Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. N 435

Київ

Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

2. Внести до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. N 714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів" (Постанова N 714) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2729), зміни, що додаються.

3. Міністерству інфраструктури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і науки, Національній поліції, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державному агентству інфраструктурних проектів, Державному агентству автомобільних доріг, Державній службі з безпеки на транспорті разом з Міністерством фінансів передбачати відповідно до Бюджетного кодексу України під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Обласним державним адміністраціям утворити координаційні ради та затвердити регіональні програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які визначені виконавцями Програми, а також обласним державним адміністраціям подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державному агентству інфраструктурних проектів інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. N 435

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Мета Програми

Метою Програми є зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, насамперед соціально-економічних, відповідно до цілей, визначених Стратегією підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. N 481 (Розпорядження N 481-р) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 59, ст. 1808), та Генеральною Асамблеєю ООН в рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011 - 2020 років, зокрема щодо зниження на 30 відсотків рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему підвищення рівня безпеки дорожнього руху передбачається розв'язати шляхом:

удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод;

підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури;

підвищення рівня безпечності транспортних засобів;

покращення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв;

підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом;

покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху;

удосконалення здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод;

забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми зазначені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження негативних наслідків (соціальних та економічних втрат і збитків) від аварійності на дорогах держави;

підвищення ефективності державної системи управління безпекою дорожнього руху;

ефективне використання кадрового потенціалу та наявних технічних і фінансових ресурсів на реалізацію заходів у сфері безпеки дорожнього руху;

покращення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності та їх відповідність високим світовим та європейським стандартам безпеки;

покращення умов руху транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі;

зменшення кількості місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та небезпечних для руху ділянок доріг;

підвищення ефективності системи підготовки водіїв транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху;

дотримання правил дорожнього руху його учасниками, їх правової свідомості та відповідальності;

безпеку експлуатації транспортних засобів та зменшення їх негативного впливу на довкілля, насамперед у населених пунктах;

покращення роботи аварійно-рятувальних і медичних служб у разі настання дорожньо-транспортних пригод;

належний рівень надання допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

Виконання передбачених Програмою завдань і заходів та досягнення цілей, визначених Стратегією підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (Розпорядження N 481-р), у повному обсязі дасть змогу наблизити національні показники безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, зокрема щодо соціального ризику (зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення з 8 осіб у 2016 році до 4 осіб у 2020 році) і транспортного ризику (зменшення кількості загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. транспортних засобів з 22,1 особи у 2016 році до 17,7 особи у 2020 році).

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного дорожнього фонду, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік для центральних органів виконавчої влади, відповідальних за її виконання, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України від 17 листопада 2016 р. N 1762-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі" (Закон N 1762-VIII) визначені джерела та напрями спрямування коштів державного дорожнього фонду, з яких 5 відсотків спрямовуються на фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм, орієнтовні розміри яких очікуються на рівні:

у 2018 році - 2641266,5 тис. гривень;

у 2019 році - 2558900 тис. гривень;

у 2020 році - 3489908,7 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

1. Програма розроблена відповідно до пункту 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, пункту 4 частини четвертої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" з урахуванням статті 4 Закону України "Про дорожній рух" та на основі Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. N 481 (Розпорядження N 481-р) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 59, ст. 1808).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 435.

3. Державний замовник - Укрінфрапроект.

4. Керівник Програми - Голова Укрінфрапроекту.

5. Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), виконавці заходів Програми - Мінінфраструктури, (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Національна поліція, ДСНС, Укравтодор, Укртрансбезпека.

6. Строк виконання Програми - 2018 - 2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

Державний бюджет

8690,0752

2641,2665

2558,9

3489,9087

у тому числі

 

 

 

 

державний дорожній фонд

8690,0752

2641,2665

2558,9

3489,9087

Усього

8690,0752

2641,2665

2558,9

3489,9087

 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), виконавець заходу

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1. Удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

кількість систем

1

 

1

 

1) розроблення комплексної інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху за ключовими показниками, метою якої є вимірювання та аналіз поточного стану безпеки дорожнього руху

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

65

5

55

5

 

 

 

 

 

2) забезпечення наукового супроводу проведення аналізу стану, прогнозування та планування заходів з убезпечення дорожнього руху та проведення наукових і науково-технічних досліджень у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема щодо:

 

 

 

 

 

 

кількість досліджень

1

1

 

 

визначення економічної оцінки вартості втраченого життя та здоров'я особи в результаті дорожньо-транспортних пригод та завданої шкоди економіці від дорожньо-транспортних пригод;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

3

3

 

 

- " -

1

1

 

 

розроблення методики збору інформації про рівень потенційних ризиків для оцінки масштабів та тенденцій проблем у сфері безпеки дорожнього руху, визначення індикаторів фактичного стану безпеки дорожнього руху в Україні;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор, Національна поліція, Укратрансбезпека, облдержадміністрації

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1,5

1,5

 

 

кількість програм

1

 

1

 

розроблення національної програми оновлення транспортних засобів;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект)

державний бюджет (державний дорожній фонд)

3

3

 

 

кількість досліджень

1

1

 

 

проведення досліджень та розроблення заходів з управління швидкісними режимами на автомобільних дорогах;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор, Національна поліція, облдержадміністрації

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,5

0,5

 

 

- " -

1

1

 

 

встановлення єдиних технічних вимог та правил застосування на транспорті загального користування пристроїв для зовнішньозвукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукових та візуальних (текстових) систем у салоні транспортних засобів для інформування пасажирів із порушенням зору та слуху про зупинки;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект)

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,3

0,3

 

 

- " -

1

1

 

 

встановлення єдиних технічних вимог та правил застосування пристроїв для звукового і тактильного дублювання сигналів світлофорів;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,3

0,3

 

 

- " -

1

1

 

 

розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб з інвалідністю;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,3

0,3

 

 

- " -

4

1

2

1

інших досліджень відповідно до визначених проблем та завдань на основі аналізу зібраних статистичних даних

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,8

0,2

0,4

0,2

 

 

 

 

 

3) проведення досліджень у сфері освіти та науки, зокрема:

 

 

 

 

 

 

- " -

3

1

1

1

оцінка населенням системи безпеки дорожнього руху і наявність основних проблем в її забезпеченні;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН

державний бюджет (державний дорожній фонд)

4,5

1,5

1,5

1,5

кількість досліджень

3

1

1

1

проведення соціологічного опитування водіїв, пішоходів та інших учасників дорожнього руху як основних суб'єктів суспільних стосунків у сфері дорожньої інфраструктури;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН

державний бюджет (державний дорожній фонд)

4,5

1,5

1,5

1,5

- " -

1

1

 

 

розроблення та запровадження програм з безпеки дорожнього руху у закладах вищої освіти;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,45

0,15

0,15

0,15

- " -

3

1

1

1

проведення досліджень і розроблення державних вимог до змісту діяльності закладів освіти із профілактики дитячої смертності та дорожньо-транспортного травматизму;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

4,5

1,5

1,5

1,5

- " -

1

1

 

 

проведення досліджень і розроблення державних вимог до фахівців з питань безпеки дорожнього руху;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

2

2

 

 

- " -

1

1

 

 

розроблення моделі забезпечення безпеки дорожнього руху на коротко- та середньострокову перспективу;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

3

3

 

 

- " -

1

1

 

 

розроблення методів комплексного оцінювання безпеки дорожнього руху

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

3

3

 

 

кількість фахівців

9

3

3

3

4) залучення міжнародних фахівців з безпеки дорожнього руху для отримання міжнародного досвіду і знань

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, МОН, Укравтодор, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,9

0,3

0,3

0,3

кількість сесій

21

7

7

7

5) участь представників центральних органів виконавчої влади в роботі інституцій ЄС, міжнародних організацій, діяльність яких пов'язана з питаннями безпеки дорожнього руху, а також участь у міжнародних заходах, семінарах, конференціях та виставках з питань безпеки дорожнього руху

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, МОН, Національна поліція, Укравтодор, Укртрансбезпека, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

державний бюджет (державний дорожній фонд)

7,5

2,5

2,5

2,5

кількість тренінгів

50

25

15

10

6) підготовка фахівців з безпеки дорожнього руху, їх навчання та підвищення кваліфікації. Проведення тренінгів (семінарів) для посадових осіб центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (служб, підрозділів)

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОЗ, МОН, Національна поліція, Укравтодор, Укртрансбезпека

державний бюджет (державний дорожній фонд)

25

10

10

5

кількість програм

83

23

30

30

7) проведення досліджень для розроблення регіональних програм з безпеки дорожнього руху та надання рекомендацій щодо заходів з безпеки дорожнього руху на обласному та місцевому рівні

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект)

державний бюджет (державний дорожній фонд)

12,5

3,5

4,5

4,5

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

142,55

43,05

77,35

22,15

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

142,55

43,05

77,35

22,15

2. Удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод

 

 

 

 

 

1) розроблення та запровадження в установленому порядку електронної бази даних, зокрема:

 

 

 

 

 

 

кількість програмних продуктів

1

1

 

 

транспортних засобів та водіїв транспортних засобів;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС

державний бюджет (державний дорожній фонд)

15,5

11,5

2

2

- " -

1

 

1

 

правопорушень, проходження технічного контролю, посвідчень водіїв, санкцій до перевізників, даних про стан здоров'я осіб, що мають водійське посвідчення, оплати страхових зборів тощо

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція, Мін'юст, МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

12

10

2

 

 

 

 

 

 

2) удосконалення системи і методики збору (збільшення кількості критеріїв дослідження та причинно-наслідкових зв'язків) та обробка даних щодо дорожньо-транспортних пригод (база даних дорожньо-транспортних пригод), зокрема:

 

 

 

 

 

 

кількість програмних продуктів

1

1

 

 

створення бази даних дорожньо-транспортних пригод (серверне та програмне забезпечення) з метою проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

16

12

2

2

кількість тренінгів

50

30

10

10

проведення тренінгів щодо запровадження картки дорожньо-транспортних пригод

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

3

1,8

0,6

0,6

кількість систем

1

 

1

 

3) створення автоматизованої системи внесення даних про отримані травми та наркологічний стан пацієнтів з травмами внаслідок дорожньо-транспортних пригод від закладів охорони здоров'я

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

33

10

20

3

- " -

1

 

1

 

4) розроблення системи аналізу стану безпеки дорожнього руху за визначеними показниками, зокрема вимірювання та аналіз потенційних ризиків та індикаторів фактичного рівня безпеки дорожнього руху (режими швидкості, використання ременів безпеки, дитячих крісел тощо)

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект)

державний бюджет (державний дорожній фонд)

6

2

2

2

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

85,5

47,3

28,6

9,6

3. Підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

 

 

 

1) облаштування пішохідних об'єктів, зокрема:

 

 

 

 

 

 

штук

2000

1000

500

500

позначення пішохідних переходів розміткою червоно-білого кольору з використанням стійких маркувальних матеріалів на відремонтованих дорогах;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

30

15

7,5

7,5

- " -

2000

1000

1000

 

облаштування пішохідних переходів з найбільшою концентрацією дорожньо-транспортних пригод дорожніми знаками із підсвіткою або сигнальними лампами та спеціальними світлофорами з використанням датчиків руху;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

200

100

100

 

- " -

1500

1000

500

 

облаштування освітленням пішохідних переходів з використанням автономного електрозабезпечення сонячними модулями;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

150

100

50

 

кількість проектів

50

 

50

 

реалізація пілотного проекту з облаштування на автомобільних дорогах загального користування державного значення 2 - 3 категорій (перед в'їздом у населений пункт) світлофорних об'єктів з табло, які вимірюють і миттєво відображають поточну швидкість руху транспортного засобу;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

20

 

20

 

штук

150

50

50

50

облаштування пішохідних переходів засобами примусового зниження швидкості руху або підняттям проїзної частини в місці пішохідного переходу до рівня тротуарів

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

45

15

15

15

штук

175

45

50

80

облаштування пішохідних переходів на автомобільних дорогах загального користування державного значення 1 категорії шляхом встановлення наземних пішохідних переходів або побудови підземних пішохідних переходів

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

525

135

150

240

- " -

500

200

200

100

обладнання нерегульованих пішохідних переходів на дорогах з інтенсивним рухом світлофорами "на вимогу"

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

25

10

10

5

кількість проектних робіт

1

1

 

 

проектування за єдиним стандартом облаштування зон пішохідних переходів різних типів

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,5

0,5

 

 

- " -

1

1

 

 

проведення аналізу та за його результатами проектування елементів автомобільних доріг загального користування державного значення в межах населених пунктів доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з'їзди шляхом пониження бортового каменю тощо)

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,3

0,3

 

 

штук

500

210

175

115

2) влаштування елементів напрямних острівців на смузі руху при в'їзді в населений пункт, зокрема встановлення вуличного освітлення з автономним електрозабезпеченням на базі сонячного модуля; встановлення необхідних дорожніх знаків, інших елементів та обладнання антивандальним покриттям; нанесення дорожньої розмітки із вбудованими світловідбиваючими елементами "котяче око"

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

930,146

267,0804

290,1268

372,9388

штук

500

50

200

250

3) влаштування розв'язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця, в тому числі:

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

2000

200

828,48

971,52

 

 

 

 

 

проектування розв'язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

284,8

28,48

142,4

113,92

 

 

 

 

 

будівництво розв'язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1715,2

171,52

686,08

857,6

кількість ділянок

109

30

39

40

4) ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю шляхом запровадження інженерних дій для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зокрема влаштування додаткової смуги на підйом; зміна геометричних параметрів дороги, в тому числі радіуси кривих в плані, покращення схем організації дорожнього руху, влаштування додаткового освітлення; облаштування зон пішохідних переходів або їх заміна; ліквідація лівих віднесених поворотів; інші заходи за результатами аналізу конкретного місця концентрації дорожньо-транспортних пригод

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

259,8

64,95

77,94

116,91

кілометрів

258,598

49,94

65,11

143,544

5) встановлення дорожнього огородження з влаштуванням амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

434,845

83,979

109,484

241,382

кількість проектних робіт

1

1

 

 

6) проектування велосипедних доріжок поза межами населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

2,95

0,843

0,862

1,245

кількість знаків

15000

10000

5000

 

7) встановлення дорожніх знаків у разі їх відсутності та заміна знаків, які не відповідають стандарту ДСТУ 4100:2014

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

60

40

20

 

 

 

 

 

 

8) розроблення пакета нормативно-технічних документів (будівельних норм, стандартів, технічних умов, типових рішень та схем організації дорожнього руху) для підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

6,4

6,4

 

 

кількість знаків

24000

16000

8000

 

9) моніторинг функціональної відповідності дорожніх знаків, що експлуатуються, вимогам безпеки руху за ДСТУ 4100:2014

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

5,3

3,5

1,8

 

кількість досліджень

1

 

 

1

10) проведення дослідження та розроблення вимог до системи встановлення знаків маршрутного орієнтування

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

2,5

 

 

2,5

 

 

 

 

 

11) підвищення безпечності доріг та дорожньої інфраструктури на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, зокрема: облаштування зон наземних пішохідних переходів; заміна наземних пішохідних переходів на автомобільних дорогах загального користування державного значення 1 категорії підземними або іншими видами пішохідних переходів;

облдержадміністрації

місцеві бюджети, інші джерела

у межах визначених обсягів фінансування

у межах визначених обсягів фінансування

у межах визначених обсягів фінансування

у межах визначених обсягів фінансування

 

 

 

 

 

влаштування розв'язок кільцевого типу з малим діаметром центрального острівця;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ліквідація ділянок з підвищеною аварійністю;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встановлення дорожнього огородження та дорожніх знаків на автомобільних дорогах поза межами населених пунктів;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектування велосипедних доріжок поза межами населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

4697,741

1042,5524

1681,1928

1973,9958

4. Підвищення рівня безпечності транспортних засобів

кількість реєстрів

1

1

 

 

1) удосконалення державного реєстру про проходження транспортними засобами технічного контролю, інтеграція з іншими базами даних

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС

державний бюджет (державний дорожній фонд)

9

9

 

 

кількість досліджень

1

1

 

 

2) розроблення систем перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах (впровадження Директив 2014/45/ЄС, 2014/47/ЄС). Дослідження ефективності обов'язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах та розроблення рекомендацій з вдосконалення системи перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації в стаціонарних та придорожніх умовах

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, МВС, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

3) запобігання допуску до участі у дорожньому русі транспортних засобів, що не відповідають сучасним вимогам щодо активної, пасивної та екологічної безпеки, шляхом гармонізації нормативно-правових актів з питань безпеки конструкції транспортних засобів, їх технічного стану із законодавством ЄС, зокрема:

 

 

 

 

 

 

кількість досліджень

1

1

 

 

проведення порівняльного аналізу встановлення обов'язкових технічних вимог (приписів) до транспортних засобів відповідно до законодавства України та держав - членів ЄС;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,08

0,08

 

 

- " -

1

1

 

 

проведення дослідження відповідності процедур оцінки відповідності транспортних засобів, передбачених законодавством України та ЄС;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,08

0,08

 

 

- " -

1

1

 

 

проведення дослідження досвіду держав - членів ЄС у частині призначення органів, які здійснюють оцінку відповідності, та ведення реєстру сертифікатів, які підтверджують відповідність транспортних засобів встановленим вимогам;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,1

0,1

 

 

кількість програмних продуктів

1

1

 

 

впровадження апаратного та програмного забезпечення реєстру сертифікатів типу та сертифікатів відповідності транспортних засобів та забезпечення його адміністрування;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1,7

0,9

0,4

0,4

кількість документів

42

42

 

 

удосконалення технічної бази дочірнього підприємства "Київська державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту" для проведення робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом об'єктів міського електротранспорту, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме придбання технічних засобів (комп'ютерів, оргтехніки тощо) для забезпечення функціонування програм з реєстрації та обліку об'єктів міського електротранспорту та результатів проведеного технічного огляду;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект)

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,3

0,3

 

 

кількість програм

1

1

 

 

розроблення та впровадження інформаційно-програмного забезпечення для обліку та реєстрації об'єктів міського електротранспорту, опрацювання результатів проведення державного технічного огляду дочірнього підприємства "Київська державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту";

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,8

0,8

 

 

кількість документів

100

50

50

 

внесення змін та доопрацювання діючих нормативно-правових актів з технічного контролю об'єктів міського електротранспорту та діяльності дочірнього підприємства "Київська державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту". Методичне забезпечення спеціалістів, задіяних у роботах з технічного обліку

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,1

0,05

0,05

 

 

 

 

 

 

4) розроблення загальної методики проведення випробувань колісних транспортних засобів за показниками пасивної безпеки. Придбання 3-DH манекена для проведення досліджень щодо випробувань колісних транспортних засобів за показниками пасивної безпеки та розроблення загальної методики проведення випробувань колісних транспортних засобів за показниками пасивної безпеки з використанням 3-DH манекена

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект)

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1

 

1

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

13,36

11,51

1,45

0,4

5. Покращення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв

 

 

 

 

 

1) підвищення рівня підготовки водіїв, шляхом:

 

 

 

 

 

 

кількість програм

1

1

 

 

розроблення оновленої навчальної програми з підготовки водіїв. Впровадження в програму підготовки водіїв затвердженого МОЗ практичного курсу надання домедичної допомоги "Перший на місці події";

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, МОН, МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1

1

 

 

кількість систем

1

 

1

 

розроблення та забезпечення функціонування системи обов'язкового проходження підготовчого курсу з надання першої допомоги кандидатам у водії за затвердженим МОЗ практичним курсом надання домедичної допомоги "Перший на місці події";

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

14

 

12

2

кількість систем

1

 

1

 

розроблення системи переатестації спеціалістів автошкіл;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН, МВС, Мінсоцполітики

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,2

0,2

 

 

кількість навчань

100

50

40

10

проведення навчань з майстерності водіння співробітникам відповідних підрозділів Національної поліції

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

20

10

8

2

 

 

 

 

 

2) формування єдиного інформаційного простору за напрямом медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, а саме:

 

 

 

 

 

 

кількість баз даних

1

1

 

 

формування національної бази даних закладів охорони здоров'я, які мають право здійснювати профілактичний медичний, зокрема наркологічний та психіатричний, огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, та результатів таких оглядів (ведення реєстру виданих довідок водіям);

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

25

15

5

5

- " -

1

1

 

 

забезпечення функціонування загальнонаціональної бази даних щодо стану здоров'я та психофізіологічних властивостей кандидатів у водії та водіїв, зокрема моніторинг осіб, що перебувають на психіатричному та/або наркологічному обліку

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

13

9

2

2

кількість систем

1

 

1

 

3) створення системи моніторингу та функціонування референс-лабораторій щодо визначення станів сп'яніння

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

76

16

24

36

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

149,2

51,2

51

47

6. Підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом

кількість одиниць

2052

1618

232

202

1) забезпечення ефективного державного нагляду та контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з перевезення пасажирів і вантажів, зокрема придбання матеріально-технічного забезпечення (мобільні пристрої транспортного потоку для габаритно-вагових комплексів, картки інспекторів для зчитування інформації з цифрових тахографів; формений одяг; планшети для зчитування інформації; станції заряджання та копіювання даних DMT20, планшети "захист IP65"; серверне забезпечення, ноутбуки)

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека

державний бюджет (державний дорожній фонд)

45,7221

24,8169

10,1112

10,794

 

 

 

 

 

2) забезпечення системного контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів, зокрема:

 

 

 

 

 

 

кількість лабораторій

78

78

 

 

утримання габаритно-вагових комплексів;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

60,4158

60,4158

 

 

кількість навчань

27

9

9

9

навчання працівників Укртрансбезпеки та Національної поліції стосовно здійснення габаритно-вагового контролю; здійснення державного контролю під час перевірки транспортних засобів в частині дотримання водіями режимів праці та відпочинку; здійснення державного контролю під час перевірки транспортних засобів які здійснюють перевезення небезпечних вантажів

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Укртрансбезпека, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,81

0,27

0,27

0,27

кількість заходів

167

22

73

72

3) забезпечення розроблення схеми аналізу дорожньо-транспортних пригод, розслідування дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, зокрема підключення до закритої системи ЄС для взаємодії між державними органами та службами (STESTA), створення технічного завдання для роботи із Європейським реєстром автотранспортних підприємств (ERRU); оснащення програмним забезпеченням продукту для роботи ERRU, інтеграція та випробування; розроблення технічного завдання для роботи із системою автоматичного обміну інформацією між державами - членами ЄС щодо карток водіїв (TECHOnet); розроблення програмного продукту для роботи TECHOnet, інтеграція та випробування; закупівля серверного обладнання

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

29,3759

25,163

2,12

2,0929

кількість досліджень

1

 

1

 

4) проведення дослідження щодо використання тахографів та обмежувачів швидкості для автобусів та вантажних транспортних засобів відповідно до законодавства ЄС. Розроблення плану впровадження

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,4

 

0,4

 

кількість досліджень

1

 

1

 

5) проведення дослідження щодо запровадження сучасного дистанційного моніторингу руху транспортних засобів з використанням системи GPS. Розроблення плану впровадження

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,5

 

0,5

 

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

137,2238

110,6657

13,4012

13,1569

7. Покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху

 

 

 

 

 

1) проведення загальнонаціональних просвітницьких кампаній (теле-, радіо-, зовнішня реклама тощо) з метою інформування населення щодо ризиків на дорогах та необхідності дотримання правил дорожнього руху та оцінка їх ефективності шляхом проведення:

 

 

 

 

 

 

кількість кампаній

3

1

1

1

інформаційної кампанії щодо використання пасків безпеки;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція, МІП, інші заінтересовані органи виконавчої влади

державний бюджет (державний дорожній фонд)

27

9

9

9

- " -

3

1

1

1

інформаційної кампанії щодо небезпеки перевищення швидкості транспортних засобів;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

27

9

9

9

- " -

3

1

1

1

інформаційної кампанії щодо небезпеки керування транспортними засобами в стані сп'яніння;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

27

9

9

9

- " -

3

1

1

1

інформаційної кампанії щодо дотримання правил дорожнього руху уразливими учасниками дорожнього руху;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

27

9

9

9

кількість кампаній

3

1

1

1

інформаційної кампанії щодо питань убезпечення використання дитячих автокрісел і утримуючих пристроїв, шоломів тощо;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція, МІП, інші заінтересовані органи виконавчої влади

державний бюджет (державний дорожній фонд)

27

9

9

9

- " -

3

1

1

1

інформаційної кампанії щодо використання світловідбивних елементів пішоходами та велосипедистами у темну пору доби;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

27

9

9

9

- " -

2

1

1

 

інформаційної кампанії щодо соціальної відповідальності комерційних пасажироперевізників та вантажоперевізників, небезпеки порушення правил зупинки та стоянки транспортних засобів, необхідності користування шоломами водіями велосипедів, мопедів та мотоциклів;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

11

9

1

1

кількість проведених опитувань

8

4

2

2

опитувань громадян щодо сприйняття учасниками дорожнього руху вимог правил дорожнього руху та їх дотримання, у тому числі їх презентація засобами масової інформації;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

8,1

6

0,6

1,5

кількість звітів

18

6

6

6

аналізу ефективності профілактичних просвітницьких кампаній з визначеними інструментами моніторингу

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект)

державний бюджет (державний дорожній фонд)

3,6

1,2

1,2

1,2

кількість заходів

6

2

2

2

2) проведення щорічних загальнонаціональних тижнів безпеки дорожнього руху (роз'яснювальна робота і пропаганда безпеки дорожнього руху, створення та розміщення рекламної продукції, придбання наочної агітації, проведення тематичних конкурсів)

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, МВС, Національна поліція, МОН

державний бюджет (державний дорожній фонд)

6

2

2

2

 

 

 

 

 

3) удосконалення системи освіти з вивчення правил дорожнього руху та навчання безпечної поведінки на дорогах, зокрема:

 

 

 

 

 

 

кількість примірників

111000

37000

37000

37000

розроблення комплексу програм, навчально-методичних матеріалів, друкованих і електронних навчальних і наукових посібників з навчання безпечній поведінці на вулицях і дорогах для закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти дітей, вихователів закладів дошкільної освіти, педагогів закладів загальної середньої освіти;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН

державний бюджет (державний дорожній фонд)

21

7

7

7

кількість учасників

10000

 

6000

4000

підвищення кваліфікації викладацького складу закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти установ з безпеки дорожнього руху;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

10

 

6

4

кількість проектів

1

1

 

 

розроблення системного проекту профілактики безпечної поведінки дітей на дорогах;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

6

6

 

 

кількість заходів

3

1

1

1

проведення у закладах професійно-технічної освіти акцій, урочних та позаурочних заходів щодо вивчення правил дорожнього руху та безпечної поведінки на дорогах із залученням Національної поліції;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОН, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1,4

0,5

0,8

0,1

- " -

3000

1000

1000

1000

проведення обов'язкових урочних та позаурочних заходів Національною поліцією "Шкільні офіцери поліції"

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

30

10

10

10

штук

3000

1000

1000

1000

4) підвищення рівня підготовки співробітників Національної поліції шляхом впровадження в повсякденне використання "навігатора поліцейського". Придбання електронних посібників

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

30

10

10

10

кількість програмних продуктів

1

1

 

 

5) розроблення та забезпечення функціонування веб-сайту з безпеки дорожнього руху

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

2,5

1,5

0,5

0,5

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

291,6

107,2

93,1

91,3

8. Удосконалення здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод

 

 

 

 

 

1) впровадження в дію загальнодержавної системи екстреної допомоги за єдиним телефонним номером 112, зокрема:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення та затвердження технічного завдання загальнодержавної системи;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, ДСНС, МВС, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

розроблення проектно-кошторисної документації загальнодержавної системи;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

4,9

4,9

 

 

 

 

 

 

 

створення та введення в експлуатацію пілотного проекту у м. Києві

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

60

 

30

30

кількість закладів

300

100

150

50

2) проведення інвентаризації закладів охорони здоров'я (які мають приймальні відділення екстреної медичної допомоги), розташованих поблизу доріг державного значення (особливо доріг з високою концентрацією дорожньо-транспортних пригод), з метою забезпечення нормативів доїзду бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місця дорожньо-транспортних пригод. Забезпечення таких закладів необхідними технічними засобами, автомобілями швидкої допомоги

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

50

2

24

24

кількість систем

1

 

1

 

3) розроблення концепції національної програми психологічної реабілітації внаслідок дорожньо-транспортних пригод

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

 

4) наповнення національної інтерактивної карти автомобільних доріг загального користування та позначення на ній місць розташування закладів охорони здоров'я, аварійно-рятувальних формувань і пожежно-рятувальних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних дружин, підрозділів екстреної медичної допомоги. Проведення обстеження об'єктів, узагальнення та передача інформації до Укравтодору від МОЗ та ДСНС

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МОЗ, ДСНС, Укравтодор, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

10

 

8

2

 

 

 

 

 

5) зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС для забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт на автомобільних дорогах на місці скоєння дорожньо-транспортних пригод, зокрема:

 

 

 

 

 

 

штук

30

30

 

 

придбання комп'ютерної техніки;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), ДСНС

державний бюджет (державний дорожній фонд)

0,39

0,39

 

 

- " -

30

10

10

10

оновлення спеціальних автомобілів;

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

15,6

5,2

5,2

5,2

штук

303

37

66

200

укомплектування спеціальною аварійно-рятувальною технікою (легкого, середнього, важкого типів)

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), ДСНС

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1480

200

340

940

 

 

 

 

 

6) підготовка особового складу підрозділів, які здійснюють оперативне реагування (ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод), зокрема Національної поліції, ДСНС, з метою набуття навичок надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод за затвердженими МОЗ практичними курсами надання домедичної допомоги "Перший на місці події" та "Підтримка життя під час травми", зокрема:

 

 

 

 

 

 

кількість заходів

50

30

10

10

проведення заходів з навчання;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), ДСНС, МОЗ, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

25

15

5

5

штук

260

108

76

76

придбання манекенів (дорослого, немовля, для сердцево-легеневої реанімації дорослого, для роботи з дихальними шляхами) та обладнання (мішок типу Амбру з набором масок, кисневим резервуаром, кисневою трубкою; нереверсивна киснева маска з мішком і трубкою; кисневий балон; шини іммобілізаційні гнучкі; автоматичний зовнішній дефіблятор; шийні коміри різних розмірів)

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), ДСНС, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

7,702

3,49

2,106

2,106

Разом за завданням 8

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1654,192

231,08

414,806

1008,306

9. Забезпечення дотримання правил дорожнього руху

 

 

 

 

 

1) забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (зокрема Центру автоматизованої обробки інформації), зокрема:

 

 

 

 

 

 

кількість обладнання

1460

1460

 

 

придбання та введення в експлуатацію комп'ютерів, серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання, мобільних комплексів автофіксації, транспортних засобів;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

118,6614

118,6614

 

 

кількість засобів

643

201

138

304

придбання та введення в експлуатацію технічних засобів (комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху) для автомобільних доріг загального користування державного значення;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція, Укравтодор

державний бюджет (державний дорожній фонд)

643

201

138

304

кількість систем

1

1

 

 

створення та введення в експлуатацію ІТ-системи, програмного забезпечення системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), МВС, Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

317,7596

317,7596

 

 

- " -

1

1

 

 

встановлення та введення в експлуатацію системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, в тому числі проведення обстежень щодо комплексної системи захисту інформації об'єктів та програмного забезпечення

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

29,2874

29,2874

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення контролю водіїв на національному та регіональному рівні шляхом:

 

 

 

 

 

 

кількість приладів

300

200

100

 

придбання спеціальних технічних приладів для встановлення стану алкогольного та наркотичного сп'яніння;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

25

14

11

 

кількість облаштованих автомобілів

424

324

100

 

придбання та обладнання мобільними пристроями контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації службових транспортних засобів Національної поліції та обладнання до них (комп'ютерної техніки, серверного, мережевого та телекомунікаційного обладнання)

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція

державний бюджет (державний дорожній фонд)

325

300

25

 

 

 

 

 

 

3) запровадження контролю та перевірки виконання основних елементів безпеки шляхом:

 

 

 

 

 

 

кількість станцій

30

10

6

14

придбання та введення в експлуатацію мобільних діагностичних станцій перевірки технічного стану транспортних засобів;

Мінінфраструктури (Укрінфрапроект), Національна поліція, Укртрансбезпека

державний бюджет (державний дорожній фонд)

30

6

14

10

кількість лабораторій

30

10

10

10

створення дорожньої лабораторії для інструментальної перевірки стану вулично-дорожньої мережі, технічних засобів організації дорожнього руху та фіксації дорожніх умов у місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод

- " -

державний бюджет (державний дорожній фонд)

30

10

10

10

Разом за завданням 9

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

1518,7084

996,7084

198

324

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет (державний дорожній фонд)

8690,0752

2641,2665

2558,9

3489,9087

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показника

у тому числі за роками

2018

2019

2020

1. Зниження рівня соціального ризику

кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення

6,5

5

4

кількість травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. населення

69,4

64,7

60

2. Зниження рівня транспортного ризику

кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 тис. транспортних засобів

19,9

18,8

17,7

3. Зменшення тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод

кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод на 100 постраждалих

9,8

9,6

9,3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. 435

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України (Постанова N 714)

1. У пункті 4:

1) у підпункті 2 слова "річкового транспорту відповідно до законодавства" замінити словами "річкового транспорту, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм та до законодавства";

2) підпункт 6 після слів "річкового транспорту" доповнити словами ", а також щодо фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху";

3) підпункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;".

2. Текст Положення після слів "річкового транспорту", крім абзаців другого і третього підпункту 12 пункту 4, доповнити словами ", а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали