МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2017

м. Київ

N 339

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 березня 2017 р. за N 426/30294

Про затвердження форм звітності з питань охоплення дітей шкільного віку оздоровленням і відпочинком за бюджетні кошти та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (Постанова N 423) (зі змінами), з метою отримання повної та об'єктивної інформації стосовно охоплення дітей шкільного віку оздоровленням і відпочинком за бюджетні кошти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму N 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ____ році" та інструкцію щодо її заповнення;

2) форму N 2-ОБК (два рази на рік) "Звіт про охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти у ____ році" (Форма N 339) та інструкцію щодо її заповнення (Форма N 339).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 19 березня 2013 року N 128 "Про затвердження форм звітності з питань охоплення дітей шкільного віку оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти та інструкцій щодо їх заповнення" (Форма N 128), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2013 року за N 551/23083.

3. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (І. Хохленков) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
06 березня 2017 року N 339

Звітність

ЗВІТ
про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ____ році

Подають:

Терміни подання

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - органам влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласним державним адміністраціям
 
Органи влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - Міністерству соціальної політики України, управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню статистики в м. Севастополі
 
Міністерство соціальної політики України - Державній службі статистики України зведену інформацію по Україні та регіонах

 
не пізніше 01 квітня
 
 
 
 
не пізніше 15 квітня
 
 
 
 
 
 
не пізніше 01 травня


 
Форма N 1-ОБК
(один раз на рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
06 березня 2017 року
N 339

 
за погодженням з Держстатом

Респондент: Найменування/Ім'я: __________

Місцезнаходження/Місце проживання: ____
__
      (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, __
                                                                    номер будинку/корпусу, номер квартири/офіса)

Розділ I. Сума бюджетних призначень на оздоровлення та відпочинок дітей

(тис. грн)

 

N
рядка

Сума бюджетних призначень - усього

У тому числі

сума бюджетних призначень на підготовку закладів до оздоровчої кампанії

з неї - сума бюджетних призначень на зміцнення матеріально-
технічної бази закладів

сума бюджетних призначень на проведення оздоровчої кампанії

з неї

сума бюджетних призначень на оздоровлення дітей

сума бюджетних призначень на відпочинок дітей

А

Б

1

2

3

4

5

6

Кошти усіх бюджетів

01

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

кошти Державного бюджету України

02

 

 

 

 

 

 

кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя

03

 

 

 

 

 

 

кошти бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення та районних бюджетів

04

 

 

 

 

 

 

Довідково:

Інші залучені кошти: на оздоровлення ____; на відпочинок __ (тис. грн)

Розділ II. Дитячі заклади, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти

 

N рядка

Кількість закладів, які будуть надавати послуги, одиниць

Потужність закладів, які будуть надавати послуги, місць

Кількість дітей, які будуть охоплені оздоровчими та відпочинковими послугами, осіб

усього

із них влітку

усього

із них влітку

усього

із них влітку

А

Б

1

2

3

4

5

6

Усього типи дитячих закладів

01

 

 

 

 

 

 

з них
заклади оздоровлення

02

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

позаміські

03

 

 

 

 

 

 

санаторного типу

04

 

 

 

 

 

 

дитячі центри

05

 

 

 

 

 

 

з них
заклади відпочинку

06

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

праці і відпочинку

07

 

 

 

 

 

 

з денним перебуванням

08

 

 

 

 

 

 

наметові містечка

09

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти

(осіб)

 

N ряд-
ка

Кількість дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком

Довідково:
кількість дітей відповідної категорії станом на 01 січня звітного року

усього

із них влітку

усьо-
го

у т. ч. дівчат

у тому числі

усьо-
го

у т. ч. дівчат

у тому числі

усьо-
го

у т. ч. дівчат

оздо-
ровлен-
ням

у т. ч. дівчат

відпо-
чин-
ком

у т. ч. дівчат

оздо-
ровлен-
ням

у т. ч. дівчат

відпо-
чин-
ком

у т. ч. дівчат

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Усі категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в інтернатних закладах

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в різних сімейних формах виховання

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти з інвалідністю

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти з багатодітних сімей

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти з малозабезпе-
чених сімей

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, потерпілі від наслідків Чорно-
бильської катастрофи

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, які перебувають на диспан-
серному обліку

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

талановиті та обдаровані діти

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бездоглядні та безпритульні діти

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти працівників агро-
промисло-
вого комплексу та соціальної сфери села

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерорис-
тичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерорис-
тичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворю-
вання, одержаного в період участі в антитерорис-
тичній операції

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадян-
ського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадян-
ського протесту

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________
(місце підпису керівника та/або осіб,
відповідальних за заповнення форми звітності)

___________
(П. І. Б.)

___________

___________

телефон: ______ факс: ___________ електронна пошта: __

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
06 березня 2017 року N 339

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 березня 2017 р. за N 426/30294

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ____ році"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція містить основні положення щодо заповнення показників у формі звітності N 1-ОБК (один раз на рік) "Звіт про підготовку до проведення оздоровчої кампанії за бюджетні кошти у ______ році" (далі - звіт).

2. Заповнення звіту здійснюється на підставі первинної облікової документації районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласних державних адміністрацій.

3. У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска.

II. Порядок складання та подання звіту

1. Звіт складають районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та подають органам влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласним державним адміністраціям не пізніше 01 квітня.

2. Органи влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають зведені дані Міністерству соціальної політики України, управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі не пізніше 15 квітня.

3. Міністерство соціальної політики України подає зведену інформацію по Україні та в розрізі регіонів Державній службі статистики України не пізніше 01 травня.

III. Заповнення розділу I. "Сума бюджетних призначень на оздоровлення та відпочинок дітей"

1. Заповнення розділу I здійснюється на підставі первинної облікової документації структурних підрозділів фінансової звітності районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів влади Автономної Республіки Крим, до компетенції яких відносяться питання оздоровлення та відпочинку дітей, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. У рядку 01 зазначається інформація про загальну суму бюджетних призначень на підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

3. У рядках 02 - 04 наводиться інформація щодо коштів, передбачених на підготовку та проведення оздоровлення та відпочинку дітей із Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.

4. У графах 2 та 3 наводяться дані про суму коштів на підготовку до оздоровчої кампанії: у графі 2 - про всі кошти на підготовку, у графі 3 - капітальні видатки, направлені на зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів, проведення ремонтів, реконструкцію дитячих закладів тощо.

5. У графі 4 зазначається інформація про загальну суму бюджетних призначень на проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

6. Окремо зазначаються інші залучені кошти із джерел, не заборонених чинним законодавством, використані на оздоровлення та відпочинок дітей.

7. Сума даних рядків 02 - 04 має дорівнювати даним рядка 01.

8. Сума даних граф 2 - 4 має дорівнювати даним графи 1.

9. Сума даних граф 5 та 6 має дорівнювати даним графи 4.

IV. Заповнення розділу II. "Дитячі заклади, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти"

1. Розділ II містить інформацію про дитячі заклади, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти відповідно до законодавства.

2. Рядок 01 містить інформацію про загальну кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за бюджетні кошти, рядки 02 - 09 - про окремі типи зазначених закладів.

3. У рядку 04 наводиться інформація виключно про дитячі заклади оздоровлення санаторного типу (без урахування санаторно-курортних закладів).

4. У рядках 07 та 09 міститься інформація лише про дитячі заклади відпочинку з цілодобовим перебуванням. Дані про заклади відпочинку з денним перебуванням включаються до рядка 08.

5. У графах 1 та 2 зазначаються дані про кількість закладів, які будуть надавати послуги з оздоровлення та відпочинку протягом року та влітку.

6. У графах 3 та 4 наводяться дані про потужність цих закладів. Показники граф 3 та 4 розраховуються таким чином: проектна потужність кожного закладу (кількість місць) в одну зміну множиться на кількість змін у закладі за відповідний період (протягом року або влітку).

7. У графах 5 та 6 зазначаються дані про кількість дітей, які будуть охоплені послугами з оздоровлення та відпочинку у дитячих закладах протягом року та влітку.

8. Сума даних рядків 02 та 06 має дорівнювати даним рядка 01.

9. Сума даних рядків 03 - 05 має дорівнювати даним рядка 02.

10. Сума даних рядків 07 - 09 має дорівнювати даним рядка 06.

V. Заповнення розділу III. "Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти"

1. Рядок 01 містить інформацію про загальну кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, рядки 02 - 17 - про їх окремі категорії.

2. Рядок 11 містить інформацію про кількість талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд.

3. У графах 1 - 6 зазначаються дані про кількість дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку протягом року, із них у графах 2, 4, 6 - дівчат.

4. Дані графи 2 мають бути меншими даних графи 1, дані графи 4 мають бути меншими даних графи 3, дані графи 6 мають бути меншими даних графи 5.

5. У графах 7 - 12 наводяться дані про кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком влітку, із них у графах 8, 10, 12 - дівчат.

6. Дані графи 8 мають бути меншими даних графи 7, дані графи 10 мають бути меншими даних графи 9, дані графи 12 мають бути меншими даних графи 11.

7. Графа 13 містить інформацію про загальну кількість дітей відповідної категорії на території району або міста, у тому числі із них у графі 14 - дівчат.

8. Дані кожного із рядків 02 - 17 мають бути меншими за дані рядка 01.

9. Сума даних граф 3 та 5 має дорівнювати даним графи 1.

10. Сума даних граф 9 та 11 має дорівнювати даним графи 7.

11. Дані кожної із граф 1 та 7 не можуть бути більшими за дані графи 13.

12. Дані кожної із граф 2 та 8 не можуть бути більшими за дані графи 14.

13. Дані графи 7 не можуть бути більшими за дані графи 1.

VI. Загальні вимоги до заповнення звіту

1. При заповненні звіту зазначають найменування та місцезнаходження респондента.

2. Звіт заповнюють розбірливо, а також обов'язково вказують номер телефону виконавця, факс, адресу електронної пошти. Звіт підписує керівник та/або особа, відповідальна за достовірність наданої інформації. Виправлення помилок підтверджують підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін.

 

Заступник директора Департаменту
оздоровлення та санаторно-курортного
лікування - начальник відділу

О. Кольчик
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали