Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2019 рік

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 28 лютого 2019 року N 633/0/15-19

Про затвердження Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2019 рік

Рішенням Вищої ради правосуддя (далі - Рада) від 18 травня 2017 року N 1170/0/15-17 (Рішення N 1170/0/15-17) утворено комісію з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя (далі - комісія).

Згідно з рішенням Ради від 15 січня 2019 року N 100/0/15-19 "Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя" (Рішення N 100/0/15-19) комісією проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя.

Відповідно до розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) від 2 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), оголошення про проведення оцінки було розміщене на офіційному веб-сайті Ради 18 січня 2019 року. Жодних пропозицій щодо участі у проведені оцінки корупційних ризиків до Ради не надійшло.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя затверджено рішенням Ради від 14 лютого 2019 року N 487/0/15-19 (Рішення N 487/0/15-19).

На виконання рішення Ради від 11 жовтня 2018 року N 3122/0/15-18 при підготовці Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2019 рік комісією враховані рекомендації НАЗК, долучені до рішення НАЗК від 31 серпня 2018 року N 1899 про погодження Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2018 рік, а саме: конкретизована процедура періодичного моніторингу виконання антикорупційної програми; передбачена додаткова підстава для перегляду антикорупційної програми у разі ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки її виконання; зазначені конкретні посадові особи та структурні підрозділи, відповідальні за реалізацію того чи іншого заходу щодо усунення оцінених корупційних ризиків; визначені конкретні строки виконання заходів.

Згідно з пунктом 6 Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням НАЗК від 8 грудня 2017 року N 1379 (Порядок N 1379), проект Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2019 рік був розміщений на офіційному веб-сайті Ради 18 лютого 2019 року. Жодних пропозицій до вказаного проекту до Ради не надійшло.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) у Вищій раді правосуддя антикорупційна програма приймається шляхом затвердження рішенням Ради.

Крім того, цією нормою вказаного Закону (Закон N 1700-VII) передбачено, що антикорупційна програма підлягає погодженню НАЗК.

Заслухавши заступника Голови Вищої ради правосуддя Беляневича В. Е., Вища рада правосуддя, керуючись статтею 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), статтями 30, 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", вирішила:

1. Затвердити Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2019 рік (додається).

2. Надіслати Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2019 рік на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Голова Вищої ради правосуддя

І. М. Бенедисюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
28 лютого 2019 року N 633/0/15-19

ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
___ N

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ на 2019 рік

1. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції у діяльності Вищої ради правосуддя

Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2019 рік (далі - антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року N 1379 (Порядок N 1379).

Політика Вищої ради правосуддя (далі - Рада) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах верховенства права, доброчесності публічної служби, формування негативного ставлення до проявів корупції, невідворотності відповідальності за корупційні правопорушення, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості діяльності.

Метою діяльності Ради щодо запобігання корупції є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в Раді, зокрема проведення роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції серед службовців і працівників Ради, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, а також подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності Ради для підвищення рівня довіри до судової влади.

Комісією з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя (далі - комісія) під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя встановлено, що в окремих випадках їх чинником є недосконалість законодавства (відсутність правової визначеності), наявність дискреційних повноважень.

Комісією враховані пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2018 рік, додані до рішення НАЗК від 31 серпня 2018 року N 1899.

Відомчою політикою Ради передбачено забезпечення участі у виконанні рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема Групи держав РЄ проти корупції (GRECO), у частині напрацювання єдиної практики здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів, впровадження зовнішнього контролю при виникненні конфлікту інтересів, захисту незалежності суддів, а також Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

2. Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції у діяльності Вищої ради правосуддя

Антикорупційна програма Ради ґрунтується на заходах, спрямованих на:

запобігання корупції, зокрема виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності Ради;

виявлення корупційних правопорушень, сприяння їх розкриттю та розслідуванню;

аналіз стану запобігання та протидії корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням, виконання вимог закону працівниками Ради;

удосконалення роботи з добору кадрів;

виявлення конфлікту інтересів при виконанні повноважень працівниками секретаріату Ради, в тому числі інспекторами Ради, та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

виявлення конфлікту інтересів при виконанні повноважень членами Ради та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

вжиття додаткових заходів навчального та методичного характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства України працівниками Ради, підвищення їх кваліфікації та професійного рівня;

взаємодію з міжнародними і національними органами, установами й організаціями щодо розроблення заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням у діяльності Ради;

забезпечення доступу до публічної інформації;

впровадження ефективного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, корекції антикорупційної політики.

3. Заходи з реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

На час підготовки антикорупційної програми Закон України про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) не прийнятий.

Після прийняття зазначеного Закону до антикорупційної програми буде внесено відповідні зміни на строк дії нової Антикорупційної стратегії.

4. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Ради

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126).

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя рішенням Ради від 14 лютого 2019 року N 487/0/15-19 (Рішення N 487/0/15-19) затверджено звіт (додається) (див. окремо в базі), який включає детальний опис ідентифікованих корупційних ризиків та визначення їх рівня, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки, заходи щодо їх усунення (зменшення), а також інформацію про відповідальних за виконання заходів осіб та строки виконання відповідних заходів (додатки 1 (Рішення N 487/0/15-19), 2 до Звіту (Рішення N 487/0/15-19)).

5. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, спрямовані на дотримання вимог антикорупційного законодавства і формування негативного ставлення до проявів корупції, можуть проводитися шляхом участі у тренінгах, навчаннях, семінарах з питань дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII); організації навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України; участі у семінарах, тренінгах, нарадах з роз'яснення антикорупційного законодавства, які проводить Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство України з питань державної служби та інші установи й організації в Україні; проведення роз'яснювальної роботи з новопризначеними працівниками з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітленні інформації про діяльність Ради на офіційному веб-сайті, створення сприятливого клімату для викривачів. Це, зокрема:

N
з/п

Зміст заходу

Цільова аудиторія

Виконавці

Строк проведення

1.

Проведення роз'яснювальної роботи з питань подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Працівники Ради

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

Протягом року

2.

Проведення навчання щодо вирішення проблемних питань заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Працівники Ради

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції; правове управління; працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою)

IV квартал 2019 року

6. Процедура оцінки виконання антикорупційної програми та періодичного перегляду антикорупційної програми

Моніторинг, координація та оцінка виконання антикорупційної програми здійснюються головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, на підставі поданих відповідальними особами щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітів відповідно до заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Ради, передбачених додатком 2 до Звіту (Рішення N 487/0/15-19) за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя. У разі виявлення за результатами моніторингу недостатньої ефективності заходів, передбачених антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації, надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень антикорупційної програми, а також у разі ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки виконання антикорупційної програми Голові Ради подаються пропозиції щодо необхідності внесення змін до антикорупційної програми чи її перегляду. Антикорупційна програма підлягає перегляду також у разі прийняття відповідної державної програми, внесення змін до неї та інших нормативно-правових актів законодавства у сфері запобігання корупції, а також внутрішніх актів Ради.

Процедура оцінки виконання антикорупційної програми здійснюється з урахуванням своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та ефективності результатів їх здійснення.

Для здійснення відповідних заходів головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції має право одержувати від структурних підрозділів секретаріату Ради інформацію та документи, необхідні для надання об'єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів тощо.

Незалежний громадський контроль за виконанням антикорупційної програми може здійснюватися громадськими організаціями або об'єднаннями. До участі у здійсненні контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

 

Головний спеціаліст з питань
запобігання і виявлення корупції

В. В. Мітюхіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали