Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форми ліцензії на мовлення

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

18.12.2013

м. Київ

N 2433

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2014 р. за N 41/24818

Про затвердження форми ліцензії на мовлення

Відповідно до статті 27 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статей 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити форму ліцензії на мовлення та додатки до неї, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11 травня 2006 року N 376 "Про затвердження бланка ліцензії на мовлення та бланка ліцензії провайдера програмної послуги відповідно до чинного законодавства", від 11 жовтня 2006 року N 791 "Про зміст бланка ліцензії на мовлення та бланка ліцензії провайдера програмної послуги" (зі змінами), від 16 липня 2008 року N 1342 "Про внесення змін до бланка програмної концепції мовлення в частині "інше" загальнонаціональних, місцевих та регіональних телерадіокомпаній".

3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційного забезпечення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення В. Манжосова.

 

Перший заступник
голови Національної ради

О. Головатенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
18.12.2013 N 2433

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2014 р. за N 41/24818

  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

ЛІЦЕНЗІЯ
на мовлення

Серія НР N ______

Видана ______
                         (найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити,
_
                          контактні телефони та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо))

Вид мовлення
                                                                         (супутникове, ефірне, кабельне, проводове, багатоканальне)

Територія розповсюдження програм _____
                                                                                                     (загальнонаціональне, регіональне, місцеве, закордонне)

Загальні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі (для багатоканальних телемереж зазначається оператор телекомунікацій) __


Періодичність, час, обсяги мовлення ____

Дата набрання ліцензією чинності: "___" ___________ ______ р.

Строк дії ліцензії: з "__" _________ _____ р.
                             до "__" _________ _____ р.

М. П.

Дата видачі бланка ліцензії:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
18.12.2013 N 2433

ДОДАТОК 1 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ______

від "__" ________ _____ р.

Відомості про засновника (співзасновників),
власника (співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов'язаних осіб

Засновник (співзасновники) _
__
__
__

Власник (співвласники) _____
__
__
__

Пов'язані особи
__
__
__

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
18.12.2013 N 2433

ДОДАТОК 2 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ______

від "__" ________ _____ р.

Відомості про склад управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата

Керівник організації ______

Склад ради директорів ____

Склад наглядової ради тощо
                                                                          (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,

          громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

          (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

      облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають

                                                                                              відмітку в паспорті))

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
18.12.2013 N 2433

ДОДАТОК 3 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ______

від "__" ________ _____ р.

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, багатоканальної телемережі

Для наземного ефірного та мережного мовлення ______
                                                                                                                                                   (частота (частоти),

                     місцезнаходження та потужність передавача (передавачів), територія розповсюдження програм)

Для супутникового мовлення ___________
                                                                                      (відомості про параметри супутникового каналу мовлення

                                                                                           та територію охоплення)

Для мовлення в багатоканальних телемережах та для багатоканального мовлення
              (оператор телекомунікацій, що здійснює обслуговування і експлуатацію телемережі, місцезнаходження

            головної станції багатоканальної мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі,

                                             територія розташування (прийому) багатоканальної мережі)

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
18.12.2013 N 2433

ДОДАТОК 4 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ______

від "__" ________ _____ р.

Програмна концепція мовлення

Частка програм власного виробництва __
                                                                                                        (години та хвилини на добу, відсоток від загального

                                                                                         обсягу мовлення)

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва)
                                           (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва
                                             (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)

Максимальні обсяги ретрансляції ________
                                                                                  (години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення,

                                                                                          із зазначенням мовника)

Формат _____
                                                                                         (тематична класифікація)

Розподіл програмного наповнення

N
з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Загальний обсяг на добу
(год. хв. / добу)

Обсяг власного продукту
(год. хв. / добу)

Обсяг національного продукту
(год. хв. / добу)

Обсяг іноземного продукту
(год. хв. / добу)

Обсяг програм та передач, які передбачається ретранслювати (год. хв. / добу)

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

 

 

 

 

 

2

Культурно-мистецькі передачі

 

 

 

 

 

3

Науково-просвітницькі передачі

 

 

 

 

 

4

Розважальні та музичні передачі

 

 

 

 

 

5

Підбірка музичних творів (для радіомовлення) та музичних кліпів (для телебачення)

 

 

 

 

 

6

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

 

 

 

 

 

7

Фільмопоказ
(для телебачення)

 

 

 

 

 

8

Передачі іншого тематичного спрямування

 

 

 

 

 

9

Інше:
реклама

 

 

 

 

 

елементи оформлення ефіру

 

 

 

 

 

анонси, спонсорство, соціальна реклама

 

 

 

 

 

телеторгівля

 

 

 

 

 

М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N ____ від ______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
18.12.2013 N 2433

ДОДАТОК 5 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ

Серія НР N ______

від "__" ________ _____ р.

Організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання

Організаційно-технічні зобов'язання _____Фінансово-інвестиційні зобов'язання ____М. П.

Дата видачі додатка:

Рішення N _____ від _______

 

Голова Національної ради

 

Відповідальний секретар
Національної ради

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали