МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2017

м. Київ

N 1016

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 954/30822

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Закону України "Про інформацію", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (Постанова N 630), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу";

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу";

3) форму звітності N 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (Форма N 1016);

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (Форма N 1016).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 січня 2013 року N 1 "Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за N 154/22686.

3. Поширити форми та інструкції, зазначені в:

підпунктах 1, 2 пункту 1 цього наказу, - на позашкільні навчальні заклади сфери освіти незалежно від форми власності;

підпунктах 3, 4 пункту 1 цього наказу, - на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

4. Установити, що звіти з питань діяльності позашкільних навчальних закладів, починаючи зі звітів за 2017 рік, подаються за формами, затвердженими цим наказом.

5. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, збір, обробка та контроль за достовірністю зведеної інформації покладаються на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

6. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій щороку забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України.

7. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

І. Є. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 липня 2017 року N 1016

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
позашкільного навчального закладу

(станом на 01 січня 20__ року)

Подають

Термін подання

Позашкільні навчальні заклади сфери освіти незалежно від форми власності -
органу управління освітою за місцезнаходженням

не пізніше 20 січня


Форма N 1-ПЗ (освіта)
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
12 липня 2017 року N 1016
(за погодженням з Держстатом України)

Респондент:

Найменування
_

Місцезнаходження _________
_
(поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, N будинку,
корпусу, N квартири, офіса)
_
_

Тип місцевості (1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість) _________

Тип та код типу закладу ____

Форма власності __________
                                                                                             (державна, комунальна, приватна)

Рівень бюджету ___________
                        (державний, бюджет Автономної Республіки Крим та обласний, районний, міський, районний у містах)

Розділ I. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу

Напрями діяльності

N рядка

Кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань, од.

Кількість вихованців, учнів, слухачів у гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях, осіб

З них кількість дівчат, осіб

З гр. 1 - кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань, які працюють за кошти батьків, од.

З гр. 2 - кількість вихованців, учнів, слухачів у гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях, які працюють за кошти батьків, осіб

З них кількість дівчат, осіб

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усі напрями діяльності (сума даних рядків 02 - 12)

01

 

 

 

 

 

 

                        у тому числі:
науково-технічний

 

02

 

 

 

 

 

 

еколого-натуралістичний

03

 

 

 

 

 

 

туристсько-краєзнавчий

04

 

 

 

 

 

 

фізкультурно-спортивний або спортивний

05

 

 

 

 

 

 

художньо-естетичний

06

 

 

 

 

 

 

дослідницько-експериментальний

07

 

 

 

 

 

 

військово-патріотичний

08

 

 

 

 

 

 

соціально-реабілітаційний

09

 

 

 

 

 

 

гуманітарний

10

 

 

 

 

 

 

бібліотечно-бібліографічний

11

 

 

 

 

 

 

оздоровчий

12

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 графи 2:

кількість вихованців, учнів, слухачів з особливими освітніми потребами (13) ______,

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (14) ______,

кількість дітей з малозабезпечених сімей (15) ______

Кількість філій позашкільного навчального закладу, од. (16) ______

З рядка 01 графи 1: кількість гуртків, груп та інших творчих об'єднань у філіях позашкільного навчального закладу, од. (17) _____

З рядка 01 графи 2: кількість вихованців, учнів, слухачів у філіях позашкільного навчального закладу (18) ________

Кількість наукових товариств учнів, що функціонують у закладі, од. (19)_____, кількість учнів у наукових товариствах (20) ______

Кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом (експедицій, зборів, змагань, зльотів, походів, конференцій, конкурсів, турнірів, концертів та інших, передбачених статутом закладу), од. (21), з них проведених за кошти бюджету, од. (22) _______

Кількість дітей, залучених до проведених заходів, осіб (23) _____, з них кількість дітей, залучених до заходів, проведених за кошти бюджету (24) ____

Розділ II. Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу

 

N рядка

Кількість праців-
ників, усього, осіб

З них

З графи 1 - кількість пенсіонерів, осіб

З графи 1 - кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи

Кількість зайнятих ставок, од.

жінки

працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою)

спеціаліст або магістр (повна вища освіта)

бакалавр (базова вища освіта)

молодший спеціаліст (неповна вища освіта)

середня загальна освіта

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

більше 20 років

усього

у т. ч. педагогічна

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Педагогічні працівники (без керівників закладів і сумісників) (сума даних рядків 02 - 04)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші педагогічні працівники

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
практичні психологи

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальні педагоги

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори закладів

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступники директорів закладів

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі педагогічні працівники, які мають основну роботу в закладах (сума даних рядків 01, 07, 08)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них віком
до 30 років

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 - 40 років

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 - 50 років

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 55 років

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 55 років

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 09 - педагогічні працівники у сільській місцевості

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, педагогічні працівники, прийняті на роботу за сумісництвом (сума даних рядків 17 - 19)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

  

з них
керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

17

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

18

 

 

 

 

 

 

 

 

інші педагогічні працівники

19

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 16
педагогічні працівники в сільській місцевості

20

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

з них спеціалісти в сільській місцевості

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Віковий склад вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності позашкільного навчального закладу

(осіб)

 

N рядка

Кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слуха-
чів - усього
(сума даних граф 2-14)

У тому числі особи, яким виповнилося

6 ро-
ків і мен-
ше

7 ро-
ків

8 ро-
ків

9 ро-
ків

10 ро-
ків

11 ро-
ків

12 ро-
ків

13 ро-
ків

14 ро-
ків

15 ро-ків

16 ро-
ків

17 ро-
ків

18 ро-
ків і біль-
ше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вихованці, учні, слухачі у гуртках, групах, творчих об'єднаннях (сума даних рядків 02 - 12)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами діяльності гуртків, груп, творчих об'єднань:
науково-технічний

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еколого-натуралістичний

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туристсько-краєзнавчий

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фізкультурно-спортивний або спортивний

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художньо-естетичний

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дослідницько-експериментальний

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

військово-патріотичний

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціально-реабілітаційний

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гуманітарний

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотечно-бібліографічний

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оздоровчий

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 - дівчат

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу

 

N рядка

 

 

N рядка

 

Загальна площа всіх приміщень, м2

01

 

метеорологічна станція

19

 

у тому числі здана в оренду

02

 

стадіон

20

 

Крім того, орендована площа, м2

03

 

планетарій

21

 

З рядків 01 і 03 - площа приміщень для занять гуртків, груп та інших творчих об'єднань, м2

04

 

навчальні судна та маломірні плавзасоби

22

 

автобуси

23

 

Приміщення та споруди, що є у закладі (потрібне позначити 1 - так, 0 - ні)

 

 

легкові автомобілі

24

 

глядацька (лекційна) зала

05

 

вантажні автомобілі

25

 

спортивна зала

06

 

сільськогосподарські машини

26

 

хореографічна зала

07

 

комп'ютерний клас

27

 

бібліотека

08

 

науково-дослідницька лабораторія

28

 

стаціонарний басейн

09

 

фотостудія

29

 

майстерня

10

 

стартовий місток для запуску моделей суден

30

 

теплиця

11

 

Кількість окремих будівель, в яких працюють
гуртки, групи, інші творчі об'єднання, од.

31

 

обсерваторія

12

 

музей

13

 

з них
потребують капітального ремонту

 
32

 

навчально-дослідний тваринницький комплекс

14

 

пасіка

15

 

перебувають в аварійному стані

33

 

кордодром з боксами

16

 

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

34

 

картодром з боксами

17

 

Поверх, до якого є безперешкодний доступ для дітей з особливими освітніми потребами

35

 

навчально-дослідна земельна ділянка

18

 

______
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)

___
(П. І. Б.)

______

___

Телефон ____ Факс ___ Електронна пошта _

 

Директор департаменту економіки
та фінансування

С. В. Даниленко

Заступник начальника управління
адміністративно-господарського та
організаційного забезпечення - начальник
відділу документообігу

І. В. Пославський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 липня 2017 року N 1016

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 954/30822

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу"

I. Загальні положення

1. Звітність за формою N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу" (далі - звіт) поширюється на позашкільні навчальні заклади сфери освіти (далі - заклад) незалежно від форми власності (крім ДЮСШ).

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, потрібно терміново повідомити про це адресата.

II. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається позашкільними навчальними закладами станом на 01 січня та подається органу управління освітою за місцезнаходженням не пізніше 20 січня.

2. Дані про заклади, що розташовані в селищах міського типу, ураховуються по міській місцевості.

III. Порядок складання звіту

1. При визначенні типу закладу слід керуватися нормами законодавства, зокрема Законом України "Про позашкільну освіту", Переліком типів позашкільних навчальних закладів та Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року N 433, та статутом позашкільного навчального закладу.

2. У найменуванні респондента (того, хто складає звітність) слід вказати повне найменування закладу.

3. В адресній частині бланка необхідно заповнити всі реквізити.

4. Для заповнення коду типу закладу необхідно користуватися таким кодуванням:

01 - центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків;

02 - центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів;

03 - центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів;

04 - центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання;

05 - центри військово-патріотичного напряму;

06 - малі академії наук учнівської молоді (територіальні відділення);

07 - малі академії мистецтв (народних ремесел);

08 - клуби фізичної підготовки;

09 - дитячі флотилії моряків і річковиків;

10 - дитячі стадіони;

11 - дитячі парки;

12 - інші заклади.

5. Дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) звіт за формою N 1-ПЗ (освіта) (річна) не складають.

Дитячо-юнацькі спортивні школи незалежно від підпорядкування та форми власності складають звіт за формою N 5-фк "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)" (Наказ N 5-ФК, 946), затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 07 березня 2017 року N 946 (Форма N 946), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 березня 2017 року за N 400/30268.

IV. Заповнення розділу I "Гуртки, групи та інші творчі об'єднання позашкільного навчального закладу"

1. У розділі І наводяться дані про роботу усіх гуртків, груп та інших творчих об'єднань включно з філіями позашкільного навчального закладу.

2. У рядку 01 наводяться дані про усі гуртки, групи та інші творчі об'єднання, у рядках 02 - 12 відображаються дані про напрями роботи гуртків, груп та інших творчих об'єднань.

Дані рядка 01 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 02 - 12 за всіма графами.

3. У графі 1 наводяться дані про кількість гуртків, груп, інших творчих об'єднань, у графі 2 - дані про кількість усіх вихованців, учнів, слухачів у них, у графі 3 - дані про кількість дівчат. У графі 4 наводяться дані про кількість гуртків, груп, інших творчих об'єднань, які працюють за кошти батьків, у графі 5 - дані про кількість вихованців, учнів, слухачів у них, у графі 3 - дані про кількість дівчат.

4. Якщо один і той самий вихованець, учень, слухач бере участь не в одному, а в декількох гуртках (об'єднаннях), то дані про нього наводяться стільки разів, у скількох гуртках (об'єднаннях) він бере участь.

5. У рядках 13 - 15 із графи 2 рядка 01 відображаються дані про кількість дітей окремих категорій: дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей.

6. У рядках 16 - 18 наводяться дані про філії позашкільного навчального закладу.

7. У рядках 21 - 24 наводяться дані про кількість заходів, проведених позашкільним навчальним закладом, та кількість дітей, залучених до цих заходів. До рядків 21 - 24 включаються дані лише про ті заходи, фінансування яких здійснювалося у галузі освіти згідно з Бюджетним кодексом України.

V. Заповнення розділу II "Кількість і склад педагогічних працівників позашкільного навчального закладу"

1. У розділі II відображаються дані про фактичну кількість педагогічних працівників закладу. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною, до звіту не включаються.

2. У рядках 01 - 15 наводяться дані про педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі.

3. У рядках 01 - 06 відображаються дані про педагогічних працівників без урахування керівників закладу і сумісників. У рядках 07, 08 - дані про керівників закладу. У рядку 09 - дані про всіх педагогічних працівників, які мають основну роботу в закладі.

4. У рядках 10 - 14 наводяться дані про розподіл педагогічних працівників за віковими групами.

Дані рядка 01 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 02 - 04 за всіма графами.

Дані рядка 09 за всіма графами дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10 - 14 за всіма графами.

5. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість працівників, у графі 2 - дані про кількість жінок з них.

6. У графах 3 - 7 відображаються дані про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників, у графах 9 - 12 - дані про стаж педагогічної роботи.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 5, 7 за всіма рядками та сумі даних граф 9 - 12 за рядками 01 - 15.

7. До графи 8 включаються дані про всіх педагогічних працівників, які отримують пенсію: за віком, на пільгових умовах, за інвалідністю та у разі втрати годувальника.

8. У графі 14 наводяться дані про кількість зайнятих ставок (з одним десятковим знаком після коми).

VI. Заповнення розділу III "Віковий склад вихованців, учнів, слухачів за напрямами роботи позашкільного навчального закладу"

1. У рядку 01 наводяться дані про усіх вихованців, учнів, слухачів, у рядках 02 - 12 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за напрямами роботи гуртків, груп та інших творчих об'єднань.

2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 - 12 за всіма графами.

Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати даним рядка 01 графи 1 розділу I, а дані рядка 13 - даним рядка 01 графи 3 розділу I.

3. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість вихованців, учнів, слухачів, у графах 2 - 14 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком.

4. Сума даних граф 2 - 14 повинна дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

VII. Заповнення розділу IV "Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу"

1. До рядка 01 включаються дані про площу всіх приміщень, які належать закладу, крім площі, зайнятої під склади, підвали та площі надвірних будівель. Дані рядка 01 включають також площу, здану в оренду.

2. Дані у рядках 01 - 04 наводяться у цілих числах.

3. У рядках 05 - 30 відображаються дані щодо наявності або відсутності у закладі вказаних приміщень та споруд шляхом проставляння "1" (за наявності) або "0" (за відсутності).

4. У рядку 31 містяться дані лише про ті окремі будівлі, у яких здійснюється навчання вихованців, учнів, слухачів у гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях.

5. У рядку 32 відображаються дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, у рядку 33 - на які є акт про їх аварійний стан.

 

Директор департаменту
економіки та фінансування

С. В. Даниленко

Заступник начальника управління
адміністративно-господарського та
організаційного забезпечення - начальник
відділу документообігу

І. В. Пославський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали