ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 травня 2009 року N 268

Про затвердження форм та порядків складання звітів про результати діяльності підрозділів податкової міліції

(Витяг)

З метою оптимізації форм звітності про результати роботи підрозділів податкової міліції за напрямами діяльності, поліпшення інформованості керівництва податкової міліції ДПАУ про хід та результати розслідування кримінальних справ, а також у зв'язку зі зміною системи обліку показників роботи із викриття та припинення протиправної діяльності суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності наказую:

1. Затвердити форми та порядки складання звітів "Про фактичні надходження коштів за результатами роботи підрозділів податкової міліції" (1-ПМ), "Про результати роботи підрозділів податкової міліції щодо викриття та розслідування злочинів" (2-ПМ), "Про відшкодування збитків, встановлених у ході розслідування кримінальних справ" (3-ПМ), "Про результати роботи підрозділів податкової міліції щодо боротьби з незаконним обігом підакцизних та інших товарів" (4-ПМ), "Про результати діяльності підрозділів податкової міліції щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ, боротьби із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, та незаконною конвертацією коштів" (5-ПМ), "Про наслідки розгляду в судах кримінальних справ, порушених за матеріалами податкової міліції" (6-ПМ) (додатки 1 - 12), а також форму довідки про донарахування (стягнення) коштів за актами та матеріалами перевірок за участі працівників податкової міліції (додаток 13).

 

Голова

С. Буряк


 

Додаток 2
до наказу ДПАУ
22.05.2009 N 268


Порядок складання звіту за формою 1-ПМ "Про фактичні надходження коштів за результатами роботи підрозділів податкової міліції"

Звіт за формою 1-ПМ "Про фактичні надходження коштів за результатами роботи підрозділів податкової міліції" складається щомісячно станом на 1 число наростаючим підсумком з початку року та подається ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до ДПАУ на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.

До звіту додаються пояснювальні записки за наслідками роботи підрозділів податкової міліції, аналіз динаміки окремих показників, пояснення щодо розбіжностей, якщо такі мають місце.

Управління податкової міліції ДПА в АРК, областях, мм. Києві та Севастополі самостійно визначають терміни подання звітів для своїх структурних підрозділів.

Джерелами формування показників податкової міліції щодо донарахованих сум за актами та матеріалами перевірок, стягнутих коштів до бюджету та державних цільових фондів є результати проведення оперативно-розшукової та контрольно-перевірочної роботи спільно з іншими структурними підрозділами ДПІ та іншими контролюючими органами (Контрольно-ревізійне управління, Пенсійний фонд та ін.), що мають право проводити перевірки суб'єктів господарської діяльності з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що належать до їх компетенції.

При складанні показників, які відображають результати роботи підрозділів податкової міліції, використовуються дані Книги обліку інформації про злочини (КОЗП), Журналу обліку матеріалів, на підставі яких винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, Журналу-реєстру кримінальних справ, Інформації про результати взаємодії підрозділів контрольно-перевірочної роботи з податковою міліцією при виявленні порушень податкового законодавства з ознаками злочинів. Підставами для включення донарахованих та стягнутих коштів до звітності податкової міліції є наявність затверджених начальником ДПІ чи його заступником довідок, які підтверджують донарахування та стягнення коштів за актами та матеріалами перевірок за участі працівників податкової міліції. До довідок про донарахування (стягнення) коштів за актами та матеріалами перевірок за участі працівників податкової міліції додаються копії матеріалів перевірок та документів про сплату.

При заповненні звіту слід керуватися такими вимогами:

Рядок 1 "Сума нарахованих платежів та накладених адмінштрафів за участі працівників податкової міліції" формується як загальна сума донарахованих платежів за актами документальних перевірок, за якими у звітному періоді після прийняття рішення про застосування фінансових санкцій настав строк сплати, а також накладених на посадових осіб та громадян адміністративних штрафів. До цього показника включаються суми, сплачені до зведеного бюджету, Пенсійного та інших позабюджетних фондів згідно із затвердженими начальником (заступником) ДПІ довідками, які підтверджують участь працівників податкової міліції у донарахуванні коштів. Скасовані, списані, відстрочені донараховані суми за актами та матеріалами перевірок, а також ті, що знаходяться у судовому або адміністративному оскарженні, до цього показника не включаються.

У рядку 2 "Усього надійшло коштів від вжитих за участі податкової міліції заходів" відображається загальна сума коштів, що надійшла до бюджету в результаті оперативно-розшукових та запобіжних заходів, які здійснюються підрозділами податкової міліції (застосування адміністративного арешту активів, вилучення готівки, документально підтверджених проведених профілактичних заходів тощо), згідно із затвердженими начальником ДПІ чи його заступником довідками, які підтверджують стягнення коштів за актами та матеріалами перевірок за участі працівників податкової міліції. Показники у рядку 2 дорівнюють сумі показників відповідних граф у рядках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5 (крім показників графи 3).

У рядку 2.1 "Надійшло коштів за актами та матеріалами перевірок підрозділів податкової служби за участі податкової міліції" відображається загальна сума стягнутих коштів від нарахованих у поточному та попередніх звітних періодах за актами документальних перевірок за участі та за матеріалами податкової міліції.

У рядку 2.2 "Надійшло коштів за рахунок заходів з оперативного супроводження скорочення податкового боргу" відображається загальна сума коштів, що надійшла до бюджету в результаті оперативно-розшукових та профілактичних заходів за участі підрозділів з оперативного супроводження скорочення податкового боргу (застосування адміністративних арештів, вилучення готівки тощо).

До показника не включаються суми коштів, які стягнуто за актами та матеріалами перевірок та вже відображено у рядках 2.2 і 2.3.

У рядку 2.3 "Надійшло коштів при проведенні профілактичних та інших заходів" відображається загальна сума коштів (несплачених податків та обов'язкових платежів), що надійшла до бюджету та позабюджетних фондів у результаті профілактичних та інших заходів, які здійснюються підрозділами податкової міліції (за винятком заходів з оперативного супроводження скорочення податкового боргу).

У рядку 2.4 "Надійшло коштів за актами та матеріалами перевірок інших контролюючих органів за участі податкової міліції" відображається сума коштів, стягнутих за актами та матеріалами перевірок інших контролюючих органів за участі податкової міліції.

У рядку 2.5 "Надійшло коштів за постановами про адміністративні правопорушення" відображається сума коштів, що надійшла бюджету за постановами про адміністративні правопорушення цього року, складеними за участі та за матеріалами податкової міліції.

У графі 1 "Усього" відображається загальна сума нарахованих та стягнутих за участі податкової міліції коштів до бюджетних та позабюджетних фондів.

У графі 2 "Надійшло коштів до зведеного бюджету" відображається сума стягнутих коштів за участі податкової міліції до зведеного бюджету.

У графі 3 "Надійшло коштів до державного бюджету" відображається сума стягнутих коштів за участі податкової міліції до загального фонду державного бюджету.

Показник рядка 2 вказаної графи дорівнює сумі показників рядків 2.1, 2.2, 2.3 та 2.5 та відображає виконання прогнозних завдань щодо надходження від вжитих заходів за участі підрозділів податкової міліції до державного бюджету з початку року.

 

Додаток 4
до наказу ДПАУ
22.05.2009 N 268


Порядок складання звіту за формою 2-ПМ "Про результати роботи підрозділів податкової міліції щодо викриття та розслідування злочинів"

Звіт за формою 2-ПМ "Про результати роботи підрозділів податкової міліції щодо викриття та розслідування злочинів" складається щомісячно станом на 1 число наростаючим підсумком з початку року та подається державними податковими адміністраціями в АРК, областях, мм. Києві та Севастополі до ДПАУ на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.

До звіту додаються пояснювальні записки за наслідками роботи підрозділів податкової міліції, аналіз динаміки окремих показників, пояснення щодо розбіжностей, якщо такі мають місце.

При складанні показників, які відображають результати роботи підрозділів податкової міліції, використовуються дані Книги обліку інформації про злочини (КОЗП), Журналу обліку матеріалів, на підставі яких винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, Журналу-реєстру кримінальних справ, статистичних карток Ф.1, Ф.1.1, Ф.1.2 та інших.

При заповненні граф звіту слід керуватися такими вимогами:

Графа 1 "Кількість злочинів, кримінальні справи за якими порушено у минулі роки та залишались у провадженні на початку звітного періоду" - вказується загальна кількість злочинів, зареєстрованих у минулі роки по лінії роботи податкової міліції (у п. 16 Ф.1 вказано код 3), кримінальні справи за якими залишались у провадженні слідчих (дізнання) податкової міліції, прокуратури та інших станом на 1 січня поточного року. Злочини, кримінальні справи за якими зупинено за пп. 1, 3 ст. 206 КПК України, не враховуються. Показник не змінюється протягом усього звітного періоду.

Графа 1.1 "Кількість злочинів минулих років, які знято з обліку" - вказується кількість злочинів, зареєстрованих у минулі роки по лінії роботи податкової міліції, які знято з обліку з початку звітного періоду.

Графа 2 "Виявлено злочинів усього" - вказується загальна кількість злочинів, виявлених податковою міліцією. Враховується після заповнення карток (форма 1) на виявлені у звітному періоді злочини та їх реєстрації обліково-реєстраційними підрозділами МВС України. При формуванні цього показника необхідно керуватися правилами розділу II "Облік злочинів" Інструкції про єдиний облік злочинів, затвердженої міжвідомчим наказом Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, ДПАУ та Мін'юсту України від 26.03.2002 р. N 20/84/293/126/18/5 "Про затвердження і введення в дію Інструкцій "Про єдиний облік злочинів" та "Про порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ".

До графи включаються злочини, щодо яких:

кримінальні справи чи провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів порушено слідчими чи дізнанням податкової міліції, або органами прокуратури за матеріалами податкової міліції (у п. 16 Ф.1 вказано код 3);

кримінальні справи порушено органами внутрішніх справ, якими виставлено статкартку Ф.1. Ці справи передано за підслідністю до податкової міліції у зв'язку зі зняттям з обліку в територіальних органах МВС;

відмовлено у порушенні кримінальної справи у зв'язку з амністією;

відновлено провадження у кримінальній справі, яку раніше було закрито у зв'язку зі зняттям злочину з обліку;

матеріали приєднано до справи, що розслідується, якщо раніше їх не було зареєстровано або виявлено додатково у процесі розслідування.

Не включаються до числа виявлених злочинів ті, щодо яких постанови про порушення кримінальних справ скасовано прокурором згідно зі ст. 100 КПК України та ін., а також злочини, передані за підслідністю до інших підрозділів зі зняттям з обліку (у т. ч. до СБУ, військової прокуратури тощо).

При закритті кримінальної справи за пп. 1, 2 ст. 6 КПК України, винесенні виправдувальних вироків судом ці злочини вилучаються з графи 1.

Показники цієї графи звіряються з показниками відповідних рядків графи 8 розділу 19 звіту форми 1-А УІТ МВСУ в регіонах. Графа 1 >= графа 1.1 + графа 1.2.

Графа 2.1 "Кількість злочинів, кримінальні справи у яких розслідувались слідчими податкової міліції" - вказується кількість злочинів, викритих працівниками податкової міліції з початку звітного періоду, кримінальні справи та протокольні форми у яких знаходились у провадженні слідчих податкової міліції. Показник включається до графи 2, порядок складання аналогічний показнику графи 2.

Графа 2.2 "Кількість злочинів, протокольні форми у яких складено дізнанням податкової міліції" - вказується кількість викритих працівниками податкової міліції злочинів, протокольні форми у яких знаходились у провадженні дізнання податкової міліції. Показник включається до графи 2, порядок складання аналогічний показнику графи 2.

Графа 2.3 "Кількість злочинів, кримінальні справи у яких розслідувались слідчими прокуратури" - вказується кількість злочинів, викритих працівниками податкової міліції з початку звітного періоду, кримінальні справи у яких знаходились у провадженні слідчих прокуратури. Показник включається до графи 2, порядок складання аналогічний показнику графи 2.

Сума показників граф 2.1, 2.2 та 2.3 не повинна перевищувати показник графи 2.

Графа 3 "Порушено кримінальних справ" - вказується кількість кримінальних справ та протокольних проваджень, порушених слідчими (дізнанням) податкової міліції, прокуратурою та іншими правоохоронними органами за злочинами, виявленими працівниками податкової міліції та відображеними у графі 2. Показник формується за даними Журналу-реєстру кримінальних справ, який ведеться у слідчому (обліковому) підрозділі податкової міліції, та Книги обліку інформації про злочини (КОЗП).

У випадках скасування постанов про порушення кримінальних справ у порядку статті 100 КПК України ці справи у звітних формах не відображаються, а раніше вже враховані знімаються з обліку, порушення кримінальних справ іншими правоохоронними органами, наприклад, органами внутрішніх справ (ними виставлені статистичні картки на викриті ними ж злочини), і передача цих справ для подальшого розслідування до податкової міліції у звітних обліках податкової міліції як порушені кримінальні справи не відображаються.

У разі порушення кримінальної справи про злочини, кваліфіковані кількома статтями КК України, її обліковують як одну справу за статтею, що передбачає більш тяжке покарання.

Кримінальні справи, закриті за п. 2 статті 6 КПК України та іншими реабілітуючими підставами, з обліку порушених не вилучаються.

Графа 4 "Кількість злочинів, кримінальні справи за якими направлено до суду" - вказується загальна кількість злочинів, викритих податковою міліцією чи переданих до неї за підслідністю, кримінальні справи та протокольні провадження за якими направлені з початку звітного періоду до судового розгляду (з обвинувальним висновком чи для закриття).

Графа 4.1 "Кількість злочинів, кримінальні справи за якими направлено до суду з обвинувальним висновком" - вказується загальна кількість злочинів, викритих податковою міліцією чи направлених до неї за підслідністю, кримінальні справи та протокольні провадження за якими направлено до судового розгляду з обвинувальним висновком згідно зі ст. 232 та 430 КПК України з початку звітного періоду. Показники цієї графи звіряються з показниками відповідних рядків граф 14 та 10 розділу 19 звіту форми 1-А УІТ МВС України в регіонах.

Графа 5 "Кількість злочинів, які знято з обліку" - вказується загальна кількість злочинів, зареєстрованих у поточному та минулому роках по лінії роботи податкової міліції (у п. 16 Ф.1 вказано код 3), які знято з обліку з початку звітного періоду. Графа 5 >= графа 5.1 + графа 5.2 + графа 5.3.

Графа 5.1 "Кількість злочинів, які знято з обліку за пп. 1, 2 ст. 6 КПК України" - відображається кількість злочинів, зареєстрованих у поточному та минулому роках по лінії роботи податкової міліції, які знято з обліку згідно з пунктами 1 та 2 статті 6 КПК України. Показники графи 5.1 включаються до показників графи 5.

Графа 5.2 "Кількість злочинів, які знято з обліку за ст. 100 КПК України" - відображається кількість злочинів, зареєстрованих у поточному та минулому роках по лінії роботи податкової міліції, які знято з обліку у зв'язку з відміною постанов про порушення кримінальних справ чи їх закриттям згідно зі ст. 100 КПК України. Показники графи 5.2 включаються до показників графи 5.

Графа 5.3 "Кількість злочинів, які знято з обліку за ст. 2368 КПК України" - відображається кількість злочинів, зареєстрованих у поточному та минулому роках по лінії роботи податкової міліції, які знято з обліку у зв'язку зі скасуванням судом постанов про порушення кримінальних справ та відмовою у їх порушенні згідно зі ст. 2368 КПК України. Показники графи 5.3 включаються до показників графи 5.

Графа 6 "Залишок злочинів, кримінальні справи за якими знаходяться у провадженні" - вказується загальна кількість злочинів, виявлених податковою міліцією або переданих за підслідністю до податкової міліції, кримінальні справи та протокольні провадження щодо яких знаходились у провадженні працівників податкової міліції, прокуратури та інших на кінець звітного періоду, а рішення про їх закінчення або передачу за підслідністю не приймалось. Графа 6 >= графа 6.1 + графа 6.2.

Графа 6.1 "Залишок злочинів, кримінальні справи за якими знаходяться у провадженні працівників податкової міліції" - вказується загальна кількість злочинів, виявлених податковою міліцією або переданих за підслідністю до податкової міліції, кримінальні справи та протокольні провадження щодо яких знаходились у провадженні слідчих (дізнання) податкової міліції на кінець звітного періоду.

Графа 6.2 "Залишок злочинів, кримінальні справи за якими знаходяться у провадженні працівників прокуратури" - вказується загальна кількість злочинів, виявлених податковою міліцією, кримінальні справи щодо яких знаходились у провадженні працівників прокуратури на кінець звітного періоду.

Графа 6.3 "Кількість злочинів, кримінальні справи у яких зупинено" - вказується загальна кількість злочинів, виявлених податковою міліцією або переданих за підслідністю до податкової міліції, провадження у яких вперше зупинено у звітний період за ст. 206 КПК України.

У рядках 3 - 10 відображаються дані про виявлені злочини, розслідувані та направлені до суду кримінальні справи і протокольні провадження про злочини, підслідні податковій міліції.

 

Додаток 6
до наказу ДПАУ
22.05.2009 N 268


Порядок складання звіту за формою 3-ПМ "Про відшкодування збитків, встановлених у ході розслідування кримінальних справ"

Звіт за формою 3-ПМ "Про відшкодування збитків, встановлених у ході розслідування кримінальних справ" складається щомісячно станом на 1 число наростаючим підсумком з початку року та подається державними податковими адміністраціями в АРК, областях, мм. Києві та Севастополі до ДПАУ на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.

До звіту додаються пояснювальні записки за наслідками роботи підрозділів податкової міліції, аналіз динаміки окремих показників, пояснення щодо розбіжностей, якщо такі мають місце.

При складанні показників, які відображають результати відшкодування збитків, встановлених у ході розслідування кримінальних справ, використовуються дані Книги обліку інформації про злочини (КОЗП), Журналу-реєстру кримінальних справ, Інформації про результати взаємодії підрозділів КПР з податковою міліцією при виявленні порушень податкового законодавства з ознаками злочинів, статистичних карток Ф.1, Ф.1.1, Ф.1.2, актів документальних перевірок.

Згідно зі змінами до п. 83 Інструкції зі складання статистичного звіту про роботу органів досудового слідства та дізнання, ведення первинного обліку роботи слідчого та органів дізнання, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 16.03.2004 р. N 32/12-ок, при відображенні стану відшкодування збитків у кримінальних справах про умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів слідчі враховують первинні фінансові документи (платіжні доручення, приходні касові ордери, касові чеки тощо), які підтверджують сплату інкримінованих сум несплачених податків, зборів, обов'язкових платежів.

При заповненні звіту слід керуватися такими вимогами:

Рядок 1 "Невідшкодована сума збитків по кримінальних справах, що залишались у провадженні на початку року" - відображається загальна сума невідшкодованих збитків (у кримінальних справах та протокольних провадженнях за ст. 212 КК України - сума податків, зборів, інших обов'язкових платежів, нарахованих згідно з актами документальних перевірок без врахування пені та фінансових санкцій) по кримінальних справах та протокольних провадженнях, порушених за матеріалами податкової міліції, що знаходились на початку звітного періоду у провадженні (за виключенням зупинених у попередні періоди справ) слідчих податкової міліції, прокуратури та інших. Розраховується як різниця між загальною сумою встановлених та відшкодованих збитків по кримінальних справах минулих років, що залишались у провадженні на початку звітного періоду. Показник не змінюється до кінця звітного періоду.

Рядок 1./ "Безнадійна заборгованість по кримінальних справах минулих років" - через дріб у графах рядка 1 відображається сума невідшкодованих збитків по кримінальних справах та протокольних провадженнях, порушених у минулі роки відносно посадових осіб підприємств, що не мають активів, та визнаних у судовому порядку банкрутами.

Рядок 1.1 "Неузгоджена сума збитків" - відображається встановлена по кримінальних справах минулих років сума збитків, рішення податкових чи правоохоронних органів за якими проходять апеляційне та судове оскарження, на кінець звітного періоду.

Рядок 2 "Встановлена сума збитків по кримінальних справах, порушених у поточному році" - відображається загальна сума встановлених збитків (у кримінальних справах та протокольних провадженнях за ст. 212 КК України - сума податків, зборів, інших обов'язкових платежів, нарахованих згідно з актами документальних перевірок без врахування пені та фінансових санкцій) по кримінальних справах та протокольних провадженнях, порушених у поточному році за матеріалами податкової міліції.

Рядок 2.1 "Неузгоджена сума збитків" - відображається встановлена по кримінальних справах поточного року сума збитків, рішення податкових чи правоохоронних органів за якими проходять апеляційне та судове оскарження, на кінець звітного періоду.

Рядок 3 "Відшкодована сума збитків по кримінальних справах" - відображається загальна сума відшкодованих збитків (по кримінальних справах та протокольних провадженнях за ст. 212 КК України - сума стягнутих податків, зборів, інших обов'язкових платежів згідно з актами документальних перевірок без врахування пені та фінансових санкцій) по кримінальних справах та протокольних провадженнях, що знаходились у провадженні протягом звітного періоду.

У разі скасування чи закриття кримінальних справ за реабілітуючими обставинами, винесення виправдувальних вироків судом відшкодовані по них суми збитків виключаються з цього показника.

Рядок 3 = Рядок 3.1 + Рядок 3.2.

Рядок 3.1 "Сума збитків, відшкодована по кримінальних справах, порушених у поточному році" - відображається загальна сума відшкодованих збитків (по кримінальних справах та протокольних провадженнях за ст. 212 КК України - сума податків, зборів, інших обов'язкових платежів за актами документальних перевірок без врахування пені та фінансових санкцій), по кримінальних справах та протокольних провадженнях, порушених у поточному році за матеріалами податкової міліції.

Рядок 3.1/ "Сума збитків по кримінальних справах поточного року, відшкодована під час їх розслідування" - через дріб відображається сума збитків по кримінальних справах та протокольних провадженнях поточного року, відшкодована у ході їх розслідування. Суми коштів, сплачених до дати порушення кримінальної справи, не відображаються.

Рядок 3.2 "Сума збитків, відшкодована протягом звітного періоду по кримінальних справах минулих років" - відображається загальна сума відшкодованих збитків (по кримінальних справах та протокольних провадженнях за ст. 212 КК України - сума податків, зборів, інших обов'язкових платежів за актами документальних перевірок без врахування пені та фінансових санкцій) на кінець звітного періоду по кримінальних справах та протокольних провадженнях, що залишались у провадженні (за виключенням зупинених у минулі роки) на початку звітного періоду.

Рядок 4 "Встановлена сума збитків по кримінальних справах, направлених до суду згідно зі ст. 232 КПК України" - відображається остаточна сума збитків, встановлена за злочинами економічної спрямованості з матеріальним складом, кримінальні справи та протокольні провадження за якими закінчено протягом звітного періоду та направлено до суду згідно зі ст. 232 КПК України.

У разі закриття кримінальних справ за реабілітуючими обставинами, винесення виправдувальних вироків судом встановлені за ними суми збитків виключаються з цього показника.

Рядок 5 "Відшкодована сума збитків по кримінальних справах, направлених до суду згідно зі ст. 232 КПК України" - відображається відшкодована сума збитків по злочинах економічної спрямованості, кримінальні справи та протокольні провадження по яких закінчено протягом звітного періоду (на момент їх закінчення) та направлено до суду згідно зі ст. 232 КПК України без врахування фінансових санкцій та пені за актами документальних перевірок.

У разі закриття кримінальних справ за реабілітуючими обставинами, винесення виправдувальних вироків судом відшкодовані по них суми збитків виключаються з цього показника.

Рядок 6 "Сплачено коштів по кримінальних справах, закритих за ч. 4 ст. 212 КК України" - відображається загальна сума сплачених податків, зборів, інших обов'язкових платежів, фінансових санкцій та пені за актами документальних перевірок, за якими у поточному році кримінальні справи та протокольні провадження (частина перша, частина друга ст. 212 КК України) закрито за частиною четвертою ст. 212 КК України.

Рядок 7 "Знято (зменшено) збитків по кримінальних справах, які знаходились у провадженні у поточному році" - відображається загальна сума, на яку протягом звітного періоду (протягом року) зменшено встановлені суми збитків по кримінальних справах, які знаходились у провадженні слідчих податкової міліції, прокуратури та інших.

Рядок 7 = Рядок 7.1 + Рядок 7.2 + Рядок 7.3 + Рядок 7.4 + Рядок 7.5 + Рядок 7.6 + Рядок 7.7.

Рядок 7/ "Знято (зменшено) збитків по кримінальних справах, порушених у поточному році" - через дріб відображається сума коштів, на яку протягом звітного періоду зменшено встановлені суми збитків по кримінальних справах, порушених у поточному році.

Рядок 7.1 "Знято збитків по справах, закритих за пп. 1, 2 ст. 6 КПК України" - відображається сума встановлених збитків по кримінальних справах, закритих протягом звітного періоду за пп. 1, 2 ст. 6 КПК України.

Рядок 7.2 "Знято збитків по справах, скасованих чи закритих згідно зі ст. 100 КПК України" - відображається сума встановлених збитків по кримінальних справах, скасованих чи закритих прокурором згідно зі ст. 100 КПК України.

Рядок 7.3 "Знято збитків по справах, скасованих судом згідно зі ст. 2368 КПК України" - відображається сума встановлених збитків по кримінальних справах, скасованих судом згідно зі ст. 2368 КПК України.

Рядок 7.4 "Знято збитків по справах, перекваліфікованих на статті КК України з нематеріальним складом злочину" - відображається сума встановлених збитків по кримінальних справах, які перекваліфіковано на статті Кримінального кодексу України з нематеріальним складом злочину і згідно з якими відповідно відсутні збитки.

Рядок 7.5 "Знято збитків по справах, направлених до інших правоохоронних органів зі зняттям з обліку" - відображається сума встановлених збитків по кримінальних справах, порушених за матеріалами податкової міліції, але переданих за підслідністю до інших правоохоронних органів зі зняттям із обліків податкової міліції.

Рядок 7.6 "Знято збитків по справах, закритих за іншими обставинами" - відображається сума встановлених збитків по кримінальних справах, які скасовано чи закрито за іншими реабілітуючими обставинами.

Рядок 7.7 "Зменшено суми збитків у ході розслідування кримінальних справ" - відображається сума коштів, на яку зменшено у ході розслідування встановлені під час порушення кримінальних справ суми збитків.

У рядках 7.1 - 7.7 через дріб відповідно відображаються суми коштів, на які зменшено встановлені суми збитків по кримінальних справах, порушених у поточному році.

Рядок 8 "Сума невідшкодованих збитків по зупинених кримінальних справах" - відображається сума невідшкодованих збитків по зупинених за частиною першою та частиною третьою ст. 206 КПК України протягом звітного періоду кримінальних справах та протокольних провадженнях.

На початку звітного періоду нові показники рядка 1* розраховуються як сума показників рядків 1 та 2, за виключенням показників рядків 3, 7 та 8 відповідних граф підсумкового звіту минулого року:

Рядок 1* = Рядок 1 + Рядок 2 - Рядок 3 - Рядок 7 - Рядок 8.

 

Додаток 8
до наказу ДПАУ
22.05.2009 N 268


Порядок складання звіту за формою 4-ПМ "Про результати роботи підрозділів податкової міліції щодо боротьби з незаконним обігом підакцизних та інших товарів"

Звіт за формою 4-ПМ "Про результати роботи підрозділів податкової міліції щодо боротьби з незаконним обігом підакцизних та інших товарів" складається щомісячно станом на 1 число наростаючим підсумком з початку року та подається державними податковими адміністраціями в АРК, областях, мм. Києві та Севастополі до ДПАУ на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.

При заповненні звіту слід керуватися такими вимогами:

Рядок 1 "Усього вилучено товарів (майна)" - зазначається загальна сума, на яку описано згідно з актами опису й оцінки товарів (майна), вилучених працівниками підрозділів податкової міліції як такі, що є предметом порушення податкового законодавства.

Рядок 1.1 "Вилучено підакцизних товарів" - вказується загальна кількість підакцизних товарів у тисячах гривень, які вилучено внаслідок незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів суб'єктами підприємництва.

Рядок 1.1.1 "Вилучено підакцизних товарів, у тому числі спирту (дал / тис. грн.)" - враховується загальна кількість вилученого працівниками податкової міліції спирту, який був предметом порушення податкового законодавства. Дані складаються на підставі записів КОЗП та актів опису і вилучення спирту.

Рядок 1.1.2 "Вилучено підакцизних товарів, у тому числі лікеро-горілчаних напоїв (дал / тис. грн.)" - враховується загальна сума вилучених працівниками податкової міліції лікеро-горілчаних напоїв, які були предметом порушення податкового законодавства. Дані складаються на підставі записів у КОЗП та книзі обліку актів опису й оцінки товарів (майна).

Рядок 1.1.2.1 "Вилучено підакцизних товарів, у тому числі лікеро-горілчаних напоїв з фальсифікованими марками акцизного збору (дал /тис. грн.)" - враховується загальна сума вилучених працівниками податкової міліції лікеро-горілчаних напоїв з фальсифікованими марками акцизного збору.

Рядок 1.1.3 "Вилучено підакцизних товарів, у тому числі тютюнових виробів (тис. пачок / тис. грн.)" - враховується загальна сума вилучених працівниками податкової міліції тютюнових виробів, які були предметом порушення податкового законодавства. Дані складаються на підставі записів КОЗП та книги обліку актів опису й оцінки товарів (майна).

Рядок 1.2 "Знаходиться на відповідальному зберіганні" - враховується вартість товарно-матеріальних цінностей, які вилучено, але за якими не прийнято кінцеве рішення щодо їх володіння, користування та розпорядження.

Рядок 1.2.1 "Знаходиться на відповідальному зберіганні, у тому числі як речові докази у кримінальних справах" - враховується вартість ТМЦ, які було вилучено і згідно з постановами слідчого приєднано як речові докази у кримінальних справах.

Рядок 1.3 "Передано за належністю до інших державних органів" - відображається вартість ТМЦ, матеріали щодо вилучення яких для прийняття рішень згідно з компетенцією направлено до інших державних органів.

Рядок 1.4 "Прийняті рішення про конфіскацію" - відображається вартість ТМЦ, за якими судом прийнято рішення про їх конфіскацію в дохід держави.

Рядок 1.5 "Передано на реалізацію" - відображається вартість ТМЦ, які визнано безхазяйними і передано на реалізацію.

Рядок 1.6 "Знищено" - відображається вартість ТМЦ, які було вилучено податковими органами і знищено за рішенням суду, інших компетентних органів.

Рядок 1.7 "Повернено власникам" - відображається вартість ТМЦ, повернутих власникам у зв'язку з їх неправомірним вилученням, у тому числі й за рішенням суду.

Рядок 2 "Вилучено марок акцизного збору для алкогольної продукції" - вказується загальна кількість вилучених марок акцизного збору для алкогольної продукції (тисяч штук).

Рядок 2.1 "Вилучено марок акцизного збору для алкогольної продукції, у тому числі фальсифікованих" - вказується загальна кількість вилучених фальсифікованих марок акцизного збору для алкогольної продукції.

Рядок 3 "Виявлено підпільних виробництв товарно-матеріальних цінностей" - вказується кількість викритих підпільних цехів, у яких незаконно здійснювалося виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших товарів (у т. ч. використання обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів).

Рядок 3.1 "Виявлено підпільних виробництв товарно-матеріальних цінностей, у тому числі з нелегального виробництва підакцизних товарів" - вказується кількість викритих підпільних цехів, у яких незаконно здійснювалося виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів (у т. ч. використання обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів). Показник рядка 3.1 включається до показника рядка 3.

Рядок 3.1.1 "Виявлено підпільних виробництв товарно-матеріальних цінностей, у тому числі з нелегального виробництва алкогольної продукції" - вказується кількість викритих підпільних цехів, у яких незаконно здійснювалося виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. Показник рядка 3.1.1 включається до показника рядка 3.1.

 

Додаток 10
до наказу ДПАУ
22.05.2009 N 268


Порядок складання звіту за формою 5-ПМ "Про результати діяльності підрозділів податкової міліції щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ, боротьби із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, та незаконною конвертацією коштів"

Звіт за формою 5-ПМ "Про результати діяльності підрозділів податкової міліції щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ, боротьби із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, та незаконною конвертацією коштів" складається щомісячно станом на 1 число наростаючим підсумком з початку року та подається ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі до ДПАУ на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.

Показники звіту форми 5-ПМ звіряються з відповідними показниками звіту про результати роботи підрозділів податкової міліції по боротьбі з незаконним відшкодуванням ПДВ з бюджету, введеним листами ГУПМ ДПАУ від 29.01.2007 р. N 1606/7/26-34217 та від 22.01.2008 р. N 997/7/26-34217.

При заповненні звіту слід керуватися такими вимогами:

Графа 1 - вказується загальна сума ПДВ, заявлена до відшкодування з бюджету за деклараціями, відібраними підрозділом податкової міліції для відпрацювання. Відповідає показнику графи 4 звіту щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ з бюджету.

Графа 2 - вказується загальна кількість виявлених за участю підрозділів податкової міліції фактів необґрунтованого претендування суб'єктів господарської діяльності на відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість. Відповідає показнику графи 5 звіту щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ з бюджету.

Графа 3 - вказується загальна сума зменшених до відшкодування сум ПДВ за повідомленнями-рішеннями органів державної податкової служби за відібраними для відпрацювання підрозділами податкової міліції деклараціями. Відповідає показнику графи 6 звіту щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ з бюджету.

Графа 4 - вказується сума ПДВ, у відшкодуванні якої за участі підрозділів податкової міліції суб'єктам господарської діяльності було відмовлено, і згідно з повідомленнями-рішеннями органу ДПС цю суму ПДВ зменшено та проведено за карткою платника податків. Відповідає показнику графи 9 звіту щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ з бюджету.

Графа 5 - вказується загальна кількість кримінальних справ, порушених за результатами перевірок виявлених за участі підрозділів податкової міліції фактів необґрунтованого претендування СГД на відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість. Відповідає показнику графи 27 звіту щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ з бюджету.

Графа 5.1 - вказується кількість кримінальних справ за ст. 212 КК України ("Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів"), порушених за результатами перевірок виявлених за участі підрозділів податкової міліції фактів необґрунтованого претендування СГД на відшкодування з бюджету сум ПДВ.

Показник графи 5.1 включається до показника графи 5.

Графа 5.2 - вказується кількість кримінальних справ за ст. 191 КК України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), порушених за результатами перевірок виявлених за участі підрозділів податкової міліції фактів необґрунтованого претендування суб'єктів підприємницької діяльності на відшкодування з бюджету сум ПДВ.

Показник графи 5.2 включається до показника графи 5.

Графа 6 - вказується сума коштів, необґрунтовано заявлених до відшкодування, яка розглядається у кримінальних справах, зазначених у графі 5 звіту. Відповідає показнику графи 28 звіту щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ з бюджету.

Графа 7 - вказується загальна кількість направлених до суду з обвинувальним висновком кримінальних справ, порушених за результатами перевірок виявлених за участі підрозділів податкової міліції фактів необґрунтованого претендування СГД на відшкодування з бюджету сум ПДВ. Відповідає показнику графи 38 звіту щодо протидії незаконному відшкодуванню ПДВ з бюджету.

Графа 7.1 - вказується кількість направлених до суду з обвинувальним висновком кримінальних справ за ст. 212 КК України, порушених за результатами перевірок виявлених за участі підрозділів податкової міліції фактів необґрунтованого претендування СПД на відшкодування з бюджету сум ПДВ.

Графа 7.2 - вказується кількість направлених до суду з обвинувальним висновком кримінальних справ за ст. 191 КК України, порушених за результатами перевірок виявлених за участі підрозділів податкової міліції фактів необґрунтованого претендування СГД на відшкодування з бюджету сум ПДВ.

Графа 8 - вказується кількість виявлених протягом звітного періоду суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, щодо яких отримано рішення (постанову) суду про визнання недійсним запису про державну реєстрацію і припинення (скасування) державної реєстрації та/або винесено вирок суду за фактом здійснення фіктивного підприємництва. Показник графи 8 може перевищувати суму показників граф 8.1 та 8.2 у випадку, коли за вироком суду відносно особи, яка здійснювала фіктивне підприємництво, фігурує декілька СГД.

Графа 8.1 - вказується кількість виявлених суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, щодо яких отримано рішення (постанову) суду про визнання недійсним запису про державну реєстрацію та припинення (скасування) їх державної реєстрації.

Графа 8.2 - вказується кількість винесених вироків суду за фактами здійснення фіктивного підприємництва (за ст. 205 КК України).

Графа 9 - вказується кількість викритих конвертаційних центрів.

Конвертаційний центр - це злочинна група, метою якої є надання послуг із конвертації та перерахування коштів до тіньового сектору економіки, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а також надання послуг з ухилення від сплати податків до бюджету. Виявлення конвертаційного центру підтверджується встановленням організатора та причетних до його діяльності осіб, вилученням печаток, штампів, документів підприємств, задіяних у процесі незаконної конвертації, блокуванням коштів на рахунках підприємств за рішенням суду, накладанням арешту на рахунки за постановами слідчих та вилученням готівкових коштів, проведенням інших практичних заходів.

Графа 10 - вказується сума коштів, заблокованих на банківських рахунках виявлених суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, та СГД, які входили до складу конвертаційних центрів.

Графа 11 - вказується сума готівкових та безготівкових коштів, стягнутих до бюджету з виявлених суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, та СГД, які входили до складу конвертаційних центрів.

Графа 12 - вказується кількість виявлених реально існуючих СГД, які порушували податкове законодавство шляхом використання суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, та СГД, які входили до складу конвертаційних центрів.

Графа 13 - вказується загальна сума донарахованих коштів за викритими фактами порушень податкового законодавства, вчиненими шляхом використання суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, та СГД, які входили до складу конвертаційних центрів.

Графа 14 - вказується загальна сума стягнутих до бюджету коштів за викритими фактами порушень податкового законодавства, вчиненими шляхом використання суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, та СГД, які входили до складу конвертаційних центрів.

Графа 15 - вказується загальна кількість порушених кримінальних справ стосовно посадових осіб діючих СГД за викритими фактами порушень податкового законодавства, вчиненими шляхом використання суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, та СГД, які входили до складу конвертаційних центрів.

Графа 16 - вказується загальна кількість направлених до суду з обвинувальним висновком кримінальних справ стосовно посадових осіб діючих СГД за викритими фактами порушень податкового законодавства, вчиненими шляхом використання суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, та СГД, які входили до складу конвертаційних центрів.

 

Додаток 12
до наказу ДПАУ
22.05.2009 N 268


Порядок складання звіту за формою 6-ПМ "Про наслідки розгляду в судах кримінальних справ, порушених за матеріалами податкової міліції"

Звіт за формою 6-ПМ "Про наслідки розгляду в судах кримінальних справ, порушених за матеріалами податкової міліції" складається щомісячно станом на 1 число наростаючим підсумком з початку року та подається ДПА в АРК, областях, мм. Києві та Севастополі до ДПАУ на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.

При заповненні граф звіту слід керуватися такими вимогами:

Графа 1 "Загальна кількість кримінальних справ, які знаходяться на розгляді в судах" - вказується загальна кількість кримінальних справ, порушених у поточному або минулих роках за матеріалами податкової міліції, щодо яких закінчено провадження, які направлено до суду і перебувають на розгляді без прийнятого рішення.

Графа 1.1 "Загальна кількість кримінальних справ, які знаходяться на розгляді в судах, з них від 6 місяців до 1 року" - вказується кількість кримінальних справ, які знаходяться на розгляді у судах від 6 місяців до 1 року. Показники графи 1.1 включаються до графи 1.

Графа 1.2 "Загальна кількість кримінальних справ, які знаходяться на розгляді в судах, з них понад 1 рік" - вказується кількість кримінальних справ, які знаходяться на розгляді у судах понад 1 рік. Показники графи 1.2 включаються до графи 1.

Графа 2 "Кількість кримінальних справ, розглянутих судами, та за якими прийняті рішення" - вказується загальна кількість кримінальних справ, розглянутих судами у цьому році і за якими прийняті відповідні рішення.

Графа 2.1 "з них, податкової міліції" - вказується загальна кількість кримінальних справ, щодо яких провадження слідчі податкової міліції закінчили та направили до суду; суди розглянули і прийняли за ними відповідні рішення. Показники графи 2.1 включаються до графи 2.

Графа 2.2 "з них, прокуратури" - вказується загальна кількість кримінальних справ за матеріалами податкової міліції, щодо яких провадження слідчі прокуратури закінчили та направили до суду; суди розглянули і прийняли за ними відповідні рішення. Показники графи 2.2 включаються до графи 2.

Графа 3 "Усього винесено обвинувальних вироків" - вказується загальна кількість винесених судами обвинувальних вироків у кримінальних справах, які знаходились на розгляді.

Графа 3.1 "з них, податкової міліції" - вказується загальна кількість винесених судами обвинувальних вироків у кримінальних справах, направлених на розгляд суду слідчими податкової міліції. Показники графи 3.1 включаються до графи 3.

Графа 3.2 "з них, прокуратури" - вказується загальна кількість винесених судами обвинувальних вироків у кримінальних справах за матеріалами податкової міліції, направлених на розгляд суду слідчими прокуратури. Показники графи 3.2 включаються до графи 3.

Графа 4 "Усього винесено постанов про закриття кримінальних справ" - вказується загальна кількість постанов про закриття кримінальних справ, винесених судами при розгляді у цьому році.

Графа 4.1 "з них податкової міліції" - вказується загальна кількість винесених судами постанов про закриття кримінальних справ, направлених на розгляд судів слідчими податкової міліції. Показники графи 4.1 включаються до графи 4.

Графа 4.2 "з них прокуратури" - вказується загальна кількість винесених судами постанов про закриття кримінальних справ за матеріалами податкової міліції, направлених на розгляд судів слідчими прокуратури. Показники графи 4.2 включаються до графи 4.

Графа 5 "Засуджено осіб" - вказується кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за злочини, викриті податковою міліцією, і стосовно яких суд виніс обвинувальний вирок.

Графа 5.1 "Засуджено осіб, у тому числі до позбавлення волі" - вказується кількість осіб, засуджених до позбавлення волі (ст. 63 КК України), у т. ч. з випробуванням (іспитовим строком). Показники графи 5.1 включаються до показників графи 5.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали