Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018

м. Київ

N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2018 р. за N 376/31828

Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Відповідно до пунктів 6 (Постанова N 106), 7 (Постанова N 106), 9 (Постанова N 106) та 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (Постанова N 106), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106,

НАКАЗУЮ:

1. Затверди такі, що додаються, форми:

1) Заявки для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

2) Реєстру одержувачів бюджетних коштів для надання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

3) Акта про висів придбаного насіння;

4) Заявки для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом;

5) Журналу обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

6) Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів;

7) Заявки для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств";

8) Заявки для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком;

9) Реєстру одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком.

2. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

 

Заступник Міністра з
питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

Голові правління
банківської установи

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

1. Особа:

  Юридична особа                           Фізична особа - підприємець

  Код згідно з ЄДРПОУ ____

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________

  Серія та номер паспорта* _

2. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові: _____
__

3. Місцезнаходження або місце проживання:
__

4. Документи:

  копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

  копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15000000 гривень (для фермерського господарства);

  згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

  копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

  копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

  копія платіжного доручення про оплату за насіння;

  копія накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

  копія акта про висів придбаного насіння;

  довідка державного реєстратора про те, що:

                    не порушено справу про банкрутство

                    не перебуває на стадії ліквідації                                        не визнано банкрутом;

  довідка ДФС щодо відсутності простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

                     державним та місцевими бюджетами                            Пенсійним фондом України

                     фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації:

  код згідно з ЄДРПОУ банку ___________

  МФО ______

  номер поточного рахунку _

  найменування державної банківської установи _______

6. Вартість придбаного насіння:

Культура

Сорт/гібрид

Суб'єкт насінництва (у якого придбано насіння)

Дата придбання

Кількість насіння, т

Вартість 1 т закупленого насіння
(без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаного насіння
(без ПДВ), грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

7. Ознайомлено:

 з вимогами пунктів 7 (Постанова N 106), 12 (Постанова N 106), 13 (Постанова N 106), 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств (Постанова N 106), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106, ознайомлений(а).

8. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

9. Підписант:

Для юридичної особи:

  керівник

  уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

  підприємець

  представник

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків /
                                            серія та номер паспорта*)

__________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)

_______
(підпис)

"___" 20__ року


* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

РЕЄСТР
одержувачів бюджетних коштів для надання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

за __________ __________
(місяць)         (рік)
___
(найменування державної банківської установи)

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ банку ___________

МФО _

рахунок банку _

N з/п

Одержувачі часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин

Суб'єкт насінництва
(у якого придбано насіння)

Культура

Сорт/гібрид

Кількість насіння, т

Вартість 1 т
(без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаного насіння (без ПДВ), грн

Сума коштів, що підлягає частковій компенсації загальної вартості (80 %)

найменування / прізвище, ім'я та по батькові

серія та номер паспорта*

код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Сума, що підлягає частковій компенсації, усього: ________ за _____ ________
                                                                                                                                                           (словами)                                                                              (місяць)                     (рік)
__________                       __            "___" 20__ р.
  (П. І. Б. уповноваженої особи державної банківської установи)                                                           (підпис)


* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

Фермерське господарство_____

Код згідно з ЄДРПОУ________

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова фермерського господарства
_
         (П. І. Б.)                 (підпис)
"___" 20__ року

АКТ
про висів придбаного насіння

за 20__ р.

N з/п

Культура

Сорт/гібрид

Площа, га

Витрати насіння

за нормою

фактично

вартість 1 т закупленого насіння (без ПДВ), грн

загальна вартість насіння (без ПДВ), грн

на 1 га, кг

на всю площу, т

на 1 га, кг

на всю площу, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агроном* __________
                                             (підпис)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Бухгалтер* _________
                                              (підпис)

________
(прізвище, ім'я, по батькові)


* У разі наявності.

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

Реєстраційний номер заявки ______
___ 20__ року

Голові регіональної комісії з надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за рахунок бюджетних коштів ____
__________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)
__________
                                    (область)

ЗАЯВКА
для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

___ (далі - СОК)
                                        (найменування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу)

1. Загальні відомості про СОК:

Адміністративно-територіальна одиниця (область): ______

Дата державної реєстрації: ___

Поштова адреса: ___________

Код згідно з ЄДРПОУ: ______

Напрям діяльності: __________

Кількість членів СОК ____ осіб, з них фермерських господарств ________

Для СОК молочного напряму діяльності - кількість фізичних осіб, зареєстрованих як власники тварин в установленому законодавством порядку _______, в них зареєстрованих корів, голів _________

Кількість землі у членів СОК, га: __________

П. І. Б. керівника: ___________

Контактний телефон керівника: ___________

2. Обґрунтування необхідності отримання фінансової підтримки: ___
__
                          (зазначити потребу в обладнанні та мету використання придбаного обладнання)

3. Перелік та вартість обладнання для отримання фінансової підтримки:

Обладнання

Найменування заводу-виробника, постачальника обладнання

Кіль-
кість одиниць

Вартість одиниці без ПДВ, грн

Загальна вартість без ПДВ, грн

Сума сплаченої СОК вартості, з них

вид

марка

30 % вартості без ПДВ, грн

ПДВ, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

 

 

 

 

 

 

 

4. Документи:

  копія статуту СОК;

  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;

  довідка державного реєстратора про те, що:

                           не порушено справу про банкрутство      не перебуває на стадії ліквідації

                           не визнано банкрутом;

  довідка ДФС про відсутність простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

                           державним та місцевими бюджетами      Пенсійним фондом України

                           фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

  копія договору з постачальником обладнання;

  копія векселя, виписаного постачальнику обладнання;

  копія акта приймання-передавання обладнання, одержаного СОК.

5. Ознайомлено:

  з вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106 (Постанова N 106), ознайомлений(а).

6. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

7. Керівник СОК "________"

_________
                 (прізвище, ім'я, по батькові)

____
(підпис)

"___" 20__ року

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

Журнал обліку
заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів

___________ області

N з/п

Дата, реєстраційний N заявки СОК

Найменування СОК, код згідно з ЄДРПОУ, дата державної реєстрації

Напрям діяльності

П. І. Б. керівника СОК, телефон, поштова адреса

Назва та кількість документів, що додаються до заявки СОК, прим., арк.

Підпис представника СОК

Підпис секретаря регіональної комісії

Хронологія розгляду та результат (внесено до реєстру СОК - одержувачів бюджетних коштів чи щодо СОК комісією прийнято рішення про повернення документів)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

Реєстр
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів

________ області
N _________ від _

N з/п

Найменування СОК, дата державної реєстрації

Реєстраційний N заявки СОК

Напрям діяльності СОК

Код згідно з ЄДРПОУ

Найменування заводу-виробника, постачальника обладнання

Обладнання

Вартість обладнання без ПДВ, грн

Сума сплаченої СОК вартості, з них

Сума бюджетних коштів у розмірі 70 % вартості обладнання без урахування ПДВ, грн
(не > 3 млн грн на один СОК)

вид

марка

30 % вартості без ПДВ, грн

ПДВ, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу з питань агропромислового розвитку
_____ облдержадміністрації,
голова регіональної комісії

____

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

Голові правління
банківської установи

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств"

1. Особа:

  Юридична особа

  Фізична особа - підприємець

  Код згідно з ЄДРПОУ ___

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________

  Серія та номер паспорта*

2. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові: __
_
_

3. Місцезнаходження або місце проживання:
_

4. Документи:

  копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

  згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

  копія платіжного доручення, що підтверджує оплату через державний банк;

  акт приймання-передавання техніки та обладнання
               свідоцтво про державну реєстрацію техніки:           Так                Ні
                                            (якщо техніка підлягає обов'язковій реєстрації)

  довідка державного реєстратора про те, що:

                         не порушено справу про банкрутство              не перебуває на стадії ліквідації

                         не визнано банкрутом;

  довідка ДФС про відсутність простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

                          державним та місцевими бюджетами             Пенсійним фондом України

                          фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації вартості в банківській установі для перерахування часткової компенсації:

  код згідно з ЄДРПОУ банку __________

  МФО _____

  номер поточного рахунку

  найменування державної банківської установи _______

6. Вартість придбаної техніки та обладнання згідно з переліком, сформованим Мінекономрозвитку:

Техніка та обладнання

Найменування заводу-виробника або його дилера

Дата придбання

Кількість техніки, од.

Вартість одиниці техніки та обладнання (без ПДВ), грн

Загальна вартість придбаної техніки та обладнання (без ПДВ), грн

вид

марка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

7. Ознайомлено:

  з вимогами пунктів 10 (Постанова N 130), 13 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (Постанова N 130), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 130, та з вимогами пунктів 12 (Постанова N 106), 13 (Постанова N 106), 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств (Постанова N 106), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106, ознайомлений(а).

8. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

9. Підписант:

Для юридичної особи:

  керівник

  уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

  підприємець

  представник

 (реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер
                                            паспорта*)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______
(підпис)

"___" 20__ року


* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

Голові правління
банківської установи

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком

1. Особа:

  Юридична особа

  Фізична особа - підприємець

  Код згідно з ЄДРПОУ ___

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________

  Серія та номер паспорта*

2. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові: _____

3. Місцезнаходження або місце проживання: ________

4. Документи:

  копія статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

  документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

  копія фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15000000 гривень (для фермерського господарства);

  згода заявника щодо надання про нього Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;

  номер та дата укладання кредитного договору: ______

  сума кредиту: __________

  відсоткова ставка банку за користування кредитом: __

  термін дії кредитного договору (число, місяць, рік): __

  цільове призначення кредиту: ________

  довідка державного реєстратора про те, що:

              не порушено справу про банкрутство

              не перебуває на стадії ліквідації                             не визнано банкрутом;

  довідка ДФС щодо відсутності простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед:

               державним та місцевими бюджетами                 Пенсійним фондом України

               фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

5. Реквізити поточного банківського рахунку отримувача часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком, для перерахування відсоткової ставки:

  Код згідно з ЄДРПОУ банку _________

  МФО _____

  Номер поточного рахунку

  Найменування державної банківської установи ______

6. Ознайомлено:

  з вимогами пунктів 12 (Постанова N 106), 13 (Постанова N 106), 14 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки розвитку фермерських господарств (Постанова N 106), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 106, ознайомлений(а).

7. Інформація, наведена в заявці, є достовірною.

8. Підписант:

Для юридичної особи:

  керівник

  уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця:

  підприємець

  представник

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків /
                                              серія та номер паспорта*)

__________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______
(підпис)

"___" 20__ року


* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року N 150

РЕЄСТР
одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком

________
(найменування державної банківської установи)

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ банку ___________

МФО _

рахунок банку _

N з/п

Найменування позичальника

Цільове призна-
чення кредиту

Термін дії кредитного договору

Початкова сума кредиту, грн

Відсоткова ставка за користу-
вання кредитом, %

Ставка НБУ, %

Сума сплачених відсотків за користу-
вання кредитом, грн

Сума компенсації, грн

наймену-
вання / прізвище, ім'я та по батькові

серія та номер паспорта*

код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків

попередній реєстр

цей реєстр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

_________
  (П. І. Б. уповноваженої особи державної банківської установи)

__
(підпис)

"___" 20__ р.

 

Заступник директора Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територій - начальник
відділу підтримки фермерства

Л. Ставнича
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали