ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.10.2011

м. Київ

N 33-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2011 р. за N 1335/20073

Про затвердження форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, порядку їх заповнення та подання державному реєстраторові

Відповідно до статей 36 та 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (із змінами) та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 384 (Положення N 384/2011), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форми повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, що надаються органу Пенсійного фонду України, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, що надаються державному реєстраторові, про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, що додаються.

2. Затвердити Порядок заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, що додається.

3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В. О. Кравчука.

5. Ця постанова набирає чинності 18 грудня 2011 року.

 

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

В. о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

С. Нестеров

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Директор Державного центру зайнятості -
керівник виконавчої дирекції
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

В. Галицький

Директор Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Е. Д. Ушаков

Заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок

С. Кондрюк

Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
31.10.2011 N 33-1

_
(найменування та місцезнаходження
_
державного реєстратора)

Повідомлення
про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

"___" 20__ року

 

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" управління Пенсійного фонду України
_
                                                           (найменування органу Пенсійного фонду України)
_
повідомляє, що ________ 20__ року розпочато позапланову перевірку
_
                          (повне найменування платника або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

_
(код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
_
                                                            (місцезнаходження, місце проживання платника)

М. П.

 

 

___
(посада)

___
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

 

Заступник директора
департаменту надходження доходів

Т. М. Андрійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
31.10.2011 N 33-1

_
(найменування та місцезнаходження
_
державного реєстратора)

Повідомлення
про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

"___" 20__ року

 

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" управління Пенсійного фонду України
_
                                                              (найменування органу Пенсійного фонду України)
_
повідомляє, що розпочати позапланову перевірку
_
(найменування платника або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_
(код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
_
                                                             (місцезнаходження, місце проживання платника)
немає можливості у зв'язку із ___________
_
                                                                (причини неможливості проведення перевірки)
_

 

М. П.

 

 

___
(посада)

___
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

 

Заступник директора
департаменту надходження доходів

Т. М. Андрійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
31.10.2011 N 33-1

_
(найменування органу
_
Пенсійного фонду України)

Повідомлення
про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, що надається органу Пенсійного фонду України

"___" 20__ року

 

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ___
__
                                 (найменування робочого органу виконавчої дирекції фонду соціального страхування)
__
заперечує проти проведення державної реєстрації припинення ________
__
                               (найменування платника або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
__
(код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
__
                                                             (місцезнаходження, місце проживання платника)
в результаті її ліквідації з таких причин:
__
__
__

М. П.

 

 

___
(посада)

___
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

 

Заступник директора
департаменту надходження доходів

Т. М. Андрійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
31.10.2011 N 33-1

_
(найменування та місцезнаходження
_
державного реєстратора)

Повідомлення
про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, що надається державному реєстраторові

"___" 20__ року

 

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" управління Пенсійного фонду України
_
                                         (найменування органу Пенсійного фонду України)

заперечує проти проведення державної реєстрації припинення _______
_
                              (найменування платника або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

_
(код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
_
                                                            (місцезнаходження, місце проживання платника)

в результаті її ліквідації з таких причин:
_
_
За даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
_
_
За даними Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття ____
_
За даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ______
_
Перевірку проведено/не проведено ______
                (необхідне підкреслити)                                           (дата та номер акта перевірки або обґрунтування
_
                                                               причин неможливості проведення перевірки)
_

М. П.

 

 

___
(посада)

___
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

 

Заступник директора
департаменту надходження доходів

Т. М. Андрійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
31.10.2011 N 33-1

_
(найменування та місцезнаходження
_
державного реєстратора)

Повідомлення
про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

"___" 20__ року

 

N _______

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" управління Пенсійного фонду України
_
                                                           (найменування органу Пенсійного фонду України)
_
відкликає повідомлення від "___" 20__ року N _______ про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення
_
_
                        (повне найменування платника або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_
(код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
_
                                                              (місцезнаходження, місце проживання платника)

М. П.

 

 

___
(посада)

___
(підпис)

___
(прізвище та ініціали)

 

Заступник директора
департаменту надходження доходів

Т. М. Андрійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
31.10.2011 N 33-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2011 р. за N 1335/20073

Порядок заповнення та подання
державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, про неможливість проведення позапланової перевірки, про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм заповнення та подання державному реєстраторові форм повідомлень про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням (далі - повідомлення про початок проведення позапланової перевірки), про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням (далі - повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки), про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, що надаються органу Пенсійного фонду України (далі - повідомлення про наявність заперечень, що надається органу Пенсійного фонду України), про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, що надаються державному реєстраторові (далі - повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові), про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням (далі - повідомлення про відкликання заперечень), передбачених статтями 36 та 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

1.2. Внесення даних у форми повідомлень здійснюється на підставі облікових даних карток особових рахунків платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, наказів органів Пенсійного фонду України про проведення позапланових перевірок, встановлення інших обставин щодо неможливості проведення позапланової перевірки платника, а щодо сум заборгованості платника до фондів соціального страхування - на підставі довідок робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - робочі органи виконавчих дирекцій фондів соціального страхування).

1.3. Копії направлених державному реєстратору повідомлень підшиваються до справи платника.

II. Подання органами Пенсійного фонду України повідомлень державному реєстраторові у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

2.1. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи орган Пенсійного фонду України в 10-денний строк з дня отримання такого повідомлення проводить документальну позапланову перевірку платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

2.2. Наступного робочого дня з дня отримання зазначеного повідомлення орган Пенсійного фонду України інформує про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи відповідні робочі органи виконавчих дирекцій фондів соціального страхування в електронному вигляді відповідно до порядку обміну інформацією.

2.3. Про початок проведення позапланової перевірки орган Пенсійного фонду України надсилає в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові повідомлення про початок проведення позапланової перевірки за встановленою формою. Зазначене повідомлення надсилається протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

2.4. У разі неможливості проведення позапланової перевірки (ненадання ліквідаційною комісією (ліквідатором) документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску або з інших причин) орган Пенсійного фонду України надсилає в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки за встановленою формою. Зазначене повідомлення надсилається протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

2.5. У разі надіслання державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи має бути замінено відповідним органом Пенсійного фонду України повідомленням про проведення позапланової перевірки або про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, за встановленою формою.

Якщо позапланову перевірку проведено, проте платник не здійснив остаточні розрахунки з Пенсійним фондом, або не подав звітність за період до затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією (ліквідатором), або у разі надання інформації про наявність заперечень від відповідних робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування за встановленою формою, орган Пенсійного фонду України не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи надсилає державному реєстраторові повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, за встановленою формою.

Повідомлення про наявність заперечень, що надається органу Пенсійного фонду України, відповідні робочі органи виконавчих дирекцій фондів соціального страхування надсилають органам Пенсійного фонду України в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням всіх обґрунтованих обставин.

2.6. Повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, органами Пенсійного фонду України надсилаються державному реєстраторові в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують проведення перевірки або неможливість її проведення, наявність грошових зобов'язань або заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або наявність інших обставин, за яких юридичну особу не може бути припинено.

2.7. У разі якщо протягом двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи інформація про наявність заперечень, що надається органам Пенсійного фонду України, від робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування не надійшла, до повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, вноситься відповідний запис.

2.8. Органи Пенсійного фонду України зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони дізналися про усунення усіх обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, у тому числі за інформацією відповідних робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування, відкликати повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, шляхом направлення державному реєстраторові повідомлення про відкликання заперечень за встановленою формою.

III. Подання органами Пенсійного фонду України повідомлень державному реєстраторові у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

3.1. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності орган Пенсійного фонду України в 10-денний строк з дня отримання такого повідомлення проводить документальну позапланову перевірку платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичної особи - підприємця, що має найманих працівників.

3.2. Наступного робочого дня з дня отримання зазначеного повідомлення орган Пенсійного фонду України інформує про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності відповідні робочі органи виконавчих дирекцій фондів соціального страхування.

3.3. Про початок проведення позапланової перевірки фізичної особи - підприємця орган Пенсійного фонду України надсилає в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові повідомлення про початок проведення позапланової перевірки за встановленою формою. Зазначене повідомлення надсилається протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

3.4. У разі неможливості проведення позапланової перевірки фізичної особи - підприємця орган Пенсійного фонду України надсилає в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки за встановленою формою. Зазначене повідомлення надсилається протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

3.5. У разі надання державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням має бути замінено відповідним органом Пенсійного фонду України повідомленням про проведення позапланової перевірки або повідомленням про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові.

Якщо позапланову перевірку проведено, проте фізична особа - підприємець не здійснила остаточні розрахунки з Пенсійним фондом, не подала звітність за період роботи у звітному році, або у разі надання інформації про наявність заперечень, що надається органу Пенсійного фонду України, від відповідних робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування за встановленою формою, орган Пенсійного фонду України не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням надсилає державному реєстраторові повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові.

Повідомлення про наявність заперечень, що надається органу Пенсійного фонду України, відповідні робочі органи виконавчих дирекцій фондів соціального страхування надсилають органам Пенсійного фонду України в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням всіх обґрунтованих обставин.

3.6. Повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, органами Пенсійного фонду України надсилаються державному реєстраторові в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують проведення перевірки або неможливість її проведення, наявність грошових зобов'язань або заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або наявність інших обставин, за яких фізичну особу - підприємця не може бути припинено.

3.7. У разі якщо протягом двох місяців з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням інформація про наявність заперечень, що надається органу Пенсійного фонду України, від робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування не надійшла, до повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, за встановленою формою вноситься відповідний запис.

3.8. Органи Пенсійного фонду України зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони дізналися про усунення усіх обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, у тому числі за інформацією відповідних робочих органів виконавчих дирекцій фондів соціального страхування, відкликати повідомлення про наявність заперечень, що надається державному реєстраторові, шляхом направлення йому повідомлення про відкликання заперечень за встановленою формою.

 

Заступник директора
департаменту надходження доходів

Т. М. Андрійчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали