Додаткова копія: Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2018

м. Київ

N 1312

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2018 р. за N 385/31837

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсів із визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (Постанова N 1049) (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 743 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки" (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Форму заяви на участь у конкурсі з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка;

Форму опису проекту національно-патріотичного виховання та кошторису витрат, необхідних для його реалізації;

Форму довідки, що надається організатором конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка;

Форму підсумкового висновку щодо реалізації проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка.

2. Відділу національно-патріотичного виховання забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді
та спорту України

І. О. Жданов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
23 березня 2018 року N 1312

Форма заяви
на участь у конкурсі з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Заповнює відповідальний спеціаліст Мінмолодьспорту:

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

Заява
на участь у конкурсі з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Найменування інституту громадянського суспільства

 

Назва проекту

 

Пріоритетне спрямування відповідно до пункту 53 Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 743 (зі змінами) (зазначити одне спрямування)

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення проекту

 

Очікуване фінансування від Мінмолодьспорту

 

Строк реалізації проекту

 

Прізвище та ім'я керівника організації, місцезнаходження організації, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім'я та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, факс, e-mail

 

Керівник інституту громадянського суспільства

________
(підпис)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___ 20__ р.

 

 

 

Начальник відділу
національно-патріотичного виховання

М. П. Ляхович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
23 березня 2018 року N 1312

Форма опису
проекту національно-патріотичного виховання та кошторису витрат, необхідних для його реалізації

Проект _______
                                                                                                                (назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства ____
_
__

1. Актуальність проекту _____
_
(відповідно до пункту 53 Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 743 (зі змінами))

2. Опис проекту містить:

змістовне наповнення відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності, визначених в Указі Президента України від 13 жовтня 2015 року N 580 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки" (Указ N 580/2015);

пріоритетне завдання, на розв'язання якого створено проект відповідно до пункту 53 Плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 743 (зі змінами);

мету проекту;

завдання проекту;

план виконання проекту:

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)

1

2

3

4

 

 

 

 

очікуваний результат (узагальнений висновок щодо реалізації проекту, соціально-економічні наслідки реалізації проекту, ефективність та корисність, гендерний вплив проекту на жінок та чоловіків, довгострокові наслідки проекту, можливість використання результатів проекту після його закінчення, обов'язково включаються результативні показники в числовому вимірі);

цільову аудиторію, на яку спрямовано проект;

способи інформування громадськості про перебіг та результати реалізації проекту (засоби масової інформації, строки та методи інформування громадськості);

інститути громадянського суспільства, які планується залучити до участі у реалізації проекту (місцезнаходження, телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту);

джерела фінансування інституту громадянського суспільства для реалізації проекту;

3. Кошторис витрат на реалізацію проекту (на окремому аркуші), (зазначаються витрати, необхідні безпосередньо для реалізації проекту):

N з/п

Стаття витрат

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікувана від Мінмолодь-
спорту, грн

Власний внесок організації, грн

Загальна сума коштів, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оплата послуг залучених спеціалістів (зазначається кількість спеціалістів)

Кількість залучених осіб

Кількість годин

Оплата за годину (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

2

Нарахування

Сума

 

Відсоток

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

3

Оплата проїзду, добових, проживання та харчування учасників заходу

Кількість осіб

Кількість днів (раз)

Вартість за день (раз) (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

4

Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за користування ними (м2)

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди за день (годину) (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

5

Транспортні послуги (із зазначенням виду транспортного засобу) (км)

Кількість одиниць

Кількість годин (км)

Вартість за годину (км) (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

6

Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування ними), витрати на їх обслуговування (перелік і технічні характеристики)

Кількість одиниць (шт.)

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди за день (годину) (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

7

Послуги зв'язку (перелік)

Кількість одиниць (хв, шт.)

 

Вартість за одиницю (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

8

Поліграфічні послуги (перелік і технічні характеристики)

Кількість одиниць (шт.)

 

Вартість за одиницю (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

9

Інформаційні послуги (перелік і технічні характеристики)

Кількість одиниць (хв, шт.)

 

Вартість за одиницю (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

10

Канцелярські витрати (перелік)

Кількість одиниць (шт.)

 

Вартість за одиницю (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

11

Придбання призів, сувенірів (перелік)

Кількість одиниць (шт.)

 

Вартість за одиницю (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

12

Прокат костюмів та одягу (перелік)

Кількість одиниць (шт)

Кількість днів (годин)

Вартість за день (годину) (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

13

Інші витрати (перелік витрат)

Кількість одиниць

 

Вартість за одиницю (грн)

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

14

Разом витрат за кошторисом

 

4. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням їх вартості, особливостей проекту та принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання
_
                                                                       (за кожною статтею кошторису витрат, з нового рядка)

5. Перелік та характеристика наявного матеріально-технічного та кадрового (штатні працівники, волонтери тощо) забезпечення інституту громадянського суспільства, що буде використано для реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства)
_
                                                                        (інформація зазначається у кількісних показниках)

6. Перелік місцевих осередків інституту громадянського суспільства (за потреби)
_
                                        (П. І. Б. керівника осередку, місцезнаходження та номер телефону)

Керівник інституту громадянського суспільства __________
                                                                                                                  (підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___ 20__ р.

Примітки:

1. Інститут громадянського суспільства може додатково подати інші матеріали, які засвідчують його спроможність реалізувати проект.

2. Загальний обсяг опису проекту без урахування пунктів 4 - 6 не має перевищувати десяти сторінок.

 

Начальник відділу
національно-патріотичного виховання

М. П. Ляхович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
23 березня 2018 року N 1312

Форма довідки,
що надається організатором конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Видана ______
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                               (найменування інституту громадянського суспільства)

1. Для участі у конкурсі з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка, отримано такі документи:

1) заява про участь у конкурсі з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка (оригінал і п'ять копій);

2) копія документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на дату подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) опис проекту національно-патріотичного виховання та кошторис витрат, необхідних для його реалізації (оригінал і п'ять копій);

4) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації проектів);

5) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання, відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності, визначених в Указі Президента України від 13 жовтня 2015 року N 580 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки" (Указ N 580/2015), протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, про джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (оригінал і п'ять копій).

2. Конкурсні пропозиції подаються у друкованій формі, а зазначені у підпунктах 1, 3 та 5 пункту 1 цієї форми направляються на електронну адресу організатора конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка.

Дата реєстрації заяви: __

Реєстраційний номер: ___

Головний спеціаліст відділу
національно-патріотичного виховання

 

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Начальник відділу
національно-патріотичного виховання

М. П. Ляхович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
23 березня 2018 року N 1312

Форма підсумкового висновку
щодо реалізації проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка

N з/п

Назва проекту

Найменування інституту громадянського суспільства

Обсяг бюджетних коштів, наданих для реалізації проекту

Відповідність результативних показників реалізації проекту запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів

1

2

3

4

5

 

Начальник відділу
національно-патріотичного виховання

М. П. Ляхович
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали