ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2011 року N 160

Про затвердження форм регламентів (інформаційних карток)

Відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та на виконання пункту 18 Основних вимог до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу і питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

регламент (інформаційна картка) для отримання ветеринарних документів:

1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України;

2) ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1 та N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;

3) ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району.

регламент (інформаційна картка) для отримання дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів.

2. Департаменту ветеринарної медицини (Башинський В. В.) довести наказ до відома начальників головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити оприлюднення та вільний доступ до інформації, необхідної суб'єктам господарювання для започаткування та провадження господарської діяльності, шляхом створення офіційних веб-сторінок, розміщення на стендах у дозвільних центрах, а також випуску інформаційних бюлетенів та методичних рекомендацій.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

В. М. Горжеєв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
30.12.2011 N 160


ПОГОДЖЕНО

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

М. П.
"16" лютого 2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України

М. П.
"30" грудня 2011 р.


РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

для отримання ветеринарних документів:

1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України;

2) ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1 та N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;

3) ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району.

_
_
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування місцевого дозвільного органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Відповідно пункту 3 статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 3 статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" право видачі ветеринарних документів надається відповідним державним інспекторам ветеринарної медицини та уповноваженим лікарям ветеринарної медицини:
1) управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;
2) державних закладів ветеринарної медицини;
3) регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

2.

Місцезнаходження місцевого дозвільного органу

Видача ветеринарних документів здійснюється по місцю знаходження товару:
1) управліннями ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;
2) державними закладами ветеринарної медицини;
3) регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

3.

Інформація щодо графіка роботи місцевого дозвільного органу

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.

Реквізити державного адміністратора(-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Реквізити представників місцевих дозвільних органів розміщені на веб-сторінці Держветфітослужби в розділі "Довідник організацій" за адресою - http://www.vet.gov.ua/db/ab

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 32;
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", пункт 3 ст. 2.

4.3

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

_________

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 13.04.2009 N 85 "Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за N 519/16535.

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

_________

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

Документи, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан товару і благополуччя місцевості його походження (ветеринарні документи, експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини)

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно.

 

У разі платності:

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта)

Статті 32 та 99 Закону України "Про ветеринарну медицину", постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання" (Постанова N 641).

7.2.

Розмір плати

18,09 гривні - за видачу ветеринарного свідоцтва (для України - за формами N 1 та 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;
14,85 гривні - за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами N 1, 2 та 3) - при переміщенні за межі України;
14,46 гривні - за видачу ветеринарної довідки - при переміщенні в межах району.

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

_________

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не пізніше ніж через місяць з дати надходження документів на розгляд.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);
2. Неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
3. Відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Дійсний протягом 3-х днів моменту видачі та до початку транспортування, реалізації та зберігання
(ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи ветеринарных свидетельств на подконтрольные государственному ветеринарному надзору животноводческие грузы в государствах - участниках СНГ, Утверждено на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии государств - участников СНГ 25 апреля 1997 года в г. Бишкек)

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Безпосередній огляд об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

_________

 

У разі платності:

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта)

_________

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

_________

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

_________

13.

Примітки

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
30.12.2011 N 160


ПОГОДЖЕНО

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

_

М. П.
"16" лютого 2012 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України

_

М. П.
"30" грудня 2011 р.


РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
для отримання дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного органу, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

2.

Місцезнаходження дозвільного органу

Вулиця Бориса Грінченка, 1, місто Київ, 01001

3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного органу

Відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
З 9:00 до 18.00 - понеділок - четвер;
З 9.00 до 16:45 - п'ятниця;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45.

4.

Реквізити державного адміністратора(-ів) та представника(-ів) дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Ефімова Ольга Миколаївна
279 49 95

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 83;
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

4.3

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 N 652 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів".

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

_________

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

_________

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява
До заяви додається:
1) у разі ввезення продуктивних тварин та репродуктивного матеріалу:
- висновок державних інспекторів ветеринарної медицини за результатами епізоотичного обстеження експортера із зазначенням епізоотичного стану в країні-експортері;
- акт епізоотичного обстеження імпортера із зазначенням умов карантину;
- копія зовнішньоекономічного контракту;
2) у разі коли інші товари ввозяться вперше:
- копія зовнішньоекономічного контракту;
- копія контракту на зберігання (переробку) товару у разі, коли таке зберігання (переробка) здійснюється не на підприємствах імпортера;
3) у разі ввезення на територію України ветеринарних препаратів з метою їх державної реєстрації в Україні, наукового дослідження, експонування на виставках, ярмарках і конференціях, а також кормових добавок, преміксів та готових кормів із зазначеною метою та для інших цілей:
- копія зовнішньоекономічного контракту;
- видане компетентним органом письмове підтвердження кількості товарів, необхідної для досягнення мети, з якою вони ввозяться.
Крім того, до заяви додається гарантійний лист імпортера про здійснення ветеринарно-санітарних заходів, у тому числі щодо утилізації (знищення), повернення в установленому порядку товару у разі його невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно.

 

У разі платності:

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта)

_________

7.2.

Розмір плати

 

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

_________

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 30 днів з дати надходження документів на розгляд.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Ймовірність занесення на територію України збудників хвороб тварин;
2. Ввезення на територію України товарів, заборонених на підставі ветеринарно-санітарного статусу в країні походження чи реекспорту;
3. Ризик, пов'язаний із ввезенням на територію України або транзитом товарів, є неприйнятним стосовно належного рівня захисту здоров'я тварин та пов'язаного з цим здоров'я людей.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Безстроково.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пунктом 8 статті 83 Закону України від 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину" визначено, що дозвіл на ввезення на територію України повинен визначати ветеринарно-санітарні заходи, що мають бути здійснені експортером до завантаження, імпортером - після ввезення на територію України, а також будь-які декларації на доповнення до тих, які стосуються відсутності клінічних ознак певних хвороб тварин, що підлягають повідомленню, які повинні засвідчуватися міжнародним ветеринарним сертифікатом.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно.

 

У разі платності:

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акта)

_________

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

_________

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

_________

13.

Примітки

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали