Додаткова копія: Про затвердження форм фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 30 грудня 2011 року N 1205

Про затвердження форм фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів

З метою виконання пункту 10 Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.06.2011 N 721 (Порядок N 721), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 за N 1002/19740, наказую:

1. Затвердити електронну форму фінансової звітності компаній з управління активами та торговців цінними паперами, що додається.

2. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування Наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Бурмаку та Ю. Назаренка.

4. Цей наказ набирає чинності з 01.03.2012.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Додаток
до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
30.12.2011 N 1205

Таблиця 1. Структура файла "BP_A. DBF". Баланс підприємства (актив)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_EDRICI*

Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Текстове

12

ZV_YEAR**

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV***

Квартал, за який звітує

Числове

1 (0 знаків після коми)

DATE1

Баланс на

Дата

8

KOATYY

Код території за КОАТУУ

Текстове

10

SPODU

Код органу державного управління за СПОДУ

Текстове

5

KVED

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Текстове

7

KOPFG

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

Текстове

3

ADRES

Адреса

Текстове

254

BP010_03

Нематеріальні активи: залишкова вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP010_04

Нематеріальні активи: залишкова вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP011_03

Нематеріальні активи: первісна вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP011_04

Нематеріальні активи: первісна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP012_03

Нематеріальні активи: накопичена амортизація (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP012_04

Нематеріальні активи: накопичена амортизацій (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP020_03

Незавершені капітальні інвестиції (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP020_04

Незавершені капітальні інвестиції (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP030_03

Основні засоби: залишкова вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP030_04

Основні засоби: залишкова вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP031_03

Основні засоби: первісна вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP031_04

Основні засоби: первісна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP032_03

Основні засоби: знос (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP032_04

Основні засоби: знос (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)


* - Зазначене поле в структурі файлу використовується лише для компаній з управління активами.
** - Для торговців цінними паперами ім'я поля замість "ZV_YEAR" має назву "ZVIT_GOD".
*** - Заповнюється у разі подання квартального звіту.

BP035_03

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP035_04

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP036_03

Довгострокові біологічні активи: первісна вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP036_04

Довгострокові біологічні активи: первісна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP037_03

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація; (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP037_04

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація; (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP040_03

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP040_04

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (на. кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP045_03

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP045_04

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP050_03

Довгострокова дебіторська заборгованість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP050_04

Довгострокова дебіторська заборгованість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP055_03

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP055_04

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP056_03

Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP056_04

Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP057_03

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP057_04

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP060_03

Відстрочені податкові активи (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP060_04

Відстрочені податкові активи (на. кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP065_03

Вписуваний рядок - Гудвіл (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP065_04

Вписуваний рядок - Гудвіл (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP070_03

Інші необоротні активи (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP070_04

Інші необоротні активи (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP075_03

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP075_04

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP080_03

Усього за розділом I (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP080_04

Усього за розділом I (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP100_03

Виробничі запаси (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP100_04

Виробничі запаси (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP110_03

Поточні біологічні активи (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP110_04

Поточні біологічні активи (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP120_03

Незавершене виробництво (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP120_04

Незавершене виробництво (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP130_03

Готова продукція (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP130_04

Готова продукція (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP140_03

Товари (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP140_04

Товари (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP150_03

Векселі одержані (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP150_04

Векселі одержані (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP160_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP160_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP161_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP161_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги первісна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP162_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP162_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP170_03

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP170_04

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP180_03

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP180_04

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP190_03

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP190_04

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP200_03

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP200_04

Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP210_03

Інша поточна дебіторська заборгованість (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP210_04

Інша поточна дебіторська заборгованість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP220_03

Поточні фінансові інвестиції (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP220_04

Поточні фінансові інвестиції (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP230_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP230_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP231_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP231_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP240_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP240_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP250_03

Інші оборотні активи (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP250_04

Інші оборотні активи (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP260_03

Усього за розділом II (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP260_04

Усього за розділом II (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP270_03

III. Витрати майбутніх періодів (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP270_04

III. Витрати майбутніх періодів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP275_03

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи вибуття (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP275_04

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи вибуття (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP280_03

Баланс: актив (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP280_04

Баланс: актив (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BOSS*

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

Таблиця 2. Структура файла "BP_Р.DBF". Баланс підприємства (пасив)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_EDRICI**

Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Текстове

12

ZV_YEAR***

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV****

Квартал, за який звітує

Числове

1 (0 знаків після коми)

BP300_03

Статутний капітал (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP300_04

Статутний капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP310_03

Пайовий капітал (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP310_04

Пайовий капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP320_03

Додатковий вкладений капітал (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP320_04

Додатковий вкладений капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP330_03

Інший додатковий капітал (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP330_04

Інший додатковий капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP340_03

Резервний капітал (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP340_04

Резервний капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP350_03

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP350_04

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP360_03

Неоплачений капітал (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP360_04

Неоплачений капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP370_03

Вилучений капітал (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)


* - Для торговців цінними паперами ім'я поля замість "BOSS" має назву "KERIVNYK".
** - Зазначене поле в структурі файлу використовується лише для компаній з управління активами.
*** - Для торговців цінними паперами ім'я поля замість "ZV_YEAR" має назву "ZVIT_GOD".
**** - Заповнюється у разі подання квартального звіту.

BP370_04

Вилучений капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP375_03

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP375_04

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP380_03

Усього за розділом I (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP380_04

Усього за розділом I (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP385_03

Вписуваний рядок - Частка меншості (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP385_04

Вписуваний рядок - Частка меншості (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP400_03

Забезпечення виплат персоналу (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP400_04

Забезпечення виплат персоналу (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP410_03

Інші забезпечення (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP410_04

Інші забезпечення (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP415_03

Вписуваний рядок - сума страхових резервів (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP415_04

Вписуваний рядок - сума страхових резервів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP416_03

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP416_04

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP420_03

Цільове фінансування (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP420_04

Цільове фінансування (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP430_03

Усього за розділом II (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP430_04

Усього за розділом II (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP440_03

Довгострокові кредити банків (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP440_04

Довгострокові кредити банків (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP450_03

Інші довгострокові фінансові зобов'язання (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP450_04

Інші довгострокові фінансові зобов'язання (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP460_03

Відстроченні податкові зобов'язання (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP460_04

Відстроченні податкові зобов'язання (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP470_03

Інші довгострокові зобов'язання (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP470_04

Інші довгострокові зобов'язання (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP480_03

Усього за розділом III (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP480_04

Усього за розділом III (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP500_03

Короткострокові кредити банків (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP500_04

Короткострокові кредити банків (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP510_03

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP510_04

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP520_03

Векселі видані (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP520_04

Векселі видані (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP530_03

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP530_04

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP540_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP540_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP550_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP550_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP560_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP560_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP570_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP570_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP580_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP580_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP590_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP590_04

іпотечні зобов'язання за розрахунками: з учасниками (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP600_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP600_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP605_03

Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP605_04

Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP610_03

Інші поточні зобов'язання (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP610_04

Інші поточні зобов'язання (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP620_03

Усього за розділом IV (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP620_04

Усього за розділом IV (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP630_03

V. Доходи майбутніх періодів (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP630_04

V. Доходи майбутніх періодів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP640_03

Баланс: пасив (на початок звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BP640_04

Баланс: пасив (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (0 знаків після коми)

Таблиця 3. Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_EDRICI*

Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Текстове

12

ZV_YEAR**

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV***

Квартал, за який звітує

Числове

1 (0 знаків після коми)

ZV_DAT****

Дата складання звіту

Дата

8

KOATYY

Код території за КОАТУУ

Текстове

10

SPODU

Код органу державного управління за СПОДУ

Текстове

5

KVED

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Текстове

7

KOPFG

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

Текстове

3

FP010_03

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP010_04

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP015_03

Податок на додану вартість (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP015_04

Податок на додану вартість (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)


* - Зазначене поле в структурі файлу використовується лише для компаній з управління активами.
** - Для торговців цінними паперами ім'я поля замість "ZV_YEAR" має назву "ZVIT_GOD".
*** - Заповнюється у разі подання квартального звіту.
**** - Для торговців цінними паперами ім'я поля замість "ZV_DAT" має назву "DATE".

FP020_03

Акцизний збір (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP020_04

Акцизний збір (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP025_03

Вільний рядок (інші збори або податки з обороту) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP025_04

Вільний рядок (інші збори або податки з обороту) (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP030_03

Інші вирахування з доходу (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP030_04

Інші вирахування з доходу (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP035_03

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP035_04

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP040_03

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP040_04

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP050_03

Валовий: прибуток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP050_04

Валовий: прибуток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP055_03

Валовий: збиток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP055_04

Валовий: збиток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP060_03

Інші операційні доходи (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP060_04

Інші операційні доходи (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP061_03

Вписуваний рядок - у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP061_04

Вписуваний рядок - у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP070_03

Адміністративні витрати (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP070_04

Адміністративні витрати (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP080_03

Витрати на збут (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP080_04

Витрати на збут (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP090_03

Інші операційні витрати (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP090_04

Інші операційні витрати (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP091_03

Вписуваний рядок - у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP091_04

Вписуваний рядок - у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP100_03

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP100_04

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP105_03

Фінансові результати від операційної діяльності: збиток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP105_04

Фінансові результаті від операційної діяльності: збиток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP110_03

Доход від участі в капіталі (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP110_04

Доход від участі в капіталі (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP120_03

Інші фінансові доходи (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP120_04

Інші фінансові доходи (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP130_03

Інші доходи (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP130_04

Інші доходи (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP140_03

Фінансові витрати (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP140_04

Фінансові витрати (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP150_03

Втрати від участі в капіталі (за звітній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP150_04

Втрати від участі в капіталі (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP160_03

Інші витрати (за звітній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP160_04

Інші витрати (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP165_03

Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP165_04

Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP170_03

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (за звітній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP170_04

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP175_03

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: збиток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP175_04

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: збиток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP176_03

Вписуваний рядок - у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP176_04

Вписуваний рядок - у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP177_03

Вписуваний рядок - у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP177_04

Вписуваний рядок - у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP180_03

Податок на прибуток від звичайної діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP180_04

Податок на прибуток від звичайної діяльності (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP185_03

Вписуваний рядок - дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP185_04

Вписуваний рядок - дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP190_03

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP190_04

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP195_03

Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP195_04

Фінансові результати від звичайної діяльності: збиток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP200_03

Надзвичайні доходи (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP200_04

Надзвичайні доходи (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP205_03

Надзвичайні витрати (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP205_04

Надзвичайні витрати (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP210_03

Податки з надзвичайного прибутку (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP210_04

Податки з надзвичайного прибутку (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP215_03

Вписуваний рядок - Частка меншості (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP215_04

Вписуваний рядок - Частка меншості (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP220_03

Чистий прибуток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP220_04

Чистий прибуток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP225_03

Чистий збиток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP225_04

Чистий збиток (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP226_03

Вписуваний рядок - забезпечення матеріального заохочення (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP226_04

Вписуваний рядок - забезпечення матеріального заохочення (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP230_03

Матеріальні затрати (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP230_04

Матеріальні затрати (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP240_03

Витрати на оплату праці (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP240_04

Витрати на оплату праці (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP250_03

Відрахування на соціальні заходи (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP250_04

Відрахування на соціальні заходи (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP260_03

Амортизація (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP260_04

Амортизація (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP270_03

Інші операційні витрати (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP270_04

Інші операційні витрати (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP280_03

Разом (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP280_04

Разом (за попередній період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

FP300_03

Середньорічна кількість простих акцій (за звітний період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP300_04

Середньорічна кількість простих акцій (за попередній період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP310_03

Скоригована середньорічна кількість простих акцій (за звітний період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP310_04

Скоригована середньорічна кількість простих акцій (за попередній період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP320_03

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (за звітний період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP320_04

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (за попередній період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP330_03

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (за звітним період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP330_04

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (за попередній період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP340_03

Дивіденди на одну просту акцію (за звітний період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

FP340_04

Дивіденди на одну просту акцію (за попередній період)

Числове

16 (8 знаків після коми)

BOSS*

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

Таблиця 4. Структура файла "RK_1.DBF". Звіт про рух грошових коштів (1 частина)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_EDRICI

Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Текстове

12

ZV_YEAR

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZV_DAT

Станом на

Дата

8

KOATYY

Код території за КОАТУУ

Текстове

10

KVED

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Текстове

7

KOPFG

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

Текстове

3

RK010_03

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK010_04

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK015_03

Надходження від погашення векселів одержаних (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK015_04

Надходження від погашення векселів одержаних (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK020_03

Надходження від покупців і замовників авансів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK020_04

Надходження від покупців і замовників авансів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK030_03

Надходження від повернення авансів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK030_04

Надходження від повернення авансів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK035_03

Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK035_04

Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK040_03

Надходження від бюджету податку на додану вартість (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK040_04

Надходження від бюджету податку на додану вартість (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK045_03

Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)


* - Для торговців цінними паперами ім'я поля замість "BOSS" має назву "KERIVNYK".

RK045_04

Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK050_03

Надходження від отримання субсидій, дотацій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK050_04

Надходження від отримання субсидій, дотацій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK060_03

Надходження від цільового фінансування (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK060_04

Надходження від цільового фінансування (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK070_03

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK070_04

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK080_03

Інші надходження (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK080_04

Інші надходження (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK090_03

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK090_04

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK095_03

Витрачання на оплату авансів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK095_04

Витрачання на оплату авансів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK100_03

Витрачання на оплату повернення авансів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK100_04

Витрачання на оплату повернення авансів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK105_03

Витрачання на оплату працівникам (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK105_04

Витрачання на оплату працівникам (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK110_03

Витрачання на оплату витрат на відрядження (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK110_04

Витрачання на оплату витрат на відрядження (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK115_03

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK115_04

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK120_03

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK120_04

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK125_03

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK125_04

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK130_03

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK130_04

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK140_03

Витрачання на оплату цільових внесків (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK140_04

Витрачання на оплату цільових внесків (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK145_03

Інші витрачання (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK145_04

Інші витрачання (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK150_03

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK150_04

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK160_03

Рух коштів від надзвичайних подій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK160_04

Рух коштів до надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK170_03

Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK170_04

Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BOSS

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

Таблиця 5. Структура файла "RK_2.DBF". Звіт про рух грошових коштів (2 частина)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_EDRICI

Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Текстове

12

ZV_YEAR

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

RK180_03

Реалізація фінансових інвестицій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK180_04

Реалізація фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK190_03

Реалізація необоротних активів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK190_04

Реалізація необоротних активів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK200_03

Реалізація майнових комплексів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK200_04

Реалізація майнових комплексів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK210_03

Отримані відсотки (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK210_04

Отримані відсотки (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK220_03

Отримані дивіденди (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK220_04

Отримані дивіденди (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK230_03

Інші надходження (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK230_04

Інші надходження (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK240_03

Придбання фінансових інвестицій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK240_04

Придбання фінансових інвестицій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK250_03

Придбання необоротних активів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK250_04

Придбання необоротних активів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK260_03

Придбання майнових комплексів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK260_04

Придбання майнових комплексів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK270_03

Інші платежі (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK270_04

Інші платежі (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK280_03

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK280_04

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK290_03

Рух коштів від надзвичайних подій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK290_04

Рух коштів від надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK300_03

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK300_04

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK310_03

Надходження власного капіталу (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK310_04

Надходження власного капіталу (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK320_03

Отримані позики (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK320_04

Отримані позики (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK330_03

Інші надходження (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK330_04

Інші надходження (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK340_03

Погашення позик (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK340_04

Погашення позик (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK350_03

Сплачені дивіденди (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK350_04

Сплачені дивіденди (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK360_03

Інші платежі (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK360_04

Інші платежі (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK370_03

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK370_04

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK380_03

Рух коштів від надзвичайних подій (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK380_04

Рух коштів від надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK390_03

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK390_04

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK400_03

Чистий рух коштів за звітний період (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK400_04

Чистий рух коштів за звітний період (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK410_03

Залишок коштів на початок року (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK410_04

Залишок коштів на початок року (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK420_03

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK420_04

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK430_03

Залишок коштів на кінець року (за звітний період)

Числове

15 (0 знаків після коми)

RK430_04

Залишок коштів на кінець року (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (0 знаків після коми)

Таблиця 6. Структура файла "VK_1.DBF". Звіт про власний капітал (частина 1)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_EDRICI

Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Текстове

12

ZV_YEAR

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZV_DAT

Станом на

Дата

8

KOATYY

Код території за КОАТУУ

Текстове

10

KVED

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Текстове

7

SPODU

Код органу державного управління за СПОДУ

Текстове

5

KOPFG

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

Текстове

3

VK010_03

Залишок на початок року (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK010_04

Залишок на початок року (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK010_05

Залишок на початок року (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK010_06

Залишок на початок року (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK010_07

Залишок на початок року (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK010_08

Залишок на початок року (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK010_09

Залишок на початок року (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK010_10

Залишок на початок року (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK010_11

Залишок на початок року (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_03

Коригування: зміна облікової політики (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_04

Коригування: зміна облікової політики (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_05

Коригування: зміна облікової політики (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_06

Коригування: зміна облікової політики (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_07

Коригування: зміна облікової політики (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_08

Коригування: зміна облікової політики (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_09

Коригування: зміна облікової політики (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_10

Коригування: зміна облікової політики (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK020_11

Коригування: зміна облікової політики (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_03

Коригування: виправлення помилок (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_04

Коригування: виправлення помилок (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_05

Коригування: виправлення помилок (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_06

Коригування: виправлення помилок (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_07

Коригування: виправлення помилок (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_08

Коригування: виправлення помилок (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_09

Коригування: виправлення помилок (неоплачений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_10

Коригування: виправлення помилок (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK030_11

Коригування: виправлення помилок (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_03

Коригування: інші зміни (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_04

Коригування: інші зміни (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_05

Коригування: інші зміни (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_06

Коригування: інші зміни (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_07

Коригування: інші зміни (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_08

Коригування: інші зміни (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_09

Коригування: інші зміни (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_10

Коригування: інші зміни (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK040_11

Коригування: інші зміни (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_03

Скоригований залишок на початок року (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_04

Скоригований залишок на початок року (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_05

Скоригований залишок на початок року (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_06

Скоригований залишок на початок року (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_07

Скоригований залишок на початок року (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_08

Скоригований залишок на початок року (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_09

Скоригований залишок на початок року (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_10

Скоригований залишок на початок року (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK050_11

Скоригований залишок на початок року (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

BOSS

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

Таблиця 7. Структура файла "VK_2.DBF".Звіт про власний капітал (частина 2)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_EDRICI

Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Текстове

12

ZV_YEAR

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

VK060_03

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK060_04

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK060_05

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK060_06

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK060_07

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK060_08

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK060_09

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK060_10

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK060_11

Переоцінка активів: дооцінка основних засобів (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_03

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_04

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_05

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_06

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_07

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_08

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_09

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_10

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK070_11

Переоцінка активів: уцінка основних засобів (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_03

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_04

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_05

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_06

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_07

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_08

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_09

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_10

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK080_11

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_03

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_04

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_05

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_06

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_07

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_08

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_09

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_10

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK090_11

Переоцінка активів: уцінка незавершеного будівництва (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_03

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_04

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_05

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_06

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_07

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_08

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_09

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_10

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK100_11

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_03

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_04

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_05

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_06

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_07

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_08

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_09

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_10

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (вилучений капіталі

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK110_11

Переоцінка активів: уцінка нематеріальних активів (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_03

Переоцінка активів: вільний рядок (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_04

Переоцінка активів: вільний рядок (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_05

Переоцінка активів: вільний рядок (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_06

Переоцінка активів: вільний рядок (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_07

Переоцінка активів: вільний рядок (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_08

Переоцінка активів: вільний рядок (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_09

Переоцінка активів: вільний рядок (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_10

Переоцінка активів: вільний рядок (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK120_11

Переоцінка активів: вільний рядок (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_03

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_04

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_05

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_06

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_07

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_08

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_09

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_10

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK130_11

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_03

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_04

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_05

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_06

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_07

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_08

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_09

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_10

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK140_11

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди) (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_03

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_04

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_05

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_06

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_07

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_08

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_09

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_10

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK150_11

Розподіл прибутку: спрямування прибутку до статутного капіталу (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_03

Розподіл прибутку: відрахування до Резервного капіталу (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_04

Розподіл прибутку: відрахування до Резервного капіталу (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_05

Розподіл прибутку: відрахування до Резервного капіталу (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_06

Розподіл прибутку: відрахування до Резервного капіталу (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_07

Розподіл прибутку: відрахування до Резервного капіталу (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_08

Розподіл прибутку: відрахування до Резервного капіталу (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_09

Розподіл прибутку: відрахування до Резервного капіталу (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_10

Розподіл прибутку: відрахування до Резервного капіталу (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK160_11

Розподіл прибутку: відрахування до Резервною капіталу (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_03

Розподіл прибутку: вільний рядок (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_04

Розподіл прибутку: вільний рядок (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_05

Розподіл прибутку: вільний рядок (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_06

Розподіл прибутку: вільний рядок (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_07

Розподіл прибутку: вільний рядок (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_08

Розподіл прибутку: вільний рядок (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_09

Розподіл прибутку: вільний рядок (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_10

Розподіл прибутку: вільний рядок (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK170_11

Розподіл прибутку: вільний рядок (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

Таблиця 8. Структура файла "VK_3.DBF". Звіт про власний капітал (частина 3)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_EDRICI

Службове поле: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Текстове

12

ZV_YEAR

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

VK180_03

Внески учасників: внески до капіталу (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK180_04

Внески учасників: внески до капіталу (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK180_05

Внески учасників: внески до капіталу (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK180_06

Внески учасників: внески до капіталу (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK180_07

Внески учасників: внески до капіталу (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK180_08

Внески учасників: внески до капіталу (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK180_09

Внески учасників: внески до капіталу (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK180_10

Внески учасників: внески до капіталу (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK180_11

Внески учасників: внески до капіталу (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_03

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_04

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_05

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_06

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_07

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_08

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_09

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_10

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK190_11

Внески учасників: погашення заборгованості з капіталу (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_03

Внески учасників: вільний рядок (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_04

Внески учасників: вільний рядок (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_05

Внески учасників: вільний рядок (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_06

Внески учасників: вільний рядок (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_07

Внески учасників: вільний рядок (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_08

Внески учасників: вільний рядок (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_09

Внески учасників: вільний рядок (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_10

Внески учасників: вільний рядок (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK200_11

Внески учасників: вільний рядок (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_03

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_04

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_05

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_06

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_07

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_08

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_09

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_10

Вилучення капіталу: викуп, акцій (часток) (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK210_11

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток) (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_03

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_04

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_05

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_06

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_07

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_08

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_09

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_10

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK220_11

Вилучення капіталу: перепродаж викуплених акцій (часток) (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_03

Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток) (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_04

Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток) (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_05

Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток) (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_06

Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток) (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_07

Вилучення капіталу: анулювання викуплених. акцій (часток) (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_08

Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток) (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_09

Вилучання капіталу: анулювання викуплених акцій (часток) (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_10

Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток) (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK230_11

Вилучення капіталу: анулювання викуплених акцій (часток) (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_03

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_04

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_05

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_06

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_07

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_08

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_09

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_10

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK240_11

Вилучення капіталу: вилучення частки в капіталі (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_03

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_04

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_05

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_06

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_07

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_08

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_09

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_10

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK250_11

Вилучення капіталу: зменшення номінальної вартості акцій (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_03

Інші зміни в капіталі: списання невідшкодованих збитків (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_04

Інші зміни а капіталі: списання невідшкодованих збитків (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_05

Інші зміни з капіталі: списання невідшкодованих збитків (додатковий вкладеним капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_06

Інші зміни в капіталі: списання невідшкодованих збитків (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_07

Інші зміни в капіталі: списання невідшкодованих збитків (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_08

Інші зміни з капіталі: списання невідшкодованих збитків (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_09

Інші зміни в капіталі: списання невідшкодованих збитків (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_10

Інші зміни в капіталі: списання невідшкодованих збитків (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK260_11

Інші зміни в капіталі: списання невідшкодованих збитків (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_03

Інші зміни в капіталі: безкоштовно отримані активи (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_04

Інші зміни в капіталі: безкоштовно отримані активи (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_05

Інші зміни в капіталі: безкоштовно отримані активи (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_06

Інші зміни в капіталі: безкоштовно отримані активи (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_07

Інші зміни в капітані: безкоштовно отримані активи (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_08

Інші зміни в капіталі: безкоштовно отримані активи (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_09

Інші зміни в капіталі: безкоштовно отримані активи (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_10

Інші зміни в капіталі: безкоштовно отримані активи (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK270_11

Інші зміни в капіталі: безкоштовно отримані активи (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_03

Інші зміни в капіталі: вільний рядок (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_04

Інші зміни в капіталі: вільний рядок (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_05

Інші зміни в капіталі: вільний рядок (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_06

Інші зміни в капіталі: вільний рядок (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_07

інші зміни в капіталі: вільний рядок (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_08

Інші зміни в капіталі: вільний рядок (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_09

Інші зміни в капіталі: вільний рядок (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_10

Інші зміни в капіталі: вільний рядок (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK280_11

Інші зміни в капіталі: вільний рядок (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_03

Разом змін в капіталі (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_04

Разом змін в капіталі (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_05

Разом змін в капіталі (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_06

Разом змін в капіталі (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_07

Разом змін в капіталі (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_08

Разом змін в капіталі (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_09

Разом змін в капіталі (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_10

Разом змін в капіталі (залучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK290_11

Разом змін в капіталі (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_03

Залишок на кінець року (статутний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_04

Залишок на кінець року (пайовий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_05

Залишок на кінець року (додатковий вкладений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_06

Залишок на кінець року (інший додатковий капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_07

Залишок на кінець року (резервний капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_08

Залишок на кінець року (нерозподілений прибуток)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_09

Залишок на кінець року (неоплачений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_10

Залишок на кінець року (вилучений капітал)

Числове

15 (0 знаків після коми)

VK300_11

Залишок на кінець року (разом)

Числове

15 (0 знаків після коми)

Таблиця 9. Структура файла "BM_A.DBF". Баланс малого підприємства (актив)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує

Числове

1 (0 знаків після коми)

DATE1

Станом на (баланс підприємства)

Дата

8

KOATYY

Код території за КОАТУУ

Текстове

10

KODU

Код органу державного управління за КОДУ

Текстове

10

KOPFG

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

Текстове

3

KVED

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Текстове

7

BM_CHISP

Середня кількість працівників (чол.)

Числове

5 (0 знаків після коми)

ADRES

Адреса

Текстове

254

BM020_03

Незавершені капітальні інвестиції (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM020_04

Незавершені капітальні інвестиції (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM030_03

Основні засоби: залишкова вартість (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM030_04

Основні засоби: залишкова вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM031_03

Основні засоби: первісна вартість (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM031_04

Основні засоби: первісна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM032_03

Основні засоби: знос (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM032_04

Основні засоби: знос (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM035_03

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM035_04

Довгострокові біологічні активи: справедлива (залишкова) вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM036_03

Довгострокові біологічні активи: первісна вартість (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM036_04

Довгострокові біологічні активи: первісна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM037_03

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM037_04

Довгострокові біологічні активи: накопичена амортизація (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM040_03

Довгострокові фінансові інвестиції (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM040_04

Довгострокові фінансові інвестиції (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM070_03

Інші необоротні активи (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM070_04

Інші необоротні активи (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM080_03

Усього за розділом I (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM080_04

Усього за розділом I (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM100_03

Виробничі запаси (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM100_04

Виробничі запаси (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM110_03

Поточні біологічні активи (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM110_04

Поточні біологічні активи (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM130_03

Готова продукція (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM130_04

Готова продукція (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM160_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM160_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM161_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM161_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM162_03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM162_04

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM170_03

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM170_04

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM210_03

Інша поточна дебіторська заборгованість (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM210_04

Інша поточна дебіторська заборгованість (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM220_03

Поточні фінансові інвестиції (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM220_04

Поточні фінансові інвестиції (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM230_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM230_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM231_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі (на початок звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM231_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM240_03

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM240_04

Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валют (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM250_03

Інші оборотні активи (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM250_04

Інші оборотні активи (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM260_03

Усього за розділом II (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM260_04

Усього за розділом II (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM270_03

III. Витрати майбутніх періодів (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM270_04

III. Витрати майбутніх періодів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM275_03

IV. Необоротні активи та групи вибуття (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM275_04

IV. Необоротні активи та групи вибуття (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM280_03

Баланс (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM280_04

Баланс (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

KERIVNYK

Керівник

Текстове

100

BUHG

Головний бухгалтер

Текстове

100

PRIM

Примітки

MEMO

 

Таблиця 10. Структура файла "BM_P.DBF". Баланс малого підприємства (пасив)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує

Числове

1 (0 знаків після коми)

BM300_03

Статутний капітал (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM300_04

Статутний капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM320_03

Додатковий капітал (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM320_04

Додатковий капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM340_03

Резервний капітал (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM340_04

Резервний капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BP350_03

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM350_04

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM360_03

Неоплачений капітал (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM360_04

Неоплачений капітал (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM380_03

Усього за розділом I (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM380_04

Усього за розділом I (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM430_03

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM430_04

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM480_03

III. Довгострокові зобов'язання (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM480_04

III. Довгострокові зобов'язання (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM500_03

Короткострокові кредити банків (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM500_04

Короткострокові кредити банків (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM510_03

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM510_04

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM530_03

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM530_04

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM550_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM550_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM570_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM570_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM580_03

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM580_04

Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM605_03

Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM605_04

Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM610_03

Інші поточні зобов'язання (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM610_04

Інші поточні зобов'язання (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM620_03

Усього за розділом IV (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM620_04

Усього за розділом IV (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM630_03

V. Доходи майбутніх періодів (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM630_04

V. Доходи майбутніх періодів (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM640_03

Баланс (на початок звітного року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM640_04

Баланс (на кінець звітного періоду)

Числове

15 (1 знаків після коми)

BM665

З рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

Числове

15 (1 знаків після коми)

Таблиця 11. Структура файла "FM. DBF". Звіт про фінансові результати малого підприємства

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує

Числове

1 (0 знаків після коми)

FM010_03

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM010_04

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM020_03

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM020_04

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM030_03

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM030_04

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM040_03

Інші операційні доходи (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM040_04

Інші операційні доходи (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM050_03

Інші доходи (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM050_04

Інші доходи (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM070_03

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM070_04

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM080_03

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM080_04

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM090_03

Інші операційні витрати (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM090_04

Інші операційні витрати (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM091_03

Інші операційні витрати: у тому числі (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM091_04

Інші операційні витрати: у тому числі (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM092_03

Вписуваний рядок (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM092_04

Вписуваний рядок (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM100_03

Інші витрати (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM100_04

Інші витрати (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM120_03

Разом витрати (080 + 090 + 100) (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM120_04

Разом витрати (080 + 090 + 100) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM130_03

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM130_04

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM140_03

Податок на прибуток (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM140_04

Податок на прибуток (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM150_03

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM150_04

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM160_03

Забезпечення матеріального заохочення (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM160_04

Забезпечення матеріального заохочення (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM201_03

Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM201_04

Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM202_03

Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів (за звітний період)

Числове

15 (1 знаків після коми)

FM202_04

Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів (за аналогічний період попереднього року)

Числове

15 (1 знаків після коми)

PRIM

Примітки

MEMO

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали