МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012

м. Київ

N 182


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2012 р. за N 794/21107

Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до абзацу п'ятого розділу III додатка до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2012 року N 1026-VI, підпункту 9.2 підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467 (Указ N 467/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації N 030-5/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.2. Форму первинної облікової документації N 510-3/о "Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров'я" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.3. Форму первинної облікової документації N 510/о "Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.4. Форму первинної облікової документації N 510-1/о "Журнал обліку лікарських засобів, молочних сумішей у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму звітності N 56 (місячна) "Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам за ____ місяць 20__ року" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.6. Форму звітності N 57 (місячна) "Звіт про дорослих та дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті та лікуються 6, 12, 24, 36 ... місяців, за ____ місяць 20__ року" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.7. Форму звітності N 58 (річна) "Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 20__ рік" та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.8. Згоду на обробку персональних даних, що додається.

2. Директору ДУ "Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України":

2.1. Здійснювати методологічне керівництво за організацією збору та обробки інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.5, 1.6 та 1.7 пункту 1 цього наказу.

2.2. Забезпечувати отримання та узагальнення зведеної інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.5, 1.6 та 1.7 пункту 1 цього наказу.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

3.1. Впровадження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб, затверджених пунктом 1 цього наказу, у підпорядкованих закладах охорони здоров'я, які здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД особами, проводять антиретровірусне лікування.

3.2. Подання до ДУ "Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом" форм звітності, затверджених підпунктами 1.5, 1.6 та 1.7 пункту 1 цього наказу, у строки, зазначені в інструкціях щодо їх заповнення, відповідальними особами підпорядкованих закладів охорони здоров'я, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, проводять антиретровірусну терапію.

4. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Р. В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Г. В. Осовий


 

  

Частина Г. РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дата візиту

Дата наступного запланованого візиту

Вага (кг)

Зріст (см)

Клінічна стадія

CD4

Вірусне навантаження (копій/мл)

Схема антиретровірусної терапії

Вагітність

Прихильність 2

Функціональний статус 1

Статус СІН 4

ТБ статус 3

ВГ статус 5

Абсолютна кількість

%

тижні

ППМД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Частина Д. ПОЯСНЕННЯ ДО КОДІВ

Функціональний статус 1

Прихильність 2

ТБ статус 3

СІН статус 4

ВГ статус 5

Причини переривання АРТ 6

Причини припинення АРТ 7

Причини заміни препаратів в схемах АРТ 8

Побічні ефекти АРТ 9

Причини зміни схеми АРТ через неефективність 10

Р - фізична активність не обмежена, здатний до виконання регулярної праці та повсякденної діяльності;

А - фізична активність обмежена, не здатний до виконання регулярної праці, здатний до самообслуговування;

Л - фізична активність значно обмежена, не здатний до самообслуговування, потребує сторонньої допомоги

В - висока, прихильність понад 95 %

Н - низька, прихильність 95 % та менше

Причини низької прихильності:
1 - активне (систематичне) зловживання алкоголем та/або активне вживання психоактивних речовин;
2 - неприйнятна схема лікування;
3 - стигма, страх бути виявленим;
4 - проблеми з відвідуванням лікувального закладу або отриманням препаратів пацієнтом;
5 - погіршення самопочуття, побічні ефекти, депресія;
6 - покращення самопочуття;
7 - відмова пацієнта, у тому числі через вагітність;
8 - релігійні переконання;
9 - забуває прийняти;
10 - втрата ліків (загубив, продав);
11 - інше

Т1 - не потребує лікування або профілактики;

Т2 - підозра на туберкульоз;

Т3 - легеневий ТБ;

Т4 - позалегеневий ТБ;

Т5 - завершив курс лікування ТБ;

Т6 - потребує профілактики ТБ;

Т7 - отримує профілактику ТБ або отримав її протягом поточного року

С1 - заперечує вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом;

С2 - не заперечує вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом у минулому, але заперечує вживання на даний час;

С3 - не заперечує епізодичне вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом;

С4 - не заперечує систематичне вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом;

С5 - перебуває у програмі замісної підтримувальної терапії

Г1 - статус невідомий;
Г2 - не інфікований вірусним гепатитом B та C;
Г3 - інфікований вірусом гепатиту C;
Г4 - активний вірусний гепатит C, потребує лікування;
Г5 - отримує лікування з приводу гепатиту C;
Г6 - отримав курс противірусного лікування гепатиту C;
Г7 - інфікований вірусом гепатиту B;
Г8 - активний вірусний гепатит B, потребує лікування;
Г9 - отримує лікування з приводу гепатиту B;
Г10 - вакцинований проти гепатиту B;
Г11- інфікований вірусом гепатиту B, активний вірусний гепатит C;
Г12 - інфікований вірусом гепатиту C, активний вірусний гепатит B;
Г13 - інфікований вірусом гепатиту B та C;
Г14 - активний вірусний гепатит B та C

медичні:
ТОКС - токсичність (вказати побічні ефекти 9);

немедичні:
ПРИХ - низька прихильність (вказати причину Н від 1 до 11);
ВІДМ - самостійна відмова пацієнта від лікування;
ПРЕП - відсутність препарату в закладі;
Ін - інші немедичні причини

ПОМЕР - смерть пацієнта;

ПЕРЕВОД - переведення в інший заклад;

СТОП - пацієнт не відвідує лікувальний заклад понад 12 місяців (без АРТ) або понад 3 місяці (на АРТ)

А - токсичність (вказати побічні ефекти 9);

Б - вагітність;

В - вірусний гепатит;

Г - туберкульоз;

Д - відсутність антиретро-
вірусного препарату на складі;

Е - інше

1 - нудота;
2 - блювота;
3 - діарея;
4 - біль у животі;
5 - жовтяниця;
6 - підвищення показників АЛТ;
7 - слабкість;
8 - головний біль;
9 - депресія;
10 - порушення з боку ЦНС;
11 - периферійна нейропатія;
12 - висипка;
13 - анемія;
14 - ниркова недостатність;
15 - ліподистрофія;
14 - синдром гіперчутливості;
15 - лактатацидоз;
16 - гіперхоле-
стеринемія;
17 - гіперглікемія;
18 - інше

 

Вір - вірусологічні;
Ім - імунологічні;
Кл - клінічні

 


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.03.2012 N 182

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 травня 2012 р. за N 794/21107


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 030-5/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 030-5/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою" (далі - форма N 030-5/о).

2. Форма N 030-5/о заповнюється у закладах охорони здоров'я державної та комунальної власності, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, проводять антиретровірусну терапію (далі - АРТ).

3. Термін, що застосовується у цій Інструкції:

когорта - це група ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які розпочали АРТ протягом одного місяця, за якими встановлюється постійне медичне спостереження з метою контролю за ефективністю лікування.

4. Форма N 030-5/о заповнюється після обов'язкового отримання письмової згоди від особи на обробку персональних даних. Форма N 030-5/о містить дані про особу, яка перебуває під диспансерним наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція, незалежно від стадії захворювання.

5. Форма N 030-5/о заповнюється лікарем закладу охорони здоров'я, у якому ВІЛ-інфікована особа перебуває під диспансерним наглядом, а саме: лікар-інфекціоніст, лікар-інфекціоніст дитячий. Якщо в закладі відсутні лікарі зазначених профілів, то форма N 030-5/о заповнюється дільничним лікарем-терапевтом або педіатром. Заповнення форми N 030-5/о на особу, яка ставиться на диспансерний облік, відбувається шляхом опитування особи та записів у медичній карті амбулаторного хворого, форма облікової документації N 025/о.

6. До форми N 030-5/о вносяться дані про ВІЛ-інфіковану особу незалежно від стадії захворювання на момент взяття під диспансерний нагляд. У випадку зміни будь-яких показників до форми N 030-5/о вносяться відповідні виправлення.

7. Усі цифрові позначки проставляються у формі N 030-5/о лише арабськими цифрами.

8. У формі N 030-5/о у правому куті у виділеному полі "КОГОРТА" відмічається найменування когорти. Найменування когорти визначається місяцем та роком початку АРТ (три перших літери місяця прописними (січень - СІЧ; лютий - ЛЮТ; березень - БЕР; квітень - КВІ; травень - ТРА; червень - ЧЕР; липень - ЛИП; серпень - СЕР; вересень - ВЕР; жовтень - ЖОВ; листопад - ЛИС; грудень - ГРУ) і цифровим способом рік. Наприклад: СЕР 2009, КВІ 2010).

9. Частина А. "Інформація про пацієнта" заповнюється при взятті ВІЛ-інфікованої особи на облік.

9.1. У пункті 1 вказується індивідуальний номер або код, який присвоюється пацієнту в закладі охорони здоров'я. Індивідуальний номер або код можуть складатися як з цифрових, так і з літерних знаків. Індивідуальний номер або код використовується для ідентифікації пацієнта.

9.2. У пункті 2 вказуються цифровим способом число, місяць та рік взяття на диспансерний нагляд пацієнта, що відповідає даті реєстрації за формою N 030-5/о.

9.3. У пункті 3 зазначаються цифровим способом число, місяць та рік встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції.

9.4. У пункті 4 прописуються прізвище, ім'я та по батькові ВІЛ-інфікованої особи, за згодою пацієнта, повністю або скорочено (перші три букви прізвища та ініціали або тільки ім'я).

9.5. У пункті 5 вказується місце фактичного проживання ВІЛ-інфікованої особи. Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання, вказується місце її реєстрації або вказується: "без постійного місця проживання". Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання або місця реєстрації, то вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, у якому пацієнт має перебувати під диспансерним наглядом.

9.6. У пункті 6 зазначається номер телефону, за яким можна зв'язатися з пацієнтом.

9.7. У пункті 7 вказується стать пацієнта.

9.8. У пункті 8 зазначаються цифровим способом число, місяць та рік народження пацієнта.

9.9. У пункті 9 вказуються прізвище, ім'я та по батькові довіреної контактної особи (близькі родичі, друзі, представники неурядових організацій тощо), яка супроводжує пацієнта.

9.10. У пункті 10 зазначається місце проживання довіреної контактної особи.

9.11. У пункті 11 вказується телефон, за яким можна зв'язатися з довіреною контактною особою.

9.12. У пункті 12 наводиться інформація щодо вірогідного шляху інфікування ВІЛ, а саме: статевий, парентеральний (через ін'єкційне споживання психоактивних речовин, переливання препаратів або компонентів крові, трансплантації донорських органів, клітин, тканин, біологічних рідин, інших медичних маніпуляцій, професійного інфікування, інших немедичних втручань), від ВІЛ-інфікованої матері до дитини, шлях інфікування не встановлено або уточнюється.

9.13. У пункті 13 зазначається інформація про переведення пацієнта з іншого закладу охорони здоров'я та вказуються найменування закладу охорони здоров'я і дата виписки.

9.14. У пункті 14 наводиться інформація про попередній прийом АРТ.

9.15. У пункті 14.1 зазначається інформація щодо отримання пацієнтом АРТ в минулому ("Так" чи "Ні").

9.16. У пункті 14.2, якщо у пункті 14.1 відмічено "Так", то наводиться інформація, що саме отримував пацієнт: ППМД - профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, АРТ - антиретровірусна терапія, ПКП - післяконтактна профілактика.

9.17. У пункті 14.3 зазначається інформація щодо АРВ-препаратів, які отримував пацієнт, і тривалості їх прийому у місяцях.

10. У частині Б. "Антиретровірусна терапія" наводиться інформація про АРТ.

10.1. У пункті 15 вказуються цифровим способом число, місяць та рік наявності показань до проведення АРТ.

10.2. У пункті 16 "Джерела фінансування" обирається відповідне джерело фінансування програми АРТ із зазначенням назви, напроти якого вказуються цифровим способом число, місяць та рік початку АРТ.

10.3. У пункті 17 "Проведення антиретровірусної терапії" в таблиці наводиться інформація щодо схем АРТ, причин заміни препаратів в схемах АРТ через побічну дію АРВ-препаратів, зміни схеми АРТ через неефективність або причин переривання АРТ.

10.4. У графі 1 таблиці пункту 17 вказується цифровим способом дата призначення поточної схеми АРТ. У першому рядку перша дата відповідає даті початку АРТ, зазначеній у пункті 15 цієї форми.

10.5. У графі 2 таблиці пункту 17 прописується комбінація препаратів, що складається з міжнародних непатентованих найменувань препаратів відповідно до законодавства України.

10.6. У графі 3 таблиці пункту 17 цифровим способом вказується лінія терапії.

10.7. У графі 4 таблиці пункту 17 цифровим способом вказується дата заміни препаратів в схемах АРТ 1-го, 2-го рядів, або зміни схеми АРТ з 1-го ряду на 2-й ряд, з 2-го ряду на 3-й, або переривання поточної схеми АРТ.

10.8. У графі 5 таблиці пункту 17 вказується причина заміни препаратів в схемах АРТ 1-го, 2-го рядів (надані в частині Д. "Пояснення до кодів" форми N 030-5/о у графі 8), або причини зміни схем АРТ 1-го, 2-го рядів (коди причини зміни схем АРТ через неефективність та перехід з 1-го ряду на 2-й ряд, з 2-го ряду на схему 3-го ряду, наведені в частині Д. "Пояснення до кодів" форми N 030-5/о у графі 10), переривання АРТ (коди причини переривання АРТ наведені в частині Д. "Пояснення до кодів" форми N 030-5/о у графі 6). Якщо причиною переривання або заміни схеми АРТ є токсичність, то в дужках, поруч з кодом 6, вказується код побічних ефектів (коди побічних ефектів надані в частині Д. "Пояснення до кодів" форми N 030-5/о під цифрою 9).

11. У частині В. "Епікриз" наводиться інформація щодо причини зняття з обліку ВІЛ-інфікованої особи та цифровим способом вказується дата: число, місяць та рік:

переведений(а), зазначити до якого закладу та дату виписки;

не звертається (>12 місяців), дата останнього візиту;

помер(ла), дата смерті.

12. У частині Г. "Результати спостереження та лабораторних досліджень" відмічається інформація про стан пацієнта на день відвідування (далі - візит).

12.1. У кожному рядку при заповненні таблиці частини Г вказуються:

12.1.1. У графі 1 - цифровим способом дата візиту.

12.1.2. У графі 2 - дата наступного (запланованого) візиту.

12.1.3. У графі 3 - вага хворого в кілограмах.

12.1.4. У графі 4 - зріст у сантиметрах (тільки для дітей).

12.1.5. У графі 5 - клінічна стадія захворювання відповідно до клінічної класифікації стадій ВІЛ-інфекції у дорослих, дітей та підлітків, наведеної в клінічних протоколах.

12.1.6. У графах 6, 7 - результати дослідження з визначення кількості СД4: у графі 6 в абсолютних числах, кл/мкл, та у графі 7 у відсотках.

12.1.7. У графі 8 - результати дослідження з визначення вірусного навантаження в абсолютних числах, у РНК коп/мл.

12.1.8. У графі 9 - комбінація препаратів, яка складається з міжнародних непатентованих найменувань препаратів відповідно до клінічних протоколів.

12.1.9. У графах 10, 11 - при вагітності зазначається у графі 10 термін у тижнях, у графі 11 - схема проведення ППМД, яка складається з міжнародних непатентованих найменувань препаратів відповідно до клінічних протоколів.

12.1.10. У графі 12 - код прихильності (код 2 - В, Н), у випадку низької прихильності вказати код причини Н (прихильність 2).

12.1.11. У графі 13 - код функціонального статусу (код 1 - Р, А, Л).

12.1.12. У графі 14 - код статусу споживача ін'єкційних наркотиків (код 4 - С1 - С5).

12.1.13. У графі 15 - код туберкульозного статусу (код 3 -Т1 - Т8).

12.1.14. У графі 16 - код статусу вірусного гепатиту (код 5 - Г1 - Г14).

13. У частині Д. "Пояснення до кодів" надаються пояснення до кодів, які використовуються для заповнення форми N 030-5/о:

13.1. Цифрою 1 позначені коди функціонального статусу пацієнта (далі - функціональний статус 1): Р - фізична активність не обмежена, здатний до виконання регулярної праці та повсякденної діяльності; А - фізична активність обмежена, не здатний до виконання регулярної праці, здатний до самообслуговування; Л - фізична активність значно обмежена, не здатний до самообслуговування, потребує сторонньої допомоги.

13.2. Цифрою 2 позначені коди щодо прихильності хворого до лікування (далі - прихильність 2): В - висока, прихильність понад 95 %; Н - низька, прихильність 95 % та менше. Якщо прихильність до лікування низька (Н) поруч з Н в дужкаж вказується код-номер цієї причини: 1 - активне (систематичне) зловживання алкоголем та/або активне вживання психоактивних речовин; 2 - неприйнятна схема лікування; 3 - стигма, страх бути виявленим; 4 - проблеми з відвідуванням закладу охорони здоров'я або отриманням препаратів пацієнтом; 5 - погіршення самопочуття, побічні ефекти, депресія; 6 - покращення самопочуття; 7 - відмова пацієнта, у тому числі через вагітність; 8 - релігійні переконання; 9 - забуває прийняти; 10 - втрата ліків (загубив, продав); 11 - інше.

13.3. Цифрою 3 позначені коди туберкульозного статусу пацієнта (далі - ТБ статус 3): Т1 - не потребує лікування або профілактики; Т2 - підозра на туберкульоз; Т3 - легеневий ТБ; Т4 - позалегеневий ТБ; Т5 - завершив курс лікування ТБ; Т6 - потребує профілактики ТБ; Т7 - отримує профілактику ТБ або отримав її протягом поточного року.

13.4. Цифрою 4 позначені коди щодо статусу споживача ін'єкційних наркотиків (далі - СІН статус 4): С1 - заперечує вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом; С2 - не заперечує вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом у минулому, але заперечує вживання на даний час; С3 - не заперечує епізодичне вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом; С4 - не заперечує систематичне вживання психоактивних речовин ін'єкційним шляхом; С5 - перебуває у програмі замісної підтримувальної терапії.

13.5. Цифрою 5 позначені коди статусу вірусного гепатиту у пацієнта (далі - ВГ статус 5): Г1 - статус невідомий; Г2 - не інфікований вірусним гепатитом B та C; Г3 - інфікований вірусом гепатиту C; Г4 - активний вірусний гепатит C, потребує лікування; Г5 - отримує лікування з приводу гепатиту C; Г6 - отримав курс противірусного лікування гепатиту C; Г7 - інфікований вірусом гепатиту B; Г8 - активний вірусний гепатит B, потребує лікування; Г9 - отримує лікування з приводу гепатиту B; Г10 - вакцинований проти гепатиту B; Г11 - інфікований вірусом гепатиту B, активний вірусний гепатит C; Г12 - інфікований вірусом гепатиту C, активний вірусний гепатит B; Г13 - інфікований вірусом гепатиту B та C; Г14 - активний вірусний гепатит B та C.

13.6. Цифрою 6 позначені коди причин переривання АРТ, які поділяються на медичні та немедичні (далі - причини переривання АРТ 6) медичні: ТОКС - токсичність; немедичні: ПРИХ - низька прихильність (вказати причину Н прихильність 2); ВІДМ - самостійна відмова пацієнта від лікування; ПРЕП - відсутність препарату в закладі; Ін - інші немедичні причини.

13.7. Цифрою 7 позначенні коди причин припинення АРТ (далі - причини припинення АРТ 7): ПОМЕР - смерть пацієнта; ПЕРЕВОД - переведення в інший заклад охорони здоров'я; СТОП - пацієнт не відвідує лікувальний заклад понад 12 місяців (без АРТ) або понад 3 місяці (на АРТ).

13.8. Цифрою 8 позначені коди причин заміни препаратів в схемах АРТ 1-го, 2-го рядів (далі - причини заміни препаратів АРТ 8): А - токсичність; Б - вагітність; В - вірусний гепатит; Г - туберкульоз; Д - відсутність антиретровірусних препаратів на складі; Е - інше.

У випадку, коли причиною заміни препаратів АРТ є токсичність, в дужках поруч з А вказується код побічних ефектів (код 9 - 1 - 18).

13.9. Цифрою 9 позначені коди побічних ефектів антиретровірусних препаратів, які надалі можуть стати причиною заміни препаратів в схемах АРТ 1-го, 2-го та 3-го рядів або причиною переривання АРТ (далі - побічні ефекти АРТ 9): 1 - нудота; 2 - блювота; 3 - діарея; 4 - біль у животі; 5 - жовтяниця; 6 - підвищення показників аланінамінотрансфераза; 7 - слабкість; 8 - головний біль; 9 - депресія; 10 - порушення з боку центральної нервової системи; 11 - периферійна нейропатія; 12 - висипка; 13 - анемія; 14 - ниркова недостатність; 15 - ліподистрофія; 14 - синдром гіперчутливості; 15 - лактатацидоз; 16 - гіперхолестеринемія; 17 - гіперглікемія; 18 - інше.

13.10. Цифрою 10 позначені коди причин зміни схеми АРТ через неефективність та перехід з 1-го ряду на 2-й ряд та з 2-го ряду на 3-й ряд (далі - причини зміни схем АРТ через неефективність 10): Вір - вірусологічні; Ім - імунологічні; Кл - клінічні.

14. Форма N 030-5/о є основним обліковим документом для заповнення форми N 510-3/о "Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров'я" та використовується для складання звітності за формою N 56 (місячна) "Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам за ____ місяць 20_ року", формою N 57 (місячна) "Звіт про дорослих та дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті та лікуються 6, 12, 24, 36 ... місяців, за ____ місяць 20__ року" та формою N 58 (річна) "Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 20__ рік".

15. Форма N 030-5/о зберігається у закладах охорони здоров'я, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, проводять АРТ протягом 5 років після зняття пацієнта з обліку.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали