Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 - 2020 роки

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.05.2019 р. N 883

Київ

Про затвердження Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 - 2020 роки

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та враховуючи Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджену рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848:

1. Затвердити Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 - 2020 роки, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головам районних в місті Києві державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити виконання завдань та заходів Антикорупційної програми, затвердженої відповідно до пункту 1 цього розпорядження;

2.2. Інформувати управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про стан виконання Антикорупційної програми, затвердженої відповідно до пункту 1 цього розпорядження, щоквартально до 5 числа наступного місяця.

3. Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

3.1. Подання Антикорупційної програми, затвердженої відповідно до пункту 1 цього розпорядження, на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції;

3.2. Проведення моніторингу стану виконання Антикорупційної програми, затвердженої відповідно до пункту 1 цього розпорядження;

3.3. Узагальнення інформації від суб'єктів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, та інформування Київського міського голови про стан виконання Антикорупційної програми, затвердженої відповідно до пункту 1 цього розпорядження, щоквартально до 15 числа наступного місяця.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
20 травня 2019 року N 883

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 - 2020 роки

Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 - 2020 роки (далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної програми є:

Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади" (Методичні рекомендації N 31);

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 "Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади" (Рішення N 126), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848;

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року N 1379 "Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження" (Порядок N 1379), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за N 87/31539.

Метою Антикорупційної програми є застосування додаткових і посилення заходів, що вживаються, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції в усіх сферах діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом Київської міської ради та паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує надані законодавством України функції місцевого органу виконавчої влади і органу місцевого самоврядування.

Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спрямовує свою діяльність на запобігання та протидію корупції під час здійснення нею та районними в місті Києві державними адміністраціями наданих законодавством України повноважень, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, створення ефективних механізмів запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетерпимого ставлення посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій до корупції та ідеї нетерпимості до корупції у суспільстві.

Засади загальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на необхідності виявлення:

основних причин порушень антикорупційного законодавства; неефективного управління та їх впливу на результати діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв'язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, яка сприяла допущенню виявлених порушень;

типів порушень і недоліків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що зумовлюють виникнення корупційних ризиків чи правопорушень.

З метою реалізації загальної політики щодо запобігання та протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюватимуться такі заходи:

взаємодія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства;

проведення навчань з питань застосування антикорупційного законодавства;

виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідно до вимог законодавства;

участь посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій у заходах, які проводять спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції;

розгляд отриманих повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) посадовими і службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій;

організація зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

інформування громадськості про проведені виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та районними в місті Києві державними адміністраціями заходи щодо запобігання корупції:

моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми.

Слід зазначити, що після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції виконуватиме передбачені ними заходи.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Основним напрямом у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття попереджувальних (контрольних) заходів, спрямованих на зменшення вірогідності виникнення та ступеня впливу корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків дає змогу виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) враховувати, якою мірою корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, можуть впливати на досягнення цілей і діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) загалом та ефективно розподіляти ресурси на їх попередження залежно від пріоритетності (ступеня) корупційного ризику.

Пріоритетність корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Ймовірність виникнення корупційного ризику визначається на основі попередніх даних про частоту виникнення та оцінки керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо ефективності наявних контрольних заходів.

Методологічні засади, використані під час оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848;

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31);

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 995 (Методичні рекомендації N 995);

концептуальні засади управління ризиками організацій (ERM COSO) TheCommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayComrnission (COSO).

Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалася таким чином:

1) утворено комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2) прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків;

3) складено робочий план оцінки корупційних ризиків;

4) розроблено та погоджено форму оцінки корупційних ризиків;

5) проведено інструктаж (навчання) членів комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, за кожним об'єктом;

6) здійснено ідентифікацію (виявлення) та оцінку корупційних ризиків;

7) затверджено результати оцінки членами комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

8) підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків;

9) за результатами оцінки корупційних ризиків головою Київської міської державної адміністрації затверджено звіт.

Ідентифікація (виявлення) та оцінка корупційних ризиків здійснювалася за такими показниками:

Показник:

Коментар:

Функція

Функція структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на виконання якої здійснюється процес

Процес

Процес структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в якому виявлено ризик

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ризику

Чинники (причини) ризику

Причини (обставини), через які може виникнути правопорушення

1 Оцінка ризику

Рівень наслідків (вплив)

Від 1 до 3, де 3 - найвищий

Ймовірність (вірогідність)

Від 1 до 3, де 3 - найвищий

Пріоритетність корупційного ризику

Визначається автоматично

Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив)

Основні наслідки (вибираються з переліку, що наведено далі)

Існуючі заходи щодо усунення корупційного ризику

Що зроблено для усунення (зменшення) корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив):

неправомірна вигода;

фінансові/матеріальні втрати;

недоотриманий прибуток;

неефективне використання ресурсів;

недостовірність інформації;

втрата/витік інформації:

загроза безперервності;

репутаційні втрати;

інше.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (додається), який включає: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту), та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту).

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси визначено додатком 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який включений додатком до Антикорупційної програми.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів виявлення та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на усунення або мінімізацію причин виникнення корупційних ризиків.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Запорукою успішного виконання завдання з мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як посадовими і службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, так і членів територіальної громади загалом. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно надає структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), їх окремим посадовим і службовим особам, районним в місті Києві державним адміністраціям роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Комунальним навчальним закладом "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" проводяться семінари, тренінги, круглі столи на антикорупційну тематику.

У результаті участі в навчальних заходах передбачається вдосконалення здатності слухачів:

реалізовувати завдання щодо запобігання та протидії проявам корупції відповідно до напряму своєї службової діяльності;

дотримання законодавства з питань запобігання корупції;

орієнтуватися в основних проблемах запобігання та протидії корупції;

аналізувати й узагальнювати інформацію щодо корупції як кримінологічної проблеми;

реалізовувати отримані знання у практичній діяльності щодо запобігання та протидії проявам корупції.

План-графік проведення заходів Комунальним навчальним закладом "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" на антикорупційну тематику:

N

Найменування заходу

Категорія слухачів

Термін виконання

1

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою (очно-дистанційна форма навчання)

Державні службовці 4 - 6 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

I півріччя 2019 року

2

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

Червень 2019 року

3

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою (очно-дистанційна форма навчання)

Державні службовці 4 - 6 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

II півріччя 2019 року

4

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

Вересень 2019 року

5

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

Жовтень 2019 року

6

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

Листопад 2019 року

7

Тематична зустріч "Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) під час навчання за професійною програмою

Державні службовці 7 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

Грудень 2019 року

8

Тематичний короткостроковий семінар "Засади державної антикорупційної політики в Україні. Закон України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

Державні службовці 4 - 9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради

Упродовж 2020 року

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичності перегляду Антикорупційної програми

Антикорупційна програма розроблена комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), створеною відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2017 року N 446 (Розпорядження N 446).

Моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Виконавці Антикорупційної програми щоквартально до 5 числа наступного місяця відповідного року надають інформацію до управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про стан виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1) здійснює моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми;

2) узагальнює надану виконавцями Антикорупційної програми інформацію про виконання її заходів;

3) за результатами узагальнення формує звіт про стан виконання Антикорупційної програми та передає його на розгляд комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Звіт про виконання Антикорупційної програми розглядається на засіданнях комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За результатами опрацювання звіту про виконання Антикорупційної програми голові Київської міської державної адміністрації надається інформація про виконання Антикорупційної програми.

У місячний термін з моменту затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переглядається Антикорупційна програма.

Також антикорупційна програма може переглядатися у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових до розгляду пропозицій, а також за результатами проведеної оцінки її виконання.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає голова Київської міської державної адміністрації.

 

Керівник апарату

Д. Загуменний

Начальник управління з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

С. Красюк

 

Додаток
до Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації на 2019 - 2020 роки

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.03.2019 N 433 "Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (Розпорядження N 433) Комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено у 20-ти денний термін з дати видання цього розпорядження здійснити оцінку корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Для залучення до складу комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) представників громадськості та експертів дане розпорядження було розміщено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2017 N 85 (зі змінами) "Про утворення комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" затверджено Положення про комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затверджено її персональний склад.

Головою комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) визначено начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Красюка Сергія Йосиповича.

До складу комісії входять 36 представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 3 представника громадських організацій.

Також до роботи комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залучалися інші представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848, та робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого на засіданні Комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 15.03.2019 ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснювалось вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2018 рік, актів планових та позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування з фізичними та юридичними особами).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, і Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаються).

 

Голова комісії з питань оцінки
корупційних ризиків у діяльності
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та
підготовки Антикорупційних програм
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

С. Красюк

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

N

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

1

2

3

4

5

1.

Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.

Організація тендерних закупівель.

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.

Неправомірна вигода, репутаційні втрати.

2.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

Організація тендерних закупівель.

Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг.

Неправомірна вигода, репутаційні втрати.

3.

Невиконання фінансових планів та неефективне використання комунального майна комунальними підприємствами.

Комунальні підприємства не виконують фінансові плани та допускають неефективне використання комунального майна.

Недостатній контроль, координація за діяльністю комунальних підприємств, непрозорість у діяльності комунальних підприємств.

Неефективна діяльність комунальних підприємств в частині отримання доходів та відрахувань до бюджету міста Києва.

4.

Суб'єктивний відбір суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування для участі у районних та міському конкурсах на присвоєння звання зразкового в місті Києві чи в районі міста Києва.

Порушення вимог законодавства під час моніторингу і відбору суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування для участі у районних та міському конкурсах на присвоєння звання зразкового в місті Києві чи в районі міста Києва.

Недотримання вимог Положення про міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 червня 2011 року N 1043 "Про міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві" (Розпорядження N 1043)

Присвоєння звання зразкового суб'єктам господарювання, що не відповідають вимогам розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 червня 2011 року N 1043 "Про міський конкурс-огляд суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві" (Розпорядження N 1043)

5.

Неналежна організація та проведення ярмаркових заходів.

Неналежна організація та проведення ярмаркових заходів.

Недотримання організаторами ярмарків вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року N 507 "Про проведення ярмарків у місті Києві" (Розпорядження N 507).

Відсутність:
- погодженої схеми розміщення об'єктів торгівлі;
- біотуалетів, урн, контейнерів для збору побутових відходів;
- продаж продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу та без наявності документів про походження й підтвердження безпечності та якості.

6.

Включення до бюджетних запитів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва потреби в коштах за відсутності відповідного подання структурних підрозділів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва або навмисне завищення потреби у бюджетних коштах з метою уникнення контролю з боку розпорядників вищого рівня.

Порушення законодавства в частині фінансово-бюджетної дисципліни з метою нецільового використання бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди особами, відповідальними за прийняття рішень та в інтересах сторонніх осіб.

Використання службових повноважень працівниками при опрацюванні первинних документів, навмисне прийняття рішень про взяття на облік та опрацювання документів, що не відповідають вимогам чинного законодавства.

Фінансові/матеріальні втрати.

7.

Зниження рівня відповідальності посадової/службової особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.

Контроль за виконанням посадових обов'язків.

Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Репутаційні втрати; втрата / витік інформації.

8.

Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.

Організація проведення конкурсного відбору.

Відсутність у документах, які регулюють проведення конкурсного відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.

Репутаційні втрати.

9.

Потенційна загроза неналежного затвердження меж та режимів використання зон охорони пам'яток.

Відсутність порядку визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток та внесення змін до них

Відсутність нормативного урегулювання.

Нанесення шкоди, руйнування та знищення об'єктів культурної спадщини м. Києва.

10.

Потенційна загроза неналежного ведення обліку пам'яток культурної спадщини.

Відсутність порядку ведення Державного реєстру нерухомих пам'яток України призводить до неповного обліку об'єктів культурної спадщини.

Відсутність нормативного урегулювання.

Нанесення шкоди, руйнування та знищення об'єктів культурної спадщини м. Києва.

11.

Непритягнення до відповідальності за дії та/або бездіяльність, що спричинили руйнування, пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини.

Непритягнення до відповідальності за дії та/або бездіяльність, що спричинили руйнування, пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини.

Недостатній рівень відповідальності.

Нанесення шкоди, руйнування та знищення об'єктів культурної спадщини м. Києва.

12.

Несвоєчасне проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти. Несвоєчасне проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.

Виникнення кредиторської заборгованості.

Несвоєчасне фінансування або фінансування надійшло пізніше терміну оплати.

Порушення умов договору в частині розрахунків, сплата штрафних санкцій.

13.

Несвоєчасне складання фінансової та бюджетної звітності Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.

Порушеним термінів подачі звітності.

Операційно-технічні.

Вчинення бюджетних правопорушень та притягнення до відповідальності за їх вчинення.

14.

Перевірка повноти даних, зазначених замовником будівництва у декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Документи надходять з помилкою в даних та наведенням недостовірних даних.

Документи містять технічну помилку або помилку, яка завідомо відома замовникові будівництва.

Недостовірність інформації.

15.

Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.

Неврахування під час перевірки вимог законодавства у сфері будівельних норм, стандартів і правил.

Недостатня увага приділяється підвищенню кваліфікації інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю.

Репутаційні втрати.

16

Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної пильності.

Складання документів перевірок з допущенням помилок.

Людський фактор, неврахування документації, наданої під мас перевірки.

Репутаційні втрати.

17.

Організація Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання.

Порушення терміну розгляду документів.

Рівень кваліфікації спеціаліста.

Недостовірність інформації.

18.

Розгляд Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документів щодо наміру взяти в оренду об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Порушення терміну розгляду документів.

Рівень кваліфікації спеціаліста.

Прийняття хибного рішення.

19.

Прийняття незаконних рішень за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Втручання, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій.

Вплив третіх осіб на діяльність державного реєстратора при здійсненні ним реєстраційних дій.

Порушення Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

20.

Невиявлення порушень при проведенні фінансових аудитів.

Відсутність регламентованих процедур проведення фінансових аудитів збільшує вірогідність невиявлення помилок та надає можливість для зловживань.

Недостатній досвід, порушення при плануванні, неправомірна вигода.

Недостовірність інформації в аудиторських звітах.
Неправомірна вигода.

21.

Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті.

Відсутність ефективного контролю дає можливість аудиторам спотворювати результати аудиторських процедур, приховувати аудиторські докази та впливати на викладення інформації в аудиторському звіті.

Зацікавленість аудитора у викривленні інформації, викладеної в аудиторському звіті, прихованні та викривленні аудиторських доказів.

Недостовірність інформації в аудиторських звітах.

22

Приховування інформації про результати внутрішнього аудиту.

Інформація про результати внутрішнього аудиту може бути прихована від зацікавлених сторін.

Зацікавленість третіх осіб у прихованні результатів внутрішнього аудиту.

Репутаційні втрати, неефективне використання ресурсів.

23.

Невиявлення порушень при здійсненні моніторингу закупівель працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.

Викривлення результатів моніторингу закупівель через великий обсяг інформації.

Недостатній досвід, помилки під час проведення моніторингу, неправомірна вигода посадових осіб.

Фінансові та репутаційні втрати.

24.

Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Відсутність єдиної політики у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо організації системи внутрішнього контролю зменшує ефективність заходів щодо запобігання фактам незаконного та неефективного використання бюджетних коштів.

Відсутність у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) єдиної інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Фінансові втрати.
Неефективне використання ресурсів.

25

Суб'єктивна оцінка структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ефективності діяльності комунальних підприємств.

Відсутність об'єктивних критеріїв оцінки дає можливість для суб'єктивної оцінки ефективності діяльності та завдань підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Відсутність об'єктивних показників оцінки діяльності.

Неефективне використання ресурсів.

26.

Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах.

Нескасування достовірностей на представництво інтересів в судах особам, які звільнилися. Необгрунтована відмова від позову, його визнання.

Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси органу.

Неправомірна вигода, репутаційні та фінансові втрати.

27.

Закупівля товарів і послуг за завищеними цінами.

Завищення вартості товарів і послуг під час закупівлі.

Централізація повноважень в центральній закупівельній організації

Нераціональне використання коштів при здійсненні закупівлі товарів та послуг.

28.

Зловживання комунальними підприємствами під час затвердження проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єктів, що реалізується за рахунок власних коштів комунальних підприємств

Завищення вартості затверджених проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) комунальних підприємств.

Дискреційні повноваження під час підготовки проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) комунальних підприємств.

Збільшення видатків на реалізацію проектів.

29.

Неправомірне використання конфіденційної чи службової інформації.

Розголошення конфіденційної чи службової інформації з метою одержання неправомірної вигоди.

Недоброчесність посадових осіб.

Отримання інформації, яка може завдати фінансової або репутаційної шкоди.

30.

Збій операційних програм після можливих вірусних атак при здійсненні організації планування та управління бюджетними коштами.

Здійснення організації планування та управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами на виконання бюджетних програм.

Збій операційних програм після можливих вірусних атак.

Репутаційні втрати.

31.

Необгрунтовані (помилкові) оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету.

Організація роботи, пов'язаної з складанням прогнозу бюджету міста Києва.

Відсутність вихідних даних для прийняття обгрунтованого рішення.

Репутаційні та фінансові втрати.

32.

Необґрунтоване врахування видатків при організації роботи, пов'язаної зі складанням бюджету міста Києва.

Організація роботи, пов'язаної із складанням бюджету міста Києва.

Відсутність вихідних даних для прийняття обґрунтованого рішення.

Репутаційні та фінансові втрати.

33.

Складання розпису бюджету міста Києва, подання необгрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва.

Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань використання коштів.

Фінансування головних розпорядників бюджетних коштів бюджету міста Києва.

Репутаційні та фінансові втрати.

34.

Недобросовісне виконання та перевищення службових повноважень інспекторами з паркування.

Контроль за належним виконанням службових обов'язків.

Можливість прийняття інспекторами з паркування грошових коштів.

Неправомірна вигода, репутаційні втрати.

35.

Порушення посадовими особами процедури проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Контроль за дотриманням процедури проведення конкурсу щодо визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Недостатній рівень кваліфікації, конфлікт інтересів.

Репутаційні та фінансові втрати.

36.

Недотримання принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 3 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), зокрема максимальної економії та ефективності.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі не регулюється законодавством і здійснюється Замовником самостійно.

Нормативно-правові акти не містять методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Можливість зловживання посадовим/службовим становищем посадовими/службовими особами. Низький рівень кваліфікації посадових осіб.

Отримання неправомірної вигоди посадовими особами або суб'єктами господарювання, порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат бюджету, зниження довіри, репутаційні витрати.

37

Використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, переданих в оренду, не за цільовим призначенням.
Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об'єктів оренди.
Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.
Невідповідність в займаних орендарями площах відносно площ, визначених в договорах оренди.

Здійснення заходів зі сприяння ефективному використанню та збереженню майна, закріпленого на праві оперативного управління (або господарського відання), у т. ч. за підпорядкованими підприємствами, установами та закладами.

Неналежний контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди комунального майна.

Репутаційні втрати.
Недоотриманий прибуток.

38.

Реєстрація статутів релігійних громад (Діяльність фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих), з метою створення штучних підстав для отримання ними різного роду пільг.

Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реєстрації статутів нових релігійних громад чи внесення змін до статутів діючих релігійних громад.

Недостатність переліку документів, необхідних для прийняття рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації статутів релігійних громад, передбаченого Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації"

Репутаційні втрати.
Недоотримання коштів бюджетом.

39.

Складання календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких га релігійних заходів Департаменту культури на 2019 рік за результатами опрацювання звернень громадян та з урахуванням практичного досвіду роботи Департаменту культури виконавчого органу Київської  міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Нецільове використання бюджетних коштів міста Києва.

Недостатня кваліфікація працівника.

Фінансові і репутаційні втрати.

40.

Підготовка та надання замовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Надання замовниками недостовірної інформації або неповного пакету документів, передбачених статтею 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), невідповідність намірів забудови.

Надання замовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

41.

Підготовка та надання замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

Падання замовниками недостовірної інформації або неповного пакету документів, передбаченого Порядком видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2011 року N 103 (Порядок N 103).

Надання замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

42.

Підготовка та надання наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення).

Надання замовниками неповного пакета документів до заяви про присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення) відповідно до Положення про реєстр адрес у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 337/9394 (Положення N 337/9394), та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2011 року N 1094 "Про питання присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті Києві" (Розпорядження N 1094)

Присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення)

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

43.

Підготовка наказів та витягів з наказів щодо присвоєним будівельної адреси об'єкту нового будівництва.

Надання замовниками неповного пакета документів до заяви про присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва відповідно до рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 337/9394 "Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві" (Положення N 337/9394).

Присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

44.

Підготовка довідок (витягів) з Реєстру адрес про перейменування/ліквідацію вулиці.

Надання замовникам письмових відмов у наданні (витягів) з Реєстру адрес про перейменування/ліквідацію вулиць (відповідно до рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 337/9394) "Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві" (Положення N 337/9394).

Надання замовникам письмових підмов у наданні (витягів) і Реєстру адрес про перейменування/ліквідацію вулиць (відповідно до рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 337/9394) "Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві (Положення N 337/9394)".

Притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб.

45.

Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків.

Невключення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм представників громадськості, експортів.

Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.

Репутаційні втрати.

46

Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми.

Незнання антикорупційного законодавства в частині підготовки антикорупційних програм.

Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.

Репутаційні втрати.

47.

Порушення суб'єктами падання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

Здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

Недотримання суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

Репутаційні втрати.

48.

Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання.

Отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх падання.

Суб'єкти надання адміністративних послуг не завжди надають повну, актуальну та вичерпну інформацію про свої послуги.

Репутаційні втрати.

49.

Неявка до суду представників Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ненадання пояснень та заперечень на позови.

Представництво інтересів в судовому провадженні.

Недостатня увага адміністраторів до судового провадження у сфері надання адміністративних послуг у зв'язку з завантаженістю.

Неналежний захист прав та інтересів територіальної громади м. Києва.

50.

Зниження якості обслуговування відвідувачів Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Звернення заявника до Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для подання документів щодо отримання адміністративних послуг.

Неналежна інформаційна взаємодія та порушення принципу зворотного зв'язку з суб'єктами звернення.

Репутаційні втрати.

51.

Відсутність механізму реалізації повноважень Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій в місті Києві закріплені за Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Механізм реалізації повноважень не визначено нормативно-правовими актами.

Відсутність належного правового регулювання діяльності у сфері реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Репутаційні втрати.

52.

Ухвалення експертом суб'єктивного рішення щодо проекту реалізації громадського бюджету, відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" (Рішення N 787/1791).

Участь експерта у проведенні експертизи проекту громадського бюджету та підготовка висновку щодо прийняття (неприйняття) проекту до голосування на розгляд робочої групи.

Ухвалення експертом рішення, що носить суб'єктивний характер (помилка, конфлікт інтересів).

Репутаційні втрати.

53.

Законодавча невизначеність чіткого переліку документів для отримання адміністративних послуг, що надаються Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Вичерпний перелік документів для одержання адміністративних послуг не визначений на рівні Закону, що допускає довільне його визначення.

Різні підходи для підготовки пакетів документів для одержання адміністративної послуги.

Неправомірні відмови щодо одержання адміністративної послуги у зв'язку з поданням неповного пакета документів. Репутаційні втрати.

54.

Законодавча невизначеність порядку проведення оцінки впливу на довкілля та видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Відсутність підзаконних нормативно-правових актів, які чітко регулюють процедуру проведення окремих етапів оцінки впливу на довкілля.

Довільне тлумачення норм права, внутрішня зарегульованість процедури оцінки впливу на довкілля.

Можливість оскарження дій посадових осіб щодо проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Репутаційні втрати.

55.

Випуск книг для поповнення бібліотечних фондів столиці.

Підтримка книговидання, українських авторів, популяризація читання.

Випуск не всіх рекомендованих Видавничою радою книг або невипуск їх взагалі.

Юридична відповідальність, репутаційні втрати.

56.

Недотримання вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 9 червня 2017 року N 687 "Про погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж" (Розпорядження N 687).

Неподання на погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій.

Низький рівень виконавської дисципліни; умисне нехтування вимогами щодо погодження закупівель у сфері інформаційних технологій структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальними підприємствами, установами, організаціями.

Неефективне використання коштів бюджету міста Києва.

57.

Порушення (затягування) строків, неповна реалізація заходів, передбачених Комплексною міською цільовою програмою "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки", затвердженою рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 461/6512 (Рішення N 461/6512), виконавцями та/або співвиконавцями заходів.

Порушення (затягування) строків, неповна реалізація заходів, передбачених Комплексною міською цільовою програмою "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки", затвердженою рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 461/6512 (Рішення N 461/6512), виконавцями та/або співвиконавцями заходів.

Низький рівень виконавської дисципліни; помилки.

Репутаційні втрати, неефективне використання коштів бюджету міста Києва.

58.

Втручання у роботу електронних інформаційних ресурсів стороннього програмного забезпечення (осіб); втрата, пошкодження, спотворення даних; пошкодження майна.

Використання неліцензійного програмного забезпечення; недотримання вимог Положення про забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва або передані до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 3 липня 2018 року N 1135 (Розпорядження N 1135).

Dos атаки, низький рівень захисту інформації.

Витік/знищення інформації.

59.

Недоліки у визначені технічних вимог та/або технічного завдання з урахуванням визначених потреб.

Помилки при формуванні технічних вимог та/або технічного завдання; перебої в роботі програмно-апаратного комплексу центру обробки даних (міського дата-центру); доброчесність постачальників обладнання;своєчасне технічне обслуговування обладнанні.

Непрофесійне визначення технічних вимог та/або технічного завдання.

Збої в роботі систем програмно апаратного комплексу центру обробки даних (міського дата-центру).

60.

Недостатній контроль, що перешкоджає ефективній координації діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників при плануванні; неефективне освоєння коштів бюджету міста Києва.

Створення перешкод при прогнозуванні показників фінансових планів, непрозорість в діяльності комунальних підприємств.

Недостатній контроль; непрозорість в діяльності комунальних підприємств.

Репутаційні та фінансові втрати.

61

Недостовірна інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження.

Проведення аналізу взаєморозрахунків у сфері надання житлово-комунальних послуг на підставі недостовірної інформації.

Помилка, свідоме викривлення даних.

Погіршення фінансово-економічного стану надавачів послуг.

62

Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста при забезпеченні організації поховань померлих громадян м. Києва.

Несвоєчасне забезпечення організації поховань померлих громадян м. Києва.

Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста за відсутності необхідних підстав, передбачених законодавством.

Репутаційні втрати.

63.

Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадською порядку та державного кордону стороннім особам.

Відсутність єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.

Здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону.

Отримання посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону сторонніми особами і використання їх в протиправній діяльності.

64.

Суб'єктивний підхід до розподілу житлової площі, яка надходить у розпорядження Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Недоброчесність посадових осіб при розподілі житлової площі.

Особиста зацікавленість.

Репутаційні та фінансові втрати.

65.

Можливість впливу посадових або інших осіб на прийняття рішень стосовно застосування або зняття автодозвону (дзвінки з інтервалом у декілька хвилин) рекламних засобів, номер телефону яких був заблокований на виконання пп. 14.1.7 п. 14.1 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051.

Відсутність внутрішнього деталізованого акта, який регулює діяльність Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), спрямовану на виконання пп. 14.1.7 п. 14.1 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051.

Ухвалення суб'єктивних рішень.

Неправомірна вигода, репутаційні втрати.

66.

Завищення/заниження бюджетного фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Здійснення заходів з сприяння ефективному використанню коштів бюджету міста Києва, у т. ч. за підпорядкованими підприємствами, установами та закладами.

Неналежний контроль за виконанням організаціями умов договорів проведення заходів молодіжного напряму.

Фінансові втрати.

67.

Заниження/завищення видатків на навчально-тренувальні збори та змагання під час участі збірних команд міста у навчально-тренувальних зборах, відрядження спортсменів збірних команд міста Києва з різних видів спорту.

Нецільове використання коштів бюджету міста Києва.

Нормативно-правові акти не містять прямої норми. Можливість зловживання повноваженнями посадовими/службовими особами. Конфлікт інтересів.

Фінансові і репутаційні втрати.

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконаним, строки та необхідні ресурси

N п/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька /  середня /  висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальні за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.

Середня

Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
районні в місті Києві державні адміністрації.

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Мінімізація впливу посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету на результати проведення тендерних закупівель.

2.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

Середня

Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства про здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
районні в місті Києві державні адміністрації.

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Прозоре формування тендерної документації.

3.

Невиконання фінансових планів та неефективне використання комунального майна підпорядкованими комунальними підприємствами.

Низька

Систематичне проведення парад, засідань, робочих груп з керівниками підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчою органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) комунальних підприємств.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Щомісячно та у терміни, визначені окремими доручення ми

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Забезпечення ефективної роботи підпорядкованих комунальних підприємств, дотримання вимог антикорупційного законодавства.

4.

Суб'єктивний підбір суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування для участі у районних та міському конкурсах на присвоєння звання зразкового в місті Києві чи в районі міста Києва.

Низька

Обстеження, моніторинг об'єктів сфери побутового обслуговування членами міської конкурсної комісії, представниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районної в місті Києві державної адміністрації.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 - 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Об'єктивний відбір об'єктів на нагородження.

5.

Неналежна організація та проведення ярмаркових заходів.

Низька

Моніторинг проведення ярмарків, здійснення оцінювання діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій за показником "Якість та рівень організації ярмарків". Проведення нарад із представниками районних у місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств. Систематичне проведення роз'яснювальної роботи з підприємцями.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Під час проведення ярмарків протягом 2019 - 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Задоволення потреб населення у якісних та свіжих продуктах харчування за доступними цінами.

6.

Включення до бюджетних запитів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва потреби в коштах за відсутності відповідного подання структурних підрозділів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва або навмисне завищення потреби у бюджетних коштах з метою уникнення контролю з боку розпорядників вищого рівня.

Низька

1) Детальне документування процесу ухвалення рішень: надання детальних розрахунків потреби в бюджетних коштах з урахуванням рівня цін, тарифів на відповідні товари, послуги з представленням моніторингу цін на аналогічні товари та послуги;
2) розподіл управлінських рішень, реалізація процесу ухвалення колегіальних рішень.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
районні в місті Києві державні адміністрації.

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Цільове та ефективне планування використання бюджетних коштів.

7.

Зниження рівня відповідальності посадової/службової особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.

Низька

Здійснення посиленого контролю з боку безпосередньої о керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за збереження яких був визначений працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
районні в місті Києві державні адміністрації.

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

8.

Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.

Низька

Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
районні в місті Києві державні адміністрації.

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

9.

Потенційна загроза неналежного затвердження меж та режимів використання зон охорони пам'яток.

Середня

Звертатися до Міністерства культури України з пропозиціями щодо розробки та затвердження порядку визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток та внесення змін до них (стаття 32 Закону України "Про охорону культурної спадщини").

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Збереження об'єктів культурної спадщини.

10.

Потенційна загроза неналежного ведення обліку пам'яток культурної спадщини.

Середня

Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства культури України з пропозиціями щодо розробки порядку ведення Державного реєстру нерухомих пам'яток України (у тому числі передбачивши ведення електронного реєстру, визначення переліку відомостей, які підлягають внесенню до реєстру).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

травень 2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Збереження об'єктів культурної спадщини.

11.

Непритягнення до відповідальності за дії та/або бездіяльність, що спричинили руйнування, пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини.

Середня

Звернутися до Міністерства культури України щодо ініціювання внесення змін до законодавства в частині посилення відповідальності за злочини, визначені статтею 298 Кримінального кодексу України.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

травень 2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Збереження об'єктів культурної спадщини.

12.

Несвоєчасне проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.

Низька

Дотримання термінів подачі замовлень на фінансування та термінів реєстрації зобов'язань.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Відсутність кредиторської заборгованості.

13.

Несвоєчасне складання фінансової та бюджетної звітності Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Низька

Укладення договору на супроводження комп'ютерної програми для складання фінансової та бюджетної звітності, та договору на обслуговування комп'ютерної техніки.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Матеріальні ресурси.

Не порушуються терміни подачі звітності.

14.

Перевірка повноти даних, зазначених замовником будівництва у декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Середня

Стандартизація і оптимізація усіх процесів, розробка стандартних процедур стосовно ключових функцій з чітким описом виконання функцій та розмежуванням відповідальності і повноважень; відокремлення та розмежування несумісних функцій або таких, які у своїй сукупності створюють можливості для вчинення корупційних або пов'язаних  з корупцією правопорушень.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

З моменту виявлення неповноти даних протягом 10 днів

Фінансові та матеріальні ресурси, збільшення кваліфікованих спеціалістів.

Шляхом детального вивчення документів, нормативно-правових актів, виправленням інформації та даних.

15.

Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.

Середня

Контроль за проведенням перевірки керівником структурного підрозділу Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом вивчення матеріалів перевірки під час складання матеріалів перевірок та постанов.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Проведення перевірки у відповідності до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553 (Постанова N 553).

16.

Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Середня

Розробити перелік документів, необхідних під час перевірки, систематизувати процес навчання інспекторів.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

31.12.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зменшення ризику проведення неякісних перевірок.

17.

Організація Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведення конкурсів і відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання.

Низька

Контроль секретарем комісії з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності за дотриманням терміну розгляду робочою групою з організаційного забезпечення підготовки та проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності пакета документів та, у разі необхідності, залучення інших працівників відділу оцінки.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 За необхідності

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Проведення конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання в оголошений термін.

18.

Розгляд Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) документів щодо наміру взяти в оренду об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Низька

Вибірковий моніторинг результатів роботи працівників відділу використання майна Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на дотримання термінів розгляду вихідних даних.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент комунальної власності міста Києва виконавчою органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Щомісячно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Укладання договору оренди у встановлені терміни.

19.

Прийняття незаконних рішень за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Низька

Організація роботи Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як бек-офісу (подання заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно через управління (центри) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій, обмеження доступу сторонніх осіб до робочих місць державних реєстраторів). Постійний контроль за здійсненням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, моніторинг та щомісячна звітність про проведені реєстраційні дії. Систематичне опрацювання та роз'яснення законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, оперативне ознайомлення з відповідними змінами.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

20.

Невиявлення порушень при проведенні фінансових аудитів.

Середня

Розробка регламенту для проведення фінансових аудитів відповідно до рекомендацій Міністерства фінансів України.

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31.12.2019

Не погребує виділення додаткових ресурсів.

Підвищення ефективності та надійності аудиторських звітів.

21.

Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті.

Середня

Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінка виконання програми.

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Оцінка - 20.01.2020 Розробка - 01.02.2020

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Підвищення ефективності та надійності аудиторських звітів.

22.

Приховування інформації про результати внутрішнього аудиту.

Середня

Оприлюднення всіх результатів внутрішніх аудитів на інтернет-порталі "Київаудит".

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Забезпечення публічного доступу до інформації.

23.

Невиявлення порушень при здійсненні моніторингу закупівель працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації.

Низька

Вибіркова перевірка результатів моніторингу закупівель начальником відділу Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Попередження фінансових втрат внаслідок підвищення якості моніторингу закупівель.

24.

Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Висока

Розробка порядку організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та передача на погодження в установленому порядку.

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

30.06.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Розробка порядку організації внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

25.

Суб'єктивна оцінка структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради {Київської міської державної адміністрації) ефективності діяльності комунальних підприємств.

Середня

Визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування.

Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.

31.05.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Підвищення ефективності підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

26.

Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах.

Середня

Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необгрунтована відмова від позову, його визнання тощо).

Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

27.

Закупівля товарів і послуг за завищеними цінами.

Середня

Створення централізованої закупівельної організації.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

31.12.2020

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Мінімізація корупційного ризику.

28.

Зловживання комунальними підприємствами під час затвердження проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єктів, що реалізується за рахунок власних коштів комунальних підприємств.

Середня

Розробка Порядку, який регулюватиме затвердження та погодження проектно-кошторисної документації проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), що реалізується за власні кошти комунальних підприємств.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

31.12.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Мінімізація корупційного ризику.

29.

Неправомірне використання конфіденційної чи службової інформації: - передача конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних на те підстав з метою отримання неправомірної вигоди; - використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях; - розголошення конфіденційної чи службової інформації після звільнення з роботи.

Низька

Доведення до посадових/службових осіб норм Закону України "Про інформацію"; Проведення роз'яснювальної роботи; Організація збереження документів; Заборона розголошувати службову інформацію.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Мінімізація корупційного ризику.

30.

Збій операційних програм після можливих вірусних атак при здійсненні організації планування та управління бюджетними коштами.

Низька

Заміна або модернізація програмного забезпечення, постійний моніторинг законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної та фінансової звітності з метою уникнення збою операційних програм після можливих вірусних атак.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Встановлення нового або модернізація програмного забезпечення з ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної та фінансової звітності.

Вчасне складання та подання достовірної бюджетної і фінансової звітності.

31.

Необгрунтовані (помилкові) оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету.

Низька

Залучення сторонніх фахівців, консультації з органами, що забезпечують справляння надходжень до бюджету.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

32.

Необгрунтоване врахування видатків при організації роботи, пов'язаної із складанням бюджету міста Києва.

Низька

Посилення контролю з боку керівництва Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та попередження про персональну відповідальність за необгрунтоване врахування видатків при організації роботи, пов'язаної із складанням бюджету міста Києва. Підвищення кваліфікації працівників.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

33.

Складання розпису бюджету міста Києва, подання необгрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва.

Низька

Затвердження планів діяльності головних розпорядників коштів бюджету міста Києва та обґрунтування пропозицій до помісячного розпису бюджету місій Києва.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

34.

Недобросовісне виконання та перевищення службових повноважень інспекторами з паркування.

Середня

Попередження про адміністративну відповідальність у разі вчинення правопорушення. Підвищення кваліфікації працівників.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

35.

Порушення посадовими особами процедури проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та автобусному маршруті загального користування прямого сполучення місто Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Середня

Перевірка матеріалів керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та контроль громадськості за дотриманням порядку проведення конкурсу.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

36.

Недотримання принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 3 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), зокрема максимальної економії та ефективності.

Висока

Розроблення інструкції з моніторингу цін та розрахунків орієнтовної очікуваної вартості предметів закупівлі.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

31.12.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Мінімізація корупційного ризику.

37.

Використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, переданих в оренду, не за цільовим призначенням Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об'єктів оренди. Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди. Невідповідність в займаних орендарями площах відносно площ, визначених в договорах оренди.

Середня

Включення до програми планових внутрішніх аудитів питання перевірки стану збереження та використання комунального майна, наданого в оренду. Затвердження на поточний рік графіку перевірок виконання орендарями умов договорів оренди.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно
 
01.02.2020

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Ефективне використання комунального майна міста Києва.

38.

Реєстрація статутів релігійних громад (Діяльність фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих), з метою створення штучних підстав для отримання ними різного роду пільг.

Середня

Надання пропозицій до Міністерства культури України щодо внесення змін до законодавства про свободу совісті та релігійні організації щодо розширення переліку документів, необхідних для прийняття рішення щодо реєстрації статутів релігійних громад

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

31.12.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Уникнення ситуацій реєстрації статуту релігійної громади, що містять ознаки фіктивності (Діяльність фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих).

39.

Складання календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів Департаменту культури на 2019 рік за результатами опрацювання звернень громадян та з урахуванням практичного досвіду роботи Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Низька

Надання рекомендацій членами Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проектів щодо проведення загальноміських та загальнодержавних свят при Департаменті культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно доцільності внесення проектів до Календарного плану та визначення їх художнього рівня. Запрошення на засідання Художньої ради представників громадськості.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Прозоре формування Календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

40.

Підготовка та надання замовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Середня

Підготовка листів (роз'яснень) щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно, протягом 10 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень.

41.

Підготовка та надання замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

Низька

Підготовка листів (роз'яснень) щодо необхідності доопрацювання пакета документів відповідно до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2011 року N 103 (Порядок N 103).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно, протягом 10 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень.

42.

Підготовка та надання наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення).

Низька

Надання замовникам письмових відмов щодо присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення), (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакета документів відповідно до Положення про реєстр адрес у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 337/9394 (Положення N 337/9394), та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2011 року N 1094 "Про питання присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті Києві" (Розпорядження N 1094).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно, протягом 10 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень.

43.

Підготовка наказів та витягів з наказів щодо присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва.

Низька

Підготовка письмових відмов щодо присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакета документів відповідно до рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 337/9394 "Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві" (Положення N 337/9394)).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно, протягом 5 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень.

44.

Підготовка довідок (витягів) з Реєстру адрес про перейменування/ліквідацію вулиці.

Низька

Підготовка листів про відсутність інформації у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та відмову у наданні довідок (витягів) з Реєстру адрес про перейменування/ліквідацію вулиць (відповідно до рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року N 337/9394 "Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві" (Положення N 337/9394)).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно, у разі звернення

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень.

45.

Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків.

Низька

Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з оцінки корупційних ризиків - залучення до вказаного процесу представників громадськості. Розміщення інформації про початок оцінки ризиків на веб-сайті органу влади.

Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Під час здійснення роботи з оцінки корупційних ризиків

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

46.

Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми.

Низька

Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми виконавчої о органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - залучення до вказаного процесу представників громадськості.

Голова комісії ч питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Під час здійснення роботи з підготовки антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаною з корупцією правопорушення.

47.

Порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

Низька

Повідомлення адміністратором керівника Департаменту (Центру) наданим адміністративних послуг з моменту виявлення порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень. Повідомлення листом суб'єкта надання адміністративних послуг. Підготовка інформації до засідань Експертної ради з питань падання адміністративних послуг при Київському міському голові. Розгляд питання порушення термінів на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Кадрові ресурси.

Додержання суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ. Відсутність скарг від заявників та підвищення рівня обслуговування.

48.

Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання.

Низька

Розміщення інформації про порядок надання адміністративних послуг на інформаційних стендах у приміщенні Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг. Розміщення актуальної інформації в інформаційній системі "Міський WEB- портал адміністративних послуг". Наповнення новинами сторінки Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у соціальній мережі Facebook та проведення онлайн консультацій. Забезпечити первинне інформування суб'єктів звернень та суб'єктів господарювання про вимоги та порядок надання адміністративних послуг по телефону Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Кадрові ресурси.

Доступність та своєчасність інформації про порядок надання адміністративних послуг.

49.

Неявка до суду представників Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ненадання пояснень та заперечень на позови.

Низька

На нарадах з керівниками управлінь (центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій проводити роз'яснювальну бесіду. Постійно моніторити Реєстр судових рішень. Збирати інформацію про актуальні судові провадження, участь в яких беруть Центри надання адміністративних послуг. Надавати правові консультації.

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Кадрові ресурси.

Захист прав та інтересів територіальної громади м. Києва на належному рівні.

50.

Зниження якості обслуговування відвідувачів Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Низька

Адміністраторам вивчити вимоги (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг. Постійний контроль за належним функціонуванням електронної черги. Проводити навчання адміністраторів Центру надання адміністративних послуг.

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Кадрові ресурси.

Збільшення якості обслуговування відвідувачів Центру надання адміністративних послуг. Зменшення часу обслуговування суб'єктів звернення.

51.

Відсутність механізму реалізації повноважень Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Низька

Розробка та затвердження відповідних нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій підрозділами у сфері освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Після прийняття необхідних нормативно-правових актів вищого рівня.

Нормативно-правове регулювання.

Виконання наданих повноважень у повному обсязі.

52.

Ухвалення експертом суб'єктивного рішення щодо проекту реалізації громадського бюджету відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва" (Рішення N 787/1791).

Низька

Прийняття експертом рішень з урахуванням об'єктивних чинників, перевірка рішення експерта здійснюється директором Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових коштів.

Погодження ухваленого експертом рішення з директором Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

53.

Законодавча невизначеність чіткого переліку документів для отримання адміністративних послуг, що надаються Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Середня

Звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо ініціювання внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" та визначення вичерпного переліку документів, що необхідні для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

30.06.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

54.

Законодавча невизначеність порядку проведення оцінки впливу на довкілля та видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Низька

Звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо розроблення та затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють:
1) вимоги до змісту та форми звіту про громадське обговорення;
2) нормативно-методичне забезпечення та стандартизацію підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля;
3) діяльність експертної комісії з оцінки впливу на довкілля, кваліфікаційні вимоги до експертів та порядок ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля.

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

30.06.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

55.

Випуск книг для поповнення бібліотечних фондів столиці.

Низька

Проведення тендеру, прийняття колегіальних рішень.

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Постійно

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зменшення корупційного ризику.

56.

Недотримання вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2017 року N 687 "Про погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж" (Розпорядження N 687).

Середня

Надання консультацій, розробка та направлення роз'яснювальних матеріалів, здійснення моніторингу з відкритих джерел інформації щодо закупівель у сфері інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж, впровадження модуля "Погодження ІТ-закупівель" у складі системи електронного документообігу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внесення змін в існуючі розпорядчі документи, що регулюють зазначені питання.

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 - 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Економія коштів бюджету міста Києва.

57.

Порушення (затягування) строків, неповна реалізація заходів, передбачених Комплексною міською цільовою програмою "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки", затвердженою рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року N 461/6512 (Рішення N 461/6512) виконаннями та/або співвиконавцями заходів.

Середній

Контроль ефективності реалізації заходів виконання виконавцями/співвиконавцями шляхом організації нарад (планові, позапланові) за участі керівництва Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), формування звітності (один раз на квартал) у встановленому порядку; вибіркова та періодична перевірки виконання заходів; формування та затвердження документів, що підтверджують виконання заходів.

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 - 2020 років

Кадрові, фінансові ресурси.

Вчасне виконання контрольних доручень, покращення репутації, ефективне використання коштів бюджету м. Києва.

58.

Втручання в роботу електронних інформаційних ресурсів стороннього програмного забезпечення (осіб); втрата, пошкодження, спотворення даних; пошкодження майна.

Середній

Розширення сервісної мережі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); постійне відслідковування активності користувачів в сервісній мережі, обмеження доступу до шкідливих (ненадійних) веб-ресурсів; формування та погодження переліку програмного забезпечення, дозволеного для використаним в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва або передані до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 - 2020 років

Кадрові, фінансові ресурси.

Належний захист міських інформаційних ресурсів, баз даних, електронних сервісів тощо.

59.

Недоліки у визначені технічних вимог та/або технічного завдання з урахуванням визначених потреб.

Низька

Проведення координаційних нарад; збір та узагальнення актуальних потреб та вимог до програмно-апаратного комплексу центру обробки даних (міського дата-центру); проведення додаткових консультацій, доопрацювання поданих пропозицій погодження технічних вимог та/або технічного завдання консультативно-дорадчим органом при Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); резервування апаратної частини для забезпечення безперебійної працездатності комплексу.

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 року

Кадрові, фінансові ресурси.

Безперебійна робота центру обробки даних (міського дата-центру).

60.

Недостатній контроль, що перешкоджає ефективній координації діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників при плануванні; неефективне освоєння коштів бюджету міста Києва.

Низька

Щотижневі наради за участі керівництва (за потреби частіше), надання доручень, нагадування, публікування відомостей щодо діяльності підприємств, проведення перевірок правильності ведення кадрової, юридичної роботи, фінансової звітності підпорядкованими підприємствами.

Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов'язків;
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 - 2020 років

Кадрові ресурси.

Дотримання норм законодавства.

61.

Недостовірна інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження.

Середня

Затвердження відповідної форми з подання відповідних документів, контроль за поданими документами.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 - 2020 років

Кадрові ресурси.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

62.

Погодження проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста при забезпеченні організації поховань померлих громадян м. Києва.

Низька

Затвердження форми, у якій буде визначено перелік документів, необхідних для отримання погодження на проведення поховання.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

01.08.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

63.

Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам.

Низька

Супровід проекту рішення Київської міської ради "Про створення і ведення єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва" (від 05 жовтня 2018 року N 08/231-3336/ПР).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До прийняття рішення Київською міською радою

Реалізація потребує прийняття рішення Київської міської ради та додаткових матеріальних витрат з бюджету міста Києва.

Створення прозорого інструменту для здійснення правоохоронними органами оперативної перевірки дійсності посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва.

64.

Суб'єктивний підхід до розподілу житлової площі, яка надходить у розпорядження до Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Низька

Розроблення Порядку розподілу та передачі в установленому порядку вільних житлових приміщень районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям, відповідно до загальноміського автоматизованого банку даних "Квартоблік"; підготовка аналітичних матеріалів директорові Департаменту (щоквартально) щодо розподілу житлової площі.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

01.09.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Усунення корупційного ризику.

65.

Можливість впливу посадових або інших осіб на прийняття рішень стосовно застосування або зняття автодозвону (дзвінки з інтервалом у декілька хвилин) рекламних засобів, номер телефону яких був заблокований на виконання пп. 14.1.7 п. 14.1 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051.

Низька

Розробка та затвердження в Управлінні з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внутрішнього деталізованого акта, який визначає порядок здійснення автодозвону та зняття з автодозвону рекламних засобів, номер телефону яких був заблокований на виконання пп. 14.1.7 п. 14.1 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

30.06.2019

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

66.

Завищення/заниження бюджетного фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Середня

Включення до програми планових внутрішніх аудитів питання перевірки стану фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів та проведення заходів Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 - 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо подання недостовірних даних.

67.

Заниження/завищення видатків на навчально-тренувальні збори та змагання під час участі збірних команд міста у навчально-тренувальних таборах, відрядження спортсменів збірних команд міста Києва з різних видів спорту.

Середня

Розроблення інструкції з моніторингу цін та розрахунків орієнтовної очікуваної вартості заходу.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Протягом 2019 - 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо подання недостовірних даних.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали