ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 28 вересня 2017 року N 304

Про затвердження Додатка 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

З метою координації розроблення національних стандартів для різних видів діяльності та гармонізації національних стандартів з відповідними міжнародними і регіональними стандартами наказую:

1. Затвердити Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік, що додається.

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

 

Генеральний директор

Г. В. Лісіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
28 вересня 2017 року N 304

Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

Тема завдання

Код проекту націо-
нального НД згідно з
ДК 004:2008

Назва проекту національного НД і вид роботи з національної стандартизації

Позначення міжнародних (регіональних) НД
(ISO, IEC, EN тощо)

Дата виконання
(місяць, рік)

ТК, відпові-
дальний за прове-
дення роботи з націо-
нальної стандар-
тизації

Розробник і співвиконавці

Джерело фінансування

Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансують роботи з національної стандартизації

Назва, дата та номер нормативно-
правового акта

Познака акта законо-
давства ЄС

Етап робіт з націо-
нальної стандар-
тизації

Примітка

Початок

Подано для прийняття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ТК 2 Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі

2090.2.1.1-2017

77.140.71

Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)

 

07.2017

12.2017

ТК 2

Державне підприємство "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" (ДП "УкрНТЦ "Енергосталь"), м. Харків

ПрАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ"

 

 

 

20.00

 

2091.2.1.1-2017

45.082

Кулі сталеві молольні для кулькових млинів. Технічні умови.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ 8538:2015

 

07.2017

01.2018

ТК 2

ДП "УкрНТЦ "Енергосталь", м. Харків

ТОВ "Завод "ЕНЕРГОСТІЛ"

 

 

 

20.00

 

ТК 4 Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі

2114.2.1.1-2017

77.140.60

Катанка з нелегованої сталі для переробляння на дріт. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

EN ISO 16120-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 4

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2115.2.1.1-2017

77.140.60

Катанка з нелегованої сталі для переробляння на дріт. Частина 4. Особливі вимоги до катанки спеціального призначення.
Розроблення національного НД

EN ISO 16120-4:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 4

 

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 20 Інформаційні технології

1985.2.1.1-2017

01.020

Інформаційні технології. Керування мовними ресурсами. Структура багатомовної інформації.
Розроблення національного НД

ISO 24616:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1986.2.1.1-2017

35.040.40

Інформаційні технології. Високоефективне кодування та доставлення медіа в гетерогенних середовищах. Частина 1. Транспортування MPEG медіа (MMT).
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23008-1:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1987.2.1.1-2017

35.060

Інформаційні технології. Мови баз даних. SQL мультимедіа та пакети прикладних програм. Частина 1. Основні положення.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 13249-1:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1988.2.1.1-2017

35.140

Інформаційні технології. Комп'ютерна графіка, оброблення зображень і подання даних про навколишнє середовище. Розширюване 3D (X3D) кодування. Частина 1. XML кодування.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 19776-1:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1989.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Масштабовність стиснення та кодування напівтонових нерухомих зображень. Частина 1. Масштабовність стиснення та кодування напівтонових нерухомих зображень.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 18477-1:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1990.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Масштабовність стиснення та кодування напівтонових нерухомих зображень. Частина 2. Кодування зображень з високим динамічним діапазоном.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 18477-2:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1991.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Масштабовність стиснення та кодування напівтонових нерухомих зображень. Частина 3. Формат файлу Box.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 18477-3:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1992.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Масштабовність стиснення та кодування напівтонових нерухомих зображень. Частина 6. Цілочислове кодування IDR.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 18477-6:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1993.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Масштабовність, стиснення та кодування напівтонових нерухомих зображень. Частина 7. HDR з плаваючою точкою кодування.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 18477-7:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1994.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Масштабовність стиснення та кодування напівтонових нерухомих зображень. Частина 8. Кодування без втрат і майже без втрат.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 18477-8:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1995.2.1.1-2017

35.240.30

Інформаційні технології. Масштабовність стиснення та кодування напівтонових нерухомих зображень. Частина 9. Альфа-канальне кодування.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 18477-9:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1996.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Системи JPEG. Частина 1. Пакування інформації з використанням кодових потоків і форматів файлів

ISO/IEC TR 19566-1:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1997.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Системи JPEG. Частина 2. Транспортні механізми та пакування.
Розроблення національного НД

ISO/IEC TR 19566-2:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1998.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Контекст і керування медіа. Частина 1. Архітектура.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23005-1:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1999.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Контекст і керування медіа. Частина 2. Керування інформацією.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23005-2:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2000.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Контекст і керування медіа. Частина 4. Характеристики об'єктів віртуального світу.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23005-4:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2001.2.1.1-2017

35.040.30

Інформаційні технології. Контекст і керування медіа. Частина 6. Загальні типи та інструменти.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23005-6:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2002.2.1.1-2017

35.040.40

Інформаційні технології. Технології платформи мультимедійних послуг. Частина 1. Архітектура.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23006-1:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2003.2.1.1-2017

35.040.40

Інформаційні технології. Технології платформи мультимедійних послуг. Частина 2. MPEG розширюваного проміжного шару (MXM) API.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23006-2:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2004.2.1.1-2017

35.040.40

Інформаційні технології. Технології платформи мультимедійних послуг. Частина 3. Відповідність і довідкові програми.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23006-3:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2005.2.1.1-2017

35.040.40

Інформаційній технології. Технології платформи мультимедійних послуг. Частина 4. Основні послуги.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23006-4:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2006.2.1.1-2017

35.040.40

Інформаційні технології. Технології платформи мультимедійних послуг. Частина 5. Агрегування послуг.
Розроблення національного НД

ISO/IEC 23006-5:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2286.2.1.1-2017

35.240.01

Електронне урядування. Структурні блоки щодо подання даних. Рекомендації стосовно застосування.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

ТОВ "Агроксі Україна", м. Київ

 

 

 

20.00

 

2287.2.1.1-2017

35.020

Електронне урядування. Структурні блоки щодо подання даних про бізнес, особу, місцезнаходження. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

ТОВ "Агроксі Україна", м. Київ

 

 

 

20.00

 

2288.2.1.1-2017

35.240.80

Електронне урядування. Структурні блоки щодо подання даних про критерії та докази. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

ТОВ "Агроксі Україна", м. Київ

 

 

 

20.00

 

2289.2.1.1-2017

35.020

Електронне урядування. Структурні блоки щодо подання даних про громадські організації. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

ТОВ "Агроксі Україна", м. Київ

 

 

 

20.00

 

2290.2.1.1-2017

35.020

Електронне урядування. Структурні блоки щодо подання даних про профіль застосування електронних послуг.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2017

ТК 20

ТК 20 "Інформаційні технології",
м. Київ

ТОВ "Агроксі Україна", м. Київ

 

 

 

20.00

 

ТК 25 Пожежна безпека та протипожежна техніка

2009.2.1.1-2017

13.220.01

Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінка ризику пожежі. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення національного НД

ISO 16732-1:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

ТОВ "Компанія "Інвестспецкомплекс",
м. Київ

ТОВ "Компанія "Інвестспецкомплекс"

 

 

 

20.00

 

2010.2.1.1-2017

13.220.01

Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінка ризику пожежі. Частина 2. Приклад адміністративної будівлі.
Розроблення національного НД

ISO/TR 16732-2:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

ТОВ "Компанія "Інвестспецкомплекс",
м. Київ

ТОВ "Компанія "Інвестспецкомплекс"

 

 

 

20.00

 

2011.2.1.1-2017

13.220.01

Інжиніринг пожежної безпеки. Оцінка ризику пожежі. Частина 3. Приклад промислового об'єкту.
Розроблення національного НД

ISO/TR 16732-3:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

ТОВ "Компанія "Інвестспецкомплекс",
м. Київ

ТОВ "Компанія "Інвестспецкомплекс"

 

 

 

20.00

 

2012.2.1.1-2017

97.040.99

Кухонне обладнання закладів громадського харчування. Компоненти систем вентиляції закладів громадського харчування. Частина 7. Монтування та експлуатація стаціонарних систем пожежогасіння.
Розроблення національного НД

EN 16282-7:2017, IDT

09.2017

12.2018

ТК 25

ТОВ "Фіттіх АГ" - Україна",
м. Київ

ТОВ "Фіттіх АГ" - Україна"

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2013.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту голови. Каски пожежні.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 443:2006

EN 443:2008, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2014.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний для пожежників. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для пожежників.
Розроблення національного НД

EN 469:2005, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2015.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний для пожежників. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для пожежників.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 469

EN 469:2005/AC:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2016.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний для пожежників. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для пожежників.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 469

EN 469:2005/A1:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2017.2.1.1-2017

13.340.40

Захисні рукавички для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 659:2005

EN 659:2003+A1:2008, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2018.2.1.1-2017

13.340.40

Захисні рукавички для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 659

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2019.2.1.1-2017

13.340.20

Каски пожежні. Каски для технічного порятунку.
Розроблення національного НД

EN 16473:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 25

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 44 Зварювання та споріднені процеси

2154.2.1.1-2017

25.160.10

Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварка плавленням. Частина 2. Алюміній і алюмінієві сплави.
Розроблення національного НД

EN ISO 9606-2:2004, IDT

07.2017

12.2017

ТК 44

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2155.2.1.1-2017

25.160.10

Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварка плавленням. Частина 3. Мідь і мідні сплави.
Розроблення національного НД

EN ISO 9606-3:1999, IDT

07.2017

12.2017

ТК 44

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2156.2.1.1-2017

25.160.10

Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварка плавленням. Частина 4. Нікель і сплави з нікелю.
Розроблення національного НД

EN ISO 9606-4:1999, IDT

07.2017

12.2017

ТК 44

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2157.2.1.1-2017

25.160.10

Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварка плавленням. Частина 5. Титан і титанові сплави, цирконій і цирконієві сплави.
Розроблення національного НД

EN ISO 9606-5:2000, IDT

07.2017

12.2017

ТК 44

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 63 Метрологія та вимірювання

1651.2.1.1-2017

91.140.40

Метрологія. Методика повірки. Лічильники газу турбінні.
Розроблення національного НД

 

06.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія",
м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія"

 

 

 

20.00

 

1652.2.1.1-2017

91.140.40

Метрологія. Методика повірки. Лічильники газу роторні.
Розроблення національного НД

 

06.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія",
м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія"

 

 

 

20.00

 

1653.2.1.1-2017

91.140.40

Метрологія. Методика повірки. Лічильники газу побутового призначення.
Розроблення національного НД

 

06.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія",
м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія"

 

 

 

20.00

 

1654.2.1.1-2017

91.140.40

Метрологія. Методика повірки. Лічильники газу ультразвукові.
Розроблення національного НД

 

06.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія",
м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія"

 

 

 

20.00

 

1655.2.1.1-2017

91.140.40

Метрологія. Методика повірки. Лічильники газу з додатковими функціями приведення об'єму газу до стандартних умов.
Розроблення національного НД

 

06.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія",
м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія"

 

 

 

20.00

 

1656.2.1.1-2017

91.140.40

Метрологія. Методика повірки. Коректори до лічильників газу електронних.
Розроблення національного НД

 

06.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія",
м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія"

 

 

 

20.00

 

1657.2.1.1-2017

91.140.40

Метрологія. Методика повірки. Обчислювачі для лічильників газу електронні.
Розроблення національного НД

 

06.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія",
м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія"

 

 

 

20.00

 

1658.2.1.1-2017

91.140.40

Метрологія. Методика повірки. Лічильники газу барабанні.
Розроблення національного НД

 

06.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія",
м. Івано-Франківськ

ДП "Івано-
Франківськстандартметрологія"

 

 

 

20.00

 

1661.2.1.1-2017

17.020;
17.200.10

Метрологія. Методика повірки. Калориметри спалювання бомбові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1662.2.1.1-2017

17.020;
17.200.10;
11.040.55

Метрологія. Методика повірки. Термометри медичні максимальні скляні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1663.2.1.1-2017

17.020;
17.200.10;
11.040.55

Метрологія. Методика повірки. Термометри медичні максимальні цифрові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1664.2.1.1-2017

17.020;
17.200.10;
11.040.55

Метрологія. Методика повірки. Термометри медичні інфрачервоні максимальні цифрові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1665.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Термометри та реєстратори температури цифрові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1666.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Термометри безконтактні цифрові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1667.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Перетворювачі термоелектричні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1668.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Комплект термоперетворювачів опору для вимірювання різниці температури.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1669.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Мілівольтметри пірометричні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1670.2.1.1-2017

17.020;
17.220.20

Метрологія. Методика повірки. Мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні та регулятори температури.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1671.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Термометри електроконтактні від 0° C до 300° C.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1672.2.1.1-2017

17.020;
17.180.30

Метрологія. Методика повірки. Яскравоміри, фотометри фотоелектричні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1673.2.1.1-2017

17.020;
17.180.30

Метрологія. Методика повірки. УФ-радіометри, спектрорадіометри та УФ-спектрометри для вимірювання рівня опромінення в ультрафіолетовій області спектра.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1674.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Термометри манометричні та біметалеві, показувальні, регулювальні та самописні від 0° C до 300° C.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1675.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Термометри напівпровідникові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1676.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Термометри скляні від мінус 80° C до 300° C та вище.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1677.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Термоперетворювачі з уніфікованими вихідними сигналами: від 0° C до 300° C, понад 300° C.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1678.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20

Метрологія. Методика повірки. Термоперетворювачі опору платинові та мідні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1679.2.1.1-2017

17.020;
17.200.20;
17.060

Метрологія. Методика повірки. Прилади багатофункціональні типу Testo, TD, Метран та аналогічні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1680.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1681.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Рейки нівелірні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1682.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Лінійки вимірювальні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1683.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі довжини з механічними, електронними лічильниками.
Розроблення національного НД

 

07.2017

09.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1684.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Світловіддалеміри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1685.2.1.1-2017

17.020;
17.080

Метрологія. Методика повірки. Тарифікатори та системи вимірювання часу розмов міжміських переговорних пунктів.
Розроблення національного НД

 

07.2017

01.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1686.2.1.1-2017

17.020;
17.080

Метрологія. Методика повірки. Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції.
Розроблення національного НД

 

07.2017

01.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1687.2.1.1-2017

17.020;
17.080

Метрологія. Методика повірки. Автоматизована система обліку тривалості телефонних розмов таксофонного комплексу.
Розроблення національного НД

 

07.2017

09.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1688.2.1.1-2017

17.020;
17.060

Метрологія. Методика повірки. Рівнеміри. Методика повірки на первинному еталоні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1689.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Планіметри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1690.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Машини шкіромірні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1691.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Міри площі (контрольний шаблон) для настройки фотоелектронних та шкіромірних машин.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1692.2.1.1-2017

17.020;
17.040.30

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі довжини кабелю.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1693.2.1.1-2017

17.020;
17.100

Метрологія. Методика повірки. Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1694.2.1.1-2017

17.020;
17.100

Метрологія. Методика повірки. Ваги залізничні платформні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1695.2.1.1-2017

17.020;
17.100

Метрологія. Методика повірки. Автоцистерни калібровані для нафтопродуктів.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1696.2.1.1-2017

17.020;
17.100

Метрологія. Методика повірки. Гирі класів точності E, F, M.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1697.2.1.1-2017

17.020;
17.100

Метрологія. Методика повірки. Неавтоматичні зважувальні прилади.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1698.2.1.1-2017

17.020;
17.100

Метрологія. Методика повірки. Ваги лабораторні механічні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1699.2.1.1-2017

17.020;
17.100

Метрологія. Методика повірки. Ваги лабораторні електронні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1701.2.1.1-2017

17.020;
17.120.10

Метрологія. Методика повірки. Лічильники холодної та гарячої води.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1702.2.1.1-2017

17.020;
17.120

Метрологія. Методика повірки. Вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1703.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі електростатичних зарядів.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1704.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Тесламетри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

09.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1705.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі напруженості електромагнітного поля.
Розроблення національного НД

 

07.2017

09.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1706.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Генератори шуму надвисоких частот.
Розроблення національного НД

 

07.2017

09.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1707.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Генератори шуму низьких частот.
Розроблення національного НД

 

07.2017

09.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1708.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Генератори комбіновані.
Розроблення національного НД.

 

07.2017

09.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1709.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Генератори коливальної частоти.
Розроблення національного НД

 

07.2017

09.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1710.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Частотоміри резонансні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1711.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Частотоміри електронно-лічильні до 37,5 ГГц.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1712.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Частотоміри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1713.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Тесламетри в діапазоні від 0,01 Тл до 2 Тл постійного магнітного поля.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1714.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Генератори сигналів складної форми.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1715.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Міри електричного опору багатозначні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1716.2.1.1-2017

17.020;
17.220

Метрологія. Методика повірки. Міри електричного опору однозначні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1717.2.1.1-2017

17.020;
17.180.30

Метрологія. Методика повірки. Радіометри енергетичної освітленості.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

1718.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Ваги безперервної дії.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт"),
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1719.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1720.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Ваги автоматичні для зважування розділених вантажів (вагосортувальні автомати).
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1721.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори глюкози та лактату в крові.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1722.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювальні канали апаратів для гемодіалізу.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1723.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори крові електрохімічні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1724.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Гемоцитометри кондуктометричні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1725.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Коагулометри.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1726.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори медичного призначення гематологічні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1727.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори медичного призначення імуноферментні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1728.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Спектрофотометри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1729.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Фотометри аналітичні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1730.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори медичного призначення біохімічні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1731.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Фотометри, спектрофотометри флуоресцентні та хемілюмінісцентні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1732.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Ареометри скляні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1733.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі білості борошна.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1734.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Раман-спектрометри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1735.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1736.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори спектру послідової дії.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1737.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори параметрів систем мобільного зв'язку.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1738.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори протоколів цифрових потоків.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1739.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори абонентських ліній.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1740.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Кіловольтметри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1741.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Трансформатори напруги.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1742.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Трансформатори струму.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1743.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Сфігмоманометри неінвазивні механічні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1744.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі та монітори артеріального тиску автоматичні і напівавтоматичні цифрові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1745.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається.
Розроблення національного НД

 

10.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1746.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Амперметри, вольтметри, ватметри, варметри постійного та змінного струму аналогові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1747.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі коефіцієнта потужності (фазометри).
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1748.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Індикатори 90-градусного зсуву.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1749.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Мости змінного струму.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1750.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Мости змінного струму високовольтні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1751.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Прилади комбіновані (тестери).
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1752.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Прилади цифрові (електричних величин).
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1753.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Прилади універсальні вимірювальні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1754.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі показників якості електричної енергії.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1755.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Конденсатори високовольтні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1756.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі коефіцієнта трансформації.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1757.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі втрат напруги.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1758.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі тангенса кута діелектричних втрат та електричної ємкості.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1759.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі густини потоку енергії.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1760.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі напруженості електромагнітного поля (на промисловій частоті).
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1761.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Фазометри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1762.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі завад (псофометри).
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1763.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Пристрій для перевірки грозостійкості.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1764.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі часу і частоти.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1765.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот, синхронометри кварцеві.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1766.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Міри одиниць часу і частоти.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1767.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм.
Розроблення національного НД

 

10.2017

09.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1768.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Гігрометри.
Розроблення національного НД

 

10.2017

09.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1769.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Установки повітряно-теплові та вакуумні для вимірювання вологості речовин і матеріалів.
Розроблення національного НД

 

10.2017

09.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1770.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Віброметри та віброперетворювачі.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1771.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Акселерометри ударні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1772.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Газоаналізатори димових газів.
Розроблення національного НД

 

10.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1773.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори парів ртуті у повітрі.
Розроблення національного НД

 

10.2017

09.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1774.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Газосигналізатори стаціонарні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1775.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Генератори сигналів телевізійні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1776.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1777.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Густиноміри газові.
Розроблення національного НД

 

10.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1778.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Датчики навантаження (ваговимірювальні).
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1779.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Дефектоскопи ультразвукові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1780.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Дефектоскопи магнітні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1781.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Дефектоскопи вихрострумові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1782.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Динамометри та датчики силовимірювальні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1783.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Дозатори лабораторні піпеткові та поршневі.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1784.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Еквіваленти мережі.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1785.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Кардіодефібрилятори.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1786.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Електроди скляні для визначення активності іонів водню.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1787.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Електроди іоноселективні для визначення активності іонів у водних розчинах.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1788.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Електроди допоміжні для визначення активності іонів у водних розчинах.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1789.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Електроди для визначення окислювально-відновного потенціалу.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1790.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. рН-метри та іономіри лабораторні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1791.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. рН-метри та іономіри промислові.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1792.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори розчинених газів електрохімічні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1793.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори якості води.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1794.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори вольтамперометричні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1795.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Кондуктометри і аналізатори рідини кондуктометричні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1796.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Титратори автоматичні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1797.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Титратори за методом Карла Фішера.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1798.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Титратори кулонометричні.
Розроблення національного НД

 

10.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1799.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Лічильники електричної енергії індукційні однофазні та трифазні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1800.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Лічильники електричної енергії індукційні трифазні з датчиком імпульсів.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1801.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Лічильники електричної енергії електронні однофазні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1802.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Лічильники електричної енергії електронні трифазні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1803.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Обчислювачі з витратоміром змінного перепаду тиску.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1804.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри та тягонапороміри показуючі та самописні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1805.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Перетворювачі тиску вимірювальні з електричними вихідними сигналами.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1806.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Конденсатори постійної та змінної ємності.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1807.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Міри індуктивності та взаємної індуктивності однозначні та багатозначні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1808.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Міри електричної ємності однозначні та багатозначні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1809.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Монітори пацієнта.
Розроблення національного НД

 

07.2017

09.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1810.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Нівеліри оптико-механічні та електронні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1811.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Нівеліри лазерні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1812.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Нівеліри лазерні ротаційні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1813.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Колонки мастилороздавальні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1814.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Колонки паливороздавальні для рідкого палива.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1815.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Колонки паливороздавальні для скрапленого газу.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1816.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Колонки паливороздавальні для стисненого газу.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1817.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вимірювач швидкості руху потягів в метрополітені.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1818.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Пристрої управління ескалатором в метрополітені.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1819.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Цифрові трифазні вимірювальні прилади для мереж низької напруги.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1820.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Прилад захисту управління, діагностики електронних привідних електродвигунів.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1821.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Пульсоксиметри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1822.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Пурки робочі.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1823.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Реографи.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1824.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Рефрактометри очні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1825.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Офтальмометри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1826.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Рефрактометри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1827.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Рівнеміри. Методика повірки на рівнеметричній установці.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1828.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Рівнеміри. Методика повірки на місці експлуатації.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1829.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Рівнеміри. Методика повірки імітаційним методом.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1830.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вольтметри діодні компенсаційні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1831.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Вольтметри електронні селективні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1832.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Система вимірювання тривалості телефонних розмов автоматизованих телефонних станцій фіксованого зв'язку.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1833.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1834.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку (включаючи IN-платформу).
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1835.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації.
Розроблення національного НД

 

10.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1836.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Системи вимірювання швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1837.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Амперметри безпосереднього включення та кліщі електровимірювальні змінного струму більше 25 А.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1838.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Кліщі багатофункціональні цифрові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

06.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1839.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Таксометри електронні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1840.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Тахеометри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1841.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Теодоліти оптико-механічні та електронні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1842.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Теплолічильники складені.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1843.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Теплообчислювачі з витратомірами змінного перепаду тиску.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1844.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Теплообчислювачі з перетворювачами витрати рідини.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1845.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Теплолічильники єдині.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1846.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Прилади діагностичні ультразвукові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1847.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Прилади діагностичні допплерівські ультразвукові.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1848.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Прилади ультразвукові офтальмологічні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1849.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Монітори фетальні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1850.2.1.1-2017

17.020

Метрологія. Методика повірки. Хроматографи газові.
Розроблення національного НД

 

10.2017

03.2018

ТК 63

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

ДП "Укрметртестстандарт",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

1851.2.1.1-2017

17.020;
13.140;
17.140.50

Метрологія. Методика повірки. Аудіометри чистого тону.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП НДІ "Система",
м. Львів

ДП НДІ "Система",
м. Львів

 

 

 

20.00

 

1852.2.1.1-2017

17.020;
17.140.50

Метрологія. Методика повірки. Шумоміри.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП НДІ "Система",
м. Львів

ДП НДІ "Система",
м. Львів

 

 

 

20.00

 

1853.2.1.1-2017

17.020;
17.140.50

Метрологія. Методика повірки. Калібратори акустичні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП НДІ "Система",
м. Львів

ДП НДІ "Система",
м. Львів

 

 

 

20.00

 

1854.2.1.1-2017

17.020;
17.140.50;
33.160.50

Метрологія. Методика повірки. Мікрофони вимірювальні звукового тиску.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП НДІ "Система",
м. Львів

ДП НДІ "Система",
м. Львів

 

 

 

20.00

 

1855.2.1.1-2017

17.020;
13.140;
17.140.50

Метрологія. Методика повірки. Дозиметри шуму.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП НДІ "Система",
м. Львів

ДП НДІ "Система",
м. Львів

 

 

 

20.00

 

1856.2.1.1-2017

17.020;
17.220.20

Метрологія. Методика повірки. Підсилювачі вимірювальні.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 63

ДП НДІ "Система",
м. Львів

ДП НДІ "Система",
м. Львів

 

 

 

20.00

 

1857.2.1.1-2017

17.020;
17.220.20

Метрологія. Методика повірки. Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2018

ТК 63

ДП НДІ "Система",
м. Львів

ДП НДІ "Система",
м. Львів

 

 

 

20.00

 

ТК 68 Надійність техніки

2255.2.1.1-2017

13.120.01

Надійність техніки. Розрахунок обсягу запасних частин в комплекти ЗІП.
Розроблення національного НД

 

08.2018

12.2018

ТК 68

Інститут проблем математичних машин і систем,
м. Київ

Інститут проблем математичних машин і систем,
м. Київ

 

 

 

20.00

 

2256.2.1.1-2017

13.120.01

Надійність техніки. Розрахунок надійності типових деталей машин.
Розроблення національного НД

 

08.2018

12.2018

ТК 68

Інститут проблем математичних машин і систем,
м. Київ

Інститут проблем математичних машин і систем,
м. Київ

 

 

 

20.00

 

ТК 77 Медична техніка

2136.2.1.1-2017

11.040.01;
33.100.10;
33.100.20

Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 60601-1-2:2015

EN 60601-1-2:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 77

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2137.2.1.1-2017

11.040.60

Вироби медичні електричні. Частина 2-36. Додаткові вимоги до безпеки устаткування для проведення екстракорпорального каменедробіння.
Розроблення національного НД

EN 60601-2-36:1997, IDT

07.2017

12.2017

ТК 77

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2138.2.1.1-2017

11.040.55

Вироби медичні електричні. Частина 2-47. Додаткові вимоги до безпеки, включаючи вимоги до основних характеристик, амбулаторних електрокардіографічних систем.
Розроблення національного НД

EN 60601-2-47:2001, IDT

07.2017

12.2017

ТК 77

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 82 Охорона довкілля

2111.2.1.1-2017

13.030.40

Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків.
Розроблення національного стандарту зі скасуванням в Україні ГОСТ 17.2.4.08-90

 

08.2017

12.2017

ТК 82

Науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" (УКРНДІЕП),
м. Харків

Міністерство екології та природних ресурсів України

Прикладні наукові, науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів,
КПКВК 2401040

 

 

20.00

 

2112.2.1.1-2017

13.030.40

Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбору проб газопилових потоків.
Розроблення національного стандарту

 

08.2017

12.2017

ТК 82

УКРНДІЕП,
м. Харків

Міністерство екології та природних ресурсів України

Прикладні наукові, науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів,
КПКВК 2401040

 

 

20.00

 

ТК 122 Аналіз газів, рідких та твердих речовин

1472.2.1.1-2017

03.160;
71.040.40

Пристрої неодноразового використання для визначання вмісту алкоголю у видихуваному повітрі. Вимоги та методи випробовування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 15964:2014 (прийнятого методом підтвердження)

EN 15964:2011, IDT

07.2017

03.2018

ТК 122

ТОВ "АТЗТ "Компанія "Сатурн Дейта Інтернешенл",
м. Київ

ТОВ "АТЗТ "Компанія "Сатурн Дейта Інтернешенл"

 

 

 

20.00

 

ТК 128 Каучуки, гуми та гумові вироби

2116.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Захист тепло- і вогнестійкий. Метод випробування. Оцінка матеріалів і комбінацій матеріалів, що піддаються дії теплового випромінювання джерела.
Розроблення національного НД

EN ISO 6942:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 128

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2117.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг для захисту від тепла і полум'я. Визначення теплопередачі при дії полум'я.
Розроблення національного НД

EN ISO 9151:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 128

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2118.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Оцінка стійкості матеріалів до виплеску розплавленого металу.
Розроблення національного НД

EN ISO 9185:2007, IDT

07.2017

12.2017

ТК 128

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2119.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Тепло- і вогнезахисний одяг. Мінімальні вимоги до експлуатаційних характеристик.
Розроблення національного НД

EN ISO 11612:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 128

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2120.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг тепло- і вогнезахисний. Визначення контактної теплопередачі через захисний одяг або складові її матеріали. Частина 1. Контактна теплопередача від нагрівального циліндра.
Розроблення національного НД

EN ISO 12127-1:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 128

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2121.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг тепло- і вогнезахисний. Визначення контактної теплопередачі через захисний одяг або складові її матеріали. Частина 2. Метод випробування з використанням контактної теплопередачі від краплинних циліндрів невеликого діаметру.
Розроблення національного НД

EN ISO 12127-2:2007, IDT

07.2017

12.2017

ТК 128

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2122.2.1.1-2017

13.340.10

Щитки запобіжні для захисту мотоциклістів від каменя і уламків при внедорожном русі. Вимоги і методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 14021:2003, IDT

07.2017

12.2017

ТК 128

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 135 Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих

2020.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, марковання.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 137-2002

EN 137:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2021.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 149:2003

EN 149:2001+A1:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2022.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 166-2001

EN 166:2001, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2023.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробувань оптичні.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 167-2001

EN 167:2001, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2024.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту очей. Методи випробувань не оптичні.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 168-2001

EN 168:2001, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2025.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри при виконанні зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 169-2001

EN 169:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2026.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 170-2001

EN 170:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2027.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від інфрачервоного випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 171-2001

EN 171:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2028.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Автономні регенерувальні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 250:2004

EN 250:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2029.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ENV 342-2001

EN 342:2004, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2030.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду.
Розроблення поправки до ДСТУ ENV 342

EN 342:2004/AC:2008, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2031.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Захист від дощу.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ ENV 343-2001

EN 343:2003+A1:2007, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2032.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Захист від дощу.
Розроблення поправки до ДСТУ ENV 343

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2033.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 1. Шумозахисні навушники.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 352-1:2002

EN 352-1:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2034.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 2. Шумозахисні вкладки.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 352-2:2002

EN 352-2:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2035.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 3. Шумозахисні навушники, приєднані до промислової захисної каски.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 352-3:2002

EN 352-3:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2036.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Частина 1. Пристрої зупинення падіння спрямованого типу на твердій лінії кріплення.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 353-1:2006

EN 353-1:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2037.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Сполучні стропи
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 354:2001

EN 354:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2038.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Поглиначі енергії.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 355:2001

EN 355:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2039.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для функції утримування та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 358:2001

EN 358:1999, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2040.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 361-2001

EN 361:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2041.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 362-2001

EN 362:2004, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2042.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 363:2006

EN 363:2008, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2043.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і маркування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 365-2001

EN 365:2004, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2044.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції із застосування і маркування.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 365

EN 365:2004/AC:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2045.2.1.1-2017

01.040.13;
13.340.40

Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 374-1:2005

EN ISO 374-1:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2046.2.1.1-2017

01.040.13;
13.340.40

Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 5. Термінологія і експлуатаційні вимоги до ризиків від мікроорганізмів.
Розроблення національного НД

EN ISO 374-5:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2047.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту очей. Автоматичні зварювальні фільтри.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 379:2005

EN 379:2003+A1:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2048.2.1.1-2017

13.340.40

Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. Загальні технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 388:2005

EN 388:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2049.2.1.1-2017

13.340.20

Каски захисні промислові.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 397-2001

EN 397:2012+A1:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2050.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні дихальні апарати з відкритим дихальним контуром, маскою або мундштучним пристроєм. Вимоги, випробування, маркування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 402:2004

EN 402:2003, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2051.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Фільтрувальні пристрої з капюшоном для саморятування під час пожежі. Вимоги, випробування, маркування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 403:2003

EN 403:2004, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2052.2.1.1-2017

13.340.40

Захисні рукавички. Загальні вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 420-2001

EN 420:2003+A1:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2053.2.1.1-2017

13.340.40

Засоби індивідуального захисту рук. Рукавиці для захисту від іонізованого випромінювання та радіоактивних речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 421-2001

EN 421:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2054.2.1.1-2017

13.340.40

Рукавички для захисту від знижених температур. Загальні технічні вимоги та методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 511:2005

EN 511:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2055.2.1.1-2017

13.340.10

Стійкість проти стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 530:2003

EN 530:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2056.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 795:2006

EN 795:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2057.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 812:2005

EN 812:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2058.2.1.1-2017

13.340.60

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для роботи сидячи.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 813:2006

EN 813:2008, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2059.2.1.1-2017

13.340.10

Костюми ізолівні для захисту від рідинних і газуватих хімікатів, включно рідинні аерозолі і тверді частки. Частина 1. Технічні вимоги до вентильованих і невентильованих ізолівних "газонепроникних" (Тип 1) і спеціальних "газопроникних" (Тип 2) костюмів.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 943-1:2005

EN 943-1:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2060.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 960:2005

EN 960:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2061.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стисненим повітрям і капюшоном (рятувальні апарати зі стисненим повітрям і капюшоном). Вимоги, випробування, маркування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1146:2003

EN 1146:2005, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2062.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 1. Питомий поверхневий опір (методи випробування та вимоги).
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1149-1:2003

EN 1149-1:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2063.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг для захисту мотоциклістів від механічних ударів. Частина 1. Вимоги до засобів захисту від ударів та методи їх випробовування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1621-1:2006

EN 1621-1:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2064.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний від механічного ушкодження для мотоциклістів. Частина 2. Засоби для захисту спини мотоциклістів. Вимоги та методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1621-2:2010

EN 1621-2:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2065.2.1.1-2017

13.340.20

Засоби індивідуального захисту очей та обличчя від механічних ушкоджень та/або тепла сітчасті для промислового та непромислового використання.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1731-2001

EN 1731:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2066.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Напівмаски без клапанів вдиху та з віддільними фільтрами для захисту від газів або газів та аерозолів, або тільки від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1827-2001

EN 1827:1999+A1:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2067.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначення опору матеріалів проникненню рідин.
Розроблення національного НД

EN ISO 6530:2005, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2068.2.1.1-2017

17.160

Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінки властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню руки.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 10819-2001

EN ISO 10819:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2069.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12021:2004

EN 12021:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2070.2.1.1-2017

13.340.20

Захист очей і особи. Сонцезахисні окуляри і відповідна очкова оптика. Частина 2. Фільтри для безпосереднього спостереження за сонцем.
Розроблення національного НД

EN ISO 12312-2:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2071.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу, що надає обмежений захист від рідких хімікатів (спорядження, тип 6 та РВ (6).
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 13034:2007

EN 13034:2005+A1:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2072.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Захисні жакети, засоби захисту тулуба і плечей для вершників. Вимоги та методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 13158:2006

EN 13158:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2073.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 7. Визначення коефіцієнта проникання протиаерозольного фільтра.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 13274-7:2005

EN 13274-7:2008, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2074.2.1.1-2017

13.340.50

Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування опору ковзанню.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 13287:2009

EN ISO 13287:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2075.2.1.1-2017

13.340.40

Рукавички захисні для мотоциклістів. Вимоги і методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 13594:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2076.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Механічні властивості. Метод випробування для визначення опору пробиттю і динамічному розриву.
Розроблення національного НД

EN ISO 13995:2000, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2077.2.1.1-2017

13.340.30

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14387:2006

EN 14387:2004+A1:2008, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2078.2.1.1-2017

13.340.99

Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи у позі напівсидячи з опиранням на коліно.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14404:2007

EN 14404:2004+A1:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2079.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу з непроникними до рідин (тип 3) або непроникними до бризок (тип 4) з'єднаннями та до виробів, що забезпечують захист окремих частин тіла (тип PB (3) та PB (4)).
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 14605:2007 та ДСТУ EN 466:2001

EN 14605:2005+A1:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2080.2.1.1-2017

13.340.10

Гідрокостюми. Частина 1. Страхувальні гідрокостюми. Технічні вимоги та вимоги безпеки.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 15027-1:2007

EN ISO 15027-1:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2081.2.1.1-2017

13.340.10

Гідрокостюми. Частина 2. Рятувальні гідрокостюми. Технічні вимоги та вимоги безпеки.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 15027-2:2007

EN ISO 15027-2:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2082.2.1.1-2017

13.340.10

Гідрокостюми. Частина 3. Методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 15027-3:2007

EN ISO 15027-3:2012, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2083.2.1.1-2017

13.340.50

Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 20346:2010

EN ISO 20346:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2102.2.1.1-2017

71.100.30

Вибухові речовини для цивільного застосування. Палива та ракетні палива. Частина 1. Вимоги.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 13938-1

EN 13938-1:2004/AC:2006, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

2014/28/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2123.2.1.1-2017

13.260;
13.340.10

Робота під напругою. Струмопровідний одяг для використання за номінальної напруги до 800 кВ за змінного струму та ± 600 кВ за постійного струму.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC 60895:2008

EN 60895:2003, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2124.2.1.1-2017

13.260;
13.340.40

Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC 60903:2008

EN 60903:2003, IDT

07.2017

12.2017

ТК 135

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 143 Засоби захисту від злочинів, послуги з охорони та безпеки

1888.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 5-1. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

IEC 60839-5-1:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1889.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 5-2. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Вимоги до трансивера підохоронного приміщення (ТПП).
Розроблення національного НД

IEC 60839-5-2:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1890.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 5-3. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Вимоги до трансивера центру приймання тривожних сповіщень (ТЦПТС).
Розроблення національного НД

IEC 60839-5-3:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1891.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників.
Розроблення національного НД

IEC 60839-11-1:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1892.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування.
Розроблення національного НД

IEC 60839-11-2:2014, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1893.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-31. Електронні системи контролювання доступу. Основний протокол сумісності на основі веб-сервісів.
Розроблення національного НД

IEC 60839-11-31:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1894.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-32. Електронні системи контролювання доступу. Моніторинг контролювання доступу на основі веб-сервісів.
Розроблення національного НД

IEC 60839-11-32:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1895.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Частина 1. Методи випробування щодо несприйнятливості чинникам зовнішнього середовища.
Розроблення національного НД

IEC 62599-1:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1896.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Вимоги до несприйнятливості складників систем пожежної та охоронної сигналізації.
Розроблення національного НД

IEC 62599-2:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1897.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

IEC 62642-1:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1898.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Сповіщувачі вторгнення. Пасивні інфрачервоні сповіщувачі.
Розроблення національного НД

IEC 62642-2-2:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1899.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-3. Сповіщувачі вторгнення. Мікрохвильові сповіщувачі.
Розроблення національного НД

IEC 62642-2-3:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1900.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-4. Сповіщувачі вторгнення. Комбіновані інфрачервоні та мікрохвильові сповіщувачі.
Розроблення національного НД

IEC 62642-2-4:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1901.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-5. Сповіщувачі вторгнення. Комбіновані інфрачервоні та ультразвукові сповіщувачі.
Розроблення національного НД

IEC 62642-2-5:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1902.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-6. Сповіщувачі вторгнення. Магнітні контактні сповіщувачі.
Розроблення національного НД

IEC 62642-2-6:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1903.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-71. Сповіщувачі вторгнення. Акустичні сповіщувачі розбиття скла.
Розроблення національного НД

IEC 62642-2-71:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1904.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-72. Сповіщувачі вторгнення. Пасивні сповіщувачі розбиття скла.
Розроблення національного НД

IEC 62642-2-72:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1905.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-73. Сповіщувачі вторгнення. Активні сповіщувачі розбиття скла.
Розроблення національного НД

IEC 62642-2-73:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1906.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні.
Розроблення національного НД

IEC 62642-3:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1907.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 4. Пристрої оповіщення.
Розроблення національного НД

IEC 62642-4:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1908.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 5-3. Вимоги до взаємозв'язків устатковання з використанням радіочастотних технологій.
Розроблення національного НД

IEC 62642-5-3:2010, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1909.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 6. Джерела електроживлення.
Розроблення національного НД

IEC 62642-6:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1910.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 7. Правила застосування.
Розроблення національного НД

IEC TS 62642-7:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1911.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої / системи туману.
Розроблення національного НД

IEC 62642-8:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1912.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

IEC 62676-1-1:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1913.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-2. Вимоги до систем. Експлуатаційні вимоги до передавання відео.
Розроблення національного НД

IEC 62676-1-2:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1914.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 2-1. Протоколи передавання відео. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

IEC 62676-2-1:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1915.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 2-2. Протоколи передавання відео. Реалізація IP сумісності на основі HTTP і REST послуг.
Розроблення національного НД

IEC 62676-2-2:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1916.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 2-3. Протоколи передавання відео. Реалізація IP сумісності на основі Web послуг.
Розроблення національного НД

IEC 62676-2-3:2013, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1917.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 3. Аналогові та цифрові відео інтерфейси.
Розроблення національного НД

IEC 62676-3:2013, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1918.2.1.1-2017

13.320

Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 4. Правила застосування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 50132-7:2014 (прийнятого методом підтвердження)

IEC 62676-4:2014, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1919.2.1.1-2017

13.320

Системи внутрішнього зв'язку будівлі. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

IEC 62820-1-1:2016, IDT

06.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1920.2.1.1-2017

13.320

Системи внутрішнього зв'язку будівлі. Частина 1-2. Вимоги до систем. Системи внутрішнього зв'язку будівлі з використанням інтернет протоколу.
Розроблення національного НД

IEC 62820-1-2:2017, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1921.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Суспільні системи сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем.
Розроблення національного НД

IEC 62851-1:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1922.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Суспільні системи сигналізації. Частина 2. Тригер пристрої.
Розроблення національного НД

IEC 62851-2:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

1923.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Суспільні системи сигналізації. Частина 3. Локальний пристрій та контролер.
Розроблення національного НД

IEC 62851-3:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2084.2.1.1-2017

13.320

Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Суспільні системи сигналізації. Частина 5. Взаємозв'язок і комунікації.
Розроблення національного НД

IEC 62851-5:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2085.2.1.1-2017

01.040.03;
01.040.13;
03.080.20;
13.310

Постачальники послуг з охорони та безпеки. Термінологія.
Розроблення національного НД

EN 15602:2008, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2086.2.1.1-2017

03.080.20;
13.310

Послуги з охорони та безпеки в авіації та аеропорті.
Розроблення національного НД

EN 16082:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2087.2.1.1-2017

03.080.20;
03.220.40;
13.310

Послуги з охорони та безпеки на морському транспорті та в порту.
Розроблення національного НД

EN 16747:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2088.2.1.1-2017

13.310

Настанова з оцінки встановлених систем безпеки на основі аспектів STEFi.
Розроблення національного НД

CWA 17147:2017, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2089.2.1.1-2017

81.040.20

Скло в будівництві. Випробування маятником. Метод випробування на удар і класифікація для плоского скла.
Розроблення національного НД

EN 12600:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 143

Департамент поліції охорони Національної поліції України,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 146 Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості

2285.2.1.1-2017

75,040;
75.080

Нафта товарна. Загальні технічні умови.
Розроблення національного НД

 

08.2017

12.2017

ТК 146

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ

ПАТ "Укртранснафта",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

2300.2.1.1-2017

75.200

Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 4616:2006

 

09.2017

06.2018

ТК 146

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ

ТОВ "БРЕНД-ГРУП",
м. Луцьк

 

 

 

20.00

 

ТК 149 Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними

2259.2.1.1-2017

07.100.30

Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 8397:2015

 

08.2017

12.2017

ТК 149

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ),
м. Київ

ТОВ "АНКАР-АГРО"

 

 

 

20.00

 

ТК 152 Продукція кондитерська та харчоконцентратна

2092.2.1.1-2017

67.050

Концентрати харчові. Методи визначання вологи.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 8004:2015

 

09.2017

01.2018

ТК 152

Асоціація "Укркондпром",
м. Київ

Асоціація "Укркондпром"

 

 

 

20.00

 

ТК 155 Радіотехнології

2103.2.1.1-2017

17.220.20

Метрологія. Методика повірки аналізаторів телекомунікаційних мереж типу Emutel Hfrmone.
Розроблення національного НД

 

08.2017

11.2017

ТК 155

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

2104.2.1.1-2017

17.220.20

Метрологія. Методика повірки комплектів обладнання для вимірювання рівнів побічних випромінювань базових станцій стандарту CDMA-800.
Розроблення національного НД

 

08.2017

11.2017

ТК 155

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

2254.2.1.1-2017

17.020;
17.220.20

Метрологія. Методика повірки. Аналізатори спектру радіочастот.
Розроблення національного НД

 

08.2017

11.2017

ТК 155

ННЦ "Інститут метрології",
м. Харків

ННЦ "Інститут метрології"

 

 

 

20.00

 

ТК 162 Керування енергетичними системами та пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії

1965.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 1. Вступ і огляд.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC/TR 61850-1:2013

IEC TR 61850-1:2013, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

 

1966.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 3. Загальні технічні вимоги.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ IEC 61850-3:2013

EN 61850-3:2014, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

 

1967.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-4. Перехід від об'єктної моделі COSEM (IEC 62056) до моделі даних IEC 61850.
Розроблення національного НД

IEC TS 61850-80-4:2016, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

 

1968.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 9-3. Профіль точного протоколу часу для автоматизації електроенергетичних підприємств.
Розроблення національного НД

IEC/IEEE 61850-9-3:2016, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

 

1969.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-7. Протоколи передавання. Розширення безпеки для протоколів IEC 60870-5-101 та IEC 60870-5-104 (з використанням стандарту IEC 62351).
Розроблення національного НД

IEC TS 60870-5-7:2013, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1970.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-1. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Контекст прикладних програм та організація стандартів.
Розроблення національного НД

IEC TR 60870-6-1:1995, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1971.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-2. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Використання базових стандартів (рівні OSI 1-4).
Розроблення національного НД

EN 60870-6-2:1995, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1972.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-501. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Визначення сервісу.
Розроблення національного НД

EN 60870-6-501:1996, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1973.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-502. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Визначення протоколу.
Розроблення національного НД

EN 60870-6-502:1996, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1974.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-602. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. TASE.1. Договори користувача.
Розроблення національного НД

IEC TS 60870-6-504:1998, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1975.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-601. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Функціональний профіль для забезпечення сервісу передавання в кінцевих системах, що під'єднані за допомогою постійного доступу до мережі з комутацією пакетів даних.
Розроблення національного НД

EN 60870-6-601:1995, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1976.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-701. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Функціональний профіль для забезпечення сервісу TASE.1 в кінцевих системах.
Розроблення національного НД

EN 60870-6-701:1998, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1977.2.1.1-2017

33.200

Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-702. Протоколи телекерування сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Функціональний профіль для забезпечення сервісу TASE.2 в кінцевих системах.
Розроблення національного НД

EN 60870-6-702:2014, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1978.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-3. Відображення у веб протоколи. Вимоги та технічні рішення.
Розроблення національного НД

IEC TR 61850-80-3:2015, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1979.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-2. Використання протоколу IEC 61850 для комунікацій між підстанціями та центрами керування.
Розроблення національного НД

IEC TR 61850-90-2:2016, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1980.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-8. Об'єктна модель для E-mobility.
Розроблення національного НД

IEC TR 61850-90-8:2016, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1981.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-3. Використання протоколу IEC 61850 для моніторингу стану, діагностики та аналізу.
Розроблення національного НД

IEC TR 61850-90-3:2016, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1982.2.1.1-2017

33.200

Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-12. Настанови щодо розроблення глобальної мережі (WAN).
Розроблення національного НД

IEC TR 61850-90-12:2015, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1983.2.1.1-2017

33.200

Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Частина 14. Гармонізація MultiSpeak із загальною інформаційною моделлю (СІМ).
Розроблення національного НД

IEC TS 61968-14:2015, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

1984.2.1.1-2017

33.200

Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Частина 451-6. Публікація інформації на ринку, контекстні та збірні моделі для ринку Європейської моделі.
Розроблення національного НД

EN 62325-451-6:2016, IDT

07.2017

04.2018

ТК 162

ТОВ "Укренергоналадка",
м. Київ

ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

20.00

прийняття методом "Передрук"

ТК 165 Безпека та життєздатність міст і громад, інтелектуальні міські інфраструктури, автоматизовані системи управління будівлями

2198.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 1. Теплове навантаження, Модуль M3-3.
Розроблення національного НД

EN 12831-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2199.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 12831-1, Модуль M3-3.
Розроблення національного НД

CEN/TR 12831-2:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2200.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.65

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 3. Теплове навантаження систем гарячого водопостачання та характеристика потреб, Модулі M8-2, M8-3.
Розроблення національного НД

EN 12831-3:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2201.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10;
91.140.65

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 4. Пояснення та обгрунтування EN 12831-3, Модулі M8-2, M8-3.
Розроблення національного НД

CEN/TR 12831-4:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2202.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні вимоги та відображення енергоефективності, Модулі M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ Б EN 15316-1:2011

EN 15316-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2203.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2. Тепловіддача та холодовіддача (опалення та охолодження), Модулі M3-5, M4-5.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 та ДСТУ Б EN 15316-2-3:2011

EN 15316-2:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2204.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.30;
91.140.65

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження), Модулі M3-6, M4-6, M8-6.
Розроблення національного НД

EN 15316-3:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2205.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-2. Системи генерування тепла, системи теплових насосів, Модулі M3-8-2, M8-8-2.
Розроблення національного НД

EN 15316-4-2:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2206.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-4. Системи генерування тепла, убудовано-інтегровані когенераційні системи, Модулі M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4.
Розроблення національного НД

EN 15316-4-4:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2207.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-5. Централізоване опалення та охолодження, Модулі M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5.
Розроблення національного НД

EN 15316-4-5:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2208.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-8. Системи генерування тепла, системи нагрівання повітря, стельові променеві системи опалення, включаючи печі (локальні), Модуль M3-8-8.
Розроблення національного НД

EN 15316-4-8:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2209.2.1.1-2017

27.180;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-10. Вітроелектричні системи генерування, Модуль M11-8-7.
Розроблення національного НД

EN 15316-4-10:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2210.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.65

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 5. Акумуляційні системи для опалення та гарячого водопостачання (за виключенням охолодження), Модулі M3-8-1, M8-8-1.
Розроблення національного НД

EN 15316-5:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2211.2.1.1-2017

27.160;
91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-1. Пояснення та обгрунтування EN 15316-1, Модулі M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2212.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-2. Пояснення та обгрунтування EN 15316-2, Модулі M3-5, M4-5.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-2:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2213.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10;
91.140.30;
91.140.65

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-3. Пояснення та обгрунтування EN 15316-3, Модулі M3-6, M4-6, M8-6.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-3:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2214.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10;
91.140.65

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-4. Пояснення та обґрунтування EN 15316-4-1, Модулі M3-8-1, M8-8-1.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-4:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2215.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-5. Пояснення та обгрунтування EN 15316-4-2, Модуль M3-8.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-5:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2216.2.1.1-2017

27.160;
91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-6. Пояснення та обгрунтування EN 15316-4-3, Модулі M3-8-3, M8-8-3.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-6:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2217.2.1.1-2017

27.160;
91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-7. Пояснення та обгрунтування EN 15316-4-4, Модулі M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-7:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2218.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-8. Пояснення та обґрунтування EN 15316-4-5 (Централізоване опалення та охолодження), Модулі M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-8:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2219.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10;
91.140.65

Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-10. Пояснення та обгрунтування EN 15316-5, Модулі M3-7, M8-7.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15316-6-10:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2220.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 1. Інспектування котлів, систем опалення та гарячого водопостачання, Модулі M3-11, M8-11.
Розроблення національного НД

EN 15378-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2221.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 15378-1, Модулі M3-11 і M8-11.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15378-2:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2222.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 3. Вимірювана енергетична ефективність, Модулі M3-10, M8-10.
Розроблення національного НД

EN 15378-3:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2223.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 4. Пояснення та обгрунтування EN 15378-3, Модулі M3-10, M8-10.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15378-4:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2224.2.1.1-2017

91.140.10

Енергоефективність будівель. Процедура економічної оцінювання енергетичних систем будівлі. Частина 1. Процедури розрахунку, Модуль M1-14.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ Б EN 15459:2014

EN 15459-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2225.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.10

Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання для енергетичних систем будівель. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 15459-1, Модуль M1-14.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15459-2:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2226.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30
 

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 4. Роз'яснення вимог EN 16798-3. Громадські будівлі. Вимоги до ефективності систем вентиляції та кондиціонування повітря приміщення (Модулі M5-1, M5-4).
Розроблення національного НД

CEN/TR 16798-4:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2227.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 5-1. Методи розрахунку потреби в енергії для систем вентиляції та кондиціонування повітря (Модулі M5-6, M5-8, M 6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 1. Розподілення та генерування.
Розроблення національного НД

EN 16798-5-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2228.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 6. Роз'яснення вимог EN 16798-5-1 та EN 16798-5-2. Методи розрахунку потреби в енергії для систем вентиляції та кондиціонування повітря (Модулі M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8).
Розроблення національного НД

CEN/TR 16798-6:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2229.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 8. Роз'яснення вимог EN 16798-5-7. Методи розрахунку потреби витрати повітря у будівлях з урахуванням інфільтрації (Модуль M5-5).
Розроблення національного НД

CEN/TR 16798-8:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2230.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 9. Методи розрахунку потреби в енергії систем охолодження (Модулі M4-1, M4-4, M4-9). Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

EN 16798-9:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2231.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 10. Роз'яснення вимог EN 16798-9. Метод розрахунку потреби в енергії систем охолодження (Модулі M4-1,M4-4, M4-9). Загальні вимоги.
Розроблення національного НД

CEN/TR 16798-10:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2232.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 13. Розрахунок систем охолодження (Модуль M4-8). Генерування.
Розроблення національного НД

EN 16798-13:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2233.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 14. Роз'яснення вимог EN 16798-13. Розрахунок систем охолодження (Модуль M4-8). Генерування.
Розроблення національного НД

CEN/TR 16798-14:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2234.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 15. Розрахунок систем охолодження (Модуль M4-7). Акумулювання.
Розроблення національного НД

EN 16798-15:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2235.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 18. Роз'яснення вимог EN 16798-17. Настанова з інспектування систем вентиляції та кондиціонування повітря (Модулі M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).
Розроблення національного НД

CEN/TR 16798-16:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2236.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 17. Настанова з інспектування систем вентиляції та кондиціонування повітря (Модулі M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).
Розроблення національного НД

EN 16798-17:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2237.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.30

Енергоефективність будівель. Вентиляція будівель. Частина 18. Роз'яснення вимог EN 16798-17. Настанова з інспектування систем вентиляції та кондиціонування повітря (Модулі M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).
Розроблення національного НД

CEN/TR 16798-18:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2238.2.1.1-2017

91.140.10

Системи опалення будівель. Монтування та введення в експлуатацію систем опалення на водній основі.
Розроблення національного НД

EN 14336:2004, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2239.2.1.1-2017

91.140.10;
97.100.10

Системи опалення будівель. Проектування та монтування електричних систем опалення приміщення прямої дії.
Розроблення національного НД

EN 14337:2005, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2240.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.30

Проектування будівель. Проектування, визначення габаритних розмірів, монтування та регулювання вбудованих систем опалення та охолодження. Частина 1. Визначення, умовні позначення та критерії комфорту.
Розроблення національного НД

EN ISO 11855-1:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2241.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.30

Проектування будівель. Проектування, визначення габаритних розмірів, монтування та регулювання вбудованих систем опалення та охолодження. Частина 2. Визначення проектної потужності опалення та охолодження.
Розроблення національного НД

EN ISO 11855-2:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2242.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.30

Проектування будівель. Проектування, визначення габаритних розмірів, монтування та регулювання вбудованих систем опалення та охолодження. Частина 3. Проектування та визначення габаритних розмірів.
Розроблення національного НД

EN ISO 11855-3:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2243.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.30

Проектування будівель. Проектування, визначення габаритних розмірів, монтування та регулювання вбудованих систем опалення та охолодження. Частина 4. Визначення габаритних розмірів та розрахунок динамічного тепло- та холодонавантаження термоактивних систем будівель (ТАСБ).
Розроблення національного НД

EN ISO 11855-4:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2244.2.1.1-2017

91.140.10;
91.140.30

Проектування будівель. Проектування, визначення габаритних розмірів, монтування та регулювання вбудованих систем опалення та охолодження. Частина 5. Монтування.
Розроблення національного НД

EN ISO 11855-5:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2245.2.1.1-2017

91.140.10

Теплолічильники. Рекомендації щодо циркуляційної води промислових та централізованих теплових мережах та їх експлуатації.
Розроблення національного НД

CEN/TR 16911:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2246.2.1.1-2017

17.200.10

Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1434-1:2014

EN 1434-1:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2247.2.1.1-2017

17.200.10

Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1434-2:2014

EN 1434-2:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2248.2.1.1-2017

17.200.10

Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1434-3:2005

EN 1434-3:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2249.2.1.1-2017

17.200.10

Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1434-4:2014

EN 1434-4:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2250.2.1.1-2017

17.200.10

Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1434-5:2014

EN 1434-5:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2251.2.1.1-2017

17.200.10

Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації та технічне обслуговування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1434-6:2014

EN 1434-6:2015, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2252.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.99;
91.160.01

Енергоефективність будівель. Енергетичні вимоги для освітлення. Частина 1. Технічні характеристики, Модуль M9.
Розроблення національного НД

EN 15193-1:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2253.2.1.1-2017

91.120.10;
91.140.99;
91.160.01

Енергоефективність будівель. Енергетичні вимоги для освітлення. Частина 2. Пояснення та обґрунтування EN 15193-1, Модуль M9.
Розроблення національного НД

CEN/TR 15193-2:2017, IDT

08.2017

12.2017

ТК 165

ВГО "Українська Федерація Індустрії Безпеки",
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 166 Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro

2125.2.1.1-2017

11.080.01

Стерилізація медичних виробів. Вимоги до медичних виробів з позначенням "СТЕРИЛЬНІ". Частина 2. Вимоги до медичних виробів, що підлягають асептичному обробленню.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 556-2:2014

EN 556-2:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

90/385/EEC;
93/42/EEC;
98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2126.2.1.1-2017

11.100.20

Біологічне оцінювання медичних виробів. Частина 3. Випробовування на генотоксичність, канцерогенність і репродуктивну токсичність.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 10993-3:2015 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 10993-3:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

90/385/EEC
93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2127.2.1.1-2017

11.080.01

Стерилізація виробів медичного призначення. Радіаційна стерилізація. Частина 1. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 11137-1:2015 та ДСТУ EN ISO 11137-1:2015 / Зміна N 1:2015 (прийнятих методом підтвердження)

EN ISO 11137-1:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

90/385/EEC
93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2128.2.1.1-2017

11.080.01

Стерилізація виробів медичного призначення. Радіаційна стерилізація. Частина 2. Встановлення стерилізувальної дози.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 11137-2:2015 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11137-2:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

90/385/EEC;
93/42/EEC;
98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2129.2.1.1-2017

11.080.01

Асептична обробка виробів медичного призначення. Частина 7. Альтернативні технології для нестандартних медичних виробів і комбінацій продуктів.
Розроблення національного НД

EN ISO 13408-7:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

90/385/EEC;
93/42/EEC;
98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2139.2.1.1-2017

11.100.10

Оцінювання характеристик медичних виробів для діагностики in vitro.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 13612

EN 13612:2002/AC:2002, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2140.2.1.1-2017

11.100.10

Вироби медичні для діагностики in vitro. Вимірювання величин у зразках біологічного походження. Вимоги до змісту і представлення контрольних процедур вимірювання.
Розроблення національного НД

EN ISO 15193:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2141.2.1.1-2017

11.100.10

Вироби медичні для діагностики in vitro. Вимірювання величин у зразках біологічного походження. Вимоги до атестованих стандартних зразків і змісту супровідної документації.
Розроблення національного НД

EN ISO 15194:2009, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2142.2.1.1-2017

11.100.10

Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 1. Словник термінів та загальні вимоги.
Розроблення національного НД

EN ISO 18113-1:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2143.2.1.1-2017

11.100.10

Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 2. Реактиви для діагностики in vitro для професійного застосування.
Розроблення національного НД

EN ISO 18113-2:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2144.2.1.1-2017

11.100.10

Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 3. Інструменти медичні для діагностики in vitro для професійного застосування.
Розроблення національного НД

EN ISO 18113-3:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2145.2.1.1-2017

11.100.10

Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 4. Реактиви для діагностики in vitro для самоконтролю.
Розроблення національного НД

EN ISO 18113-4:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2146.2.1.1-2017

11.100.10

Вироби медичні для діагностики in vitro. Інформація, яку надає виробник (маркування). Частина 5. Інструменти медичні для діагностики in vitro для самоконтролю.
Розроблення національного НД

EN ISO 18113-5:2011, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

98/79/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2374.2.1.1-2017

03.120.10;
11.100.01

Дослідження за місцем лікування (ДМЛ). Вимоги до якості та компетентності.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 22870:2015

EN ISO 22870:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 166

 

 

 

 

765/2008/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 167 Аквапарки, водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовка

2105.2.1.1-2017

97.220.40

Спорядження для альпінізму. Шнур. Вимоги безпеки і методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 564:2014, IDT

07.2017

12.2017

ТК 167

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2106.2.1.1-2017

97.220.40

Спорядження для альпінізму. Льодові крюки. Вимоги безпеки і методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 568:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 167

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2107.2.1.1-2017

97.220.40

Спорядження для альпінізму. Динамічні канати для альпінізму. Вимоги щодо безпеки, методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 892:2015 (прийнятого методом підтвердження)

EN 892:2012+A1:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 167

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2108.2.1.1-2017

97.220.40

Водолазне спорядження. Компенсатори плавучості. Вимоги щодо безпеки та функціональні вимоги, методи випробування.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 1809:2015 (прийнятого методом підтвердження)

EN 1809:2014+A1:2016, IDT

07.2017

12.2017

ТК 167

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2109.2.1.1-2017

97.220.40

Спорядження для альпінізму. Ремені прив'язні. Вимоги безпеки і методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 12277:2015, IDT

07.2017

12.2017

ТК 167

 

 

 

 

89/686

20.00

прийняття методом "підтвердження"

ТК 182 Рибне господарство

2008.2.1.1-2017

65.150

Судна риболовні та знаряддя рибальства. Система маркування. Технічні вимоги та методи контролювання.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ 4248:2003

 

07.2017

12.2017

ТК 182

Інститут рибного господарства та екології моря,
м. Бердянськ

Інститут рибного господарства та екології моря

 

 

 

20.00

 

ТК 183 Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання

2110.2.1.1-2017

03.100.01

Директиви для послуг консультування управління.
Розроблення національного НД

ISO 20700:2017, IDT

08.2017

12.2018

ТК 183

ГО "Всеукраїнська асоціація консультантів з управління",
м. Київ

ГО "Всеукраїнська асоціація консультантів з управління",
м. Київ

 

 

 

20.00

 

ТК 184 Продукція спеціального призначення

2093.2.1.3-2017

97.220.99;
65.145

Зброя спортивна та мисливська. Зброя нарізна. Загальні технічні вимоги. Розроблення зміни N 1 до ДСТУ 7717:2015

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДІ МВС України м. Київ

 

 

 

20.00

 

2094.2.1.3-2017

13.340.99

Пістолети, револьвери та інші короткоствольні пристрої несмертельної дії. Загальні технічні умови.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДЕКЦ МВС України

 

 

 

20.00

 

2095.2.1.3-2017

97.220.99

Пістолети та револьвери стартові. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки. Методи контролювання.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДЕКЦ МВС України

 

 

 

20.00

 

2096.2.1.3-2017

97.220.99

Пістолети та револьвери під патрон Флобера. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки. Методи контролювання.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДЕКЦ МВС України

 

 

 

20.00

 

2097.2.1.3-2017

97.220.99

Копії зброї іграшкові імітаційні. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки. Методи контролювання.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДЕКЦ МВС України

 

 

 

20.00

 

2098.2.1.3-2017

97.220.99

Зброя стрілецька вихолощена. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки. Методи контролювання.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДЕКЦ МВС України

 

 

 

20.00

 

2099.2.1.3-2017

97.220.99

Зброя стрілецька нейтралізована. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДЕКЦ МВС України

 

 

 

20.00

 

2100.2.1.3-2017

97.220.99

Зброя пневматична, конструктивно схожі з нею вироби та кулі для них. Загальні технічні вимоги.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДЕКЦ МВС України

 

 

 

20.00

 

2101.2.1.3-2017

13.340.99

Патрони несмертельної дії. Загальні технічні вимоги.
Розроблення національного НД

 

07.2017

12.2017

ТК 184

ДНДЕКЦ та ДНДІ МВС України,
м. Київ

ДНДЕКЦ МВС України

 

 

 

20.00

 

ТК 301 Металобудівництво

2192.2.1.1-2017

91.010.30

Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010

EN 1991-1-3:2003/A1:2015, IDT

09.2017

01.2018

ТК 301

ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського,
м. Київ

Асоціація "Український центр сталевого будівництва"

 

 

 

20.00

 

2193.2.1.1-2017

91.010.30

Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010

EN 1991-1-7:2006/A1:2014, IDT

09.2017

01.2018

ТК 301

ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського,
м. Київ

Асоціація "Український центр сталевого будівництва"

 

 

 

20.00

 

2194.2.1.1-2017

91.010.30;
91.080.13

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010

EN 1993-1-1:2005/A1:2014, IDT

09.2017

01.2018

ТК 301

ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського,
м. Київ

Асоціація "Український центр сталевого будівництва"

 

 

 

20.00

 

2195.2.1.1-2017

91.010.30;
91.080.13

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012

EN 1993-1-5:2006/A1:2017, IDT

09.2017

01.2018

ТК 301

ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського,
м. Київ

Асоціація "Український центр сталевого будівництва"

 

 

 

20.00

 

2196.2.1.1-2017

91.060.20

Вироби металеві тонкостінні із захисним покриттям для будівництва. Технічні умови.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ Б В.2.6-9:2008

 

09.2017

06.2018

ТК 301

ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського,
м. Київ

Асоціація "Український центр сталевого будівництва"

 

 

 

20.00

 

2197.2.1.1-2017

91.060.10

Панелі теплоізоляційні самонесучі із двостороннім металевим облицюванням. Вимоги загального виготовлення. Технічні умови.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ Б EN 14509:2014

EN 14509:2013, IDT

09.2017

12.2017

ТК 301

ТОВ "Укрінсталькон ім. В. М. Шимановського,
м. Київ

 

 

 

 

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2297.2.1.1-2017

93.080.40

Вимоги до залізобетонних опор освітлення.
Розроблення національного НД

EN 40-4:2005, IDT
EN 40-4:2005/AC:2006, IDT

09.2017

12.2018

ТК 301

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "КРОК" (ТОВ "НВП "КРОК"),
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

305/2011

20.00

 

2298.2.1.1-2017

77.140.01;
93.080.40

Вимоги до стальних опор освітлення.
Розроблення національного НД

EN 40-5:2002, IDT

09.2017

12.2018

ТК 301

ТОВ "НВП "КРОК",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

305/2011

20.00

 

2299.2.1.1-2017

93.080.40

Вимоги до опор освітлення із полімерних композитних матеріалів.
Розроблення національного НД

EN 40-7:2002, IDT

09.2017

12.2018

ТК 301

ТОВ "НВП "КРОК",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

305/2011

20.00

 

ТК 305 Будівельні вироби і матеріали

2257.2.1.1-2017

01.040.91;
91.100.10

Плити гіпсокартонні. Класифікація, технічні умови, методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 520:2004+A1:2009, IDT

08.2017

12.2017

ТК 305

 

 

 

 

305/2011

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2258.2.1.1-2017

91.100.40

Листи волокнистоцементні плоскі. Технічні умови та методи випробувань.
Розроблення національного НД

EN 12467:2012+A1:2016, IDT

08.2017

12.2017

ТК 305

ПАТ "Івано-Франківськцемент",
с. Ямниця, Івано-Франківської обл.

ПАТ "Івано-Франківськцемент"

 

 

305/2011

20.00

 

ТК 307 Автомобільні дороги і транспортні споруди

2187.2.1.1-2017

91.100.50

Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення в'язкості. Частина 1. Бітумні емульсії.
Розроблення національного НД на заміну ГОСТ 11503-74 (в частині визначення в'язкості бітумних емульсій)

EN 12846-1:2011, IDT

08.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2188.2.1.1-2017

91.100.50

Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення в'язкості. Частина 2. Розбавлені та розріджені бітумні в'яжучі.
Розроблення національного НД на заміну ГОСТ 11503-74 (в частині визначення в'язкості розбавлених та розріджених бітумних в'яжучих)

EN 12846-2:2011, IDT

08.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2310.2.1.1-2017

93.080.99

Безпека дорожнього руху. Лінійний аналіз аварійності та оцінка умов безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування.
Розроблення національного НД

 

08.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2311.2.1.1-2017

93.080.20;
91.100.01

Суміші цементобетонні та цементобетон дорожні. Технічні умови.
Розроблення національного НД

 

08.2017

12.2018

ТК 307

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ),
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2313.2.1.1-2017

93.080.99

Автомобільні дороги. Оцінка впливів на навколишнє середовище.
Розроблення національного НД

 

08.2017

09.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2314.2.1.1-2017

93.080.99

Автомобільні дороги. Методи вимірювання параметрів стану навколишнього середовища.
Розроблення національного НД

 

08.2017

12.2018

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2315.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Визначення насипної щільності зразків асфальтобетону.
Розроблення національного НД

EN 12697-6:2012, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2316.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Визначення показників пористості зразків асфальтобетону.
Розроблення національного НД

EN 12697-8:2003, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

305/2011

20.00

 

2317.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Визначення зчеплення між мінеральним матеріалом і бітумом.
Розроблення національного НД

EN 12697-11:2012, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2318.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Випробування на циклічний стиск.
Розроблення національного НД

EN 12697-25:2016, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2319.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Підготовка зразків для визначення вмісту в'яжучого, вологості і гранулометричного складу.
Розроблення національного НД

EN 12697-28:2000, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

305/2011

20.00

 

2320.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Приготування зразків ударним ущільнювачем.
Розроблення національного НД

EN 12697-30:2012, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2321.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Випробування за Маршалом.
Розроблення національного НД

EN 12697-34:2012, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2322.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Лабораторне змішування.
Розроблення національного НД

EN 12697-35:2016, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2323.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Визначення вмісту в'яжучого після випалювання.
Розроблення національного НД

EN 12697-39:2012, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2324.2.1.1-2017

93.080.20

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Визначення стійкості до протиожеледного матеріалу.
Розроблення національного НД

EN 12697-41:2013, IDT

08.2017

06.2019

ТК 307

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

305/2011

20.00

 

2325.2.1.1-2017

93.080.30

Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності руху та складу транспортного потоку.
Розроблення національного НД

 

08.2017

09.2018

ТК 307

Державне підприємство "Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства" (ДП "Укрдіпродор"),
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2326.2.1.1-2017

93.080.20

Матеріали дорожні виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Технічні умови.
Розроблення національного НД

 

08.2017

 

ТК 307

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ),
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2327.2.1.1-2017

93.080.20

Матеріали дорожні виготовлені за технологією холодного ресайклінгу. Методи випробувань.
Розроблення національного НД

 

08.2017

 

ТК 307

ХНАДУ,
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2328.2.1.1-2017

93.080.10

Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу.
Розроблення національного НД

 

08.2017

 

ТК 307

ХНАДУ,
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2329.2.1.1-2017

93.080.20

Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на модифікованих полімерами бітумах. Технічні умови.
Розроблення національного НД

 

08.2017

 

ТК 307

ХНАДУ,
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2330.2.1.1-2017

93.080.10

Настанова з герметизації тріщин в асфальтобетонному покритті автомобільних доріг.
Розроблення національного НД

 

08.2017

 

ТК 307

ХНАДУ,
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2331.2.1.1-2017

93.080.10

Матеріали протиожеледні для боротьби із зимовою слизькістю на автомобільних дорогах. Технічні умови.
Розроблення національного НД

 

08.2017

 

ТК 307

ХНАДУ,
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2332.2.1.1-2017

93.080.20

Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ Б В.2.7-127:2015

 

08.2017

 

ТК 307

ХНАДУ,
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2333.2.1.1-2017

93.080.10

Автомобільні дороги. Методи оцінки міри ураженості дорожнього одягу руйнуваннями та деформаціями.
Розроблення національного НД

 

08.2017

 

ТК 307

ХНАДУ,
м. Харків

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

ТК 321 Будування мостів

2291.2.1.1-2017

93.040

Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення автодорожніх мостів.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2018

ТК 321

Національний транспортний університет (НТУ),
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2292.2.1.1-2017

93.040;
91.200

Настанова з улаштування гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2018

ТК 321

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2293.2.1.1-2017

93.040;
91.200

Настанова з утримання автодорожніх мостів.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2018

ТК 321

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2294.2.1.1-2017

93.040

Автодорожні мости. Класифікація елементів.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2018

ТК 321

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2295.2.1.1-2017

93.040

Автодорожні мости. Класифікація дефектів.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2018

ТК 321

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

2296.2.1.1-2017

93.040;
91.200

Настанова з улаштування гідроізоляції проїзної частини автодорожніх мостів.
Розроблення національного НД

 

09.2017

12.2018

ТК 321

ДП "ДерждорНДІ",
м. Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування,
КПКВК 3111020

 

 

20.00

 

Без ТК

2130.2.1.1-2017

11.160

Засоби переміщення пацієнтів, використовувані в машинах швидкої медичної допомоги. Частина 1. Загальні системи носилок і засобу переміщення пацієнтів.
Розроблення національного НД

EN 1865-1:2010+A1:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2131.2.1.1-2017

11.160

Засоби переміщення пацієнтів, використовувані в машинах швидкої медичної допомоги. Частина 2. Механізовані носилки.
Розроблення національного НД

EN 1865-2:2010+A1:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2132.2.1.1-2017

11.040.20

Контейнери доладні пластмасові для людської крові і її компонентів. Частина 4. Аферезні системи мішків для крові, включаючи приладдя.
Розроблення національного НД

EN ISO 3826-4:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2133.2.1.1-2017

11.040.10

Регулювальники тиску для систем подачі медичних газів. Частина 1. Регулювальники тиску і регулювальники тиску з расходомерними пристроями.
Розроблення національного НД

EN ISO 10524-1:2006, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2134.2.1.1-2017

11.180.01

Підйомники для переміщення осіб з обмеженнями життєдіяльності. Вимоги та методи випробування.
Розроблення національного НД

EN ISO 10535:2006, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2135.2.1.1-2017

11.040.01;
11.160;
49.020

Транспорт санітарний і устаткування. Транспорт повітряний санітарний. Частина 2. Експлуатаційні і технічні вимоги до повітряного санітарного транспорту.
Розроблення національного НД

EN 13718-2:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

93/42/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2147.2.1.1-2017

97.040.20

Технічні вимоги до приладів, що працюють на зрідженому вуглеводневому газі. Пальники багатоцільові для використання поза приміщеннями.
Розроблення національного НД

EN 497:1997, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2009/142/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2148.2.1.1-2017

97.100.20

Апарати, що працюють на скрапленому газі. Повітронагрівачі пересувні та переносні непобутові з примусовою конвекцією, прямого розпалу. Технічні умови.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 1596

EN 1596:1998/A1:2004, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2009/142/EC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2149.2.1.1-2017

23.020.30

Устаткування, що працює під тиском. Частина 4. Розробка технічних умов постачання для металевих матеріалів.
Розроблення національного НД

EN 764-4:2014, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2150.2.1.1-2017

13.240

Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 3. Комплекти запобіжних клапанів і запобіжних клапанів з розривною мембраною.
Розроблення національного НД

EN ISO 4126-3:2006, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2151.2.1.1-2017

13.240

Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 4. Керовані запобіжні клапани.
Розроблення національного НД

EN ISO 4126-4:2013, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2152.2.1.1-2017

13.240

Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 5. Керовані захисні системи скидання тиску (CSPRS).
Розроблення національного НД

EN ISO 4126-5:2013, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2153.2.1.1-2017

13.240

Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 7. Загальні дані.
Розроблення національного НД

EN ISO 4126-7:2013, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2158.2.1.1-2017

77.140.01

Вироби металеві. Види документів контролю.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 10204-2001

EN 10204:2004, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2159.2.1.1-2017

97.040.20;
97.040.60

Посуд для готування їжі. Скороварки для побутового використання.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 12778

EN 12778:2002/AC:2003, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2160.2.1.1-2017

97.040.20;
97.040.60

Посуд для готування їжі. Скороварки для побутового використання.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 12778

EN 12778:2002/A1:2005, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2161.2.1.1-2017

23.020.10

Устаткування ємкісне із стеклопалстіков (GRP) надземне. Частина 1. Сировина. Технічні умови і умови приймання.
Розроблення національного НД

EN 13121-1:2003, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2162.2.1.1-2017

23.020.10

Устаткування ємкісне із стеклопалстіков (GRP) надземне. Частина 2. Композитні матеріали. Хімічна стійкість.
Розроблення національного НД

EN 13121-2:2003, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2163.2.1.1-2017

23.020.10

Устаткування ємкісне із стеклопалстіков (GRP) надземне. Частина 3. Проектування і якість виготовлення.
Розроблення національного НД

EN 13121-3:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2164.2.1.1-2017

23.040.15

Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для медичних газів або вакууму.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 13348:2015 (прийнятого методом підтвердження)

EN 13348:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2165.2.1.1-2017

23.020.30

Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 1. Загальні положення.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 13445-1

EN 13445-1:2014/A1:2014, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2166.2.1.1-2017

23.020.30

Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 3. Проектування.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN 13445-3

EN 13445-3:2014/A1:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2167.2.1.1-2017

23.060.20

Клапани промислові. Кульові крани з термопластичних матеріалів.
Розроблення національного НД

EN ISO 16135:2006, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2168.2.1.1-2017

23.060.50

Арматура промислова. Сталеві і чавунні зворотні клапани.
Розроблення національного НД

EN 16767:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2169.2.1.1-2017

23.020.40

Судини криогенні. Стаціонарні судини з вакуумною ізоляцією. Частина 2. Експлуатаційні вимоги.
Розроблення національного НД

EN ISO 21009-2:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2170.2.1.1-2017

23.020.40

Судини криогенні. Обмежувачі тиску для експлуатації в умовах наднизьких температур. Частина 3. Визначення розмірів і місткості.
Розроблення національного НД

EN ISO 21013-3:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2171.2.1.1-2017

47.080

Судна малі з корпусом завдовжки до 8 м. Визначення максимальної потужності двигуна.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN ISO 11592:2015 (прийнятого методом підтвердження)

EN ISO 11592-1:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2013/53/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2172.2.1.1-2017

47.080

Судна малі. Бензинові стаціонарні двигуни. Компоненти паливної і електричної систем, встановлені на двигуні.
Розроблення національного НД

EN ISO 15584:2001, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2013/53/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2173.2.1.1-2017

47.080

Судна малі. Електрична рухова установка.
Розроблення національного НД

EN ISO 16315:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2013/53/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2174.2.1.1-2017

47.020.20;
47.080

Судна малі. Вимір викидів вихлопних газів поршневих двигунів внутрішнього згорання. Вимір викидів газів і часток на випробувальному стенді.
Розроблення національного НД

EN ISO 18854:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2013/53/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2175.2.1.1-2017

47.080

Судна малі. Електричні навігаційні вогні. Експлуатаційні характеристики світлодіодних вогнів.
Розроблення національного НД

EN ISO 19009:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2013/53/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2176.2.1.1-2017

47.080

Судна малі. Стаціонарні бензобаки та баки для дизельного палива.
Розроблення Зміни N 1 до ДСТУ EN ISO 21487

EN ISO 21487:2012/A1:2014, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2013/53/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2177.2.1.1-2017

47.080

Судна малі. Стаціонарні бензобаки та баки для дизельного палива.
Розроблення Зміни N 2 до ДСТУ EN ISO 21487

EN ISO 21487:2012/A2:2015, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2013/53/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2191.2.1.1-2017

13.220.50;
91.140.90

Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 81-73:2010

EN 81-73:2016, IDT

07.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/33/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2301.2.1.1-2017

29.120.20

Перехідні адаптери промислової призначеності.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 50250

EN 50250:2002/AC:2007, IDT

09.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/35/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2302.2.1.1-2017

29.060.20

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-21. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі зі зшитою еластомерною ізоляцією.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 50525-2-21

EN 50525-2-21:2011/AC:2013, IDT

09.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/35/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2303.2.1.1-2017

13.340.10

Одяг захисний. Механічні властивості. Визначення опору до розрізання гострими предметами.
Розроблення національного НД

EN ISO 13997:1999, IDT

09.2017

12.2017

 

 

 

 

 

89/686/EEC

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2304.2.1.1-2017

27.060.30

Котли жаротрубні. Частина 3: Проектування та розраховування для складників, що перебувають під тиском.
Розроблення національного НД на заміну ДСТУ EN 12953-3:2006

EN 12953-3:2016, IDT

09.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

2305.2.1.1-2017

27.060.30

Котли жаротрубні. Частина 8: Вимоги до запобіжників проти надмірного тиску.
Розроблення поправки до ДСТУ EN 12953-8

EN 12953-8:2001/AC:2002, IDT

09.2017

12.2017

 

 

 

 

 

2014/68/EU

20.00

прийняття методом "підтвердження"

 

Генеральний директор

Г. В. Лісіна

 

Додаток

Таблиця 1. Інформація про кількість проектів національних НД, запланованих до розроблення / до скасування

Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

Кількість проектів національних НД

Кількість міжнародних та європейських НД, які передбачено прийняти як національні НД

до розроблення

568

316

Таблиця 2. Інформація про джерела фінансування проектів національних НД, запланованих до розроблення / до скасування

Джерело фінансування

Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

Кількість

проектів національних НД

міжнародних та європейських НД, які передбачено прийняти як національні НД

1

2

3

Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор"

34

15

Міністерство екології та природних ресурсів

2

0

Разом:

36

15

Суб'єкти господарювання (підприємства, асоціації, інститути тощо)

261

30

Метод підтвердження без зазначення джерела фінансування

271

271

Усього:

568

316

Таблиця 3. Інформація про кількість проектів національних НД, запланованих до розроблення, ідентичних відповідним гармонізованим європейським стандартам, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів, вимогам акта законодавства ЄС

Познака акта законодавства ЄС

Назва акта законодавства ЄС

Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

кількість національних НД, ідентичних відповідним гармонізованим європейським стандартам, запланованих до розроблення

1

2

3

2006/95/EC, 2014/35/EU

Низьковольтне електричне обладнання

2

97/23/EC, 2014/68/EU

Обладнання, що працює під тиском

24

95/16/EC, 2014/33/EU

Ліфти

1

93/15/EEC, 2014/28/EU

Вибухові речовини цивільного призначення

1

94/25/EC, 2013/53/EU

Спортивні (прогулянкові) судна

7

89/106/EEC, 305/2011

Будівельні вироби

5

2009/142/EC

Газові прилади

2

89/686/EEC

Засоби індивідуального захисту

86

90/385/EEC

Медична техніка - Активні імплантати

5

93/42/EEC

Медичні вироби

14

96/57/EC

Технічні вимоги щодо енергоспоживання електричних побутових холодильників та морозильних камер

1

98/79/EEC

Медична техніка - Діагностика in vitro

11

 

 

154

Примітка. Загальна кількість НД у Програмі за актами законодавства ЄС менша, ніж сума НД за окремими актами законодавства ЄС (у зв'язку з тим, що дотримання вимог одного й того самого стандарту можна сприймати як доказ відповідності продукції певним вимогам кількох актів законодавства ЄС)

Таблиця 4. Інформація про кількість проектів національних НД, запланованих до розроблення / до скасування, за класами ДК 004

Клас за ДК 004. Сфера стандартизації за ДК 004

Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

Кількість

проектів національних НД

міжнародних та європейських НД, які передбачено прийняти як національні НД

1

2

3

01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація

5

5

03 Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія

6

6

07 Математика. Природничі науки

1

0

11 Охорона здоров'я

26

23

13 Захист довкілля та здоров'я. Безпека

137

129

17 Метрологія та вимірювання. Фізичні явища

206

7

19 Випробування

0

0

21 Механічні системи та складники загальної призначеності

0

0

23 Гідравлічні та пневматичні системи і пристрої загальної призначеності

11

11

25 Машинобудування

4

4

27 Енергетика й теплотехніка

6

6

29 Електротехніка

2

2

31 Електроніка

0

0

33 Телекомунікації. Аудіо- та відеотехніка

22

21

35 Інформаційні технології. Конторські машини

26

21

37 Технологія отримування зображень

0

0

39 Точна механіка. Золотарство / ювелірна справа

0

0

43 Дорожньо-транспортна техніка

0

0

45 Залізнична техніка

1

0

47 Суднобудування та морські споруди

7

7

49 Авіаційна та космічна техніка

1

1

53 Підіймально-транспортне устатковання

0

0

55 Пакування та розподілення товарів

0

0

59 Технологія текстильного та шкіряного виробництва

0

0

61 Швацька промисловість

0

0

65 Сільське господарство

2

0

67 Технологія виробництва харчових продуктів

1

0

71 Хімічні технології

2

2

73 Гірництво та корисні копалини

0

0

75 Нафта й суміжні технології

2

0

77 Металургія

4

4

79 Деревообробча промисловість

0

0

81 Скляна та керамічна промисловість

1

1

83 Виробництво ґуми та пластмас

1

1

85 Паперова промисловість

0

0

87 Виробництво фарб і барвників

0

0

91 Будівельні матеріали та будівництво

73

60

93 Цивільне будівництво

32

13

95 Військова техніка

0

0

97 Побутова техніка та торговельне устатковання. Відпочинок. Спорт

18

11

99 Без назви

0

0

Примітка. Сума НД за класами не дорівнює кількості (всього) НД у Програмі, враховуючи, що НД може належати до одного чи більше класів за ДК 004

Таблиця 5. Інформація про кількість проектів національних НД, запланованих до розроблення / до скасування за ТК

Номер та назва ТК

Додаток 2 до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік

Кількість

проектів національних НД

міжнародних та європейських НД, які передбачено прийняти як національні НД

1

2

3

ТК 2 Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі

2

0

ТК 4 Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі

2

2

ТК 20 Інформаційні технології

27

22

ТК 25 Пожежна безпека та протипожежна техніка

11

11

ТК 44 Зварювання та споріднені процеси

4

4

ТК 63 Метрологія та вимірювання

204

0

ТК 68 Надійність техніки

2

0

ТК 77 Медична техніка

3

3

ТК 82 Охорона довкілля

2

0

ТК 122 Аналіз газів, рідких та твердих речовин

1

1

ТК 128 Каучуки, гуми та гумові вироби

7

7

ТК 132 Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки

0

0

ТК 135 Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих

67

67

ТК 143 Системи тривожної сигналізації

42

42

ТК 146 Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості

2

0

ТК 149 Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними

1

0

ТК 152 Продукція кондитерська та харчоконцентратна

1

0

ТК 155 Радіотехнології

3

0

ТК 162 Керування енергетичними системами та пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії

20

20

ТК 165 Безпека та життєздатність міст і громад, інтелектуальні міські інфраструктури, автоматизовані системи управління будівлями

56

56

ТК 166 Клінічні лабораторні дослідження та системи для діагностики in vitro

14

14

ТК 167 Аквапарки, водні горки, водні атракціони, басейни, водопідготовка

5

5

ТК 182 Рибне господарство

1

0

ТК 183 Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання

1

1

ТК 184 Продукція спеціального призначення

9

0

ТК 301 Металобудівництво

9

8

ТК 305 Будівельні вироби і матеріали

2

2

ТК 307 Автомобільні дороги і транспортні споруди

25

12

ТК 321 Будування мостів

6

0

Без ТК

39

39
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали