ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2017

м. Київ

N 166

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 вересня 2017 р. за N 1092/30960

Про затвердження Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Відповідно до вимог статті 35 розділу IV Повітряного кодексу України ( N 3393-VI) та з метою встановлення загальних правил і процедур стосовно організації та надання метеорологічного обслуговування цивільної авіації в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації", що додаються.

2. Департаменту аеронавігації (Задорожня А. О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державіаслужби

О. В. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр оборони України
Генерал армії України

С. Т. Полторак

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної служби України
09 березня 2017 року N 166

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 вересня 2017 р. за N 1092/30960

Авіаційні правила України
"Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги щодо організації та надання метеорологічного обслуговування цивільної авіації в Україні.

2. Вимоги цих Авіаційних правил поширюються на фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності, діяльність яких пов'язана із наданням або отриманням метеорологічного обслуговування у галузі цивільної авіації в Україні, крім суб'єктів державної авіації.

3. Ці Авіаційні правила розроблені відповідно до стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, нормативних актів Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), інших міжнародних авіаційних організацій та з урахуванням законодавства Європейського Союзу у галузі цивільної авіації.

4. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

абсолютна висота - відстань за вертикаллю від середнього рівня моря до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;

аеронавігаційне обслуговування (aeronavigation service) - обслуговування, яке здійснюється провайдерами аеронавігаційного обслуговування на всіх етапах польоту повітряних суден, що включає організацію повітряного руху, зв'язок, навігацію, спостереження (радіотехнічне забезпечення), пошук і рятування, метеорологічне обслуговування та надання аеронавігаційної інформації;

аеродром - поверхня земної або водної ділянки, на якій розміщені будівлі, споруди та обладнання, яка призначена повністю або частково для вильоту, прибуття та руху по цій поверхні повітряних суден;

аеродромне кліматологічне зведення - стисле викладення результатів спостережень за визначеними метеорологічними елементами та атмосферними явищами на аеродромі, що базується на статистичних даних;

аеродромна кліматологічна таблиця - таблиця, що містить статистичні дані про результати спостережень за одним або кількома метеорологічними елементами на аеродромі;

аеродромний метеорологічний орган - орган, що здійснює метеорологічне обслуговування аеронавігації на аеродромі;

аспекти людського фактора - принципи, які враховуються у процесі проектування, сертифікації, підготовки кадрів, експлуатаційної діяльності та технічного обслуговування в авіації й направлені на забезпечення безпечної взаємодії між людиною та іншими компонентами системи шляхом відповідного врахування людських можливостей;

брифінг-офіс - загальна назва пунктів передпольотного інформаційного обслуговування користувачів повітряного простору, отримання і розповсюдження повідомлень щодо обслуговування повітряного руху, забезпечення аеронавігаційною та метеорологічною інформацією;

відповідний повноважний орган обслуговування повітряного руху - призначений державою відповідний повноважний орган, який є відповідальним за забезпечення обслуговування повітряного руху в межах даного повітряного простору;

видимість з авіаційною метою - одна з таких величин:

найбільша відстань, на якій можна відрізнити й розпізнати чорний об'єкт прийнятних розмірів, розташований поблизу землі, при його спостереженні на світлому фоні;

найбільша відстань, на якій можна відрізнити й розпізнати вогні силою світла приблизно 1000 кандел на неосвітленому фоні.

Ці дві відстані мають різні значення в повітрі із заданим коефіцієнтом поглинання, причому:

характеризується метеорологічною оптичною дальністю видимості (MOR);

залежить від освітленості фону.

Метеорологічна оптична дальність видимості - довжина шляху світового потоку в атмосфері, необхідна для зменшення цього потоку в паралельному пучку променів від лампи розжарювання з колірною температурою 2700К до 0,05 його початкового значення (MOR - meteorological optical range);

видимість вертикальна - максимальна відстань від поверхні землі до рівня, з якого вертикально униз видно об'єкти на земній поверхні;

висота відносна - відстань по вертикалі від зазначеного вихідного рівня до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;

висота нижньої межі хмар - відстань по вертикалі між поверхнею суші або води та нижньою межею хмари або найнижчим шаром хмар;

висотна карта - метеорологічна карта для визначеної висотної поверхні або шару атмосфери;

всесвітня система зональних прогнозів (далі - ВСЗП) - всесвітня система, що забезпечує надання всесвітніми центрами зональних прогнозів в однаковій стандартизованій формі авіаційних метеорологічних прогнозів за маршрутами польотів;

всесвітній центр зональних прогнозів (далі - ВЦЗП) - метеорологічний центр, призначений для підготовки та розсилки безпосередньо державам прогнозів особливих явищ погоди та висотних прогнозів у цифровій формі у світовому масштабі, з використанням служб, які засновані на використанні Інтернету в рамках авіаційної фіксованої служби;

дальність видимості на злітно-посадковій смузі (далі - RVR) - відстань, у межах якої пілот повітряного судна, що знаходиться на осьовій лінії ЗПС, може бачити маркування покриття ЗПС або вогні, що обмежують ЗПС або позначають її осьову лінію;

донесення з борту повітряного судна (далі - AIREP) - донесення з борту повітряного судна, що знаходиться в польоті, складене згідно з вимогами щодо повідомлення даних про місцезнаходження, стан виконання польоту та/або метеорологічні умови;

ешелон польоту (далі - FL) - поверхня постійного атмосферного тиску, віднесена до встановленої величини тиску 760 міліметрів ртутного стовпчика (1013,2 гектопаскалей (гПа)) і віддалена від інших таких поверхонь на величину встановлених інтервалів тиску.

Барометричний висотомір, градуйований відповідно до стандартної атмосфери:

при встановленні за QNH показуватиме абсолютну висоту;

при встановленні за QFE показуватиме відносну висоту над опорною точкою QFE;

при встановленні тиску 1013,2 (гПа) може бути використаний для індикації ешелонів польоту;

експлуатант - особа, організація або підприємство, що здійснює експлуатацію повітряних суден або пропонує свої послуги в цій сфері;

забезпечення якості - всі види діяльності, що плануються та систематично виконуються в рамках системи якості, а також підтвердження, потрібні для створення достатньої впевненості у тому, що об'єкт буде виконувати вимоги щодо якості;

загальне керівництво якістю - аспекти загальної функції управління, які визначають політику в галузі якості, цілі та відповідальність і здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, управління якістю, забезпечення якості та покращення якості, в рамках системи якості (ISO 9000);

злітно-посадкова смуга (далі - ЗПС) - визначена прямокутна ділянка сухопутного аеродрому, підготовлена для посадки та зльоту повітряних суден;

значима для польотів хмарність - хмарність із висотою нижньої межі нижче 1500 метрів або нижче найвищої величини (найвищого значення) мінімальної абсолютної висоти в секторі залежно від того, що більше, купчасто-дощова хмарність або потужна купчаста хмарність значної вертикальної протяжності на будь-якій висоті;

зона приземлення - ділянка ЗПС за її порогом, призначена для першого торкання ЗПС повітряними суднами, які здійснюють посадку;

інструктаж - усна консультація про фактичні та/або очікувані метеорологічні умови;

керівництво польотами - здійснення повноважень стосовно початку, продовження або закінчення польоту, а також зміни маршруту в інтересах безпеки повітряного судна, регулярності та ефективності польоту;

консультація (метеорологічна) - обговорення з метеорологом фактичних та/або очікуваних метеорологічних умов, пов'язаних із виконанням польоту, яке включає відповіді на питання;

контрольна точка аеродрому (далі - КТА) - точка, яка визначає географічне місцеположення аеродрому;

координаційний центр пошуку та рятування - орган, який відповідає за координацію проведення пошуково-рятувальних операцій у межах району пошуку та рятування, а також за сприяння ефективній організації роботи пошуково-рятувальної служби;

метеорологічна інформація - метеорологічне зведення, аналіз, прогноз і будь-яке інше повідомлення, що стосується фактичних або очікуваних метеорологічних умов;

метеорологічне зведення (зведення погоди) - повідомлення про результати спостережень за метеорологічними умовами, які характеризують стан погоди у визначеному місці та у фіксований час;

метеорологічне обслуговування - обслуговування, що включає послуги із забезпечення метеорологічними прогнозами, консультаціями і спостереженнями, а також іншу метеорологічну інформацію та послуги, що надаються суб'єктам авіаційної діяльності;

метеорологічний орган - орган, що здійснює метеорологічне обслуговування аеронавігації;

метеорологічне спостереження - оцінка одного або декількох метеорологічних елементів та/або явищ погоди;

метеорологічний бюлетень - текст, який містить метеорологічну інформацію під відповідним заголовком;

метеорологічний супутник - штучний супутник Землі, що здійснює метеорологічні спостереження та передає результати цих спостережень на Землю;

мінімальна абсолютна висота у секторі - найменша абсолютна висота, яка може бути використана і яка буде забезпечувати мінімальний запас висоти 300 метрів над усіма об'єктами, що розміщуються у секторі кола радіусом 46 кілометрів, у центрі якого знаходиться радіонавігаційний засіб;

нижня межа хмар - найнижчий рівень хмари або шару хмарності;

обслуговування повітряного руху (далі - ОПР) - комплекс заходів, що забезпечують польотно-інформаційне обслуговування, аварійне обслуговування, диспетчерське обслуговування повітряного руху (районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське обслуговування);

орган обслуговування повітряного руху - загальний термін, у відповідних випадках - орган диспетчерського обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або пункт збору повідомлень, що стосуються обслуговування повітряного руху;

орган метеорологічного стеження (далі - ОМС) - орган, який готує та надає інформацію про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту та інших явищ в атмосфері, які можуть вплинути на безпеку польотів ПС у його районі відповідальності;

орган пошуково-рятувальної служби - термін, що означає за різних обставин координаційний центр пошуку та рятування, допоміжний центр пошуку та рятування або пост аварійного сповіщення;

переважаюча видимість - найбільше значення видимості, що відповідає визначенню "видимість", яке спостерігається в межах принаймні половини лінії горизонту або в межах принаймні половини поверхні аеродрому. Ці зони можуть включати суміжні або несуміжні сектори. Значення переважаючої видимості визначається за допомогою інструментальних систем;

перевищення аеродрому - перевищення найвищої точки посадкової площі над рівнем моря;

передпольотне інформаційне обслуговування - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення користувачів повітряного простору аеронавігаційною і метеорологічною інформацією, необхідною для підготовки та виконання польоту;

повідомлення NOTAM - повідомлення, що розсилається засобами електрозв'язку і містить інформацію про введення у дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного обладнання, обслуговування і правил або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів;

польотна документація (метеорологічна) - рукописні або надруковані документи, у тому числі карти або бланки, що містять метеорологічну інформацію для польоту;

польотно-інформаційне обслуговування (далі - ПІО) - обслуговування, метою якого є надання консультацій та інформації для забезпечення безпечного та ефективного виконання польотів;

поріг ЗПС - початок ділянки ЗПС аеродрому, що збігається з її торцем і може використовуватися для посадки повітряних суден;

провайдер - юридична особа, яка надає послуги з аеронавігаційного обслуговування;

прогноз погоди - опис метеорологічних умов, що очікуються у визначений момент або період часу у визначеній зоні або частині повітряного простору;

прогностична карта - графічне зображення на карті прогнозу визначеного метеорологічного елемента (елементів) на визначений момент або період часу для визначеної поверхні або частини повітряного простору;

пункт передачі донесень - визначений географічний орієнтир, відносно якого може бути повідомлено місцеположення повітряного судна;

район польотної інформації - повітряний простір визначених розмірів, у межах якого забезпечуються польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування (FIR - flight information region);

рівень - загальний термін, який стосується положення у вертикальній площині повітряного судна, що знаходиться в польоті, та який визначає у відповідних випадках відносну висоту, абсолютну висоту або ешелон польоту;

робоча ЗПС - одна або кілька ЗПС, які на цей час розглядаються аеродромною диспетчерською вежею як найбільш придатні для використання ПС тих типів, які, як передбачається, здійснюватимуть посадку або зліт на цьому аеродромі (одну або кілька ЗПС може бути призначено як робочу ЗПС для ПС, які прибувають або вилітають);

самостійний інструктаж (self-briefing) - надання користувачам повітряного простору аеронавігаційної та метеорологічної інформації на етапі передпольотного планування за допомогою автоматизованих систем передпольотної інформації;

служба стеження за вулканічною діяльністю на міжнародних авіатрасах (IAVW) - міжнародні угоди щодо контролю та надання попереджень повітряним суднам про вулканічний попіл в атмосфері;

спостереження з борту (повітряного судна) - оцінка одного або декількох метеорологічних елементів, зроблена з борту повітряного судна, що перебуває в польоті;

член льотного екіпажу - член екіпажу, який має свідоцтво і на якого покладено обов'язки з управління повітряним судном протягом службового польотного часу;

центр польотної інформації - орган, що забезпечує польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування;

управління якістю - методи та види діяльності оперативного характеру, які використовуються для виконання вимог до якості (ICO 9000).

5. У цих Авіаційних правилах використовуються такі скорочення:

АДВ - аеродромна диспетчерська вишка - орган, призначений для забезпечення диспетчерського обслуговування аеродромного руху;

АМС - автоматична метеорологічна станція;

АСМС - автоматизована система метеорологічних спостережень;

ВМО - Всесвітня метеорологічна організація;

ВНМХ - висота нижньої межі хмарності;

ДВЧ - дуже високі частоти (метрові хвилі);

(Д)МРЛ - (доплерівський) метеорологічний радіолокатор;

ДОП - диспетчерський орган підходу;

ПВП - правила візуальних польотів;

ПД - погодний дисплей автоматизованих (автоматичних) систем метеорологічних спостережень;

ППП - правила польотів за приладами;

ПС - повітряне судно;

РДЦ - районний диспетчерський центр;

САІ - служба аеронавігаційної інформації;

ЦА - цивільна авіація;

ЦПІ - центр польотної інформації;

УПР - управління повітряним рухом;

AIP України - збірник аеронавігаційної інформації;

AIRMET - інформація, що випускається органом метеорологічного стеження, про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту, які можуть вплинути на безпеку польотів повітряних суден на низьких рівнях і які не були включені в прогноз, складений для польотів на низьких рівнях у відповідному районі польотної інформації або його підрайоні;

ASHTAM - NOTAM спеціальної серії про зміни вулканічної діяльності;

AFIS - польотно-інформаційне обслуговування на аеродромі (від англ. Aerodrome Flight Information Service);

AFTN - мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (від англ. Aeronautical Fixed Telecommunication Network);

AIREP SPECIAL - спеціальні повідомлення з борту повітряного судна про певні метеорологічні умови, які спостерігаються в польоті;

ATIS - автоматичне термінальне інформаційне обслуговування (від англ. Automatic Terminal Information Service);

BUFR - бінарна універсальна форма ВМО для представлення метеорологічних даних (від англ. Binary Universal Form for the Representation of meteorological data);

CTA - диспетчерський район (від англ. Control Area);

D-ATIS - лінія передачі даних ATIS;

FIR - район польотної інформації (від англ. Flight Information Region);

ICAO - міжнародна організація цивільної авіації (від англ. International Civil Aviation Organization);

GAMET - зональний прогноз відкритим текстом із скороченнями для польотів на низьких рівнях для району польотної інформації або його частини, що складається органом метеорологічного стеження та передається метеорологічним органам суміжних районів польотної інформації;

GRIB - бінарний код ВМО для передачі даних у вузлах регулярної сітки (оброблені дані зі значеннями у вузлах регулярної сітки, виражені в бінарній формі);

METAR - регулярне авіаційне метеорологічне зведення про погоду на аеродромі в кодовій формі ВМО (з прогнозом TREND або без нього);

OPMET - оперативна метеорологічна інформація (від англ. Operational meteorological);

QFE - кодове позначення тиску на рівні аеродрому або порога ЗПС (від англ. Question Field Elevation - Field Elevation Pressure (Q-code));

QNH - кодове позначення тиску, приведеного до середнього рівня моря (від англ. Question Normal Height - Sea Level Pressure (Q-code)) за стандартною атмосферою;

SIGMET - інформація, що випускається органом метеорологічного стеження, про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту та інших явищ в атмосфері, які можуть вплинути на безпеку польотів ПС;

SIGWX - особливі явища погоди (від англ. Significant Weather);

SPECI - спеціальне авіаційне метеорологічне зведення про погоду на аеродромі в кодовій формі ВМО (з прогнозом TREND або без нього);

TAF - прогноз погоди по аеродрому в кодовій формі ВМО;

TC - тропічний циклон (від англ. Tropical Cyclone);

TCAC - консультативний центр із тропічних циклонів (від англ. Tropical Cyclone Advisory Centre);

TMA - термінальний диспетчерський район (від англ. Terminal Area);

UIR - верхній район польотної інформації (від англ. Upper Flight Information Region);

UTC - всесвітній скоординований час (від англ. Universal Time Coordinated);

VAAC - консультативний центр із вулканічного попелу (від англ. Volcanic Ash Advisory Centre);

VOLMET - метеорологічна інформація для повітряних суден, що знаходяться в польоті.

Радіомовна передача VOLMET - надання у відповідних випадках поточних зведень METAR, SPECI, прогнозів TAF та інформації SIGMET шляхом неперервної та повторювальної мовної радіопередачі.

II. Організація метеорологічного обслуговування

1. Мета та напрями діяльності провайдерів метеорологічного обслуговування

1. Метою метеорологічного обслуговування ЦА є сприяння безпечній, регулярній та ефективній аеронавігації.

Ця мета досягається шляхом постачання метеорологічної інформації, яка потрібна для виконання своїх функцій: експлуатантам, членам льотних екіпажів, органам обслуговування повітряного руху, органам пошуково-рятувальної служби, адміністраціям аеропортів та іншим організаціям, діяльність яких пов'язана зі здійсненням або розвитком аеронавігації.

2. Метеорологічне обслуговування експлуатантів, членів льотних екіпажів, органів ОПР, адміністрацій аеропортів та інших суб'єктів авіаційної галузі, діяльність яких пов'язана з плануванням, забезпеченням та виконанням польотів ПС, організовують та здійснюють провайдери метеорологічного обслуговування відповідно до вимог цих Авіаційних правил та інших нормативно-правових актів в частині метеорологічного обслуговування ЦА з урахуванням вимог документів міжнародних авіаційних організацій та документів ВМО.

Виконання польотів ПС ЦА або обслуговування повітряного руху ПС ЦА без метеорологічного обслуговування забороняється.

3. Метеорологічне обслуговування (забезпечення) польотів повітряних суден на аеродромах спільного використання здійснюється згідно з нормативними документами, що регламентують використання аеродромів України, діяльність державної та цивільної авіації України.

4. Провайдери метеорологічного обслуговування здійснюють метеорологічне обслуговування ЦА через аеродромні метеорологічні органи та органи метеорологічного стеження на договірних умовах.

5. Напрями діяльності провайдерів з метеорологічного обслуговування ЦА:

1) метеорологічні спостереження на аеродромі та надання метеорологічної інформації про стан погодних умов на аеродромі відповідним користувачам: органам обслуговування повітряного руху, експлуатантам та аеродромним службам;

2) метеорологічне обслуговування зльотів та посадок ПС на аеродромі;

3) збір, обробка, узагальнення та надання метеорологічної інформації експлуатантам або членам льотних екіпажів;

4) прогностичне обслуговування - розробка, складання та постачання авіаційних прогнозів погоди органам ОПР та експлуатантам;

5) передпольотне інформаційне обслуговування - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення користувачів повітряного простору метеорологічною інформацією, необхідною для підготовки та виконання польоту;

6) стеження за погодними умовами та метеорологічне обслуговування польотів ПС у визначеній частині повітряного простору;

7) підготовка та надання кліматичної інформації.

Провайдери метеорологічного обслуговування можуть здійснювати діяльність за одним, кількома або всіма зазначеними напрямами.

6. Провайдери метеорологічного обслуговування ЦА забезпечують розробку та впровадження системи управління якістю, яка включає правила, процеси та ресурси, необхідні для здійснення загального керівництва якістю метеорологічної інформації, що надається користувачам, зазначеним у пункті 1 цієї глави.

Система управління якістю має відповідати стандартам забезпечення якості серії 9000 Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) і бути сертифікованою акредитованою організацією.

7. Демонстрація дотримання системи управління якістю, що застосовується, здійснюється шляхом перевірки.

Якщо виявляються невідповідність системи якості, вживаються заходи щодо виявлення та усунення причин невідповідності. Усі результати перевірок супроводжуються підтвердними даними та ретельно документуються.

8. Метеорологічна інформація постачається користувачам, зазначеним у пункті 1 цієї глави, з урахуванням аспектів людського фактора. Форма подання інформації відповідно до розділів IV - X цих Авіаційних правил потребує від користувачів мінімальних зусиль для її розуміння.

9. Система якості має гарантувати користувачам метеорологічного обслуговування, що метеорологічна інформація, яка випускається провайдером, відповідає встановленим вимогам щодо географічної та просторової зони її дії, формату та змісту, часу та частоти випуску і терміну дії інформації, а також точності вимірів, спостережень і прогнозів. У разі якщо система якості визначає, що метеорологічна інформація не відповідає встановленим вимогам та відсутні відповідні автоматичні процедури корекції помилок, така інформація не повинна надаватись користувачам, якщо надання такої інформації не санкціоновано відправником.

10. Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу з питань метеорологічного обслуговування ЦА здійснюються відповідно до стандартів ICAO та документів ВМО.

2. Повідомлення, які потрібно отримати від експлуатантів

1. Експлуатант, який потребує метеорологічного обслуговування або зміни характеру метеорологічного обслуговування, завчасно інформує про це провайдера метеорологічного обслуговування. Мінімальний термін завчасного повідомлення встановлюється на підставі договору між провайдером метеорологічного обслуговування та відповідним експлуатантом.

2. Експлуатант повідомляє провайдера метеорологічного обслуговування про потребу в метеорологічному обслуговуванні у випадках, якщо:

1) планується відкриття нових маршрутів та виконання нових видів польотів;

2) до розкладу регулярних рейсів уносяться зміни тривалого характеру;

3) плануються інші зміни, що впливають на характер метеорологічного обслуговування.

3. Експлуатант інформує провайдера метеорологічного обслуговування про розклад рейсів та планування виконання нерегулярних рейсів.

Інформація про затримки, виконання раніше запланованого часу або відміни рейсів надається на підставі договору.

4. До заявки на виконання окремого рейсу, що подається провайдеру метеорологічного обслуговування або до брифінг-офіса, включаються такі дані:

1) номер рейсу;

2) аеродром вильоту та запланований час вильоту;

3) пункт призначення та розрахунковий час прибуття;

4) заданий маршрут польоту та розрахунковий час прибуття на проміжний(і) аеродром(и) та вильоту з нього (них);

5) запасні аеродроми;

6) крейсерський ешелон або висота польоту;

7) тип польоту (за ППП або ПВП);

8) види метеорологічної інформації для надання члену льотного екіпажу (польотна документація та/або інструктаж чи консультація);

9) час проведення інструктажу, консультації та/або надання польотної документації.

На підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування та відповідного експлуатанта при виконанні регулярних рейсів уся вищезазначена інформація або її частина може не надаватися.

III. Метеорологічні органи та їх функції

1. До метеорологічних органів належать:

1) аеродромні метеорологічні органи: авіаційні метеорологічні центри, авіаційні метеорологічні станції цивільні із синоптичним розділом робіт, авіаційні метеорологічні станції цивільні без синоптичного розділу робіт, авіаційні метеорологічні органи підприємств, організацій та установ;

2) органи метеорологічного стеження.

2. Аеродромний метеорологічний орган із синоптичним розділом робіт виконує такі функції:

1) проводить регулярні спостереження через фіксовані проміжки часу за метеорологічними елементами та постійне стеження за умовами погоди на аеродромі і забезпечує складання та передачу метеорологічних зведень авіаційним споживачам;

2) складає прогнози погоди по аеродрому, прогнози для посадки типу TREND, попередження по аеродрому та попередження про зсув вітру;

3) отримує прогнози та іншу відповідну метеорологічну інформацію для обслуговування польотів повітряних суден;

4) проводить інструктаж, надає метеорологічну консультацію, готує та надає польотну метеорологічну документацію членам льотного екіпажу та/або іншому авіаційному персоналу, пов'язаному з виконанням польотів;

5) проводить показ наявної метеорологічної інформації;

6) розповсюджує зведення погоди, прогнози та іншу метеорологічну інформацію на аеродромі та за його межами;

7) здійснює обмін метеорологічною інформацією з іншими метеорологічними органами;

8) проводить інструктаж чергової зміни органу ОПР на своєму аеродромі та аеродромах, які обслуговує;

9) постачає органам ОПР, органам служби аеронавігаційної інформації та органу метеорологічного стеження (на узгоджених умовах між провайдером метеорологічного обслуговування, органами ОПР та САІ) отриману інформацію про хмари вулканічного попелу;

10) надає авіаційному координаційному центру пошуково-рятувальних робіт необхідну інформацію та консультації.

Аеродромні метеорологічні органи із синоптичним розділом робіт, що здійснюють обслуговування аеронавігації, можуть бути розташовані як на аеродромах, так і за їх межами.

3. Аеродромний метеорологічний орган, який не має синоптичного розділу робіт, виконує такі функції:

1) проводить регулярні спостереження через фіксовані проміжки часу за метеорологічними елементами та здійснює постійне стеження за погодними умовами на аеродромі і забезпечує складання та передачу метеорологічних зведень авіаційним користувачам;

2) отримує прогнози погоди по аеродрому та прогнози TREND, попередження по аеродрому, попередження про очікуваний зсув вітру для свого аеродрому від метеорологічного органу, що здійснює прогностичне обслуговування цього аеродрому;

3) надає експлуатантам на аеродромі зведення погоди, прогнози та попередження по аеродрому, а також метеорологічну інформацію, отриману від інших метеорологічних органів;

4) здійснює обмін метеорологічною інформацією з іншими метеорологічними органами.

4. Метеорологічне обслуговування ЦА на маршрутах польотів, РДЦ, центрів (секторів) польотної інформації здійснюють органи метеорологічного стеження.

5. Орган метеорологічного стеження виконує такі функції:

1) здійснює постійне стеження за метеорологічними умовами, що впливають на виконання польотів в межах району, за метеорологічне обслуговування якого є відповідальним;

2) складає інформацію SIGMET (у відповідному випадку - спеціальне повідомлення з борту ПС у форматі AIREP SPECIAL) та іншу метеорологічну інформацію для району, за метеорологічне обслуговування якого є відповідальним, і забезпечує ними відповідні органи ОПР;

3) складає інформацію AIRMET, зональні прогнози GAMET та корективи до них для району, за метеорологічне обслуговування якого є відповідальним, і забезпечує ними відповідні органи ОПР;

4) постачає відповідним органам ОПР іншу метеорологічну інформацію (прогнози вітру / температури повітря на висотах, прогнози особливих явищ погоди в межах району польотної інформації, зведення та прогнози погоди по відповідних аеродромах тощо);

5) розповсюджує складену інформацію SIGMET, AIRMET, спеціальні повідомлення з борту ПС у форматі AIREP SPECIAL та зональні прогнози GAMET;

6) надає РДЦ, а також VAAC Тулуза або VAAC Лондон, отриману інформацію про хмару вулканічного попелу, щодо якої ще не було випущено повідомлення SIGMET в межах району, за метеорологічне обслуговування якого є відповідальним;

7) надає РДЦ та САІ отриману в установленому порядку інформацію про викиди радіоактивних речовин в атмосферу в межах району, за метеорологічне обслуговування якого є відповідальним, або в межах суміжних районів (FIR, UIR тощо). Ця інформація має містити дані про місцезнаходження, дату та час викиду, а також прогноз траєкторії переміщення радіоактивних речовин;

8) проводить інструктаж чергової зміни РДЦ та інших органів ОПР, що функціонують в межах FIR;

9) надає авіаційному координаційному центру пошуково-рятувальних робіт необхідну метеорологічну інформацію та консультації;

10) аналізує відповідність прогнозів особливих явищ погоди ВСЗП фактичним умовам погоди в районі, за метеорологічне обслуговування якого є відповідальним, та інформує ВЦЗП Лондон про виявлені істотні невідповідності, якщо вони стосуються обледеніння, турбулентності, купчасто-дощових хмар, які є прихованими, частими, замаскованими, або якщо вони утворюють лінію шквалу, піщаних/пилових бур, а також вулканічних вивержень, радіоактивних викидів, що мають значення для польотів ПС.

6. Межі району, де ОМС здійснює стеження, мають збігатися з межами FIR або диспетчерського району чи комбінації FIR та/або диспетчерських районів.

7. Взаємодія метеорологічних органів цивільної авіації та державної авіації здійснюється на підставі інструкції з метеорологічного обслуговування/забезпечення польотів повітряних суден на аеродромі спільного використання.

IV. Метеорологічні спостереження та зведення

1. Організація авіаційних метеорологічних спостережень

1. Аеродромні метеорологічні органи здійснюють регулярні спостереження за погодою на аеродромі через фіксовані проміжки часу за всесвітнім координованим часом (UTC). У випадках, коли мають місце визначені зміни приземного вітру, видимості, дальності видимості на ЗПС, поточної погоди, хмарності та температури повітря, регулярні спостереження на аеродромах доповнюються спеціальними спостереженнями.

2. Спостереження проводяться в місцях, які розташовані та обладнані так, щоб забезпечувати надання даних, репрезентативних для ЗПС або комплексу ЗПС, якщо використовується кілька ЗПС.

З місця візуальних спостережень забезпечується огляд льотного поля.

Результати вимірювань метеорологічних елементів метеорологічними датчиками, встановленими на різних ділянках аеродрому, доводяться до пункту спостережень (робочого приміщення фахівця, що проводить метеорологічні спостереження).

3. На аеродромах із ЗПС, призначених для виконання заходження на посадку й посадок за приладами за категоріями I, II та III ICAO, встановлюються автоматизовані системи метеорологічних спостережень для забезпечення автоматичного отримання, обробки, поширення каналами зв'язку й відображення в реальному часі результатів вимірювань напрямку та швидкості приземного вітру, видимості, дальності видимості на ЗПС, ВНМХ (вертикальної видимості), температури повітря, точки роси та атмосферного тиску.

Вимоги щодо метеорологічного обладнання ЗПС і точності вимірювання або спостереження метеорологічних величин наведено у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

При розробці або модернізації автоматизованих систем метеорологічних спостережень враховуються аспекти людського фактора, забезпечуються процедури резервування.

В АСМС забезпечується технічна функція ручного введення даних спостережень за метеорологічними елементами, які неможливо спостерігати за допомогою автоматичних засобів або за відсутності окремих автоматичних засобів проведення спостережень.

4. АМС, що забезпечують автоматичне отримання, обробку, поширення каналами зв'язку й відображення в реальному часі результатів метеорологічних спостережень та зведень погоди, можуть встановлюватися на аеродромах з обмеженим періодом роботи за погодженням з аеродромним метеорологічним органом, що здійснює прогностичне обслуговування відповідного аеродрому. Зведення погоди, які отримуються від АМС, позначаються словом AUTO.

5. При передачі метеорологічної інформації від АСМС на погодні дисплеї, встановлені на робочих місцях органів ОПР, при її відображенні кожна метеорологічна величина супроводжується відповідним позначенням місця проведення спостереження. Ці дані мають бути ідентичними даним, що відображаються на погодних дисплеях фахівців, які здійснюють спостереження за погодою, і відображаються паралельно з ними.

При використанні в органах ОПР дисплеїв автономних метеорологічних приладів вони приєднуються до одних і тих самих датчиків, що і дисплеї, встановлені на пункті спостережень. Якщо для вимірювання використовується більше ніж один датчик, відповідні дисплеї маркуються для позначення ЗПС та її частини, що контролюється кожним датчиком.

6. Аеродромний метеорологічний орган терміново інформує керівника польотів АДВ або орган AFIS, відповідальну особу аеродрому/аеропорту про вихід з ладу АСМС або їх складових: датчиків для вимірювання напрямку та швидкості вітру, ВНМХ, видимості або відповідних автономних метеорологічних приладів. Якщо вихід з ладу метеорологічного аеродромного обладнання призводить до значних змін режиму роботи провайдера метеорологічного обслуговування, вживаються заходи із своєчасного попередження про зміни у метеорологічному обслуговуванні польотів ПС на аеродромі та надаються пропозиції щодо інформування персоналу, пов'язаного з виконанням польотів.

7. Результати метеорологічних спостережень є основою для складання зведень погоди, які підлягають поширенню на аеродромі та поза його межами.

8. У зв'язку з мінливістю метеорологічних елементів у просторі й часі, а також через недосконалість методики спостереження й визначення деяких елементів конкретне значення будь-якого зазначеного елемента у зведенні погоди слід розглядати тільки як максимально наближене до дійсних умов, що мали місце в момент спостережень.

9. Експлуатація аеродромного метеорологічного обладнання та приладів здійснюється відповідно до вимог нормативних документів та експлуатаційної документації.

Власник аеродромного метеорологічного обладнання та приладів, що розміщені на аеродромі, організовує їх повірку, калібрування, здійснює технічне обслуговування, ремонт і встановлення на аеродромі відповідно до нормативних документів.

10. Провайдером метеорологічного обслуговування здійснюються інспекції з метою оцінки технічного стану, відповідності складу та розміщення метеорологічного аеродромного обладнання нормативним документам, а також перевірки організації його експлуатації та виконання технічного обслуговування.

11. Види та обсяг метеорологічної інформації, форми і засоби її доведення користувачам на аеродромі та поза його межами відповідно до вимог цих Авіаційних правил відображаються в інструкції з метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі. Інструкція розробляється провайдером метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі, погоджується з провайдером ОПР та затверджується керівником експлуатанта аеродрому/аеропорту. Вимоги щодо змісту інструкції з метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі наведено у додатку 2 до цих Авіаційних правил.

2. Регулярні метеорологічні спостереження та регулярні зведення погоди

1. На аеродромах, які використовуються для виконання регулярних рейсів або як запасні аеродроми при виконанні регулярних рейсів, регулярні метеорологічні спостереження проводяться через кожні 30 хвилин. Зведення про погоду випускаються в 00.00 і через 30 хвилин щогодини щодня цілодобово або в інший період, узгоджений з органами ОПР аеродрому.

За відсутності польотів на аеродромах регулярні спостереження проводяться через кожну годину, а у період виконання польотів - через кожні 30 хвилин.

2. Повідомлення про результати регулярних метеорологічних спостережень випускаються у форматі таких зведень погоди:

1) регулярні зведення METAR для поширення за межі аеродрому складання зведень, призначені переважно для планування польотів та передач VOLMET;

2) місцеві регулярні зведення для поширення лише на аеродромі складання зведень, призначені для ПС, що вилітають і прибувають, а також для використання в ДВЧ-радіомовних передачах ATIS та передачах D-ATIS.

Випуск зведень METAR та місцевих регулярних зведень здійснюється після закінчення спостережень за умовами погоди на аеродромі.

3. Під час проведення метеорологічних спостережень з використанням АСМС (АМС) місцеві регулярні зведення випускаються у форматі MET REPORT і надаються органам ОПР на аеродромі з використанням ПД АСМС (АМС).

На аеродромах, де АСМС (АМС) відсутні, місцеві регулярні зведення складаються у формі METAR.

4. На аеродромах з обмеженим періодом роботи випуск зведень METAR розпочинається щонайменше за 2 години до початку роботи аеродрому або за узгодженням між аеродромним метеорологічним органом - заінтересованими експлуатантами та органами ОПР із більшим або меншим періодом завчасності.

5. Зразок зведень у кодовій формі METAR та місцевого регулярного зведення MET REPORT, діапазони та дискретність передачі цифрових елементів, що включаються до зведень про погоду на аеродромі, наведено в додатку 3 до цих Авіаційних правил.

3. Спеціальні метеорологічні спостереження та спеціальні зведення погоди

1. Спеціальні метеорологічні спостереження на аеродромах проводяться на доповнення до регулярних метеорологічних спостережень за умов, зазначених у пункті 1 глави 1 цього розділу, при погіршенні або поліпшенні умов погоди, коли один або кілька метеорологічних елементів змінюються відповідно до встановлених на аеродромі граничних критеріїв для метеорологічних елементів, що вимагають випуску спеціальних зведень погоди.

2. Повідомлення про результати спеціальних метеорологічних спостережень випускаються у форматі таких зведень погоди:

1) спеціальні зведення SPECI для поширення за межі аеродрому складання, призначені в основному для планування польотів;

2) місцеві спеціальні зведення для поширення на аеродромі складання зведень, призначені для ПС, що вилітають і прибувають, а також для використання в ДВЧ-радіомовних передачах ATIS та D-ATIS.

3. При проведенні метеорологічних спостережень з використанням АСМС (АМС) місцеві спеціальні зведення випускаються у форматі SPECIAL.

На аеродромах, де АСМС (АМС) відсутні, місцеві спеціальні зведення складаються у формі SPECI.

4. Зведення SPECI складаються у випадках, коли зміни метеорологічних елементів або умов погоди відповідають таким критеріям:

1) середній напрямок приземного вітру змінився на 60° або більше порівняно з напрямком, зазначеним в останньому зведенні, причому середня швидкість до та/або після зміни становить 5 м/с або більше;

2) середня швидкість приземного вітру змінилася на 5 м/с або більше порівняно зі швидкістю, зазначеною в останньому зведенні;

3) величина відхилення від середньої швидкості приземного вітру (пориви) змінилась на 5 м/с або більше порівняно з величиною, яка зазначена в останньому зведенні, при цьому середня швидкість вітру до та/або після зміни становить 7,5 м/с і більше. У випадку відсутності у попередньому зведенні даних про величину відхилення (порив) спеціальне зведення складається при досягненні відхилення (пориву) від середньої швидкості приземного вітру 5 м/с та більше;

4) зміни приземного вітру: значення напрямку та швидкості перевищують важливі експлуатаційні величини, що встановлюються аеродромним метеорологічним органом, органом ОПР та експлуатантом аеродрому на підставі консультацій, та вимагають зміни робочої(их) ЗПС;

свідчать про те, що зміни попутного та бокового компонентів вітру на ЗПС перевищують основні експлуатаційні граничні значення для типів ПС, що виконують польоти на цьому аеродромі;

5) видимість поліпшується і досягає чи перевищує одне або кілька з таких значень або видимість погіршується й стає меншою одного чи декількох із таких значень:

800, 1500 або 3000 метрів;

5000 метрів - у разі виконання польотів за ПВП;

6) дальність видимості на ЗПС у зоні приземлення (робоча ЗПС) поліпшується й досягає або перевищує одне чи кілька з таких значень або дальність видимості на ЗПС погіршується й стає меншою одного чи декількох із таких значень:

50, 175, 300, 550 або 800 метрів; на аеродромах із ЗПС, не обладнаних системами точного заходження на посадку й посадок за приладами, значення 50, 175 та 300 метрів можуть не використовуватись;

7) у випадку початку, припинення або зміни інтенсивності будь-якого з таких явищ погоди або їх комбінацій:

опади, що замерзають (переохолоджені);

помірні (видимість 1 - 2 кілометри) або сильні (видимість менше 1 кілометра) опади (в тому числі зливи);

гроза з опадами;

пилова буря;

піщана буря;

смерч;

8) у випадку початку або припинення будь-якого з таких явищ погоди або їх комбінацій:

туман, що замерзає;

гроза без опадів;

пиловий, піщаний або сніговий поземок;

пилова, піщана або снігова низова хуртовина;

шквал;

9) висота нижньої межі нижнього шару хмар, кількість яких відповідає скороченню BKN або OVC, збільшується й досягає чи перевищує одне або кілька з таких значень, або висота нижньої межі нижнього шару хмар, кількість яких відповідає скороченню BKN або OVC, зменшується й стає меншою одного чи декількох із таких значень:

30, 60, 150 або 300 метрів;

450 метрів - у разі виконання польотів за ПВП;

10) кількість хмар у шарі нижче 450 метрів зміниться:

від SCT або менше до BKN або OVC; чи

від BKN або OVC до SCT або менше;

11) небо закрито і вертикальна видимість поліпшується і досягає або перевищує одне чи кілька з таких значень або вертикальна видимість погіршується й стає меншою за одне чи кілька з таких значень:

30, 60, 150 або 300 метрів;

12) будь-які інші критерії, що базуються на експлуатаційних мінімумах конкретного аеродрому та погоджені аеродромним метеорологічним органом та заінтересованими експлуатантами.

5. Перелік критеріїв для випуску місцевих спеціальних зведень погоди включає:

1) величини, що відповідають експлуатаційним мінімумам основних експлуатантів, які використовують цей аеродром;

2) величини, що задовольняють інші вимоги органів ОПР та експлуатантів, що використовують цей аеродром;

3) наявну додаткову інформацію щодо особливих явищ/умов погоди, які виникають у зонах заходження на посадку та набору висоти;

4) підвищення температури повітря на 2 °C або більше порівняно зі значенням, вказаним в останньому зведенні погоди, починаючи з +30 °C, або альтернативні граничні значення, що узгоджені з органом ОПР та експлуатантами, які використовують цей аеродром;

5) величини, які є критеріями для складання зведень SPECI.

6. Перелік критеріїв та період випуску місцевих спеціальних зведень погоди, які перелічено в підпунктах 7, 9, 10 пункту 4 цієї глави, може бути уточнено на відповідних аеродромах за погодженням з органами ОПР та заінтересованими експлуатантами.

7. У випадку, коли одночасно з погіршенням одного елемента погоди спостерігається поліпшення іншого, випускається єдине спеціальне зведення погоди, що вважається зведенням про погіршення погоди.

8. Спеціальні зведення SPECI про погіршення умов погоди розповсюджуються відразу після проведення спостереження. Спеціальні зведення SPECI про погіршення одного елемента та при одночасному поліпшенні іншого елемента розповсюджуються відразу після проведення спостереження.

Спеціальні зведення SPECI про поліпшення умов погоди розповсюджуються тільки за умови збереження поліпшення протягом 10 хвилин. За визначеними умовами до зведень вносяться корективи перед їх розповсюдженням для зазначення умов погоди, що превалювали наприкінці 10-хвилинного періоду.

9. Місцеві спеціальні зведення передаються місцевим органам обслуговування повітряного руху відразу при виникненні визначених умов. Однак на підставі договору провайдера метеорологічного обслуговування з відповідним органом обслуговування повітряного руху їх можна не випускати стосовно:

1) будь-якого елемента, для реєстрації якого місцевий орган ОПР має ПД, аналогічний встановленому в пункті спостережень та забезпеченому функцією оновлення інформації, що включається до місцевих регулярних та спеціальних зведень;

2) дальності видимості на ЗПС, коли про всі зміни в межах однієї або декількох поділок за шкалою, що використовується для відліку, повідомляється місцевий орган ОПР фахівцем, що проводить спостереження на аеродромі.

Місцеві спеціальні зведення також надаються експлуатантам та іншим аеродромним користувачам.

10. На аеродромах з обмеженим періодом роботи випуск зведень SPECI поновлюється після поновлення випуску зведень METAR.

Завчасність поновлення випуску місцевих спеціальних зведень визначається аеродромним метеорологічним органом за погодженням з відповідним органом ОПР.

Зразок спеціального зведення SPECI та зразок місцевого спеціального зведення SPECIAL, діапазони та дискретність числових елементів, що містяться в цих зведеннях, наведено у зведенні про погоду на аеродромі.

4. Метеорологічні спостереження та метеорологічна інформація для зльоту й посадки повітряних суден

1. Для забезпечення зльоту та посадки ПС органам ОПР надаються поточні дані метеорологічних спостережень, що представлені на ПД АСМС (АМС) або на дисплеях автономних метеорологічних приладів.

2. За відсутності в органах ОПР ПД АСМС або дисплеїв автономних метеорологічних приладів остання метеорологічна інформація, що необхідна для забезпечення зльоту та посадки ПС, надається відповідному органу ОПР якнайшвидше, але не пізніше ніж за 2 хв. після запиту, фахівцем, що проводить спостереження, з обов'язковою реєстрацією змісту метеорологічної інформації у відповідному журналі.

5. Формат метеорологічних зведень

1. Місцеві регулярні та спеціальні зведення випускаються відкритим текстом зі скороченнями відповідно до таблиці 3 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

2. Зведення про погоду на аеродромі випускаються та розсилаються у кодових формах METAR та SPECI відповідно до таблиці 4 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

3. Зведення METAR та SPECI за умови їх розповсюдження у цифровому вигляді форматуються відповідно до моделі глобального обміну інформацією з використанням розширюваної мови розмітки (XML) / географічної мови розмітки (GML).

4. Зведення METAR та SPECI при розповсюдженні їх у цифровій формі супроводжуються відповідними метаданими.

Інструктивний матеріал щодо моделі обміну інформацією, XML/GML та профілю метаданих наведено у Керівництві з обміну цифровою авіаційною метеорологічною інформацією DOC 10003 ICAO.

6. Взаємодія між провайдерами метеорологічного обслуговування та органами обслуговування повітряного руху

1. Між провайдером метеорологічного обслуговування та відповідним органом ОПР узгоджуються:

1) забезпечення наявності в органах ОПР дисплеїв для відображення інформації АСМС (АМС);

2) повірка, калібрування та технічне обслуговування ПД, дисплеїв або покажчиків значень метеорологічних величин автономних метеорологічних приладів;

3) використання ПД, дисплеїв або покажчиків автономних метеорологічних приладів персоналом органів ОПР;

4) надання метеорологічної інформації, яка надходить з борту ПС, що виконує зліт або посадку (наприклад, про зсув вітру);

5) надання (за наявності) метеорологічної інформації, яка надходить від метеорологічного радіолокатора.

2. Інформація щодо метеорологічного обслуговування органів ОПР на аеродромі, місцеві особливості метеорологічного обслуговування узгоджуються на локальному рівні та вносяться до інструкції з метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі.

7. Метеорологічні спостереження за приземним вітром і повідомлення даних у зведеннях

1. При проведенні спостережень вимірюються середній напрямок приземного вітру відносно географічного меридіана (дійсний вітер) та його середня швидкість, а також значні зміни напрямку й швидкості вітру.

2. Спостереження за вітром проводяться на висоті 10 метрів ± 1 метр над рівнем землі.

Репрезентативність спостережень за приземним вітром забезпечується шляхом використання датчиків, що розташовані на аеродромі, відповідно до нормативних документів.

Для отримання найбільш достовірних даних про вітер уздовж ЗПС та в зонах приземлення датчики для проведення спостережень за приземним вітром, дані яких включаються до місцевих зведень погоди, встановлюються поблизу зон приземлення ЗПС.

На аеродромах, де через місцеві топографічні особливості або переважаючі погодні умови спостерігаються значні розбіжності в значеннях приземного вітру на різних ділянках ЗПС, встановлюються додаткові датчики вітру.

3. За відсутності на аеродромі АСМС дисплеї для відображення параметрів приземного вітру або покажчики, пов'язані з кожним автономним датчиком, встановлюються на робочому місці органу ОПР.

При цьому усереднені значення та значні зміни напрямку і швидкості вітру для кожного датчика вітру визначаються та відображаються автоматично.

4. Результати спостережень за вітром повідомляються у зведеннях погоди так:

1) у зведеннях METAR, SPECI зазначаються дані, репрезентативні для зони приземлення (робочої ЗПС). За наявності кількох ЗПС або інших місцевих особливостей зазначаються дані датчика - найбільш важливі в експлуатаційному відношенні значення;

2) у зведеннях MET REPORT, SPECIAL після назви елемента (WIND) зазначаються дані, виміряні вздовж ЗПС (зона приземлення та кінець ЗПС);

3) у повідомленнях про приземний вітер за запитом диспетчера УПР зазначаються дані, виміряні вздовж ЗПС, якщо вони призначені для ПС, що вилітають, а для ПС, що прибувають, - репрезентативні для зони приземлення (робочої ЗПС).

5. У місцевих зведеннях погоди та у повідомленнях про приземний вітер, що надаються за запитом диспетчера УПР відповідно до підпункту 3 пункту 4 цієї глави, вказується магнітний вітер шляхом внесення до виміряного значення дійсного напрямку приземного вітру поправки на магнітне схилення аеродрому, якщо вона становить 5 градусів та більше.

При додатному магнітному схиленні аеродрому його значення віднімається від усереднених за 2 хвилини неокруглених значень напрямку приземного вітру, а при від'ємному - додається.

6. Для місцевих регулярних зведень, місцевих спеціальних зведень і зведень METAR та SPECI, а також для дисплеїв вітру, що використовуються у місцях розташування органів ОПР для відображення відхилень від середньої швидкості вітру (пориви), період осереднення при вимірюванні відхилень від середньої швидкості вітру (пориви), дані про які сповіщаються у зведеннях, згідно з підпунктом 3 пункту 9 цієї глави має бути 3 секунди.

7. Період усереднення для спостережень за вітром становить:

1) 10 хвилин для зведень METAR, SPECI, проте якщо в цей 10-хвилинний період має місце помітна нестабільність напрямку та/або швидкості вітру, при визначенні середніх значень потрібно використовувати тільки дані, отримані після такого періоду нестабільності, і в цьому випадку зазначений часовий інтервал буде відповідно скорочуватися. Помітна нестабільність має місце, якщо протягом принаймні 2 хвилин спостерігається різка й стійка зміна напрямку вітру на 30° та більше при швидкості вітру 5 м/с та більше до зміни чи після неї або зміна швидкості вітру на 5 м/с та більше;

2) 2 хвилини для місцевих регулярних і спеціальних зведень та для даних, що виводяться на ПД або дисплеї від автономних метеорологічних приладів, які встановлено на робочих місцях органів ОПР, а також на запит диспетчера УПР або диспетчера польотної інформації.

8. У зведеннях погоди напрямок приземного вітру надається у значеннях, кратних 10 магнітним градусам (у місцевих зведеннях) або 10 істинним градусам (у зведеннях METAR, SPECI), а швидкість - у значеннях, кратних 1 м/с.

9. У зведеннях погоди в групі приземного вітру зазначаються:

1) одиниці виміру (метри за секунду);

2) відхилення від середнього напрямку вітру за останні 10 хвилин, якщо загальна зміна становить 60° або більше:

у випадках, коли повний діапазон змін становить 60° або більше, але менше 180°, а швидкість вітру становить 1,5 м/с або більше, такі зміни напрямку зазначаються у вигляді двох екстремальних значень, в межах яких спостерігались зміни напрямку вітру;

у випадках, коли повний діапазон змін становить 60° або більше, але менше 180°, а швидкість вітру становить менше 1,5 м/с, напрямок вітру повідомляється як змінний без зазначення середнього напрямку вітру;

у випадках, коли повний діапазон змін становить 180° і більше (наприклад, при проходженні купчасто-дощової хмарності над аеродромом), напрямок вітру повідомляється як змінний без зазначення середнього напрямку вітру;

3) відхилення від середньої швидкості вітру (пориви) за останні 10 хвилин зазначаються у випадках, коли максимальна швидкість вітру більша за середню швидкість:

на 2,5 м/с або більше - для включення лише до місцевих регулярних та спеціальних зведень на аеродромах, де застосовуються процедури зменшення шуму;

на 5 м/с або більше - в інших випадках;

4) у випадках, коли швидкість вітру становить менше 0,5 м/с, вона зазначається як штиль;

5) у випадках, коли спостерігається швидкість вітру 50 м/с або більше, вона вноситься як значення більше ніж 49 м/с;

6) у випадках, коли в цей 10-хвилинний період має місце помітна нестабільність напрямку та/або швидкості вітру, зазначаються лише ті відхилення від середнього напрямку та/або швидкості вітру, які спостерігалися після такого періоду нестабільності.

10. У місцевих регулярних і спеціальних зведеннях у групі приземного вітру:

1) якщо спостереження за вітром ведуться з декількох місць уздовж ЗПС, також зазначаються місця проведення спостережень, для яких ці значення є репрезентативними;

2) якщо використовуються кілька ЗПС і спостереження за вітром ведуться стосовно цих ЗПС, вказуються наявні значення вітру для кожної ЗПС і зазначаються смуги, до яких належать ці значення;

3) якщо у зведенні зазначається відхилення від середнього напрямку вітру згідно з абзацом третім підпункту 2 пункту 9 цієї глави, вказуються два екстремальні значення, в межах яких спостерігались зміни вітру;

4) якщо у зведенні вказуються відхилення від середньої швидкості вітру (пориви) згідно з підпунктом 3 пункту 9 цієї глави, вони вказуються як максимальне та мінімальне значення швидкості вітру.

11. Якщо в зведеннях METAR, SPECI вказується відхилення від середньої швидкості вітру згідно з підпунктом 3 пункту 9 цієї глави, крім середньої швидкості, вноситься значення максимальної виміряної швидкості. Мінімальна швидкість вітру при цьому не вноситься.

8. Метеорологічні спостереження за видимістю та повідомлення даних у зведеннях

1. Видимість вимірюється або спостерігається, а дані про неї повідомляються в метрах або кілометрах.

2. При використанні інструментальних систем видимість вимірюється на висоті приблизно 2,5 метра від рівня відповідного порога ЗПС.

Репрезентативність спостережень за видимістю забезпечується шляхом використання датчиків, розташованих на аеродромі відповідно до нормативних документів.

Датчики для спостережень за видимістю, дані вимірювань яких використовуються для складання місцевих зведень погоди, розташовуються так, щоб отримати найбільш достовірну інформацію про видимість уздовж ЗПС та в зоні приземлення.

При визначенні місць спостережень на конкретному аеродромі враховуються довжина ЗПС та місцеві особливості, пов'язані з можливим локальним погіршенням видимості.

В інструментальних системах для вимірювання видимості використовуються трансмісометри та/або вимірювачі прямого розсіювання.

Інструментальні спостереження за видимістю проводяться до максимальних значень, які визначаються технічними характеристиками датчиків.

3. Візуальні спостереження за видимістю на аеродромі проводяться за встановленими або підібраними денними та нічними орієнтирами видимості, до яких відома відстань від місця спостереження. Нічними (світловими) орієнтирами видимості вважаються одиночні вогні помірної інтенсивності, крім вогнів червоного кольору.

4. Перехід від інструментальних до візуальних спостережень за видимістю здійснюється фахівцем, який проводить метеорологічні спостереження, у разі відмови (виходу з ладу) основного та резервного вимірювачів видимості, системи метеорологічних спостережень, а також за умови нестійкої роботи приладів.

Записи про перехід від інструментальних спостережень до візуальних і навпаки, а також про перехід від спостережень за основним приладом до спостережень за резервним здійснюються у відповідному журналі.

5. Для складання зведень METAR, SPECI спостереження за видимістю мають бути репрезентативними для аеродрому.

6. У зведеннях METAR, SPECI результати метеорологічних спостережень за видимістю надаються так:

1) при використанні даних АСМС або АМС вноситься значення переважаючої видимості.

У випадку, якщо видимість в різних напрямках є неоднаковою, а мінімальна видимість відрізняється від переважаючої видимості і її значення становить менше 1500 метрів або менше 50 % від значення переважаючої видимості та менше 5000 метрів, у зведення, крім переважаючої видимості, вносяться також мінімальне значення видимості та її основний напрямок відносно КТА із зазначенням одного з восьми румбів за компасом.

Якщо мінімальна видимість спостерігається в кількох напрямках, вноситься найбільш важливий з точки зору експлуатації напрямок.

У випадку, коли видимість змінюється швидко і визначити переважаючу видимість неможливо, вноситься тільки мінімальне значення видимості без зазначення напрямку;

2) при використанні даних автономних приладів або візуальних спостережень переважаюча видимість не оцінюється. Вноситься мінімальне значення видимості, виміряне вздовж ЗПС за приладами, або значення, визначене за орієнтирами видимості без указівки про напрямок спостереження.

При візуальних спостереженнях за видимістю у сутінках до зведень заноситься більше з визначених за денними і за світловими орієнтирами значень видимості у момент спостереження.

7. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях результати спостережень за видимістю надаються так:

1) при використанні АСМС або АМС після назви елемента (VIS) зазначаються значення видимості, репрезентативні для зони приземлення та додатково за необхідності (за узгодженням з органами ОПР аеродрому з урахуванням правил виконання польотів) репрезентативні значення для середини та кінця ЗПС. При цьому вказуються одиниці вимірювання та місця проведення спостережень.

У випадку, якщо використовуються кілька ЗПС, визначені значення видимості включаються із зазначенням тих смуг, до яких ці значення видимості належать;

2) при використанні автономних метеорологічних приладів або при візуальних спостереженнях включається одне мінімальне значення видимості.

8. У зведеннях погоди зазначають: при видимості менше 800 метрів - у значеннях, кратних 50 метрам; при видимості від 800 метрів до 5 кілометрів - у значеннях, кратних 100 метрам; при видимості від 5 до 10 кілометрів - у значеннях, кратних 1 кілометру; при видимості 10 кілометрів і більше її зазначають як 10 кілометрів, за винятком тих випадків, коли умови погоди дозволяють використовувати термін "CAVOK".

Будь-яке значення видимості, що не вкладається точно в шкалу даних повідомлень про видимість, округлюється в менший бік до найближчої поділки зазначеної шкали.

9. При використанні АСМС або АМС вихідні дані оновлюються на ПД як мінімум кожні 60 секунд.

Період усереднення значень видимості становить:

1) 10 хвилин для зведень METAR, SPECI, проте якщо протягом 10-хвилинного періоду, що безпосередньо передує спостереженню, має місце помітна нестабільність значень видимості, при визначенні середніх значень використовуються тільки дані, отримані після такого періоду нестабільності.

Помітна нестабільність має місце, коли протягом принаймні 2 хвилин спостерігаються різкі й стійкі зміни видимості, що досягають або перевищують критерії для складання спеціальних зведень, передбачених у підпункті 4 пункту 4 глави 3 цього розділу;

2) 1 хвилина для зведень MET REPORT, SPECIAL, поточних даних, що надаються на ПД, встановлені в органах ОПР, а також на запит диспетчера УПР або диспетчера польотної інформації;

3) за відсутності АСМС або АМС до зведень погоди заноситься значення видимості на час спостереження без усереднення.

10. Видимість згідно з терміном "видимість з авіаційною метою", наведеним у пункті 4 розділу I цих Авіаційних правил, визначається АСМС за відповідним алгоритмом розрахунку на аеродромах, ЗПС яких обладнано світлосигнальними системами вогнів високої інтенсивності. Такі АСМС повинні мати у своєму складі датчики яскравості фону.

На інших аеродромах при проведенні інструментальних спостережень за видимістю визначається метеорологічна оптична дальність видимості (MOR), що включається до зведень погоди як значення видимості.

9. Визначення дальності видимості на ЗПС і повідомлення даних у зведеннях

1. Визначення дальності видимості на ЗПС здійснюється на всіх ЗПС, призначених для використання протягом періодів пониженої видимості, зокрема на:

1) ЗПС, обладнаних для точного заходження на посадку і призначених для виконання заходження на посадку і посадок за приладами за категорією I ICAO;

2) ЗПС, обладнаних для точного заходження на посадку і призначених для виконання заходження на посадку і посадок за приладами за категоріями II, III ICAO;

3) ЗПС, що використовуються для зльоту та обладнані боковими вогнями та/або осьовими вогнями високої інтенсивності.

2. Результати визначення дальності видимості на ЗПС повідомляються в метрах протягом періодів, коли хоча б одне з виміряних значень видимості або значення дальності видимості на ЗПС становить менше ніж 1500 метрів.

3. Визначені значення дальності видимості на ЗПС є репрезентативними для таких частин ЗПС:

1) зони приземлення ЗПС, не обладнаних засобами точного заходження на посадку та посадки або обладнані для заходжень на посадку і посадок за приладами за категорією I ICAO;

2) зони приземлення, середина ЗПС, призначені для виконання заходження на посадку і посадок за приладами за категорією II ICAO;

3) зони приземлення, середня точка і дальній кінець ЗПС, призначені для виконання заходжень на посадку і посадок за приладами за категорією III ICAO.

4. Для визначення дальності видимості на ЗПС використовуються інструментальні системи, що базуються на трансмісометрах та вимірювачах прямого розсіювання.

5. Про відмову автоматизованого обладнання, що використовується для визначення дальності видимості на ЗПС, терміново повідомляють керівника польотів АДВ, орган AFIS, відповідальну особу аеродрому/аеропорту.

6. При використанні АСМС або АМС вихідні дані щодо дальності видимості на ЗПС оновлюються на ПД як мінімум кожні 60 секунд для забезпечення отримання поточних репрезентативних значень, період усереднення яких становить:

1) 1 хвилину для місцевих регулярних і спеціальних зведень, поточних даних, що надаються на ПД в органи ОПР, а також на запит диспетчера УПР або диспетчера польотної інформації;

2) 10 хвилин для зведень METAR, SPECI, проте якщо протягом 10-хвилинного періоду, що безпосередньо передує спостереженню, має місце помітна нестабільність значень дальності видимості на ЗПС, при визначенні середніх значень використовуються тільки дані, отримані після такого періоду нестабільності.

Помітна нестабільність має місце у випадку, коли протягом принаймні 2 хвилин спостерігаються різкі й стійкі зміни дальності видимості на ЗПС, що досягає або перевищує граничні значення 800, 550, 300 та 175 метрів.

7. Розрахунки дальності видимості на ЗПС проводяться окремо для кожної наявної ЗПС. Для розрахунків, що використовуються у зведеннях MET REPORT, SPECIAL, використовується така сила вогнів:

1) для ЗПС із увімкнутими вогнями та при силі світла, яка перевищує 3 % від максимальної сили світла, - сила світла вогнів, що фактично використовуються на ЗПС;

2) для ЗПС із увімкнутими вогнями та при силі світла вогнів, яка становить 3 % або менше від максимальної сили світла вогнів, - оптимальна сила світла вогнів, що використовуються при експлуатації у переважаючих умовах;

3) для ЗПС із вимкнутими вогнями (або з найменшим регулюванням світла в очікуванні відновлення польотів) - оптимальна сила світла вогнів, що використовуються при експлуатації у переважаючих умовах.

У зведеннях METAR, SPECI наводяться значення дальності видимості на ЗПС, які розраховано за максимальними значеннями сили світла вогнів, що використовуються на ЗПС.

8. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях, у зведеннях METAR і SPECI дані про дальність видимості на ЗПС при їх значеннях менше 400 метрів повідомляються у значеннях, кратних 25 метрам, при значеннях від 400 до 800 метрів - кратних 50 метрам і при значеннях більше ніж 800 метрів - кратних 100 метрам. Будь-яке значення дальності видимості на ЗПС, що спостерігається, котре точно не вкладається в шкалу відліку, що використовується, округляється в менший бік до наступного нижчого значення шкали.

9. Нижньою межею оцінки дальності видимості на ЗПС вважається значення 50 метрів, а верхньою - 2000 метрів.

У випадках, коли значення дальності видимості на ЗПС є вищими за верхню межу вимірювання 2000 метрів, вони вказуються у зведеннях MET REPORT, SPECIAL зі скороченням "ABV" (ABV 2000М), а у зведеннях METAR, SPECI - зі скороченням "P" (P2000).

У випадках, коли значення дальності видимості на ЗПС є нижчими за нижню межу системи вимірювання, вони вказуються у зведеннях MET REPORT, SPECIAL зі скороченням "BLW", а у зведеннях METAR, SPECI - зі скороченням "M", за яким вказується мінімальне значення, яке може визначатися даною системою.

На аеродромах, ЗПС яких не обладнані світлосигнальними системами вогнів високої інтенсивності, а також на аеродромах, ЗПС яких обладнані вогнями високої інтенсивності, в періоди, коли світлосигнальні системи не працюють з технічних причин, дальність видимості на ЗПС не розраховується, не вноситься до зведень погоди та не відображається на ПД.

10. До зведень METAR, SPECI вноситься значення дальності видимості на ЗПС, репрезентативне для зони приземлення (робочої ЗПС), без зазначення місця спостережень, а за наявності кількох ЗПС - значення дальності видимості на ЗПС для кожної з них, та зазначаються смуги, до яких належать ці значення.

11. При використанні АСМС до зведень METAR, SPECI включається інформація про зміни дальності видимості на ЗПС протягом 10-хвилинного періоду, що передує спостереженню.

При цьому, якщо протягом перших 5 хвилин середнє значення відрізнялося на 100 метрів і більше від середнього значення за другі 5 хвилин, використовуються скорочення "U" - коли спостерігається виражена тенденція до збільшення; "D" - коли спостерігається тенденція до зменшення; "N" - коли протягом 10 хвилин фактичні коливання не свідчать про наявність виразної тенденції зміни. За відсутності інформації про наявність тенденції зміни дальності видимості на ЗПС ніякі із вищезгаданих скорочень до зведення не вносяться.

12. До зведень MET REPORT, SPECIAL після назви елемента (RVR) вносяться значення дальності видимості на ЗПС, репрезентативні для зони приземлення, середини (за наявності) й кінця ЗПС, одиниці виміру та місця спостережень, що позначаються такими скороченнями: "TDZ" - зона приземлення, "MID" - середина ("MID1" та "MID2" - для довгих ЗПС), "END" - кінець ЗПС.

У випадку використання декількох ЗПС вносяться значення дальності видимості для кожної ЗПС і зазначаються смуги, до яких належать ці значення.

На запит диспетчера УПР або диспетчера польотної інформації надається інформація про значення дальності видимості на ЗПС для кожного місця її визначення.

10. Метеорологічні спостереження за поточною погодою і повідомлення даних у зведеннях

1. На аеродромі здійснюються спостереження за поточною погодою та за необхідності передаються дані таких спостережень. Вказуються принаймні такі явища поточної погоди: дощ, мряка, сніг, опади, що замерзають (включаючи їх інтенсивність), імла, серпанок, туман та грози (включаючи грози на околицях аеродрому).

2. При здійсненні спостережень за явищами поточної погоди за допомогою інструментальних систем спостережень вони повинні надавати репрезентативні дані щодо умов погоди на аеродромі.

3. Інформація про поточну погоду в зведеннях MET REPORT, SPECIAL є репрезентативною для умов на аеродромі. Інформація про поточну погоду у зведеннях METAR, SPECI є репрезентативною щодо умов погоди на аеродромі, а стосовно певних явищ погоди - для його околиць в межах приблизно від 8 до 16 кілометрів від КТА.

За умови використання інструментальних систем для спостереження за явищами поточної погоди інформація повинна бути репрезентативною для аеродрому.

У зведеннях MET REPORT, SPECIAL зазначаються тип та характеристика явищ поточної погоди, що спостерігаються, і надається оцінка відповідно до їх інтенсивності.

У зведеннях METAR, SPECI зазначаються тип та характеристика явищ поточної погоди, що спостерігаються, і надається оцінка відповідно до їх інтенсивності або близькості до аеродрому.

Прийняті скорочення для явищ поточної погоди та критерії для внесення до зведень погоди, включаючи їх інтенсивність або близькість до аеродрому, наведено у таблицях 6 - 8 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

4. У зведеннях погоди AUTO (отримуються від АМС) у випадку неможливості визначення явищ поточної погоди через відмову датчика АМС дані про поточну погоду замінюються знаком "//", а у випадку неможливості визначення зливових опадів за допомогою автоматичної системи вимірювання з використанням методу, що враховує наявність конвективних хмар, не застосовується дескриптор "SH" (зливовий).

5. Гроза на аеродромі фіксується з моменту, коли спостерігачем зафіксовано перший гуркіт грому незалежно від того, чи спостерігається блискавка або опади на аеродромі. Відстань до грози оцінюється за проміжком часу між блискавкою й наступним громом. Якщо цей проміжок становить 24 секунди й менше (відстань до грози 8 кілометрів і менше), гроза оцінюється як гроза на аеродромі, якщо більше 24 секунд (відстань до грози більше 8 кілометрів), гроза оцінюється як гроза на околицях аеродрому.

Гроза вважається такою, що закінчилась на аеродромі або на його околицях, якщо протягом 10 хвилин спостерігач не чує грому або проміжок часу між блискавкою та наступним громом становить 48 секунд і більше, що свідчить про переміщення грози за межі околиць аеродрому.

Гроза, визначена спостерігачем як гроза на околицях аеродрому, в зведеннях MET REPORT / SPECIAL зазначається у групі додаткової інформації відкритим текстом із прийнятими скороченнями ICAO: дескриптор "TS", далі напрямок (за можливості), в якому гроза спостерігається, із зазначенням одного або кількох із восьми румбів компаса, наприклад "TS NW" (гроза на околиці аеродрому на північному заході). За можливості зазначається напрямок, в якому гроза переміщується, наприклад "TS NW MOV E" (гроза на околиці аеродрому на північному заході, переміщується на схід).

6. Інформація про початок та закінчення на аеродромі та його околицях явищ поточної погоди, пов'язаних із грозовою діяльністю (гроза, град, шквал, смерч, сильні зливи), а також відповідні дані спостережень метеорологічних станцій, розташованих поблизу аеродрому, відразу повідомляються гучномовним або телефонним зв'язком відповідним органам ОПР, що здійснюють диспетчерське обслуговування аеродромного руху та підходу або органу AFIS, а також керівнику польотів аеродрому. При цьому вказуються час спостереження, місцезнаходження явища та (за можливості) напрямок переміщення.

Перелік метеорологічних станцій, інформація з яких підлягає передачі відповідному органу ОПР, погоджується із цим органом.

11. Метеорологічні спостереження за хмарністю та повідомлення даних у зведеннях

1. Проводяться спостереження і повідомляються дані про кількість, форму та ВНМХ, необхідні для опису значимої для польотів хмарності. При тумані, сильних опадах або інших явищах, коли стан неба визначити неможливо, повідомляються дані про вертикальну видимість.

Дані про ВНМХ та вертикальну видимість передаються в метрах.

2. ВНМХ або вертикальна видимість визначається за допомогою приладів.

За умови, коли в шарі хмарності є значні розриви, внаслідок чого висота хмарності не може бути визначена за допомогою приладів, ВНМХ визначається за даними екіпажів ПС.

3. Спостереження за хмарністю, результати яких призначені для використання в місцевих регулярних та спеціальних зведеннях погоди, мають бути репрезентативними для порога(ів) робочої(их) ЗПС, а у зведеннях METAR, SPECI - для аеродрому та його околиць.

4. Репрезентативність інструментальних спостережень за ВНМХ забезпечується датчиками або приладами, розміщеними на аеродромі відповідно до нормативних документів.

На аеродромах, ЗПС яких обладнано системами точного заходження на посадку, ВНМХ, призначена для використання в місцевих регулярних та спеціальних зведеннях погоди, вимірюється за допомогою датчиків, що встановлюються на відстані менше ніж 1200 метрів від посадкового порога ЗПС зі сторони зони заходження на посадку. У випадках, пов'язаних з особливими місцевими умовами, датчики можуть встановлюватися в місцях встановлення датчиків для вимірювання видимості без порушення внутрішньої перехідної поверхні ЗПС.

На аеродромах із ЗПС, обладнаних для неточного заходження на посадку, і на аеродромах з необладнаними ЗПС для вимірювання ВНМХ можуть використовуватися прилади, розміщені в місцях, репрезентативних для аеродрому.

5. ВНМХ надається відносно перевищення аеродрому. При використанні ЗПС, обладнаної для точного заходження на посадку, перевищення порога якої на 15 або більше метрів є нижчим за перевищення аеродрому, ВНМХ надається відносно перевищення порога ЗПС.

6. У зведеннях METAR, SPECI ВНМХ надається у значеннях, кратних 30 метрам, до висоти 3000 метрів. Вертикальна видимість зазначається тільки до висоти 600 метрів у значеннях, кратних 30 метрам.

У зведеннях MET REPORT, SPECIAL та в поточних даних на ПД ВНМХ надається у значеннях, кратних 10 метрам, до висоти 150 метрів включно: кратних 30 метрам - у діапазоні від 150 до 3000 метрів, а вертикальна видимість - у значеннях, кратних 10 метрам, - до висоти 150 метрів, в значеннях, кратних 30 метрам, - у діапазоні від 150 до 600 метрів.

Будь-яке значення, що спостерігається і яке точно не вкладається в шкалу відліку, що використовується, округляється в меншу сторону до найближчого низького значення шкали.

7. У зведеннях погоди кількість хмар вказується за допомогою скорочень: "FEW" - декілька, незначна хмарність (1 - 2 октанти), "SCT" - розсіяна хмарність (3 - 4 октанти), "BKN" - розірвана, значна хмарність (5 - 7 октантів), "OVC" - суцільна хмарність (8 октантів).

У випадку, коли значима для польотів хмарність відсутня, вертикальна видимість необмежена, а термін "CAVOK" для опису умов погоди не підходить, використовується скорочення "NSC" (значима для польотів хмарність відсутня).

8. У випадку, коли спостерігаються кілька шарів хмар або окремі масиви значимих для польотів хмар, кількість та ВНМХ указуються в такій послідовності:

1) найнижчий шар або масив незалежно від кількості - FEW, SCT, BKN або OVC;

2) наступний шар або масив, що покриває понад 2/8 небосхилу, - SCT, BKN або OVC;

3) наступний більш високий шар або масив, що покриває понад 4/8 небосхилу, - BKN або OVC;

4) купчасто-дощові (СВ) та/або потужні купчасті хмари значної вертикальної протяжності (TCU), коли вони спостерігаються, але їх не включено до опису шарів хмарності, зазначених у підпунктах 1 - 3 цього пункту.

Форма хмар вказується тільки для CB і TCU. У випадку, коли окремий прошарок (масив) хмар складається із хмар CB і TCU із загальною нижньою межею, форма хмар вказується тільки як CB.

У випадку, коли нижня межа хмар розмита, розірвана або швидко змінюється, у зведенні погоди вказується мінімальне значення ВНМХ.

9. У зведеннях MET REPORT, SPECIAL після назви елемента (CLD):

1) разом з даними про ВНМХ або вертикальну видимість вказуються одиниці виміру (метри);

2) на аеродромах, де використовуються кілька ЗПС і для яких проводяться інструментальні спостереження, вказуються значення ВНМХ для кожної ЗПС із зазначенням смуги, до якої вони належать.

10. У зведеннях погоди AUTO, які отримуються від АМС:

1) у випадку, коли форму хмар неможливо визначити, інформація про неї в кожній групі замінюється знаком "///";

2) у випадку, коли автоматичними засобами не виявлено хмарність, у зведенні використовується скорочення "NCD";

3) у випадку, коли CB або TCU хмарність виявлено, а кількість хмар та/або ВНМХ визначити неможливо, дані про кількість та/або ВНМХ замінюються знаком "///";

4) у випадку, коли небо закрито і немає можливості визначити вертикальну видимість автоматичними засобами внаслідок відмови датчика або системи спостережень, дані про вертикальну видимість замінюються знаком "///".

12. Метеорологічні спостереження за температурою повітря, визначення температури точки роси і повідомлення даних у зведеннях

1. Температура повітря та температура точки роси вимірюються і повідомляються в градусах Цельсія (°C). Спостереження за температурою повітря та температурою точки роси мають бути репрезентативними для усього комплексу ЗПС.

2. У зведеннях погоди дані про температуру повітря та температуру точки роси повідомляються у значеннях, кратних цілим градусам Цельсія. Будь-яке значення, яке спостерігається і точно не вкладається в систему відліку, що використовується, округляється до найближчого цілого градуса Цельсія, при цьому, якщо значення містить 0,5 °C, воно округляється в бік більш високого значення температури до найближчого цілого градуса Цельсія (наприклад, + 2,5 °C округляється до + 3 °C, а - 2,5 °C округляється до - 2 °C).

3. Дані про температуру повітря й точку роси, що включаються до зведень погоди, зазначаються двома цифрами, при цьому значенням менше 10 °C має передувати цифра "0".

У зведеннях METAR, SPECI перед від'ємним значенням ставиться літера "M", а у зведеннях MET REPORT, SPECIAL - скорочення "MS".

У зведеннях MET REPORT, SPECIAL температура повітря позначається літерою "T", а температура точки роси - скороченням "DP".

13. Метеорологічні спостереження за значеннями атмосферного тиску і повідомлення даних у зведеннях

1. Атмосферний тиск вимірюється, а значення QNH та QFE обчислюються з урахуванням усіх поправок та повідомляються в гектопаскалях або міліметрах ртутного стовпчика.

2. За рівень відліку тиску QFE приймається перевищення аеродрому.

Якщо ЗПС не обладнано для точного заходження на посадку, а різниця висот порогів та перевищення аеродрому складає 2 метри та більше, а також якщо ЗПС обладнано для точного заходження на посадку, значення QFE розраховуються відносно відповідного перевищення порога ЗПС.

3. Дані про тиск QNH та QFE, що включаються до зведень погоди, розраховуються до десятої долі гектопаскаля або десятої долі міліметра ртутного стовпчика і включаються до зведень погоди у значеннях, кратних цілим гектопаскалям, - із використанням чотирьох цифр або цілим міліметрам ртутного стовпчика із використанням трьох цифр.

Будь-яке значення, яке не вкладається у зазначену шкалу відліку, округляється у менший бік до найближчого цілого значення.

4. До місцевих регулярних та спеціальних зведень включаються такі дані про тиск:

1) значення тиску QNH;

2) значення тиску QFE на регулярній основі включається на підставі консультацій між аеродромним метеорологічним органом, органом ОПР та відповідними експлуатантами;

3) інформація про одиниці виміру значень QNH, QFE;

4) коли дані про тиск QFE необхідні для кількох ЗПС, включаються значення QFE, що стосуються кожної ЗПС, та вказуються ЗПС, до яких ці значення належать.

5. До зведень METAR, SPECI включається тільки одне значення тиску QNH без зазначення одиниць вимірювання.

14. Додаткові метеорологічні спостереження та додаткова інформація у зведеннях

1. До групи додаткової інформації зведень METAR, SPECI включаються такі дані:

1) інформація про фактичний зсув вітру у формах: "WS R12" (зсув вітру на ЗПС 12), або "WS R18R[L]" (зсув вітру на ЗПС 18 права [ліва]), або "WS ALL RWY" (зсув вітру на всіх робочих ЗПС) за даними спостережень з борту ПС;

2) стан ЗПС (неметеорологічні спостереження), що надається аеродромною службою в кодованому вигляді.

2. У зведеннях MET REPORT, SPECIAL до групи додаткової інформації заносяться відомості про наявність визначених особливих явищ/умов погоди в зонах заходження на посадку та набору висоти за даними спостережень з борту ПС та наземних спостережень згідно з переліком метеорологічних станцій, складеним на підставі консультацій з органами ОПР аеродрому.

Додаткова інформація включається до зведення з використанням відкритого тексту зі скороченнями, прийнятими ICAO, із зазначенням місцезнаходження та за можливості переміщення особливих явищ погоди.

Особливі явища/умови погоди, які підлягають внесенню до зведення в групі додаткової інформації:

купчасто-дощова хмарність - CB;

гроза - TS;

помірна або сильна турбулентність - MOD TURB, SEV TURB;

град - GR;

лінія сильного шквалу - SEV SQL;

помірне або сильне обледеніння - MOD ICE, SEV ICE;

опади, що замерзають (переохолоджені), - FZDZ, FZRA;

піщана або пилова буря - SS, DS;

сильна гірська хвиля - SEV MTW;

снігова низова хуртовина - BLSN;

смерч - FC;

зсув вітру -WS.

Для опису місцезнаходження застосовуються такі скорочення ICAO: "IN APCH" (в зоні заходження на посадку); "IN CLIMB-OUT" (в зоні набору висоти); "RWYnn[n]" (робоча ЗПС) тощо.

Формат та приклади включення додаткової інформації в зведення MET REPORT, SPECIAL наведено в таблиці 3 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

Якщо не надходить нова інформація про особливі явища/умови погоди в зонах заходження на посадку та набору висоти, період для включення останньої інформації до місцевих зведень визначається такими умовами:

період збереження у зведеннях інформації про турбулентність та обледеніння за даними донесень з борту ПС визначається синоптиком залежно від метеорологічних умов;

період збереження у зведеннях інформації про фактичний зсув вітру за даними донесень з борту ПС не перевищує стандартний проміжок часу між випусками регулярних зведень погоди з часу складання останнього регулярного зведення;

період збереження у зведеннях інформації про інші особливі явища/умови погоди не перевищує стандартний проміжок часу між випусками регулярних зведень погоди з часу складання останнього регулярного зведення.

15. Радіолокаційні метеорологічні спостереження

1. Радіолокаційні метеорологічні спостереження проводяться за допомогою метеорологічних радіолокаторів, у тому числі доплерівських, з метою отримання інформації про просторовий розподіл зон хмарності і пов'язаних з ними зон опадів, особливих явищ погоди (сильні зливові опади, гроза, град, шквал, зсув вітру тощо), їх переміщення, еволюцію та доведення цих даних користувачам: аеродромним метеорологічним органам, органам метеорологічного стеження, органам ОПР, експлуатантам аеропортів, ПС та іншим.

Метеорологічні радіолокатори можуть встановлюватися як на території аеродромів, так і за їх межами.

2. Спостереження з використанням ДМРЛ проводяться цілодобово в максимальному радіусі огляду, що визначається технічними характеристиками обладнання та видом спостереження, з дискретністю обробки та видачі даних 10 - 15 хвилин.

Дані спостережень ДМРЛ у формі метеорологічних радіолокаційних карт або іншому форматі передаються в режимі, наближеному до реального часу (періодичність 10 - 15 хвилин), на абонентські пункти або автоматизовані робочі місця користувачів.

3. Радіолокаційні метеорологічні спостереження з використанням МРЛ проводяться в максимальному радіусі огляду локатора.

Якщо в радіусі 100 кілометрів виявлені зливові, грозові або градові осередки купчасто-дощових хмар, спостереження проводяться в режимі "Шторм" із періодичністю 30 хвилин для неавтоматизованих МРЛ та 10 - 15 хвилин для автоматизованих МРЛ. Ці дані надаються органам ОПР та аеродромному метеорологічному органу на відповідному аеродромі відкритим текстом гучномовним чи телефонним зв'язком або у графічному форматі у вигляді карт.

4. Інформація МРЛ (ДМРЛ) про зливові, грозові або градові осередки купчасто-дощових хмар в радіусі 100 кілометрів від КТА може включатись до зведень MET REPORT, SPECIAL як допоміжна інформація у такому форматі:

характер осередку;

азимут або сектор розташування осередку;

відстань у кілометрах від ближнього краю радіовідбиття до місця розташування МРЛ (ДМРЛ) або у випадку, коли МРЛ розташований за межами аеродрому, - до КТА;

напрямок переміщення осередку у румбах та швидкість у кілометрах на годину;

тенденція зміни поля радіовідбиття (при автоматизованих спостереженнях).

5. З метою створення композитних метеорологічних радіолокаційних карт організовується обмін інформацією МРЛ (ДМРЛ) у відповідних форматах даних.

16. Зміст зведень погоди

1. Регулярні і спеціальні зведення погоди містять такі елементи:

1) покажчик типу зведення (у зведеннях відкритим текстом - назва зведення, наприклад "погода....");

2) літерний покажчик місцезнаходження аеродрому в кодованих зведеннях та зведеннях MET REPORT, SPECIAL або назва аеродрому в зведенні, що передається відкритим текстом;

3) дата та строк спостереження;

4) покажчик автоматичного або відсутнього зведення;

5) напрямок (в місцевих зведеннях з урахуванням магнітного схилення) та швидкість приземного вітру;

6) видимість;

7) дальність видимості на ЗПС (за наявності розрахунків);

8) поточна погода;

9) кількість, форма (CB або TCU) і ВНМХ або вертикальна видимість;

10) температура повітря і температура точки роси;

11) атмосферний тиск QNH (в місцевих зведеннях та зведеннях, що передаються відкритим текстом, може зазначатись додатково тиск QFE);

12) додаткова інформація;

13) прогноз для посадки TREND (за наявності);

14) допоміжна інформація (в зведеннях MET REPORT, SPECIAL на ПД АСМС).

2. Інформація про видимість, дальність видимості на ЗПС, поточну погоду, кількість, форму та ВНМХ замінюється в усіх зведеннях погоди терміном "CAVOK" (гарні погодні умови), якщо одночасно спостерігаються:

видимість 10 кілометрів і більше (мінімальна видимість не зазначається в зведеннях METAR, SPECI відповідно до вимог підпункту 2 пункту 6 глави 8 цього розділу;

відсутність значимої для польотів хмарності;

відсутність явищ поточної погоди, які необхідно зазначати відповідно до глави 9 цього розділу.

3. Зведення MET REPORT та SPECIAL після роздільної групи RMK можуть доповнюватись деякою допоміжною інформацією або ця інформація відображається в окремих вікнах ПД органів ОПР, що здійснюють диспетчерське обслуговування аеродромного руху та підходу або органу AFIS.

До допоміжної інформації належать: попередження про зсув вітру, інформація про фактичний або прогностичний вітер на визначеній органом ОПР висоті, інформація про стан ЗПС в кодованій формі, інформація про зливові, грозові, градові осередки купчасто-дощових хмар за даними спостережень МРЛ в режимі "Шторм" або за даними спостережень ДМРЛ тощо.

V. Спостереження та донесення з борту повітряних суден

1. Види спостережень з борту

1. Метеорологічні спостереження, що проводяться з борту ПС, використовуються для одержання інформації про метеорологічні умови над районами, які є недостатньо охопленими звичайними наземними спостереженнями, а також для одержання інформації про наявність турбулентності, обледеніння, зсуву вітру та інших явищ, що можуть обумовити несприятливий вплив на безпеку польотів ПС.

2. З борту ПС проводяться такі види спостережень:

регулярні спостереження на етапах набору висоти й польоту за маршрутом;

спеціальні та інші нерегулярні спостереження на будь-якому етапі польоту.

2. Регулярні спостереження та донесення з борту повітряних суден

1. Автоматизовані регулярні спостереження з борту ПС із використанням лінії передачі даних "повітря-земля" та при застосуванні залежного автоматичного спостереження (ADS) або режиму S вторинного оглядового локатора проводяться кожні 15 хвилин на етапі польоту за маршрутом і кожні 30 секунд на етапі набору висоти протягом перших 10 хвилин польоту.

2. Якщо ПС не обладнано засобами передачі даних "повітря-земля", екіпажі звільняються від проведення регулярних спостережень з борту ПС.

3. Спеціальні спостереження та донесення з борту повітряних суден

1. Спеціальні спостереження з борту ПС проводяться у випадку, коли мають місце або спостерігаються такі явища/умови погоди:

1) помірна (MOD) або сильна турбулентність (SEV TURB); або

2) помірне (MOD) або сильне обледеніння (SEV ICE); або

3) грози без граду, що приховані, замасковані в хмарності, часті (на значному просторі) або що утворюють лінію зі шквалами (TS); або

4) грози з градом, що приховані, замасковані в хмарності, часті (на значному просторі) або що утворюють лінію зі шквалами (TSGR); або

5) сильна гірська хвиля (SEV MTW); або

6) сильна пилова або піщана буря (HVY SS); або

7) хмара вулканічного попелу (VA CLD);

8) вулканічна діяльність, що передує виверженню, або вулканічне виверження (VA).

2. При використанні мовного зв'язку спеціальні донесення з борту ПС містять такі елементи:

покажчик типу повідомлення;

розділ I - інформація про місцезнаходження:

розпізнавальний індекс ПС;

місцезнаходження або широта та довгота;

час спостереження;

рівень польоту / їхній діапазон;

розділ III - метеорологічна інформація:

явища/умови погоди, що обумовили передачу спеціального донесення з борту ПС, вибираються з переліку, наведеного в пункті 1 цієї глави.

4. Інші нерегулярні спостереження з борту повітряних суден

1. У випадку, коли зустрічаються метеорологічні умови, не зазначені в пункті 1 глави 3 цього розділу (наприклад, зсув вітру), які з точки зору командира ПС можуть вплинути на безпеку польотів або помітно вплинути на ефективність польотів інших ПС, командир ПС сповіщає про це відповідний орган ОПР у найкоротший термін.

2. У випадку, коли до зведення погоди або прогнозу включено інформацію про умови зсуву вітру на етапі набору висоти або заходження на посадку, але фактично зсув вітру не спостерігається, командир ПС має повідомляти про відсутність зсуву вітру відповідний орган ОПР за можливості у найкоротший термін, за винятком випадків, коли командир ПС знає, що відповідний орган ОПР повідомлений про це раніше екіпажем одного з ПС.

3. Обледеніння, турбулентність, зсув вітру не можуть достатньо добре спостерігатися із землі, тому єдиним доказом їхньої наявності в більшості випадків є дані спостережень з борту ПС. Зважаючи на це, аеродромні метеорологічні органи та органи метеорологічного стеження запитують через органи ОПР дані спостережень з борту ПС, що стосуються особливих явищ/умов погоди та інших метеорологічних елементів на будь-якому етапі польоту.

5. Передача даних спостережень з борту ПС

1. Дані спостережень з борту ПС передаються лінією передачі даних "повітря-земля".

Якщо лінія передачі даних "повітря-земля" не забезпечується, дані спеціальних та інших нерегулярних спостережень з борту ПС повідомляються диспетчеру УПР або диспетчеру польотної інформації за допомогою засобів мовного зв'язку.

2. Дані спостережень з борту ПС передаються протягом польоту в момент проведення спостереження або за можливості відразу після їх проведення у формі донесень з борту органам ОПР, з якими підтримується зв'язок.

У донесенні з борту ПС про зсув вітру, що спостерігається на етапі набору висоти та заходження на посадку, вказується тип ПС.

3. Органи ОПР після отримання даних спеціальних спостережень з борту ПС відразу передають їх метеорологічним органам, що здійснюють їхнє метеорологічне обслуговування.

Отримані дані інших нерегулярних спостережень з борту передаються метеорологічним органам у найкоротший термін.

4. У випадку, коли в чергових донесеннях з борту надходить метеорологічна інформація, яку орган ОПР раніше не отримував від метеорологічного органу, або якщо інформація відрізняється від попередньої, про це повідомляється відповідний ОМС або аеродромний метеорологічний орган.

6. Реєстрація, оформлення та подальше розповсюдження даних спостережень з борту повітряних суден

1. Донесення з борту ПС, отримані ОМС або аеродромним метеорологічним органом, реєструються у журналі реєстрації повідомлень з борту у тому вигляді, в якому вони були отримані від органу ОПР або безпосередньо від екіпажу ПС після посадки на аеродромі.

2. У випадку, коли аеродромний метеорологічний орган отримує донесення з борту ПС про наявність на аеродромі або в зонах заходження на посадку та набору висоти явищ/умов погоди або їх комбінацій, отримана інформація включається до групи додаткової інформації зведень погоди згідно з вимогами пунктів 1, 2 глави 14 розділу IV цих Авіаційних правил.

3. Якщо ОМС отримує спеціальне донесення з борту ПС щодо наявності явищ/умов погоди, крім вулканічного попелу, які за висновками синоптика не будуть тривалими, а тому не потребують випуску інформації SIGMET або не є критерієм для складання інформації SIGMET, це донесення оформлюється у форматі спеціального повідомлення з борту ПС AIREP SPECIAL англійською мовою зі скороченнями, прийнятими ICAO.

Після отримання спеціального донесення з борту ПС щодо хмари вулканічного попелу в межах району відповідальності ОМС відразу оформлює повідомлення AIREP SPECIAL і надсилає до VAAC Тулуза та VAAC Лондон каналами AFTN або електронною поштою.

Інструкцію з оформлення результатів донесень з борту ПС наведено в таблиці 1 додатка 4 до цих Авіаційних правил.

4. У випадку, коли аеродромний метеорологічний орган отримує донесення з борту ПС про наявність явищ/умов погоди, які або відповідають критеріям випуску спеціального повідомлення з борту ПС AIREP SPECIAL, або є небезпечними для виконання польотів на низьких рівнях і можуть бути використані для підготовки інформації AIRMET або SIGMET, зміст цього донесення передається доступним засобом зв'язку до ОМС, що здійснює метеорологічне обслуговування польотів на маршруті в межах FIR, де знаходиться аеродром отримання донесення з борту.

За наявності в донесенні з борту даних про вітер, температуру та вологість повітря, що спостерігалися в польоті, вони також повідомляються відповідному ОМС.

7. Реєстрація та надання даних спостережень за вулканічним попелом після польоту

1. У випадку зустрічі в польоті з вулканічним попелом або іншим продуктом вулканічної діяльності членом льотного екіпажу заповнюється міжнародна форма VAR спеціального донесення з борту стосовно вулканічної діяльності.

Примірник форми VAR додається до складу польотної документації, що надається екіпажу ПС на аеродромі вильоту у випадках, коли очікується вплив на політ хмари вулканічного попелу.

2. Форма VAR складається з двох розділів. Перший розділ містить інформацію про розпізнавальний індекс ПС, його місцезнаходження та мінімальний обсяг іншої інформації, що стосується вулканічної діяльності й даних про вітер та температуру повітря на ешелоні польоту, для передачі органу ОПР в польоті.

Другий розділ заповнюється після польоту і на аеродромі посадки здається до аеродромного метеорологічного органу або брифінг-офіса.

3. Отримана аеродромним метеорологічним органом форма VAR, яка заповнена членом льотного екіпажу, передається наявними засобами зв'язку до органу метеорологічного стеження, який є відповідальним за метеорологічне обслуговування FIR, де виявлено вулканічну діяльність.

Інструкція з оформлення результатів донесень з борту ПС наведена в таблиці 2 додатка 4 до цих Авіаційних правил.

VI. Авіаційні прогнози погоди

1. Інтерпретація й використання прогнозів

1. У зв'язку з мінливістю метеорологічних елементів у просторі й у часі, а також через недосконалість методик прогнозування й визначення деяких елементів користувач, який отримує прогноз погоди, розглядає конкретне значення будь-якого зазначеного в прогнозі елемента лише як найбільш ймовірне значення, яке цей елемент може мати протягом періоду дії прогнозу. Вказаний в прогнозі час виникнення прогнозованого явища або зміни будь-якого елемента розглядається як найбільш ймовірний час.

Вимоги щодо складання прогнозів по аеродрому у кодовій формі TAF наведено в додатку 5 до цих Авіаційних правил, а вимоги щодо складання зональних прогнозів GAMET - в додатку 6 до цих Авіаційних правил.

2. Випуск метеорологічним органом нового прогнозу (прогнозу погоди по аеродрому TAF, зонального прогнозу GAMET) означає, що будь-який раніше випущений однотипний прогноз для того самого місця й на той самий період дії (або частина його) автоматично анулюється.

2. Прогнози погоди по аеродрому

1. Прогнози погоди по аеродрому складаються аеродромними метеорологічними органами із синоптичним розділом робіт. Вимоги щодо складання прогнозів по аеродрому у кодовій формі TAF наведено в таблиці 2 додатка 5 до цих Авіаційних правил.

2. Прогнози погоди по аеродрому в кодовій формі ВМО TAF (прогнози TAF) випускаються в установлений строк (не раніше ніж за 1 годину до початку періоду дії) і складаються із короткого повідомлення про очікувані метеорологічні умови на аеродромі протягом визначеного періоду часу.

3. Прогнози по аеродрому розповсюджуються в кодовій формі TAF. Додатково прогнози TAF можуть розповсюджуватись у цифровому форматі відповідно до моделі глобального обміну інформацією ICAO з використанням розширюваної мови розмітки (XML) / географічної мови розмітки (GML).

Інструктивні матеріали щодо моделі обміну інформацією XML/GML та профілю метаданих наведені у Керівництві з обміну цифровою авіаційною метеорологічною інформацією DOC 10003 ICAO.

4. Період дії регулярних прогнозів TAF по аеродромах складає 6, 9, 24 або 30 годин.

Період дії 6- та 9-годинних регулярних прогнозів TAF починається о 00.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 та 21.00 UTC, а 24- та 30-годинних - о 00.00, 06.00, 12.00 та 18.00 UTC або о 03.00, 09.00, 15.00 та 21.00 UTC.

5. Прогнози TAF містять такі елементи:

1) покажчик типу прогнозу;

2) літерний покажчик місцезнаходження аеродрому;

3) дата й час випуску прогнозу;

4) покажчик відсутнього прогнозу (у відповідному випадку);

5) дата та період дії прогнозу;

6) покажчик анульованого прогнозу (у відповідному випадку);

7) приземний вітер;

8) видимість;

9) явища погоди;

10) хмарність;

11) температура повітря (у відповідному випадку);

12) очікувані значні зміни одного або більше елементів протягом періоду дії.

При цьому інформація про хмарність обмежується даними про значиму для польотів хмарність. У тих випадках, коли значима для польотів хмарність не прогнозується і коли термін "CAVOK" не підходить, у прогнозі використовується скорочення "NSC".

Видимість менше 800 метрів вказується у значеннях, кратних 50 метрам; видимість 800 метрів або більше, але менше 5 кілометрів - у значеннях, кратних 100 метрам; видимість 5 кілометрів або більше, але менше 10 кілометрів - у значеннях, кратних 1 кілометру; видимість 10 кілометрів або більше зазначається як 10 кілометрів, за винятком випадків, коли прогнозуються умови для внесення терміна "CAVOK". Термін "CAVOK" не застосовується на гірських аеродромах.

У випадку, коли на аеродромі впроваджено процедури визначення переважаючої видимості, в прогнозах TAF зазначається переважаюча видимість.

У випадку, коли на аеродромі не впроваджено процедури визначення переважаючої видимості або коли спрогнозувати переважаючу видимість неможливо (очікуються зміни видимості за напрямками), в прогнозах TAF зазначається мінімальна видимість.

Зразок прогнозу TAF наведено в таблиці 2 додатка 5 до цих Авіаційних правил, діапазони та дискретність передачі числових елементів, що містяться в прогнозах TAF, - у таблиці 4 додатка 5 до цих Авіаційних правил.

6. Аеродромний метеорологічний орган забезпечує наявність у будь-який час лише одного діючого прогнозу TAF по відповідному аеродрому.

Аеродромний метеорологічний орган, що складає прогнози TAF, здійснює постійний контроль за прогнозами і за потреби швидко вносить до них відповідні корективи. Обсяг тексту прогнозу та кількість зазначених у ньому груп змін зводяться до мінімуму.

7. Внесення корективів або груп змін до прогнозу TAF визначається такими критеріями:

1) відповідно до прогнозу середній напрямок вітру біля поверхні землі зміниться на 60° або більше порівняно із зазначеним раніше, при цьому середня швидкість до та/або після зміни складе 5 м/с або більше;

2) відповідно до прогнозу середня швидкість вітру зміниться на 5 м/с або більше;

3) відповідно до прогнозу відхилення від середньої швидкості приземного вітру (пориви) зміниться на 5 м/с або більше при середній швидкості до/або після зміни 7 м/с або більше;

4) відповідно до прогнозу значення приземного вітру зазнають змін відносно важливих з точки зору експлуатації ЗПС значень. Граничні значення встановлюються аеродромним метеорологічним органом на підставі консультацій з органами ОПР аеродрому та заінтересованими експлуатантами з врахуванням змін вітру, які потребують зміни ЗПС, що використовується, а також свідчать про те, що зміни попутного та бокового компонентів вітру на ЗПС перевищать значення, які є основними експлуатаційними граничними значеннями для типових ПС, що виконують польоти на цьому аеродромі;

5) відповідно до прогнозу видимість поліпшиться і досягне або перевищить одне або кілька з таких значень чи погіршиться й стане меншою за одне або кілька з таких значень:

150, 350, 600, 800, 1500 або 3000 метрів; на аеродромах із ЗПС, не обладнаними системами точного заходження на посадку й посадок за приладами, значення 150 та 350 метрів можуть не використовуватись;

5000 метрів - у разі виконання польотів за ПВП;

6) прогнозується початок, або припинення, або зміна інтенсивності будь-якого з таких явищ погоди або їх сполучень:

опади, що замерзають (переохолоджені);

помірні (при видимості 1 - 2 кілометри) або сильні (при видимості менше 1000 метрів) опади (включаючи зливи);

гроза (з опадами);

пилова буря;

піщана буря.

Прогнозується початок або припинення будь-якого з таких явищ погоди чи їх сполучень:

туман, що замерзає (переохолоджений - може призвести до утворення ожеледі);

пиловий, піщаний або сніговий поземок;

низова пилова, піщана або снігова хуртовина;

гроза (без опадів)

шквал;

смерч;

7) відповідно до прогнозу висота нижньої межі нижнього шару або масиву хмар протяжністю BKN або OVC збільшиться і досягне чи перевищить одне або кілька з таких значень чи зменшиться й стане менше одного чи кількох із таких значень:

30, 60, 150 або 300 метрів; на аеродромах із ЗПС, не обладнаними системами точного заходження на посадку й посадок за приладами, значення 30 метрів можуть не використовуватись;

450 метрів - у разі виконання польотів за ПВП;

8) відповідно до прогнозу кількість хмар шару або масиву хмар нижче 450 метрів зміниться:

від NSC, FEW або SCT до BKN або OVC;

від BKN або OVC до NSC, FEW або SCT;

9) відповідно до прогнозу вертикальна видимість збільшиться і досягне або перевищить одне чи кілька з таких значень або зменшиться й стане меншою одного чи кількох із таких значень:

30, 60, 150 або 300 метрів; на аеродромах із ЗПС, не обладнаними системами точного заходження на посадку й посадок за приладами, значення 30 метрів можуть не використовуватись;

10) будь-які інші критерії, що базуються на експлуатаційних мінімумах конкретного аеродрому та встановлюються на підставі консультацій аеродромного метеорологічного органу та заінтересованих експлуатантів. Такі критерії мають відповідати аналогічним критеріям складання зведень SPECI, які наведено в пункті 4 глави 3 розділу IV цих Авіаційних правил.

У разі значної зміни видимості також указується явище, що викликає обмеження видимості.

У разі значних змін хмарності зазначаються всі групи хмарності, включаючи шари або масиви хмар, зміна яких не очікується. Кількість груп не повинна перевищувати трьох, за винятком випадку, коли прогнозується купчасто-дощова хмарність (CB) або потужна купчаста хмарність значної вертикальної протяжності (TCU).

У випадку, коли прогнозується хмарність CB або TCU, вона автоматично передбачає наявність у цих хмарах турбулентності та обледеніння будь-якої інтенсивності.

Правила використання покажчиків зміни та часу в прогнозі TAF наведено у таблиці 3 додатка 5 до цих Авіаційних правил.

8. Прогнози TAF по аеродрому, де відсутній аеродромний метеорологічний орган із синоптичним розділом робіт, складаються аеродромним метеорологічним органом, що здійснює прогностичне обслуговування цього аеродрому, за умови надходження до нього зведень про фактичну погоду на цьому аеродромі за 1 годину до часу складання прогнозу.

9. Скорегований прогноз по аеродрому позначається як TAF AMD.

Період дії прогнозу TAF AMD починається з цілої години, що передує початку прогнозованих змін погоди, і закінчується стандартним часом, передбаченим прогнозом TAF, що корегується. При цьому, коли випускається один або кілька корективів до чинного прогнозу TAF, група дата-час у скороченому заголовку ВМО метеорологічного бюлетеня зберігається без змін.

10. Прогнози TAF, які не можуть постійно оновлюватися та корегуватися внаслідок відсутності, наприклад з технічних причин, даних про фактичну погоду на аеродромі, мають анулюватися згідно з форматом, наведеним у таблиці 2 додатка 5 до цих Авіаційних правил.

Дані про фактичну погоду на аеродромі вважаються відсутніми у разі ненадходження з будь-яких причин результатів двох послідовних регулярних метеорологічних спостережень (зведень METAR або METAR AUTO).

11. На аеродромах із нецілодобовим режимом роботи початок періоду дії першого за добу прогнозу TAF може відхилятися від стандартного. Період дії першого прогнозу починається щонайменше за 1 годину до часу відновлення роботи аеродрому для задоволення вимог передпольотного планування та перепланування в польоті для рейсів, які прибувають на аеродром щойно він почав працювати.

3. Прогнози погоди для посадки TREND

1. Прогнози TREND випускаються для задоволення вимог користувачів на аеродромі, а також для ПС, що перебувають в межах однієї години польотного часу від аеродрому.

2. Прогнози TREND складаються аеродромними метеорологічними органами із синоптичним розділом робіт по аеродромах, що використовуються для виконання регулярних рейсів або як запасні аеродроми в операційний період.

3. На аеродромах без синоптичного розділу робіт прогнози TREND складаються за запитом членів льотного екіпажу аеродромними метеорологічними органами, що здійснюють їх прогностичне обслуговування.

4. Прогноз TREND складається з короткого опису суттєвих змін умов погоди на аеродромі, який додається до зведень MET REPORT, SPECIAL або зведень METAR, SPECI.

Період дії прогнозу TREND складає 2 години, починаючи зі строку випуску зведення, яке є невід'ємною частиною цього прогнозу.

5. У прогнозі TREND зазначаються суттєві зміни відповідно до критеріїв, зазначених в пункті 6 глави 2 цього розділу, одного або кількох із таких елементів: приземний вітер, видимість, явища погоди й хмарність. Якщо зміни не очікуються, використовується термін "NOSIG" (без суттєвих змін).

6. У прогнозі TREND зазначається прогнозована переважаюча або мінімальна видимість відповідно до вимог пункту 7 глави 2 розділу VI цих Авіаційних правил. У випадку значних змін видимості також вказується явище, що обмежує видимість.

У випадку значних змін хмарності вказуються всі групи хмарності включно із шарами та масивами, зміни в яких не очікуються.

7. Зразок складання прогнозу TREND та правила використання покажчиків змін елементів погоди в прогнозах TREND наведено в таблицях 3 - 5 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

4. Прогнози ВСЗП за маршрутами польотів

1. Прогнози за маршрутами польотів у цифровій формі, що забезпечують глобальне покриття навколо земної кулі, випускаються в рамках Всесвітньої системи зональних прогнозів двома центрами - Лондон та Вашингтон.

2. Прогнози по висотах у вузлах регулярної сітки ВСЗП містять дані про вітер, температуру та вологість повітря на визначених висотах, напрямок, швидкість та висоту максимального вітру в одиницях ешелону польоту, висоту тропопаузи в одиницях ешелону польоту та температуру тропопаузи, райони із купчасто-дощовою хмарністю, обледенінням й турбулентністю в ясному небі та у хмарах, геопотенційну абсолютну висоту визначених ешелонів польоту.

Зазначені прогнози складаються в коді GRIB чотири рази на добу і є дійсними на фіксовані строки через: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 та 36 годин після збору синоптичних даних (в 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC), на основі яких складаються ці прогнози.

Розповсюдження цих прогнозів здійснюється відповідно до черговості фіксованих строків дії і завершується не пізніше ніж через 6 годин після стандартного строку спостережень.

3. Прогнози ВСЗП особливих явищ погоди за маршрутом складаються у вигляді прогнозів SIGWX чотири рази на добу і є дійсними на фіксовані строки дії, що становлять 24 години після збору синоптичних даних (в 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC), на основі яких складаються ці прогнози.

Розповсюдження кожного прогнозу завершується, як тільки це стає технічно можливим, але не пізніше ніж через 9 годин після стандартного строку проведення синоптичних спостережень.

Випускаються два типи прогнозів SIGWX з використанням кодової форми BUFR: для високих рівнів (ешелони польоту 250 - 630), для середніх рівнів (ешелони польоту 100 - 250), для кількох обмежених географічних районів.

5. Зональні прогнози для польотів на низьких рівнях

1. Для метеорологічного обслуговування польотів на низьких рівнях органами метеорологічного стеження випускаються регулярні прогнози за маршрутами польотів відкритим текстом зі скороченнями у форматі зональних прогнозів GAMET.

2. Прогнози GAMET випускаються чотири рази на добу на періоди дії 00.00 - 06.00, 06.00 - 12.00, 12.00 - 18.00, 18.00 - 24.00 UTC не менше ніж за 1 годину до початку терміну дії прогнозу для шару атмосфери від поверхні землі до абсолютної висоти переходу (3050 метрів) для відповідного FIR або частин FIR (районів прогнозування GAMET) відкритим текстом англійською мовою зі скороченнями та значеннями числових величин, прийнятими ICAO.

Якщо в період складання чергового прогнозу виникає необхідність внести корективи до діючого прогнозу, початок періоду дії нового прогнозу зазначається на 1 годину раніше стандартного строку, період дії прогнозу при цьому становитиме 7 годин, а завчасність - менше 1 години.

3. Прогноз GAMET складається із двох розділів.

Розділ I містить дані про особливі явища/умови погоди за маршрутом польоту, які є небезпечними для виконання польотів на низьких рівнях, що використовуються для випуску інформації AIRMET.

Розділ II містить додаткову інформацію, яка необхідна для виконання польотів на низьких рівнях.

4. До розділу I (SECN I) вносяться елементи прогнозу, що обумовлені певними критеріями, а саме:

1) SFC WIND - напрямок та швидкість приземного вітру на значному просторі 15 м/с та більше (з урахуванням поривів);

2) SFC VIS - видимість біля поверхні землі на значному просторі зі значеннями менше 5000 метрів та явища погоди, що зумовлюють її погіршення;

3) SIGWX - особливі явища погоди, пов'язані з грозами, сильна пилова/піщана буря та вулканічний попіл, включаючи явища, на які випущено інформацію SIGMET;

4) MT OBSC - гори закриті на значному просторі (зазначаються форма хмар, що закривають гори, а також висоти верхньої та нижньої межі хмар за наявності такої інформації);

5) SIG CLD - розірвана або суцільна хмарність на значному просторі з висотою нижньої межі менше ніж 300 метрів над рівнем землі або над середнім рівнем моря та/або будь-які купчасто-дощові або потужні купчасті хмари значної вертикальної протяжності;

6) ICE - обледеніння (помірне та/або сильне, на яке випущено інформацію SIGMET), за винятком обледеніння в конвективних хмарах;

7) TURB - турбулентність (помірна та/або сильна, на яку випущено інформацію SIGMET), за винятком обледеніння в конвективних хмарах;

8) MTW - гірська хвиля, за винятком сильної гірської хвилі, на яку випущено інформацію SIGMET;

9) SIGMET APPLICABLE - порядковий номер чинної інформації SIGMET, що стосується низьких рівнів польотів у межах FIR (або його частини), для якої складається прогноз GAMET.

У випадках, коли на період дії прогнозу елемент(и), зазначений(і) в підпунктах 1 - 9 цього пункту, не очікується(ються), він (вони) не вноситься(яться) до тексту прогнозу.

За відсутності умов для прогнозування всіх елементів, передбачених у розділі I, до прогнозу включається вираз "HAZARDOUS WX NIL" (особливі явища/умови погоди відсутні).

5. До розділу II (SECN II) вносяться елементи прогнозу, що є обов'язковими для включення та обумовлені певними критеріями, а саме:

1) PSYS - баричні системи (із зазначенням прогнозованого тиску в центрі циклону або антициклону), атмосферні фронти, лінії нестійкості, їх очікуване переміщення та розвиток в межах FIR (району прогнозування GAMET);

2) SFC WIND - напрямок та швидкість приземного вітру зі значеннями менше ніж 15 м/с на значному просторі з урахуванням поривів;

3) WIND/T - напрямок та швидкість вітру і температура повітря на абсолютних висотах 300, 600, 1500, 3000 метрів;

4) SFC VIS - видимість біля поверхні землі зі значеннями 5000 метрів та більше на значному просторі та явища погоди, що зумовлюють її пониження, якщо такі прогнозуються;

5) CLD - хмарність, яка не включена до розділу I;

6) FZLVL - висота рівня нульової ізотерми протягом періоду дії прогнозу;

7) MNM QNH - мінімальне значення тиску QNH протягом періоду дії прогнозу;

8) MNM SFC T - мінімальне значення температури повітря біля поверхні землі протягом періоду дії прогнозу.

6. Зразок для складання та приклад зонального прогнозу GAMET наведені у додатку 6 до цих Авіаційних правил.

7. Корективи до прогнозів GAMET випускаються в таких випадках:

1) особливі явища/умови погоди, що передбачались в розділі I прогнозу, не виникли у зазначений термін або їхнє виникнення більше не очікується;

2) прогнозоване мінімальне значення тиску QNH є вищим за фактичне мінімальне значення тиску QNH в межах FIR (району прогнозування GAMET) принаймні на 1 гектопаскаль або є таким, що дорівнює фактичному мінімальному значенню QNH в межах FIR, та має тенденцію до подальшого зниження протягом періоду дії прогнозу;

3) прогнозоване мінімальне значення температури повітря біля землі є вищим за фактичне мінімальне значення температури в межах FIR (району прогнозування GAMET) на 5 °C та більше при від'ємних температурах -10 °C та нижче або є вищим за фактичне мінімальне значення температури менше ніж на 5 °C, але тенденція зміни фактичної температури свідчить про досягнення цієї різниці протягом періоду дії прогнозу.

У корективі, який позначається GAMET AMD, змінюється(ються) тільки той (ті) елемент(и), який(і) став(ли) причиною складання корективу до діючого прогнозу.

8. У випадку, коли одне або більше особливих явищ/умов погоди із переліку, зазначеного в пункті 4 цієї глави, не було включено до розділу I прогнозу GAMET, але воно(и) спостерігається(ються) або очікується(ються), складається інформація AIRMET на відповідне явище або умови погоди. Випущена інформація AIRMET є уточненням прогнозу GAMET, тому коректив до прогнозу GAMET не складається.

У випадку, коли протягом періоду дії прогнозу GAMET випускається повідомлення SIGMET, що стосується низьких рівнів польоту, коректив до прогнозу GAMET також не складається.

VII. Інформація SIGMET і AIRMET, попередження по аеродрому та попередження про зсув вітру

1. Інформація SIGMET

1. Інформація SIGMET випускається ОМС для відповідних РПІ (FIR/UIR) та/або диспетчерських районів (CTA/UTA тощо) і є стислим описом фактичних або очікуваних визначених особливих явищ погоди за маршрутами польотів та інших явищ в атмосфері, які можуть вплинути на безпеку польотів ПС, а також їх еволюції в часі та просторі.

ОМС, зона відповідальності якого охоплює більше ніж один вищезгаданий район, випускає інформацію SIGMET для кожного району в межах своєї зони відповідальності.

2. Інформація SIGMET складається відкритим текстом англійською мовою зі скороченнями, прийнятими ICAO, з використанням обмеженої кількості нескорочених слів, географічних назв та числових значень, зрозумілих без пояснень.

До одного повідомлення SIGMET включається тільки одне з нижченаведених явищ на крейсерських ешелонах польоту (незалежно від висоти) з використанням відповідних скорочень:

гроза:

прихована або затемнена

- OBSC TS;

замаскована в хмарності

- EMDS TS;

часті грози

- FRQ TS;

по лінії шквалу

- SQL TS;

прихована або затемнена з градом

- OBSC TSGR;

замаскована в хмарності з градом

- EMBD TSGR;

часті грози з градом

- FRQ TSGR;

лінія шквалу з градом

- SQL TSGR;

сильна турбулентність

- SEV TURB;

сильне обледеніння

- SEV ICE;

сильне обледеніння внаслідок переохолодженого дощу

- SEV ICE (FZRA);

сильна гірська хвиля

- SEV MTW;

сильна пилова буря

- HVY DS;

сильна піщана буря

- HVY SS;

вулканічний попіл (незалежно від висоти)

- VA (+ назва вулкана, якщо є інформація);

тропічний циклон із середньою за 10 хвилин швидкістю приземного вітру 17 м/с і більше

- TC (+ назва циклону);

радіоактивна хмара

- RDOACT CLD.

3. Залежно від явища (із зазначених у пункті 2 цієї глави), на яке складається інформація SIGMET, вона оформлюється повідомленнями таких типів:

1) WS SIGMET - повідомлення SIGMET про TS, TSGR, TURB, ICE, MTW, DS, SS та RDOACT CLD;

2) WV SIGMET - повідомлення SIGMET про вулканічний попіл;

3) WC SIGMET - повідомлення SIGMET про тропічний циклон. Переважною більшістю органів метеорологічного стеження Європейського регіону ICAO повідомлення WC SIGMET не випускаються через відсутність умов для утворення.

4. Інформація SIGMET не містить зайвого описового матеріалу. До опису явищ, стосовно яких складається інформація SIGMET, не включається додатковий описовий матеріал, крім зазначеного в пункті 2 цієї глави. В інформації SIGMET, що стосується гроз та тропічного циклону, не зазначаються пов'язані з ними турбулентність та обледеніння.

Зразки для складання повідомлень SIGMET наведено в додатку 7 до цих Авіаційних правил. Скорочення, що використовуються для опису особливих явищ погоди при складанні інформації SIGMET, наведено в пункті 2 глави 1 цього розділу.

5. Інформація SIGMET, що розповсюджується в цифровому вигляді, форматується відповідно до моделі глобального обміну інформацією ICAO з використанням розширюваної мови розмітки (XML) / географічної мови розмітки (GML).

6. Інформація SIGMET, що розповсюджується в цифровому вигляді, супроводжується відповідними метаданими.

7. Інформація SIGMET про хмари вулканічного попелу складається за даними донесень з борту ПС та/або консультативної інформації, яка надається відповідним VAAC, стосовно фактичного або прогнозованого розміру, місцезнаходження та напрямку переміщення хмари вулканічного попелу в атмосфері.

Консультативні повідомлення про хмари вулканічного попелу складаються VAAC із шестигодинним інтервалом поділу прогнозу на чотири періоди: Т+0, Т+06, Т+12 та Т+18.

Зразок консультативного повідомлення про вулканічний попіл в текстовому форматі наведено у таблиці А2-1 Доповнення 2 до Додатка 3 до Конвенції ICAO "Метеорологічне обслуговування міжнародної аеронавігації" (видання 19, 2016 рік). Приклад консультативного повідомлення про вулканічний попіл наведено в додатку 7 до цих Авіаційних правил.

8. ОМС здійснює постійне стеження за еволюцією явищ, стосовно яких складається інформація SIGMET, у часі та просторі в межах району, за метеорологічне обслуговування якого ОМС є відповідальним.

Якщо явище, на яке складено інформацію SIGMET, зазнає еволюції у часі і просторі, що зумовлює невідповідність фактичного стану явища щодо часового інтервалу виникнення, або існування, або місцезнаходження, або вертикальної протяжності, передбачених інформацією SIGMET, випускається нова інформація SIGMET з відповідним уточненням.

Якщо у період дії інформації SIGMET щодо прогнозованої хмари вулканічного попелу (FCST VA CLD) надходить консультативне повідомлення VAAC, яке містить інформацію про наявність протягом найближчих 6 годин хмари вулканічного попелу в межах району відповідальності ОМС, випускається нове повідомлення WV SIGMET про фактичну хмару вулканічного попелу (OBS VA CLD) з уточненням розміру, місцезнаходження та прогнозованого напрямку переміщення хмари вулканічного попелу.

9. Між ОМС та відповідним РДЦ забезпечується координація з метою забезпечення узгодженості даних про вулканічний попіл, що включаються до повідомлень SIGMET, NOTAM або ASHTAM.

10. Повідомлення WS SIGMET випускається не раніше ніж за 4 години до початку терміну дії.

Повідомлення WV SIGMET та WC SIGMET випускаються, як тільки це стає практично можливим, але не раніше ніж за 12 годин до початку періоду дії, і уточнюються принаймні кожні 6 годин.

11. Період дії повідомлення WS SIGMET не перевищує 4 годин. Період дії повідомлень WV SIGMET та WC SIGMET збільшується до 6 годин.

12. Чинна інформація SIGMET скасовується згідно з форматом, наведеним у додатку 7 до цих Авіаційних правил:

1) коли явище, що зумовило випуск інформації SIGMET, більше не спостерігається або коли не очікується його виникнення у районі прогнозування;

2) коли надходить підтвердження від VAAC щодо відсутності попелу в атмосфері в межах району, за метеорологічне обслуговування якого ОМС є відповідальним;

3) коли відповідно до вимог пункту 8 цієї глави випускається нова інформація SIGMET, яка уточнює попередньо випущену, при цьому чинна інформація стає неактуальною.

2. Інформація AIRMET

1. Інформація AIRMET випускається ОМС для відповідних FIR або частин FIR (районів прогнозування GAMET) для шару атмосфери від поверхні землі до абсолютної висоти переходу (3050 метрів).

Інформація AIRMET є стислим описом фактичних або очікуваних визначених явищ/умов погоди за маршрутом польоту, що не були включені до розділу I зональних прогнозів GAMET, складених відповідно до положень глави 5 розділу VI цих Авіаційних правил, і можуть вплинути на безпеку польотів на низьких рівнях, а також їх еволюції в часі та просторі.

ОМС, зона відповідальності якого охоплює більше ніж один FIR, випускає інформацію AIRMET для кожного FIR або його (їх) району(ів) прогнозування GAMET.

2. Інформація AIRMET складається відкритим текстом англійською мовою зі скороченнями, прийнятими ICAO, з використанням обмеженої кількості нескорочених слів, географічних назв та числових значень, зрозумілих без пояснень.

До одного повідомлення AIRMET включається лише одне з особливих явищ/умов погоди на крейсерських висотах польоту нижче абсолютної висоти переходу з використанням таких скорочень:

приземний вітер:

 

напрямок та швидкість приземного вітру з урахуванням поривів на значному просторі більше 15 м/с

- SFC WIND
(швидкість і напрямок вітру й одиниця виміру);

видимість біля поверхні землі:

 

видимість на значному просторі зі значеннями менше 5000 метрів, включаючи явище погоди, яке погіршує видимість

- SFC VIS
(+ видимість)
(+ одне з явищ погоди BR, DS, DU, DZ, FC, FG, FU, GR, GS, HZ, PL, PO, RA, SA, SG, SN, SS або VA);

грози:

 

ізольовані без граду

- ISOL TS;

випадкові без граду

- OCNL TS;

ізольовані із градом

- ISOL TSGR;

випадкові із градом

- OCNL TSGR;

закриття гір:

 

гори закриті

- MT OBSC;

хмарність:

 

розірвана або суцільна на значному просторі з нижньою межею хмар нижче 300 м над рівнем землі

 

розірвана

- BKN CLD (+ висоти нижньої й верхньої меж хмар та одиниці виміру);

суцільна

- OVC CLD (+ висоти нижньої й верхньої меж хмар та одиниці виміру);

купчасто-дощові хмари:

 

ізольовані

- ISOL CB;

випадкові

- OCNL CB;

часті

- FRQ CB;

потужні купчасті хмари значної вертикальної протяжності:

 

ізольовані

- ISOL TCU;

випадкові

- OCNL TCU;

часті

- FRQ TCU;

турбулентність:

 

помірна (за винятком турбулентності, що виникає в конвективних хмарах)

- MOD TURB;

обледеніння:

 

помірне (за винятком обледеніння, що виникає в конвективних хмарах)

- MOD ICE;

гірська хвиля:

 

помірна

- MOD MTW.

3. Інформація AIRMET не містить зайвого матеріалу для опису. До опису визначених особливих явищ/умов погоди, стосовно яких складається інформація AIRMET, не включається додатковий описовий матеріал, крім зазначеного в пункті 2 цієї глави.

В інформації AIRMET, що стосується гроз або купчасто-дощових хмар, не зазначаються пов'язані з ними турбулентність та обледеніння.

Зразок для складання повідомлення AIRMET та приклад інформації AIRMET наведено у додатку 7 до цих Авіаційних правил. Скорочення, що використовуються для опису особливих явищ погоди при складанні повідомлень AIRMET, наведено в пункті 2 цієї глави.

4. Інформація AIRMET, що розповсюджується в цифровому вигляді, форматується відповідно до моделі глобального обміну інформацією ICAO з використанням розширюваної мови розмітки (XML) / географічної мови розмітки (GML).

5. Інформація AIRMET, що розповсюджується в цифровому вигляді, супроводжується відповідними метаданими.

6. ОМС випускає інформацію AIRMET із врахуванням вимог щодо точності прогнозування метеорологічних елементів у прогнозах GAMET за таких умов:

1) виникнення або прогнозування особливих явищ/умов погоди, які не були передбачені чинним прогнозом GAMET;

2) фактичне місцезнаходження особливих явищ/умов погоди та/або їх рівень (шар) не відповідає тому, що зазначено в чинному прогнозі GAMET, або очікується суттєва відмінність;

3) виникнення особливих явищ/умов погоди почалося раніше, ніж зазначено у чинному прогнозі GAMET;

4) отримання повідомлення про початок першої фактичної грози в межах району, за метеорологічне обслуговування якого ОМС є відповідальним, незалежно від того, чи передбачалися грози чинним прогнозом GAMET.

7. Чинна інформація AIRMET скасовується згідно з форматом, наведеним у додатку 7 до цих Авіаційних правил, у таких випадках:

1) особливі явища/умови погоди більше не спостерігаються або не очікується, що вони виникнуть у районі прогнозування;

2) чинна інформація AIRMET втрачає актуальність через випуск нового повідомлення AIRMET, яке уточнює стан еволюції відповідного особливого явища або умов погоди.

8. Період дії повідомлення AIRMET не перевищує 4 годин.

3. Попередження по аеродрому

1. Попередження по аеродрому відкритим текстом українською мовою складаються аеродромним метеорологічним органом із синоптичним розділом робіт на вимогу експлуатантів або аеродромних служб і містять стислу інформацію про метеорологічні умови, що можуть несприятливо вплинути на ПС на землі, у тому числі і на ПС на місцях стоянки, а також на аеродромне обладнання, технічні засоби та служби.

Кожному попередженню присвоюється порядковий номер, який відображає кількість попереджень, складених по аеродрому з 00.01 UTC поточної доби.

2. Попередження по аеродрому випускаються за умови спостереження або прогнозування одного або декількох таких явищ/умов погоди:

1) гроза;

2) град;

3) сніг (очікуване або спостережуване його накопичення на аеродромі);

4) переохолоджені (що замерзають) опади та переохолоджений туман, що може призвести до утворення ожеледі;

5) піщана або пилова буря;

6) сильний приземний вітер (з урахуванням поривів) незалежно від напрямку;

7) шквал або смерч;

8) зниження температури повітря до -25 °C і нижче або її підвищення до +30 °C і вище;

9) іній або паморозь;

10) викид токсичних хімічних речовин;

11) інші явища, інформування про які узгоджено на місцевому рівні.

У випадках, коли для випуску попереджень по аеродрому необхідні кількісні критерії, наприклад очікуваної максимальної швидкості вітру чи очікуваної загальної висоти снігового покриву, такі критерії встановлюються на підставі консультацій аеродромного метеорологічного органу з користувачами цих попереджень.

3. Період дії попередження по аеродрому визначається синоптиком. Бажано, щоб він не перевищував 4 годин для конвективних явищ, 6 годин для опадів, 12 годин для температури повітря, сильного приземного вітру, пилових або піщаних бур.

У попередженні по аеродрому про фактичні явища/умови погоди вказується період їх дії.

Завчасність випуску попередження по аеродрому не повинна перевищувати 2 години для конвективних явищ та 4 години для інших явищ/умов погоди.

Попередження скасовується у випадку, коли зазначені в ньому явища/умови погоди більше не спостерігаються та/або коли не очікується, що вони виникнуть.

Формат та приклади попереджень по аеродрому наведено в Інструкції із складання попереджень по аеродрому та попереджень про зсув вітру, що зазначена у додатку 8 до цих Авіаційних правил.

4. Попередження по аеродрому англійською мовою складаються на підставі консультацій з експлуатантами, що використовують відповідний аеродром, згідно зі зразком, наведеним у таблиці А6-2 Доповнення 6 до Додатка 3 до Конвенції ICAO "Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації" (видання 19, 2016 рік).

5. Попередження по аеродрому передаються аеродромним службам, експлуатантам та органам ОПР на відповідному аеродромі або керівнику польотів аеродрому та іншим заінтересованим користувачам на аеродромі.

6. Попередження по аеродрому не складаються, коли по аеродрому не складаються прогнози TAF.

4. Попередження та оповіщення про зсув вітру

1. Попередження про зсув вітру готуються аеродромним метеорологічним органом відповідно до умов, узгоджених на місцевому рівні з відповідним органом ОПР та заінтересованим експлуатантами. Попередження про зсув вітру мають містити стислу інформацію про зсув вітру, що може несприятливо вплинути на ПС на траєкторії заходження на посадку чи зльоту або при заходженні на посадку з кола в межах між рівнем ЗПС та 500 метрами над рівнем ЗПС або на повітряне судно на ЗПС під час пробігу після посадки чи під час розбігу при зльоті.

У випадках, коли місцеві топографічні умови спричиняють утворення значного зсуву вітру на висотах більше 500 метрів над рівнем ЗПС, висота 500 метрів не вважається граничною.

2. Попередження про зсув вітру для ПС, що прибувають та/або вилітають, слід анулювати, якщо у повідомленнях з борту ПС відмічається відсутність зсуву вітру або після узгодженого часу. Критерії анулювання попередження про зсув вітру встановлюються на підставі консультацій між провайдером метеорологічного обслуговування, відповідним повноважним органом ОПР та заінтересованими експлуатантами.

3. На аеродромах, на яких для виявлення зсуву вітру використовується автоматизоване наземне обладнання для дистанційного зондування або виявлення зсуву вітру, випускаються генеровані такими системами оповіщення про зсув вітру. Оповіщення про зсув вітру містять стислу інформацію, що оновлюється, про зсув вітру, що спостерігається і характеризується змінами зустрічного/попутного вітру на 7,5 м/с або більше та може несприятливо вплинути на ПС на кінцевому етапі траєкторії заходження на посадку чи початковому етапі траєкторії зльоту або на ПС на ЗПС під час пробігу після посадки чи під час розбігу при зльоті.

4. Оповіщення про зсув вітру слід оновлювати не рідше одного разу на хвилину. Оповіщення про зсув вітру слід анулювати після зменшення величини змін зустрічного/попутного вітру менше 7,5 м/с.

5. Інформація про наявність зсуву вітру отримується за допомогою:

наземного обладнання дистанційного вимірювання зсуву вітру, наприклад доплерівського радіолокатора;

наземного обладнання виявлення зсуву вітру, наприклад системи датчиків приземного вітру та/або датчиків атмосферного тиску, розміщених таким чином, щоб контролювати конкретну ЗПС та відповідні траєкторії заходження на посадку та зльоту;

спостережень з борту ПС на етапі набору висоти або заходження на посадку.

Умови зсуву вітру, як правило, пов'язані з такими явищами погоди:

грози, мікропориви, воронкоподібні хмари (торнадо або водяні смерчі) та фронтальні пориви;

атмосферні фронти;

сильний приземний вітер, що посилюється місцевими топографічними умовами;

фронти морського бризу;

гірські хвилі (включаючи шквалові вороти на малих висотах в районі аеродрому);

температурні інверсії на малих висотах.

6. Попередження про зсув вітру випускаються відповідно до зразка, наведеного у таблиці 1 додатка 9 до цих Авіаційних правил, та розсилаються зацікавленим службам або органам згідно з Інструкцією з метеорологічного обслуговування польотів на аеродромі.

7. Порядковий номер попередження про зсув вітру відображає кількість попереджень про зсув вітру, що випущені з 00.01 UTC поточної доби на цьому аеродромі.

8. Використання тексту, що не ввійшов до переліку умовних позначень особливих явищ погоди, зазначених в зразку, наведеному у таблиці 1 додатка 9 до цих Авіаційних правил, слід зводити до мінімуму. Додаткову інформацію потрібно включати відкритим текстом із скороченнями з використанням термінів та числових значень ICAO. За відсутності термінів ICAO слід використовувати відкритий текст англійською мовою.

9. У випадках, якщо донесення з борту ПС використовуються для підготовки попередження про зсув вітру або для підтвердження раніше випущеного попередження, відповідне донесення з борту ПС, включаючи тип ПС, слід розсилати без змін зацікавленим службам або органам згідно з Інструкцією з метеорологічного обслуговування польотів на аеродромі.

10. Після отримання донесень про наявність зсуву вітру з борту ПС, що прибуває, так і з борту ПС, що відлітає, можуть існувати два різних попередження про зсув вітру: одне для ПС, що прибувають, інше - для ПС, що відлітають. Характеристика інтенсивності зсуву вітру, яка визначена у донесенні з борту ПС, залишається у попередженні без змін.

11. Оповіщення про зсув вітру, що формуються автоматизованим наземним обладнанням дистанційного вимірювання або виявлення зсуву вітру, розповсюджуються зацікавленим службам, або органам згідно з Інструкцією з метеорологічного обслуговування польотів на аеродромі.

12. У випадках, якщо мікропориви спостерігаються, сповіщаються пілотами або виявляються наземним обладнанням виявлення та дистанційного вимірювання зсуву вітру, у попередженні та оповіщенні про зсув вітру слід включати конкретне посилання на мікропорив.

13. У випадках, якщо інформація наземного обладнання виявлення або дистанційного вимірювання зсуву вітру використовується для підготовки оповіщення про зсув вітру, оповіщення пов'язується, якщо це практично можливо, з конкретними ділянками ЗПС та відстанями вздовж траєкторії заходження на посадку або траєкторії зльоту, як це обумовлено на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування, відповідних органів ОПР та зацікавлених експлуатантів.

14. Інформація про зсув вітру включається як додаткова інформація до місцевих регулярних зведень, місцевих спеціальних зведень та зведення METAR та SPECI, відповідно до зразків, наведених у таблицях 3 та 4 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

15. Попередження про зсув вітру не складаються у випадку, коли по аеродрому не складаються прогнози TAF.

16. Інструктивний матеріал щодо зсуву вітру наведений у Керівництві зі зсуву вітру на малих висотах ICAO (DOC 9817). Оповіщення про зсув вітру доповнюють попередження про зсув вітру та у сукупності підвищують ситуаційну обізнаність про зсув вітру.

VIII. Авіаційна кліматологічна інформація

1. Загальні положення

1. Авіаційна кліматологічна інформація по аеродрому, потрібна для планування польотів, готується у формі аеродромних кліматологічних таблиць та аеродромних кліматологічних зведень. Авіаційним користувачам постачається така інформація на підставі угоди з провайдером метеорологічного обслуговування.

2. Провайдери метеорологічного обслуговування надають на запит дані метеорологічних спостережень, які потрібні для досліджень, технічних розслідувань або експлуатаційного аналізу, будь-яким організаціям, діяльність яких пов'язана з використанням метеорології в інтересах цивільної авіації.

3. Кліматологічні дані, що стосуються нових аеродромів ЦА і додаткових ЗПС на уже діючих аеродромах, збираються та обробляються до вводу в експлуатацію цих аеродромів або ЗПС.

2. Аеродромні кліматологічні зведення

1. Аеродромні кліматологічні зведення по аеродрому готуються відповідно до процедур, установлених ВМО.

2. Аеродромні кліматологічні зведення містять:

1) повторюваність значень дальності видимості на ЗПС / видимості та/або висоти нижньої межі найнижчого шару хмар кількістю BKN або OVC нижче встановлених значень у певні строки спостережень;

2) повторюваність значень видимості нижче встановлених значень у певні строки спостережень;

3) повторюваність значень висоти нижньої межі найнижчого шару хмарності кількістю BKN або OVC нижче встановлених значень у певні строки спостережень;

4) повторюваність напрямків та швидкості вітру, що збігаються у межах встановлених діапазонів;

5) повторюваність значень температури біля поверхні землі у встановлених діапазонах 5 °C у певні строки спостережень;

6) середні значення та відхилення від них, у тому числі максимальні та мінімальні значення метеорологічних елементів, що потрібні з метою експлуатаційного планування, включаючи розрахунки характеристик зльоту ПС.

3. Аеродромні кліматологічні таблиці

1. До аеродромної кліматологічної таблиці вносяться такі дані:

1) середні значення та відхилення, у тому числі максимальні та мінімальні значення метеорологічних елементів;

2) частота виникнення явищ погоди, що впливають на виконання польотів в районі аеродрому, наприклад гроза, град, переохолоджені опади тощо;

3) частота виникнення визначених значень одного метеорологічного елемента або сполучень двох і більше елементів у визначених діапазонах (наприклад, сполучення обмеженої видимості і низької хмарності).

2. До аеродромних кліматологічних таблиць включається інформація, потрібна для складання аеродромних кліматологічних зведень, згідно з пунктом 2 глави 2 цього розділу.

IX. Метеорологічне обслуговування експлуатантів та членів льотного екіпажу

1. Вимоги до метеорологічної інформації

1. Експлуатантам і членам льотного екіпажу постачається метеорологічна інформація для:

1) здійснення експлуатантами передпольотного планування;

2) здійснення експлуатантами перепланування в польоті з використанням системи централізованого керівництва виконанням польотів;

3) використання членами льотного екіпажу перед вильотом;

4) ПС, що знаходяться в польоті.

2. Метеорологічна інформація, яка надається експлуатантам та членам льотного екіпажу, відповідає польотним вимогам щодо часу, висоти польоту та географічної протяжності маршруту. Ця інформація стосується визначеного моменту або періоду часу і є достатньою для забезпечення польоту до аеродрому наміченої посадки. Інформація також містить дані про очікувані метеорологічні умови на відрізку маршруту між аеродромом наміченої посадки і запасними аеродромами, призначеними експлуатантом.

3. Види та обсяги метеорологічної інформації, якою постачаються експлуатанти та члени льотного екіпажу, визначаються на підставі консультацій між експлуатантами та провайдерами метеорологічного обслуговування. Вона має складатись з останніх даних та включати такі відомості:

1) прогнози:

вітру / температури повітря по висотах;

вологості повітря по висотах;

геопотенційної абсолютної висоти ешелонів польоту;

висоти тропопаузи в одиницях ешелону польоту та температури тропопаузи;

напрямку, швидкості максимального вітру та його висоти в одиницях ешелону польоту;

явищ SIGWX;

купчасто-дощових хмар, обледеніння та турбулентності;

2) зведення METAR або SPECI (включно прогнози TREND) по аеродромах вильоту та запланованої посадки, а також по запасних аеродромах вильоту, на маршруті польоту та аеродрому призначення;

3) прогнози TAF або скореговані прогнози по аеродрому TAF AMD, по аеродромах вильоту та запланованої посадки, а також по запасних аеродромах вильоту, на маршруті польоту та аеродрому призначення;

4) інформацію SIGMET та спеціальні повідомлення з борту ПС AIREP SPECIAL (які не використовувалися при складанні інформації SIGMET) для всього маршруту польоту;

5) консультативну інформацію про вулканічний попіл та тропічні циклони для всього маршруту польоту;

6) зональні прогнози GAMET та/або інші види прогнозів для польотів на низьких рівнях та інформацію AIRMET для всього маршруту польоту;

7) попередження по аеродрому вильоту;

8) зображення, отримані з метеорологічних супутників;

9) дані наземних метеорологічних радіолокаторів.

4. Прогнози, зазначені в підпункті 1 пункту 3 цієї глави, формуються з цифрових прогнозів, що надаються ВЦЗП, за умови, якщо прогнози охоплюють заплановану траєкторію польоту за часом, абсолютною висотою та географічним районом. До прогнозів ВЦЗП зміни не вносяться.

5. Прогнози вітру / температури повітря на висотах та явищ погоди SIGWX вище FL100, які потрібні для здійснення експлуатантом передпольотного планування та перепланування в польоті, надаються експлуатантам відразу після їх отримання і не пізніше ніж за 3 години до вильоту. Інша метеорологічна інформація, необхідна експлуатантам для передпольотного планування та перепланування в польоті, надається якомога раніше.

6. Місце та час надання експлуатантам та членам льотного екіпажу метеорологічної інформації визначаються на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування та відповідних експлуатантів.

7. Зразки прогностичних карт та фіксовані зони охоплення прогнозами ВСЗП у картографічній формі зазначені у Інструкції із підготовки польотної документації, що наведена у додатку 9 до цих Авіаційних правил.

Зразки консультативних повідомлень про вулканічний попіл та тропічні циклони, які випускаються VAAC та TCAC в текстовому форматі, наведено у таблицях А2-1, А2-2 Доповнення 2 Додатка 3 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації" (видання 19, 2016 рік).

Зразки консультативної інформації про наявність вулканічного попелу у графічному форматі (VAG) та консультативної інформації про тропічні циклони у графічному форматі (TCG), які випускаються VAAC та TCAC, наведено у Доповненні 1 Додатка 3 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію "Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації" (видання 19, 2016 рік).

2. Інструктаж, консультація, показ метеорологічної інформації та оформлення польотної документації

1. Інструктаж та/або консультація надаються на запит членам льотного екіпажу та/або іншому персоналу, який пов'язаний з організацією та виконанням польотів. Метою інструктажу/консультації є надання останньої наявної інформації про фактичні та очікувані метеорологічні умови за маршрутом майбутнього польоту, на аеродромі запланованої посадки, запасних аеродромах та інших відповідних аеродромах для роз'яснення та доповнення інформації, яку включено до польотної документації, або замість польотної документації, якщо це узгоджено між провайдером метеорологічного обслуговування та експлуатантом.

2. Експлуатантам та членам льотних екіпажів метеорологічна інформація надається одним із таких способів:

1) рукописний або друкований матеріал, у тому числі карти і форми встановлених зразків;

2) інструктаж;

3) консультація;

4) показ;

5) автоматизована система передпольотної інформації, що забезпечує можливість для самостійного інструктажу та комплектування польотної документації, замість способів, наведених у підпунктах 1 - 4 цього пункту.

3. Необхідні експлуатанту інструктаж, консультація, показ та/або оформлення польотної документації забезпечуються аеродромним метеорологічним органом, що здійснює обслуговування аеродрому вильоту, або іншими провайдерами метеорологічного обслуговування відповідного напряму на договірних умовах. У випадках, коли на аеродромі таке обслуговування не надається, на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування та відповідного експлуатанта вживаються заходи щодо задоволення потреб льотного екіпажу. В окремих випадках, наприклад у разі тривалої затримки вильоту, провайдер метеорологічного забезпечення, що здійснює обслуговування, проводить або організовує для експлуатанта повторний інструктаж, консультацію та/або оформлення польотної документації.

4. Якщо провайдер метеорологічного обслуговування, що здійснює обслуговування експлуатанта, на підставі аналізу розвитку та еволюції метеорологічних умов в районі аеродрому робить висновок щодо майбутнього стану погодних умов, які суттєво відрізняються від прогнозу, включеного до польотної документації, звертається увага членів льотного екіпажу на зазначені розбіжності. Запис частини інструктажу, що стосується розбіжностей, надається експлуатанту.

5. Метеорологічна інформація, призначена для показу, має бути легкодоступною для членів льотного екіпажу та іншого персоналу, пов'язаного з підготовкою та виконанням польотів.

Для відображення метеорологічної інформації використовуються спеціальні дисплеї, стенди, вітрини або автоматизовані системи передпольотної інформації.

6. Метеорологічна інформація, що використовується для проведення інструктажу, консультації та показу, включає будь-які або всі дані, вказані в пункті 3 глави 1 цього розділу.

7. Під час проведення інструктажу або консультації членів льотного екіпажу та/або льотно-експлуатаційного персоналу звертається увага на фактичне та очікуване виникнення, місцезнаходження та еволюцію особливих явищ/умов погоди за маршрутом польоту, які можуть вплинути на польоти ПС, зокрема на польоти, що виконуються за ПВП.

При виконанні польотів в гірській місцевості особлива увага приділяється наявності та можливості утворення гроз, орографічної турбулентності, гірських хвиль, закриття хмарами гір і перевалів, утворення туманів і низької хмарності, виникнення місцевих вітрів.

8. На підставі консультацій з експлуатантом провайдер метеорологічного обслуговування визначає:

1) обсяг та формат інформації, що підлягає постачанню членам льотного екіпажу;

2) способи та засоби постачання відповідної інформації.

9. При використанні експлуатантом автоматизованих систем передпольотної інформації, які дають змогу здійснювати самостійний інструктаж, передбачається доступ експлуатантів та членів екіпажів для консультацій до аеродромного метеорологічного органу за телефоном або з використанням інших засобів зв'язку.

10. Після отримання від провайдера метеорологічного обслуговування польотної документації або інструктажу/консультації член льотного екіпажу або представник льотно-експлуатаційного персоналу, пов'язаного з підготовкою та виконанням польотів, ставить свій підпис у журналі (відомості) реєстрації про отримання метеорологічної інформації.

У журналі (відомості) реєстрації про отримання метеорологічної інформації зазначаються номер рейсу, час проведення інструктажу або консультації або отримання польотної документації, час вильоту, номер(и) польотної документації (метеорологічної), яка була отримана або використана під час передпольотної підготовки.

3. Польотна документація

1. Польотна документація, яка надається, містить:

1) прогностичні карти вітру / температури повітря по висотах;

2) прогностичні карти особливих явищ погоди;

3) зведення METAR або SPECI (включно з прогнозами TREND) по аеродромах вильоту та запланованої посадки, а також запасних аеродромах вильоту, на маршруті польоту та по аеродрому призначення;

4) прогнози TAF або скореговані прогнози TAF AMD по аеродромах вильоту та запланованої посадки, а також запасних аеродромах вильоту, на маршруті польоту та по аеродрому призначення;

5) інформацію SIGMET та спеціальні повідомлення з борту ПС AIREP SPECIAL (які не використано при складанні SIGMET) для всього маршруту польоту;

6) консультативні повідомлення про вулканічний попіл та тропічні циклони для всього маршруту польоту;

7) зональні прогнози GAMET при польотах на низьких рівнях для всього маршруту польоту;

8) інформацію AIRMET при польотах на низьких рівнях для всього маршруту польоту.

2. На підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування з відповідним експлуатантом встановлюється обсяг польотної документації для польотів тривалістю 2 години і менше у випадку короткочасної проміжної посадки або розвороту, а також умови надання оперативної метеорологічної інформації. У таких випадках до польотної документації вноситься інформація, зазначена в підпунктах 3 - 6 пункту 1 цієї глави, а для польотів на низьких рівнях - в підпунктах 2 - 8 пункту 1 цієї глави.

3. Прогностичні карти будуються за даними цифрових прогнозів ВЦЗП для фіксованих зон охоплення прогнозами ВСЗП.

У мінімальний комплект прогностичних карт, що включаються в польотну документацію для польотів у діапазоні ешелонів польотів FL250 - FL630, вносяться карта особливих явищ погоди для високого рівня або комбінована карта для європейського регіону і карта вітру / температури повітря для відповідного ешелону польоту.

У випадку, коли карта не охоплює увесь маршрут польоту, то додатково надається карта для суміжного регіону.

4. У випадку, коли прогноз GAMET не охоплює увесь маршрут польоту (наприклад, при виконанні частини польоту за межами України), до польотної документації можуть додатково включатися (за наявності) прогностичні карти особливих явищ погоди, вітру / температури повітря для низьких рівнів, що випускаються метеорологічними органами суміжних країн.

5. У разі якщо безпосередньо перед зльотом ПС виникає необхідність внесення корективів до врученої польотної документації, провайдер метеорологічного обслуговування направляє необхідний коректив (оновлену метеорологічну інформацію) уповноваженому представнику експлуатанта або диспетчеру УПР АДВ, органу AFIS або керівнику польотів аеродрому для передачі цих уточнених OPMET-даних на борт ПС.

6. Екземпляри польотної метеорологічної документації та іншої метеорологічної інформації, що були надані експлуатантам або членам льотних екіпажів перед вильотом замість польотної документації, зберігаються в друкованому вигляді або у вигляді комп'ютерних файлів принаймні протягом 30 днів з моменту її видання. Ця інформація надається за запитом для розслідування авіаційних подій, інцидентів і зберігається до завершення розслідування.

Зразки прогностичних карт та форм, що використовуються при підготовці польотної документації, та пояснення до них надаються в додатку 9 до цих Авіаційних правил.

4. Використання автоматизованих систем передпольотної інформації для інструктажу, консультацій, планування польотів та складання польотної документації

1. У випадках використання аеродромним метеорологічним органом автоматизованої системи передпольотної інформації для надання та показу метеорологічної інформації експлуатантам та членам льотного екіпажу з метою самостійного інструктажу, планування польотів та складання польотної документації інформація, яка надається та показується за допомогою автоматизованої системи передпольотної інформації, відповідає вимогам глав 1 - 3 цього розділу.

2. Автоматизовані системи передпольотної інформації, які надають експлуатантам, членам льотного екіпажу та іншому зацікавленому авіаційному персоналу, уніфікований загальний термінал доступу до метеорологічної інформації і даних САІ встановлюються за погодженням з уповноваженим органом з питань ЦА.

3. У разі якщо автоматизовані системи передпольотної інформації використовуються для надання експлуатантам, членам льотного екіпажу та іншому зацікавленому авіаційному персоналу уніфікованого термінала доступу до метеорологічної інформації та даних САІ, відповідний провайдер метеорологічного обслуговування відповідає за якість метеорологічної інформації, що надається за допомогою таких систем відповідно до пункту 4 глави 1 розділу II цих Авіаційних правил.

4. В автоматизованих системах передпольотної інформації, за допомогою яких надаються засоби для самостійного інструктажу, передбачається доступ експлуатантів та членів екіпажу для консультацій до аеродромного метеорологічного органу за телефоном або з використанням інших прийнятних засобів зв'язку.

5. Автоматизовані системи передпольотної інформації для надання метеорологічних даних з метою самостійного інструктажу, передпольотного планування та складання польотної документації повинні:

1) забезпечувати на постійній основі своєчасне оновлення бази даних системи та контроль за достовірністю і цілісністю метеорологічної інформації, яка зберігається у базі даних;

2) надавати експлуатантам та членам льотного екіпажу, а також іншим зацікавленим авіаційним експлуатантам доступ до системи з використанням засобів зв'язку, що узгоджені між провайдером метеорологічного обслуговування та експлуатантом;

3) використовувати процедури доступу та запиту, які базуються на використанні відкритого тексту із скороченнями та у відповідних випадках покажчиків місцезнаходження ICAO, а також покажчиків типу даних ВМО або які ґрунтуються на інтерфейсі користувача метеорологічного обслуговування на базі меню, або інші відповідні засоби, які узгоджені між провайдером метеорологічного обслуговування та експлуатантами;

4) швидко надавати відповідь користувачу на запит щодо метеорологічної інформації.

5. Інформація для ПС, що знаходяться в польоті

1. Аеродромний метеорологічний орган або орган метеорологічного стеження постачає метеорологічну інформацію, яка призначена для ПС, що знаходяться у польоті, відповідному органу обслуговування повітряного руху. Також метеоінформація надається у ДВЧ-радіомовних передачах VOLMET та передачах D-VOLMET.

2. Органам ОПР постачається метеорологічна інформація, яка призначена для ПС, що знаходяться у польоті, відповідно до вимог розділу X цих Авіаційних правил.

3. Якщо екіпаж ПС, що знаходиться у польоті, запитує метеорологічну інформацію, аеродромний метеорологічний орган або орган метеорологічного стеження, який отримав запит, вживає заходів щодо постачання екіпажу даного ПС потрібної метеорологічної інформації самостійно або за допомогою іншого аеродромного метеорологічного органу або органу метеорологічного стеження.

4. Метеорологічна інформація для експлуатанта щодо планування подальшого польоту ПС, який вже знаходиться у польоті, повинна надаватись протягом польоту та включати будь-які або всі нижченаведені елементи:

1) зведення METAR/SPECI (прогнози TREND включно);

2) прогнози TAF та скореговані прогнози по аеродромах TAF AMD;

3) інформацію SIGMET та AIRMET, а також спеціальні повідомлення з борту ПС AIREP SPECIAL стосовно польоту за умови, що вони не були включені до інформації SIGMET;

4) інформацію про вітер / температуру повітря по висотах;

5) консультативну інформацію про вулканічний попіл, яка стосується польоту;

6) іншу метеорологічну інформацію у літерно-цифровому або графічному вигляді, обсяг та зміст якої узгоджений на підставі консультацій між провайдером метеорологічного обслуговування та відповідним експлуатантом.

6. Метеорологічне обслуговування польотів на низьких рівнях

1. Екіпажі ПС, що здійснюють польоти на низьких рівнях у межах FIR України на абсолютній висоті переходу (3050 метрів) та нижче, у тому числі при виконанні авіаційних робіт, забезпечуються зональними прогнозами GAMET, корективами до них, інформацією SIGMET, AIRMET та іншою інформацією, підготовленою згідно з вимогами цих Авіаційних правил.

2. При підготовці до вильоту екіпажі ПС забезпечуються метеорологічною інформацією, необхідною для виконання польоту, відповідно до положень, викладених у главах 1 - 4 цього розділу, у частині, що стосується потреб експлуатантів.

3. При вильоті з аеродрому, де метеорологічний орган відсутній, відповідний експлуатант вживає перед вильотом необхідних заходів із забезпечення членів екіпажу ПС метеорологічною інформацією, потрібною для виконання польоту.

4. У польоті потрібна членам льотних екіпажів ПС метеорологічна інформація надається диспетчером польотної інформації або диспетчером УПР відповідного органу ОПР згідно з процедурами польотно-інформаційного обслуговування.

5. У випадку, коли під час польоту трапляються метеорологічні умови або явища погоди, які з точки зору командира ПС можуть вплинути на безпеку польотів, командир ПС сповіщає про це відповідний орган ОПР у найкоротший термін.

X. Метеорологічна інформація для органів обслуговування повітряного руху, пошуково-рятувальної служби та служби аеронавігаційної інформації

1. Інформація для органів ОПР

1. Провайдери метеорологічного обслуговування на підставі консультацій з органами ОПР здійснюють постачання відповідним органам ОПР метеорологічної інформації, яка потрібна для виконання ними своїх функцій.

2. Органам ОПР постачаються зведення METAR та SPECI, прогнози TAF і прогнози TREND у кодових формах ВМО, зведення MET REPORT і SPECIAL, спеціальні повідомлення з борту ПС AIREP SPECIAL, консультативні повідомлення про вулканічний попіл, інформація SIGMET та AIRMET, прогнози GAMET та корективи до них, попередження про зсув вітру у форматах ICAO.

Інша метеорологічна інформація постачається згідно зі зразками та формами, передбаченими цими Авіаційними правилами.

3. Метеорологічне обслуговування органу диспетчерського обслуговування аеродромного руху або органу AFIS на аеродромі AFIS здійснюється відповідним провайдером шляхом надання такої метеорологічної інформації до АДВ або органу AFIS:

1) місцеві регулярні та спеціальні зведення, зведення METAR та SPECI включно із прогнозами TREND для свого аеродрому;

2) прогнози TAF або скореговані прогнози TAF AMD по своєму аеродрому;

3) попередження про зсув вітру та попередження по аеродрому;

4) інформація SIGMET, AIRMET, що стосується відповідного FIR;

5) будь-яка додаткова метеорологічна інформація, види та обсяги якої узгоджені на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування з відповідним органом ОПР / експлуатантом.

Конкретні види метеорологічної інформації, форми подання, засоби та періодичність її доведення до АДВ (органу AFIS) узгоджуються відповідно до пункту 11 глави 1 розділу IV цих Авіаційних правил та зазначаються в Інструкції з метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі.

4. Метеорологічне обслуговування диспетчерського органу підходу здійснюється відповідним провайдером/провайдерами згідно з переліком метеорологічної інформації, яку потрібно надавати до ДОП:

1) місцеві регулярні та спеціальні зведення, зведення METAR та SPECI включно з прогнозами TREND по своєму аеродрому та інших аеродромах, що розташовані в межах TMA;

2) прогнози TAF, скореговані прогнози TAF AMD по своєму аеродрому та інших аеродромах, що розташовані в межах TMA;

3) попередження про зсув вітру та попередження по аеродромах, що розташовані в межах TMA;

4) інформація SIGMET, AIRMET та спеціальні повідомлення з борту ПС AIREP SPECIAL, що стосуються TMA;

5) отримана інформація про хмару вулканічного попелу, стосовно якої повідомлення SIGMET ще не було випущено;

6) дані ДМРЛ (МРЛ) за наявності;

7) будь-яка додаткова метеорологічна інформація, види та обсяги якої узгоджені на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування з відповідним органом ОПР / експлуатантом.

Метеорологічна інформація, зазначена у підпунктах 4 - 7 цього пункту, постачається відповідним ОМС до секторів РДЦ, що здійснюють диспетчерське обслуговування підходу.

Конкретні види метеорологічної інформації, форми подання та засоби її доведення до ДОП та до секторів РДЦ, що здійснюють диспетчерське обслуговування підходу, узгоджуються відповідно до пункту 11 глави 1 розділу IV цих Авіаційних правил та зазначаються в Інструкції з метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі.

5. Метеорологічне обслуговування районного диспетчерського центру ОПР здійснюється відповідним органом метеорологічного стеження, який надає до РДЦ метеорологічну інформацію згідно з переліком:

1) зведення METAR, SPECI включно з прогнозами TREND, прогнози TAF та скореговані прогнози TAF AMD по аеродромах, розташованих в межах свого та суміжних FIR;

2) прогностичні карти вітру / температури повітря по висотах ВСЗП, що охоплюють межі свого та суміжних FIR;

3) прогностичні карти особливих явищ погоди за маршрутами польотів ВСЗП з корективами до них для свого та суміжних FIR;

4) інформація SIGMET і AIRMET по своєму та суміжних FIR;

5) спеціальні повідомлення з борту ПС у форматі AIREP SPECIAL для свого та суміжних FIR;

6) прогнози GAMET та корективи до них для свого та суміжних FIR;

7) отримана інформація про викид радіоактивних матеріалів в атмосферу;

8) консультативні повідомлення про вулканічний попіл, що випускає VAAC у районі його відповідальності;

9) отримана інформація про хмару вулканічного попелу, стосовно якої повідомлення SIGMET ще не було випущено;

10) дані ДМРЛ (МРЛ) (за наявності);

11) інша метеорологічна інформація за запитом або за домовленістю для задоволення вимог з борту ПС, що перебувають у польоті. Якщо ОМС не має інформації, що запитується, він повинен отримати її від іншого метеорологічного органу.

6. Метеорологічне обслуговування ЦПІ або секторів польотно-інформаційного обслуговування РДЦ здійснюється відповідним органом метеорологічного стеження. Перелік метеорологічної інформації, яку потрібно надавати до ЦПІ або секторів ПІО РДЦ:

1) прогнози GAMET та корективи до них, інформація AIRMET для свого та суміжних FIR в межах України;

2) інформація SIGMET, спеціальні повідомлення з борту ПС AIREP SPECIAL для свого та суміжних FIR;

3) зведення METAR, SPECI включно з прогнозами TREND, прогнози TAF та корективи до них по аеродромах у межах свого та суміжних FIR;

4) консультативні повідомлення про вулканічний попіл, що випускає VAAC у районі його відповідальності, та дані бортової погоди щодо вулканічного попелу (за наявності);

5) отримана інформація про хмару вулканічного попелу, стосовно якої повідомлення SIGMET ще не було випущено;

6) отримана інформація про викид радіоактивних матеріалів в атмосферу (на підставі угоди між провайдерами метеорологічного обслуговування та органами ОПР);

7) наявна інформація про особливі явища/умови погоди в межах свого району відповідальності, що є небезпечними для польотів на низьких рівнях і які можуть вплинути на виконання польоту за ПВП (погіршення видимості до значень нижче 5000, 2000, 1500 та 500 метрів, зменшення висоти нижньої межі хмар до значень менше ніж 600, 450, 300 та 150 метрів, наявність грози, граду, смерчу, льодяного дощу, ожеледі, шквалу 15 м/с та більше, сильного приземного вітру 12 м/с та більше, хуртовини, пилової або піщаної бурі при швидкості вітру 15 м/с та більше та видимості 2000 метрів та нижче);

8) дані ДМРЛ (МРЛ) за наявності;

9) будь-яка додаткова метеорологічна інформація за запитом для задоволення вимог з борту ПС, що знаходиться в польоті.

7. Відповідні метеорологічні органи доводять інформацію до органів ОПР за допомогою технічних засобів, що дають змогу здійснювати її відображення, зчитування та/або друкування. Додатково метеорологічна інформація може надаватись за запитом диспетчера органу ОПР з використанням мовного зв'язку.

8. Умови проведення інструктажу чергової зміни встановлюються відповідним провайдером метеорологічного обслуговування на підставі консультацій аеродромного метеорологічного органу та/або органу метеорологічного стеження із відповідним органом ОПР. Під час інструктажу чергової зміни органу ОПР повідомляється така інформація:

1) загальна характеристика синоптичної ситуації (синоптична карта приземного аналізу) в районі відповідальності органу ОПР;

2) фактичні та очікувані умови погоди (зведення METAR, SPECI, прогнози TAF) на своєму аеродромі, запасних аеродромах (у тому числі запасних аеродромах на маршрутах ОПР) та аеродромах, розташованих в межах району відповідальності органу ОПР;

3) фактичні або очікувані особливі явища/умови погоди (інформація SIGMET, AIRMET, зональні прогнози GAMET, прогностична карта SIGWX EUR, дані WAREP, ДМРЛ (МРЛ) та метеорологічних супутників) в межах району відповідальності органу ОПР та в суміжних районах протягом роботи чергової зміни органу ОПР;

4) прогнозований напрямок переміщення радіозондів через район відповідальності органу ОПР;

5) фактичні значення атмосферного тиску QNH на аеродромі(ах) (зведення METAR, SPECI) та тенденція його зміни для органів ОПР, що здійснюють диспетчерське обслуговування аеродромного руху та підходу, або органу AFIS;

6) прогнозований мінімальний тиск QNH (прогноз GAMET) в межах FIR або його частини (для РДЦ та секторів ПІО);

7) технічний стан метеорологічного обладнання, засобів зв'язку, готовність чергової зміни аеродромного метеорологічного органу або органу метеорологічного стеження до роботи.

Синоптик, що проводить інструктаж, одержує від керівника польотів інформацію про особливості роботи відповідних органів ОПР та аеродромних служб протягом чергування.

2. Інформація для органів пошуково-рятувальної служби

1. До метеорологічного обслуговування органів пошуково-рятувальної служби залучаються відповідні аеродромні метеорологічні органи та органи метеорологічного стеження.

2. Для сприяння проведенню пошуково-рятувальних робіт надається:

1) повна та докладна інформація про поточні та прогнозовані метеорологічні умови в зоні пошуку;

2) інформація про фактичні та прогностичні метеорологічні умови за маршрутами польотів пошукових ПС, у тому числі за маршрутами від аеродрому до району пошуку та маршрутами повернення на аеродром, з якого виконуються пошукові роботи.

3. Метеорологічна інформація та метеорологічне обслуговування, які потрібні для виконання пошуково-рятувальних робіт, визначаються координаційним центром пошуку та рятування. Також надаються зведення про метеорологічні умови, що мали місце тоді, коли було відомо останнє місцезнаходження зниклого ПС, а також зведення про метеорологічні умови за наміченим маршрутом ПС із зазначенням:

1) особливих явищ погоди за маршрутом польоту;

2) кількості й форми хмар (зокрема купчасто-дощових), висоти нижньої та верхньої меж хмар;

3) видимості та явищ, що погіршують видимість;

4) приземного вітру й вітру на висотах;

5) стану поверхні землі, зокрема наявність снігового покриву або води;

6) температури поверхні моря, стану моря та за наявності льодового покриву;

7) атмосферного тиску, приведеного до середнього рівня моря за стандартною атмосферою.

3. Інформація для служби аеронавігаційної інформації

Провайдери метеорологічного обслуговування надають відповідному органу САІ таку інформацію:

щодо метеорологічного обслуговування ЦА, призначену для публікації в розділах GEN 3.5 та AD Збірника аеронавігаційної інформації (AIP) України;

про введення, припинення чи значні зміни у наданні метеорологічного обслуговування ЦА на аеродромах та маршрутах польотів. Зазначена інформація подається завчасно до дати набрання чинності змінами для своєчасного випуску NOTAM або ASHTAM;

про хмари вулканічного попелу;

про викид радіоактивних речовин в атмосферу.

XI. Використання зв'язку для розповсюдження та обміну метеорологічною інформацією

1. Вимоги до зв'язку

1. Провайдери метеорологічного обслуговування використовують аеродромні лінії та канали зв'язку для:

здійснення метеорологічних спостережень на аеродромі за допомогою автономних датчиків вимірювання метеорологічних величин, АСМС та АМС;

доведення метеорологічної інформації до авіаційних користувачів: аеродромним службам, експлуатантам, органам ОПР, органам пошуково-рятувальної служби;

обміну оперативною метеорологічною інформацією між провайдерами метеорологічного обслуговування, між аеродромними метеорологічними органами та органами метеорологічного стеження.

2. Провайдери метеорологічного обслуговування забезпечують наявність каналів зв'язку та засобів зв'язку для отримання даних ВСЗП.

3. Засоби зв'язку між аеродромними метеорологічними органами або органами метеорологічного стеження та органами ОПР, центрами польотної інформації, РДЦ, координаційними центрами пошуку та рятування для обміну та передачі метеорологічної інформації повинні:

забезпечувати встановлення зв'язку з потрібним абонентом прямим мовним каналом протягом приблизно 15 секунд;

забезпечувати встановлення літеродрукувального зв'язку з часом передачі повідомлень не більше 5 хвилин у випадку потреби запису інформації одержувачем метеорологічних даних;

забезпечувати час передачі повідомлень AFTN та бюлетенів, які містять OPMET-інформацію, не більше 5 хвилин;

4. Засоби електрозв'язку, наявність яких передбачено у пунктах 1, 3 цієї глави, можуть доповнюватись іншими видами візуального або звукового зв'язку, наприклад системами обробки інформації або телевізійною передачею.

5. Метеорологічна інформація, що передається відповідними каналами повітряного та наземного електрозв'язку, підлягає автоматичному запису наземними засобами об'єктивного контролю відповідно до встановлених вимог.

2. Використання засобів зв'язку авіаційної фіксованої служби та публічного Інтернету

1. Для обміну оперативною метеорологічною інформацією використовується авіаційна фіксована служба або публічна мережа Інтернет для обміну некритичною за часом передачі оперативною метеорологічною інформацією та прогнозами ВСЗП за умови їх наявності та задовільного функціонування.

2. Для забезпечення глобального обміну OPMET-інформацією в рамках авіаційної фіксованої служби застосовуються служби відповідних ВЦЗП, які базуються на використанні Інтернету з глобальною зоною дії. Інструктивний матеріал щодо передачі некритичної до часу передачі оперативної метеорологічної інформації та відповідних аспектах публічного Інтернету наведено у документі ICAO DOC 9855 "Рекомендації з використання публічного Інтернету в авіаційних цілях".

3. Формати обміну OPMET-даними та розповсюдження даних

1. OPMET-дані, що підлягають обміну в межах країни та міжнародному розповсюдженню, оформлюються відповідними аеродромними метеорологічними органами та органами метеорологічного стеження в літерно-цифрові метеорологічні бюлетені згідно з міжнародними форматами ВМО та ICAO як це зазначено у додатку 10 до цих Авіаційних правил "Формати повідомлень OPMET-даних".

Для додаткового розповсюдження OPMET-даних в цифровій формі у визначених провайдерами метеорологічного обслуговування центрах вони форматуються згідно з моделлю глобального обміну інформацією ICAO з використанням розширюваної мови розмітки (XML) або географічної мови розмітки (GML) і супроводжуються відповідними метаданими.

Інструктивний матеріал щодо моделей обміну інформацією XML/GML та профілів метаданих міститься в документі ICAO 10003 "Керівництво з обміну цифровою авіаційною метеорологічною інформацією".

2. Оформлені в метеорологічні бюлетені OPMET-дані передаються аеродромними метеорологічними органами та ОМС визначеними каналами зв'язку на відповідні адреси для подальшого розповсюдження в межах країни та на міжнародний обмін.

При цьому регулярні OPMET-дані (METAR, TAF) аеродромів, які підлягають обміну, додатково комплектуються у зведені метеорологічні бюлетені за одним типом метеорологічної інформації.

Детальні вимоги щодо формату та змісту заголовка метеорологічного бюлетеня наведені у документі ВМО N 386 "Настанова з глобальної системи телезв'язку", а також у документі ICAO 8896 "Керівництво з авіаційної метеорології".

3. Метеорологічні бюлетені, що містять регулярні OPMET-дані, передаються за таким розкладом:

зведення METAR не пізніше ніж через 5 хв. після строку метеорологічного спостереження;

прогнози GAMET не пізніше ніж за 1 год. до початку періоду їхньої дії;

прогнози TAF не раніше ніж за 1 год. до початку періоду їхньої дії. Спланований міжнародний обмін прогнозами TAF в Європейському регіоні ICAO відбувається в період 30 - 60 хв. до початку періоду дії відповідних прогнозів.

Метеорологічні бюлетені, що містять нерегулярні OPMET-дані, передаються на обмін негайно після їх складання.

При використанні каналів AFTN для передачі повідомлень AIREP SPECIAL, AIRMET, SIGMET та корективів до прогнозів TAF застосовується категорія терміновості передачі "FF", для інших типів OPMET-даних - "GG". Час передачі OPMET-даних мережею AFTN складає менше 5 хв., але його може бути зменшено відповідно до процедур, встановлених ICAO для Європейського регіону.

4. За відсутності необхідних OPMET-даних в базах даних метеорологічних органів вони запитуються в Європейських банках OPMET-даних або безпосередньо в аеродромного метеорологічного органу відповідного аеродрому каналами AFTN згідно зі встановленим форматом запиту. Формат запиту OPMET-даних наведено у додатку 10 до цих Авіаційних правил.

4. Дані всесвітньої системи зональних прогнозів (ВСЗП)

1. Для отримання даних ВСЗП має використовуватись авіаційна фіксована служба або публічний Інтернет.

2. У випадках розповсюдження даних ВСЗП у вигляді карт якість таких карт має забезпечувати якісне відтворення зображення, достатнє для планування польотів та підготовки документації. 95 % зображення отриманих карт мають бути добре видними.

5. Використання авіаційної лінії передачі даних D-VOLMET

1. Повідомлення D-VOLMET містять поточні зведення METAR та SPECI, а також за наявності прогнози TREND, прогнози TAF, інформацію SIGMET, спеціальні зведення з борту ПС, які не були включені до SIGMET, та за наявності інформацію AIRMET.

2. В рамках польотно-інформаційного обслуговування з використання системи лінії передачі авіаційних даних можуть організовуватися цифрові передачі для окремих видів метеорологічної інформації.

Детальна інформація щодо цих передач наведена в документі ICAO 9694 "Керівництво з видів застосування ліній передачі даних з метою обслуговування повітряного простору (ОПР)".

6. Використання служби авіаційного радіомовлення - радіомовних передач VOLMET

1. Безперервні радіомовні ДВЧ-передачі VOLMET, що призначені для трансляції зведень METAR (включно із прогнозами TREND) та чинних повідомлень SIGMET, забезпечуються цілодобово.

Програма мовлення кожного пункту VOLMET узгоджується з уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Загальна кількість аеродромів, зведення METAR яких передбачені для мовлення в кожній передачі VOLMET, не повинна перевищувати п'яти.

Радіомовні передачі VOLMET ведуться англійською мовою з використанням стандартної фразеології радіообміну в повітряному просторі України.

2. При виході з ладу обладнання або у разі технічного призупинення ДВЧ-радіомовних передач на відповідному пункті мовлення метеорологічна інформація доводиться екіпажам ПС відповідними органами ОПР.

3. Зміст та формат метеорологічних зведень, прогнозів і інформації SIGMET, які є частиною радіомовних передач VOLMET, відповідає положенням розділів IV, VI та VII цих Авіаційних правил.

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 1
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 3 глави 1 розділу IV)

Метеорологічне аеродромне обладнання

I. Загальні положення

1. Обладнання, що встановлюється на аеродромі для метеорологічного обслуговування польотів повітряних суден ЦА (його технічний стан та розміщення), має відповідати таким вимогам:

1) відповідати умовам використання злітно-посадкової смуги;

2) передбачати умови резервування метеорологічного обладнання;

3) забезпечуватись гарантованим електропостачанням за I категорією не менше ніж від двох незалежних джерел;

4) бути сертифікованим повноважним авіаційним органом;

5) забезпечуватись каналами зв'язку для передачі результатів вимірювання від датчиків до АСМС або окремих засобів відображення виміряних метеорологічних величин;

6) бути справним з терміном експлуатації, встановленим на підставі документів, що регламентують експлуатацію метеорологічного аеродромного обладнання;

7) проходити періодичні калібрування та метрологічну повірку у терміни, передбачені експлуатаційними документами відповідного метеорологічного обладнання;

8) проходити періодичне технічне обслуговування, передбачене документацією, що регламентує експлуатацію відповідного метеорологічного обладнання;

9) мати чинні посвідчення придатності до експлуатації або дозволи на право експлуатації метеорологічного обладнання на цивільних аеродромах.

2. Провайдер метеорологічного обслуговування впроваджує процедури оцінки стану наявного метеорологічного аеродромного обладнання та забезпечення його відповідності умовам надання метеорологічного обслуговування на аеродромі. Провайдер метеорологічного обслуговування веде облік програмного забезпечення, що використовується системами метеорологічних спостережень для здійснення метеорологічних спостережень на аеродромі, для обробки метеорологічної інформації та для доведення/отримання метеорологічної інформації.

Провайдер метеорологічного обслуговування організовує періодичне інспектування аеродромних метеорологічних органів щодо правильності експлуатації метеорологічного обладнання аеродромів, його технічного стану, відповідності складу та розміщення встановленим вимогам, умовам експлуатації, укомплектованості інженерно-технічним персоналом та рівня його підготовки. Оцінка стану метеорологічного обладнання та його відповідності умовам метеорологічного обслуговування польотів на аеродромі документується та оформлюється у вигляді акта.

II. Склад метеорологічного аеродромного обладнання

1. На аеродромах із ЗПС, що обладнані для неточного заходження на посадку, або на аеродромах з необладнаними ЗПС встановлюється відповідне метеорологічне аеродромне обладнання. Склад метеорологічного аеродромного обладнання, що встановлюється на аеродромах із необладнаними ЗПС та на аеродромах із ЗПС, які обладнані для неточного заходження на посадку за приладами, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Обладнання/Прилади

Місця встановлення

Наявність резерву

Комплексні автоматизовані системи метеорологічних спостережень (АСМС) (є рекомендованими)

 

 

Центральна ЕОМ АСМС

На пункті спостережень

Рекомендований

ПД АСМС

На пункті спостережень, на робочих місцях органів ОПР

Рекомендований

Вимірювачі висоти нижньої межі хмар є обов'язковими

У місці, що є репрезентативним для аеродрому

Рекомендований

Вимірювачі видимості є рекомендованими

У місці, що є репрезентативним для аеродрому

Рекомендований

Вимірювачі напрямку та швидкості вітру є обов'язковими

У зоні приземлення з робочим курсом

Обов'язковий

Засоби відображення метеорологічної інформації:

 

 

дисплеї окремих датчиків для вимірювання метеорологічних величин є обов'язковими (за відсутності АСМС)

На пункті спостережень, на робочих місцях органів ОПР

-

віддалені друкуючі пристрої є рекомендованими

На робочих місцях органів ОПР за відсутності засобів відображення метеорологічної інформації

-

Аеродроми, злітно-посадкові смуги яких обладнані для точного заходження на посадку:

за категорією I з висотою прийняття рішення не менше 60 метрів, або за видимості не менше 800 метрів, або при RVR не менше 550 метрів;

за категорією II з висотою прийняття рішення менше 60 метрів, але не менше 30 метрів та при RVR не менше 300 метрів;

за категорією IIIA з висотою прийняття рішення менше 30 метрів або без обмеження по висоті прийняття рішення та при RVR не менше 175 метрів.

Метеорологічне аеродромне обладнання, що встановлюється на аеродромах із ЗПС, які обладнані для точного заходження на посадку, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Назва приладу та місце встановлення

Кількість приладів для кожної ЗПС

I категорія ICAO

II категорія ICAO

III категорія ICAO

Комплексні автоматизовані
системи метеорологічних
спостережень (АСМС)

Центральна ЕОМ АСМС

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

Дистанційні прилади для
вимірювання ВНМХ:

на відстані менше ніж 1200 м від порога ЗПС

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

Дистанційні прилади для
вимірювання видимості:

в зоні приземлення на відстані біля 300 м від порога ЗПС

1 комплект, резервний є рекомендованим

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

на відстані 1000 - 1500 м від порога ЗПС

-

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

наприкінці ЗПС на відстані біля 300 м від зворотного порога ЗПС

1 комплект, резервний є рекомендованим

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

Датчик яскравості фону

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

Дистанційні прилади для
вимірювання напрямку та
швидкості вітру:

в зоні приземлення

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

Прилади для
вимірювання
атмосферного тиску:

на пункті спостережень

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

Прилади для
вимірювання
температури повітря

Місце, репрезентативне для аеродрому

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

Прилади для
вимірювання вологості
повітря:

місце, репрезентативне для аеродрому

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

2 комплекти, з них 1 резервний

Засоби відображення метеорологічної інформації (ПД)

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Засоби реєстрації метеорологічної інформації

Згідно з кількістю робочих станцій

Згідно з кількістю робочих станцій

Згідно з кількістю робочих станцій

Примітки:

1. На аеродромах із ЗПС, обладнаними для неточного заходження на посадку, за умови виходу з ладу основного та резервного приладів для вимірювання ВНМХ або виходу з ладу приладу для вимірювання ВНМХ за відсутності резерву використання аеродрому обмежується умовами за правилами візуальних польотів до відновлення роботи приладу для вимірювання ВНМХ, про що сповіщаються користувачі аеродрому.

2. За умови виходу з ладу основного та резервного приладів для вимірювання напрямку та швидкості вітру робоча ЗПС виводиться з експлуатації до відновлення роботи вимірювача напрямку та швидкості вітру, про що сповіщаються користувачі аеродрому.

3. На аеродромах з необладнаними ЗПС за відсутності приладу для вимірювання видимості або за умови виходу з ладу приладу для вимірювання видимості видимість визначається візуально за орієнтирами видимості або щитами-орієнтирами видимості.

4. Спостереження за напрямком та швидкістю вітру здійснюються на висоті 10 ± 1 м над рівнем ЗПС.

5. Спостереження за видимістю за допомогою приладів здійснюються за умови встановлення фотометричного блока на висоті від 1,5 м до 5 м над рівнем ЗПС, відбивача на висоті 5 м ± 1 м над рівнем ЗПС.

6. Висота нижньої межі хмар вимірюється відносно перевищення аеродрому. При використанні ЗПС, обладнаної для точного заходження на посадку, перевищення порога якої на 15 метрів або більше є нижчим за перевищення аеродрому, ВНМХ надається відносно перевищення порога ЗПС.

7. Пульти керування (покажчики) і реєстратори приладів для дистанційного вимірювання метеорологічних величин встановлюються у приміщенні пункту спостережень.

8. Засоби відображення (ПД), основні та резервні, встановлюються на робочих місцях пункту спостережень та диспетчерів органів ОПР - АДВ і ДОП.

9. У разі виходу з ладу метеорологічного аеродромного обладнання, що встановлено на аеродромі, та впливу такого виходу з ладу на роботу провайдера метеорологічного обслуговування, вживаються заходи згідно з пунктом 6 глави 1 розділу IV цих Авіаційних правил.

10. У разі виходу з ладу засобів відображення поточних значень метеорологічних величин (основного та резервного), наприклад напрямку та швидкості вітру, та за відсутності резерву обладнання доведення метеорологічної інформації на робочі місця органів ОПР робочий курс зльоту та посадки змінюється або (якщо неможлива зміна робочого курсу) ЗПС закривається.

III. Склад та розміщення метеорологічного обладнання на вертодромах або вертолітних майданчиках

Склад та розміщення метеорологічного аеродромного обладнання на вертодромах та вертолітних майданчиках наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Прилади для вимірювання

Місця встановлення

Наявність резерву

висоти нижньої межі хмар (є обов'язковими)

на площі вертодрому або вертолітного майданчика

рекомендований

видимості (є рекомендованими)

на площі вертодрому або вертолітного майданчика

-

напрямку та швидкості вітру (є обов'язковими)

на відстані від зони приземлення не більш 500 метрів

обов'язковий

атмосферного тиску (є обов'язковими)

на площі вертодрому або вертолітного майданчика

 

IV. Вимоги до точності виміру або спостереження метеорологічних величин

Точність виміру або спостереження метеорологічних величин наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Елемент, що підлягає спостереженню

Точність виміру або спостереження

Середнє значення приземного вітру:
напрямок
швидкість

 
± 10°
± 0,5 м/с до 5 м/с
± 10 % понад 5 м/с

Відхилення від середнього значення приземного вітру

± 1 м/с з урахуванням подовжніх та бічних складових вітру

Видимість

± 50 м до 600 м
± 10 % від 600 м до 1500 м
± 20 % понад 1500 м

Дальність видимості на ЗПС

± 10 м до 400 м
± 25 м від 400 м до 800 м
± 10 % понад 800 м

Кількість хмар

± 1 октант

Висота хмар

± 10 м до 100 м
± 10 % понад 100 м

Температура повітря та температура точки роси

± 1°

Величина атмосферного тиску (QNH, QFE)

± 0,5 гПа

V. Вимоги до ліній зв'язку, що використовуються для передачі метеорологічної інформації на аеродромах/вертодромах

Лінії зв'язку, що використовуються для підключення датчиків для вимірювання метеорологічних величин до комплексних автоматизованих систем метеорологічних спостережень, або центральних ЕОМ АСМС, або до індивідуальних засобів відображення, повинні відповідати вимогам чинних нормативних актів України з цього питання та вимогам експлуатаційної документації метеорологічного аеродромного обладнання.

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 2
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 11 глави 1 розділу IV)

Інструкція з метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі

I. Загальні дані

1. Аеродромний метеорологічний орган (найменування), відповідальний за метеорологічне обслуговування польотів на аеродромі. Період роботи, поштова адреса, телефони (факс) начальника, чергового синоптика, техніка-метеоролога, електронна адреса.

2. Назва аеродрому. Географічні координати контрольної точки аеродрому. Характеристики ЗПС (напрямок, розміри, перевищення порогів ЗПС та аеродрому, тип системи вогнів на ЗПС, магнітне схилення). Умови використання аеродрому.

3. Перелік органів ОПР та служб аеропорту (аеродрому), які забезпечуються метеорологічним обслуговуванням та яким надається метеорологічна інформація. Схема району відповідальності органів ОПР аеродрому.

4. Аеродромний метеорологічний орган, що здійснює прогностичне забезпечення та/або метеорологічне обслуговування на цьому та/або іншому/інших аеродромі/аеродромах.

II. Метеорологічні спостереження та зведення

1. Тип системи, яка використовується для здійснення метеорологічних спостережень на аеродромі.

2. Аеродромне метеорологічне обладнання, яке використовується для метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі. Умови електропостачання аеродромного метеорологічного органу, метеорологічного аеродромного обладнання та об'єктів метеорологічного обслуговування на аеродромі.

3. Види метеорологічних спостережень на аеродромі.

4. Порядок проведення спостережень за погодою на аеродромі. Порядок включення результатів спостережень до зведень погоди.

5. Резервування та порядок проведення спостережень при виході з ладу метеоприладів (датчиків) або системи обробки даних. Дії персоналу АМСЦ за умови суттєвих змін у роботі аеродромного метеорологічного органу з метеорологічного обслуговування польотів на аеродромі.

6. Радіолокаційні метеорологічні спостереження та дані.

III. Авіаційні прогнози погоди та попередження

1. Види прогнозів погоди, що випускаються аеродромним метеорологічним органом, терміни складання, період дії та критерії випуску корективів до них.

2. Попередження по аеродрому. Перелік визначених явищ та умов погоди, на які складаються попередження по аеродрому.

3. Попередження про зсув вітру. Типи попереджень про зсув вітру.

IV. Спеціальні та інші нерегулярні спостереження та донесення з борту ПС

V. Метеорологічне обслуговування експлуатантів та членів льотних екіпажів

1. Польотна документація.

2. Особливості метеорологічного обслуговування екіпажів ПС.

3. Інструктаж, консультація екіпажів ПС.

4. Польотно-інформаційне обслуговування на аеродромі з використанням радіомовних передач (за наявності).

VI. Метеорологічне обслуговування органів ОПР, служб аеропорту і пошуково-рятувальної служби

1. Види метеорологічної інформації, періодичність та засоби її доведення до органів ОПР.

2. Забезпечення метеорологічною інформацією органів пошуково-рятувальної служби (відповідно до глави 2 розділу X цих Авіаційних правил).

3. Взаємодія аеродромного метеорологічного органу з органами ОПР у випадку авіаційних подій.

VII. Оцінка відповідності метеорологічного обладнання та метеорологічного обслуговування умовам експлуатації ЗПС. Координація з питань забезпечення безпеки польотів на аеродромі

VIII. Обслуговування служби аеронавігаційної інформації

IX. Використання засобів та каналів зв'язку

1. Канали зв'язку та джерела інформації, що використовуються для постачання метеорологічної інформації. Засоби передачі та обміну метеорологічною інформацією.

2. Перелік основних і резервних джерел метеорологічної інформації та лінії зв'язку для передачі/обміну метеорологічною інформацією.

X. Обов'язкові відомості, що додаються до інструкції з метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі

До інструкції з метеорологічного обслуговування польотів ПС на аеродромі додаються:

схема району відповідальності органів ОПР, які забезпечуються метеорологічною інформацією на аеродромі;

схема розміщення датчиків, що використовуються для визначення метеорологічних величин на аеродромі, із зазначенням типів датчиків;

схема електропостачання аеродромного метеорологічного обладнання та метеорологічних об'єктів на аеродромі;

порядок розповсюдження метеорологічної інформації на аеродромі;

схема орієнтирів видимості (за потреби);

схема взаємодії з іншими метеорологічними аеродромними органами та/або органами метеорологічного стеження (за потреби);

схема місцезнаходження метеорологічних станцій, інформація яких надається (за потреби) органам ОПР та членам льотних екіпажів.

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 3
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 5 глави 2 розділу IV)

Зведення про погоду на аеродромі

 

1. Діапазони та дискретність передачі цифрових елементів, що включаються до місцевих метеорологічних зведень (MET REPORT, SPECIAL), наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Елемент, передбачений розділом IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Діапазон

Дискретність

ЗПС

01 - 36

1

Напрямок вітру:                        магнітні °

010 - 360

10

Швидкість вітру:                       м/с

1 - 99*

1

Видимість:                                 м
                                                   м
                                                   км
                                                   км

0 - 750
800 - 4900
5 - 9
10 і більше

50
100
1
0 (фіксоване значення: 10 км)

Дальність видимості на ЗПС:  м
                                                   м
                                                   м

0 - 375
400 - 750
800 - 2000

25
50
100

Вертикальна видимість: м
                                         м

0 - 140
150 - 600

10
30

Хмари, висота нижньої межі:  м
                                                   м

0 - 140
150 - 3000

10
30

Температура повітря,
температура точки роси:          °C

 
-80 - +60

 
1

QNH, QFE:                                 гПа

0500 - 1100

1


* Для авіації непотрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/с і більше, але у разі необхідності з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/с

2. Діапазони та дискретність цифрових елементів, що включаються до метеорологічних зведень METAR та SPECI, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Елемент, передбачений розділом IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Діапазон

Дискретність

ЗПС - безрозмірна величина

01 - 36

1

Напрямок вітру:                                дійсні °

000 - 360

10

Швидкість вітру:                               м/с

00 - 99*

1

Видимість:                                        м
                                                          м
                                                          м
                                                          м

0000 - 0750
0800 - 4900
5000 - 9000
10000 і більше

50
100
1000
0 (фіксоване значення: 9999)

Дальність видимості на ЗПС:         м
                                                          м
                                                          м

0000 - 0375
0400 - 0750
0800 - 2000

25
50
100

Вертикальна видимість у значеннях, кратних 30 м

000 - 020

1

Висота нижньої межі хмар:
у значеннях, кратних 30 м

 
000 -100

 
1

Температура повітря,
температура точки роси:                °C

- 80 - +60

1

QNH:                                                гПа

0850 - 1100

1

Температура води на поверхні моря:         °C

- 10 - +40

1

Стан моря (безрозмірна величина)

0 - 9

1

Значна висота хвилі:                       м

0 - 999

0,1

Стан ЗПС

Позначення ЗПС
(безрозмірна величина)

01 -36
88; 99

1

Відкладення на ЗПС
(безрозмірна величина)

0 - 9

1

Ступінь забруднення ЗПС (безрозмірна величина)

1; 2; 5; 9

-

Товщина відкладень (безрозмірна величина)

00 - 90
92 - 99

1

Коефіцієнт зчеплення / умови гальмування (безрозмірна величина)

00 - 95; 99

1


* Для авіації непотрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/с та більше, але у разі необхідності з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/с

3. Зразок складання місцевих регулярних MET REPORT та місцевих спеціальних SPECIAL метеорологічних зведень з використанням АСМС або АМС наведено в таблиці 3.

Умовні позначення:

M - наявність обов'язкова, частина кожного зведення;

C - наявність умовна, залежить від метеорологічних умов або методу спостережень;

O - наявність необов'язкова.

Таблиця 3

Елемент, вказаний у розділі IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації

Детальний опис

Формати

Приклади

Ідентифікація типу зведення (M)

Тип зведення

MET REPORT або SPECIAL

MET REPORT;
SPECIAL

Покажчик місцезнаходження (M)

Покажчик місцезнаходження ICAO (M)

Nnnn

UKNN1

Час спостережень (M)

Дата та фактичний час спостережень в UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Ідентифікація автоматичного зведення (C)

Покажчик автоматизованого зведення (C)

AUTO

AUTO

Приземний вітер (M)

Назва елемента (M)

WIND
(вітер)

WIND 240/4MPS

WIND RWY 18
TDZ 190/6MPS

WIND VRB/1MPS

WIND CALM

WIND VRB
BTN350/ AND
050/1MPS

WIND 270/ABV
49MPS

WIND 120/5MPS
MAX10 MNM2

ЗПС (O)2

RWY nn[L], або RWY nn[C], або RWY nn[R]

Ділянка ЗПС (O)3

TDZ (зона приземлення)

Напрямок вітру (M)

nnn/

VRB BTN nnn/ AND nnn/ або VRB

C
A
L
M

Швидкість вітру (M)

[ABV]n[n]MPS

 

Значні зміни швидкості (C)4

MAX[ABV]n[n] MNMn[n]

Значні зміни напрямку (C)5

VRB BTN nnn/ AND nnn/

-

Ділянка ЗПС (O)3

MID (середина)

Напрямок вітру

nnn/

VRB BTN

 

(O)3

nnn/ AND nnn/ або
VRB

C
A
L
M

WIND 020/5MPS VRB BTN 350/

Швидкість вітру (O)3

[ABV]n[n]MPS

 

AND 070/

WIND RWY 14R
MID 140/6MPS

WIND RWY 27
TDZ 240/9MPS

Значні зміни швидкості (C)4

MAX[ABV]n[n] MNMn[n]

Значні зміни напрямку (C)5

VRB BTN nnn/ AND nnn/

-

Ділянка ЗПС (O)3

END (кінець)

Напрямок вітру (O)3

nnn/

VRB BTN nnn/ AND nnn/ або VRB

 
 
 
C
A
L
M

MAX15 MNM5
END 250/5MPS

Швидкість вітру (O)3

[ABV]n[n]MPS

Значні зміни швидкості (C)4

MAX[ABV]n[n] MNMn[n]

Значні зміни напрямку (C)5

VRB BTN nnn/ AND nnn/

-

Видимість (M)

Назва елемента
(M)

VIS (видимість)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
A
V
O
K

VIS 350M
VIS 7KM
VIS 10KM
CAVOK
VIS RWY 09 TDZ
800M END 1200M
VIS RWY 18R TDZ
6KM RWY 27 TDZ
4000M

ЗПС (O)2

RWY nn[L], або RWY nn[C], або RWY nn[R]

Ділянка ЗПС (O)3

TDZ (зона приземлення)

Видимість (M)

nn[n][n]M або n[n]KM

Ділянка ЗПС (O)3

MID (середина)

Видимість (M)

nn[n][n]M або n[n]KM

Ділянка ЗПС (O)3

 END (кінець)

Видимість (O)3

nn[n][n]M або n[n]KM

Дальність видимості на ЗПС (C)6

Назва елемента
(M)

RVR (дальність видимості на ЗПС)

RVR RWY 32
400M
RVR RWY 20 1600M
RVR RWY 10L BLW 50M
RVR RWY 14 ABV 2000M
RVR RWY 10 BLW 150M
RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M END 400M

ЗПС (C)7

RWY nn[L], або RWY nn[C], або RWY nn[R]

Ділянка ЗПС (C)8

TDZ (зона приземлення)

RVR (M)

[ABV або BLW] nn[n][n]M

Ділянка ЗПС (C)8

MID (середина)

RVR (C)8

[ABV або BLW] nn[n][n]M

Ділянка ЗПС (C)8

END (кінець)

RVR (C)8

[ABV або BLW] nn[n][n]M

Поточна погода(C)9, 10

Інтенсивність явищ поточної погоди (C)9

FBL, або
MOD, або
HVY

-

 

MOD RA
HVY TSRA
HVY DZ
FBL SN
FG
MIFG
HZ
VA

HVY TSRASN
FBL SNRA

FBL DZ FG
HVY SHSN
BLSN

HVY TSUP
//

Характеристики та тип поточної погоди (C)9, 11

DZ, або RA, або SN, або SG, або PL, або DS, або SS, або FZDZ, або FZUP12, або FC13, або FZRA, або SHGR, або SHGS, або SHRA, або SHSN, або SHUP12, або TSGR, або TSGS, або TSRA, або TSSN, або TSUP12, або UP12

FG або BR, або SA, або DU, або HZ, або FU, або VA, або SQ, або PO, або TS, або BCFG, або BLDU, або BLSA, або BLSN, або DRDU, або DRSA, або DRSN, або FZFG, або MIFG, або PRFG //12

Хмарність (M)14

Назва елемента (M)

CLD (хмарність)

 

CLD NSC

CLD SCT 300M
OVC 600M

CLD OBSC VER VIS 150M

CLD BKN TCU 270M

CLD RWY 08R
BKN 60M RWY
26 BKN 90M

CLD /// CB ///M

CLD/// CB 400M

CLD NCD

ЗПС (O)2

RWY nn[L], або RWY nn[C], або RWY nn[R]

Кількість хмар (M) або вертикальна видимість (O)9

FEW, або SCT, або BKN, або OVC, або ///12

OBSC

N
S
C

або

N
C
D12

Форма хмар (C)9

CB, або TCU, або ///12

__

Висота нижньої межі або значення вертикальної видимості (C)9

n[n][n][n]M
або ///M12

[VER VIS
n[n][n]M]
або
VER VIS ///M12

Температура повітря (M)

Назва елемента
(M)

T (температура повітря)

T17
 
 
TMS08

Температура повітря (M)

[MS]nn

Температура точки роси (M)

Назва елемента
(M)

DP (точка роси)

DP15

 
DPMS18

 
QNH 0995HPA

QNH 1009HPA

Температура точки роси (M)

[MS]nn

Значення атмосферного тиску (M)

Назва елемента
(M)

QNH (тиск QNH)

QNH (M)

nnnnHPA

Назва елемента (O)

QFE (тиск QFE)

 

QFE (O)

RWY nn[L], або RWY nn[C], або RWY nn[R]] nnnnHPA;
[RWY nn[L], або RWY nn[C], або RWY nn[R] nnnnHPA]

QNH 1022HPA
QFE 1001 HPA

QNH 0987HPA
QFE RWY 18
0956HPA
RWY 24 0955HPA

Додаткова інформація (C)9

Особливі метеорологічні явища (C)9

CB, або TS, або MOD TURB, або SEV TURB, або WS, або GR, або SEV SQL, або MOD ICE, або SEV ICE, або FZDZ, або FZRA, або SEV MTW, або SS, або DS, або BLSN, або FC15

FC IN APCH

MOD TURB IN APCH

MOD ICE IN CLIMB-OUT

WS IN APCH
60M-WIND
360/13MPS

WS IN CLIMB-OUT RWY 27

WS RWY 12

TS NW

DS A150

CB A120/180

CB IN CLIMB-OUT

Місцезнаходження явищ (C)9

IN APCH [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS], або
IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS], або
RWY nn[L], або RWY nn[C], або RWY nn[R], або
IN APCH [RWYnn[n]], або
IN CLIMB-OUT [RWYnn[n]], або
ON FNA [RWYnn[n]] або N, або NE, E, SE, S, SW, W, NW,
або Annn/nnn, або Annn

 

 

 

 

Рівень (C)9

[IN LYR] nn[n][n]/ n[n][n]M(FT), або
[IN LYR] GND]/nn[n][n]M(FT), або
[INC] nn[n][n]/ nn[n][n]M(FT), або

[IAO] nn[n][n]/ nn[n][n]M(FT), або [IAO] GND/nn[n][n]M(FT)

SEV ICE
GND/200M
SEV ICE 10/200M
MOD ICE INC
500/3000FT
MOD TURB IAO
GND/1200M

Переміщення явища (напрямок) (C)9

MOV N, або MOV NE, або MOV E, або MOV SE, або MOV S, або MOV SW, або MOV W, або MOV NW

TS NW MOV N;

DS S MOV SE

Прогноз для посадки (O)1

Назва елемента (M)

TREND

 

TREND NOSIG

TREND TEMPO 250/18MPS MAX 25

TREND BECMG AT1800 VIS 10KM NSW

TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG

TREND BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG AT1230 VIS 8KM NSW CLD NSC

TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD FZRA

TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY SNRA

TREND BECMG FM1100 MOD SN TEMPO FM1130 BLSN

Індекс зміни (M)16

N
O
S
I
G

BECMG або TEMPO

Період зміни (C)9

FMnnnn, та/або TLnnnn, або ATnnnn

Вітер (C)9

nnn/[ABV]n[n] [n]MPS [MAX[ABV]n[n]]

Переважаюча або мінімальна видимість (C)9, 17

VIS nn[n][n]M або
VIS n[n]KM

C
A
V
O
K

Інтенсивність явища погоди (C)9, 10, 11

 

FBL, або MOD, або HVY

_

N
S
W

Характеристики та тип явищ погоди (C)9, 10, 11

DZ або RA (SN, SG, PL, DS, SS, FZDZ, FZRA, SHGR, SHGS, SHRA, SHSN, TSGR, TSGS, TSRA, TSSN)

FG або
BR (SA, DU, HZ, FU, VA, SQ, PO, FC, TS, BCFG, BLDU,BLSA, BLSN, DRDU, DRSA,DRSN, FZFG, MIFG, PRFG)

Назва елемента (C)9, 14

CLD (хмарність)

Кількість хмар або вертикальна видимість (C)9

FEW, або SCT, або BKN, або OVC

OBSC

N
S
C

Форма хмар (C)9, 14

CB або TCU

__

Висота нижньої межі хмар або значення вертикальної видимості (C)9, 14

n[n][n][n]M

[VER VIS
n[n][n]M]


1 Умовне місцезнаходження.

2 Необов'язкові значення для однієї або декількох ЗПС.

3 Необов'язкові значення для однієї або декількох ділянок ЗПС.

4 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 7 глави 6 розділу IV Авіаційних правил "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації".

5 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 7 глави 6 розділу IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації".

6 Підлягає внесенню, якщо видимість або дальність видимості на ЗПС менше 1500 метрів.

7 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 7 глави 7 розділу IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації".

8 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 7 глави 7 розділу IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації".

9 Підлягає внесенню за необхідності.

10 Одна група або більше (максимум до трьох груп).

11 Різні види опадів, що спостерігаються протягом одного періоду, об'єднуються в одну групу, при цьому на першому місці зазначається переважаючий вид опадів, якому передує тільки один знак інтенсивності, що означає сумарну інтенсивність опадів. У прогнозах TREND зазначаються тільки помірні або сильні опади.

12 Застосовується тільки у зведеннях METREPORT AUTO / SPECIAL AUTO.

13 "Сильний" використовується для зазначення смерчу, в тому числі водяного. "Помірний" використовується для зазначення воронкоподібної хмари, що не сягає землі.

14 До чотирьох шарів хмар, значущих для виконання польотів.

15 Використовується відкритий текст із скороченнями ICAO.

16 Кількість покажчиків змін має бути мінімальна, не більше трьох груп.

17 До прогнозу TREND включається переважаюча або мінімальна видимість відповідно до пункту 4 глави 2 розділу VI та пункту 6 глави 3 розділу VI Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації".

4. Зразок зведень у кодових формах METAR та SPECI наведено у таблиці 4.

Умовні позначення:

M - включення обов'язкове, частина кожного зведення;

C - включення умовне, залежить від метеорологічних умов або методу спостереження;

O - включення необов'язкове.

Таблиця 4

Елемент, що вказаний в розділі IV Авіаційних правил України "Метеороло-
гічне обслуговува-
ння цивільної авіації"

Детальний опис

Формат(и)

Приклади

Ідентифікація типу зведення (M)

Тип зведення (M)

METAR, METAR COR або SPECI, SPECI COR

METAR
METAR COR
SPECI
SPECI COR

Покажчик місцеполо-
ження (M)

Покажчик місцеположення ICAO (M)

nnnn

UKNN1

Час спостережень (M)

Дата та час спостережень в UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Ідентифікація автоматичного або втраченого зведення (C)2

Покажчик автоматичного або відсутнього зведення (C)

AUTO або NIL

AUTO
NIL

Кінець зведення METAR, якщо зведення втрачено

Приземний вітер (M)

Напрямок вітру (M)

nnn

VRB

24004MPS
VRB01MPS
19006MPS
00000MPS
140P49MPS
12003G09MPS
24009G14MPS
02005MPS 350V070

Швидкість вітру (M)

[P]nn[n]

 

Значні зміни швидкості (C)3

G[P]nn[n]

 

Одиниці вимірювання (M)

MPS (м/с)

 

Значні зміни напрямку (C)4

nnnVnnn

-

 

Видимість (M)

Переважаюча видимість або мінімальна видимість (M)5

nnnn

C
A
V
O
K

0350
7000
9999
0800
2000 1200NW
6000 2800E
6000 2800
CAVOK

Мінімальна видимість та напрямок мінімальної видимості (C)6

nnnn[N], або nnnn[NE], або nnnn[E], або nnnn[SE], або nnnn[S], або nnnn[SW], або nnnn[W], або nnnn[NW]

Дальність видимості на ЗПС (C)7

Назва елемента (M)

R

R32/0400
R12R/1700
R10/M0050
R14L/P2000
R16L/0650
R16C/0500
R16R/0450
R17L/0450

ЗПС (M)

nn[L]/, або nn[C]/, або nn[R]/

Дальність видимості на ЗПС (M)

[P або M]nnnn

Попередня тенденція дальності видимості на ЗПС (C)8

U, D або N

R12/1100U
R26/0550N
R20/0800D
R12/0700

Поточна погода (C)2, 9

Інтенсивність або близькість явищ поточної погоди (C)10, 19

- або +

-

VC

RA
+TSRA
+DZ
-SN
HZ
FG
VA
MIFG
VCFG
VCSH
VCTS
VCBLSA
+TSRASN
-SNRA
-DZ FG
+SHSN BLSN
UP
FZUP
TSUP
FZUP
//

Характеристики і тип явищ поточної погоди (M)11

DZ, або RA (SN, SG, PL, DS, SS, FZDZ, FZRA, FZUP12, FC13, SHGR, SHGS, SHRA, SHSN, SHUP12, TSGR, TSGS, TSRA, TSSN, TSUP12, UP12)

FG або BR (SA, DU,
HZ, FU, VA,
SQ, PO

TS, BCFG, BLDU, BLSA, BLSN, DRDU, DRSA, DRSN, FZFG, MIFG, PRFG, //12)

FG або PO (FC, DS, SS, TS, SH, BLSN, BLSA, BLDU, VA)

 

Хмарність (M)14

Кількість та висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (M)

FEWnnn, або SCTnnn, або BKNnnn, або OVCnnn, або ////// 12, FEW/// 12, бо SCT/// 12, або BKN/// 12, або OVC/// 12, або ///nnn 12

VVnnn або VV///12

NSC або NCD 12

FEW015
VV005
OVC030
VV///
NSC
SCT010 OVC020
BKN///
///015

Форма хмар (C)2

CB, або TCU, або /// 12

-

BKN009TCU
SCT008 BKN025CB
BKN025///
NCD
//////CB

Температура повітря та точки роси (M)

Температура повітря та точки роси (M)

[M]nn/[M]nn

17/10
02/M08
M01/M10

Значення атмосферного тиску (M)

Назва елемента (M)

Q (тиск QNH)

Q0995
Q1009
Q1022
Q0987

QNH (M)

nnnn

Додаткова інформація (C)2

Зсув вітру (C)2

WS Rnn[L], або WS Rnn[C], або WS Rnn[R], або WS ALL RWY

WS R03
WS ALL RWY
WS R18C

Температура води на поверхні моря та стан моря чи значна висота хвилі (C)15

W[M]nn/Sn або W[M]nn/Hn[n][n]

W15/S2
W12/H75

Стан ЗПС (C)16

Позначення ЗПС (M)

Rnn[L]/, або Rnn[C]/, або Rnn[R]/

R/SNOCLO

R99/421594
R/SNOCLO

Відкладення на ЗПС (M)

n або/

CLRD//

 

R14L/CLRD//

Ступінь забруднення ЗПС (M)

n або /

Товщина відкладень (M)

nn або //

Коефіцієнт зчеплення або ефективність гальмування (M)

nn або //

Прогноз для посадки типу TREND (O)17

Покажчик змін (M)18

NOSIG

BECMG або TEMPO

NOSIG
BECMG FEW020
TEMPO 25017G25MPS

Період змін (C)2

FMnnnn, та/або TLnnnn, або ATnnnn

 

Вітер (C)2

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

 

Переважаюча або мінімальна видимість (C)2, 20

nnnn

C
A
V
O
K

BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

BECMG TL1700 0800 FG

BECMG AT1800 9000 NSW

BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN

TEMPO FM0330 TL0430 FZRA

TEMPO TL1200 0600 FG BECMG AT1200 8000 NSW NSC

BECMG AT1130 OVC010

TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB

Явище погоди: інтенсивність (C)10

-або +

-

N
S
W

Явище погоди: характеристики та тип (C) 2, 9, 11

DZ або RA (SN, SG, PL, DS, SS, FZDZ, FZRA, FZUP12, FC13
SHGR, SHGS, SHRA, SHSN, SHUP12, TSGR, TSGS, TSRA, TSSN)

FG або BR (SA, DU, HZ, FU, VA, SQ, PO, FC, TS, BCFG, BLDU, BLSA, BLSN, DRDU, DRSA, DRSN, FZFG, MIFG, PRFG)

 

Кількість та висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (C)2, 14

FEWnnn, або SCTnnn, або BKNnnn, або OVCnnn

VVnnn або VV///

N
S
C

Форма хмар (C)2, 14

CB або TCU

 


1 Умовне місцезнаходження.

2 Підлягає внесенню (за необхідності).

3 Підлягає внесенню, якщо максимальне значення перевищує середнє значення швидкості на 5 м/с та більше.

4 Підлягає внесенню, якщо зміни напрямку і 60°, але < 180°, а швидкість вітру і 1,5 м/с.

5 Якщо видимість змінюється швидко і визначити переважаючу видимість неможливо, слід зазначати тільки мінімальне значення видимості без вказівки про напрямок.

6 Якщо видимість у різних напрямках є неоднаковою, а мінімальна видимість відрізняється від переважаючої видимості і її значення становить менше 1500 м або менше 50 % від значення переважаючої видимості та менше 5000 м, у зведеннях за можливості зазначають зареєстровану мінімальну видимість та її напрямок відносно контрольної точки аеродрому із зазначенням одного з восьми напрямків компаса. Якщо реєструється мінімальна видимість в кількох напрямках, вказується найбільш важливий з експлуатаційної точки зору напрямок.

7 Підлягає внесенню, якщо видимість або дальність видимості на ЗПС менше 1500 м (максимум для чотирьох ЗПС).

8 Підлягає внесенню, якщо значення RVR протягом 10-хвилинного періоду, що передує спостереженню, мають виражену тенденцію, коли середнє значення RVR за перші 5 хв. відрізняється на 100 м або більше від середнього значення за наступні 5 хв. цього періоду (покажчик "U" (тенденція збільшення) або "D" (тенденція зменшення)). За відсутності вираженої тенденції зазначається покажчик N.

9 Одна група або більше (максимум три).

10 Підлягає внесенню за необхідності. Класифікатор помірної інтенсивності у вигляді встановленого позначення не використовується.

11 Різні види опадів, що спостерігаються протягом одного періоду, об'єднуються в одну групу, при цьому на першому місці зазначається переважаючий вид опадів, якому передує тільки один знак інтенсивності, що означає сумарну інтенсивність опадів. У прогнозах TREND зазначаються тільки помірні або сильні опади.

12 Застосовується тільки у зведеннях METAR AUTO / SPECI AUTO.

13 "Сильний" використовується для зазначення смерчу, в тому числі водяного. "Помірний" використовується для зазначення воронкоподібної хмари, що не досягає землі.

14 До чотирьох прошарків хмар, значущих для виконання польотів.

15 Температура води на поверхні моря та стан моря або значна висота хвилі підлягають внесенню тільки для даних спостережень з морських бурових платформ.

16 Стан ЗПС підлягає внесенню на цивільних аеродромах за поданням аеродромної служби.

17 Прогноз для посадки складається як прогноз TREND.

18 Кількість покажчиків змін - мінімальна, не більше ніж три групи.

19 Покажчик близькості VC щодо явищ погоди, таких як FG, PO, FC, DS, SS, TS, SH, BLSN, BLDU, BLSA та VA, використовується у зведеннях METAR/SPECI, коли спостерігач фіксує ці явища не на самому аеродромі, а на його околицях.

20 До прогнозу TREND включається переважаюча або мінімальна видимість відповідно до пункту 4 глави 2 та пункту 6 глави 3 розділу VI Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації".

5. Правила використання покажчиків зміни в прогнозах TREND наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Покажчик зміни

Покажчик часу та період

Значення

NOSIG

-

Прогнозується відсутність значних змін

BECMG

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

Відповідно до прогнозу зміни

Розпочнуться о n1n1n1n1UTC і закінчаться до n2n2n2n2 UTC

TLnnnn

Розпочнуться на початку періоду прогнозу типу TREND й закінчаться до nnnn UTC

FMnnnn

Розпочнуться о nnnn UTC й закінчаться в кінці прогнозу типу TREND

 

ATnnnn

 

матиме місце о nnnn UTC (конкретний час)

-

розпочнуться на початку періоду прогнозу типу TREND й закінчаться в кінці періоду прогнозу типу TREND; або
час є невизначеним

TEMPO

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

Відповідно до прогнозу тимчасові коливання

Розпочнуться о n1n1n1n1 UTC й закінчаться до n2n2n2n2 UTC

TLnnnn

Розпочнуться на початку періоду прогнозу типу TREND й закінчаться до nnnn UTC

FMnnnn

Розпочнуться о nnnn UTC й закінчаться в кінці періоду прогнозу типу TREND

-

Розпочнуться на початку періоду прогнозу типу TREND й закінчаться в кінці періоду прогнозу типу TREND

Приклад 1.

1.

Регулярне зведення METAR по аеродрому UKNN (Національний)
METAR UKNN 221630Z 24005MPS 1200 0900NW R12/1200U DZ FG BKN005 OVC02017/16 Q1014WS R12 R12/190065 BECMG TL1700 0900 FG BECMG AT1800 9999 NSW=

 

 

2.

Місцеве регулярне зведення (пункт і умови погоди такі самі, як і для зведення METAR):
MET REPORT UKNN 221630Z WIND 240/5MPS VIS RWY12 TDZ 900M RVR RWY12 TDZ 1200M MID 1400M END 1500M MOD DZ FG CLD BKN150M OVC 600M T17 DP16 QNH 1014HPA QFE RWY12 0999HPA WS IN APCH RWY12 TREND BECMG TL1700 VIS 900M FG BECMG AT1800 VIS 10KM NSW=

Зміст обох зведень

Регулярне місцеве зведення по аеродрому "Національний", складене о 16.30 UTC 22 числа цього місяця. Напрямок приземного вітру 240°, швидкість вітру 05 м/с.

Видимість в METAR переважаюча 1200 м, мінімальна 900 м на північний захід від КТА аеродрому, в METREPORT в зоні приземлення для ЗПС12 - 900 м; дальність видимості на ЗПС у зоні приземлення для ЗПС 12 -1200 м, у центральній зоні 1400 м, у кінці ЗПС - 1500 м; зміна значень дальності видимості на ЗПС за попередні 10 хвилин свідчить про тенденцію до їхнього збільшення (інформація про тенденції зміни дальності видимості на ЗПС міститься тільки в зведеннях METAR); помірна мряка, туман; значна хмарність заввишки 150 м; суцільна хмарність заввишки 600 м; температура повітря 17 °C; температура точки роси 16 °C; тиск QNH 1014 гПа; тиск на рівні ЗПС12 0999 гПа; зсув вітру в зоні заходу на посадку на ЗПС12; стан поверхні ЗПС12: волога, ступінь забруднення більше 50 %, товщина відкладень менше 1 мм, коефіцієнт зчеплення 0,65 (інформація про стан поверхні ЗПС міститься тільки в зведеннях METAR), тенденція протягом наступних двох годин: поступово до 17.00 UTC видимість 900 м у тумані; поступово на 18.00 UTC видимість 10 км і більше та відсутність особливих явищ погоди.

Приклад 2.

1.

Спеціальне зведення SPECI по аеродрому UKNN (Національний):

 

SPECI UKNN 151115Z 05009G15MPS 2400 -TSRA BKN015CB 25/22 Q1008 R12/190065 TEMPO 0800 + SHRA VV002=

2.

Місцеве спеціальне зведення (пункт і умови погоди такі самі, як і для зведення SPECI):

 

SPECIAL UKNN 151115ZWIND 050/09MPS MAX 16 MNM5 VIS 2400M FBL TSRACLD BKNCB 450M T25 DP22 QNH 1008HPA TREND TEMPO VIS 800M HVY SHRA CLD VERVIS 60M=

Зміст зведень

Спеціальне зведення по аеродрому "Національний", складене об 11.15 UTC 15 числа цього місяця; напрямок приземного вітру 050°; швидкість вітру 9 м/с із поривами від 5 до 16 м/с (у зведеннях SPECI мінімальна швидкість вітру не зазначається); видимість у зоні приземлення 2400 м (у зведеннях SPECI переважаюча видимість 2400 м); гроза, слабкий дощ; розірвані купчасто-дощові хмари заввишки 450 м; температура повітря 25 °C; температура точки роси 22 °C; QNH 1008 гПа; стан поверхні ЗПС 12: волога, ступінь забруднення більше 50 %, товщина відкладень менше 1 мм, коефіцієнт зчеплення 0,65 (інформація про стан поверхні ЗПС міститься тільки в зведеннях SPECI), тенденція протягом наступних двох годин: іноді видимість 800 м, сильний зливовий дощ; вертикальна видимість 60 м.

Приклад 3.

Примірне зведення погоди відкритим текстом: аеродром "Національний" 201000 (дата та час спостереження в UTC), вітер 060° 7 м/с, пориви 13 м/с, видимість 3000 м, слабкий зливовий дощ, розірвана
СВ-хмарність заввишки 400 м, температура повітря 2 °C, QNH 1002 гПа, вежі закриті.

6. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях погоди, у зведеннях METAR, SPECI зазначаються наведені в таблиці 6 типи явищ поточної погоди з використанням прийнятих скорочень та критеріїв.

Таблиця 6

Тип

Явища

Скорочення

Примітки

Опади

Мряка

DZ

 

Дощ

RA

Сніг

SN

 

Снігові зерна

SG

 

Льодяний дощ

PL

Град

GR

Повідомляється у випадку, коли діаметр найбільших градин 5 мм або більше

Льодяна та/або снігова крупа

GS

Повідомляється у тому випадку, коли діаметр найбільших градин менше 5 мм

Невідомий тип опадів

UP

Повідомляється у випадку неідентифікованих опадів тільки тоді, коли використовуються автоматичні системи метеорологічних спостережень

Явища, що погіршують видимість (гідрометеори)

Туман

FG

Повідомляється за видимості менше 1000 м, за винятком випадків спільного використання з характеристиками "MI", "BC", "PR", "VC"

Серпанок

BR

Повідомляється за видимості принаймні 1000 м, але не більше 5000 м

Явища, що погіршують видимість (літометеори)

Пісок

SA

Зазначені скорочення використовуються тільки у випадку, коли погіршення видимості пов'язане з наявністю переважно літометеорів і видимість становить 5000 м або менше, за винятком "SA" при спільному використанні з характеристикою "DR" та вулканічним попелом

Пил на значному просторі

DU

Імла

HZ

Дим

FU

Вулканічний попіл

VA

Інші явища

Пилові або піщані вихори (пилові вихори)

PO

 

Шквал

SQ

Смерч

FC

Пилова буря

DS

Піщана буря

SS

7. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях, у зведеннях METAR, SPECI за необхідності зазначаються наведені в таблиці 7 характеристики явищ поточної погоди з використанням у належних випадках прийнятих скорочень та критеріїв.

Таблиця 7

Характеристики

Дескрип-тор

Примітки

Гроза

TS

Використовується для повідомлення про грозу з дощем - TSRA, зі снігом - TSSN, з градом - TSGR, з льодяною або сніжною крупою - TSGS, з невідомим типом опадів - TSUP (тільки у зведеннях AUTO), без опадів - TS або поєднань цих елементів (наприклад, TSRASN).

Злива

SH

Використовується для повідомлення про зливовий дощ - SHRA, зливовий сніг - SHSN, зливовий град - SHGR, льодяну або снігову крупу - SHGS, невідомий тип опадів - SHUP (тільки у зведеннях AUTO) або поєднань цих елементів (наприклад, SHRASN). У зведеннях METAR/SPECI для повідомлень про зливи, що спостерігаються на околицях аеродрому, використовується скорочення VCSH без зазначення типу та інтенсивності опадів

Замерзаючі опади або туман

FZ

Переохолоджені водяні краплі або опади. Використовується тільки з FG, DZ, RA та UP (тільки у зведеннях AUTO).
Немає потреби уточнювати, чи відносяться до зливового типу переохолоджені опади

Низова заметіль

BL

Використовується для повідомлень про DU, SA або SN, що піднімаються вітром до висоти 2 м і більше над рівнем землі

Низовий поземок

DR

Використовується для повідомлень про DU, SA або SN, що піднімаються вітром до висоти менше 2 м над рівнем землі

Низький

MI

Туман, верхня межа якого нижче 2 м над рівнем землі

Клаптики (плями)

BC

Плями туману, що покривають місцями аеродром

Частковий

PR

Значну частину аеродрому вкрито туманом, а на іншій частині туман відсутній

Тип опадів не може бути визначений АСМС

UP

Використовується за необхідності з дескрипторами FZ, SH, TS

Примітка. У зведеннях AUTO у випадку, коли тип опадів не може бути визначено автоматичною системою, використовується скорочення UP. Скорочення UP може поєднуватись за необхідності з характеристиками поточної погоди FZ, SH, TS.

8. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях, у зведеннях METAR, SPECI відповідна інтенсивність або за необхідності близькість до аеродрому явищ поточної погоди, що повідомляються, зазначається відповідно до таблиці 8.

Таблиця 8

Інтенсивність/близькість

Місцеві регулярні зведення погоди (відкритий текст зі скороченнями ICAO)

METAR/
SPECI (знак)

Слабка. Слабку інтенсивність вказують тільки для опадів та їх комбінацій

FBL

"-"

Помірна. Помірну інтенсивність вказують для опадів та їх комбінацій
(FC - воронкоподібна хмара, що не досягає землі, а також DS, SS)

MOD

(без покажчика)

Сильна. Сильну інтенсивність вказують для опадів та їх комбінацій
(FC - смерч, а також DS, SS)

HVY

"+"

Околиці. Приблизно від 8 до 16 км від контрольної точки аеродрому. Використовується з DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA, BLSN, TS та VA, якщо не повідомляється в рамках поточної погоди на аеродромі

Не використовується

VC

9. Для надання повного опису поточної погоди, що впливає на виконання польотів на аеродромі та його околицях, до зведень погоди включається одне або декілька (максимум три) скорочень для позначення явищ поточної погоди з переліку, наведеного в таблицях 3, 4.

10. Спочатку повідомляється інтенсивність або близькість явища до аеродрому, після чого зазначаються відповідні характеристики та тип явища погоди (наприклад, "HVY TSRA" (в місцевих зведеннях погоди) та "+ TSRA" (у зведеннях METAR, SPECI)). Про наявність явища на околицях аеродрому зазначається тільки у зведеннях METAR, SPECI та за умови його відсутності на аеродромі.

11. У випадку, коли спостерігаються явища погоди двох різних типів, про такі явища повідомляється двома окремими групами, в яких індекс інтенсивності або близькості до аеродрому відноситься до явища погоди, яке зазначається після цього індексу (наприклад, "HVY DZ FG" (в місцевих зведеннях погоди) та "+DZ FG" (у зведеннях METAR, SPECI) або "-DZ VCFG", "VCTS SHRA" (тільки у зведеннях METAR, SPECI)).

12. Різні типи опадів, які фіксуються в момент спостережень, повідомляються однією групою. При цьому першим зазначається переважаючий тип опадів, якому передує тільки один індекс інтенсивності, що означає сумарну інтенсивність, а за переважаючим типом вказується вторинний тип опадів (наприклад, "HVY TSRASN" (в місцевих зведеннях погоди) та "+ TSRASN" (у зведеннях METAR, SPECI) або "FBL SNRA FG" (в місцевих зведеннях погоди) та "-SNRA FG" (у зведеннях METAR, SPECI)).

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 4
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 3 глави 6 розділу V)

Інструкція з оформлення результатів донесень з борту ПС

 

1. Зразок для складання спеціальних донесень з борту ПС у форматі AIREP SPECIAL наведено в таблиці 1.

Умовні позначення, що застосовуються для опису зразка:

[ ] - містить факультативні (необов'язкові) дані для включення до тексту;

() - містить переклад терміна або пояснення скорочення;

<> - містить символи змінних параметрів елемента, які в тексті повідомлення замінюються відповідними даними;

M - обов'язкове включення елемента;

C - включення елемента умовне, вноситься, якщо можна застосовувати;

N - порядковий номер послідовності внесення елемента.

Таблиця 1

N
з/п

Елемент повідомлення

Опис формату

Приклади

1

Ідентифікатор повідомлення (M)

ARS
(спеціальне донесення з борту ПС)

ARS

2

Ідентифікатор ПС (M)1

<nnnnnnn>
(радіотелефонний позивний ПС)

KLM511
EIAKO

3

Явище, що спостерігається (M)2

SEV TURB, або
[MOD TURB, SEV ICE, MOD ICE, TS, TSGR, HVY SS, SEV MTW, VA CLD], або VA[MT nnnnnn]

SEV TURB
MOD ICE
TS
VA CLD

4

Час спостереження за явищем (M) в UTC

OBSAT<GGgg>Z
(спостерігається о год. хв.)

OBSAT 1805Z

5

Місцезнаходження (C)3

<lat><log>
(широта, довгота в градусах та мінутах)

 
N4940 E03120

6

Рівень (C)

FL<nnn>, або
<[n]nnnn>M], або
FL<nnn/nnn>,
або <[n]nnnn/[n]nnnn>M]

FL450
1500M
FL280/310
60/300M


1 Максимальна кількість знаків в групі ідентифікації ПС не перевищує 7.

2 У випадку повідомлення про хмару вулканічного попелу можливе додаткове зазначення вертикальної протяжності хмари у FL, якщо вона простежується, та назви вулкану, якщо вона відома.

3 У випадку, коли в первинному донесенні з борту місцезнаходження було надано кодованим позначенням основної точки або як основна точка з подальшою вказівкою магнітного пеленга і відстані від цієї точки, для зазначення місцезнаходження в повідомленні AIREP SPECIAL ці дані переводяться відповідним ОМС у географічні координати.

Приклад повідомлення AIREP SPECIAL:

ARS THY7LP SEV TURB OBS AT 0815Z N4940 E03120 FL310=

Зміст повідомлення:

Спеціальне донесення з борту ПС авіакомпанії "Турецькі Авіалінії", рейс 7LP. Сильна турбулентність спостерігалася о 08.15 UTC на ешелоні польоту 310, місцезнаходження повітряного судна в точці з координатами 49°40ў північної широти 31°20ў східної довготи.

Примітка. Для розсилки мережами зв'язку повідомлення AIREP SPECIAL оформлюються відповідними ОМС в метеорологічні бюлетені згідно з форматами повідомлень, наведеними у додатку 10 до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації".

2. Повідомлення бортової погоди містить такі елементи:

1) порядковий номер повідомлення та адресат (українською мовою): поточний порядковий номер за добу двома цифрами, повна назва ОМС та адресат - "ч/синоптику", наприклад "02 ЛЬВІВ ОМС, Ч/СИНОПТИКУ";

2) ідентифікатор ПС: радіотелефонний позивний ПС одним блоком (пробіл або дефіс не ставиться), як отримано від диспетчера УПР (диспетчера польотної інформації) або члена льотного екіпажу, наприклад "BAGABCD", "VA812";

3) місцезнаходження спостереження: аеродром, наприклад "UKLL", "У районі аеродрому Львів", або основна точка маршруту, наприклад "LASDA", або географічні координати, якщо відомо.

У випадку, коли спостереження відбувалося при наборі висоти або при зниженні до нового рівня, вказується відкритим текстом "При наборі" або "При зниженні" (з використанням скорочень ICAO - відповідно "ASC" або "DES"), після чого зазначається рівень, наприклад "При наборі FL100", ("ASCFL100"), "При зниженні FL050" ("DESFL050") тощо;

4) час спостереження в UTC: година, хвилина та літера "Z";

5) рівень / діапазон рівнів: в ешелонах польоту або в абсолютних висотах, наприклад "FL100", "FL050/100", "1500 М";

6) метеорологічна інформація, що містить один або більше таких елементів:

турбулентність: слабка, помірна, сильна - "TURB [FBL, MOD, SEV]" або відкритим текстом українською мовою;

обледеніння: слабке, помірне, сильне - "ICE [FBL, MOD, SEV]" або відкритим текстом українською мовою;

інші явища: включаються згідно зі скороченнями, прийнятими ICAO для повідомлення AIREP SPECIAL, або відкритим текстом українською мовою.

Додатково можуть вказуватися (за наявності) такі дані:

температура повітря: зазначаються літера "T", знак температури "+" або "-", значення температури, наприклад "T +05";

вітер: зазначаються літера "W", напрямок трьома цифрами, швидкість двома цифрами та одиниці виміру, наприклад "W 256/63KMH";

вологість повітря: зазначаються літери "RH", значення трьома цифрами й одиниці виміру, наприклад "RH 095 %";

7) відправник повідомлення (українською мовою), наприклад "Ч/СИНОПТИК АМСЦ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПЕТКОВИЧ".

Приклад повідомлення бортової погоди 1:

прийнятими скороченнями ICAO:

02 ОДЕСА ОМС Ч/СИНОПТИКУ

БОРТОВА ПОГОДА

AUI065 N47 E031 1317Z FL140 TURB MOD ICE MOD T -11 W 255/25 KMH RH 075 %=;

відкритим текстом:

02 ОДЕСА ОМС Ч/СИНОПТИКУ

БОРТОВА ПОГОДА

AUI065 N47 E031 1317 UTC FL140 відмічені помірна турбулентність, помірне обледеніння, температура повітря -11 °C, напрямок вітру 255 градусів 25 км/год, вологість 075 %

Ч/СИНОПТИК АМСЦ МИКОЛАЇВ ПОТАПОВА.

Зміст повідомлення бортової погоди за поточну добу N 2 до ОМС Одеса: донесення з борту ПС судна авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, номер рейсу 65. Місцезнаходження повітряного судна о 13.17 UTC: 47° північної широти 31° східної довготи на ешелоні польоту 140.

На момент спостереження відмічені: помірна турбулентність та помірне обледеніння повітряного судна, температура повітря -11 °C, вітер напрямок 255°, швидкість 25 км/год, відносна вологість повітря 75 %.

Черговий синоптик АМСЦ Миколаїв Потапова.

Приклад повідомлення бортової погоди 2:

прийнятими скороченнями ICAO:

01 БОРИСПІЛЬ ОМС Ч/СИНОПТИКУ

БОРТОВА ПОГОДА

UTN111 UKKKDES 1815ZMODICE BTN 900/1500M=;

відкритим текстом:

01 БОРИСПІЛЬ ОМС Ч/СИНОПТИКУ

БОРТОВА ПОГОДА

UTN111 аеродром Жуляни при зниженні 1815 UTC в шарі 900 - 1500 метрів відмічене помірне обледеніння.

Ч/СИНОПТИК АМСЦ КИЇВ КАЛЬЧЕНКО.

Зміст повідомлення бортової погоди за поточну добу N 1 до ОМС Київ: донесення з борту ПС рейс UTN111: на аеродромі Київ/Жуляни при зниженні о 18.15 UTC відмічене помірне обледеніння в шарі 900 - 1500 метрів. Черговий синоптик АМСЦ Київ Кальченко.

3. Зразок форми спеціального донесення з борту ПС про вулканічну діяльність (форма VAR) українською мовою:

ДОНЕСЕННЯ ПРО ВУЛКАНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (форма VAR)

(донесення з борту надзвичайно важливі для оцінки небезпеки, яку вулканічний попіл несе для польотів ПС)

Таблиця 2

Експлуатант:

Ідентифікація ПС (як у плані польоту)

Командир ПС:

Виліт з:

Дата:

Час, UTC:

Приліт в:

Дата:

Час, UTC:

Адресат

AIREP SPECIAL

Пункти 1 - 8 мають передаватися негайно до органу ОПР, що знаходиться на зв'язку

1. Розпізнавальний індекс ПС

2. Місцезнаходження

3. Час

4. Ешелон польоту чи абсолютна висота польоту

5. Вулканічну діяльність помічено (місцезнаходження або пеленг, передбачуваний ешелон хмари попелу та відстань від ПС)

6. Температура повітря

7. Вітер в цій точці

8. Додаткова інформація

Виявлено
наявність SO2                     Так     Ні

Виявлено попіл                   Так    Ні

Інше
______
(стислий опис вулканічної діяльності, включно розповсюдження хмари вулканічного попелу у вертикальному і поперечному напрямках (за можливості), її переміщення в горизонтальній площині, швидкість нарощення тощо)


 

Після посадки заповнити пункти 9 - 16 та передати факсом до відповідного ОМС

9. Щільність хмари попелу

а) мала

б) помірна

в) велика

10. Колір хмари попелу

а) білий
г) чорни

б) світло-сірий
ґ) інший

в) темно-сірий

11. Виверження

а) безперервне

б) періодичне

в) невидиме

12. Місцезнаходження осередку діяльності

а) вершина
г) кілька кратерів

б) схил
ґ) не спостерігається

в) один кратер

13. Інші особливості виверження, що спостерігаються

а) блискавки
г) випадіння попелу

б) світіння
ґ) грибо-подібна хмара

в) велике каміння
д) усе перелічене

14. Вплив на ПС

а) засоби зв'язку
г) приймач статичного тиску

б) навігаційні  системи
ґ) лобове скло

в) двигуни
д) вікна
е) усе перелічене

15. Інші явища

а) турбулентність
г) відкладення попелу

б) вогні Святого Ельма

в) інші види диму

16. Інша інформація (будь-яка інформація, що вважається корисною)

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 5
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 1 глави 1 розділу VI)

Вимоги щодо складання прогнозів по аеродрому у кодовій формі TAF

1. Вимоги до точності прогнозів погоди по аеродрому наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Прогнозований елемент

Точність прогнозів

Забезпеченість

ПРОГНОЗ TAF

Напрямок вітру

± 20 °

80 % випадків

Швидкість вітру

± 3 м/с

80 % випадків

Видимість

± 200 м до 800 м
± 30 % від 800 м до 10 км

80 % випадків

Явища погоди

Наявність або відсутність

80 % випадків

Кількість хмар

Одна категорія нижче 450 м
Наявність або відсутність BKN чи OVC між 450 м і 3000 м

70 % випадків

Висота хмар

± 30 м до 300 м
± 30 % від 300 м до 3000 м

70 % випадків

Вертикальна видимість

± 30 м до 300 м
± 30 % від 300 м до 600 м

70 % випадків

Температура повітря

± 1 °C

70 % випадків

ПРОГНОЗ TREND

Напрямок вітру

± 20 °

90 % випадків

Швидкість вітру

± 3 м/с

90 % випадків

Видимість

± 200 м до 800 м
± 30 % від 800 м до 10 км

90 % випадків

Явища погоди

Наявність або відсутність

90 % випадків

Кількість хмар

Одна категорія нижче 450 м
Наявність або відсутність BKN чи OVC між 450 м і 3000 м

90 % випадків

Висота хмар

± 30 м до 300 м
± 30 % від 300 м до 3000 м

90 % випадків

Вертикальна видимість

± 30 м до 300 м
± 30 % від 300 м до 600 м

90 % випадків

2. Зразок прогнозу TAF наведено у таблиці 2.

Умовні позначення:

M - наявність обов'язкова, частина кожного зведення;

C - наявність умовна, залежить від метеорологічних умов або методу спостереження;

O - наявність необов'язкова.

Таблиця 2

Елемент, передбачений розділом VI Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Детальний зміст

Опис формату

Приклади

Ідентифікація типу прогнозу (M)

Тип прогнозу (M)

TAF, або
TAF AMD, або TAF COR

TAF
TAF AMD

Покажчик місцезнаходження (M)

Покажчик місцезнаходження ICAO (M)

nnnn

UKNN1

Дата і час випуску прогнозу (M)

День місяця і час випуску прогнозу в UTC (M)

nnnnnnZ

152306Z

Ідентифікація відсутності прогнозу (C)

Покажчик відсутнього прогнозу (C)

NIL

NIL

Кінець TAF, якщо прогноз відсутній

Дата і період дії прогнозу (M)

День місяця і період дії прогнозу в UTC (M)

nnnn/nnnn

1606/1615
0812/0912

Ідентифікація анулювання прогнозу (C)

Покажчик анульованого прогнозу (C)

CNL

CNL

Кінець TAF, якщо прогноз анульовано

Приземний вітер (M)

Напрямок вітру
(M)

nnn або VRB2

24004MPS
VRB01MPS

00000MPS

140P49MPS

 
12005G10MPS

Швидкість вітру
(M)

[P]nn

Значні зміни швидкості (C)3

G[P]nn

Одиниці вимірювання (M)

MPS

Видимість (M)

Переважаюча або мінімальна видимість (M)4

nnnn

C
A
V
O
K

0350
7000
9000
9999
CAVOK

Погода (C)5, 6

Інтенсивність явищ погоди (C)7

- або +

-

 

Характеристика та тип явищ погоди (C)8

DZ або
[RA, SN,

SG, PL, DS, SS, FZDZ, FZRA, SHGR, SHGS, SHRA, SHSN, TSGR, TSGS, TSRA, TSSN]

FG або
[BR, SA,

DU, HZ, FU, VA, SQ, PO, FC, TS,
BCFG,
BLDU,
BLSA,
BLSN,
DRDU,
DRSA,
DRSN,
FZFG,
MIFG,
PRFG]

RA HZ
+TSRA FG

-FZDZ PRFG
+TSRASN
SNRA FG

Хмарність (M)9

Кількість і висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (M)

FEWnnn, або
 
SCTnnn,
або BKNnnn, або
OVCnnn

VVnnn або
VV///

N
S
C

 

FEW010
VV003
OVC020
VV///
NSC
SCT005 BKN012
SCT008 BKN025CB

Форма хмар (C)5

CB або
TCU

-

Температура (O)10

Назва елемента (M)

TX (температура
максимальна)

TX25/1013Z
TN09/1005Z
TX05/2112Z
TNM02/2103Z

Максимальна температура (M)

[M]nn/

Дата і час настання максимальної температури (M)

nnnnZ

Назва елемента (M)

TN (температура мінімальна)

Мінімальна температура (M)

[M]nn/

Дата і час настання мінімальної температури (M)

nnnnZ

Очікувані значні зміни одного або кількох із вищевказаних елементів на період дії (C)5, 11

Покажчик зміни або вірогідності (M)

PROB30 [TEMPO], або PROB40 [TEMPO], або BECMG, або TEMPO, або FM

TEMPO 0812/0814 17010G15MPS 1000 TSRA SCT010CB BKN020

Період настання або зміни (M)

nnnn/nnnn або nnnnnn12

 
 
 
BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 BR OVC010

Вітер (C)5

nnn[P]nn[G[P]nn] MPS або VRBnnMPS

Переважаюча або мінімальна видимість (C) 5

nnnn

C
A
V
O
K

PROB30 1412/1414 0800 FG

BECMG 1412/1414 RA

TEMPO 2503/2504
FZRA

BECMG 1606/1608 SCT015CB
BKN020

FM051230 15004MPS 9999 BKN020

BECMG 1618/1620
8000 NSW NSC

BECMG 2306/2308
SCT015CB BKN020

Явища погоди:
інтенсивність (C)7

- або +

-

N
S
W

Явища погоди: характеристика та тип (C)5, 8

DZ або [RA, SN, SG, PL, DS, SS, FZDZ, FZRA, SHGR, SHGS, SHRA, SHSN, TSGR, TSGS, TSRA, TSSN]

FG або [BR, SA, DU, HZ, FU, VA, SQ, PO, FC, TS, BCFG, BLDU, BLSA, BLSN, DRDU, DRSA, DRSN, FZFG, MIFG, PRFG]

Кількість і висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (C)5

FEWnnn, або SCTnnn, або BKNnnn, або OVCnnn

VVnnn або VV///

N
S
C

Форма хмар (C)5

СВ або TCU

-


1 Умовне місцезнаходження.

2 Вноситься, якщо швидкість вітру менше 1,5 м/с. Перемінний вітер з більш високими швидкостями вказується у випадку, коли неможливо спрогнозувати єдиний напрямок вітру.

3 Вноситься, якщо максимальне значення перевищує середню швидкість на 5 м/с та більше.

4 Мінімальна видимість вноситься на аеродромах, де не визначається переважаюча видимість, або у випадку, коли очікуються зміни видимості за різними напрямками і спрогнозувати переважаючу видимість неможливо.

5 Вноситься у випадку, коли це можливо застосувати.

6 Одна або більше, але максимум три групи.

7 Вноситься у випадку, коли це можливо застосувати. Класифікатор помірної інтенсивності у вигляді встановленого позначення не використовується.

8 Різні види опадів, що прогнозуються одночасно, об'єднуються в одну групу, при цьому спочатку зазначається переважаючий вид опадів, якому передує тільки один знак інтенсивності, що визначає сумарну інтенсивність опадів.

9 До чотирьох шарів хмар.

10 Вноситься у випадку, якщо мінімальне або максимальне значення температури очікується в інтервалі від + 5 °C до - 5 °C;  максимальне значення дорівнює або вище +25 °C; мінімальне значення дорівнює або нижче -25 °C.

11 Вноситься у випадку, коли очікується значна зміна одного, кількох або всіх елементів прогнозу відповідно до положень пункту 6 глави 2 розділу VI Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації". Покажчик зміни може розміщуватись після будь-якого елемента прогнозу.

12 Використовується тільки з покажчиком зміни FM.

3. Використання покажчиків зміни та часу в прогнозі TAF наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Покажчик зміни

Період часу

Значення

FM

ndndnhnhnmnm

Використовується для зазначення зміни більшості елементів погоди, що відбувається в ndnd день о nhnh годин і nmnm хвилин (UTC); усі елементи, зазначені до "FM", включаються після "FM" (тобто вони усі замінюються елементами, що вносяться за цим скороченням)

BECMG

nd1nd1nh1nh1/
nd2nd2nh2nh2

Відповідно до прогнозу зміна розпочнеться в nd1nd1 день о nh1nh1 годин (UTC) і закінчиться в nd2nd2 день до nh2nh2 годин (UTC); тільки ті елементи, зміна яких прогнозується, зазначаються після "BECMG"; період часу nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2, як правило, не повинен перевищувати 2 годин та в жодному разі 4 годин

TEMPO

nd1nd1nh1nh1/
nd2nd2nh2nh2

Відповідно до прогнозу тимчасові коливання почнуться в nd1nd1 день о nh1nh1 годин (UTC) і припиняться в nd2nd2 день о nh2nh2 годин (UTC); тільки ті елементи, коливання яких прогнозується, повинні вказуватися після "TEMPO"; у кожному окремому випадку тимчасові коливання не повинні продовжуватися більше 1 години і разом займають менше половини періоду nd1nd1nh1nh1/nd2nd2nh2nh2

PROBnn

-

nd1nd1nh1nh1/
nd2nd2nh2nh2

Вірогідність появи (%) альтернативного значення елемента або елементів прогнозу. Використовується тільки значення nn=30 або nn =40;
зазначається після відповідного(их) елемента(ів)

-

 

TEMPO

nd1nd1nh1nh1/
nd2nd2nh2nh2

вірогідність появи тимчасових коливань

Приклад прогнозу TAF по аеродрому UKNN (Національний):

TAF UKNN 160215Z 1603/1703 20005MPS 6000 SCT030 TX28/1612Z TN13/1703Z BECMG 1606/16089999 SCT030TCU TEMPO 1609/1615 VRB08G13MPS 2000 TSRA SCT030CB PROB40 TEMPO 1611/1614 VRB10G20MPS 0700 +TSRAGR SQ BKN008 BKN020CB FM161500 27005MPS 6000 SCT020 TEMPO 1700/1703 1500 BR =

Зміст прогнозу:

Прогноз по аеродрому "Національний" випущений о 02.15 UTC 16 числа цього місяця і дійсний з 03.00 UTC 16 числа цього місяця до 03.00 UTC 17 числа цього місяця; напрямок приземного вітру 200 градусів; швидкість вітру 5 метрів за секунду; видимість 6 кілометрів; розсіяна хмарність заввишки 900 метрів; максимальна температура повітря 28 °C очікується о 12 UTC 16 числа цього місяця; мінімальна температура повітря 13 °C очікується о 03.00 UTC 17 числа цього місяця; поступово в період між 06.00 UTC і 08.00 UTC 16 числа цього місяця зміни видимості - 10 кілометрів, хмарності - розсіяні потужні купчасті хмари значної вертикальної протяжності заввишки 900 метрів; часом у період між 09.00 UTC і 15.00 UTC 16 числа цього місяця напрямок приземного вітру змінний, швидкість вітру 08 метрів за секунду з поривами до 13 метрів за секунду; видимість 2000 метрів, гроза, помірний дощ, розсіяні купчасто-дощові хмари заввишки 900 метрів; з вірогідністю 40 % іноді у період між 11.00 UTC і 14.00 UTC 16 числа цього місяця напрямок приземного вітру змінний, швидкість вітру 10 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду; видимість 700 метрів, гроза, сильний дощ з градом, шквал, розірвані хмари заввишки 240 метрів, розірвані купчасто-дощові хмари заввишки 600 метрів; від 15.00 UTC 16 числа цього місяця напрямок приземного вітру 270 градусів; швидкість вітру 05 метрів за секунду; видимість 6 кілометрів; розсіяна хмарність заввишки 600 метрів; іноді у період між 00.00 UTC і 03.00 UTC 17 числа цього місяця видимість 1500 метрів, серпанок.

4. Діапазони та дискретність передачі числових елементів, що містяться в прогнозах TAF, наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Елемент за розділом VI Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Діапазон

Дискретність

Напрямок вітру:                                        дійсні °

000 - 360

10

Швидкість вітру:                                     м/с

00 - 99*

1

Видимість:                                                м
                                                                  м
                                                                  м
                                                                  м

0000 - 0750
0800 - 4900
5000 - 9000
10000

50
100
1000
0 (фіксоване значення 9999)

Вертикальна видимість у значеннях, кратних 30 м:

000 - 020

1

Хмари: висота нижньої межі у значеннях, кратних 30 м:

000 - 100
більше 100

1
10

Температура повітря:                              °C

-80 - +60

1


* Для авіації непотрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/с і більше, але у разі необхідності з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/с

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 6
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 1 глави 1 розділу VI)

Складання зонального прогнозу GAMET

Умовні позначення, що застосовуються для опису зразка:

[ ] - містить факультативні (необов'язкові) дані для включення до тексту;

() - містить переклад терміна або пояснення скорочення;

<> - містить символи змінних параметрів елемента, які в тексті повідомлення замінюються відповідними даними;

M - обов'язкове включення елемента до прогнозу;

C - включення елемента залежить від очікуваних метеорологічних умов.

1. Елементи, які включаються до першого та другого рядків повідомлення з прогнозом GAMET, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Елемент

Опис формату

Приклади

Покажчик FIR, до якого відноситься прогноз GAMET (M)

<CCCC>
(4-літерний покажчик ICAO)

UKLV
UKBV

Ідентифікатор повідомлення (M)

GAMET (назва)

GAMET

Покажчик періоду дії та період дії в UTC (M)

VALID (дійсний) <YYGGgg/YYGGgg>
(число год. хв. / число год. хв.)

VALID
121200/121800

Покажчик місцезнаходження органу метеорологічного стеження (M)

<CCCC->
(4-літерний покажчик ICAO та знак переходу тексту на другий рядок)

UKBW-

Покажчик FIR та назва FIR або його частини (M)

<CCCC><nnnnnnn>
(4-літерний покажчик ICAO та повна назва FIR)
FIR/[<n,…>] (скорочення
"FIR"[номер району])

UKFV
SIMFEROPOL
FIR/1

UKLV LVIV FIR

2. Елементи, які включаються до прогнозу GAMET згідно з пунктом 3 глави 5 розділу VI Авіаційних правил "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації", наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Опис формату елементів прогнозу GAMET

Приклади

скорочена назва елемента

опис елемента

опис місцезнаходження елемента

SECN I

SFC WIND: (C)
(напрямок та швидкість приземного вітру з урахуванням поривів 15 м/с та більше на значному просторі)

[<nn/nn>]
([год/год])
[OCNL]
(означає 50 - 75 %
охоплення району)
<nnn/nn[Gnn]>
MPS (напрямок, швидкість вітру [порив] в м/с)
або [ISOL]
(означає < 50 % охоплення району)
VRB/<nn[Gnn]>
MPS IN SQ
(змінний напрямок, швидкість [порив] в м/с при шквалі)
VRB/<nn[Gnn]>
MPS UNDER CB
(змінний напрямок, швидкість [порив] в м/с під купчасто-дощовою хмарністю)

[<N, або S
OF
Nnn[nn]>]
(напрямок в румбах на північ або південь від північної широти в градусах [хвилинах]),
або
[<W, або E OF Ennn[nn]>]
(напрямок в румбах на захід або схід відносно східної довготи в градусах [хвилинах]),
або
[<nnnnnnn>] (посилання на назву відомих географічних об'єктів або пунктів),
або [<nnnnnnn>]
(посилання на загальновідому назву метеорологічного об'єкта або покажчики місцезнаходження аеродромів)

SFC WIND: 10/12 320/11G16MPS

SFC WIND: 12/15 ISOL 330/12G17MPS

SFC WIND: OCNL 340/11G16MPS W OF E030

SFC WIND: VRB/15MPS
IN SQ

SFC WIND: ISOL VRB/10G15MPS UNDER CB

 SFC VIS: (C)
(видимість біля поверхні землі менше 5000 м на значному просторі та явища, які її погіршують)

[<nn/nn>]
([год/год])
[ISOL], або [OCNL]
(<50 % або 50 - 75 %
охоплення району)
<nnnn>M
(видимість в м)
FG, або [BR, SA, DU, HZ, VA, FU, PO, DS, SS, DZ, RA, SN, SG, FC, GR, GS, PL]
(тип явища, що обмежує видимість),
або FZ [FG, DZ, RA, RASN] (тип явища з дескриптором замерзаючі),
або FBL (MOD, HVY) SH[RA, SN, GR, GS] (інтенсивність + тип опадів з дескриптором зливові)

SFC VIS: 06/08
2000M BR
N OF N49
06/08 ISOL 0500M FG

 
 
SFC VIS: 08/12
3000M FBL FZRA
N OF N4530

 
SFC VIS: 10/12
OCNL 1000 MOD
SHRA N OF N4530

SIGWX: (C)
(особливі явища погоди - грози, сильна пилова або піщана буря та вулканічний попіл)
радіоактивна хмара

[<nn/nn>]
([год/год])
ISOL TS[GR], або OCNL TS[GR],
або FRQ TS[GR],
або OBSC TS[GR],
або EMBDTS[GR],
або SQL TS[GR]
(тип явища з грозою), або [ISOL],
або [OCNL]
(<50 % або 50 - 75 %
охоплення району)
VA, або HVY DS[SS]
(тип явища)
RDOACT CLD

 

SIGWX: 12/16 ISOL TSGR

SIGWX: 13/15 SQL TSGR S OF N49

SIGWX: OCNL
HVY DS S OF N49

 
SIGWX: 18/19 ISOL TSGR
19/21 OBSC TS

MT OBSC: (C)
(гори закриті)

[<nn/nn>]
([год/год])
<nnnnnnn>
(опис об'єкта
+ причини закриття (за можливості)

MT OBSC: MT PASSES N OF N48
OBSC
MT OBSC: WDSPR NS 850/ABV 3050M AMSL

SIG CLD: (C)
(розірвана або суцільна хмарність на значному просторі з нижньою межею менше 300 м та/або будь-яка купчасто-дощова або потужна купчаста хмарність значної вертикальної протяжності)

[<nn/nn>]
([год/год])
BKN, або OVC
(розірвана або суцільна)
<nnn/[n]nnn>M
AGL, або AMSL
(шар хмарності в м над землею або середнім рівнем моря) та/або ISOL, або [OCNL, FRQ, EMBD, OBSC] CB, або TCU (тип конвективної хмарності)
<[n]nnn/[ABV]
[n]nnn>M AGL, або AMSL (шар хмарності в м над землею або середнім рівнем моря)

 

SIG CLD: 06/09
OVC 250 ABV
3050M AMSL N
OF N49

SIG CLD: 06/09
OVC 120/400M
AGL S OF N49

SIG CLD: 12/15
ISOL CB 500/ABV
3050M AMSL

ICE: (C)
[<nn/nn>]
(обледеніння, за винятком такого, що виникає в конвективних хмарах)

[ISOL або OCNL]
(<50 % або 50 - 75 %
охоплення району)
MOD (помірне), або SEV (сильне)
<[SFC][n]nnn/
[n]nnn>M AGL, або AMSL (шар в м над землею або середнім рівнем моря), або ABV<nnnn>M AGL, або AMSL (вище рівня в м над землею або середнім рівнем моря)

ICE: MOD 1000/1800M AGL

ICE: MOD 2200/3050M AMSL

ICE: SEV 2500/ABV 3050M AMSL

ICE: SEV /FZRA/ SFC/600M AGL

TURB: (C)
(турбулентність, за винятком такої, що виникає в конвективних хмарах)

[<nn/nn>]
([год/год])
[ISOL або OCNL]
(< 50 % або 50 - 75 %
охоплення району)
MOD (помірна), або
SEV (сильна)
<[SFC][n]nnn/
[n]nnn>M AGL,
або AMSL
(шар в м над землею або середнім рівнем моря), або
ABV <nnnn>M AGL, або AMSL
(вище рівня в м над землею або середнім рівнем моря)

 

TURB: SEV
SFC/3050M AMSL

TURB: SEV
1200/2500M AGL

MTW: (C)
(гірська хвиля, за винятком сильної гірської хвилі, на яку випущено повідомлення SIGMET)

[<nn/nn>]
([год/год])
MOD (помірна), або SEV (сильна)
<[n]nnn/[n]nnn>M AMSL
(шар в м над середнім рівнем моря), або ABV <nnnn>M AMSL
(вище рівня над середнім рівнем моря)

MTW: MOD ABV
1500M AMSL
MON AREA

SIGMET (C) APPLICABLE:
(чинні SIGMET)

n[n] [n]
(номер повідомлення SIGMET зазначається цифрами)

-

SIGMET
APPLICABLE: 1, 2

CHECK SIGMET INFORMATION зазначається в тому випадку, коли на початок періоду дії прогнозу GAMET немає чинної інформації SIGMET, але пізніше є необхідність перевіряти чинні повідомлення SIGMET

або HAZARDOUS WX NIL
(особливі явища/умови погоди відсутні)

SECN II

PSYS: (M)
(центри тиску, фронти або інші баричні системи;
їх очікуване переміщення та розвиток)

[<nn>]*
[фіксований час в год.])
L (центр низького тиску),
або H (центр високого тиску)
<[n]nnn> HPA
(значення тиску QFF в гПА),
або COLD, або WARM, або OCCLUDED FRONT
(тип фронту),
або INSTABILITY LINE (лінія нестійкості), або TROUGH (улоговина), або RIDGE (гребінь),
або [<nnnnnn>]
(зазначення інших баричних систем або їхніх частин)

<Nnnnn Ennnnn>
(географічні координати місцезнаходження центра тиску),
або <Nnnnn Ennnnn>
ТО <Nnnnn Ennnnn>
(географічні координати для зазначення ліній фронтів), або [<nnnnnn>]
(посилання на назви відомих географічних пунктів для зазначення ліній фронтів)

PSYS: 09 L
1005HPA N4430
E03500 MOV NE
20KMH NC

PSYS: 12 COLD
FRONT ALONG
E025 MOV SSE
20KMH WKN

PSYS: 03 H
1045HPA N4530
E03230 MOV S
25KMH WKN

PSYS: 00 WARM
FRONT N51 E028 -
N49 E031
MOV SE 40KMH
INTSF

MOV (переміщується)
<N, або [NE, E, SE, S, SW, W, NW]>
(напрямок в одному із 8 румбів компаса)
<nn>KMH (швидкість в км/год)
WKN, або NC, або INTSF (послаблення, або без змін, або посилення)

-

*Фіксована година включається при зазначенні центрів тиску та атмосферних фронтів

SFC WIND: (M)
(приземний вітер на значному просторі зі швидкістю менше 15 м/с)

[<nn/nn>]
([год/год])
[OCNL]
(означає 50 - 75 %
охоплення району)
<nnn/nn[Gnn]>
MPS
(напрямок, швидкість вітру [порив] в м/с),
або [ISOL]
(означає < 50 %
охоплення району)
VRB/<nn[Gnn]>
MPS UNDER CB
(змінний напрямок, швидкість [порив] в м/с під купчасто-дощовою хмарністю),
або NIL (відсутність умов для внесення)

[<N або S OF Nnn[nn]>]
(напрямок в румбах компаса на північ або південь від північної широти в градусах
[хвилинах]),
або
[<W або E OF Ennn[nn]>]
(напрямок в румбах компаса на захід або схід від східної довготи в градусах
[хвилинах]),
або
[<nnnnnnn>]
(посилання на назви метеоро-логічних об'єктів),
або
[<nnnnnnn>] (посилання на назви відомих географічних об'єктів або
покажчиків місцезнаходження аеродромів)

SFC WIND:
320/09G14MPS
SFC WIND:
330/08G13MPS W
OF E026
240/05G10MPS E
OF
E026

SFC WIND: ISOL
VRB/08G13MPS
UNDER CB

SFC WIND: NIL

WIND/T: (M)
(вітер і температура повітря на визначених абсолютних висотах)

<[n]nnn>M
(висота в м)
<nnn/nnn>KMH
(напрямок та швидкість вітру в км/год)
PS<nn>
або MS<nn>
(додатні або від'ємні значення температури повітря)

WIND/T:
300M 270/20KMH
PS03
600M 240/30KMH
PS02
1500M 250/60KMH
MS03
3000M 250/80KMH
MS08

SFC VIS: (M)
(видимість біля поверхні землі 5000 м та більше)

[<nn/nn>]
([год/год])
[ISOL або OCNL]
(< 50 % або 50 - 75 %
охоплення району)
<nnnn>M
(видимість в м)
BR, або [SA, DU, HZ, VA, FU, PO, DS, SS, DZ, RA, SN, SG, FC, GR, GS, PL]
(тип явища, що обмежує видимість),
або FZ [FG, DZ, RA, RASN] (тип явища з дескриптором замерзаючі),
або SH [RA, SN, GR, GS] (тип опадів з дескриптором зливові),
або ABV 10KM, (видимість 10 км та більше),
або NIL
(відсутні умови для внесення)

 

SFC VIS: 08/12 6000M FBL SHRA
S OF N4530

SFC VIS: OCNL
5000M DU

SFC VIS: NIL

CLD: (M)
(хмарність, яка не включена до розділу I)

[<nn/nn>]
[год/год])
FEW, або SCT, або BKN, або OVC
(скорочення, що визначають кількість хмар)
ST [SC, CU, AC, AS, NS]
(скорочення для форми хмар)
<[n]nnn/[n]nnn>M AGL, або AMSL
(шар хмар в м над рівнем землі або над середнім рівнем моря),
або NIL
(відсутні умови для внесення)

 

CLD: BKN SC
500/1400M AGL

CLD: 14/18
SCT CU
800/2500M AGL

CLD: NIL

FZLVL: (M)
(висота рівня нульової ізотерми)

[ABV] <[n]nnn>M AMSL, або AGL
([вище] висота рівня в м над середнім рівнем моря або над землею),
або ABV FL110 (вище ешелону польоту 110), або SFC
(нульова ізотерма поблизу землі),
або SFC/<[n]nnn>M AMSL, або AGL
(варіації в шарі земля - рівень над середнім рівнем моря або над землею)

 

FZLVL: 1000M
AMSL W OF E032
2400M AMSL E OF
E032

FZLVL: 1700M AMSL /NEGATIVE TEMPERATURES SFC/700M AMSL/

FZLVL: 2200M AMSL /NEGATIVE TEMPERATURES 700/1200M AMSL/

FZLVL: AB
V 3050M AMSL

FZLVL: SFC/300M AMSL

MNM QNH: (M)
(мінімальне значення QNH)

<[n]nnn>HPA/ <nnn>MM HG
(значення тиску в гПа та мм. рт. ст.)

-

MNM QNH: 1005 HPA/753 MM HG

MNM QNH: 998 HPA/748 MM HG

MNM SFC T: (M)
(мінімальне значення температури повітря біля поверхні землі)

PS<nn>
або MS<nn>
(додатні або від'ємні значення температури повітря)

-

MNM SFC T: PS05

MNM SFC T:MS05

 

CHECK SIGMET AND AIRMET (перевіряйте чинні повідомлення SIGMET та AIRMET)

3. Правила включення інформації до прогнозу GAMET, наведеного в таблиці 2:

1) термін "значний простір" застосовується для зазначення більше ніж 75 % просторового охоплення елементом району, який описується в прогнозі;

2) період прогнозування елемента вноситься після скороченої назви елемента у випадку, коли очікуваний час його виникнення/припинення не збігається з терміном дії прогнозу;

3) для уточнення прогнозованого впливу кількох елементів (приземний вітер, видимість, обледеніння, турбулентність, особливі явища погоди - сильна пилова або піщана буря, вулканічний попіл) у випадку, коли це можливо застосувати, перед їх описом вноситься скорочення "ISOL" (< 50 % просторового охоплення) або "OCNL" (50 - 75 % просторового охоплення елементом відповідного району, який описується в прогнозі);

4) для опису явища погоди, що погіршує видимість, до прогнозу включаються скорочення або їх поєднання, що визначають основну причину обмеження видимості, наприклад "BR" або "RASN";

5) для опису конвективної хмарності використовуються терміни, які наведено в таблиці 5 додатка 8 до Авіаційних Правил "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації";

6) висоти рівнів або шарів зазначаються в метрах. У випадку, коли явище розповсюджується вище абсолютної висоти переходу, застосовується скорочення "ABV" (вище), наприклад "ABV 3050M AMSL", "ABV FL110".

Для гірських районів та акваторій морів висота шарів хмарності та рівнів в атмосфері вказується тільки над середнім рівнем моря (AMSL);

7) географічне місцезнаходження, як правило, вказується максимально спрощено згідно з форматом, наведеним в таблиці 2. При використанні відкритого тексту кількість слів зводиться до мінімуму;

8) за відсутності умов для внесення даних про приземний вітер, видимість та хмарність до розділу II прогнозу після назви відповідного елемента вноситься скорочення "NIL". Умовами невнесення є: переважне охоплення FIR (району прогнозування GAMET) відповідним елементом прогнозу з розділу I, відсутність умов для утворення хмарності, передбаченої для включення до розділу II згідно з переліком, наведеним в таблиці 2.

Назва елемента "FZLVL" опускається з тексту прогнозу без зазначення "NIL" у випадку, коли в атмосфері очікуються тільки від'ємні значення температури повітря. Інші елементи розділу II прогнозу GAMET вносяться обов'язково;

9) до прогнозу GAMET включаються числові значення та одиниці виміру елементів, прийняті ICAO, крім символів градуса (°), мінути (ў), градусів Цельсія (°C).

4. Вимоги щодо точності зональних прогнозів GAMET наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Елемент

Точність прогнозів

Забезпеченість

Напрямок та швидкість приземного вітру, включно пориви
і 15 м/с на значному просторі

Наявність або відсутність, враховуючи відхилення:
± 30° та/або ± 5 м/с;

 
місцезнаходження: ± 100 км

 
 
80 % випадків
 
 
70 % випадків

Видимість біля поверхні землі на значному просторі
< 5 км

Наявність або відсутність, враховуючи відхилення:
± 1000 м від 2 до 5 км та/або
± 500 м до 2000 м;
місцезнаходження: ± 100 км

 
 
 
80 % випадків
70 % випадків

Особливі явища погоди

 
Турбулентність

Обледеніння

Наявність або відсутність;
місцезнаходження: ± 100 км;
вертикальна протяжність: ± 300 м;
наявність або відсутність

наявність або відсутність

80 % випадків
70 % випадків
70 % випадків
80 % випадків

80 % випадків

Хмарність BKN або OVC з ВНМХ <300 м на значному просторі

Наявність або відсутність;
місцезнаходження: ± 100 км;
ВНМХ: ± 60 м;
товщина шару: ± 300 м

80 % випадків
70 % випадків
70 % випадків
70 % випадків

Хмарність ISOL, OCNL, FRQ CB (TCU)

Наявність або відсутність у районі прогнозування:
до 50 % площі охоплення;
50 - 75 % площі охоплення;
на площі охоплення > 75 %

 
 
80 % випадків
80 % випадків
80 % випадків

Вітер та температура повітря на абсолютних висотах

± 030° (середній напрямок для відрізка маршруту 450 км);
± 20 км/год (середня швидкість для відрізка маршруту 450 км);
± 2 °C (середня температура для відрізка маршруту 450 км)

90 % випадків
 
90 % випадків
 
90 % випадків

Мінімальне значення тиску QNH

0 гПА < DN Ј 5 гПА, де DN - різниця між фактичним і прогнозованим значенням QNH

80 % випадків

Мінімальне значення температури повітря біля поверхні землі

± 5 °C

70 % випадків

Приклад прогнозу GAMET:

FAUR51 UKBW 292200

UKBV GAMET VALID 300000/300600 UKBW-

UKBV KYIV FIR

SECN I

SFC WIND: ISOL VRB/17MPS UNDER CB

SFC VIS: 4000M BR ISOL 0500M HVY SHRA FG

SIG WX: 00/02 EMBD TSGR N OF N49

02/06 ISOL TSGR

SIG CLD: 00/02 EMBD ISOL CB 500/ABV 3000M AGL

02/06 ISOL CB 500/ABV 3000M AGL

BKN 060/400M AGL IN SHRA FG

TURB: MOD SFC/3050M AMSL

SIGMET APPLICABLE: 1

SECN II

PSYS: 00 OCCLUDED FRONT N52 E034 - N5030 E028

MOV ESE 25KMH NC

SFC WIND: 240/06G12MPS

WIND/T:

300M 250/30KMH PS16

600M 270/40KMH PS15

1500M 280/40KMH PS11

3000M AMSL 290/40KMH MS00

SFC VIS: NIL

CLD: BKN SC 400/1200M AGL

BKN AC 2000/ABV 3050M AMSL

FZLVL: 3000M AMSL

MNM QNH: 1005 HPA / 753 MM HG

MNM SFC T: PS12=

Зміст: зональний прогноз GAMET для польотів нижче рівня 3050 метрів, складений для Київського району польотної інформації (позначається UKBW, покажчик Київського РДЦ) органом метеорологічного стеження UKBW, є чинним з 00.00 до 06.00 UTC 30 числа 2017 цього місяця.

Розділ I

 

Приземний вітер:

ізольовано напрямок приземного вітру нестійкий, швидкість 17 метрів за секунду під купчасто-дощовою хмарністю;

Видимість:

4000 метрів, серпанок; ізольовано 500 метрів, сильна злива, туман;

Особливі явища погоди:

з 00.00 UTC до 02.00 UTC замасковані грози з градом на північ від 49 градусу північної широти; з 02.00 UTC до 06.00 UTC ізольовані грози з градом;

Значима хмарність:

з 00.00 UTC до 02.00 UTC замаскована ізольована купчасто-дощова хмарність з нижньою межею 500 метрів та верхньою межею вище 3000 метрів над рівнем землі;
з 02.00 UTC до 06.00 UTC ізольована купчасто-дощова хмарність з нижньою межею 500 метрів та верхньою межею вище 3000 метрів над рівнем землі;
розірвана хмарність з нижньою межею 60 метрів та верхньою межею 400 метрів над рівнем землі в зливі та тумані;

Турбулентність:

помірна від землі до висоти 3050 метрів над середнім рівнем моря;

Інформація SIGMET:

N 1;

Розділ II

 

Баричні системи:

на 00 UTC фронт оклюзії уздовж лінії з координатами N52 E034 - N5030 E028, переміщується на південь - південний схід зі швидкістю 25 км/год, без змін;

Приземний вітер:

напрямок 240 градусів, швидкість 06, пориви до 12 метрів за секунду;

Вітер та температура повітря на визначених абсолютних висотах:

 

 

300 метрів: напрямок 250 градусів, швидкість 30 км/год,
температура повітря + 16 °C;
600 метрів: напрямок 270 градусів, швидкість 40 км/год,
температура повітря + 15 °C;
1500 метрів: напрямок 280 градусів, швидкість 40 км/год,
температура повітря + 11 °C;
3000 метрів: напрямок 290 градусів, швидкість 40 км/год,
температура повітря - 00 °C;

Видимість:

якщо не прогнозується - немає умов для включення

Хмарність:

розірвані шарувато-купчасті хмари з нижньою межею 400 метрів та верхньою межею 1200 метрів над рівнем землі;
розірвані високо-купчасті хмари з нижньою межею 2000 метрів та верхньою межею вище 3050 метрів над середнім рівнем моря;

Висота нульової ізотерми:

3000 метрів над середнім рівнем моря

Мінімальне значення тиску QNH:

1005 гПа/753 мм. рт. ст.;

Мінімальне значення температури повітря біля поверхні землі:

+ 12 °C =

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 7
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 4 глави 1 розділу VII)

I. Зразки для складання повідомлень SIGMET та AIRMET

Умовні позначення, що застосовуються для опису зразків:

[ ] - містить факультативні (необов'язкові) дані для включення до тексту;

() - містить переклад терміна або пояснення скорочення;

<> - містить символи змінних параметрів елементу, які в тексті повідомлення замінюються відповідними даними.

1. Зразок для заповнення першого рядка в повідомленнях SIGMET та AIRMET

Елементи та послідовність їх внесення до першого рядка повідомлень SIGMET або AIRMET наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Покажчик місцезнаходження FIR або CTA

Ідентифікатор повідомлення та його порядковий номер за поточну добу

Покажчик періоду дії

Період дії в UTC

Покажчик місцезнаходження ОМС та дефіс

<CCCC>
(4-літерний покажчик ICAO)

SIGMET <[n][n]n>*
або
AIRMET <[n][n]n>*
(ідентифікатор та номер цифрами або літерами з цифрами)

VALID
(дійсна)

<YYGGgg/
YYGGgg>
(число, год., хв./ число, год., хв.)

<CCCC>-
(4-літерний покажчик ICAO та знак переходу на другий рядок)

Приклади внесення інформації в перший рядок

UKDV
UKBV

SIGMET 1
AIRMET 3

VALID
VALID

101520/
101800
141315/
141500

UKDW-
UKBW-


* У деяких державах для нумерації повідомлень застосовується окрема комбінація літер та цифр для різних явищ (A01, B04, …)

2. Зразок для метеорологічного блоку повідомлень SIGMET (крім хмари вулканічного попелу) та AIRMET

Елементи метеорологічного блоку та послідовність їх внесення до повідомлень WS SIGMET та WA AIRMET з початку другого рядка наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Покажчик місцезнаходження FIR або CTA

Повна назва FIR[/UIR] або CTA, для якого складається інформація AIRMET, SIGMET, номер району FIR в AIRMET

Опис явища, яке спричинило випуск інформації

Указівка на явище, що спостерігається або прогнозується, явище та час в UTC за потреби

Опис місцезнаходження явища з використанням географічних координат

1

2

3

4

5

<CCCC>
(4-літерний покажчик ICAO)

<nnnnnnnnnn>FIR[/UIR], або CTA
(назва + одне зі скорочень або їх комбінація),
або FIR[/n,…]
(скорочення + номер району FIR, якщо доречно)

Вибирається з переліку пункту 2 глави 1 або пункту 2 глави 2 розділу VII цих Авіаційних правил

OBS
(спостерігається)
[AT <GGggZ>]
(в год., хв.)
або FCST
(прогнозується)
[AT <GGggZ>]
(в год., хв.)

WI (всередині)
<P1(latlon) - P2(latlon) - …>
(замкнутий багатокутник, визначений координатами точок) або
інші варіанти опису місцезнаходження з використанням ліній та румбів

Приклади внесення інформації

UKBV;
UKFV

KYIV
FIR/UIR;
SIMFEROPOL
FIR/1

SEV ICE;
MOD TURB

FCST AT
1815Z;
OBS

WI N4500
E03230 -
N4815 E03345-
N4400 E03500-
N4230 E03320-
N4500 E03230

Рівень1

Переміщення або очікуване переміщення явища

Очікувана зміна інтенсивності явища

Час, на який прогнозується явище, - кінець періоду дії SIGMET2

Прогноз місце-знаходження явища на кінець періоду дії SIGMET2, 3

6

7

8

9

10

[TOP][ABV] FL<nnn>
([верх] [вище] ешелон польоту), або
[SFC/]FL<nnn>
(земна поверхня - ешелон польоту), або
FL<nnn/nnn>
(шар в ешелонах польоту),
або [SFC або <[n]nnn/] [n]nnn>M
(шар в абсолютних висотах в м),
або
<[n]nnnM/
FLnnn>
(шар від рівня в абсолютній висоті до рівня в ешелоні польоту),
або
[SFC або <[n]nnn>/] [ABV]
<[n]nnn>M
(шар в абсолютних або у відносних висотах в м)4

MOV
(переміщення)
<N, або NNE, або... >
(напрямок в одному із 16 румбів компаса)
[<nn>KMH] (швидкість в км/год),
або STNR
(стаціонарний або малорухомий стан)

INTSF
(посилення),
або WKN
(послаблення),
або NC
(без змін)

FCST
(прогноз)
AT <GGggZ>
(год., хв. в UTC)

WI (всередині)
<P1(latlon) - P2(latlon) -
… >
(замкнутий багатокутник, визначений координатами точок)
або інші варіанти опису місцезнаходження з використанням ліній
та румбів

Приклади внесення інформації

FL120/170;
SFC/1000M;
2000M/FL130

MOV E
40KMH;
STNR

NC;WKN;
INTSF

FCST AT
2200Z

NW OF LINE
N52 E029 - N48 E032


1 У повідомленнях SIGMET, AIRMET значення рівнів або шарів вносяться в абсолютних висотах в метрах із зазначенням одиниці виміру (M). При цьому рівень відліку висоти (AMSL - над середнім рівнем моря) не вноситься до тексту повідомлення.

2 Прогнозований час та місцезнаходження явища на кінець періоду дії інформації застосовуються тільки в повідомленнях SIGMET. При цьому ці елементи з колонок 9 та 10 не повинні вноситися до повідомлення, якщо до нього уже включено елемент з колонки 7, тобто переміщення або очікуване переміщення явища.

3 У кожному повідомленні AIRMET передбачається обов'язкова наявність 8 елементів метеорологічного блоку, а в повідомленні SIGMET - 8 або 10 елементів (кількість елементів збільшується за рахунок прогнозованого часу та положення явища на кінець періоду дії).

4 Цей варіант формату внесення шару застосовується тільки в повідомленнях AIRMET для зазначення шару хмарності BKN CLD або OVC CLD. У випадку, коли рівень хмарності визначається від рівня землі, після вказівки шару в метрах додатково до формату ICAO через пробіл має вказуватися скорочення AGL (над рівнем землі).

3. Зразок для метеорологічного блоку повідомлення SIGMET, що стосується хмари вулканічного попелу

Елементи метеорологічного блоку та послідовність їх внесення до повідомлень WV SIGMET з початку другого рядка наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Покажчик місцезнаходження FIR або CTA

Повна назва FIR/UIR або CTA, для якого складається інформація SIGMET

Вулкан

назва вулкана*

місцезнаходження вулкана, якщо відомо*

явище

1

2

3

<CCCC>
(4-літерний покажчик ICAO)

<nnnnnnnnnn>FIR[/UIR],
або CTA
(назва + одне із скорочень або їх комбінація)

[VA
ERUPTION]
(вулканічне виверження)
[MT
<nnnnnnnnn>]
(гора + назва)

[PSN]
(місцезнаходження)
[<latlog>]
(координати в градусах та мінутах за широтою та довготою)

VA CLD
(хмара попелу)

Приклади внесення інформації

UKLV

LVIV FIR/UIR

VA ERUPTION MT ETNA

PSN N3744
E01500

VA CLD

*Перелік назв та географічні координати місцезнаходження діючих та потенційно діючих вулканів наведено в документі ICAO 9691 "Керівництво по хмарах вулканічного попелу, радіоактивних матеріалів і токсичних хімічних речовин"; якщо походження хмари попелу невідоме, ці елементи не включаються до повідомлення

Хмара попелу, що прогнозується або що спостерігається

Місцезнаходження з використанням географічних координат

Рівень в ешелонах польоту

Переміщення або очікуване переміщення

4

5

6

7

OBS
(спостерігається)
[AT<GGgg>Z]
(в год., хв. UTC)
або FCST
(прогнозується)
[АТ <GGgg>Z]
(в год., хв. UTC)

WI <P1(latlon) -
P2(latlon) - … >
(всередині замкнутої лінії, заданої точками),
або APRX<nn>KM WID LINE BTN<P1(latlon) - P2(latlon) - …>
(приблизно ширина смуги в км відносно лінії, вказаної двома і більше точками, описаними координатами),
або ENTIRE FIR[CTA]
(в межах всього району, вказаного відповідними скороченнями),
або ENTIRE FIR/UIR
(в межах всього району, вказано відповідними скороченнями)

SFC/FL<nnn>
(поверхня / ешелон польоту)
FL<nnn/<nnn>
(шар в ешелонах польоту)

MOV <N, або NNE, або …>
(переміщується, напрямок в одному із 16 румбів компаса)
[<nn>KMH]
(швидкість в км/год),
або STNR
(стаціонарний або малорухомий стан)

Приклади внесення інформації

FCST AT 1800Z;
OBS AT 1505Z

WI N3740 E01425 - N3810 E01615 - N3725 E01625 - N3740 E01425;
APRX 50KM WID LINE BTN S0530 E09300 - N0100 E09530 - N1215 E11045 - N1530 E01330

FL310/350;
SFC/FL120

MOV SE 35KMH;
STNR

Очікувана зміна інтенсивності1, 2

Час, на який прогнозується хмара вулканічного попелу,
- кінець періоду дії1, 3

Прогноз місцезнаходження хмари вулканічного попелу на кінець періоду дії1, 3

Повторення елементів1, 4

INTSF
(посилення),
або
WKN
(послаблення),
або
NC (без змін)

FCST АТ<GGgg>Z
(прогноз год. 00 хв. в UTC)

APRX<nn>KM
WID LINE BTN
<P1(latlon)-P2(latlon) -…>
(приблизно ширина смуги в км відносно лінії, визначеної двома і більше точками описаними координат),
або ENTIRE FIR[CTA]
(в межах всього району, вказаного відповідними скороченнями)
або ENTIRE FIR/UIR
(в межах всього району, вказаного відповідними скороченнями),
або NO VA EXP (вулканічний попіл не очікується)

[AND]…
(та …)

Приклади внесення інформації

NC

FCST
АТ 0600Z

APRX 35KM
WID LINE BTN
N4500 E03130 -
N4300 E03830

AND …


1 У разі якщо дві хмари попелу охоплюють район, для якого складається інформація SIGMET, елементи, зазначені в колонках 5 - 10, послідовно повторюються після скорочення AND для опису другої хмари.

2 У разі якщо зміни в інтенсивності невідомі, цей елемент не вноситься до повідомлення.

3 Прогнозований час та місцезнаходження явища на кінець періоду дії інформації (елементи з колонок 9 та 10) не повинні вноситися до повідомлення, якщо до нього уже включено елемент з колонки 7, тобто переміщення або очікуване переміщення явища.

4 У повідомленні WV SIGMET загалом передбачається наявність 11 елементів метеорологічного блоку. Частина елементів вноситься до повідомлення лише за певних умов.

4. Правила включення інформації до зразків для метеорологічного блоку повідомлень SIGMET та AIRMET, наведених в таблицях 2 та 3 цього додатка:

1) кожне повідомлення SIGMET стосується лише одного району польотної інформації або диспетчерського району (FIR, FIR/UIR, CTA).

У випадку, коли повітряний простір поділено на верхній та нижній райони польотної інформації (FIR та UIR), ідентифікація повідомлень здійснюється за покажчиком FIR або CTA;

2) кожне повідомлення AIRMET стосується лише одного FIR або CTA. У випадку поділу повітряного простору, для якого складається прогноз GAMET, на окремі райони повідомлення AIRMET випускаються окремо для кожного з районів;

3) район відповідальності ОМС за випуск повідомлень SIGMET та AIRMET публікується в AIP України та відповідних міжнародних документах;

4) при описі місцезнаходження явища пріоритетним є зазначення замкнутої лінії (багатокутника), визначеної географічними координатами кількох точок на цій лінії (не менше чотирьох та не більше семи). При цьому точки вносяться в напрямку за годинниковою стрілкою, а координати останньої точки мають повторювати координати першої точки.

Опис місцезнаходження кожного явища виконується тільки в межах визначеного району відповідальності ОМС (FIR, або FIR/UIR, або CTA). У випадку, коли спостерігається або очікується поширення явища за межі відповідного району, опис місцезнаходження завершується лінією, що проводиться вздовж відповідної бокової межі суміжного району.

Інші способи зазначення місцезнаходження явища з використанням географічних координат, ліній та румбів компаса наведено в документі ICAO014 "Довідник по SIGMET і AIRMET для Європейського регіону ICAO";

5) один із термінів ENTIRE FIR[/UIR], ENTIRE CTA застосовується для опису місцезнаходження явища, якщо ним охоплюється переважна частина району, для якого складається інформація SIGMET, AIRMET;

6) для опису місцезнаходження явищ/умов погоди в повідомленнях AIRMET додатково до формату ICAO допускається посилання на власні назви географічних об'єктів та 4-літерні покажчики ICAO місцезнаходження аеродромів;

7) рівень абсолютної висоти переходу (3050 м) та нижчі рівні вказуються в повідомленнях AIRMET та WS SIGMET значеннями в метрах (M), а вищі рівні - в ешелонах польоту (FL), починаючи з FL110. Проте в повідомленнях WV SIGMET всі рівні вказуються тільки у FL.

Рівні не вказуються при внесенні до повідомлення SIGMET прогнозованого місцеположення явища на кінець терміну дії повідомлення, оскільки форматом ICAO передбачається, що вони зафіксовані на весь період дії повідомлення;

8) у повідомленнях AIRMET при зазначенні опадів зливового типу, що погіршують видимість, додатково до формату ICAO використовується дескриптор SH (зливовий), а при зазначенні переохолоджених опадів - дескриптор FZ (замерзаючий).

Дескриптор FZ застосовується також в поєднанні з явищем туману, що складається з водяних крапель при температурі нижче 0 °C (FZFG);

9) за технічної можливості ОМС та операційної потреби інформація SIGMET може додатково складатися в графічному форматі з використанням відповідних символів явищ та скорочень.

Зразки різних типів інформації SIGMET SGE, SVA та STC у графічному форматі наведено в Доповненні 1 Додатка 3 до Конвенції ICAO "Метеорологічне обслуговування міжнародної аеронавігації" (видання 19, 2016 рік);

10) у разі якщо повідомлення SIGMET та AIRMET, складені згідно зі зразками цього додатка, будуть підлягати кодуванню у форматі XML/GML, формат цих повідомлень повинен відповідати технічним вимогам, що стосуються інформації SIGMET та AIRMET, наведеним у Доповненні 6 Додатка 3 до Конвенції ICAO "Метеорологічне обслуговування міжнародної аеронавігації" (видання 19, 2016 рік).

5. Формат скасування інформації SIGMET та інформації AIRMET

До першого рядка повідомлення про скасування інформації SIGMET або AIRMET вноситься новий (наступний) порядковий номер повідомлення за поточну добу та новий період дії, який включає час випуску цього повідомлення та час закінчення періоду дії інформації SIGMET або AIRMET, що скасовується.

Інші елементи вносяться до першого рядка згідно з таблицею 1 цього додатка.

Елементи метеорологічного блоку та послідовність їх внесення до повідомлень CNL SIGMET або CNL AIRMET з початку другого рядка відповідного повідомлення наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Покажчик місцезнаходження FIR або CTA

Повна назва FIR/UIR або CTA, для якого складається інформація, номер району FIR в AIRMET

Скасування повідомлення SIGMET та його ідентифікація

Скасування повідомлення AIRMET та його ідентифікація

<CCCC>
(4-літерний покажчик ICAO)

<nnnnnnnnnn>FIR[/UIR], або CTA
(назва + одне із скорочень або їх комбінація),
або FIR [/n,…]
(скорочення + [номер району FIR])

CNL SIGMET<[n][n]n>
(скасовується SIGMET + порядковий номер)
<YYGGgg/YYGGgg>2
(термін дії - число, год., хв. в UTC),
або CNL SIGMET<[n][n]n>
(скасовується SIGMET+ порядковий номер)
<YYGGgg/YYGGgg>
(термін дії - число, год., хв. в UTC)
VA MOV TO <CCCC>FIR[/UIR]3
(хмара вулканічного попелу перемістилася до FIR[/UIR], що ідентифікується відповідним покажчиком ICAO)

CNL AIRMET<[n][n] n>
(скасовується AIRMET+ порядковий номер)
<YYGGgg/
YYGGgg>2
(термін дії - число, год., хв. в UTC)

Приклади внесення інформації

UKFV;
UKOV

SIMFEROPOL
FIR/1;
ODESA
FIR/UIR

CNL SIGMET 1 151000/151300;
CNL SIGMET 3 1511200/151800
VA MOV TO UKFV FIR/UIR

CNL AIRMET 2 151015/151300


1 У випадку, коли в діючій інформації SIGMET або AIRMET недостатньо точно зазначено існуючий або прогнозований стан явища, вона має бути скасована та випускається нове повідомлення, що коректно описує зазначене явище. При цьому спочатку випускається нове повідомлення SIGMET або AIRMET, а потім повідомлення про скасування інформації, що втратила свою актуальність.

2 У випадку виявлення суттєвої помилки в чинній інформації SIGMET або AIRMET (наприклад, у зазначенні рівня тощо) замість випуску виправленого повідомлення до інформації SIGMET або AIRMET з помилкою така інформація має бути скасована з метою уникнення ймовірності того, що користувачу буде складно зрозуміти причину виправлення. На заміну скасованого повідомлення випускається нове уточнююче повідомлення SIGMET або AIRMET. При цьому спочатку випускається нове повідомлення SIGMET або AIRMET, а потім повідомлення про скасування інформації, що містить помилки.

3 Цей варіант формату CNL SIGMET застосовується у випадку, коли є можливість вказати, куди перемістилася хмара вулканічного попелу із зазначенням 4-літерного покажчика ICAO суміжного FIR.

II. Приклади інформації SIGMET та AIRMET, консультативних повідомлень про вулканічний попіл та тропічний циклон

Приклад 1. Інформація SIGMET щодо гроз:

UKOV SIGMET 2 VALID 181040/181400 UKOW-

UKOV ODESA FIR/UIR FRQ TS FCST S OF N46 TOP FL300 MOV NW 40KMH INTSF=

Зміст: друга за добу інформація SIGMET для Одеського району польотної інформації / верхнього району польотної інформації (позначається UKOV, покажчик Одеського РДЦ), складена органом метеорологічного стеження (UKOW); дійсна з 10.40 до 14.00 UTC 18 числа цього місяця;

прогнозуються часті грози на південь від 46° північної широти, верхня межа сягає ешелону польоту 300, будуть переміщуватися на північний захід зі швидкістю 40 кілометрів на годину, їх інтенсивність посилюватиметься.

Приклад 2. Скасування інформації SIGMET:

UKBV SIGMET 4 VALID 181200/181400 UKBW-

UKBV KYIV FIR/UIR CNL SIGMET 3 181040/181400=

Зміст: четверта за добу інформація SIGMET для Київського району польотної інформації / верхнього району польотної інформації (позначається UKBV, покажчик Київського РДЦ), складена органом метеорологічного стеження (UKBW); дійсна з 12.00 до 14.00 UTC 18 числа цього місяця.

скасовується інформація SIGMET 3, складена на період з 10.40 до 14.00 UTC 18 числа.

Приклад 3. Інформація SIGMET щодо хмари вулканічного попелу, складена за донесенням з борту:

UKBV SIGMET 1 VALID 020350/020950 UKBW-

UKBV KYIV FIR/UIR VA ERUPTION MT ETNA PSN N3744 E01500 VA CLD OBS AT 0322Z S OF N50 AND W OF E031 FL300=

Зміст: перша за добу інформація SIGMET для Київського району польотної інформації / верхнього району польотної інформації (позначається UKBV, покажчик Київського РДЦ), складена органом метеорологічного стеження (UKBW); дійсна з 03.50 до 09.50 UTC 02 числа цього місяця; викид вулканічного попелу горою Етна, що розташована в місці з координатами 37°44ў північної широти та 15°00ў східної довготи; хмара вулканічного попелу спостерігалася о 03.22 UTC на південь від 50° північної широти та на захід від 31° східної довготи на ешелоні польоту 300.

Приклад 4. Інформація SIGMET щодо хмари вулканічного попелу, складена з використанням даних VAAC:

UKBV SIGMET 1 VALID 030000/030600 UKBV-

UKBV KYIV FIR/UIR VA ERUPTION MT GRIMSVOTN PSNN6425 W01720 VA CLD FCST N OF N5130 E OF E02930 FL200/550 NC FCST AT 0600Z ENTIRE FIR/UIR=

Зміст: перша за добу інформація SIGMET для Київського району польотної інформації / верхнього району польотної інформації (позначається UKBV, покажчик Київського РДЦ), складена органом метеорологічного стеження (UKBW); дійсна з 00.00 до 06.00 UTC 03 числа цього місяця;

викид вулканічного попелу горою Грімсвотн, що розташована в місці з координатами 64°25ў північної широти та 17°20ў західної довготи; прогнозується хмара вулканічного попелу на північ від 51°30ў північної широти та на схід від 29°30ў східної довготи між ешелонами польотів 200 та 550, інтенсивність не зміниться, на 06.00 UTC прогнозується в межах усього району польотної інформації / верхнього району польотної інформації.

Приклад 5. Інформація SIGMET щодо тропічного циклону:

FMMM SIGMET B1 VALID 310030/310600 FMMI-

FMMM ANTANANARIVO FIR/UIR TC HELLEN PSN S1522 E04528 CB OBS AT 0000Z WI 250NM OF TC CENTRE TOP ABV FL490 NC FCST AT 0600Z TC CENTRE PSN S1537 E04537=

Зміст: перша за поточну добу інформація SIGMET для району польотної інформації / верхнього району польотної інформації ANTANANARIVO (позначається FMMM, покажчик РДЦ ANTANANARIVO), складена органом метеорологічного стеження (FMMI); інформація дійсна з 00.30 до 06.00 UTC 31 числа цього місяця;

тропічний циклон HELLEN з координатами центра 15°22ў південної широти та 45°28ў східної довготи; о 00.00 UTC в межах 250 морських миль спостерігалася купчасто-дощова хмарність з вершинами, що перевищують ешелон польоту 490, прогнозується, що на 06.00 UTC центр тропічного циклону буде знаходитися в місці з координатами 15°37ў південної широти та 45°37ў східної довготи.

Приклад 6. Інформація SIGMET щодо радіоактивної хмари:

YUCCSIGMET 2 VALID 201200/201600 YUDO -

YUCC AMSWELL FIR RDOACT CLD OBS AT 1155Z WI S5000 W14000 - S5000 W13800 - S5200 W13800 - S5200 W14000 - S5000 W14000 SFC/FL120 WKN FCST AT 1600Z WI S5200 W14000 - S5200 W13800 - S5300 W13800 - S5300 W14000 - S5200 W14000=

Зміст: друга за поточну добу інформація SIGMET для району польотної інформації AMSWELL* (позначається YUCC, покажчик РДЦ Amswell), складена органом метеорологічного стеження (YUDO*), інформація дійсна з 12.00 до 16.00 UTC 20 числа цього місяця;

о 11.55 UTC спостерігалась радіоактивна хмара в районі з межами: 50°00ў південної широти, 140°00ў західної довготи до 50°00ў південної широти, 138°00ў західної широти до 52°00ў південної широти, 138°00ў західної довготи до 52°00ў південної широти, 140°00ў західної довготи до 50°00ў південної широти, 140°00ў західної довготи і по висоті між поверхнею та ешелоном польоту 120; очікується, що інтенсивність її буде послаблюватись; на 1600 UTC радіоактивна хмара прогнозується в районі з межами від 52°00ў південної широти, 140°00ў західної довготи до 52°00ў південної широти, 138°00ў західної довготи до 53°00ў південної широти, 138°00ў західної довготи до 53°00ў південної широти, 140°00ў західної довготи до 52°00ў південної широти, 140°00ў західної довготи.


* Назва умовна.

Приклад 7. Інформація AIRMET:

UKOV AIRMET 2 VALID 151410/151800 UKOW-

UKOV ODESA FIR MOD ICE FCST W OF E030 200/1200M MOV NE 20 KMH NC=

Зміст: друга за поточну добу інформація AIRMET для Одеського району польотної інформації (позначається UKOV, покажчик Одеського РДЦ), складена органом метеорологічного стеження (UKOW); повідомлення дійсне з 14.10 до 18.00 UTC 15 числа цього місяця;

помірне обледеніння прогнозується на захід від 30° східної довготи в шарі від 200 до 1200 метрів над середнім рівнем моря; очікується його переміщення на північний схід зі швидкістю 20 кілометрів на годину, інтенсивність не зміниться.

Приклад 8. Консультативне повідомлення про вулканічний попіл:

VA ADVISORY

DTG:

20131117/0509Z

VAAC:

TOULOUSE

VOLCANO:

ETNA 0101-06

PSN:

N3744 E01500

AREA:

ITALY

SUMMIT ELEV:

3350M

ADVISORY NR:

2013/43

INFO SOURCE:

AIREP AND SAT IMAGERY

ERUPTION DETAILS:

ERUPTION STOPPED ABOUT 0500Z

OBS VA DTG:

17/0600Z

OBS VA CLD:

FL120/350 N3750 E01500 - N3805 E01645 - N3730 E01845 - N3650 E01825 - N3735 E01655 - N3750 E01500 MOV E 40KT

FCST VA CLD+6HR:

17/1200ZFL120/260 N3830 E01635 - N3720 E01925 - N3555
E02130 - N3515 E02110 - N3735 E01635 FL260/350 N3600 E02035 - N3420 E02335 - N3345 E02300 - N3515 E02030 - N3600 E02035

FCST VA CLD+12HR:

17/1800Z NO VA EXP

FCST VA CLD+18HR:

18/0000Z NO VA EXP

RMK:

THE PLUME SEEMS TO BE MAINLY COMPOSED OF STEEM AND SO2 PLEASE CHECK SIGMET FOR CURRENT WARNINGS

NEXT ADVISORY:

NO FURTHER ADVISORIES =

Приклад 9. Консультативне повідомлення про тропічний циклон:

TC ADVISORY

 

DTG:

20130925/1600Z

TCAC

YUFO

TC:

GLORIA

NR:

01

PSN:

N2706 W07306

MOV:

NW 20KMH

C:

965HPA

MAX WIND:

22MPS

FCST PSN + 6HR:

25/2200Z N2748 W07350

FCST MAX WIND +6HR:

22MPS

FCST PSN +12HR:

26/0400Z N2830 W07430

FCST MAX WIND +12HR:

22MPS

FCST PSN +18HR:

26/1000ZN2852 W07500

FCST MAX WIND+18HR:

21MPS

FCST PSN +24HR:

26/1600Z N2912 W07530

FCST MAX WIND+24HR:

 20MPS

RMK:

NIL

NXT MSG:

20130925/2000Z=

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 8
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 3 глави 3 розділу VII)

Інструкція зі складання попереджень по аеродрому та попереджень про зсув вітру

I. Попередження по аеродрому

1. Текст попередження українською мовою формується в такій послідовності:

1) назва та порядковий номер (наприклад, "Попередження по аеродрому Львів N 3");

2) період дії - зазначаються день місяця і час у годинах і хвилинах початку дії та день місяця і час у годинах і хвилинах закінчення дії попередження (наприклад, "дійсне 201313/201515");

3) інформація, що явище/умови погоди прогнозується(ються) або очікується продовження наявного(их) явища/умов погоди, та назва явища/умов погоди (наприклад, "прогнозується збереження грози");

4) опис числових параметрів елемента попередження, якщо доречно (наприклад, "вітер 150 градусів 12 пориви 20 м/с").

2. Приклади попереджень по аеродрому:

Приклад 1.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО АЕРОДРОМУ БОРИСПІЛЬ N 1

ДІЙСНЕ 070000/070400

ПРОГНОЗУЄТЬСЯ ПЕРЕОХОЛОДЖЕНИЙ ДОЩ (ОЖЕЛЕДЬ)=

Приклад 2.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО АЕРОДРОМУ БОРИСПІЛЬ N 2

ДІЙСНЕ 171200/171500

ПРОГНОЗУЮТЬСЯ ГРОЗА ГРАД ШКВАЛИСТЕ ПОСИЛЕННЯ ВІТРУ ЗМІННОГО НАПРЯМКУ 18 ПОРИВИ 23 М/С=

Приклад 3.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО АЕРОДРОМУ ХАРКІВ N 1

ДІЙСНЕ 201435/201530

ПРОГНОЗУЄТЬСЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОЗИ=

Приклад 4.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО АЕРОДРОМУ ЛЬВІВ N 1

ДІЙСНЕ 312200/010400

ПРОГНОЗУЮТЬСЯ СИЛЬНИЙ СНІГ ВІТЕР 110 ГРАДУСІВ 13 ПОРИВИ 20 М/С=

Приклад 5.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО АЕРОДРОМУ ОДЕСА N 1

ДІЙСНЕ 150700/151700

ПРОГНОЗУЄТЬСЯ ТЕМПЕРАТУРА ВИЩЕ 30 ГРАДУСІВ=

Приклад 6.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПО АЕРОДРОМУ БОРИСПІЛЬ N 2

ДІЙСНЕ 091230/091400

ВІДМІНЯЄТЬСЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 1 НА ПЕРІОД ДІЇ 090800/091400=

II. Попередження про зсув вітру

1. Зразок попередження про зсув вітру англійською мовою наведено в таблиці 1.

Умовні позначення, що застосовуються для опису елементів у таблиці 1:

M - обов'язкове включення елемента до попередження;

C - внесення умовне, вноситься у належному випадку;

[ ] - містить факультативні (необов'язкові) дані для включення до тексту;

() - містить переклад терміна або пояснення скорочення;

<> - містить символи змінних параметрів елемента, які в тексті повідомлення замінюються відповідними даними.

Таблиця 1

Ідентифікація типу повідомлення (M)

Тип повідомлення та порядковий номер

WSWRNG<[n]n>
(попередження про зсув вітру та номер цифрами)

WS WRNG 1

Дата й час випуску та період дії (M)

День місяця й час випуску та термін дії в UTC

<Y0Y0G0G0g0g0> (день місяця, год., хв.) [VALID (дійсне)
Y1Y1G1G1g1g1/Y2Y2G2G2g2g2>] (день місяця, год., хв./
день місяця, год., хв.) або
[VALIDTL<Y2Y2G2G2g2g2>]
(дійсне до (число, години, хвилини))

221200
VALID
221215/
221315

211230
VALID
TL211330

Явище (M)

Ідентифікація явища і місцезнаходження

[MOD], або [SEV]WSINAPCH ([помірний] або [сильний] зсув вітру при заходженні на посадку),
або [MOD], або [SEV]WS[APCH] RWY<nnn> ([помірний] або [сильний] зсув вітру [при заходженні на посадку], робоча ЗПС, номер),
або [MOD], або [SEV] WSINCLIMB-OUT ([помірний] або [сильний] зсув вітру при наборі висоти),
або [MOD], або [SEV]WSCLIMB-OUTRWY<nnn> ([помірний] або [сильний] зсув вітру при наборі висоти, робоча ЗПС, номер),
або MBST IN APCH (мікропорив при заходженні на посадку),
або MBST [APCH] RWY<nnn> (мікропорив [при заходженні на посадку], робоча ЗПС, номер),
або MBST IN CLIMB-OUT (мікропорив при наборі висоти),
або MBST CLIMB-OUT RWY<nnn> (мікропорив при наборі висоти, робоча ЗПС, номер)

WS APCH RWY12

 
MOD WS
RWY34

 
 
WS IN
CLIMB-OUT

 
 
MBST
APCH
RWY26

 
MBST IN
CLIMB-OUT

Явище спостерігається або прогнозується

Указівка на те, чи повідомляється про явище, чи очікується його продовження, чи явище спостерігається, чи прогнозується

REP (що повідомляється) AT<GGgg>(час в год., хв. UTC),
або
OBS (спостерігалося)
[AT <GGgg>]
(час в год., хв. UTC),
або
FCST (прогнозується)

REP
AT1510
B747

OBS
AT 1205
FCST

Детальна інформація про явище (C)

Опис явища, що є причиною випуску попередження про зсув вітру1

SFCWIND (приземний вітер) <nnn/nn>MPS
(значення напрямку та швидкості в м/с)
<nnn>M-
(висота в м)
WIND (вітер на висоті): nnn/nnMPS[nnn/nn]
(значення напрямку та швидкості в м/с),
або
<nn>KMHLOSS (втрата повітряної швидкості) <nn>KM[<nn>NM] (відстань) FNA (передпосадкова пряма) RWY<nnn> (робоча ЗПС, номер),
або
<nn>KMH GAIN (приріст повітряної швидкості) <nn>KM [<nn>NM] (відстань) FNA (передпосадкова пряма) RWY<nnn> (робоча ЗПС номер),
або
<nnnnnnnnnnn> 2

SFC WIND: 320/5MPS
60M-WIND:360/
13MPS

 
 
 
 
60KMH
LOSS 4KM
FNA
RWY13

або

Скасування попередження про зсув вітру

Скасування попередження про зсув вітру із зазначенням його ідентифікації3

CNLWSWRNG
(відміна попередження про зсув вітру)
<[n]n>(порядковий номер цифрами)
<Y1Y1G1G1g1g1/
Y2Y2G2G2g2g2>
(період дії - день місяця, год., хв./день місяця, год., хв.)

CNL WS
WRNG 1
211230/
211330=


1 Застосовується у попередженнях про фактичний зсув вітру і містить метеорологічну, експлуатаційну та іншу інформацію стосовно зсуву вітру, вказану в повідомленні про зсув вітру з борту ПС.

2 Допускається використання відкритого тексту із скороченнями, прийнятими ICAO.

3 У випадку скасування попередження про зсув вітру, що складене у форматі Y0Y0G0G0g0g0 VALID TL Y2Y2G2G2g2g2, у повідомленні "...CNLWSWRNG [n]n Y1Y1G1G1g1g1/Y2Y2G2G2g2g2" замість групи Y1Y1G1G1g1g1 слід зазначати дату та час випуску попередження, що скасовується (Y0Y0G0G0g0g0).

2. Текст попередження про зсув вітру українською мовою формується в такій послідовності:

1) назва та порядковий номер (наприклад, "Попередження про зсув вітру на аеродромі Полтава N 1");

2) дата та час випуску - зазначаються день місяця і час у годинах і хвилинах (наприклад, "201230");

3) період дії - зазначаються день місяця і час у годинах і хвилинах початку дії та день місяця і час у годинах і хвилинах закінчення дії попередження (наприклад, "дійсне 201313/201515");

4) явище (наприклад, "помірний зсув вітру");

5) інформація щодо місцезнаходження зсуву вітру (наприклад, "при заходженні на посадку");

6) інформація щодо прогнозування або наявності зсуву вітру (наприклад, "прогнозується");

7) метеорологічна/експлуатаційна інформація або значні зміни напрямку та/або швидкості вітру, вказані в повідомленні з борту (наприклад, "вітер на висоті 150 м 350 градусів 23 м/с вітер на висоті 60230 градусів 5 м/с").

3. Приклади попереджень про зсув вітру:

Приклад 1. Попередження про очікуваний зсув вітру:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗСУВ ВІТРУ

ПО АЕРОДРОМУ ЖУЛЯНИ N 2

051230 ДІЙСНЕ 051300/051600

ЗСУВ ВІТРУ ЗПС 08 ПРОГНОЗУЄТЬСЯ =

UKKK WS WRNG 2 051230 VALID 051300/051600 WS RWY08 FCST=

Приклад 2. Попередження про зсув вітру, про який повідомлялось з борту повітряного судна:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗСУВ ВІТРУ

ПО АЕРОДРОМУ ДНІПРО N 1

160823 ДІЙСНЕ ДО 160920

СИЛЬНИЙ ЗСУВ ВІТРУ ПРИ ЗАХОДЖЕННІ НА ПОСАДКУ ЗПС 26 ПОВІДОМИВ У 08.20 ЕМБРАЕР 190 =

UKDD WS WRNG 1 160823 VALID TL 160920 SEV WS IN APCH RWY26 REP AT 0820 E190 =

Приклад 3. Попередження про зсув вітру, про який повідомлялось з борту повітряного судна:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗСУВ ВІТРУ

ПО АЕРОДРОМУ ХАРКІВ N 1

301247 ДІЙСНЕ ДО 301330

ЗСУВ ВІТРУ ПРИ НАБОРІ ВИСОТИ ЗПС 25 ПОВІДОМИВ У 12.42 АЕРОБУС 320 =

UKHH WS WRNG 1 301247 VALID TL 301330 WS IN CLIMB-OUT RWY25 REP AT 1242 A320 =

Приклад 4. Попередження про зсув вітру, про який повідомлялось з борту повітряного судна:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗСУВ ВІТРУ

ПО АЕРОДРОМУ ЛЬВІВ N 3

201500 ДІЙСНЕ ДО 201545

ПОМІРНИЙ ЗСУВ ВІТРУ ПРИ ЗАХОДЖЕННІ НА ПОСАДКУ ПОВІДОМИВ У 14.55 БОЇНГ 747 ВТРАТА ПОВІТРЯНОЇ ШВИДКОСТІ 60 КМ/ГОД НА ВІДСТАНІ 4 КМ ВІД ТОРЦЯ НА ПЕРЕДПОСАДКОВІЙ ПРЯМІЙ ЗПС 13=

UKLL WS WRNG 3 201500 VALID TL 201545 MOD WS IN APCH REP AT 1455 B747 60KMH LOSS 4 KM FNA RWY13=

Приклад 5. Попередження про зсув вітру, що спостерігається за даними наземного обладнання дистанційного вимірювання, або виявлення зсуву вітру:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗСУВ ВІТРУ ПО АЕРОДРОМУ БОРИСПІЛЬ N 1

131410 ДІЙСНЕ ДО 131500

ПОМІРНИЙ ЗСУВ ВІТРУ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ В ЗОНІ ЗАХОДЖЕННЯ НА ПОСАДКУ ЗПС 36П=

UKBB WS WRNG 1 131410 VALID TL 131500 MOD WS APCH RWY36R OBS=

Приклад 6. Попередження про мікропорив, що спостерігається за даними наземного обладнання дистанційного вимірювання, або виявлення зсуву вітру:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗСУВ ВІТРУ ПО АЕРОДРОМУ ЛЬВІВ N 1

011235 ДІЙСНЕ ДО 011300

МІКРОПОРИВ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ПРИ НАБОРІ ВИСОТИ=

UKLL WS WRNG 1 011235 VALID TL 011300 MBST IN CLIMB-OUT OBS=

Приклад 7. Скасування попередження про зсув вітру:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗСУВ ВІТРУ ПО АЕРОДРОМУ ЖУЛЯНИ N 3

152030 ДІЙСНЕ 152030/152200

СКАСОВУЄТЬСЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ N 2 НА ПЕРІОД ДІЇ 151800/152200=

UKKK WS WRNG 3 152030 VALID 152030/152200 CNL WS WRNG 2 151800/152200=

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 9
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 7 глави 1 розділу IX)

Інструкція з підготовки польотної документації

I. Загальні положення

1. У польотній документації прогнози вітру / температури повітря за висотами та прогнози особливих явищ погоди надаються як прогностичні карти для фіксованих зон охоплення прогнозами ВСЗП у картографічній формі.

2. OPMET-дані в літерно-цифровому форматі заносяться до польотної документації на бланку встановленої форми.

3. Індекси місцезнаходження ICAO основних аеродромів, до яких виконуються польоти, та прийняті скорочення, що використовуються на картах, пояснюються в польотній документації.

4. Форми, умовні скорочення та їх пояснення, що включаються до польотної документації, друкуються англійською мовою. Використовуються прийняті скорочення ICAO та одиниці виміру, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил.

5. У польотній документації відносна висота зазначається у такий спосіб:

1) на прогностичних картах особливих явищ погоди, вітру / температури повітря за висотами, що побудовані за даними ВСЗП, відносна висота розміщення елементів прогнозу вказується в ешелонах польоту (FL);

2) усі дані щодо розміщення елементів прогнозу за маршрутом польоту на низьких рівнях в атмосфері вказуються значеннями абсолютної = (AMSL) або = над рівнем землі (AGL);

3) усі дані щодо метеорологічних умов на аеродромі, які потребують зазначення рівня (наприклад, ВНМХ), вказуються як висота над перевищенням аеродрому.

II. Прогностичні карти в польотній документації

Карти, що надаються у складі польотної документації, повинні бути чіткими і розбірливими й відповідати таким технічним характеристикам:

найбільший розмір карти має відповідати стандартному розміру паперу А3 (приблизно 42 ґ 30 см), а найменший розмір - стандартному розміру А4 (приблизно 21 ґ 30 см). Вибір розміру залежить від протяжності маршрутів, ступеня деталізації інформації, яку необхідно зазначати на картах, з урахуванням потреб експлуатантів;

пояснювальні записи на картах повинні бути розбірливими й простими та включати назву ВЦЗП (центру, що надає прогностичні дані, які не належать до даних ВСЗП), тип карти, дату, період дії та одиниці виміру, що використовуються, з їх однозначним поясненням.

III. Прогнози ВСЗП у вузлах регулярної сітки

1. Прогнози у вузлах регулярної сітки, що готуються ВЦЗП бінарним кодом GRIB, містять такі дані:

1) вітер / температура повітря за висотами для ешелонів польоту: 50 (850 гПа), 80 (750 гПа), 100 (700 гПа), 140 (600 гПа), 180 (500 гПа), 210 (450 гПа), 240 (400 гПа), 270 (350 гПА), 300 (300 гПа), 320 (275 гПа), 340 (250 гПа), 360 (225 гПа), 390 (200 гПа), 410 (175 гПа), 450 (150 гПа), 480 (125 гПа) та 530 (100 гПа);

2) висота тропопаузи у FL та температура тропопаузи;

3) напрямок, швидкість та висота розміщення максимального вітру в FL;

4) вологість повітря для ешелонів польоту: 50 (850 гПа), 80 (750 гПа), 100 (700 гПа), 140 (600 гПа), 180 (500 гПа);

5) горизонтальна протяжність, а також висота нижньої та верхньої межі купчасто-дощових хмар у FL;

6) обледеніння в шарах, відцентрованих по FL 60 (800 гПа), 100 (700 гПа), 140 (600 гПа), 180 (500 гПа), 240 (400 гПа) та 300 (300 гПа);

7) турбулентність ясного неба в шарах, відцентрованих по FL 240 (400 гПа), 270 (350 гПа), 300 (300 гПа), 340 (250 гПа), 390 (200 гПа) та 450 (150 гПа);

8) турбулентність у хмарності для шарів, відцентрованих по FL 100 (700 гПа), 140 (600 гПа), 180 (500 гПа), 240 (400 гПа) та 300 (300 гПа);

9) геопотенційна абсолютна висота FL: 50 (850 гПа), 80 (750 гПа), 100 (700 гПа), 140 (600 гПа), 180 (500 гПа), 210 (450 гПа), 240 (400 гПа), 270 (350 гПа), 300 (300 гПа), 320 (275 гПа), 340 (250 гПа), 360 (225 гПа), 390 (200 гПа), 410 (175 гПа), 450 (150 гПа), 480 (125 гПа) та 530 (100 гПа).

Відцентровані відносно визначених FL шари, зазначені в підпунктах 6, 8 цього пункту, мають товщину, еквівалентну 100 гПа.

Відцентровані відносно визначених FL шари, зазначені в підпункті 7 цього пункту, мають товщину, еквівалентну 50 гПа.

2. У прогнозах ВЦЗП у вузлах сітки використовується регулярна сітка з горизонтальною роздільною здатністю 1,25° за широтою та довготою, що приблизно відповідає відстані в 140 км на екваторі.

3. Прогностичні карти вітру / температури повітря за висотами за даними ВЦЗП Лондон або Вашингтон для стандартних ешелонів польотів будуються на фіксований строк, що вказується в легенді карти.

У разі відсутності даних ВЦЗП Лондон вони замінюються аналогічними даними ВЦЗП Вашингтон із відповідним посиланням на продукцію ВЦЗП Вашингтон в легенді карти (або навпаки).

4. Незалежно від масштабу й рівня на прогностичні карти наносяться такі дані:

1) швидкість вітру - стрілками з оперенням на достатньо щільній сітці; одне перо дорівнює 5 м/с, половина пера - 2,5 м/с, заштрихований вимпел - 25 м/с;

2) температура повітря у вузлах сітки достатньої щільності - числами в цілих °C (перед додатними значеннями вказується скорочення PS).

Стрілки з оперенням превалюють над цифрами, що показують температуру повітря, і обидва ці позначення виділяються на фоні карти.

5. Зразки прогностичних карт вітру / температури повітря за висотами зображені на малюнках 1 та 2, а фіксовані зони охоплення прогнозами ВСЗП у картографічній формі - на малюнках 6 та 8 цього додатка.

IV. Прогнози особливих явищ погоди ВСЗП

1. Прогнози SIGWX випускаються ВЦЗП у бінарному коді BUFR для високого рівня FL 250 - 630 (SWH) в масштабі земної кулі, а для середнього рівня FL100 - 250 (SWM) для кількох обмежених географічних регіонів.

2. Прогнози SIGWX для високого рівня містять такі елементи:

1) тропічний циклон за умови, що очікувана максимальна середня швидкість приземного вітру за 10 хвилин становить або перевищує 17 м/с;

2) лінії сильного шквалу;

3) помірна або сильна турбулентність (у хмарності або при ясному небі);

4) помірне або сильне обледеніння;

5) піщана або пилова буря на значному просторі;

6) купчасто-дощова хмарність, пов'язана з грозами та явищами, зазначеними в підпунктах 1 - 5 цього пункту. Інформація про райони неконвективної хмарності, пов'язаної з помірною або сильною турбулентністю та/або помірним або сильним обледенінням у хмарності, також зазначається в прогнозах SIGWX;

7) висота тропопаузи в одиницях FL;

8) струминні течії;

9) інформація про місця виверження вулканів, що спричинили появу хмари вулканічного попелу і впливають на польоти ПС: символ виверження вулкану в місці розташування вулкану і символ вулканічного виверження в окремій добре помітній рамці з текстом на карті, назва вулкана (якщо відомо), широта/довгота місця виверження. До умовних позначень карт SIGWX включається фраза: CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA;

10) інформація про місця викиду в атмосферу радіоактивних матеріалів, що впливають на польоти ПС: символ радіоактивності в місці викиду і в окремій добре помітній рамці з текстом на карті, символ наявності радіоактивних матеріалів в атмосфері, широта/довгота місця викиду (якщо відомо). До умовних позначень карт SIGWX включається фраза: CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD.

3. Прогнози SIGWX для середнього рівня за необхідності містять інформацію щодо всіх явищ, зазначених в пункті 2 цього розділу.

4. Критерії для включення інформації в прогнози SIGWX:

1) дані про явища, зазначені в підпунктах 1 - 4 пункту 2 цього розділу, заносяться тільки у випадках, коли вони очікуються між нижнім та верхнім рівнями охоплення SIGWX;

2) скорочення CB, що стосується наявної та очікуваної купчасто-дощової хмарності, заноситься в таких випадках:

максимальне просторове охоплення зони з СВ становить 50 % або більше району прогнозування;

хмарність має невеликі розділення або не має розділень поміж окремими хмарами;

хмари знаходяться в прошарках інших хмар або затемнені імлою;

3) скорочення CB відноситься до всіх явищ погоди, які пов'язані з купчасто-дощовою хмарністю (гроза, град, помірне або сильне обледеніння та помірна або сильна турбулентність);

4) у тих випадках, коли вулканічне виверження або викид в атмосферу радіоактивних матеріалів потребує включення до прогнозів SIGWX символу виверження вулкана або символу наявності в атмосфері радіоактивних матеріалів, ці символи включаються до прогнозів SIGWX незалежно від фактичної або очікуваної = стовпа попелу чи радіоактивного матеріалу.

5. Прогностичні карти SIGWX (SWH та SWM) будуються за даними ВЦЗП Лондон або Вашингтон на зазначений в легенді карти фіксований час.

Для Європейського регіону ICAO складається комбінована карта для рівнів FL 100 - 450 (EUR SIGWX).

У разі відсутності даних ВЦЗП Лондон вони замінюються аналогічними даними ВЦЗП Вашингтон із відповідним посиланням на продукцію ВЦЗП Вашингтон в легенді карти або навпаки.

Зразки карт SWH та EURO SIGWX, які побудовано за даними ВЦЗП Лондон, зображено на малюнках 3 та 4 цього додатка.

6. Графічні символи, що використовуються для позначення особливих явищ погоди, баричних систем, хмарності та їх меж на картах SIGWX, наведено в таблицях 1 - 4 цього додатка.

V. Прогнози особливих явищ погоди, вітру / температури повітря за висотами для низьких рівнів польотів

1. Для обслуговування польотів на низьких рівнях метеорологічними органами деяких європейських країн складаються зональні прогнози у формі карт, які є комбінацією прогнозу SIGWX для низьких рівнів (SWL) та прогнозу вітру / температури повітря за висотами для низьких рівнів.

Прогностичні карти для низьких рівнів, що готуються на підтримку випуску інформації AIRMET, випускаються кожні 6 годин на фіксований час дії 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 UTC, період їхньої дії 6 годин.

2. Прогностичні карти вітру / температури повітря за висотами випускаються для пунктів, що знаходяться один від одного на відстані не більше ніж 500 км, і для таких абсолютних висот: 600, 1500 та 3000 м, а також 4500 м у гірських районах.

3. Прогностичні карти SWL випускаються для шару SFC - FL 100 або FL150 в гірських районах.

4. На картах SWL відповідними символами наносяться явища, що вимагають випуску інформації SIGMET та AIRMET і ймовірно впливатимуть на польоти на низьких рівнях, а також елементи, передбачені для включення до прогнозу GAMET, за винятком вітру / температури повітря за висотами, мінімального тиску QNH і мінімальної температури повітря біля поверхні землі.

Графічні символи, що використовуються на картах SWL, наведено в таблицях 1 - 4 цього додатка.

5. На картах SWL = зазначаються над середнім рівнем моря, скорочення "SFC" використовується для позначення рівня земної поверхні.

Зразок карти SWL ICAO для низького рівня зображено на малюнку 5 цього додатка.

VI. Повідомлення ВЦЗП про значні розбіжності

1. ОМС, що використовують дані ВСЗП в кодовій формі BUFR для випуску прогностичних карт SIGWX, терміново повідомляють відповідний ВЦЗП у випадку виявлення або отримання повідомлення про значні розбіжності, що стосуються таких явищ:

1) обледеніння, турбулентність, CB-хмарність, яка є прихованою або затемненою, частою, маскованою або по лінії шквалу, піщана або пилова буря;

2) вулканічне виверження або викид радіоактивних матеріалів в атмосферу, що впливають на виконання польотів ПС.

2. Для повідомлення ВЦЗП про значні розбіжності із прогнозами SIGWX використовується спеціальна форма. Її зразок наведено в документі ICAO 8896 "Керівництво з авіаційної метеорології".

Після отримання повідомлення про значні розбіжності відповідний ВЦЗП надсилає відправнику підтвердження разом з коротким зауваженням стосовно змісту та інших вжитих дій, використовуючи засоби зв'язку, які застосовувалися відправником.

VII. OPMET-дані

1. OPMET-дані в літерно-цифровому форматі (зведення METAR/SPECI, прогнози TAF та GAMET, інформація SIGMET та AIRMET, спеціальні донесення з борту AIREP SPECIAL, консультативні повідомлення про вулканічний попіл та тропічні циклони) включаються в польотну документацію у тому вигляді, в якому вони були отримані з мереж зв'язку.

2. Приклад оформлення бланка з OPMET-даними для включення в польотну документацію наведено в зразку 1 цього додатка.

VIII. Комплектація прогностичних карт та іншої метеорологічної інформації для включення до польотної документації

1. При комплектації прогностичних карт для польотної документації керуються фіксованим часом, на який складено відповідний прогноз, а також вимогами пункту 2 глави 1 розділу IX цих Авіаційних правил, таким чином:

1) прогностичні карти вітру / температури повітря, складені за даними ВЦЗП, є дійсними на фіксований час дії та придатними для польотів, що розпочинаються, або закінчуються, або тривають в період ±1,5 години від фіксованого часу дії.

Наприклад, прогностична карта, що є дійсною на 12.00 UTC, може використовуватися для польотів, які виконуються між 10.30 та 13.30 UTC.

При цьому враховується те, що кожний наступний випущений прогноз вітру / температури повітря за висотами автоматично анулює відповідний прогноз, що був випущений раніше на 6 годин;

2) прогностичні карти SIGWX, складені за даними ВЦЗП, є дійсними на фіксований час та придатними для польотів, що розпочинаються, або закінчуються, або тривають у період ±3 години від фіксованого часу дії.

Наприклад, прогностична карта SIGWX, що є дійсною на 12.00 UTC, може використовуватися для польотів, які виконуються між 09.00 та 15.00 UTC;

3) для польотів, тривалість яких перевищує 3 години (наприклад 7 годин (з 12.00 до 19.00 UTC)), надаються прогностичні карти вітру / температури повітря за висотами для трьох значень фіксованого часу дії (12.00, 15.00 та 18.00 UTC) та прогностичні карти SIGWX для двох значень фіксованого часу дійсності (12.00 та 18.00 UTC).

2. Зразки умовних позначень, карт та форм, що використовуються в польотній документації, наведено у таких документах цього додатка:

1) умовні позначення (таблиці 1 - 4);

2) критерії, що стосуються явищ, які включаються до спеціальних донесень з борту, інформації SIGMET, AIRMET та прогнозів GAMET (таблиця 5);

3) форма бланка з інформацією OPMET (зразок 1);

4) зразок карти вітру / температури повітря за висотами за даними ВЦЗП Лондон у полярній стереографічній проекції (малюнок 1) та проекції Меркатора (малюнок 2);

5) зразки карт особливих явищ погоди SWH (високий рівень) ВЦЗП Лондон для рівнів FL 250-630 (малюнок 3) та комбінованої карти EURO SIGWX для рівнів FL 100-450 (малюнок 4);

6) зразок карти особливих явищ погоди SWL (низький рівень) ICAO (малюнок 5);

7) фіксовані зони охоплення прогнозами ВСЗП у картографічній формі (малюнки 6 - 8).

Умовні позначення особливих явищ погоди та інших явищ в атмосфері наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Позначення

Явище

Позначення

Явище

 

Тропічний циклон

 

Мряка

 

Лінія сильного шквалу1

 

Дощ

 

Помірна турбулентність2

*

Сніг

  

Сильна турбулентність2

 ,

Злива, град

 

Гірські хвилі

 

Низова заметіль на значному просторі

 

Помірне обледеніння ПС2

 

Сильна піщана або пилова імла

 

Сильне обледеніння ПС2

 

Сильна піщана або пилова буря на значному просторі

 

Туман на значному просторі

 

Імла на значному просторі

 

Радіоактивні речовини в атмосфері3

 

Серпанок на значному просторі

 

Виверження вулкану4

 

Дим на значному просторі

 

Гори закриті

 

Опади, що замерзають5


1 На карті SWL символ позначає "лінію шквалів".

2 При зазначенні висот, між якими розміщується явище, верхня межа вказується над нижньою межею.

3 Центр символу радіоактивних речовин в атмосфері розміщується на картах SIGWX на широті/довготі місцезнаходження радіоактивного джерела.

4 Символ вулканічного виверження (точка в основі символу) розміщується на картах SIGWX на широті/довготі місцезнаходження вулканічного виверження.

5 Символ не означає обледеніння, що виникає внаслідок контакту опадів із переохолодженою поверхнею повітряного судна.

Атмосферні фронти, зони конвергенції та інші символи наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Позначення

Зміст

 

Висота ізотерми 0 °C

 

Центр високої тропопаузи із зазначенням = у FL

 

Центр низької тропопаузи із зазначенням = у FL

 

Висота тропопаузи у FL в окремих точках

 

Положення, швидкість і рівень максимального вітру1

 

Струминна течія з подвійною рискою2, 3

 

Холодний фронт на рівні поверхні землі

 

Теплий фронт на рівні поверхні землі

 

Фронт оклюзії на рівні поверхні землі

 

Квазістаціонарний фронт на рівні поверхні землі

 

Лінія конвергенції

 

Внутрішньотропічна зона конвергенції

 

Стан моря

 

Температура поверхні моря

 

Сильний вітер на значному просторі зі швидкістю більше 15 м/с (30 вузлів)


1 Стрілки, що позначають вітер, вказують на його максимальну швидкість в струминній течії та ешелон польоту, до якого відноситься. Стрілки вказують дійсний напрямок вітру, пера та вимпели - швидкість вітру. Вимпел відповідає 25 м/с, перо - 5 м/с, половина пера - 2,5 м/с.

Жирна суцільна лінія позначає вісь струминної течії, яка починається/закінчується в точках, де прогнозується швидкість вітру 40 м/с.

2 Якщо максимальна швидкість вітру становить 60 м/с або більше, посилання на ешелони польоту, між якими швидкість вітру більше ніж 40 м/с, розміщуються нижче посилання на ешелон польоту з максимальним вітром. У цьому прикладі між ешелонами польоту 220 та 400.

3 Символ використовується у випадках, коли зміна=и вісі струминної течії сягає ± 900 м або швидкість змінюється на ± 10 м/с.

Нанесення ліній та систем на карти SIGWX наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Зразки SWH та SWM-карти особливих явищ погоди для високого та середніх рівнів

позначення

зміст

Зубчаста лінія

Розмежування зон особливих явищ погоди

Жирна пунктирна лінія

Окреслення зони CAT-турбулентності ясного неба

Жирна суцільна лінія, що переривається стрілками вітру

Положення вісі струминної течії із зазначенням напрямку вітру, швидкості у вузлах або в м/с та = у FL. Вертикальна протяжність струминної течії у FL. Наприклад, запис FL 270, що супроводжується 240/290, означає, що струминна течія простягається від FL 240 до FL 290

Ешелони польоту всередині маленьких прямокутників

= тропопаузи у FL в окремих точках. Нижня і верхня точки топографії тропопаузи зазначаються літерами L і H всередині п'ятикутника із зазначенням = у FL

Зразок SWL-карта особливих явищ погоди (низький рівень)

 ґ

Положення центрів атмосферного тиску із зазначенням атмосферного тиску в гПа

L

Центр низького атмосферного тиску

H

Центр високого атмосферного тиску

Зубчасті лінії

Розмежування зон особливих явищ/умов погоди

Пунктирні лінії

= ізотерми 0 °C у футах (гектофутах) або в метрах.
Рівень може бути також позначено як , тобто рівень ізотерми 0 °C на висоті 6000 футів

Цифри на стрілках

Швидкість переміщення фронтальних систем, циклонів, антициклонів у вузлах або км/год

Цифри всередині символу стану моря

Загальна висота хвиль у футах або м

Цифри всередині символу температури поверхні моря

Температура поверхні моря в °C

Цифри всередині символу сильного приземного вітру

Вітер у вузлах або м/с

Скорочення, які використовуються під час опису хмар, наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

ФОРМА ХМАР

скорочення

назва хмар

скорочення

назва хмар

скорочення

назва хмар

CI

Пір'ясті

AS

Високошаруваті

ST

Шаруваті

CC

Пір'ястокупчасті

AC

Висококупчасті

CU

Купчасті

CS

Пір'ястошаруваті

SC

Шарувато-купчасті

CB

Купчасто-дощові

 

 

NS

Шарувато-дощові

TCU*

Потужні купчасті значної вертикальної протяжності

*Використовується в інформації AIRMET, прогнозах GAMET

КІЛЬКІСТЬ ХМАР

Неконвективна хмарність

Конвективна хмарність CB/TCU

скорочення

зміст

скорочення

зміст

FEW

Незначна (1/8-2/8)

ISOL

Окремі CB/TCU

SCT

Розсіяна (3/8-4/8)

OCNL

Рідкі CB/TCU (достатньо розділені)

BKN

Розірвана (5/8-7/8)

FRQ

CB/TCU з невеликими розділеннями або без розділень (часті)

OVC

Суцільна (8/8)

EMBD

CB-хмари замасковані, якщо вони знаходяться в прошарках інших хмар і не можуть легко розпізнаватися

Критерії, що стосуються явищ, які включаються до спеціальних донесень з борту (лінією зв'язку "вверх"), інформації SIGMET, AIRMET та прогнозів GAMET, наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Скорочення

Переклад

Значення

OBSC*

Приховані або затемнені

Грози та CB-хмари вважаються прихованими або затемненими, якщо вони приховані серпанком чи димом або їх спостереження ускладнене через темряву

EMBD*

Замасковані

Грози та CB-хмари вважаються замаскованими, якщо вони знаходяться в прошарках інших хмар і не можуть легко розпізнаватися

ISOL

Окремі

Грози та CB-хмари вважаються ізольованими, якщо вони складаються з окремих елементів з максимальним покриттям менше 50 % площі району впливу або прогнозованого впливу (у фіксований час або протягом періоду дії прогнозу)

OCNL

Випадкові

Грози та CB-хмари вважаються випадковими (рідкими), якщо вони складаються з достатньо розділених елементів із максимальним покриттям 50 - 75 % площі району впливу або прогнозованого впливу (у фіксований час або протягом періоду дії прогнозу)

FRQ

Часті

Грозова діяльність або CB-хмари вважаються частими, якщо в межах певного району проміжки між суміжними грозами (хмарами) незначні або відсутні з максимальним покриттям більше 75 % площі району впливу або прогнозованого впливу цього явища (у фіксований час або протягом періоду дії прогнозу)

SQL

Лінія шквалу

Лінія шквалу означає грозову діяльність уздовж певної лінії фронту з незначними проміжками між окремими хмарами або за відсутності таких проміжків

GR

Град

Град використовується для додаткового опису грозової діяльності (за необхідності)

TURB

Турбулентність

Сильна та помірна турбулентність належить тільки до турбулентності на низьких висотах, пов'язаної із сильним приземним вітром, струминними течіями або турбулентності у хмарах чи поза їх межами (CAT). Не слід зазначати турбулентність, пов'язану з конвективною хмарністю.
Турбулентність вважається:
сильною, якщо максимальне значення кубічного кореня з EDR перевищує 0,7;
помірною, якщо максимальне значення кубічного кореня з EDR перевищує 0,4, але не нижче або рівне 0,7

ICE

Обледеніння

Сильне та помірне обледеніння зазначається, якщо воно належить до обледеніння в хмарності неконвективного походження

FZRA

Замерзаючий дощ

Замерзаючий дощ належить до умов сильного обледеніння, пов'язаного з переохолодженим дощем

MTW

Гірська хвиля

Гірська хвиля вважається:
сильною, якщо супроводжується низхідним потоком зі швидкістю 3,0 м/с або більше та/або спостерігається чи прогнозується сильна турбулентність;
помірною, якщо супроводжується низхідним потоком зі швидкістю 1,75 - 3,0 м/с та/або спостерігається чи прогнозується помірна турбулентність;
гірські райони - райони зі змінним профілем місцевості, де зміна = місцевості перевищує 900 м на відстань 18,5 км

SS/DS

Піщана/пилова буря

Піщана/пилова буря вважається:
сильною, якщо видимість менше 200 м і визначення стану неба ускладнено;
помірною, якщо видимість становить менше 200 м і можна визначити стан неба або видимість становить 200 - 600 м

Зразок 1

OPMET INFORMATION

Provided by

                   UKBB                  
(Aerodrome Meteorological Office)

Form N ___8____

UKBB (Kyiv/Boryspil):

METAR UKBB 141000Z 27002MPS 220V300 CAVOK 24/12 Q1013 88CLRD95 NOSIG=

TAF UKBB 140432Z 1405/1506 20005MPS 9999 SCT040 TEMPO 1411/1420 VRB13G18MPS 1500 TSRAGR BKN020CB BECMG 1420/1422 28005G10MPS BKN030 TEMPO 1422/1503 1000 -SHRA BR SCT004 SCT020CB TX27/1412Z TN13/1503Z=

LIRF (Roma/Fiumicino):

METAR LIRF 140950Z 17006KT 130V260 9999 FEW020 24/15 Q1018 NOSIG=

TAF LIRF 140500Z 1406/1512 VRB04KT CAVOK BECMG 1408/1410 26012KT BECMG 1418/1420 VRB04KT TEMPO 1500/1505 3000 BR BECMG 1508/1510 26012KT=

LIRA (Roma/Ciampino):

METAR LIRA 140945Z 20006KT 9999 FEW017 24/13 Q1017=

TAF LIRA 140500Z 1406/1506 04005KT CAVOK BECMG 1407/1408 24010KT 9999 FEW018 BECMG 1417/1418 04005KT CAVOK=

LIML (Milano/Linate):

METAR LIML 140950Z VRB02KT 9999 SCT025 23/12 Q1018 NOSIG=

TAF LIML 140500Z 1406/1506 VRB05KT 9999 SCT030=

LIRR (Roma FIR):

LIRR SIGMET 02 VALID 140545/141145 LIMM-

LIRR ROMA FIR VA CLD OBS AT 140350Z WI 05 NM E OF ETNA (N3745 E1500) FL070/110 MOV SE 35 KT=

UKOV (Odesa FIR):

UKOV SIGMET 2 VALID 141000/141300 UKOV-

UKOV ODESA FIR EMBD TSGR OBS ENTIRE FIR/UIR TOP FL420 MOV NE 20KMH INTSF=

UKBV (Kyiv FIR):

SIGMET UKBV NIL=

LRBB (Bucuresti FIR):

SIGMET LRBB NIL=

LYBA (Beograd FIR):

SIGMET LYBA NIL=

LQSB (Sarajevo FIR):

SIGMET LQSB NIL=

LDZO (Zagreb FIR/UIR):

SIGMET LDZO NIL=

LIMM (Milano FIR):

SIGMET LIMM NIL=

Updated:

   14/06/2016 10:20    
      (Dara, time UTC)

Forecaster on duty: __________
                                       (Signature)

Мал. 1. Зразок карти вітру / температури повітря за висотами за даними ВЦЗП Лондон для стандартної ізобаричної поверхні (полярна стереографічна проекція)

 

Мал. 2. Зразок карти вітру / температури повітря за висотами за даними ВЦЗП Лондон для стандартної ізобаричної поверхні (проекція Меркатора)

   

Мал. 3. Зразок карти особливих явищ погоди SWH (високий рівень) ВЦЗП Лондон (полярна стереографічна проекція)

   

Мал. 4. Зразок комбінованої карти особливих явищ погоди EURO SIGWX ВЦЗП Лондон

 

Мал. 5. Зразок карти особливих явищ погоди SWL (низький рівень) ICAO

   

Мал. 6. Фіксовані зони охоплення прогнозами ВСЗП у картографічній формі (проекція Меркатора)

 

КАРТИ

ШИРОТА

ДОВГОТА

КАРТИ

ШИРОТА

ДОВГОТА

A

N6700

W13724

D

N6300

W01500

A

N6700

W01236

D

N6300

E13200

A

S5400

W01236

D

S2700

E13200

A

S5400

W13724

D

S2700

W01500

ASIA

N3600

E05300

E

N4455

E02446

ASIA

N3600

E10800

E

N4455

E18000

ASIA

0000

E10800

E

S5355

E18000

ASIA

0000

E05300

E

S5355

E02446

B

N0304

W13557

F

N5000

E10000

B

N7644

W01545

F

N5000

W11000

B

N3707

E06732

F

S5242

W11000

B

S6217

W05240

F

S5242

E10000

B1

N6242

W12500

M

N7000

E10000

B1

N6242

E04000

M

N7000

W11000

B1

S4530

E04000

M

S1000

W11000

B1

S4530

W12500

M

S1000

E10000

C

N7500

W03500

MID

N4400

E01700

C

N7500

E07000

MID

N4400

E07000

C

S4500

E07000

MID

N1000

E07000

C

S4500

W03500

MID

N1000

E01700

Мал. 7. Фіксовані зони охоплення прогнозами ВСЗП у картографічній формі (полярна стереографічна проекція) для північної півкулі

 

КАРТИ

ШИРОТА

ДОВГОТА

КАРТИ

ШИРОТА

ДОВГОТА

EUR

N4633

W05634

I

N1912

E11130

EUR

N5842

E06824

I

N3330

W06012

EUR

N2621

E03325

I

N0126

W12327

EUR

N2123

W02136

I

S0647

E16601

G

N3552

W02822

L

N1205

E11449

G

N1341

E15711

L

N1518

E04500

G

S0916

E10651

L

N2020

W06900

G

S0048

E03447

L

N1413

W14338

H

N3127

W14836

NAT

N4439

W10143

H

N2411

E05645

NAT

N5042

E06017

H

S0127

W00651

NAT

N1938

E00957

H

N0133

W07902

NAT

N1711

W05406

Мал. 8. Фіксовані зони охоплення прогнозами ВСЗП у картографічній формі (полярна стереографічна проекція) для південної півкулі

   

КАРТИ

ШИРОТА

ДОВГОТА

J

S0318

W17812

J

N0037

W10032

J

S2000

W03400

J

S2806

E10717

K

N1255

E05549

K

N0642

E12905

K

S2744

W16841

K

S1105

E00317

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня

 

Додаток 10
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 4 глави 3 розділу XI)

Формати повідомлень OPMET-даних

I. Формат ВМО

1. Метеорологічні бюлетені, що містять OPMET-дані, оформлюються у форматі ВМО у такій послідовності:

ПЗ

nnn

TTAAii CCCC YYGGgg BBB

ТЕКСТ= КП,

де ПЗ - знак початку заголовка;

nnn - порядковий номер повідомлення;

TT - позначення типу даних;

AA - географічний покажчик;

ii - число, що використовується для розпізнавання бюлетенів;

CCCC - 4-літерний покажчик ICAO станції або центру, що випустив або склав повідомлення (бюлетень);

YYGGgg - група дата-час (день місяця, години, хвилини);

BBB - 3-літерний факультативний покажчик для зазначення виправлення, корективу до прогнозу або повідомлення, що випущено із запізненням;

КП - знак кінця повідомлення.

2. Для конкретного повідомлення скорочений заголовок TTAAii CCCC YYGGgg має використовуватися тільки один раз.

За необхідності передання повідомлення з виправленням помилки в тексті з корективом до раніше переданого прогнозу або позначення затриманого повідомлення до заголовку додається відповідний покажчик BBB.

Покажчик BBB зазначається літерами латинського алфавіту таким чином:

CCx - для виправлення повідомлень, випущених раніше;

AAx - для повідомлень із корективами до прогнозу;

RRx - для затриманих метеорологічних повідомлень;

x - змінна від A до X літера латинського алфавіту залежно від кількості повідомлень відповідного типу, переданих із групою BBB.

3. Зміст символів скороченого заголовка ВМО наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Символ

Пояснення

Приклади

T1T2

Позначення типу даних

SA - зведення METAR;
SP - зведення SPECI;
FC - прогноз TAF з періодом дії менше 12 год.;
FT - прогноз TAF з періодом дії більше 12 год.;
WS - SIGMET;
WC - SIGMET про тропічний циклон

WV - SIGMET про вулканічний попіл;
WA - повідомлення AIRMET;
FA - GAMET / зональні прогнози для авіації;
UA - повідомлення AIREP/AIREP SPECIAL;
FV - консультативне повідомлення про вулканічний попіл;
FK - консультативне повідомлення про тропічний циклон;
NO - адміністративне повідомлення

A1A2

Географічні покажчики

UR - Україна;
BY - Білорусь;
UK - Великобританія;
FR - Франція
тощо

ii

Число, що використовується для розпізнавання бюлетенів

31; 32; 34; 40; 41; 45

CCCC

Міжнародний 4-літерний покажчик станції або центру компіляції, що випустив або склав повідомлення (бюлетень)

UKBB; UKLL; UKHH; UKMS;
RUMS; EBBR; LFPW; LOWM

YYGGgg

Група дата-час

020400; 130538; 271800; 101230

4. Приклади скорочених заголовків ВМО з початком тексту бюлетенів:

METAR:
SAUR31 UKMS 020630
METAR UKLI 020630Z…
METAR UKLR 020630Z…

Для виправленого METAR:
SAUR31 UKMS 020630 CCA
METAR COR UKKK 020630Z…

Для METAR із запізненням:
SAUK38 EGGY 182300 RRA
METAR EGGY 182300Z…

SIGMET:
WSUR31 UKBV 151030
UKBV SIGMET 3 …
 

SIGMET на вулканічний попіл:
WVIY33 LIIB 152108
LIBB SIGMET 05 …

SIGMET на тропічний циклон:
WCMG31 FMMM 310030
FMMM SIGMET B1 …

SPECI:
SPCZ40 LKTB 110339
SPECI LKTB 110339Z …

AIREP SPECIAL:
UAUR64 UKOV 200737
ARS KLM519…

Для виправленого SPECI:
SPBY31 UMMN 221351 CCA
SPECI CORUMOO 221349Z …

AIREP SPECIAL на вулканічний попіл:
UAUR71 UKBV 301015
ARS UTN512 …

TAF (період дії < 12 год.):
FCUR10 KIWI 181110
TAF UKWW 181110Z 1812/1821…

AIRMET:
WAUR33 UKOV 151056
UKOV AIRMET 1 …

Для TAF, випущеного із запізненням:
FCUR31 UKMS 131100 RRA
TAF UKLI 131155Z 1212/1221 …

GAMET:
FAUR51 UKBV 180400
UKBV GAMET …

Для корективу TAF:
FCUR31 UKMS 131100 AAA
TAF AMD UKLI 131304Z 1313/1321

Для корективу GAMET:
FAUR51 UKBV 180400 AAA
UKBV GAMET AMD …

Для виправленого TAF:
FCUR31 UKMS 130500 CCB
TAF UKON 130524Z 1306/1315 …

Для виправленого GAMET:
FAUR51 UKBV 180400 CCA
UKBV GAMET AMD …

TAF (період дії >12 год.):
FTUR31 UKMS 212300
TAF UKDR 212308Z 2200/2224…
TAF UKOO 212307Z 2200/2224…

Консультативне повідомлення про вулканічний попіл:
FVXX01 LFPW 171208

Для корективу TAF:
FTUR31 UKMS 212300 AAA
TAF AMD UKOO 220129Z 2201/2224

Консультативне повідомлення про тропічний циклон:
FKPQ31 RJTD 170600

II. Формат ICAO

1. При використанні каналів AFTN метеорологічні бюлетені, оформлені згідно з форматом ВМО (скорочений заголовок ВМО і = метеорологічного бюлетеня), включаються до телеграми AFTN як текстова частина телеграми.

2. У форматі ICAO телеграма AFTN оформлюється таким способом:

1) телеграма складається із заголовка, адресної частини, частини зазначення відправника, інформаційної та службової частин;

2) адресна частина містить індекс категорії терміновості, один або декілька індексів адресата;

3) індекс терміновості складається із двох літер;

4) індекси адресата та відправника складаються з восьми літер;

5) рядок відправника складається із шестизначної цифрової суцільної групи та індексу відправника телеграми;

6) шестизначна група складається з дати-часу (дата, години, хвилини) подання телеграми, що одночасно є її номером, та проставляється відправником телеграми (відповідним метеорологічним органом або центром комплектації метеорологічних бюлетенів);

7) = телеграми, що містить метеорологічний бюлетень, має обмежену кількість знаків.

3. Метеорологічні бюлетені оформлюються для передачі каналами AFTN у такій послідовності:

ПЗ МТАnnn ГГ =>=>=>=>=>Ї

СС АААААААА

ДДГГХХ АААААААА

= = КП,

де ПЗ - ознака початку заголовка: ЗЦЗЦ (ZCZC);

МТА - 3-літерний покажчик (M - позначення центру, що передає; T - позначення центру, що приймає; A - розпізнавальний знак каналу);

nnn - порядковий номер телеграми;

ГГХХ - час початку передачі телеграми (години, хвилини);

СС - ознака терміновості, що складається з двох літер;

АААААААА - 8-літерний покажчик адресата (може бути декілька адресатів);

ДДГГХХ - шестизначна група дата - час (дата, година, хвилини) подання телеграми;

АААААААА - 8-літерний покажчик відправника;

=> - пробіл;

Ї - переведення регістра;

є - переведення рядка;

< - повернення каретки;

КП - ознака закінчення повідомлення.

4. Приклад телеграми у форматі ICAO:

ZCZC=>MKC006=>0036=>=>=>=>=> Ї< є

GG=>LOWMMMXX< є

310036UKMEYZYX< є

SAUR31=>UKMS=>310030< є

METAR=>UKLR=>TEKCT =Ї< є

єєєєєєє NNNN ЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇ

III. Формат запиту інформації каналами AFTN в регіональних банках OPMET-даних (RODB)

1. Доступ до Європейських регіональних банків OPMET-даних здійснюється за такими AFTN-адресами:

LOWMYZYX - Віденський RODB;

EBBRYZYX - Брюссельський RODB;

LFPWYZYX - Тулузький RODB.

2. Тип інформації для запиту (T1T2) обирається з таблиці 1 цього додатка. При цьому на запит SA надається останнє наявне зведення METAR або SPECI; WS - усі чинні повідомлення SIGMET (WS, WV та WC), що стосуються відповідного FIR; FV або FK - усі чинні повідомлення типу FV або FK, наявні в базі даних; UA - відповідь не надається.

3. Запит оформлюється відповідно до стандартних процедур початку та кінця телеграми. Під час запиту застосовується покажчик терміновості "GG".

Формат запиту:

GG XXXXXXXX

ddhhmm

RQM/TTCCCC (, CCCC…) (/TTCCCC (, CCCC…) …) =,

де XXXXXXXX - це AFTN адреса БАМД;

ddgghh - група дата - час;

RQM - покажчик початку рядка запиту;

/ - знак, що вказує на новий запит усередині рядка запиту;

TT - покажчик типу даних;

CCCC - індекс місцезнаходження ICAO аеродрому, або FIR, або XXXX - фіктивний індекс при запиті FV/FK;

, - знак розділення індексів місцезнаходження ICAO аеродромів або FIR, якщо запитується більше ніж одне повідомлення цього типу;

= - знак, що вказує на кінець рядка запиту.

Приклади варіантів запиту:

RQM/SALOWW=

запит одного зведення METAR;

RQM/WSEBBU=

запит SIGMET для одного FIR;

RQM/SAEBBR3=

запит трьох зведень METAR;

RQM/FTEBBR, LFPO=

запит прогнозів TAF по двох аеродромах;

RQM/SALOWW/FTEBBR, LFPO/WSEBBU=

запит трьох різних типів інформації у комбінації;

RQM/FVXXXX=

запит консультативних повідомлень цього типу.

Примітка. Кількість знаків у рядку запиту не повинна перевищувати 69 знаків, включаючи знаки початку та кінця рядка.

IV. Запит на внесення змін, що стосуються метеорологічних бюлетенів, призначених для міжнародного розповсюдження метеорологічної інформації мережею AFTN

За необхідності організації або припинення міжнародного розповсюдження відповідного типу OPMET-даних, що стосуються аеродромів або FIR України, користувач метеорологічних послуг або провайдер метеорологічного обслуговування надсилає свої пропозиції для погодження до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

 

Директор департаменту аеронавігації

А. О. Задорожня
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали