МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012

м. Київ

N 615


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2012 р. за N 981/21293

Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи

Відповідно до частини четвертої статті 343 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI ( N 4495-VI) та підпункту 64 пункту 4 (Указ N 446/2011) та підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство фінансів України (Указ N 446/2011), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 04 липня 2003 року N 435 "Про затвердження форми Акта про проведення огляду територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де перебувають або можуть перебувати товари й транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено законом на митні органи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 липня 2003 року за N 625/7946.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року ( N 4495-VI), але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.05.2012 N 615

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 червня 2012 р. за N 981/21293


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

_____
(найменування митного органу)

20__ року

населений пункт _


АКТ N ___
про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи

Об'єкт огляду:
__
розташовано за адресою: ____

Назва об'єкта огляду: ________
__

Комісією у складі: __________
__
__
                                                           (посади, прізвища, ініціали посадових осіб митного органу)
за участю осіб, зазначених у частині четвертій статті 343 Митного кодексу України ( N 4495-VI), спеціалістів, експертів:
__
__
                                                                                       (посади, прізвища, ініціали)
проведено огляд з метою перевірки (потрібне відмітити символом "Х"):

 
 


 

а) законності ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності нарахування та повноти сплати митних платежів;

 
 


 

б) відповідності фактичної кількості ввезених товарів, транспортних засобів комерційного призначення відомостям, заявленим у митній декларації (Постанова N 431);

 
 


в) дотримання встановлених Митним кодексом України ( N 4495-VI) та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи,


про що складено цей акт.

У результаті проведеного огляду встановлено:

1. Законність увезення на митну територію України товарів і транспортних засобів комерційного призначення підтверджено, не підтверджено, не перевірялася (непотрібне закреслити).

2. Правильність нарахування і повноту сплати митних платежів при ввезенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення підтверджено, не підтверджено, не перевірялися (непотрібне закреслити).

3. Фактична кількість товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають на території об'єкта обстеження, даним митної декларації (Постанова N 431), документів про цей товар відповідає, не відповідає, відповідність не перевірялася (непотрібне закреслити).

4. Правила провадження підприємством діяльності, контроль за якою покладено на митні органи, дотримуються, порушуються, дотримання правил не перевірялося (непотрібне закреслити).

5. Вид і номер накладених забезпечень:
__

6. Додаток 1 на ______ аркушах.

7. Додаток 2 на ______ аркушах.

8. Додаток 3 на ______ аркушах.

Акт складено: __
__
__
                                                   (посади, підписи, ініціали та прізвища посадових осіб митного органу)

При здійсненні огляду присутні:
__
__
                                                                                 (посади, підписи, ініціали та прізвища)

Копію акта з додатками на ___ аркушах отримав:
__
                                                                                    (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Примітки:

1. При здійсненні огляду згідно з пунктом "а" заповнюються тільки додатки 1 і 2 до цього акта.

2. При здійсненні огляду згідно з пунктом "б" заповнюється тільки додаток 2 до цього акта.

3. При здійсненні огляду згідно з пунктом "в" заповнюється тільки додаток 3 до цього акта.


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи,
N ______ від 20__ року


N з/п

Номер митної декларації (Постанова N 431) або іншого документа, що містить відомості про товар (транспортний засіб комерційного призначення)

Найменування товару (транспортного засобу комерційного призначення)

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Країна походження товару (за наявності)

Правильність нарахування та повнота сплати митних платежів, грн.

фактично сплачено

підлягає сплаті

1

2

3

4

5

6

7

8


Примітки:
____
____


Прізвища, ініціали, підписи членів комісії
 

1. ________
2. ________
3. ________

Прізвища, ініціали, підписи інших осіб, присутніх при проведенні огляду

1. ___________
2. ___________
3. ___________


 

Додаток 2
до Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи,
N _________ від 20__ року


N з/п

Номер митної декларації (Постанова N 431) або іншого документа, що містить відомості про товар (транспортний засіб комерційного призначення)

Найменування товару (транспортного засобу комерційного призначення)

Заявлені відомості

Фактично

Різниця

кількість товару

вага брутто, кг

кількість товару

вага брутто, кг

кількість товару

вага брутто, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Примітки:
___
___


Прізвища, ініціали, підписи членів комісії
 

1. ___
2. ___
3. ___

Прізвища, ініціали, підписи інших осіб, присутніх при проведенні огляду

1.
2.
3.


 

Додаток 3
до Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи,
N ______ від 20__ року


1. Об'єкт огляду:
склад тимчасового зберігання;
митний склад;
вільна митна зона;
магазин безмитної торгівлі;
інше (непотрібне закреслити)
_

2. Площа (об'єм) об'єкта
огляду
______ м23)

3. Кількість місць
пломбування
_______


4. Опис об'єкта огляду:
__
__
__
__

5. Відомості про засоби протипожежної сигналізації:
__
__
__

6. Відомості про засоби охоронної сигналізації:
__
__
__

7. Відомості про навантажувально-розвантажувальні машини та механізми:
__
__
__

8. Відомості про складське устаткування та обладнання:
__
__
__
__

9. Відомості про наявні канали та засоби зв'язку:
__
__

10. Відомості про наявні меблі та оргтехніку:
__
__
__

11. Відомості про наявні засоби контролю та вимірювання (ваги, лічильники тощо):
__
__

12. Примітки, інші відомості:
__
__

13. Виявлені порушення вимог законодавства:
__
__


Прізвища, ініціали, підписи
членів комісії

1.

2.

3.

Прізвища, ініціали, підписи інших осіб,
присутніх при проведенні огляду

1. _____

2. _____

3. _____

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали