МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2008 року N 296

Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 березня 2011 року N 100(враховуючи зміни, внесені (Наказ N 100) наказом Міністерства соціальної політики України від 2 грудня 2011 року N 494 (Наказ N 494)) (Наказ N 100)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2008 N 420 "Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам" наказую:

1. Затвердити для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам такі форми документів, що додаються:

1.1. Заява про надання матеріальної допомоги;

1.2. Реєстр виплат (перерахування) одноразової матеріальної допомоги інвалідам;

1.3. Реєстр виплат (перерахування) одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам;

1.4. Звіт про використання бюджетних коштів на виплату (перерахування) одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Онищука.

 

Міністр

Л. Денісова

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства праці та соціальної політики України06.06.2008 N 296(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 02.12.2011 N 494) (Наказ N 100)

ЗАЯВА (Наказ N 100)

До органу праці та соціального захисту населення, Мінсоцполітики (необхідне підкреслити абодописати) ____від інваліда, законного представника інваліда, дитини-інваліда; непрацюючої малозабезпеченої особи (необхідне підкреслити та дописати) ___________                                                                                                           (вказати повністю прізвище, ім'я, по батькові (далі - П. І. Б.)_                                                          (для інвалідів вказати причину та групу інвалідності)проживаю (зареєстрований) за адресою: __                                                                                                                             (вказати поштове відділення)_                                   (вказати район та назву населеного пункту, вулицю, номер будинку та квартири)паспорт:                     серія ________ N ____,виданий _______ ___ ____ р.ідентифікаційний N _____ контактний телефон ________ (Наказ N 100)

ЗАЯВА про надання матеріальної допомоги (Наказ N 100)

Прошу надати мені, на підопічного, дитину-інваліда (необхідне підкреслити та дописати)_              (якщо звертається законний представник, то вказати повністю П. І. Б., причину та групу інвалідності,                                   дані паспорта (свідоцтва про народження), адресу підопічного, дитини-інваліда)_                           (непрацююча малозабезпечена особа вказує, що не займається підприємницькою діяльністю,                                       не знаходиться у трудових відносинах, не служить, не займає виборної посади)одноразову матеріальну допомогу у зв'язку з (вказати причину та на що буде використано допомогу) ____ (Наказ N 100)

Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перерахувати: (Наказ N 100)

через державне підприємство зв'язку N абона особовий рахунок N __ МФО ________ код _________банк _________ (Наказ N 100)

Мені роз'яснено, що відповідно до (Наказ N 100) Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (Постанова N 158), одноразова матеріальна допомога надається, якщо розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги, що виплачується замість і доплат до них у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. (Наказ N 100)

Допомога надається головними або районними управліннями праці та соціального захисту населення у розмірі 50 % встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення), а Міністерством соціальної політики - лише на покриття витрат па проїзд з Міністерства додому не частіше ніж раз на три роки. (Наказ N 100)

Я даю згоду на збір інформації про розміри пенсії та/або державної соціальної допомоги, яка призначається замість пенсії, що необхідна для призначення мені одноразової матеріальної допомоги. (Наказ N 100)

Мені повідомлено, що мої персональні дані будуть внесені до централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою забезпечення мене матеріальною допомогою. (Наказ N 100)

До заяви додаю (необхідне підкреслити): (Наказ N 100)

1. Копія паспорта заявника, підопічного, свідоцтва про народження дитини-інваліда. (Наказ N 100)

2. Копія висновку МСЕК (ЛКК для дитини-інваліда). (Наказ N 100)

3. Копія документа, що підтверджує повноваження щодо опіки або піклування. (Наказ N 100)

4. Копія пенсійного посвідчення або отримувача державної соціальної допомоги. (Наказ N 100)

5. Інші документи (вказати) (Наказ N 100)

"___" 20    р.                                                                                            ____                                                                                                                                                                                           (підпис заявника) (Наказ N 100)

Заява (вказати П. І. Б. заявника) __ про надання матеріальної допомогиотримана "___" _____ р. (Наказ N 100)

________ (посада та підпис уповноваженої особи) (Наказ N 100)

  (Наказ N 100)

Директор Департаментусоціального захисту інвалідів (Наказ N 100)

О. Полякова (Наказ N 100)(форма заяви у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 18.03.2011 р. N 100, враховуючи зміни, внесені (Наказ N 100) наказом Міністерства соціальної політики України від 02.12.2011 р. N 494 (Наказ N 494)) (Наказ N 100)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
06.06.2008 N 296

Реєстр виплат (перерахування)
одноразової матеріальної допомоги інвалідам

                                                            за "" 20__ року
                                                                                                 (місяць)

N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові заявника

Статус заявника
(інвалід або законний представник)

Адреса заявника

Ідентифікаційний номер заявника

Реквізити банківського рахунку або поштового відділення заявника

Сума, грн.

Примітки*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

х

х

х

х

 

Х


* зазначаються дані про отримувача допомоги (причина та група інвалідності), інша інформація, що є доцільною та вплинула на розмір допомоги, а якщо заявник є законним представником і звернувся за отриманням одноразової матеріальної допомоги на інваліда, дитину-інваліда, то вказується додатково П. І. Б., статус, адреса, причина та група інвалідності підопічного.

Керівник регіонального органу праці та соціального захисту населення


(підпис)


(П. І. Б.)

Керівник відповідного структурного підрозділу регіонального органу праці та соціального захисту населення


(підпис)


(П. І. Б.)

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів

О. Полякова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
06.06.2008 N 296

Реєстр виплат (перерахування)
одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам

                                                            за "" 20__ року
                                                                                                   (місяць)

N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові заявника

Статус заявника
(непрацююча малозабезпечена особа або законний представник)

Адреса заявника

Ідентифікаційний номер заявника

Реквізити банківського рахунку або поштового відділення заявника

Сума, грн.

Примітки*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

х

х

х

х

х

 

Х


* зазначається інформація, що є доцільною та вплинула на розмір допомоги, а якщо заявник є законним представником і звернувся за отриманням одноразової матеріальної допомоги на непрацюючу малозабезпечену особу, то вказується додатково П. І. Б., статус та адреса підопічного

Керівник регіонального органу праці та соціального захисту населення


(підпис)


(П. І. Б.)

Керівник відповідного структурного підрозділу регіонального органу праці та соціального захисту населення


(підпис)


(П. І. Б.)

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів

О. Полякова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
06.06.2008 N 296

ЗВІТ
про використання бюджетних коштів на виплату (перерахування) одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

                                                            за "" 20__ року
                                                                                                   (місяць)

на виплату допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам за звітний період

Розпо-
рядник коштів

Перед-
бачено на рік,
тис. грн.

Перед-
бачено на звітний період,
тис. грн.

Виділено, тис. грн.

Нараховано

Виплачено

Всього за рік

На виплату допомоги інвалідам за звітний період

На виплату допомоги непрацю-
ючим мало-
забез-
печеним особам за звітний період

Загальна сума нарахувань,
тис. грн.

Чисельність інвалідів та непрацюючих
малозабезпечених осіб,
осіб

Загальна сума нарахувань,
тис. грн.

Чисельність інвалідів та непрацюючих малозабезпечених осіб,
осіб

Всього за рік

На виплату допомоги інвалідам за звітний період

На виплату допомоги непрацю-
ючим мало-
забез-
печеним особам за звітний період

Всього за рік

Чисельність інвалідів за звітний період

Чисельність непрацю-
ючих мало-
забез-
печених осіб за звітний період

Всього за рік

На виплату допомоги інвалідам за звітний період

На виплату допомоги непрацю-
ючим мало-
забез-
печеним особам за звітний період

Всього за рік

Чисельність інвалідів за звітний період

Чисельність непрацю-
ючих мало-
забез-
печених осіб за звітний період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник регіонального органу праці та соціального захисту населення


(підпис)


(П. І. Б.)

Керівник відповідного структурного підрозділу регіонального органу праці та соціального захисту населення


(підпис)


(П. І. Б.)

 

Заступник директора
Департаменту у справах інвалідів

О. Полякова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали