Додаткова копія: Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2018

м. Київ

N 1423

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2018 р. за N 1160/32612

Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)

Відповідно до пункту 9 Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року N 587 (Постанова N 587)),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми документів:

заяви про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

журналу реєстрації документів;

рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію);

повідомлення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію);

рішення про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

індивідуального плану комплексної реабілітації (абілітації);

довідки про надані реабілітаційні послуги та результати комплексної реабілітації (абілітації).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 28 липня 2016 року N 825 "Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах" (Форма N 825), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 серпня 2016 року за N 1121/29251.

3. Управлінню інтегрованих соціальних послуг (І. Пінчук) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції О. Чуркіну.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова правління Громадської
організації інвалідів "Всеукраїнська
асоціація працездатних інвалідів"

І. Антоненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 вересня 2018 року N 1423

Керівнику

_____
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, ради об'єднаної територіальної громади)

ЗАЯВА
про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації)*

Прошу направити __________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (перебування) особи (дитини)
                                    з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи
                                          ризику щодо отримання інвалідності)

до реабілітаційної установи __
__
(найменування реабілітаційної установи)

для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

До заяви додаю
__
(зазначити документи, що додаються до заяви)

___ 20__ року

_______
(підпис заявника або його законного представника)

Я, ___________, даю згоду на
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

використання та обробку персональних даних за умови забезпечення їх захисту відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

_______
(підпис)

____ 20__ року
(дата)


* Заповнює особа з інвалідністю або законний представник особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(відривний корінець)

Заяву та документи на ____ аркушах прийнято ____ 20 ___ року.

М. П. ____
                          (прізвище та підпис відповідальної особи)

 

Заступник начальника Управління
інтегрованих соціальних послуг -
начальник відділу розвитку послуг
для громадян похилого віку

О. Фартушна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 вересня 2018 року N 1423

ЖУРНАЛ
реєстрації документів

__
(найменування реабілітаційної установи / структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, ради об'єднаної територіальної громади)

N
з/п

Дата реєстраційний (вхідний) номер документів

П. І. Б. особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності

Дата народження особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності

Місце проживання (перебування) особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності, а також її законного представника

П. І. Б., посада та підпис відповідальної особи, яка заповнює цей журнал

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника Управління
інтегрованих соціальних послуг -
начальник відділу розвитку послуг
для громадян похилого віку

О. Фартушна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 вересня 2018 року N 1423

РІШЕННЯ
про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію)*

від ___ 20__ року

N _

Повідомляємо, що _______ буде направлено
                                                                  (П. І. Б. особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком
                                   до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності)

на комплексну реабілітацію (абілітацію) до реабілітаційної установи ____
__
(найменування, місцезнаходження та номер телефону реабілітаційної установи)

Копії документів, передбачених пунктом 3 Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року N 587 (Постанова N 587)), надіслані до зазначеної реабілітаційної установи для їх реєстрації у журналі, розгляду та прийняття рішення про зарахування.

М. П.

___ 20__ року

 
______
(підпис керівника структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, ради об'єднаної територіальної громади)


* Надсилається особі з інвалідністю або законному представнику особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності, супровідним листом.

 

Заступник начальника Управління
інтегрованих соціальних послуг -
начальник відділу розвитку послуг
для громадян похилого віку

О. Фартушна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 вересня 2018 року N 1423

ПОВІДОМЛЕННЯ
про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію)*

Надсилаємо копію рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) _ від ___ 20__ року N ______
                             (П. І. Б. особи (дитини) з інвалідністю,
                           дитини віком до трьох років (включно),
                                  яка належить до групи ризику)

разом із копіями документів, зазначених у пункті 3 Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 року N 587 (Постанова N 587)).

Додаток: на _____ арк.

М. П.

___ 20__ року

 
______
(підпис керівника структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, ради об'єднаної територіальної громади)


* Надсилається реабілітаційній установі супровідним листом.

 

Заступник начальника Управління
інтегрованих соціальних послуг -
начальник відділу розвитку послуг
для громадян похилого віку

О. Фартушна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 вересня 2018 року N 1423

РІШЕННЯ
про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації)*

від ___ 20__ року

N _

Повідомляємо, що зараховано
                (П. І. Б. особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років
               (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності)

на комплексну реабілітацію (абілітацію) до реабілітаційної установи ____
__
(найменування реабілітаційної установи)

Просимо __________ прибути до зазначеної
                                       (П. І. Б. особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років
                               (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності)

реабілітаційної установи за адресою _______
                                                           (вказати місцезнаходження)

Курс комплексної реабілітації (абілітації) проводитиметься з ___ 20__ року.

Телефон для довідок

М. П. (за наявності)

____ 20__ року

____
(підпис, прізвище та ініціали
керівника реабілітаційної установи)


* Надсилається реабілітаційною установою супровідним листом особі з інвалідністю чи законному представнику особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності, копія рішення - структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, ради об'єднаної територіальної громади.

 

Заступник начальника Управління
інтегрованих соціальних послуг -
начальник відділу розвитку послуг
для громадян похилого віку

О. Фартушна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 вересня 2018 року N 1423

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
комплексної реабілітації (абілітації)

__
(П. І. Б. особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності)

Дата народження ___________

Основний діагноз __________
__

Супутні захворювання ______
__

Дата встановлення інвалідності ___________

Група інвалідності __________

Строк курсу комплексної реабілітації (абілітації) з _________ до _________

Професія, за якою проводиться професійна підготовка (реабілітація) _____
__

Навчальна/реабілітаційна група ___________

Основні переваги розвитку __
__

Основні порушення розвитку _
__

Заплановані заходи (послуги)

Вид і характер реабілітаційних послуг (заходів)

Строк / кількість / тривалість надання послуг

Форма роботи

Відмітка про
виконання / примітки*

1

2

3

4

Послуги з ранньої реабілітації (абілітації)

 

 

 

 

Послуги із соціальної реабілітації (абілітації)

 

 

 

 

Послуги із психологічної (психолого-педагогічної) реабілітації

 

 

 

 

Послуги з професійної реабілітації

 

 

 

 

Послуги із фізичної реабілітації

 

 

 

 

Послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

 

 

 

 

Послуги з трудової реабілітації

 

 

 

 

Послуги з медичної реабілітації (медичного спостереження)

 

 

 

 


* У тому числі коригування видів та характеру реабілітаційних (абілітаційних) послуг.

Дата заповнення ___ 20__ року

Голова реабілітаційної комісії

__________
(підпис, прізвище та ініціали)

Члени реабілітаційної комісії:

__________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

__________
 (підпис, прізвище та ініціали)

Результати надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації)

Індивідуальний план комплексної реабілітації (абілітації) виконано повністю, виконано частково, не виконано, потребує продовження (потрібне підкреслити).

Рекомендації щодо подальших дій з надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації)

__
__

Дата заповнення ___________

Голова реабілітаційної комісії

__________
(підпис, прізвище та ініціали)

Члени реабілітаційної комісії:

__________
(підпис, прізвище та ініціали)

М. П.(за наявності)

__________
 (підпис, прізвище та ініціали)

____ 20__ року

Примітка. У разі потреби кожна реабілітаційна установа відповідно до своїх завдань та категорії осіб (дітей) з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, додатково розробляє, затверджує та реалізує в практичній діяльності конкретний, деталізований і розгорнутий додаток до індивідуального плану комплексної реабілітації (абілітації).

 

Заступник начальника Управління
інтегрованих соціальних послуг -
начальник відділу розвитку послуг
для громадян похилого віку

О. Фартушна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
27 вересня 2018 року N 1423

ДОВІДКА
про надані реабілітаційні послуги та результати комплексної реабілітації (абілітації)

_
(П. І. Б. особи (дитини) з інвалідністю, дитини віком до трьох років (включно), яка належить до групи ризику щодо отримання інвалідності)

Дата народження __________

Нозологія _____
__

Проходив(ла) курс реабілітації (абілітації) у період із ____ 20__ року до ____ 20__ року в ___
                                                                                                        (найменування реабілітаційної установи)

Проведені реабілітаційні послуги із:

ранньої реабілітації (абілітації) ___________
_

соціальної реабілітації (абілітації) _________
_

психологічної (психолого-педагогічної) реабілітації ______
_

професійної реабілітації _____
_

фізичної реабілітації ________
_

фізкультурно-спортивної реабілітації ______
_

трудової реабілітації ________
_

медичної реабілітації (медичного спостереження) _______
_

Інше _________

Висновки та рекомендації ___
_

Голова реабілітаційної комісії


(підпис)

__
(прізвище та ініціали)

Керівник реабілітаційної установи


(підпис)

__
(прізвище та ініціали)

 

М. П. (за наявності)

 

___ 20__ року

 

 

 

Заступник начальника Управління
інтегрованих соціальних послуг -
начальник відділу розвитку послуг
для громадян похилого віку

О. Фартушна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали