Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження форми і тексту бюлетеня з питання N 5 для голосування на позачергових загальних зборах ПАТ Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", які відбудуться 24 грудня 2017 року

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 грудня 2017 року N 1911

Про затвердження форми і тексту бюлетеня з питання N 5 для голосування на позачергових загальних зборах ПАТ Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", які відбудуться 24 грудня 2017 року

Керуючись нормами Закону України "Про акціонерні товариства", з метою забезпечення організації та проведення 24 грудня 2017 року Фондом державного майна України як акціонером, який володіє 2883281 штуками простих іменних акцій публічного акціонерного товариства Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", випущених у бездокументарній формі, що становить 50 % + 1 акція статутного капіталу товариства, позачергових загальних зборів публічного акціонерного товариства Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", рішення про скликання яких прийнято відповідно до наказу Фонду державного майна України від 20.11.2017 року N 1744 (Наказ N 1744), наказую:

1. Затвердити форму і текст бюлетеня з питання N 5 для голосування на позачергових загальних зборах публічного акціонерного товариства Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон", які відбудуться 24 грудня 2017 року, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

В. Державін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
19 грудня 2017 року N 1911

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ N 5
для голосування на позачергових загальних зборах публічного акціонерного товариства Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон"

Дата і час початку проведення позачергових Загальних зборів: 24 грудня 2017 року о 10 годині 45 хвилин.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: Україна, 65044, м. Одеса, пр. Шевченка 1-а, Палац культури Одеського національного політехнічного університету, Конференц-зал (3-й поверх).

Акціонер: _____
                                            (для юридичних осіб найменування та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб П. І. Б.)

П. І. Б. представника Акціонера: __________

Кількість голосів, що належать Акціонеру: __

Кількість голосів для кумулятивного голосування: _______

Питання 5 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Попова Дмитра Сергійовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

1.2. Рік народження - 1984.

1.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. У 2006 році закінчив юридичний факультет Міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація "Юрист"; у 2011 році - юридичний факультет Відокремленого структурного підрозділу "Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві за спеціальністю "Інтелектуальна власність", кваліфікація "Професіонал з інтелектуальної власності".

1.6. Місце роботи - Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту - начальник Управління.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 2017 - по сьогоднішній час - заступник директора Департаменту - начальник Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 2016 р. - 2017 р. головний спеціаліст відділу спільних підприємств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 2015 р. - 2016 р. юрисконсульт ТОВ "Сітібудсервіс"; 2014 р. - 2015 р. старший юрисконсульт ТОВ "Рейкарц Хотел Менеджмент"; 2012 р. - 2014 р. юрисконсульт ТОВ "Рейкарц Хотел Менеджмент"; 2011 р. - 2012 р. юрисконсульт ТОВ "Смарт-карти та Системи".

1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Попова Д. С., немає.

1.12. Попов Д. С. є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

1.13. Письмова заява Попова Д. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА

2.1. Баранюка Олександра Мирославовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

2.2. Рік народження - 1987.

2.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. У 2009 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Міжнародне право", кваліфікація - "Юрист-міжнародник. Перекладач".

2.6. Місце роботи - Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту - начальник Управління.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 2017 по сьогоднішній час - заступник директора Департаменту - начальник Управління інвестиційної діяльності та державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративним: правами держави Фонду державного майна України; 2015 - 2017 - головний консультант, Верховний Суд України; 2010 - 2011 - головний спеціаліст, Державна судова адміністрація України.

2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Баранюка О. М., немає.

2.12. Баранюк О. М. є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

2.13. Письмова заява Баранюка О. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА

Підпис та П. І. Б. Акціонера або представника Акціонера (розбірливо):

3.1. Стрельникова Павла Олександровича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України.

3.2. Рік народження - 1957.

3.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. У 1984 році закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація за спеціальністю юрист-правознавець.

3.6. Місце роботи - Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 2009 року по сьогоднішній час - головний спеціаліст Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Стрельникова П. О., немає.

3.12. Стрельников П. О. є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

3.13. Письмова заява Стрельникова П. О. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА

4.1. Павлюк Наталію Василівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи Фонду державного майна України.

4.2. Рік народження - 1960.

4.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. У 1982 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю "Машини та апарати харчових виробництв", кваліфікація інженер-механік.

4.6. Місце роботи - Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 2015 року по сьогоднішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України, з 2012 по 2015 роки - начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області.

4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Павлюк Н. В., немає.

4.12. Павлюк Н. В. є представником акціонера Товариства юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

4.13. Письмова заява Павлюк Н. В. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА

5.1. Андрієнко Поліну Григорівну - представника акціонера Товариства, юридичної особа - Фонду державного майна України.

5.2. Рік народження - 1971.

5.3. Пропозиція внесена акціонером - Фондом державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища. У 1996 р. закінчила Київський національний університет імені Т. Шевченка за спеціальністю "Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин", кваліфікація - геофізик; у 1999 р. Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка Інститут післядипломної освіти за спеціальністю "Фінанси і кредит", кваліфікація - економіст.

5.6. Місце роботи - Фонд державного майна України, головний спеціаліст.

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

З 2012 року по сьогоднішній час - головний спеціаліст Фонду державного майна України.

5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.

5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Андрієнко П. Г., немає.

5.12. Андрієнко П. Г. є представником акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 2883281 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 50 % + 1 акція його статутного капіталу.

5.13. Письмова заява Андрієнко П. Г. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства - Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію, наведену вище.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, НАДАНИХ ЗА КАНДИДАТА

Увага!

Наглядова рада складається з 5 осіб. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер (уповноважений представник акціонера) має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що Вам належить.

Підпис та П. І. Б. Акціонера або представника Акціонера (розбірливо):

 

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка, або на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали