МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2012

м. Київ

N 384


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 травня 2012 р. за N 711/21024

Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації

Відповідно до статті 15 Закону України "Про вищу освіту" та підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410 (Указ N 410/2011), а також з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форма N Н-1.01.1.

1.2. Форма N Н-1.01.2.

1.3. Форма N Н-1.01.3.

1.4. Форма N Н-1.02.

1.5. Форма N Н-1.03.01.

1.6. Форма N Н-1.03.02.

1.7. Форма N Н-1.04.

1.8. Форма Н-1.05.

1.9. Форма Н-1.06.

1.10. Форма Н-1.07.

1.11. Форма Н-1.08.

1.12. Форма Н-1.08.

1.13. Форма Н-1.09.

1.14. Форма Н-1.10.

1.15. Форма Н-1.11.

1.16. Форма Н-1.12.1.

1.17. Форма Н-1.12.2.

1.18. Форма Н-2.01.

1.19. Форма Н-2.02.

1.20. Форма Н-2.03.

1.21. Форма Н-2.04.

1.22. Форма Н-2.05.

1.23. Форма Н-2.06.

1.24. Форма Н-2.07.

1.25. Форма Н-3.01.

1.26. Форма Н-3.02.

1.27. Форма Н-3.03.

1.28. Форма Н-3.04.

1.29. Форма Н-4.01.

1.30. Форма Н-4.02.

1.31. Форма Н-4.03.

1.32. Форма Н-4.04.

1.33. Форма Н-4.05.

1.34. Форма Н-4.06.

1.35. Форма Н-4.07.

1.36. Форма Н-5.01.

1.37. Форма Н-5.02.

1.38. Форма Н-5.03.

1.39. Форма Н-5.04.

1.40. Форма Н-5.05.

1.41. Форма Н-5.06.

1.42. Форма Н-6.01.

1.43. Форма Н-7.01.

1.44. Форма Н-7.02.

1.45. Форма Н-7.03.

1.46. Форма Н-7.04.

1.47. Форма Н-8.01.

1.48. Форма Н-8.02.

1.49. Форма Н-8.03.

1.50. Форма Н-8.04.

1.51. Форма Н-8.05.

1.52. Форма Н-8.06.

1.53. Форма Н-8.07.

1.54. Форма Н-8.08.

1.55. Форма Н-8.09.

1.56. Форма Н-9.01.

1.57. Форма Н-9.02.

1.58. Форма Н-9.03.

1.59. Форма Н-9.04.

1.60. Форма Н-9.05.

1.61. Форма Н-9.06.

1.62. Форма Н-10.01.

1.63. Форма Н-10.02.

1.64. Форма Н-10.03.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 03 серпня 1984 року N 253 "Про введення уніфікованих форм документів з підготовки спеціалістів у вузах Мінвузу УРСР".

3. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити з 2012/2013 навчального року нові форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації відповідно до форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.):

4.1. Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) надавати вищим навчальним закладам I - IV рівнів акредитації методичну допомогу щодо використання нових форм документів.

4.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.01.1


Керівникові __
                                                                          (найменування вищого навчального закладу)

абітурієнта ___
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)


ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі сертифікатів/вступних екзаменів/фахових вступних випробувань на ________ форму навчання,
                                                     (денну, заочну (дистанційну), вечірню, екстернат)
відділення _________   за програмою підготовки молодшого спеціаліста:
                                      (скорочена назва відділення)
_
                                                                                        (шифр та назва спеціальності)
_

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __
(рік закінчення, найменування навчального закладу)

Освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

Відзнака за навчання: немає - є - (золота/срібна медаль, свідоцтво/диплом з відзнакою)

Результати ЗНО: 1-й (укр. мова та літ.) - ________/________, 2-й (_________) -_________/________
                                                                                            (результат)         (рік)                                                     (результат)     (рік)

Середній бал атестата/свідоцтва/диплома ___________

Підстава для позаконкурсного зарахування: немає - є - (_______)
                                                                                                                     (документ, що надає право на особливі умови зарахування)

Вища освіта (молодший спеціаліст): немає - є - не отримую -   отримую -  

Яку іноземну мову вивчав(ла) ___________

Громадянство України: є -   немає - Стать: чоловіча - жіноча -  

Дата і місце народження ____
_

Адреса місця проживання: індекс , область __, район ___,
місто/село _________, вулиця ___________,
будинок _______, квартира __________, домашній, мобільний телефон

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса місця проживання:

Батько: _______
___________ телефони: _____
                                                                                                                              (домашній)           (мобільний)

Мати: ________
___________ телефони: _____
                                                                                                                               (домашній)           (мобільний)

Даю згоду на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом.

Повідомлений, що подання мною недостовірних персональних даних, даних про пільги, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування мене з числа студентів.

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -    не потребую -

Даю згоду на використання моїх персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності (напряму) ознайомлений(на)

"___" 20__ року

Підпис _______

Примітки:

1. Зазначену форму призначено для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Заповнюється абітурієнтом і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.01.2


Керівникові __
                                                                                (найменування вищого навчального закладу)
абітурієнта ____
                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)


ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на
__________ форму навчання,
                                                      (денну, заочну (дистанційну), вечірню, екстернат)
факультету/інституту ___________ за програмою підготовки бакалавра
                                              (скорочена назва факультету, найменування інституту)
(спеціаліста, магістра медичного або ветеринарно-медичного спрямувань):

 
_
                                                                                        (шифр та назва напряму)

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __
                                                                   (рік закінчення, найменування навчального закладу)

Відзнака за навчання: немає -   є - (золота/срібна медаль, диплом з відзнакою)

Результати ЗНО: 1-й (укр. мова та літ.) - ________/________, 2-й (_________) - _________/________,
                                                                                            (результат)        (рік)                                                      (результат)         (рік)
3-й (__) - _________/________. Середній бал атестата/диплома _______
                                                         (результат)          (рік)

Підстава для позаконкурсного зарахування: немає -  є - (_______)
                                                                                                                    (документ, що надає право на особливі умови зарахування)

Вища освіта (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр): немає -      є -

не отримую -  отримую -


Громадянство України: є - немає -     Стать: чоловіча - жіноча -  

Дата і місце народження ____
_

Адреса місця проживання: індекс ,область , район ______,
місто/село ____, вулиця ____,
будинок ________, квартира _________, домашній, мобільний телефон

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -        не потребую -

Даю згоду на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для особливих умов зарахування.

Повідомлений, що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту, проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування мене з числа студентів.

Даю згоду на використання моїх персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраного напряму ознайомлений(на).

"___" 20__ року

Підпис _______

Примітки:

1. Зазначену форму призначено для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста/магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань. Заповнюється абітурієнтом і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.01.3


Керівникові __
                                                                                       (найменування вищого навчального закладу)
абітурієнта ____
                                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)


ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на
___________ форму навчання,
                                               (денну, заочну (дистанційну), вечірню, екстернат)

факультету/інституту ___ за програмою підготовки спеціаліста (магістра):
                               (скорочена назва факультету, найменування інституту)

 
_
                                                                                        (шифр та назва спеціальності)

Про себе повідомляю

Закінчив(ла) __
                                                                       (рік закінчення, найменування вищого навчального закладу)

Відзнака за навчання (диплом з відзнакою): немає -   є -

Середній бал атестата/диплома ______

Підстава для особливих умов зарахування: немає - є - (________)
                                                                                                                  (документ, що надає право на особливі умови зарахування)

Вища освіта (спеціаліст/магістр): немає -   є -   не отримую -   отримую -

Громадянство України: є -   немає -   Стать: чоловіча -   жіноча -

Дата і місце народження ____
_

Адреса місця проживання: індекс _________,область __________, район ___________,
місто/село ________, вулиця ,
будинок ______, квартира ________, домашній, мобільний телефон ___

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую -       не потребую -

Даю згоду на оприлюднення результатів вступних випробувань та наявності підстав для особливих умов зарахування.

Повідомлений, що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для відрахування мене з числа студентів.

Даю згоду на використання моїх персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраного напряму ознайомлений(на).

"___" 20__ року

Підпис _______

Примітки:

1. Зазначену форму призначено для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Заповнюється абітурієнтом і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.02


____
(повне найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання

____
(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)


ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20__ р.

Інститут, факультет, відділення
                                                                                                                               (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки __________
                                                                                                                                                             (шифр і назва)

Спеціальність __
                                                                                                         (шифр)                                                         (назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень___________
                                                                                                                                 (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)


N
з/п

Номер особової справи

Дата прийому документів

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса місця проживання

Стать (чол./жін.)/ дата наро-
дження

Наймену-
вання навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-
кваліфіка-
ційний) рівень

Номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфіка-
ційний рівень)

Номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та дата видачі

Кількість балів з конкурсних предметів

Середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту

Інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування

Наявність цільового направ-
лення

Причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання

Підпис абітурієнта в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка:

1. Зазначену форму призначено для реєстрації основних відомостей про вступників у послідовності подачі документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою вищого навчального закладу і підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної комісії. Рекомендується ведення окремих журналів для денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання, екстернату кожного напряму підготовки (спеціальності) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

2. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ вступників.

3. Формат бланка А3 (297 х 420 мм), в альбомному виконанні.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.03.01


ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ N ________
                                                                             (за журналом реєстрації осіб, які вступають
                                                                             до вищого навчального закладу)
Прізвище Ім'я
По батькові ___
Інститут, факультет, відділення __________
Освітньо-кваліфікаційний рівень _________
Напрям підготовки ________
Спеціальність _


N
з/п

Назва документів

Дата вилучення і місцезнаходження документа

Дата повернення документа в особову справу

1

Заява

 

 

2

Шість фотокарток

 

 

3

Медична довідка 086-о

 

 

4

Витяг з трудової книжки

 

 

5

Атестат, диплом, серія
N _____ від "___" 20__ року
виданий _________

 

 

6

Сертифікат серія ___ N _________
від "___" 20__ року

 

 

7

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків

 

 

8

Інші документи

 

 


Документи прийнято

Документи повернуто

Документи переведено

Укомплектована

дата

підпис

дата

підпис

дата, N наказу

підпис

дата

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.03.02


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(найменування вищого навчального закладу)


РОЗПИСКА N ___________
                                                               (за журналом реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу)

Про прийняття документів в інститут, факультет, відділення
_
освітньо-кваліфікаційного рівня __________
за напрямом __
за спеціальністю __________
від гр. _______
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові вступника)

Прийнято документи:

1. Заява

2. Шість фотокарток

3. Медична довідка 086-о

4. Витяг з трудової книжки

5. Атестат, диплом, серія _____N ________
від "___" 20__ року
виданий_____

6. Сертифікат серія N _________ від "___" 20__ року

7. Копія довідки ДПА про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

8. Інші документи

М. П.

Прийняв відповідальний секретар
приймальної комісії ____ ______
                                                             (підпис)                (прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

У разі втрати розписки вступник негайно заявляє про це в приймальну комісію.

Примітки:

1. Зазначену форму призначено для обліку поданих вступником документів. Складається з двох частин: опису і розписки, що мають той самий обліковий номер, який збігається з номером особової справи, внесеним в журнал реєстрації заяв вступників. Розписка про прийом документів видається вступнику при особистому поданні документів чи надсилається поштою. Опис особової справи залишається в приймальній комісії.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

 
 
Фотокартка
- 3 х 4 см
 
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384

Форма N Н-1.04


_
(найменування вищого навчального закладу)

М. П.

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат
                                                                                                (підкреслити)


АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

N ____

Прізвище ____

Ім'я _________

По батькові __

Інститут, факультет, відділення _________

Напрям підготовки ________

Спеціальність

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________
                                                                                                      (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Група N _____

"___" 20__ року

Відповідальний секретар приймальної комісії ______ ________
                                                                                                                   (підпис)                                 (прізвище та ініціали)


Розклад вступних випробувань групи

N
з/п

Назва вступного випробування

Дата

Час початку вступного випробування

Корпус, аудиторія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИМІТКИ:

1. Аркуш вступних випробувань є перепусткою на випробування.

2. Після закінчення вступних випробувань аркуш повинен бути повернений в приймальну комісію.

3. При отриманні незадовільної оцінки аркуш вступних випробувань залишається в екзаменатора.

4. Вступники, які запізнились або не з'явились в установлений строк, допускаються до вступного випробування з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії.

I. Результати оцінювання якості освіти


N
з/п

Назва предмета

Сертифікат (серія, номер) і/або характер вступного випробування (усний, письмовий)

Дата видачі сертифіката і (або) вступного випробування (число, місяць)

Кількість балів

Прізвище та ініціали відповідальної особи і (або) екзаменаторів

Підписи відповідальної особи, екзаменаторів

цифрами

словами

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Сума балів за результатами оцінювання якості освіти


_
(цифрами та словами)

М. П.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
_______ _____
                                                                     (підпис)                    (прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Номер аркуша має відповідати номеру особової справи журналу реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20__ р. Ф. N Н-1.02.

2. Аркуш результатів вступних випробувань призначений для запису результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) вступника та служить пропуском на вступне випробування. Після закінчення вступних випробувань підлягає поверненню в приймальну комісію. Скріплюється підписом відповідального секретаря приймальної комісії і печаткою вищого навчального закладу. При отриманні вступником незадовільної оцінки лист результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) залишається в екзаменатора. Після рішення про прийом лист результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) зберігається в особовій справі студента, при відмові у прийомі - в архіві вищого навчального закладу разом із заявою і письмовими роботами вступника.

3. Формат бланка А5 (148 х 210 мм), 4 сторінки. Папір щільний.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма Н-1.05


_
(повне найменування вищого навчального закладу)


ПОВІДОМЛЕННЯ

Рішенням приймальної комісії від "___" 20__ року за N ____ Ви,
_, допущені до участі у конкурсі (вступних
                                                  (прізвище та ініціали вступника)
випробуваннях) щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня ___________ за ________ формою навчання.
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)    (денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

Вступні випробування проводяться з "___" 20__ року до "___" 20__ року. Вам необхідно прибути до вищого навчального закладу "___" 20__ року і отримати лист результатів зовнішнього оцінювання якості освіти і вступних випробувань.

Примітки:

1. У разі неприбуття у визначений строк Ви не будете допущені до вступних випробувань.

2. Іногороднім на період складання вступних випробувань надається/не надається гуртожиток.
                                                                                                                                                       (непотрібне закреслити)

3. При прибутті до вищого навчального закладу при собі мати це повідомлення, паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

М. П.

Відповідальний секретар приймальної комісії _ _____
                                                                                                                  (підпис)           (прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Це повідомлення є підставою для прибуття вступника на вступні випробування. Видається на руки чи надсилається замовленим відправленням відразу після рішення приймальної комісії про допуск до вступних випробувань.

2. Формат бланка - формат поштової картки (105 х 148 мм), на щільному папері, 2 сторінки.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.06

_
(повне найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат
(підкреслити)


ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ N ________

Освітньо-кваліфікаційний рівень _________
                                                                                                             (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
__ з _________
                                    (форма вступного випробування)                                                        (назва навчального предмета)

Група _ потік _

Дата проведення вступного випробування "___" 20__ року

Початок вступного випробування _______

Закінчення вступного випробування _____

Прізвища та ініціали екзаменаторів _______
_


N
з/п

Шифр

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Кількість балів

Підписи екзаменаторів

цифрою

прописом

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 


Відповідальний секретар

Кількість вступників, які проходили

Екзаменатори:

приймальної комісії ______ ___________ випробування __ ___________
                                           (підпис)   (прізвище та ініціали)                                                                                      (підписи)

"___" 20__ року

____
Голова предметної комісії
_________ _______
   (підпис)         (прізвище та ініціали)

"___" 20__ рокуПримітки:

1. Ця форма є первинним обліковим документом результатів вступних випробувань. На першому етапі оформляється відповідальним секретарем приймальної комісії. Для усного вступного випробування у відомість вносяться прізвища та ініціали вступників, які допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. Складається на кожну групу для кожного предмета. Результати вступних випробувань підписуються екзаменаторами та головою предметної екзаменаційної комісії. Після закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної комісії.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.07

 _
(повне найменування вищого навчального закладу)


АРКУШ УСНОЇ ВІДПОВІДІ НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ

Освітньо-кваліфікаційний рівень _________
                                                                                                 (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
з
                                                                               (назва навчального предмета)

Прізвище, ім'я, по батькові вступника _____

Інститут, факультет (відділення) _ Група __

Номер листа результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) _________

Дата вступного випробування "___" 20__ року

Номер білета вступного випробування ___

Час початку відповіді ______

Час закінчення відповіді ____

Конспект відповіді

 

 

Додаткові запитання

 

 

 

Підпис вступника ______

Кількість балів ______
                                                           (цифрами і словами)

Екзаменатори

_
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис)

_________
(прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Форму призначено для підготовки вступника до усної відповіді і документування її змісту. Заповнюється особисто вступником.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384Форма N Н-1.08, частина 1

 _
(повне найменування вищого навчального закладу)


ШИФР

_
(заповнюється відповідальним секретарем
приймальної комісії)ПИСЬМОВА РОБОТА
вступного випробування

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________
                                                                                                 (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
з ___________
                                                                                        (назва навчального предмета)

Прізвище, ім'я, по батькові вступника ___

Інститут, факультет (відділення) _ Номер групи _______

Номер листа результатів зовнішнього оцінювання якості освіти (вступних випробувань) ________

Дата вступного випробування "___" 20__ року

Номер білета вступного випробування, варіант завдання, тема твору _ 

Підпис вступника _________

 


Додаткові записи на титульній сторінці робити не дозволяється.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.08, частина 2


ВКЛАДКА

ШИФР ___________

Підписувати, робити будь-які помітки, що розшифровують роботу, забороняється

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

ШИФР ___________

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

ШИФР ___________

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


 

Кількість балів

_____
(цифрами та словами)

Екзаменатори

__________      ___
                        (підпис)                                                               (прізвище та ініціали)

_________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

_________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Служить для шифрування прізвища вступника перед перевіркою письмової роботи. Заповнюється особисто вступником, крім рядка "Шифр", який заповнює відповідальний секретар приймальної комісії.

2. Формат бланка А3 (297 х 420 мм), 1 сторінка (зміст титульного листа займає її половину).


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.09


_
(повне найменування вищого навчального закладу)


АРКУШ СПІВБЕСІДИ

з
                                                                                             (назва предметів)
_
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові вступника)

Інститут, факультет, відділення __________

Освітньо-кваліфікаційний рівень _________
                                                                                              (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Напрям підготовки ________
                                                                                                               (шифр і назва)

Спеціальність
                                                                                                               (шифр і назва)

Дата співбесіди _____

Відповіді:

 

Підпис вступника

Кількість балів

__
                           (цифрами та словами)

Екзаменатори

_________
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)

_________
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Форму призначено для написання вступником змісту відповіді з конкретного предмета, який виноситься на співбесіду. Заповнюється і підписується особисто вступником. На аркуші зазначається кількість балів (цифрою і словами), він підписується екзаменатором.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.10


_______
(повна назва вищого навчального закладу)

ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ N ___

_
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові вступника)
пройшов (пройшла) співбесіду "___" 20__ року

у відбірковій комісії __ інституту, факультету, відділення.

За підсумками співбесіди комісія вирішила __________ до зарахування
                                                                                                         (рекомендувати, не рекомендувати)
студентом (студенткою) ______ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня _
                                                                                                                                  (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

за напрямом підготовки ____
                                                                                          (шифр і назва напряму підготовки)
за спеціальністю __________
                                                                                              (шифр і назва спеціальності)

Мотивований висновок:

 

 


Голова комісії

______
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії

______
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

______
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

______
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

______
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Ця форма є основним документом, який засвідчує роботу комісії для проведення співбесіди.

2. Записується рішення комісії щодо рекомендації до зарахування вступника студентом відповідних освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (спеціальності). Подається мотивований висновок за результатами співбесіди. Протокол заповнюється головою комісії, підписується ним та членами комісії.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.11


_
(повне найменування вищого навчального закладу)


ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановний(а) _.
                                                                                               (прізвище та ініціали)

Приймальна комісія повідомляє, що наказом від "___" 20__ року за N ____ Ви зараховані студентом (кою) __ курсу _____
                                                                                                  (найменування інституту, назва факультету, відділення)
інституту, факультету (відділення) освітньо-кваліфікаційного рівня
________ за
         (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
__________ формою навчання.
(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

Напрям підготовки
(спеціальність)

 

Ви повинні з'явитися до інституту, факультету (відділення) "___" 20__ року
Після отримання цього повідомлення (для вступників денної форми навчання):
особам, які не проживають у місті ___________, зробити відмітку у паспорті про вибуття з постійного місця проживання;
призовникам і військовозобов'язаним, які не проживають у місті ___________, мати при собі документ з відміткою про зняття з військового обліку.

У разі неприбуття на заняття без поважних причин протягом 10 днів Ви будете відраховані з числа студентів.

 

Відповідальний секретар приймальної комісії

___________
(підпис)

______
(прізвище та ініціали)

 

 

М. П.

"___" 20__ року


Примітки:

1. Ця форма є підставою для прибуття студента на навчання до вищого навчального закладу, видається на руки (висилається) відразу після оголошення наказу про зарахування до вищого навчального закладу.

2. Формат бланка - формат поштової картки (105 х 148 мм), на щільному папері, 2 сторінки.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.12.1


__
(повне найменування вищого навчального закладу)


НАКАЗ

від "___" 20__ року

N ______


Про зарахування на навчання 

На підставі Правил прийому до __________
_
                                                                      (повне найменування вищого навчального закладу)
_
у 20__ році та рішення приймальної комісії від "___" 20__ року, протокол N _____
наказую:
зарахувати з "___" 20__ року студентами (курсантами) першого курсу денної (вечірньої, заочної, екстернату) форми навчання за напрямами (спеціальностями) за державним замовленням (за кошти фізичних або юридичних осіб) згідно з додатком.

Додаток: на ____ арк.

Ректор (директор)

__
(підпис, печатка)

__
(прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Служить для контролю за правильністю зарахування до вищих навчальних закладів і поширюється на всі вищі навчальні заклади України незалежно від підпорядкування та форми власності. Додаток до наказу про зарахування абітурієнтів до вищого навчального закладу у 2009 році заповнюється у форматі Microsoft Excel відповідно до встановленого шаблону (шаблон та приклад заповнення в електронному вигляді додаються).

2. Додатки до наказів про зарахування абітурієнтів на денну, вечірню або заочну форми навчання заповнюються окремо.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-1.12.2

Додаток до наказу

Підпорядкування:

Найменування вищого навчального закладу

від "___" 20__ року

N _____ наказу про зарахування

 

Форма власності: державна, або комунальна, або приватна

Освітньо-
кваліфікаційний рівень:
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання: денна або заочна, вечірня, екстернат

 

Інститут (факультет):

Фінансування: за державним замовленням або за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб

 

N
з/п

Код та назва напряму (спеціаль-
ності)

Прізвище

Ім'я

По батькові

Серія документа про освітній (освітньо-
кваліфіка-
ційний) рівень, на основі якого відбу-
вається вступ

Номер документа про освітній (освітньо-
кваліфіка-
ційний) рівень, на основі якого відбу-
вається вступ

Код документа

Українська мова та література (українська мова)

Другий предмет

Третій предмет

Сума балів творчих конкурсів

Сума додаткових балів

Середній бал документа про освітній (освітньо-
кваліфіка-
ційний) рівень

Загальна сума балів

Коди особливих умов вступу

Спеціальне (військове) звання, група, факультет

рік

номер серти-
фіката

кількість балів

профіль-
ність

код предмета

рік

номер серти-
фіката

кількість балів

профіль-
ність

код предмета

рік

номер серти-
фіката

кількість балів

профіль-
ність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-2.01


_
                                                             (повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення __________
                                                                                     (найменування інституту, назва факультету, відділення)

Напрям підготовки ________
                                                                                                                      (шифр і назва)

Спеціальність _
                                                                                                                     (шифр і назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________
                                                                                (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання __________
                                                                               (денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)


ОСОБОВА СПРАВА СТУДЕНТА

Прізвище ___

Ім'я ________

По батькові __

Рік вступу до вищого навчального закладу

  


Заведено

 

"___" 20__ року

Закінчено

 

"___" 20__ року

Передано в архів

 

"___" 20__ року

за описом N _______

від

"___" 20__ року


 

 

ДОДАТКОВІ ЗАПИСИ

 

 

Усього в цій справі занумеровано і прошито _ аркушів

Відповідальна особа

__
(підпис)

__
(прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Ведеться відділом кадрів. Містить усі документи, що стосуються навчання студента. Після закінчення чи у разі вибуття студента з вищого навчального закладу до неї вносяться також: індивідуальний навчальний план студента, заліково-екзаменаційна книжка, студентський квиток і навчальна картка. Термін зберігання постійний. Справа має номер, який збігається з номером залікової книжки, індивідуального навчального плану студента і студентського квитка.

2. Формат бланка А3 (297 х 420 мм), на тонкому картоні, 2 сторінки.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-2.02


_
(найменування центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковується вищий навчальний заклад)
___________
(повне найменування вищого навчального закладу)


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА

м. _______- 20__ року

___________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

 
Фото
студента
 


 

______
(код студента)

 

____
  (підпис студента)

М. П.

Дата "___" 20__ року

Напрям підготовки ________

Спеціальність
_

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________
                                                                                            (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Інститут, факультет, відділення _________

Група _______

Календарний строк навчання ___________

Форма навчання __________


Директор інституту, декан факультету,
завідувач відділення

 
_______
(підпис)

 
()
(прізвище та ініціали)

Проректор, заступник директора

_______
(підпис)

()
(прізвище та ініціали)


ПЕРШИЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

ПЕРШИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


 

____
(підпис директора, декана, завідувача)

__
(прізвище та ініціали)


ПЕРШИЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

ДРУГИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


Переведений на ________ курс
наказ від N ____

_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


ДРУГИЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

ТРЕТІЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


 


(підпис директора, декана, завідувача)

_______
(прізвище та ініціали)


ДРУГИЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

ЧЕРВЕРТИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


Переведений на ________ курс
наказ від N ____

_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


ТРЕТІЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

П'ЯТИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


 

_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


ТРЕТІЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

ШОСТИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


Переведений на ________ курс
наказ від N ____

_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


ЧЕТВЕРТИЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

СЬОМИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


 

_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


ЧЕТВЕРТИЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

ВОСЬМИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


Переведений на ________ курс
наказ від N ____

_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


П'ЯТИЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

ДЕВ'ЯТИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


 

_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


П'ЯТИЙ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

ДЕСЯТИЙ

Тривалість семестру ________ тижнів

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

Нормативні навчальні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові навчальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


КУРС

Календарний термін навчання

з "___" 20__ року до "___" 20__ року


СЕМЕСТР

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


Переведений на ________ курс
наказ від N ____

_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


ДОДАТКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


___
(підпис студента)

__________
(прізвище та ініціали)

_
(підпис куратора)

_
(прізвище та ініціали)


ПОНАД ОБСЯГИ, ВИЗНАЧЕНІ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення семестрової оцінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х


_____
(підпис директора, декана, завідувача)

_________
(прізвище та ініціали)


НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЛИСЬ

N
з/п

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів

Кількість годин

Вид індивідуального завдання

Загальна

аудиторних

лекцій

практичних

лабораторних

самостійна робота і контрольні заходи

індивідуальна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за семестр

 

 

 

 

 

 

 

Х


__
(підпис студента)

_______
(прізвище та ініціали)

 


В ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Форма семестрового контролю (екзамен, залік)

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів

Оцінка за шкалою ECTS

Скорочена назва вищого навчального закладу

Назва і номер документа, який засвідчує зарахування змістових модулів

Підпис особи, яка внесла запис

Дата внесення запису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х


 

________
(підпис директора, декана, завідувача)

_____
(прізвище та ініціали)


ПРАКТИЧНА

N
з/п

Назва практики

Назва підприємства, організації, установи

Курс

Тривалість практики (дата: від - до)

Яку роботу виконував

Кількість кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПІДГОТОВКА

Дата захисту звіту

Оцінка за національною шкалою

Оцінка

Прізвища та ініціали викладача-керівника практикою і членів комісії

Підписи

загальна кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

________
(підпис директора, декана, завідувача)

_____
(прізвище та ініціали)


ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

N
з/п

Назви курсових проектів (робіт) за навчальним планом

Семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАВДАНЬ (ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТОЩО)

Дата захисту

Оцінка за національною шкалою

Оцінка

Прізвища та ініціали членів комісії

Підписи

загальна кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

________
(підпис директора, декана, завідувача)

_____
(прізвище та ініціали)


ДЕРЖАВНА
ДЕРЖАВНІ

N
з/п

Назва екзамену

Дата складання екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

N
з/п

Тема дипломного проекту (роботи)

Прізвище та ініціали керівника

Відмітка керівника про допущення дипломанта до захисту

Дата захисту роботи

 

 

 

 

 

 

 

 


АТЕСТАЦІЯ
ЕКЗАМЕНИ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів за результатами захисту

Оцінка за шкалою ECTS

Прізвища та ініціали голови і членів державної екзаменаційної комісії

Підписи членів державної екзаменаційної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(РОБОТА)

РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Оцінка за національною шкалою

Кількість балів за результатами захисту

Оцінка за шкалою ECTS

Присвоїти кваліфікацію

Прізвища та ініціали голови і членів державної екзаменаційної комісії

Підписи членів державної екзаменаційної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітки:

1. Зазначена форма є робочим документом студента, що містить інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника).

2. В індивідуальному навчальному плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у межах нормативно встановлених термінів підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня та навчальні дисципліни, що вивчаються додатково.

3. Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідною освітньо-професійною програмою (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) і складається студентом на кожний навчальний рік.

4. Формат бланка А5 (148 х 210 мм).


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-2.03


ЗАЛІКОВА КНИЖКА
СТУДЕНТА

____
(найменування центрального органу управління освітою і наукою, власника)
____
(повне найменування вищого навчального закладу)

 
 
Фотокартка
(3 х 4 см)

 


 

ЗАЛІКОВА КНИЖКА N
СТУДЕНТА

Прізвище, ім'я, по батькові _______
           
Інститут, факультет, відділення___
Напрям підготовки _
Спеціальність _____
Освітньо-кваліфікаційний рівень _
Форма навчання ___

М.П.

Вступи на ____ курс з "___" 20__ року

 

Проректор (заступник директора)
з навчальної роботи
___________
                                                                            (підпис)                          (прізвище та ініціали)
директор інституту,
декан факультету, завідувач відділення ______
                                                                                                         (підпис)          (прізвище та ініціали)

____
(особистий підпис)

_
                   (дата видачі залікової книжки)

1-й семестр 20 __/20 __ навчального року


________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

2-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

3-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

4-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


__
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

5-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

6-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

7-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

8-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

9-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

10-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

___-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

___-й семестр 20 __/20 __ навчального року

________
ЕКЗАМЕНИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали екзаменатора

Оцінка на екзамені

Дата складання екзамену

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

________
ЗАЛІКИ


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість

Прізвище та ініціали викладача

Відмітки про залік

Дата

Підпис викладача

годин

кредитів

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________


N
з/п

Назва практики

Курс

Місце проходження практики

Ким працював

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                    ____
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові студента)

ПРАКТИКИ


Тривалість практики

Прізвище та ініціали викладача, керівника практики

Відмітки про залік

Дата складання заліку

Підпис викладача, який прийняв залік

від (дата)

до (дата)

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДЕРЖАВНІ


N
з/п

Назва державного екзамену

Дата складання екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                        ___________
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові студента)

ЕКЗАМЕНИ


Екзаменаційні оцінки

Підписи членів державної екзаменаційної комісії

за національною шкалою

кількість балів

за шкалою ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Тема проекту (роботи) __
_
_
_______

Прізвище керівника ____

Дата подання проекту (роботи) у деканат (відділення) ___________

Дата захисту роботи ___

Оцінка Державної екзаменаційної комісії:
за національною шкалою _________
кількість балів _______, за шкалою ECTS ________

Підписи членів Державної екзаменаційної комісії:

________
________
________
________

Постанова Державної екзаменаційної комісії
________

_
_
_


 

Голова


(прізвище, ім'я, по батькові)

_
(підпис)

 

__________

Члени:

__________
__________


(прізвище, ім'я, по батькові)

_
(підпис)


Дата "___" 20__ року
видано диплом
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові студента)
__________ N ___________від "___" 20__ року
   (з відзнакою, без відзнаки)

Підпис особи, яка видала диплом _______

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Тема проекту (роботи) _____
_
_
_

Прізвище керівника ________

Дата подання проекту (роботи) у деканат (відділення) ___

Дата захисту роботи _______

Оцінка Державної екзаменаційної комісії:
                                за національною шкалою ___
                                кількість балів _______, за шкалою ECTS __

Підписи членів Державної екзаменаційної комісії:

_________
_________
_________
_________

Постанова Державної екзаменаційної комісії
_________

_
_
_
_
_
_


 

Голова ______
                  (прізвище, ім'я, по батькові)       (підпис)
             ______

 

 

Члени:

__________
__________
_______ __
(прізвище, ім'я, по батькові)          (підписи)

Дата "___" 20__ р.

_________ видано диплом
                                   (прізвище, ім'я, по батькові студента)
__________ N ___________ від "___" 20__ року
    (з відзнакою, без відзнаки)

Підпис особи, яка видала диплом _______

Направлений(на) на
роботу _______
_
_
_
_ _


Директор інституту, декан факультету,
завідувач відділення

 
__
(підпис)

 
_____
(прізвище та ініціали)

Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.


Примітки:

1. Зазначена форма служить для запису результатів семестрового контролю знань студента та державної атестації.

2. Залікова книжка видається студентам, зарахованим на перший курс, протягом першого семестру, але не пізніше ніж за місяць до початку зимової екзаменаційної сесії. Записи у заліковій книжці здійснюються з використанням чорнила або пасти чорного, синього або фіолетового кольору. Виправлення, які не завірено в установленому порядку, не допускаються.

3. У заліковій книжці викладачем виставляються оцінки (за національною шкалою та шкалою ECTS), а також кількість балів, одержаних студентом за результатами семестрового контролю та державної атестації (з усіх навчальних дисциплін, видів практики, курсових проектів (робіт), видів державної атестації). Оцінки з навчальних дисциплін виставляються викладачем на сторінці залікової книжки, що відповідає семестру, у якому вивчається дана дисципліна.

4. У випадку відрахування студента з вищого навчального закладу до закінчення курсу навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем залікова книжка передається до навчального підрозділу вищого навчального закладу (управління, відділу), який видає студенту академічну довідку.

5. Дублікат залікової книжки видається лише на підставі наказу керівника вищого навчального закладу. До третьої сторінки дубліката залікової книжки вноситься запис "дублікат". Всі дані щодо успішності студента за весь період навчання до моменту видачі дубліката вносяться в дублікат залікової книжки на підставі відомостей обліку успішності за попередні семестри.

6. Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою підлягає поверненню для обміну на диплом про вищу освіту.

7. Формат бланка 105 х 148.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-2.04


_
                                                               (повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення _______

Освітньо-кваліфікаційний рівень _
                                                                             (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Напрям підготовки __
                                                                                                 (шифр і назва)

Спеціальність _______
                                                                                               (шифр і назва)

Спеціалізація _______
                                                                                                   (назва)

 
 
Фото-
картка
3 х 4 см
 
 НАВЧАЛЬНА КАРТКА СТУДЕНТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові _________

2. Дата народження ______

3. Місце народження _____

4. Громадянство 5. Закінчив(ла) ______
_________ в _________ році
                                                         (найменування навчального закладу)

6. Родинний стан ________

7. Адреса місця проживання __________
                (поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту, вулиця, N будинку, N квартири, номер телефону)

8. Наявність пільг при вступі _________

9. Зарахований(на) наказом від "   " 20__ року N ____

а) за конкурсом: із стажем, без стажу (підкреслити)

б) у порядку переведення з ___________
                                                                                                 (найменування навчального закладу)

в) за направленням ______
                                                                                              (найменування підприємства, установи)

г) за особливими умовами участі у конкурсі ________

ґ) поза конкурсом _______

д) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа (підкреслити)

10. Трудова книжка: _____
                                                                                                           (номер, коли й ким видана)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ____

12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, відзначення, покарання


Курс

Номер і дата наказу

Зміст наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13. Виконання навчального плану


Курс

Семестр

Назва навчальної дисципліни і навчальних практик

Загальний обсяг

Семестровий контроль, оцінка

Дата складання семестрового контролю й номер відомості

годин

кредитів
ESTS

за національною шкалою

кількість балів

ECTS

ПЕР-
ШИЙ 20__ - 20__ НАВ-
ЧАЛЬ-
НИЙ РІК

ПЕР-
ШИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУ-
ГИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на другий курс. Наказ від "___" 20__ року N ___

ДРУ-
ГИЙ 20__ - 20__ НАВ-
ЧАЛЬ-
НИЙ РІК
 

ТРЕ-
ТІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТ-
ВЕР-
ТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на третій курс. Наказ від "___" 20__ року N ___

ТРЕ-
ТІЙ 20__ - 20__ НАВ-
ЧАЛЬ-
НИЙ РІК

П'Я-
ТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШОС-
ТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на четвертий курс. Наказ від "___" 20__ року N ___

ЧЕТ-
ВЕР-
ТИЙ 20__ - 20__ НАВ-
ЧАЛЬ-
НИЙ РІК

СЬО-
МИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСЬ-
МИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на п'ятий курс. Наказ від "___" 20__ року N ___

П'Я-
ТИЙ 20__ - 20__ НАВ-
ЧАЛЬ-
НИЙ РІК

ДЕВ'Я-
ТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕ-
СЯ-
ТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переведений на шостий курс. Наказ від "___" 20__ року N ___

ШОС-
ТИЙ 20__ - 20__ НАВ-
ЧАЛЬ-
НИЙ РІК

ОДИ-
НАД-
ЦЯ-
ТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВА-
НАД-
ЦЯ-
ТИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14. Виробничі практики


N
з/п

Назва практики

Місце практики

Посада

Оцінка

за національною шкалою

кількість балів

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника


Шифр

Назва спеціальності

Розряд

Дата складання кваліфікаційного екзамену

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16. Державна атестація


N
з/п

Назва навчальної дисципліни

Дата і номер протоколу ДЕК

Оцінка

за національною шкалою

кількість балів

ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17. Отримано за весь термін навчання у вищому навчальному закладі підсумкових оцінок:

 

Усього _______ з них:

за національною
шкалою

за шкалою
ECTS

 

 

"відмінно"_________

A ________

 

 

"добре"__________

________

 

 

"задовільно" _______

_____ __
_______
________


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

_______
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)


18. Дипломна робота (проект) виконана на тему _____
_
_
_
і захищена з оцінкою: за національною шкалою ___________, за шкалою ECTS __

19. Рішенням Державної екзаменаційної комісії (протокол від "___" 20__ року N __) присвоєна кваліфікація
_
_
_


Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

_______
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Зазначена форма призначена для запису персональних даних про студента за період його навчання у ВНЗ. Ведеться в деканаті (інституті, відділенні) і зберігається як документ суворої звітності. Після закінчення ВНЗ або у разі вибуття із ВНЗ включається до особової справи студента. Виправлення в навчальній картці студента повинні бути обумовлені і підписані деканом факультету (директором інституту, завідувачем відділення).

2. Формат бланка А3 (297 х 420 мм), на тонкому картоні.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-2.05


ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ ДИПЛОМІВ

___________
___________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень _____
                                                                        (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)


 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано диплом

Назва напряму підготовки, спеціаль-
ності

Присвоєна кваліфікація

Дата рішення Державної екзаменацій-
ної комісії

Відмітка про диплом (з відзнакою, без відзнаки)

Серія і номер диплома

Серія і номер додатка

Дата видачі

Підпис особи, яка видала диплом

Підпис особи, яка отримала диплом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітки:

1. Служить для обліку видачі дипломів. Ведеться відділом кадрів (навчальним відділом, управлінням). У журнал вноситься інформація про студентів, які закінчили ВНЗ, за роками випуску із зазначенням дати видачі диплома та додатка до нього, серії та номери диплома і додатка. У журналі мають бути власноручні підписи того, хто видав диплом, і того, хто його отримав.

2. Аркуші журналу повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою ВНЗ. Журнал зберігається як документ суворої звітності.

3. Формат бланка журналу А3 (297 х 420 мм).


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-2.06


(повне найменування вищого навчального закладу)


Журнал обліку направлень на роботу випускників

освітньо-кваліфікаційного рівня ________
                                                                        (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

за _ рік


Інститут, факультет, відділення __________
Напрям підготовки Спеціальність ________


N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце призначення
(міністерство, відомство, установа)

Посада

Дата отримання направлення на роботу

Номер направлення на роботу

Розписка про отримання направлення на роботу

Підтвердження прибуття

дата

отримана
посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітки:

1. Зазначена форма призначена для обліку направлень на роботу випускників, які закінчили вищий навчальний заклад за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма Н-2.07


(повне найменування вищого навчального закладу)


ВІДОМОСТІ

про рух контингенту студентів інституту, факультету, відділення
напряму підготовки _
спеціальності ______ за семестр 20__ / 20__ навчального року

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат
                                                       (потрібне підкреслити)


Курс

Чисель-
ність на початок звітного семестру

ПРИБУЛО

Перебувають в академічній відпустці

ВИБУЛО

Чисельність на кінець семестру

Всього

у тому числі

за власним бажанням

через акаде-
мічну неуспіш-
ність

через пору-
шення дисцип-
ліни та правил внутріш-
нього розпо-
рядку

переведено на іншу форму навчання

переведено до іншого вищого навчального закладу

переведено до іншого структурного підрозділу вищого навчального закладу

у зв'язку із закінченням навчання

у зв'язку зі смертю

Всього

прий-
нято

по-
нов-
лено

пере-
ведено з інших вищих навчаль-
них закладів

пере-
ведено з іншої форми на-
вчання

пере-
ведено з іншого
струк-
тур-
ного підроз-
ділу вищого 
навчаль-
ного зак-
ладу

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"___" 20__ року

Директор, декан, завідувач відділення

_______
(підпис)

__
(прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Форма призначена для обліку руху контингенту студентів вищого навчального закладу за напрямами підготовки (спеціальностями) та формами навчання. Використовується для складання річної статистичної звітності за формою 2-3 нк.

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

"Затверджую"
Ректор (директор)

__________
      (підпис)                        (прізвище та ініціали)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384

"___" 20__ року __
   М. П.                                                                           (найменування центрального органу виконавчої влади, власника)
_____
                                                                (повне найменування вищого навчального закладу)

 
Форма N Н-3.01

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Підготовки ________ з галузі знань
                           (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)                                                                         (шифр і назва галузі знань)
за напрямом ________
                                                                                                            (шифр і назва напряму)
спеціальністю ______
                                                                                                          (шифр і назва спеціальності)
спеціалізацією ______
                                                                                                                 (назва спеціалізації)

Форма навчання _
                             (денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

Кваліфікація ______
                                         (назва)
Строк навчання ___
                                         (роки і місяці)

на основі _________
                              (зазначається освітній
              (освітньо-кваліфікаційний) рівень)


I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Курс
 

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

11

12

13

 14 

15

16

17

18

19

20

21

22

 23 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість рядків визначається кількістю курсів навчання


ПОЗНАЧЕННЯ: Т - теоретичне навчання; С - екзаменаційна сесія; П - практика; К - канікули; ДЕ - складання державного екзамену; ДП - захист дипломного проекту (роботи)


II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

 

III. ПРАКТИКА

 

IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Курс

Теоретичне навчання

Екзаме-
наційна сесія

Практика

Державна атестація

Виконання дипломного проекту (роботи)

Канікули

Разом

 

Кількість рядків визначається кількістю курсів навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 


 

Назва практики

Семестр

Тижні

Навчальна

 

 

 

 

 

Виробнича

 

 


 

Назва навчальної дисципліни

Форма державної атестації (екзамен, дипломний проект  (робота))

Семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ECTS

Кількість годин

Розподіл кредитів ECTS на тиждень за курсами і семестрами

Екзамени

Заліки

Курсові

Загальний обсяг

Аудиторних

Самостійна робота

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

VI курс

проекти

роботи

Всього

у тому числі:

С е м е с т р и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

лекції

лабораторні

прак-
тичні

Кількість тижнів в семестрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.2 Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.3. Дисципліни загально-професійної підготовки
___
1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки
___
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
___
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.2. Дисципліни вільного вибору студента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість годин на тиждень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість екзаменів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість заліків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Декан факультету, директор інституту, завідувач відділення

______
(підпис)

_
(прізвище та ініціали)


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Затверджую
Проректор (заступник директора)
__
"
___" 20__ року

_______
(повне найменування вищого навчального закладу)

Робочий навчальний план

Спеціальності _____
                              (шифр і назва напаряму підготовки (спеціальності))

Курс ________

Форма N Н-3.02


 Курс 

 Вересень 

 Жовтень 

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПОЗНАЧЕННЯ: Т - теоретичне навчання; С - екзаменаційна сесія; П - практика; К - канікули; ДЕ - складання державного екзамену; ДП - захист дипломного проекту (роботи)


N з/п

Шифр за ОПП

Назви на-
вчаль-
них дис-
цип-
лін

Кіль-
кість кре-
дитів
ECTS

Кількість годин

I семестр кількість навчальних тижнів

II семестр кількість навчальних тижнів

 Кафедра,
цик-
лова комі-
сія

за нав-
чаль-
ним пла-
ном

фак-
тич-
но виді-
лено

про-
чи-
тано в мину-
лому році

на по-
точ-
ний нав-
чаль-
ний рік

всьо-
го

з них аудиторних

са-
мос-
тій-
на ро-
бота

кур-
сові ро-
боти, про-
екти

роз-
ра-
хун-
кові ро-
боти

форми контролю

всьо-
го

з них аудиторних

самос-
тійна ро-
бота

кур-
сові. робо-
ти, про-
екти

роз-
рахун-
кові ро-
боти

форми контролю

всьо-
го

у тому числі

всьо-
го

в тому числі

лек-
ції

лабо-
ра-
тор-
ні

прак-
тичні

екза-
мен

залік

лек-
ції

лабо-
ра-
тор-
ні

прак-
тичні

екза-
мен

залік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Практика

 

Державна атестація

N з/п

Назва практики

Число тижнів

Число годин

Форма контролю

 

Навчальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича

 

 

 


 

 

Назва 

Семестр

 

 

 

 

 

 


 


"___" 20__ року

Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення


(підпис)

___________
(прізвище та ініціали)


Примітки:

1. Робочий навчальний план складається на кожний навчальний рік, в якому конкретизується планування навчальної роботи, передбаченої навчальним планом. Робочий навчальний план розробляється окремо для кожного напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації).

2. Робочий навчальний план розробляється деканом факультету, директором інституту (завідувачем відділення) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-3.03


(найменування центрального органу управління освітою, власник)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 


(назва навчальної дисципліни)


ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни

підготовки
             (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
напряму _
(шифр і назва напряму)

спеціальності _________
(шифр і назва спеціальності)

(Шифр за ОПП________)

 

Київ
20__ рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: _________
                                                                                 (повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: __________
                                                  __________
                                                  ___________

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки

                                                                                                      (шифр і назва напряму)

"___" 20__ року, протокол N __

 

 

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "______" складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _______ напряму
                                                 (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
(спеціальності) "_________".

Предметом вивчення навчальної дисципліни є _______

Міждисциплінарні зв'язки: ___________

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.

2.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "____" є

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "_" є
___________
___________

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:
___________
___________
вміти:
___________
___________

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

___________
___________
___________
___________

Змістовий модуль 2.

___________
___________
___________
___________

3. Рекомендована література

___________
___________
___________

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання _________

5. Засоби діагностики успішності навчання ________

Примітки:

1. Програма нормативної навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма нормативної навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом.

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми.

3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни.

4. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-3.04


(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) _______


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи

"___" 20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_
                                                                                             (шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки ________
                                                                                             (шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність _
                                                                                                    (шифр і назва спеціальності)
спеціалізація __
                                                                                                       (назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення __________
                                                                                       (назва інституту, факультету, відділення)

 

______ - 20__ рік

Робоча програма _________ для студентів
                                                                                                (назва навчальної дисципліни) 
за напрямом підготовки _____, спеціальністю ____. "___" , 20__ року - __ с.

_
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) _________

Протокол від "___" 20__ року N ___

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)

___________
(підпис)

()
(прізвище та ініціали)


"___" 20__ року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) ___________
                                                                          (шифр, назва)

Протокол від "___" 20__ року N ___

"___" 20__ року

Голова

___
(підпис)

(_________)
(прізвище та ініціали)  __________, 20__ рік

  __________, 20__ рік


 


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -

Галузь знань
___
(шифр і назва)

Нормативна
(за вибором)

Напрям підготовки
___
(шифр і назва)

Модулів -

Спеціальність (професійне спрямування):
___

Рік підготовки:

Змістових модулів -

Індивідуальне науково-дослідне завдання
_______
                        (назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -
самостійної роботи
студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання:
год.

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання -

     для заочної форми навчання -


 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ...........

Завдання ..........

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ..........

вміти: ..........


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 ..........

Тема 1. ..........

 

Тема 2. ..........


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва

Тема 1. Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Назва

Тема 1. Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2

ІНДЗ

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

-

 

Усього годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Теми семінарських занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

 

 

2

 

 

...

 

 


6. Теми практичних занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

 

 

2

 

 

...

 

 


7. Теми лабораторних занять

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

 

 

2

 

 

...

 

 


8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

...

...

2

...

...

 

Разом

 


9. Індивідуальні завдання

10. Методи навчання

11. Методи контролю

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль N 1

Змістовий модуль N 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Т1, Т2... Т9 - теми змістових модулів.


Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль
2

Змістовий модуль
3

 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Т1, Т2... Т12 - теми змістових модулів.


Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

82 - 89

B

добре

74 - 81

C

64 - 73

D

задовільно

60 - 63

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. ..........


14. Рекомендована література

Базова

1. ..........


Допоміжна

1. ..........


15. Інформаційні ресурси

1...........


Примітки:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичній комісії) факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою ради (методичної комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-4.01


(повне найменування вищого навчального закладу)

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри, голова циклової комісії
___
                                                                           (назва кафедри, циклової комісії)

 

__________
(підпис)


(прізвище та ініціали)

 

"___" 20__ року


ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ, ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

___________
(назва кафедри, циклової комісії)

на 20__/ 20__ навчальний рік

 

План обговорено і схвалено на засіданні кафедри, циклової комісії протокол від "___" 20__ року N ______


1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ, ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ

1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри, циклової комісії на навчальний рік затверджено у кількості _______ ставок, із них:


Всього ставок

Розподіл за джерелами фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Всього

у тому числі

Всього

у тому числі

професорів

доцентів

ст. викладачів

викладачів

професорів

доцентів

ст. викладачів

викладачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості __ ставок

У момент складання плану роботи кафедри, циклової комісії:
штат НДС і НДЛ _____ осіб;
докторантів _________ осіб;
очних аспірантів _____ осіб;
заочних аспірантів ___ осіб;
здобувачів __________ осіб.
Всього на кафедрі (комісії) __________ осіб.

1.3. У розпорядженні кафедри, циклової комісії знаходяться приміщення загальною площею _______ кв. м., у тому числі:
навчальних лабораторій __________ кімнат площею __________ кв. м.;
комп'ютерних класів _____ шт., площею ________ кв. м., з кількістю ____ комп'ютерів типу ;
лабораторій НДС __________ кімнат площею __________ кв. м.;
навчальних полігонів ________ площею ______ кв. м.

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри, циклової комісії складає __________ год., із них:


Семестр

Форма навчання

Читання лекцій

Прове-
дення прак-
тичних занять

Прове-
дення лабора-
торних занять

Прове-
дення семі-
нарсь-
ких занять

Прове-
дення індиві-
дуальних занять

Прове-
дення консуль-
тацій протя-
гом семест-
ру

Про-
веден-
ня екза-
мена-
цій-
них кон-
суль-
тацій

Пере-
вірка конт-
роль-
них (модуль-
них) робіт, що вико-
нують-
ся під час ауди-
тор-
них за-
нять

Перевірка контрольних (модульних) робіт, що виконуються під час самостійної роботи

Керівництво і приймання індивідуальних завдань:

Прове-
дення заліку

Прове-
дення семест-
рових екза-
менів

Керів-
ництво навчаль-
ною і вироб-
ничою прак-
тикою

Прове-
дення держав-
них екза-
менів

Керів-
ництво, консуль-
тування, рецензу-
вання та прове-
дення за-
хисту диплом-
них проек-
тів (робіт)

Керів-
ництво аспі-
ран-
тами, здо-
бува-
чами та стажу-
ван-
ням викла-
дачів

Всього

рефе-
ратів, аналі-
тичних огля-
дів, перек-
ладів

розра-
хунко-
вих, гра-
фіч-
них та розра-
хун-
ково-
графіч-
них робіт

курсових робіт і проектів

I

денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вечірня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна (дистанційна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

екстернат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вечірня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна (дистанційна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

екстернат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вечірня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна (дистанційна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

екстернат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за рік

денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вечірня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна (дистанційна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

екстернат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ, ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

N
з/п

Основні питання

Строк проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

 

I семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

N
з/п

Теми

Виконавці

Строк проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ

N
з/п

Теми

Виконавці

Строк проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. МЕТОДИЧНА РОБОТА

N
з/п

Вид роботи

Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо)

Виконавець

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. НАУКОВА РОБОТА

N
з/п

Вид роботи

Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо)

Виконавець

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

N
з/п

Вид роботи

Підсумковий результат

Виконавець

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ

N
з/п

Форма підвищення професійного рівня

Прізвище та ініціали працівника

Строк виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ

Дата

Розділ

Назва змін та доповнень

Строк виконання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ, ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Дата

Зміст зауважень

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                             11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
   


Перший семестр
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Обговорено і ухвалено на засідані кафедри, циклової комісії, протокол N _____ від "___" 20__ року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________
                                                                                                                (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

  

Другий семестр
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Обговорено і ухвалено на засідані кафедри, циклової комісії, протокол N _____ від "___" 20__ року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________
                                                                                    (підпис)                           (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форму призначено для планування основних видів роботи кафедри (циклової комісії) на черговий навчальний рік: навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших видів робіт, засідань методичних і наукових семінарів. Розділ "Наукова робота" планується для кафедр і повинен узгоджуватися з етапами програми виконання завдання. План складається під керівництвом завідувача кафедри (голови циклової комісії), розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії) і затверджується завідувачем кафедри (головою циклової комісії).

2. Формат бланка А4 (210 х 297 мм), брошура 16 сторінок.


 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

Затверджую
Проректор (заступник директора)

 

"___" 20__ року

___________
(підпис)

_____
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384

Форма N Н-4.02


Обсяг навчальної роботи на 20__/20__ навчальний рік

Кафедра, циклова комісія ___________

 

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна),екстернат
(необхідне підкреслити)

Інститут, факультет, відділення ____

 
Семестр I


N з/п

Наз-
ви нав-
чаль-
них дис-
цип-
лін і ви-
дів нав-
чаль-
ної ро-
бо-
ти

Інс-
ти-
тут, фа-
куль-
тет (від-
ді-
лен-
ня)

Курс

Кіль-
кість сту-
ден-
тів

Шифр групи

Кіль-
кість груп

Кіль-
кість пото-
ків

Передбачено робочим навчальним планом

Розрахунок годин

чи-
тан-
ня лек-
цій

про-
ве-
ден-
ня прак-
тич-
них за-
нять

про-
ве-
ден-
ня лабо-
ратор-
них за-
нять

про-
ве-
ден-
ня семі-
нарсь-
ких за-
нять

про-
ве-
ден-
ня інди-
віду-
аль-
них за-
нять

прак-
тика (тиж-
ні)

інди-
віду-
аль-
ні зав-
дан-
ня

дип-
лом-
ні про-
ек-
ти (ро-
боти)

дер-
жав-
на атес-
тація

за-
ліки

екза-
мени

Чи-
тан-
ня лек-
цій

Про-
ве-
ден-
ня прак-
тич-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня лабо-
ра-
тор-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня семі-
нарсь-
ких за-
нять

Прове-
ден-
ня інди-
віду-
аль-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня кон-
суль-
тацій з нав-
чаль-
них дис-
цип-
лін про-
тягом се-
мест-
ру

Про-
ве-
ден-
ня екза-
мена-
цій-
них кон-
суль-
тацій

Пере-
вірка конт-
роль-
них (мо-
дуль-
них) робіт, що вико-
нують-
ся під час ауди-
тор-
них за-
нять

Пере-
вірка і прий-
ман-
ня конт-
роль-
них (мо-
дуль-
них) ро-
біт, що вико-
нують-
ся під час само-
стій-
ної ро-
боти

Керівництво і приймання індивідуальних завдань:

Про-
ве-
ден-
ня залі-
ку

Про-
ве-
ден-
ня се-
мест-
ро-
вих екза-
менів

Керів-
ницт-
во, кон-
суль-
туван-
ня, ре-
цен-
зуван-
ня та прове-
ден-
ня за-
хисту дип-
лом-
них проек-
тів (робіт)

Керів-
ницт-
во аспі-
ран-
тами, здо-
бува-
чами, стажу-
ван-
ням вик-
лада-
чів

 

Всього

рефе-
ратів, аналі-
тич-
них огля-
дів, перек-
ладів

розра-
хун-
кових, гра-
фіч-
них та роз-
рахун-
ково-
графіч-
них робіт

кур-
со-
вих проек-
тів, ро-
біт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього у I семестрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Семестр II

N з/п

Наз-
ви нав-
чаль-
них дис-
цип-
лін і ви-
дів нав-
чаль-
ної ро-
бо-
ти

Інс-
ти-
тут, фа-
куль-
тет (від-
ді-
лен-
ня)

Курс

Кіль-
кість сту-
ден-
тів

Шифр групи

Кіль-
кість груп

Кіль-
кість пото-
ків

Передбачено робочим навчальним планом

Розрахунок годин

чи-
тан-
ня лек-
цій

про-
ве-
ден-
ня прак-
тич-
них за-
нять

про-
ве-
ден-
ня лабо-
ратор-
них за-
нять

про-
ве-
ден-
ня семі-
нарсь-
ких за-
нять

про-
ве-
ден-
ня інди-
віду-
аль-
них за-
нять

прак-
тика (тиж-
ні)

інди-
віду-
аль-
ні зав-
дан-
ня

дип-
лом-
ні про-
ек-
ти (ро-
боти)

дер-
жав-
на атес-
тація

за-
ліки

екза-
мени

Чи-
тан-
ня лек-
цій

Про-
ве-
ден-
ня прак-
тич-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня лабо-
ра-
тор-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня семі-
нарсь-
ких за-
нять

Прове-
ден-
ня інди-
віду-
аль-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня кон-
суль-
тацій з нав-
чаль-
них дис-
цип-
лін про-
тягом се-
мест-
ру

Про-
ве-
ден-
ня екза-
мена-
цій-
них кон-
суль-
тацій

Пере-
вірка конт-
роль-
них (мо-
дуль-
них) робіт, що вико-
нують-
ся під час ауди-
тор-
них за-
нять

Пере-
вірка і прий-
ман-
ня конт-
роль-
них (мо-
дуль-
них) ро-
біт, що вико-
нують-
ся під час само-
стій-
ної ро-
боти

Керівництво і приймання індивідуальних завдань:

Про-
ве-
ден-
ня залі-
ку

Про-
ве-
ден-
ня се-
мест-
ро-
вих екза-
менів

Керів-
ницт-
во, кон-
суль-
туван-
ня, ре-
цен-
зуван-
ня та прове-
ден-
ня за-
хисту дип-
лом-
них проек-
тів (робіт)

Керів-
ницт-
во аспі-
ран-
тами, здо-
бува-
чами, стажу-
ван-
ням вик-
лада-
чів

Всього

рефе-
ратів, аналі-
тич-
них огля-
дів, перек-
ладів

розра-
хун-
кових, гра-
фіч-
них та роз-
рахун-
ково-
графіч-
них робіт

кур-
со-
вих проек-
тів, ро-
біт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього у II семестрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього у I семестрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач кафедри, циклової комісії

___________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

Керівник навчального відділу, управління

___________
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

"___" 20__ року

 

"___" 20__ року

 

 


Примітки:

1. Зазначена форма є розділом плану роботи кафедри (циклової комісії), виконаним на окремому аркуші. Служить для планування загальної навчальної роботи кафедрою (цикловою комісією) за видами і формами. Складається в двох примірниках: перший - для кафедри (циклової комісії), другий - для навчального відділу, управління. Навчальну роботу кафедри (циклової комісії) планує її завідувач, погоджує з керівником навчального відділу вищого навчального закладу, управління і затверджує у проректора (заступника директора) з навчальної роботи.

2. Формат бланка А3 (297 х 420 мм), 2 сторінки.

 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-4.03


(повне найменування вищого навчального закладу)

Розподіл навчальної роботи в годинах

кафедри, циклової комісії __________ на 20__/20__ навчальний рік

N з/п

Пріз-
ви-
ще та іні-
ціа-
ли, по-
сада вик-
лада-
ча

Наз-
ва нав-
чаль-
них дис-
цип-
лін і ви-
дів нав-
чаль-
ної ро-
бо-
ти

Нап-
рям, спе-
ціаль-
ність, інс-
ти-
тут, фа-
куль-
тет, від-
ді-
лен-
ня

Курс нав-
чан-
ня

Кіль-
кість сту-
ден-
тів

Шифр групи

Кіль-
кість по-
то-
ків

Осінній семестр

Весняний семестр

Всьо-
го за нав-
чаль-
ний рік

Чи-
тан-
ня лек-
цій

Про-
ве-
ден-
ня прак-
тич-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня ла-
бо-
ра-
тор-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня се-
мі-
нарсь-
ких за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня ін-
диві-
дуаль-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня кон-
суль-
та-
цій про-
тя-
гом се-
мест-
ру

Про-
ве-
ден-
ня екза-
мена-
цій-
них кон-
суль-
та-
цій

Пере-
вір-
ка конт-
роль-
них (мо-
дуль-
них) ро-
біт, що ви-
кону-
ють-
ся під час ауди-
тор-
них за-
нять

Пе-
ре-
вір-
ка конт-
роль-
них (мо-
дуль-
них) ро-
біт, що вико-
ну-
ються під час са-
мос-
тій-
ної ро-
боти

Керівництво і приймання індивідуальних завдань:

Про-
ве-
ден-
ня за-
ліку

Про-
ве-
ден-
ня се-
мест-
ро-
вих ек-
заме-
нів

Ке-
рів-
ницт-
во нав-
чаль-
ною і ви-
роб-
ни-
чою прак-
ти-
кою

Про-
ве-
ден-
ня дер-
жав-
них ек-
за-
ме-
нів

Ке-
рів-
ницт-
во, кон-
суль-
ту-
ван-
ня, ре-
цен-
зу-
ван-
ня та про-
ве-
ден-
ня за-
хисту дип-
лом-
них про-
ек-
тів (ро-
біт)

Ке-
рів-
ницт-
во аспі-
ран-
тами, здо-
бува-
чами та ста-
жу-
ван-
ням вик-
лада-
чів

Всьо-
го за се-
местр

Чи-
тан-
ня лек-
цій

Про-
ве-
ден-
ня прак-
тич-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня ла-
бо-
ра-
тор-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня се-
мі-
нарсь-
ких за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня інди-
ві-
дуаль-
них за-
нять

Про-
ве-
ден-
ня кон-
суль-
та-
цій про-
тя-
гом се-
мест-
ру

Про-
ве-
ден-
ня екза-
мена-
цій-
них кон-
суль-
тацій

Пере-
вір-
ка конт-
роль-
них (мо-
дуль-
них) ро-
біт, що вико-
ную-
ться під час ауди-
тор-
них за-
нять

Пере-
вір-
ка конт-
роль-
них (мо-
дуль-
них) ро-
біт, що вико-
нують-
ся під час са-
мос-
тій-
ної ро-
боти

Керівництво і приймання індивідуальних завдань:

Про-
ве-
ден-
ня за-
ліку

Про-
ве-
ден-
ня се-
мест-
ро-
вих екза-
ме-
нів

Ке-
рів-
ницт-
во нав-
чаль-
ною і ви-
роб-
ни-
чою прак-
ти-
кою

Про-
ве-
ден-
ня дер-
жав-
них екза-
ме-
нів

Ке-
рів-
ницт-
во, кон-
суль-
ту-
ван-
ня, ре-
цен-
зу-
ван-
ня та про-
ве-
ден-
ня за-
хис-
ту дип-
лом-
них про-
ек-
тів (ро-
біт)

Ке-
рів-
ницт-
во аспі-
ран-
та-
ми, здо-
бува-
чами та ста-
жу-
ван-
ням вик-
лада-
чів

Всьо-
го за се-
местр

ре-
фе-
ра-
тів,
 ана-
лі-
тич-
них огля-
дів, пе-
рек-
ла-
дів

роз-
ра-
хун-
ко-
вих, гра-
фіч-
них, роз-
ра-
хун-
ково-
гра-
фіч-
них ро-
біт

кур-
со-
вих ро-
біт і проек-
тів

рефе-
ратів, ана-
лі-
тич-
них огля-
дів, пе-
рек-
ла-
дів

роз-
ра-
хун-
ко-
вих, гра-
фіч-
них, роз-
ра-
хун-
ково-
гра-
фіч-
них ро-
біт

кур-
сових ро-
біт і проек-
тів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Завідувач кафедри,
голова циклової комісії

 
__________
(підпис)

 
___
(прізвище та ініціали)

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії від "___" 20__ року, протокол N ___

"___" 20__ року


Примітки:

1. Форма є розділом плану роботи кафедри (циклової комісії), виконаним на окремому аркуші. Служить для розподілу покладеного на кафедру (циклову комісію) обсягу навчальної роботи між її членами. Складається завідувачем кафедри (головою циклової комісії), розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії).

2. Формат бланка А3 (297 х 420 мм), 2 сторінки

 

Директор департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 384


Форма N Н-4.04


_
(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення ________

Кафедра, циклова комісія __


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ТА ЇЇ ОБЛІК


(прізвище, ім'я, по батькові)


Навчальний рік

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Ставка або її частина

Примітка

20__/20__

 

 

 

 

 

20__/20__

 

 

 

 

 

20__/20__

 

 

 

 

 

20__/20__

 

 

 

 

 

20__/20__

 

 

 

 

 


I. НАВЧАЛЬНА РОБОТА НА


Форма навчання

N
з/п

Назва навчальних дисциплін і видів навчальної роботи

Напрям, спеціальність, інститут, факультет, відділення

Курс навчання

Кількість студентів

Шифр груп (потоків)

Читання лекцій

Проведення практичних занять

Проведення лабораторних занять

Проведення семінарських занять

Проведення індивідуальних занять

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна, вечірня, дистанційна, екстернат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за I семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочна, вечірня, дистанційна, екстернат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за II семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за навчальний рік (денна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за навчальний рік (вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії "___" 20__ року Протокол N _________

20__/20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Прове-
дення консуль-
тацій про-
тягом се-
местру

Про-
ве-
дення екза-
мена-
ційних кон-
суль-
тацій

Пере-
вірка контроль-
них (модуль-
них) робіт, що вико-
нуються під час аудитор-
них занять

Пере-
вірка конт-
роль-
них (модуль-
них) робіт, що вико-
нуються під час самос-
тійної роботи

Керівництво і приймання індивідуальних завдань:

Прове-
дення заліку

Прове-
дення семест-
рових екза-
менів

Керів-
ництво нав-
чаль-
ною і вироб-
ничою прак-
тикою

Прове-
дення держа-
вних екза-
менів

Керів-
ництво, консуль-
тування, рецен-
зування та прове-
дення захисту диплом-
них проектів (робіт)

Керів-
ництво аспіран-
тами, здобу-
вачами та стажу-
ванням викла-
дачів

ВСЬОГО

рефе-
ратів, аналі-
тичних оглядів, перек-
ладів

роз-
рахун-
кових, графіч-
них, розра-
хун-
ково-
графіч-
них робіт

кур-
сових про-
ектів, робіт

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Викладач Завідувач кафедри, голова циклової комісії

___________
(підпис)

__
(прізвище та ініціали)


II. МЕТОДИЧНА РОБОТА на 20__ / 20__ навчальний рік


N з/п

Зміст

Підсумковий результат (рукопис, друкована праця, обсяг, тираж тощо)

Строк виконання

Позначка про виконання

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ___________ Завідувач кафедри, голова циклової комісії ___________ ______
                            (підпис)                                                                                                                  (підпис)            (прізвище та ініціали)

на 20__ / 20__ навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка документа

Назва: Форма Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 № 384 Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації
 
Орган, що видав: Міністерство освіти і науки; молоді та спорту України
 
Вводиться в дію з: 05.06.2012

Документи Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2013 N 1/9-667 Про преміювання, встановлення надбавок і доплат до посадових окладів та надання матеріальної допомоги керівникам та їх заступникам
 
Наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 09.09.2013 N 1282 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Фінанси, грошовий обіг та кредит" у 2012/2013 навчальному році
 
Наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 09.09.2013 N 1278 Про втрату чинності деяких наказів МОНмолодьспорту України
 
Наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2013 N 665 Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
 
Наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2013 N 425 Про затвердження програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання
 
Лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.2013 N 1/9-258 Про проведення Всеукраїнського огляду-звіту переможців регіональних фестивалів технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів
 
Лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.2013 N 1/9-255 Про порядок закінчення навчального року та проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
 

 

 


 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали