використання бюджетних коштів на фінансування капітальних видатків.

17.

Неналежний контроль за станом виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині освоєння капітальних видатків на фінансування капітальних вкладень та робіт з капітального ремонту

Середня

Щомісячний суцільний моніторинг стану освоєння капітальних видатків по об'єктах Програми, за результатами якого надання пропозицій щодо:
а) вжиття заходів впливу на ГРБК, якими забезпечено низьке освоєння капітальних видатків;
б) перерозподілу асигнувань між об'єктами Програми або між головними розпорядниками бюджетних коштів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Модернізація програмного забезпечення ІКТ "Будівельний комплекс"
Наділення Департаменту економіки та інвестицій функціями контролю за виконанням заходів/проектів/ показників Програми

1. Оперативне прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів на фінансування капітальних видатків
2. Виконання завдань / проектів Програми в повному обсязі.

18.

Видача разової (індивідуальної) ліцензії на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі разової (індивідуальної) ліцензії

Низька

Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для отримання разової (індивідуальної) ліцензії та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА)
Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для отримання разової (індивідуальної) ліцензії, у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)
Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги "Видача разової (індивідуальної) ліцензії" та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

19.

Видача ліцензії на експорт товарів на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на експорт товарів

Низька

Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для отримання ліцензії на експорт товарів та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА)
Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для отримання ліцензії на експорт товарів, у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)
Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги "Видача ліцензії на експорт товарів" та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Отримання від ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП (ів) РДА) повного комплекту документів та правильно оформленої заявки, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності для одержання ліцензії на експорт товарів
Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги

20.

Видача ліцензії на імпорт товарів на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі ліцензії на імпорт товарів

Низька

Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для отримання ліцензії на імпорт товарів та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА)
Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для отримання ліцензії на імпорт товарів, у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)
Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги "Видача ліцензії на імпорт товарів" та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Отримання від ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП (ів) РДА) повного комплекту документів та правильно оформленої заявки, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності для одержання ліцензії на імпорт товарів
Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги

21.

Здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у державній реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Низька

Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА)
Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)
Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги "Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Надання повного комплекту документів суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності м. Києва для державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги

22.

Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора на підставі неналежно оформлених документів, поданих суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або безпідставна відмова у видачі картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Низька

Проведення поточного консультування працівників ЦНАП(у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА щодо переліку необхідних документів, які подають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для видачі дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та вимог до їх оформлення (за зверненням працівників ЦНАП (у) м. Києва та ЦНАП(ів) РДА)
Надання консультацій суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з питань правильного оформлення документів, необхідних для видачі дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора у ЦНАП(і) м. Києва за графіком: понеділок та четвер з 09.00 до 17.00 (за зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності м. Києва)
Розміщення на офіційному сайті КМДА інформаційної картки адміністративної послуги "Видача дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора" та її оновлення з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативно-правових актів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Надання повного комплекту документів суб'єктом зовнішньо-
економічної діяльності м. Києва для отримання дублікату картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Зменшення відмов у наданні адміністративної послуги

23.

Недостовірна інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження

середня

Затвердження відповідної форми з подання відповідних документів, контроль за поданими документами.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

15.05.2018

Розроблення відповідної форми з подання відповідних документів, контроль за поданими документами, організація внутрішнього контролю, проведення інформаційних кампаній у кожному районі столиці з представниками ОСББ/ЖБК, міжнародними та громадськими організаціями, експертами галузі щодо впровадження механізму співфінансування ремонтних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.
Організація та проведення лекцій в рамках навчального проекту "Школа обізнаного киянина" (ШОК) для представників ОСББ та ЖБК

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

24.

Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста при забезпеченні організації поховань померлих громадян м. Києва

низька

Затвердження форми, у якій буде визначено перелік документів необхідних для отримання погодження на проведення поховання

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

25.05.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

25.

Видача ліцензій, у разі отримання документів з помилками у поданих документах, перелік документів на отримання ліцензій при видачі ліцензій господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом і з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом

середня

визначення чіткого переліку перевірки результатів після затвердження відповідного порядку Кабінетом Міністрів України

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

з моменту затвердження відповідного порядку Кабінетом Міністрів України

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

26.

Ненадання на погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціям, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Низька

Постійне надання роз'яснювальних матеріалів; забезпечення моніторингу проведених закупівель; здійснення організаційних заходів по факту виявлених порушень.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент інформаційно-
телекомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових фінансів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

27.

Дублювання інформаційно-телекомунікаційних систем серед структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Середня

Надання на погодження міських цільових програм в частині завдань у сфері інформаційних технологій. Розгляд міських цільових програм з метою перевірки уникнення дублювання міських інформаційно-
телекомунікаційних систем

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент інформаційно-
телекомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових фінансів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

28.

Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах

Середня

Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо).
Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. Розробка та затвердження (внесення змін до) порядку ведення претензійно - позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів органу в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками органу влади.

Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

29.

Неналежний контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Низька

Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю за використанням (списанням) матеріальних цінностей.

Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

01.08.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

30.

Штучне заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни

Середня

Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням (списанням) матеріальних цінностей.

Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

01.08.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

31.

Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях

Середня

Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.

Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

01.09.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

32.

Порушення термінів розгляду документів щодо передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва на конкурентних засадах

Низька

Розроблення алгоритму перевірки дотримання термінів розгляду пакету документів.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

30.06.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Дотримання термінів розгляду документів та процедури оформлення орендних відносин

33.

Порушення терміну проведення оцінки об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Києва, щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Середня

Контроль секретарем комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності за дотриманням терміну розгляду робочою групою з організаційного забезпечення підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності пакету документів та, у разі необхідності, залучення інших працівників відділу

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання в оголошений термін.

34.

Використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих в орендне користування, не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, непередбачених договором

Середня

Перевірка балансоутримувачами цільового використання об'єктів оренди.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Постійно

Збільшення штату контролюючих структурних підрозділів орендодавців об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва

Збільшення надходжень від оренди до балансоутримувача об'єкта та, відповідно, обов'язкової частки відрахувань до бюджету міста Києва

35.

Отримання неповної, недостовірної інформації від громадян, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

низька

Розробити та запровадити порядок взаємодії структурних підрозділів КМДА та райдержадміністрацій з питань соціального захисту, охорони здоров'я та відділення Фонду соціального захисту інвалідів щодо забезпечення дітей з інвалідністю засобами реабілітації

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

01.07.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Цільове використання бюджетних коштів

36.

Отримання неповної, недостовірної інформації від громадян, які потребують санаторно-курортного лікування

Низька

Додаткова перевірка достовірності наданої інформації

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Щоквартально

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Цільове використання бюджетних коштів

37.

Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків

Низька

Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з оцінки корупційних ризиків - залучення до вказаного процесу представників громадськості.
Розміщення інформації про початок оцінки ризиків на веб-сайті органу влади.

Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Під час здійснення роботи з оцінки корупційних ризиків

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

38.

Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми

Низька

Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - залучення до вказаного процесу представників громадськості.

Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Під час здійснення роботи з підготовки антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

39.

Збій операційних програм після можливих вірусних атак при здійсненні організації планування та управління бюджетними коштами

Низька

Заміна або модернізація програмного забезпечення, постійний моніторинг законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної та фінансової звітності з метою уникнення збою операційних програм після можливих вірусних атак

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Встановлення нового або модернізація програмного забезпечення з ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної та фінансової звітності

Вчасне складання та подання достовірної бюджетної і фінансової звітності

40.

Необґрунтовані (помилкові) оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету

Низька

Залучення сторонніх фахівців, консультації з органами, що забезпечують справляння надходжень до бюджету

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

41.

Необґрунтоване врахування видатків при організації роботи, пов'язаної із складанням бюджету міста Києва

Низька

Посилення контролю з боку керівництва Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та попередження про персональну відповідальність за необґрунтоване врахування видатків при організації роботи, пов'язаної із складанням бюджету міста Києва.
Підвищення кваліфікації працівників

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

42.

Складання розпису бюджету міста Києва, подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва

Низька

Затвердження планів діяльності головних розпорядників коштів бюджету міста Києва та обґрунтування пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

43.

Реєстрація статуту релігійної громади, діяльність якої фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих

Середня

Надання пропозицій до Міністерства культури України щодо внесення змін до діючого законодавства у сфері державно-церковних відносин.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

44.

Несвоєчасне надання експертного висновку

Низька

Перегляд вартості експертизи та надання пропозицій до Міністерства культури України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 N 1343

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2017

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Покращення іміджу органів влади та органів місцевого самоврядування м. Києва

45.

Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об'єктів оренди.
Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.

середня

Включення до програми планових внутрішніх аудитів питання перевірки стану збереження та використання комунального майна наданого в оренду.
Затвердження на поточний рік графіку перевірок виконання орендарями умов договорів оренди. культ

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно
Щорічно до 01 лютого

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Ефективне використання комунального майна м. Києва

46.

Ухвалення суб'єктивного рішення експертом (помилка, конфлікт інтересів, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я

Висока

Посилити контроль за проведенням засідань клініко-експертної групи шляхом залучення до засідання представників громадських організацій та заявників

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

47.

Необґрунтована (помилкова) відмова від проведення засідання клініко-експертної комісії (помилка, корупція) під час здійснення та координації робіт щодо контролю за якістю медичної допомоги у закладах охорони здоров'я

Низька

Посилити контроль при проведенні розгляді заяви, шляхом погодження відповіді з керівником структурного підрозділу.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

48.

Суб'єктивний підхід до планування контрольних заходів (аудитів, тематичних перевірок, економічних аналізів).

Низька

Скласти карту ризиків та планувати контрольні заходи відповідно до карти ризиків

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

49.

Суб'єктивний контроль організації та проведення контрольних заходів щодо ефективності використання матеріальних цінностей, фінансових і трудових ресурсів, своєчасність оформлення господарських операцій, виконання виробничих та фінансових планів, законність здійснених операцій.

Середня

Проведення комісійних перевірок з залученням спеціалістів із інших закладів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

50.

Відсутність підстав для розроблення проекту розпорядження, затягування термінів погодження проекту розпорядження про проведення громадської експертизи, надання таємної інформації

Низька

Підвищення кваліфікації працівників, залучення співробітників юридичної служби для надання юридичного висновку

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

51.

Відмова розглянути рукопис та книжковий проект на засіданні, винесення рукопису на засідання Видавничої ради, який не відповідає вимогам

Середня

Запровадження подвійного контролю: відповідальним виконавцем та членами Видавничої ради

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Ефективне використання коштів, передбачених на книговидання.

52.

Необ'єктивне оцінювання конкурсних проектів, неспроможність переможців конкурсу реалізувати заявлений проект

Низька

Щорічне оновлення складу конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування., вивчення попереднього досвіду в реалізації проектів органів самоорганізації населення

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Ефективне використання коштів

53.

Включення до програм капітального будівництва об'єктів, які не мають першочергового значення для міста

Середня

Визначення пріоритетності профільними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Ефективне використання коштів

54.

Неналежне забезпечення обліку та ефективного розподілу житла, яке надходить у розпорядженні Департаменту будівництва та житлового забезпечення

низка

Складати акт прийому - передачі житлової площі від районних в місті Києві державних адміністрацій.
Забезпечення функціонування комісій з житлових питань при районних в місті Києві державних адміністраціях з контролю за участю громадськості.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику

55.

Прийняття незаконних рішень за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Низька

Щомісячне звітування начальника Управління державної реєстрації про кількість проведених реєстраційних дій (проведених державних реєстрацій, зупинок розгляду заяв, відмов у державній реєстрації, внесення змін в записи в державному реєстрі прав, скасування записів в державному реєстрі прав, накладення та зняття обтяжень). Моніторинг відмов (перевірка на відповідність законодавству).
3. Візування вихідної кореспонденції Управління державної реєстрації працівниками юридичного сектору (принцип чотирьох очей). Проведення оперативний нарад з метою вирішення проблемних питань, обговорення та роз'яснень діючого законодавства.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

56.

Необґрунтована відмова у видачі дозвільного документу на порушення об'єктів благоустрою

Середня

Перевірка документів при реєстрації.
Інформування замовника про необхідність надання додаткових документів.
Розробити порядок документування відмов (причини).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зменшення ризику необґрунтованих відмов

57.

Невідповідність Правил благоустрою міста Києва постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів"

Висока

Розробити нормативно-правовий акт про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, що забезпечить безкоштовне оформлення контрольних карток або розподілити повноваження в КП Київблагоустрій

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

15.06.2019

 

Усунення умов виникнення конфлікту інтересів

58.

Порушення встановлених законодавством строків розгляду заяв щодо надання, продовження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Низька

Прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва.
Внесення змін до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До кінця II кварталу 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

59.

Відсутність дієвих заходів щодо складання, вручення (направлення) вимог про усунення порушень при розміщенні засобів зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок

Низька

Прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та розміщення реклами в ліфтах житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

До кінця II кварталу 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

60.

Недостатній рівень здійснення демонтажів рекламних засобів

Низька

Закінчення процедур публічних закупівель необхідної техніки для здійснення демонтажів для підпорядкованого комунального підприємства

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
КП "Київреклама"

До кінця II кварталу 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

61.

Не врахування всіх необхідних матеріальних цінностей або виникнення в них потреби після складання проекту фінансування, включення до переліку не потрібних матеріальних цінностей, необхідних для проведення спортивних заходів

Висока

Видання наказу про створення комісії для перевірки результатів роботи робочої групи, в склад якої входять представники різних підрозділів Департаменту

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

01.07.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

62.

Відсутність механізму реалізації повноважень Департаментом освіти і науки, молоді та спорту у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій

низька

Розробка та затвердження відповідних нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій підрозділів у сфері освіти і науки відповідними структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Після прийняття необхідних нормативно-
правових актів вищого рівня.

Нормативно-правове регулювання

Виконання наданих повноважень у повному обсязі.

63.

Ухвалення експертом суб'єктивного рішення щодо проекту реалізації громадського бюджету, відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" (Рішення N 787/1791)

низька

Погодження ухваленого експертом рішення Директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових коштів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

64.

Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам

Низька

Створення і ведення єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2018

Реалізація потребує прийняття рішення Київської міської ради, не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджету міста Києва

Створення прозорого інструменту для здійснення правоохоронними органами оперативної перевірки дійсності посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва

65.

Надходження документів з недостовірною або підробленою інформацією

Середня

Усунення корупціогенних факторів в розпорядчих та нормативно-правових актах; стандартизація і оптимізація усіх процесів, розробка стандартних процедур стосовно ключових функцій з чітким описом виконання функцій та розмежуванням відповідальності і повноважень; відокремлення та розмежування несумісних функцій або таких, які у своїй сукупності створюють можливості для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

66.

Неналежна координація (контроль) за дотриманням законодавства України, показників фінансових планів та ефективного використання комунального майна, підпорядкованими комунальними підприємствами

Низька

Розробка внутрішніх розпорядчих документів з визначення відповідальних за координацію та співпрацю з кожним комунальним підприємством в межах повноважень та структури Департаменту.
Забезпечення проведення нарад, засідань, робочих груп з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств на систематичній основі.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Забезпечення ефективної роботи КП, збільшення надходжень до бюджету

67.

Недотримання виконавцями термінів реалізації заходів Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки (Програма N 409/1274)

Низька

Здійснення реалізація на території міста Києва державної політики з питань розвитку промисловості в рамках шляхом систематичного моніторингу виконання таких заходів, та проведення роз'яснювальної роботи серед співвиконавців заходів Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки (Програма N 409/1274)

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2018

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Вчасне подання звітів співвиконавцями заходів Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки (Програма N 409/1274)

68.

Неналежне виконання інвестиційних договорів під час реалізації інвестиційних проектів зі створення об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у м. Києві

Низька

Здійснення вибіркового моніторингу об'єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, зокрема в частині наявності передбаченої інвестиційним договором продукції в обсягах та якості, що відповідає вимогам.
За результатами проведеного моніторингу, у разі виявлення порушень умов інвестиційних договорів, складання відповідних письмових довідок, які протягом трьох робочих днів з моменту проведення моніторингу направляти Департаменту економіки та інвестицій (Організатору), одночасно направляє копію відповідної довідки інвестору.
Прийом та опрацювання пропозицій, скарг, заяв від громадян щодо наявності належної якості та обсягах передбаченої інвестиційним договором продукції, опрацювання та систематизація таких даних.
Проведення робочих зустрічей в тому числі за участі громадськості.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

протягом дії інвестиційних договорів

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Забезпечення дієвого контролю за виконанням умов інвестиційних договорів в повному обсязі

69.

Невиконання вимог законодавства України щодо дотримання процедури погодження нормативно правових актів, що мають регуляторний вплив

Низька

Здійснення аналізу якості проведення регуляторної процедури, надання відповідних роз'яснень розробникам проектів регуляторних актів та, у разі необхідності, підготовка звернень до Державної регуляторної служби України щодо проведення тренінгів та/або підвищення кваліфікації для посадових осіб органу влади із спеціального законодавства

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Впровадження ефективного порядку підготовки та прийняття проектів регуляторних актів.

70.

Ненадання співвиконавцями вчасно інформації про виконання заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва

Низька

Проведення роз'яснювальної роботи серед співвиконавців заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва. Проведення моніторингу проведених заходів на виконання програм та за результатами підготовка з подальшим розсиланням листів, які нагадуватимуть про необхідність звітування

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

щоквартально

Не потребує залучення додаткових ресурсів

Вчасне подання звітів співвиконавцями заходів місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали