ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 24 липня 2017 року N 190

Про затвердження Додатка 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

З метою координації розроблення національних стандартів для різних видів діяльності та гармонізації національних стандартів з відповідними міжнародними і регіональними стандартами наказую:

1. Затвердити Додаток 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік, що додається.

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

В. о. генерального директора

Г. В. Лісіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
24 липня 2017 року N 190

Додаток 1 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

Тема завдання

Код проекту національного НД згідно з ДК 004:2008

Назва проекту національного НД і вид роботи з національної стандартизації

Позначення міжнародних (регіональних) НД (ISO, IEC, EN тощо)

Дата виконання (місяць, рік)

ТК, відпові-
дальний за прове-
дення роботи з націо-
нальної стандар-
тизації

Розробник і співвиконавці

Джерело фінансування

Наймену-
вання та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансують роботи з національ-
ної стандар-
тизації

Назва, дата та номер нормативно-
правового акта

Познака акта законодавства ЄС

Етап робіт з національ-
ної стандар-
тизації

Примітка

Початок

Подано для прийняття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ТК 4 Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі

1432.2.1.1-2017

77.140.50

Прокат листовий холоднокатаний. Основні параметри і розміри.
Розроблення національного НД зі скасуванням в Україні ГОСТ 19904-90

 

04.2017

12.2017

ТК 4

ТОВ "ТК 4",
м. Дніпро

ПАО "Запоріжсталь"

 

 

 

20.00

 

1478.2.1.1-2017

77.140

Прокат з конструкційної сталі високої оброблюваності різанням.
Розроблення національного НД зі скасуванням в Україні ГОСТ 1414-75

 

04.2017

04.2018

ТК 4

ТОВ "ТК 4",
м. Дніпро

ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"

 

 

 

20.00

 

1479.2.1.1-2017

77.040.99

Сталь. Методи випробувань і оцінювання макроструктури.
Розроблення національного НД зі скасуванням в Україні ГОСТ 10243-75

 

04.2017

04.2018

ТК 4

ТОВ "ТК 4",
м. Дніпро

ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь"

 

 

 

20.00

 

ТК 12 Кокс

1420.2.1.1-2017

75.160.10

Кокс класу крупності 20 мм і більше. Ситовий аналіз.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 7602:2014

 

04.2017

12.2017

ТК 12

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут" (УХІН),
м. Харків

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

 

 

 

20.00

 

ТК 20 Інформаційні технології

1439.2.1.1-2017

35.240.80

Інформатика в галузі охорони здоров'я. Дані медичної картки пацієнта. Частина 1. Загальна структура.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 21549-1:2009

EN ISO 21549-1:2013, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1440.2.1.1-2017

35.240.80

Інформатика в галузі охорони здоров'я. Дані медичної картки пацієнта. Частина 3. Обмежені клінічні дані.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 21549-3:2009

EN ISO 21549-3:2014, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1441.2.1.1-2017

35.040

Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Розширені електронні CMS-підписи (CAdES).
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ETSI TR 101 733:2009

ETSI TS 101 733:2013, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1442.2.1.1-2017

35.040

Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Профіль штемпелювання часу.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ETSI TS 101 861:2009

ETSI TS 101 861:2011, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1443.2.1.1-2017

35.040

Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Розширені електронні XML-підписи (XAdES).
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ETSI TS 101 903:2009

ETSI TS 101 903:2010, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1444.2.1.1-2017

35.040

Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Алгоритми та параметри безпечних електронних підписів. Частина 1. Геш-функції й асиметричні алгоритми.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ETSI TS 102 176-1:2009

ETSI TS 102 176-1:2011, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1445.2.1.1-2017

35.100.70

Інформаційні технології. Взаємозв'язок відкритих систем. Визначення послуг сервісного елемента керування асоціацією.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO/IEC 8649:2009

ISO/IEC 15953:1999, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1446.2.1.1-2017

35.100.60

Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису 1 (ASN.1). Частина 1. Специфікація базової нотації.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO/IEC 8824-1:2009

ISO/IEC 8824-1:2015, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1447.2.1.1-2017

35.100.60

Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису 1 (ASN.1). Частина 2. Специфікація інформаційного об'єкта.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO/IEC 8824-2:2009

ISO/IEC 8824-2:2015, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1448.2.1.1-2017

35.100.60

Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису 1 (ASN.1). Частина 4. Параметризація специфікацій ASN.1.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO/IEC 8824-4:2009

ISO/IEC 8824-4:2015, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1449.2.1.1-2017

35.240.30

Інформаційні технології. Тематичні мапи. Частина 3. Синтаксис XML.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO/IEC 13250-3:2009

ISO/IEC 13250-3:2013, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1450.2.1.1-2017

35.060

Інформаційні технології. Типи даних загального призначення (GPD).
Розроблення національного НД

ISO/IEC 11404:2007, IDT

01.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1568.2.1.1-2017

35.020;
35.160

Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення національного НД

EN 50600-1:2012, IDT

06.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

ТОВ "КиївПромЕлектроПроект",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1569.2.1.1-2017

35.020;
35.110;
91.140.50

Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-1. Проектування будівель і споруд центрів оброблення даних.
Розроблення національного НД

EN 50600-2-1:2014, IDT

06.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

ТОВ "КиївПромЕлектроПроект",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1570.2.1.1-2017

35.020;
35.110;
91.140.50

Інформаційні технології. Інфраструктура та устатковання центрів оброблення даних. Частина 2-2. Електропостачання.
Розроблення національного НД

EN 50600-2-2:2014, IDT

06.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

ТОВ "КиївПромЕлектроПроект",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

ТК 24 Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки

1431.2.1.1-2017

55.100

Банки металеві для консервів. Технічні умови.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 7771:2015

 

04.2017

12.2017

ТК 24

ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції",
м. Одеса

ПАТ "ВО "Одеський консервний завод"

 

 

 

20.00

 

ТК 25 Пожежна безпека та протипожежна техніка

1565.2.1.1-2017

13.220.99;
23.060.40

Гасник полум'я. Експлуатаційні вимоги, методи випробувань і межі застосування.
Розроблення національного НД

EN ISO 16852:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 25

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 26 Експлуатація авіаційної техніки

1459.2.1.1-2017

49.020

Аерокосмічна серія. Кваліфікація і атестація персоналу для неруйнівного контролю.
Розроблення національного НД

EN 4179:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 26

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України; Національний авіаційний університет (НАУ),
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 30 Трансформатори та високовольтна апаратура

1571.2.1.1-2017

29.180

Трансформатори середньої потужності з частотою 50 Гц з найвищою напругою для обладнання з напругою, що не перевищує 36 кВ. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

EN 50588-1:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 30

ПАТ "ВІТ".
М. Запоріжжя

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1572.2.1.1-2017

29.180

Трансформатори середньої потужності з частотою 50 Гц з найвищою напругою для обладнання з напругою, що не перевищує 36 кВ. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 50588-1

EN 50588-1:2015/A1:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 30

ПАТ "ВІТ".
М. Запоріжжя

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1573.2.1.1-2017

29.180

Енергетичні характеристики потужних силових трансформаторів (Um > 36 кВ або Sr і 40 МВА).
Розроблення національного НД

EN 50629:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 30

ПАТ "ВІТ".
М. Запоріжжя

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1574.2.1.1-2017

29.180

Енергетичні характеристики потужних силових трансформаторів (Um > 36 кВ або Sr і 40 МВА).
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 50629

EN 50629:2015/A1:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 30

ПАТ "ВІТ".
М. Запоріжжя

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 37 Продукція целюлозно-паперової промисловості

1418.2.1.1-2017

85.040

Макулатура паперова й картонна. Технічні умови.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 3500:2009

 

07.2017

12.2017

ТК 37

АТ "Інститут паперу",
м. Київ

ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат"

 

 

 

20.00

 

ТК 38 Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії

1469.2.1.1-2017

91.100.50;
93.080.20

Бітум та бітумні в'яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів.
Розроблення національного НД

EN 12591:2009, IDT

05.2017

12.2017

ТК 38

ТОВ "НДІ "МАСМА"
м. Київ

ПАТ "Укртатнафта"

 

 

305/2011

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1470.2.1.1-2017

75.080

Визначення температур спалаху і займання. Метод із застосуванням приладу Клівленда з відкритим тиглем.
Розроблення національного НД

EN ISO 2592:2001, IDT

05.2017

12.2017

ТК 38

ТОВ "НДІ "МАСМА" м. Київ

ПАТ "Укртатнафта"

 

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова N 927)

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1471.2.1.1-2017

75.160.30

Гази нафтові скраплені. Метод відбирання проб.
Розроблення національного НД

EN ISO 4257:2001, IDT

05.2017

12.2017

ТК 38

ТОВ "НДІ "МАСМА"
м. Київ

ПАТ "Укртатнафта"

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1473.2.1.1-2017

75.080

Нафтопродукти. Визначення температури втрати текучості.
Розроблення національного НД

ISO 3016:1994, IDT

05.2017

12.2017

ТК 38

ТОВ "НДІ "МАСМА"
м. Київ

ПАТ "Укртатнафта"

 

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова N 927)

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1474.2.1.1-2017

75.080

Нафтопродукти і бітумінозні матеріали. Визначення вмісту води. Метод дистиляції.
Розроблення національного НД

ISO 3733:1999, IDT

05.2017

12.2017

ТК 38

ТОВ "НДІ "МАСМА"
м. Київ

ПАТ "Укртатнафта"

 

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова N 927)

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1475.2.1.1-2017

75.160.20

Нафтопродукти. Визначення загального осаду в залишкових рідких паливах. Частина 1. Метод гарячої фільтрації.
Розроблення національного НД

ISO 10307-1:2009, IDT

05.2017

12.2017

ТК 38

ТОВ "НДІ "МАСМА"
м. Київ

ПАТ "Укртатнафта"

 

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова N 927)

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1648.2.1.1-2017

27.190;
75.160.40

Критерії сталості для виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії, індикатори та засоби засвідчення. Частина 2. Оцінка відповідності у тому числі ланцюжок відповідальності під час передачі товару та баланс маси.
Розроблення національного НД

CEN/TS 16214-2:2014, IDT

06.2017

12.2017

ТК 38

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1649.2.1.1-2017

27.190

Критерії сталості для виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії, індикатори та засоби засвідчення. Частина 3. Біорізноманіття та екологічні аспекти, пов'язані із збереженням навколишнього природнього середовища.
Розроблення національного НД

EN 16214-3:2012+A1:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 38

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1650.2.1.1-2017

27.190;
75.160.40

Критерії сталості для виробництва біопалив та біорідин для енергетичного використання. Принципи, критерії, індикатори та засоби засвідчення. Частина 4. Методи розрахунку балансу викидів парникових газів з використанням аналізу життєвого циклу продуктів.
Розроблення національного НД

EN 16214-4:2013, IDT

06.2017

12.2017

ТК 38

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 40 Страховий фонд документації

200.2.1.3-2017

37.080

Страховий фонд документації. Відповідність документів оригіналу чинної документації. Технічні вимоги.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 33.111:2008

 

03.2017

12.2017

ТК 40

 

Державна архівна служба України

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації,
КПКВ 3609020

 

 

20.00

 

ТК 56 Цукор і крохмалепатокові продукти

1419.2.1.1-2017

67.180.20

Крохмаль картопляний. Технічні умови.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 4286:2004

 

03.2017

12.2017

ТК 56

ТК 56,
УкрНДІЦП,
м. Київ

Кошти виробників крохмалепродуктів України

 

 

 

20.00

 

ТК 78 Технічна діагностика та неруйнівний контроль

1460.2.1.1-2017

77.040.20;
77.140.85

Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок із феритних або мартенситних сталей.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 10228-3-2001

EN 10228-3:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 78

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1461.2.1.1-2017

77.040.20;
77.140.85

Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавіючих сталей.
Розроблення національного НД

EN 10228-4:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 78

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1462.2.1.1-2017

19.100

Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 13018:2005

EN 13018:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 78

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1463.2.1.1-2017

25.160.40

Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO 17637:2003

EN ISO 17637:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 78

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1464.2.1.1-2017

77.040.20;
77.140.70

Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полками.
Розроблення національного НД

EN 10306:2001, IDT

06.2017

12.2017

ТК 78

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1465.2.1.1-2017

77.040.20;
77.140.50

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-фертиних нержавіючих сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття).
Розроблення національного НД

EN 10307:2001, IDT

06.2017

12.2017

ТК 78

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1466.2.1.1-2017

25.160.40

Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Сталь, нікель, титан та їх сплави.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 10675-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10675-1:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 78

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 122 Аналіз газів, рідких та твердих речовин

1430.2.1.1-2017

71.040.40;
01.040.71

Аналіз газів. Словник термінів.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ISO 7504-2003

ISO 7504:2015, IDT

04.2017

12.2017

ТК 122

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт"

 

 

 

20.00

 

ТК 133 Газ природний

1452.2.1.1-2017

75.200

Газова інфраструктура. Підземне зберігання газу. Частина 1. Функційні рекомендації для зберігання у водоносних пластах.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ГОСТ EN 1918-1:2014

EN 1918-1:2016, IDT

01.2017

12.2017

ТК 133

ТК 133, ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

ПАТ "Укртрансгаз"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1453.2.1.1-2017

75.200

Газова інфраструктура. Підземне зберігання газу. Частина 2. Функційні рекомендації для зберігання у нафтових і газових родовищах.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ГОСТ EN 1918-2:2014

EN 1918-2:2016, IDT

01.2017

12.2017

ТК 133

ТК 133, ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1454.2.1.1-2017

75.200

Газова інфраструктура. Підземне зберігання газу. Частина 3. Функційні рекомендації для зберігання у вилужених сольових порожнинах.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ГОСТ EN 1918-3:2014

EN 1918-3:2016, IDT

01.2017

12.2017

ТК 133

ТК 133, ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1455.2.1.1-2017

75.200

Газова інфраструктура. Підземне зберігання газу. Частина 4. Функційні рекомендації для зберігання в гірських порожнинах.
Розроблення національного НД

EN 1918-4:2016, IDT

01.2017

12.2017

ТК 133

ТК 133, ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1456.2.1.1-2017

75.200

Газова інфраструктура. Підземне зберігання газу. Частина 5. Функційні рекомендації для наземних об'єктів.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ГОСТ EN 1918-5:2014

EN 1918-5:2016, IDT

01.2017

12.2017

ТК 133

ТК 133, ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1457.2.1.1-2017

91.140.40

Настанова щодо впроваджування функційних стандартів, що їх підготував CEN/TC 234 Газова інфраструктура. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення національного НД

CEN/TR 13737-1:2012, IDT

01.2017

12.2017

ТК 133

ТК 133, ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

ПАТ "Укртрансгаз",
м. Київ

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

ТК 143 Системи тривожної сигналізації

1601.2.1.1-2017

13.310;
91.060.50

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантажування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1628:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1628:2011+A1:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1602.2.1.1-2017

13.310;
91.060.50

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до динамічного навантажування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1629:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1629:2011+A1:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1603.2.1.1-2017

13.310;
91.060.50

Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до спроб ручного зламування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1630:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1630:2011+A1:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1604.2.1.1-2017

13.310

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ EN 50131-1

EN 50131-1:2006/A2:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1605.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2 - 8. Сповіщувачі охоронні ударні.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ CLC/TS 50131-2-8:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50131-2-8:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1606.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-9. Сповіщувачі активні інфрачервоні променеві.
Розроблення національного НД

CLC/TS 50131-2-9:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1607.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-11. Сповіщувачі охоронні з використанням лазерної технології ALDDR.
Розроблення національного НД

CLC/TS 50131-2-11:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1608.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-1. Охоронні акустичні сповіщувачі розбиття скла.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ EN 50131-2-7-1

EN 50131-2-7-1:2012/A2:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1609.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-2. Охоронні пасивні сповіщувачі розбиття скла.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ EN 50131-2-7-2

EN 50131-2-7-2:2012/A2:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1610.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-3. Охоронні активні сповіщувачі розбиття скла.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ EN 50131-2-7-3

EN 50131-2-7-3:2012/A2:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1611.2.1.1-2017

13.310

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 5-3. Вимоги до взаємозв'язків устатковання з використанням радіочастотних технологій.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 50131-5-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50131-5-3:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1612.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 12. Методи і вимоги до включення та відключення систем охоронної сигналізації.
Розроблення національного НД

CLC/TS 50131-12:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1613.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 3. Локальний пристрій та контролер.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 50134-3

EN 50134-3:2012/AC:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1614.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 7. Правила застосування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ CLC/TS 50134-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50134-7:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1615.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60839-11-1

EN 60839-11-1:2013/AC:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1616.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування.
Розроблення національного НД

EN 60839-11-2:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1617.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60839-11-2

EN 60839-11-2:2015/AC:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1618.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-31. Електронні системи контролювання доступу. Основний протокол сумісності на основі веб-сервісів.
Розроблення національного НД

EN 60839-11-31:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1619.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-32. Електронні системи контролювання доступу. Моніторинг контролювання доступу на основі веб-сервісів.
Розроблення національного НД

EN 60839-11-32:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1620.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-2. Вимоги до систем. Експлуатаційні вимоги до передавання відео.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 62676-1-2

EN 62676-1-2:2014/AC:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1621.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 3. Аналогові та цифрові відео інтерфейси.
Розроблення національного НД

EN 62676-3:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1622.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 4. Правила застосування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 50132-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 62676-4:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1623.2.1.1-2017

13.320

Системи внутрішнього зв'язку будівлі. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

EN 62820-1-1:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1624.2.1.1-2017

03.080.20

Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та охорони.
Розроблення національного НД

EN 16763:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1625.2.1.1-2017

03.080.20;
13.310

Система управління щодо процесів із забезпечення приватної безпеки та охорони. Вимоги та настанови щодо застосовування.
Розроблення національного НД

ISO 18788:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 147 Якість питної води

1422.2.1.1-2017

13.060.20

Якість води. Генетично безпечна питна вода. Вимоги та методи контролювання якості.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 147

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України,
м. Київ

ІКХХВ НАН України

 

 

 

20.00

 

1423.2.1.1-2017

13.060.70

Якість води. Виявлення мікроорганізмів, що перебувають у некультивованому стані у воді.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 147

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України,
м. Київ

ІКХХВ НАН України

 

 

 

20.00

 

1424.2.1.1-2017

13.060.50

Якість води. Визначення масової концентрації нітрат-іонів фотометричним методом за власним світлопоглинанням в ультрафіолеті.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 147

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України,
м. Київ

ІКХХВ НАН України

 

 

 

20.00

 

1425.2.1.1-2017

13.060.50

Якість води. Визначення масової концентрації бромід-іонів фотометричним методом.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 147

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України,
м. Київ

ІКХХВ НАН України

 

 

 

20.00

 

1426.2.1.1-2017

13.060.50

Якість води. Визначення масової концентрації йодид-іонів хемілюмінесцентним методом.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 147

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України,
м. Київ

ІКХХВ НАН України

 

 

 

20.00

 

1427.2.1.1-2017

13.060.60

Якість води. Реєстрація розмірних спектрів води.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 147

Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України,
м. Київ

ІКХХВ НАН України

 

 

 

20.00

 

ТК 150 Управління якістю виробництва виноробної продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів і методи їх контролю

1467.2.1.1-2017

65.160

Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови.
Розроблення національного НД

 

06.2017

12.2017

ТК 150

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України,
м. Київ

Торгово-промислова палата України

 

 

 

20.00

 

ТК 155 Радіотехнології

1859.2.1.1-2017

33.060

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Настанова щодо розроблення гармонізованих стандартів для радіообладнання, що відповідають положенням Директиви R&TTE 1999/5/EC та ввідна настанова щодо впливу Директиви 2014/53/EU (RED) на гармонізовані стандарти.
Розроблення національного НД

ETSI EG 201 399:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 155

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1860.2.1.1-2017

33.070.50;
33.070.99

Системи стільникового радіозв'язку цифрові (Фаза 2+) (GSM). Універсальна система рухомого електрозв'язку третього покоління (UMTS). LTE. Міжнародні ідентифікатори рухомих радіостанцій
(IMEI).
Розроблення національного НД

ETSI TS 122 016:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 155

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1861.2.1.1-2017

33.070.50;
33.070.99

Системи стільникового радіозв'язку цифрові (Фаза 2+) (GSM). Універсальна система рухомого електрозв'язку третього покоління (UMTS). Нумерація, адресація та ідентифікація.
Розроблення національного НД

ETSI TS 123 003:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 155

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1862.2.1.1-2017

33.070;
33.070.99

Система стільникового радіозв'язку третього покоління універсальна (UMTS). LTE. Базові станції з антенною системою з активною решіткою. Частина 1. Вимоги до кондуктивних завад та методи випробування.
Розроблення національного НД

ETSI TS 137 145-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 155

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1863.2.1.1-2017

33.070;
33.070.99

Система стільникового радіозв'язку третього покоління універсальна (UMTS). LTE. Базові станції з антенною системою з активною решіткою. Частина 2. Вимоги до радіовипромінень та методи. Випробування.
Розроблення національного НД

ETSI TS 137 145-2:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 155

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1864.2.1.1-2017

01.040.33;
33.070

Вибірковість приймачів.
Розроблення національного НД

ITU-R SM.332-4:1978, IDT

08.2017

12.2017

ТК 155

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1865.2.1.1-2017

01.040.33;
33.070

Структура послуг, забезпечуваних за допомогою IMT.
Розроблення національного НД

ITU-R M.1822:2007, IDT

08.2017

12.2017

ТК 155

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 165 Індустрія безпеки

1626.2.1.1-2017

91.140.10

Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади з електроживленням.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 834:2006

EN 834:2013, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1627.2.1.1-2017

91.140.10

Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади з електроживленням.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 834

EN 834:2013/AC:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1628.2.1.1-2017

91.140.10;
97.120

Енергоефективність будівель. Засоби управління системами опалювання. Частина 1. Устатковання управління системами водяного опалювання. Модулі M3-5, 6, 7, 8.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12098-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12098-1:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1629.2.1.1-2017

91.140.10;
97.120

Енергоефективність будівель. Засоби управління системами опалювання. Частина 3. Устатковання управління системами електричного опалювання. Модулі M3-5, 6, 7, 8.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12098-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12098-3:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1630.2.1.1-2017

91.140.10;
97.120

Енергоефективність будівель. Засоби управління системами опалювання. Частина 5. Старт-стоп планувальники систем опалювання. Модулі M3-5, 6, 7, 8.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12098-5:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 12098-5:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1631.2.1.1-2017

91.140.10;
97.120

Засоби управління системами опалювання. Частина 6. Супроводжування TR prEN 12098-1:2015. Модулі M3-5,6,7,8.
Розроблення національного НД

CEN/TR 12098-6:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1632.2.1.1-2017

91.140.10;
97.120

Засоби управління системами опалювання. Частина 7. Супроводжування TR prEN 12098-3:2015. Модулі M3-5,6,7,8.
Розроблення національного НД

CEN/TR 12098-7:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1633.2.1.1-2017

91.140.10;
97.120

Засоби управління системами опалювання. Частина 8. Супроводжування TR prEN 12098-5:2015. Модулі M3-5,6,7,8.
Розроблення національного НД

CEN/TR 12098-8:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1634.2.1.1-2017

35.240.67;
91.140.01;
97.120

Відкритий зв'язок передавання даних у засобах автоматизації, контролювання та управління будівлями. Протокол мережі управління. Частина 6. Елементи застосування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14908-6:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 14908-6:2014, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1635.2.1.1-2017

91.120.10;
97.120

Енергоефективність будівель. Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі M10-4,5,6,7,8,9,10.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ Б EN 15232:2011 та ДСТУ EN 15232:2014 (прийнятого методом підтвердження).

EN 15232-1:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1636.2.1.1-2017

35.240.99;
91.120.10;
97.120

Енергоефективність будівель. Частина 2. Супроводжування TR prEN 15232-1:2015 - Модулі M10-4,5,6,7,8,9,10.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15232-2:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1637.2.1.1-2017

91.140;
97.120

Енергоефективність будівель. Управління установками опалювання, вентиляції та кондиціонування. Частина 1. Електронне устатковання управління індивідуальною зоною. Модулі M3-5, M4-5, M5-5
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 15500:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15500-1:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1638.2.1.1-2017

91.140.30;
97.120

Енергоефективність будівель. Управління установками опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря. Частина 2. Супроводжування TR prEN 15500-1:2015 - Модулі M3-5, M4-5, M5-5.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15500-2:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1639.2.1.1-2017

97.120

Енергоефективність будівель. Інспектування засобів автоматики та регулювання будівлі та технічного управління будівлею. Частина 1. Модулі M10-11.
Розроблення національного НД

EN 16946-1:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1640.2.1.1-2017

97.120

Енергоефективність будівель. Інспектування засобів автоматики та регулювання будівлі та технічного управління будівлею. Частина 2. Супроводжування TR prEN 16946-1:2015 - Модулі M10-11.
Розроблення національного НД

CEN/TR 16946-2:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1641.2.1.1-2017

91.120.10;
97.120

Енергоефективність будівель. Система управління будівлею. Частина 1. Модулі M10-12.
Розроблення національного НД

EN 16947-1:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1642.2.1.1-2017

91.120.10;
97.120

Система управління будівлею. Частина 2. Супроводжування prEN 16947-1:2015. Модулі M10-12.
Розроблення національного НД

CEN/TR 16947-2:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1643.2.1.1-2017

35.240.67;
35.240.95;
97.120

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 4-3. Медіа-незалежні прокладки. Зв'язок через ІР (EN 13321-2).
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 50090-4-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50090-4-3:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1644.2.1.1-2017

97.120

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС). Частина 5-3. Медіа та медіа-залежні прокладки. Радіочастота для ЖБЕС Класу 1.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 50090-5-3:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 50090-5-3:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1645.2.1.1-2017

97.120

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 2. Умови навколишнього середовища
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 50491-2

EN 50491-2:2010/A1:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1646.2.1.1-2017

97.120

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 11. Розумне вимірювання. Технічні характеристики застосування. Простий зовнішній дисплей клієнта.
Розроблення національного НД

EN 50491-11:2015, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1647.2.1.1-2017

29.120.01;
29.120.99

Житлово-будівельні електронні системи (ЖБЕС) та автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 50491-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 63044-1:2017, IDT

06.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 176 Стандартизація продукції оборонного призначення

1417.2.1.3-2017

95.020

Протимінна діяльність. Організація та управління процесами.
Розроблення національного НД

 

06.2017

12.2017

ТК 176

Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності,
м. Київ

Міністерство оборони України

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України,
КПКВ 2101150

 

 

20.00

 

ТК 183 Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання

1577.2.1.1-2017

03.100.10;
01.040.03

Транспортні послуги. Логістика. Словник термінів.
Розроблення національного НД

EN 14943:2005, IDT

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

Асоціація "Український логістичний альянс"

 

 

 

20.00

 

1578.2.1.1-2017

03.100.10;
03.100.01;
01.040;
55.180;

Логістика та управління ланцюгами поставок. Терміни та визначення понять.
Розроблення національного НД

 

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

Асоціація "Український логістичний альянс"

 

 

 

20.00

 

1579.2.1.1-2017

03.100.01

Професійні компетенції логістичного персоналу.
Розроблення національного НД

 

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

Асоціація "Український логістичний альянс"

 

 

 

20.00

 

1580.2.1.1-2017

03.100.10;
03.220.20

Транспорт та логістика - найкраща лінія для визначення обмеженого доступу до міських центрів.
Розроблення національного НД

EN 14892:2005, IDT

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1581.2.1.1-2017

03.100.01;
03.100.70

Системи управління безпекою для ланцюга поставок. Керівництво по впровадженню ISO 28000. Частина 1. Загальні принципи.
Розроблення національного НД

ISO 28004-1:2007, IDT

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1582.2.1.1-2017

03.100.01;
03.100.70

Системи управління безпекою для ланцюга поставок. Керівництво по впровадженню ISO 28000. Частина 1. Загальні принципи.
Розроблення поправки до ДСТУ ISO 28004-1

ISO 28004-1:2007/Cor1:2012, IDT

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1583.2.1.1-2017

03.100.01;
03.100.70

Системи управління безпекою для ланцюга поставок. Керівництво по впровадженню ISO 28000. Частина 2. Керівництво по прийняттю ISO 28000 для використання в середніх і малих операцій морського порту.
Розроблення національного НД

ISO 28004-2:2014, IDT

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1584.2.1.1-2017

03.100.01;
03.100.70

Системи управління безпекою для ланцюга поставок. Керівництво по впровадженню ISO 28000. Частина 3. Додаткові конкретні вказівки для прийняття ISO 28000 для використання середнього і малого бізнесу (за винятком морських портів).
Розроблення національного НД

ISO 28004-3:2014, IDT

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1585.2.1.1-2017

03.100.01;
03.100.70

Системи управління безпекою для ланцюга поставок. Керівництво по впровадженню ISO 28000. Частини 4. Додаткові конкретні вказівки щодо впровадження ISO 28000, якщо відповідність ISO 28001 є метою управління.
Розроблення національного НД

ISO 28004-4:2014, IDT

06.2017

12.2018

ТК 183

Асоціація "Український логістичний альянс",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 184 Продукція спеціального призначення

1485.2.1.1-2017

01.040.95;
95.020

Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ГОСТ 28653:2009

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДІ МВС України м. Київ

 

 

 

20.00

 

1486.2.1.1-2017

01.040.71; 71.100.30

Піротехнічні вироби. Інші піротехнічні вироби. Частина 1. Терміни та визначення понять.
Розроблення національного НД

EN 16263-1:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДІ МВС України м. Київ

 

Постанова КМ України від 03.08.2011 N 839 (Постанова N 839)

2007/23/EC

20.00

 

1487.2.1.1-2017

71.100.30

Піротехнічні вироби. Інші піротехнічні вироби. Частина 2. Вимоги.
Розроблення національного НД

EN 16263-2:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДІ МВС України м. Київ

 

Постанова КМ України від 03.08.2011 N 839 (Постанова N 839)

2007/23/EC

20.00

 

1488.2.1.1-2017

71.100.30

Піротехнічні вироби. Інші піротехнічні вироби. Частина 3. Класифікація.
Розроблення національного НД

EN 16263-3:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДІ МВС України м. Київ

 

Постанова КМ України від 03.08.2011 N 839 (Постанова N 839)

2007/23/EC

20.00

 

1489.2.1.1-2017

71.100.30

Піротехнічні вироби. Інші піротехнічні вироби. Частина 4. Методи контролювання.
Розроблення національного НД

EN 16263-4:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДІ МВС України м. Київ

 

Постанова КМ України від 03.08.2011 N 839 (Постанова N 839)

2007/23/EC

20.00

 

1490.2.1.1-2017

71.100.30

Піротехнічні вироби. Інші піротехнічні вироби. Частина 5. Мінімальні вимоги до маркування та інструкції щодо використання.
Розроблення національного НД

EN 16263-5:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДІ МВС України м. Київ

 

Постанова КМ України від 03.08.2011 N 839 (Постанова N 839)

2007/23/EC

20.00

 

ТК 305 Будівельні вироби і матеріали

1566.2.1.1-2017

91.100

Архітектурно-оздоблювальні вироби з природного каменю. Технічні умови.
Розроблення національного НД

 

01.2017

12.2018

ТК 305

Державний гемологічний центр України (ДГЦУ) при Міністерстві фінансів України,
м. Київ

Міністерство фінансів України

Наукове і науково-
методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдоро-
гоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-
культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні,
КПКВК 3501100

 

 

20.00

 

ТК 307 Автомобільні дороги і транспортні споруди

1421.2.1.1-2017

93.080.30

Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт.
Розроблення національного НД

 

04.2017

12.2017

ТК 307

Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна (ДП "ДерждорНДІ")
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1587.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон.
Розроблення національного НД

EN 13108-6:2016, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1588.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон.
Розроблення національного НД

EN 13108-8:2016, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1589.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 20. Методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 13108-20:2016, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1590.2.1.1-2017

93.080.20;
91.100.50

Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 21. Виробничий контроль якості.
Розроблення національного НД

EN 13108-21:2016, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1591.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Визначення вмісту води.
Розроблення національного НД

EN 12697-14:2000, IDT
EN 12697-14:2000/AC:2001, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1592.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 15. Визначення сегрегації.
Розроблення національного НД

EN 12697-15:2003, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1593.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 18. Стікання в'яжучого.
Розроблення національного НД

EN 12697-18:2004, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1594.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колієстійкість.
Розроблення національного НД

EN 12697-22:2003+A1:2007, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1595.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі.
Розроблення національного НД

EN 12697-24:2012, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1596.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 26. Жорсткість.
Розроблення національного НД

EN 12697-26:2012, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1597.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 27. Відбір проб.
Розроблення національного НД

EN 12697-27:2000, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1598.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Приготування зразків вальцевим ущільнювачем.
Розроблення національного НД

EN 12697-33:2003+A1:2007, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

1599.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення тріщиностійкості при одновісному розтягу.
Розроблення національного НД

EN 12697-46:2012, IDT

06.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

ТК 311 Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві

1481.2.1.1-2017

91.010.20;
91.040.01

Правила визначення вартості будівництва.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

 

05.2017

12.2017

ТК 311

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Інпроект" (ТОВ "НВФ "Інпроект"),
м. Київ

ТОВ "НВФ "Інпроект"

 

 

 

20.00

 

1482.2.1.1-2017

91.010.20;
91.040.01

Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013

 

05.2017

12.2017

ТК 311

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Інпроект" (ТОВ "НВФ "Інпроект"),
м. Київ

ТОВ "НВФ "Інпроект"

 

 

 

20.00

 

1483.2.1.1-2017

91.010.20;
91.040.01

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.
Розроблення Зміни N 3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

 

05.2017

12.2017

ТК 311

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Інпроект" (ТОВ "НВФ "Інпроект"),
м. Київ

ТОВ "НВФ "Інпроект"

 

 

 

20.00

 

ТК 315 Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд

1400.2.1.1-2017

91.120.01

Настанова щодо побудування, проектування, монтування, експлуатування і технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення населення.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 315

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТзОВ "ДЕОС РЕЛІЗ", м. Львів;
ДСНС України, м. Київ

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТзОВ "ДЕОС РЕЛІЗ", м. Львів;
ДСНС України, м. Київ

 

 

 

20.00

 

1401.2.1.1-2017

91.120.01

Настанова щодо побудування, проектування, монтування, експлуатування і технічного обслуговування установок ліквідації надзвичайної ситуації на ранній стадії.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 315

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТОВ "ЗАХИСТ-ТЕХНО", м. Запоріжжя;
ДСНС України, м. Київ

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТОВ "ЗАХИСТ-ТЕХНО", м. Запоріжжя;
ДСНС України, м. Київ

 

 

 

20.00

 

1402.2.1.1-2017

91.120.01

Настанова. Джерела первинної інформації для систем раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення населення. Вид, тип, порядок застосування.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 315

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТзОВ "ДЕОС РЕЛІЗ", м. Львів;
ДСНС України, м. Київ

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТзОВ "ДЕОС РЕЛІЗ", м. Львів;
ДСНС України, м. Київ

 

 

 

20.00

 

1403.2.1.1-2017

91.120.01

Настанова. Управління інженерними системами об'єкту, які не входять до систем раннього виявлення надзвичайний ситуацій та оповіщення населення.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 315

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТзОВ "ДЕОС РЕЛІЗ", м. Львів;
ДСНС України, м. Київ

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТзОВ "ДЕОС РЕЛІЗ", м. Львів;
ДСНС України, м. Київ

 

 

 

20.00

 

1404.2.1.1-2017

91.120.01

Техногенна безпека. Норми (нормативи) щодо дотримання техногенної безпеки.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 315

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТОВ "ЗАХИСТ-ТЕХНО", м. Запоріжжя;
ПП "Цивільний захист", м. Київ;
ДСНС України, м. Київ

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТОВ "ЗАХИСТ-ТЕХНО", м. Запоріжжя;
ПП "Цивільний захист", м. Київ;
ДСНС України, м. Київ

 

 

 

20.00

 

1405.2.1.1-2017

91.120.01

Техногенна безпека. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Терміни та визначення.
Розроблення національного НД

 

03.2017

12.2017

ТК 315

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТзОВ "ДЕОС РЕЛІЗ", м. Львів;
ДСНС України, м. Київ

ТОВ "Озон С", м. Дніпро;
ТОВ "ВТП Трансекспо", м. Київ;
ТзОВ "ДЕОС РЕЛІЗ", м. Львів;
ДСНС України, м. Київ

 

 

 

20.00

 

1406.2.1.1-2017

91.160

Системи освітлення аварійних виходів.
Розроблення національного НД

EN 50172:2004, IDT

03.2017

12.2017

ТК 315

ТОВ "Елікон", м. Київ;
ТОВ "РОСТОК-ВЦ", м. Київ

ТОВ "Елікон", м. Київ;
ТОВ "РОСТОК-ВЦ", м. Київ

 

 

 

20.00

 

1407.2.1.1-2017

91.160.10

Освітлювальні застосування. Аварійне освітлення.
Розроблення національного НД

EN 1838:2013, IDT

03.2017

12.2017

ТК 315

ТОВ "Елікон", м. Київ;
ТОВ "РОСТОК-ВЦ", м. Київ

ТОВ "Елікон", м. Київ;
ТОВ "РОСТОК-ВЦ", м. Київ

 

 

 

20.00

 

ТК 319 Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво

1476.2.1.1-2017

91.010.30;
91.080

Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013

 

05.2017

12.2017

ТК 319

ДП "Укрдержбудекспертиза",
м. Київ

ДП "Укрдержбудекспертиза"

 

 

 

20.00

 

Без ТК

1433.2.1.1-2017

03.100.01

Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Вимоги по реагуванню на інциденти.
Розроблення національного НД

ISO 22320:2011, IDT

06.2017

12.2017

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України),
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1434.2.1.1-2017

03.100.01

Соціальна безпека. Методичні рекомендації по проведенню навчань.
Розроблення національного НД

ISO 22398:2013, IDT

06.2017

12.2017

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України),
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1435.2.1.1-2017

03.100.01

Соціальна безпека. Масова евакуація. Методичні рекомендації по плануванню.
Розроблення національного НД

ISO 22315:2014, IDT

06.2017

12.2017

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України),
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1436.2.1.1-2017

03.100.01

Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації по оповіщенню населення.
Розроблення національного НД

ISO 22322:2015, IDT

06.2017

12.2017

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України),
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1437.2.1.1-2017

01.070;
03.100.01

Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації до кольорового кодування попереджень про небезпеку.
Розроблення національного НД

ISO 22324:2015, IDT

06.2017

12.2017

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України),
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1438.2.1.1-2017

03.100.01

Безпека та стійкість до інцидентів. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації по оцінці готовності.
Розроблення національного НД

ISO 22325:2016, IDT

06.2017

12.2017

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України),
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1458.2.1.1-2017

67.040

Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила.
Перегляд ДСТУ 4518:2008

 

05.2017

12.2017

 

ДП "УкрНДНЦ",
м. Київ

ДП "УкрНДНЦ"

 

 

 

20.00

 

1492.2.1.1-2017

53.060

Безпечність промислових навантажувачів. Додаткові вимоги щодо безпеки під час експлуатування в потенційно вибухонебезпечних середовищах.
Розроблення національного НД

EN 1755:2015, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1493.2.1.1-2017

13.220.01;
27.020

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Вимоги безпечності щодо проектування та виготовлення двигунів для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 1. Двигуни групи II для середовищ з вибухонебезпечними газами та парами.
Розроблення національного НД

EN 1834-1:2000, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1494.2.1.1-2017

13.230;
27.020

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Вимоги безпечності щодо проектування та виготовлення двигунів для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 2. Двигуни групи I для використання у підземних гірничих розробках, де є загроза вибуху рудникового газу та/або горючого пилу.
Розроблення національного НД

EN 1834-2:2000, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1495.2.1.1-2017

13.230;
27.020

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Вимоги безпечності щодо проектування та виготовлення двигунів для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 3. Двигуни групи II для використання у середовищах з огненебезпечним пилом.
Розроблення національного НД

EN 1834-3:2000, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1496.2.1.1-2017

75.200

Станції паливозаправочні. Конструкція та експлуатаційні характеристики автоматичних заправочних пістолетів, використовуваних у паливороздавальних колонках.
Розроблення національного НД

EN 13012:2012, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1497.2.1.1-2017

01.040.13;
01.040.29;
13.230;
29.260.20

Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах.
Розроблення національного НД

EN 13237:2012, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1498.2.1.1-2017

13.230

Неелектричне устатковання для викристання у потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 2. Захист огородженням з обмеженим пропусканням газів типу "fr".
Розроблення національного НД

EN 13463-2:2004, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1499.2.1.1-2017

13.230

Неелектричне устатковання для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах. Частина 3. Захист вогнетривким огородженням типу "d".
Розроблення національного НД

EN 13463-3:2005, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1500.2.1.1-2017

23.020.10

Устатковання для запобігання переповненню стаціонарних резервуарів для зберігання рідкого палива. Частина 1. Устатковання для запобігання переповненню із запірним механізмом.
Розроблення національного НД

EN 13616-1:2016, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1501.2.1.1-2017

43.060.40;
75.200

Система наповнення скрапленим газом легкових і вантажних автомобілей. Форсунка, вимоги щодо випробувань і розміри.
Розроблення національного НД

EN 13760:2003, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1502.2.1.1-2017

13.230

Потенційно вибухонебезпечні середовища. Запобігання та захист від вибуху. Визначення мінімальної енергії займання пилоповітряних сумішей.
Розроблення національного НД

EN 13821:2002, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1503.2.1.1-2017

13.230

Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 1. Визначення максимального тиску спалаху (pmax) пилових хмар.
Розроблення національного НД

EN 14034-1:2004+A1:2011, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1504.2.1.1-2017

13.230

Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 2. Визначення максимального ступеня зростання тиску спалаху (dp/dt)max пилових хмар.
Розроблення національного НД

EN 14034-2:2006+A1:2011, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1505.2.1.1-2017

13.230

Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 3. Визначення нижньої межі вибухонебезпечності LEL пилових хмар.
Розроблення національного НД

EN 14034-3:2006+A1:2011, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1506.2.1.1-2017

13.230

Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 4. Визначення граничної концентрації кисню LOC пилових хмар.
Розроблення національного НД

EN 14034-4:2004+A1:2011, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1507.2.1.1-2017

13.230

Системи придушення вибуху.
Розроблення національного НД

EN 14373:2005, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1508.2.1.1-2017

13.230

Устаткування вибухостійке.
Розроблення національного НД

EN 14460:2006, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1509.2.1.1-2017

13.230

Захисні вентильовані системи від пилового вибуху.
Розроблення національного НД

EN 14491:2012, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1510.2.1.1-2017

13.230

Визначення температури самозаймання газів і випарів.
Розроблення національного НД

EN 14522:2005, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1511.2.1.1-2017

13.230;
73.100.20

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 1. Вибухобезпечна вентиляційна установка на 2 бари.
Розроблення національного НД

EN 14591-1:2004, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1512.2.1.1-2017

13.230;
73.100.20

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 1. Вибухобезпечна вентиляційна установка на 2 бари.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 14591-1

EN 14591-1:2004/AC:2006, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1513.2.1.1-2017

13.230;
73.100.99

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 2. Жолобчасті заслони інертною водою.
Розроблення національного НД

EN 14591-2:2007, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1514.2.1.1-2017

13.230;
73.100.99

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 2. Жолобчасті заслони інертною водою.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 14591-2

EN 14591-2:2007/AC:2008, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1515.2.1.1-2017

13.230;
73.100.99

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 4. Системи автоматичного пожежогасіння для прохідницького щита.
Розроблення національного НД

EN 14591-4:2007, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1516.2.1.1-2017

13.230;
73.100.99

Запобігання та захист від вибухів у підземних виробках. Захисні системи. Частина 4. Системи автоматичного пожежогасіння для прохідницького щита.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 14591-4

EN 14591-4:2007/AC:2008, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1517.2.1.1-2017

75.200

Обладнання і пристрої для зрідженого вуглеводневого газу. Конструкція та технічні характеристики обладнання для скрапленого вуглеводневого газу для автозаправних станцій. Частина 1. Заправні колонки.
Розроблення національного НД

EN 14678-1:2013, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1518.2.1.1-2017

13.230

Захисні вентильовані системи від вибухів.
Розроблення національного НД

EN 14797:2006, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1519.2.1.1-2017

73.100.20

Запобігання вибуху і захист в підземних виробках. Обладнання та захисні системи для дренажу рудничного газу.
Розроблення національного НД

EN 14983:2007, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1520.2.1.1-2017

13.240

Захисні вентильовані системи від вибухів газу.
Розроблення національного НД

EN 14994:2007, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1521.2.1.1-2017

13.230

Системи вибухоізоляційні.
Розроблення національного НД

EN 15089:2009, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1522.2.1.1-2017

13.230

Визначення поведінки спонтанного займання накопиченого пилу.
Розроблення національного НД

EN 15188:2007, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1523.2.1.1-2017

13.230

Методика оцінювання небезпеки неелектричного обладнання та компонентів, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах.
Розроблення національного НД

EN 15198:2007, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1524.2.1.1-2017

13.230

Методика функціонального оцінювання безпеки систем захисту для потенційно вибухонебезпечних середовищ.
Розроблення національного НД

EN 15233:2007, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1525.2.1.1-2017

75.160.20

Визначення моменту займання легкозаймистих рідин.
Розроблення національного НД

EN 15794:2009, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1526.2.1.1-2017

13.230

Пристрій для безполуменевого зняття тиску вибуху.
Розроблення національного НД

EN 16009:2011, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1527.2.1.1-2017

13.230

Перегородки відведення вибуху.
Розроблення національного НД

EN 16020:2011, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1528.2.1.1-2017

13.230;
23.060.50

Клапани зворотні вибухозахищені.
Розроблення національного НД

EN 16447:2014, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1529.2.1.1-2017

13.230

Середовища вибухонебезпечні. Частина 36. Неелектричне обладнання для вибухонебезпечних атмосфер. Основний метод і вимоги.
Розроблення національного НД

EN ISO 80079-36:2016, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1530.2.1.1-2017

13.230

Середовища вибухонебезпечні. Частина 37. Неелектричне обладнання для вибухонебезпечних атмосфер. Неелектрична ступінь захисту за допомогою конструкційної безпеки "c", управління джерелом займання "b", занурення в рідину "k".
Розроблення національного НД

EN ISO 80079-37:2016, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1531.2.1.1-2017

87.100

Обладнання ручне електростатичне розпилювальне. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Ручне розпилювальне обладнання для горючих рідких покривних матеріалів.
Розроблення національного НД

EN 50050-1:2013, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1532.2.1.1-2017

87.100

Обладнання ручне електростатичне розпилювальне. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ручне розпилювальне обладнання для горючих порошків для напилення.
Розроблення національного НД

EN 50050-2:2013, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1533.2.1.1-2017

87.100

Обладнання ручне електростатичне розпилювальне. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Ручне розпилювальне обладнання для горючого флоку.
Розроблення національного НД

EN 50050-3:2013, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1534.2.1.1-2017

87.100

Обладнання стаціонарне для електростатичного нанесення горючих рідких покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення національного НД

EN 50176:2009, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1535.2.1.1-2017

87.100

Обладнання стаціонарне для електростатичного нанесення горючих порошкових фарб. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення національного НД

EN 50177:2009, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1536.2.1.1-2017

87.100

Обладнання стаціонарне для електростатичного нанесення горючих порошкових фарб. Вимоги щодо безпеки.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 50177

EN 50177:2009/A1:2012, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1537.2.1.1-2017

29.260.20

Електрообладнання, застосовне в зонах, небезпечних щодо займання горючого пилу. Частина 2-1. Методи випробування. Методи визначення температури самозаймання горючого пилу.
Розроблення національного НД

EN 50281-2-1:1998, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1538.2.1.1-2017

29.260.20

Електрообладнання, застосовне в зонах, небезпечних щодо займання горючого пилу. Частина 2-1. Методи випробування. Методи визначення температури самозаймання горючого пилу.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 50281-2-1

EN 50281-2-1:1998/AC:1999, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1539.2.1.1-2017

29.260.20

Устатковання групи I категорії МІ для застосування у вибухонебезпечних атмосферах при наявності рудникового газу і/або рудникового пилу.
Розроблення національного НД

EN 50303:2000, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1540.2.1.1-2017

29.260.20

Камери переносні вентильовані з внутрішнім джерелом викиду або без нього.
Розроблення національного НД

EN 50381:2004, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1541.2.1.1-2017

29.260.20

Камери переносні вентильовані з внутрішнім джерелом викиду або без нього.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 50381

EN 50381:2004/AC:2005, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1542.2.1.1-2017

13.230;
29.260.20

Механізми запобіжні, необхідні для безпечної роботи обладнання з урахуванням вибухонебезпечності.
Розроблення національного НД

EN 50495:2010, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1543.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устатковання. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

EN 60079-0:2012, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1544.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устатковання. Загальні вимоги.
Розроблення Зміни N 11 до ДСТУ EN 60079-0

EN 60079-0:2012/A11:2013, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1545.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: вибухобезпечна оболонка "d".
Розроблення національного НД

EN 60079-1:2014, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1546.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском "р".
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC 60079-2:2009

EN 60079-2:2014, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1547.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском "р".
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60079-2

EN 60079-2:2014/AC:2015, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1548.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: кварцове заповнення оболонки "q".
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC 60079-5:2009

EN 60079-5:2015, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1549.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: заповнення оболонки рідиною "о".
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC 60079-6:2009

EN 60079-6:2015, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1550.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека "е".
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC 60079-7:2014

EN 60079-7:2015, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1551.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електрообладнання. Вид вибухозахисту "n".
Розроблення національного НД

EN 60079-15:2010, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1552.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: "герметизація "m".
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC 60079-18:2009

EN 60079-18:2015, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1553.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 20-1. Характеристики матеріалів для класифікації газів і парів. Методи та результати випробування.
Розроблення національного НД

EN 60079-20-1:2010, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1554.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні електричні системи.
Розроблення національного НД

EN 60079-25:2010, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1555.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні електричні системи.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60079-25

EN 60079-25:2010/AC:2013, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1556.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 26. Електрообладнання з рівнем вибухозахисту (EPL) Ga.
Розроблення національного НД

EN 60079-26:2015, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1557.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-4. Детектори газів. Вимоги до експлуатаційних характеристик детекторів горючих газів з відкритим оптичним трактом.
Розроблення національного НД

EN 60079-29-4:2010, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1558.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 30-1. Резистивне розподілене електричне нагрівання. Загальні вимоги та вимоги до випробування.
Розроблення національного НД

EN 60079-30-1:2007, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1559.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 31. Електрообладнання. Вид захисту від займання пилу: оболонка "t".
Розроблення національного НД

EN 60079-31:2014, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1560.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні світильники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування щодо ризику вибуху.
Розроблення національного НД

EN 60079-35-1:2011, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1561.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні світильники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування щодо ризику вибуху.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 60079-35-1

EN 60079-35-1:2011/AC:2011, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1575.2.1.1-2017

03.100.70;
03.100.01

Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування.
Розроблення національного НД

ISO 37001:2016, IDT

05.2017

12.2017

 

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1659.2.1.1-2017

13.230

Визначення границь вибуховості та граничної концентрації кисню (LOC) для займистих газів і парів.
Розроблення національного НД

EN 1839:2017, IDT

06.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1660.2.1.1-2017

23.120

Проектування вентиляторів, що працюють в потенційно вибухонебезпечному середовищі.
Розроблення національного НД

EN 14986:2017, IDT

06.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1867.2.1.1-2017

13.160

Вібрація механічна. Лабораторний метод оцінки вібрації сидінь транспортних засобів. Частина 1. Основні вимоги.
Розроблення національного НД

EN ISO 10326-1:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1868.2.1.1-2017

27.080;
27.200

Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 378-2:2014

EN 378-2:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1869.2.1.1-2017

65.060.80

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Безпечність машин для розщеплювання колод. Частина 1. Машини клинові.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 609-1:2014

EN 609-1:2017, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1870.2.1.1-2017

65.060.70

Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки до приводних газонокосарок. Частина 2. Газонокосарки, керовані пішим оператором.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN ISO 5395-2:2015

EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1871.2.1.1-2017

65.060.70

Садове устатковання. Вимоги щодо безпеки до приводних газонокосарок. Частина 3. Газонокосарки з сидінням для оператора.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN ISO 5395-3:2015

EN ISO 5395-3:2013/A1:2017, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1872.2.1.1-2017

49.100

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 3. Транспортні засоби зі стрічковим конвеєром.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12312-3:2013

EN 12312-3:2017, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1873.2.1.1-2017

49.100

Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 6. Антиобморожувач та устатковання від виникнення льоду на склі.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12312-6:2014

EN 12312-6:2017, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1874.2.1.1-2017

13.220.10

Протипожежні та рятувальні гідравлічні інструменти подвійної дії. Вимоги щодо безпеки та робочих характеристик.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 13204:2014

EN 13204:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1875.2.1.1-2017

91.090

Двері і ворота промислових, торгівельних і гаражних приміщень. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики.
Розроблення національного НД

EN 13241:2003+A2:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1876.2.1.1-2017

29.130.20

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 60947-5-5

EN 60947-5-5:1997/A2:2017, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1877.2.1.1-2017

25.140.20

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів і садів. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 62841-1

EN 62841-1:2015/AC:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1878.2.1.1-2017

25.140.20

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 2-9. Додаткові вимоги до ручних різьбонарізевих інструментів.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 62841-2-9

EN 62841-2-9:2015/AC:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1879.2.1.1-2017

25.140.20

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-9. Додаткові вимоги до переносних пил для різання під кутом.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 62841-3-9

EN 62841-3-9:2015/AC:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1880.2.1.1-2017

25.140.20

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 3-10. Додаткові вимоги до переносних відрізних верстатів.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 62841-3-10

EN 62841-3-10:2015/AC:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1881.2.1.1-2017

53.020.99

Вимоги безпеки до підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують обслуговують більше двох стаціонарних майданчиків будівлі, для підйому вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с.
Розроблення національного НД

EN 1570-2:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1882.2.1.1-2017

53.020.20;
53.020.30

Крани. Загальні вимоги до конструкції. Частина 3-5. Граничний стан і перевіряння придатності кованих крюків.
Розроблення національного НД

EN 13001-3-5:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1883.2.1.1-2017

25.160.30

Охорона здоров'я та безпека в процесі зварювання та суміжних процесах. устатковання для уловлювания та відокремлення диму від зварювання. Частина 4. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

EN ISO 15012-4:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1884.2.1.1-2017

53.020.20

Крани. Системи легких кранів.
Розроблення національного НД

EN 16851:2017, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1885.2.1.1-2017

13.160;
25.140.10

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 5. Ударні та безударні дрилі.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN ISO 28927-5

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1886.2.1.1-2017

13.160;
25.140.10

Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 8. Пили, терпуги та полірувальні машини зворотно-поступальної дії, невеликі пили коливальної чи обертальної дії.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN ISO 28927-8

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1887.2.1.1-2017

25.140.20

Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів і садів. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ручних ножиць та вирубних ножиць.
Розроблення національного НД

EN 62841-2-8:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2006/42/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1858.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 28. Захист устатковання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання.
Розроблення національного НД

EN 60079-28:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1866.2.1.1-2017

29.260.20

Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Газоаналізатори. Вимоги до характеристик газоаналізаторів горючих газів.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 60079-29-1:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 60079-29-1:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/34/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

 

В. о. генерального директора
ДП "УкрНДНЦ"

Г. В. Лісіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали