МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 квітня 2011 року N 116

Про затвердження форми паспорта сільського населеного пункту

Відповідно до пункту 1 розділу II Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 1158, наказу Мінагрополітики від 11.02.2011 N 21 "Про затвердження плану заходів та створення робочої групи з координації проведення паспортизації регіонів" та з метою своєчасного і якісного проведення паспортизації регіонів, а також за підсумками засідання Науково-технічної ради Мінагрополітики, яке відбулось 30 листопада 2010 року (протокол від 30.11.2010 N 2), наказую:

1. Затвердити форму паспорта сільського населеного пункту, що додається.

2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Синявська І. М.) забезпечити своєчасне і якісне проведення паспортизації сільських населених пунктів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ладику В. І.

 

Міністр 

М. В. Присяжнюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
07.04.2011 N 116 

ПАСПОРТ
сільського населеного пункту

 

Показник  

Код 

Одиниця виміру 

2005 р. 

2010 р. 

Примітка 

1. ЗАГАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ ПУНКТУ 

Площа населеного пункту  

1010 

га 

  

  

  

Загальна площа земель, всього 

1020 

га 

  

  

  

Площа сільськогосподарських земель, всього 

1030 

га 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

сільськогосподарські угіддя, всього 

1031 

га 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

рілля  

1032 

га 

  

  

  

перелоги 

1033 

га 

  

  

  

багаторічні насадження 

1034 

га 

  

  

  

сіножаті 

1035 

га 

  

  

  

пасовища 

1036 

га 

  

  

  

Землі, вкриті лісами та чагарниками 

1040 

га 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

лісові землі 

1041 

га 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

полезахисних лісосмуг 

1042 

га 

  

  

  

чагарники 

1043 

га 

  

  

  

Землі заболочені 

1050 

га 

  

  

  

Землі водного фонду 

1060 

га 

  

  

  

у тому числі під: 

  

  

  

  

  

озерами, прибережними замкнутими водоймами, лиманами 

1061 

га 

  

  

  

ставками 

1062 

га 

  

  

  

Землі для садівництва 

1070 

га 

  

  

  

Землі для дачного будівництва 

1080 

га 

  

  

  

Землі для гаражного будівництва 

1090 

га 

  

  

  

Землі для городництва 

1100 

га 

  

  

  

Землі природоохоронного призначення 

1110 

га 

  

  

  

Землі оздоровчого призначення  

1120 

га 

  

  

  

Землі рекреаційного призначення 

1130 

га 

  

  

  

Землі історико-культурного призначення 

1140 

га 

  

  

  

Землі запасу 

1150 

га 

  

  

  

Землі резервного фонду 

1160 

га 

  

  

  

Зрошувані землі 

1170 

га 

  

  

  

Осушені землі 

1180 

га 

  

  

  

Кількість власників землі та землекористувачів - всього 

1190 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

орендарів 

1191 

од. 

  

  

  

Площа орендованих земель 

1200 

га 

  

  

  

Загальна кількість земельних паїв  

1210 

од. 

  

  

  

Середній розмір паю 

1220 

га 

  

  

  

Видано державних актів на право власності земельних паїв 

1230 

од. 

  

  

  

Грошова оцінка землі 

1240 

тис. грн./га 

  

  

  

Розмір орендної плати 

1250 

тис. грн 

  

  

  

Надходження до місцевого бюджету 

1260 

тис. грн. 

  

  

  

Кількість платників податків (фізичних осіб) 

1270 

осіб 

  

  

  

2. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Кількість домогосподарств 

2010 

од. 

  

  

  

Кількість сімей - всього 

2020 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

багатодітних (3 і більше дітей) 

2021 

од. 

  

  

  

Чисельність постійного населення - всього 

2030 

чол. 

  

  

  

у тому числі у віці: 

  

  

  

  

  

молодшому за працездатний  

2040 

чол. 

  

  

  

діти до 6 років 

2041 

чол. 

  

  

  

школярі 6 - 15 років 

2042 

чол. 

  

  

  

працездатному - всього 

2050 

чол. 

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

чоловіки 16 - 59 років 

2051 

чол. 

  

  

  

жінки 16 - 54 років 

2052 

чол. 

  

  

  

з числа осіб працездатного віку: 

  

  

  

  

  

молодь 16 - 34 років 

2053 

чол. 

  

  

  

інваліди I і II груп 

2054 

чол. 

  

  

  

навчаються у школі, ПТУ, вузі  

2055 

чол. 

  

  

  

пенсійного віку - всього 

2060 

чол. 

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

постійно працюють в організаціях і господарствах 

2061 

чол. 

  

  

  

одинокі особи похилого віку 

2062 

чол. 

  

  

  

одинокі особи, які потребують обслуговування соціальними службами 

2063 

чол. 

  

  

  

Народилося за рік 

2070 

чол. 

  

  

  

Померло за рік 

2080 

чол. 

  

  

  

Виїхало за рік - всього 

2090 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

осіб працездатного віку 

2091 

чол. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

молодь 16 - 34 років 

2092 

чол. 

  

  

  

Прибуло за рік на постійне місце проживання - всього 

2100 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

осіб працездатного віку 

2101 

чол. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

молодь 16 - 34 років 

2102 

чол. 

  

  

  

3. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

Кількість населення, зайнятого в усіх сферах діяльності - всього 

3010 

чол. 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

сільське господарство 

3020 

чол. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

в сільгосппідприємствах 

3021 

чол. 

  

  

  

у фермерських господарствах 

3022 

чол. 

  

  

  

в особистих селянських господарствах 

3023 

чол. 

  

  

  

лісове господарство 

3030 

чол. 

  

  

  

рибне господарство 

3040 

чол. 

  

  

  

промисловість 

3050 

чол. 

  

  

  

будівництво 

3060 

чол. 

  

  

  

транспорт, пошта та зв'язок 

3070 

чол. 

  

  

  

оптова і роздрібна торгівля, готелі та сфера громадського харчування 

3080 

чол. 

  

  

  

побутове обслуговування і комунальне господарство 

3090 

чол. 

  

  

  

дитячі дошкільні заклади, освіта 

3100 

чол. 

  

  

  

охорона здоров'я та соціальна допомога 

3110 

чол. 

  

  

  

культура (клуби, бібліотеки тощо) 

3120 

чол. 

  

  

  

спорт 

3130 

чол. 

  

  

  

Кількість зайнятих працівників у соціальній сфері - всього 

3140 

чол. 

  

  

  

Зайняті в органах самоврядування 

3150 

чол. 

  

  

  

Зайняті тільки підприємницькою діяльністю 

3160 

чол. 

  

  

  

Інші види зайнятості 

3170 

чол. 

  

  

  

Зайняті за межами села - всього 

3180 

чол. 

  

  

  

у тому числі:  

  

  

  

  

  

в містах та СМТ 

3181 

чол. 

  

  

  

за межами області 

3182 

чол. 

  

  

  

за межами України 

3183 

чол. 

  

  

  

Кількість офіційних безробітних  

3190 

чол. 

  

  

  

ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД
 

4.1. Житлові будинки 

  

  

  

  

  

Кількість житлових будинків - всього 

4010 

од. 

  

  

  

Форма власності будинків - державна, комунальна, приватна (підкреслити)  

4020 

од. 

  

  

  

Загальна житлова площа - всього 

4030 

тис. м2 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

4031 

тис. м2 

  

  

  

Благоустрій будинків: 

  

  

  

  

  

опалення: централізоване 

4040 

од./км 

  

  

  

автономне 

4041 

од. 

  

  

  

водопостачання: централізоване  

4050 

од./км 

  

  

  

автономне (криниця) 

4051 

од. 

  

  

  

гаряче водопостачання: централізоване 

4060 

од./км 

  

  

  

автономне 

4061 

од. 

  

  

  

каналізація: централізована 

4070 

од./км 

  

  

  

вигрібні ями 

4071 

од./км 

  

  

  

природний газ (централізоване постачання) 

4080 

од./км 

  

  

  

скраплений газ (балонний) 

4090 

од. 

  

  

  

Кількість будинків, що побудовані до: 

4100 

х 

  

  

  

1943 р. включно 

4101 

од. 

  

  

  

1944 - 1970 рр. 

4102 

од. 

  

  

  

1971 - 2007 рр. 

4103 

од. 

  

  

  

Будинки, що використовуються: 

4110 

х 

  

  

  

сезонно 

4111 

од. 

  

  

  

пустують 

4112 

од. 

  

  

  

Кількість сімей, що потребують житла - всього 

4120 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

сім'ї молодих спеціалістів 

4121 

од. 

  

  

  

4.2. Гуртожитки - всього 

4130 

од./місць 

  

  

  

Фактично заповнено 

4140 

місць 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

4150 

од. 

  

  

  

Благоустрій гуртожитків: 

  

  

  

  

  

опалення: централізоване  

4160 

од. 

  

  

  

автономне  

4161 

од. 

  

  

  

водопостачання: централізоване 

4170 

од. 

  

  

  

автономне (криниця) 

4171 

од. 

  

  

  

гаряче водопостачання: централізоване 

4180 

од. 

  

  

  

автономне 

4181 

од. 

  

  

  

каналізація: централізована 

4190 

од. 

  

  

  

вигрібні ями 

4191 

од. 

  

  

  

природний газ (централізоване постачання) 

4200 

од. 

  

  

  

скраплений газ (балонний) 

4210 

од. 

  

  

  

Будівля: типова 

4220 

од. 

  

  

  

пристосована 

4230 

од. 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

4240 

од. 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

4250 

тис. грн. 

  

  

  

4.3. Будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів 

4260 

од./місць 

  

  

  

Фактично заповнено 

4270 

місць 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

4280 

од. 

  

  

  

Благоустрій будинку-інтернату: 

  

  

  

  

  

опалення:

 

 

 

 

 

централізоване 

4290 

х 

  

  

  

автономне 

4291 

х 

  

  

  

водопостачання: централізоване 

4300 

х 

  

  

  

автономне (криниця) 

4301 

х 

  

  

  

гаряче водопостачання: централізоване 

4310 

х 

  

  

  

автономне 

4311 

х 

  

  

  

каналізація: централізована 

4320 

х 

  

  

  

вигрібна яма 

4321 

х 

  

  

  

природний газ (централізоване постачання) 

4330 

х 

  

  

  

скраплений газ (газ балонний) 

4340 

х 

  

  

  

ванна 

4350 

х 

  

  

  

душові 

4360 

х 

  

  

  

Будівля: типова 

4370 

х 

  

  

  

пристосована 

4380 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

4390 

х 

  

  

  

Підсобне господарство 

4400 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

4410 

тис. грн. 

  

  

  

4.4. Дитячі будинки для дітей-сиріт (дітей - інвалідів) 

4420 

од./місць 

  

  

  

Фактично заповнено 

4430 

місць 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

4440 

х 

  

  

  

Благоустрій дитячого будинку: 

  

  

  

  

  

опалення: централізоване 

4450 

од. 

  

  

  

автономне 

4451 

од. 

  

  

  

водопостачання: централізоване 

4460 

од. 

  

  

  

автономне (криниця) 

4461 

од. 

  

  

  

гаряче водопостачання: централізоване 

4470 

од. 

  

  

  

автономне 

4471 

од. 

  

  

  

каналізація: централізована 

4480 

од. 

  

  

  

вигрібна яма 

4481 

од. 

  

  

  

природний газ (централізоване постачання) 

4490 

од. 

  

  

  

скраплений газ (балонний) 

4500 

од. 

  

  

  

ванна 

4510 

х 

  

  

  

душові 

4520 

х 

  

  

  

Будівля: типова 

4530 

х 

  

  

  

пристосована 

4540 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

4550 

х 

  

  

  

Підсобне господарство 

4560 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

4570 

тис. грн. 

  

  

  

4.5. Дитячі будинки сімейного типу 

4580 

од 

  

  

  

Кількість вихованців 

4590 

осіб 

  

  

  

Благоустрій дитячого будинку: 

  

  

  

  

  

опалення: централізоване 

4600 

од. 

  

  

  

автономне 

4601 

од. 

  

  

  

водопостачання: централізоване 

4610 

од. 

  

  

  

автономне (криниця) 

4611 

од. 

  

  

  

гаряче водопостачання: централізоване 

4620 

од. 

  

  

  

автономне 

4621 

од. 

  

  

  

каналізація: централізована 

4630 

од. 

  

  

  

вигрібна яма 

4631 

од. 

  

  

  

природний газ (централізоване постачання) 

4640 

од. 

  

  

  

скраплений газ (балонний) 

4650 

од. 

  

  

  

ванна 

4660 

х 

  

  

  

душові 

4670 

х 

  

  

  

Будівля: типова 

4680 

х 

  

  

  

пристосована 

4690 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

4700 

х 

  

  

  

Підсобне господарство 

4710 

х 

  

  

  

5. ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ 

5.1. Дитячий дошкільний заклад 

5010 

од./місць 

  

  

  

Фактично заповнено 

5020 

місць 

  

  

  

Кількість сіл, що обслуговуються дитячим садком 

5030 

од. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

5040 

х 

  

  

  

Благоустрій: 

  

  

  

  

  

опалення: централізоване 

5050 

од. 

  

  

  

автономне 

5051 

од. 

  

  

  

водопостачання: централізоване 

5060 

од. 

  

  

  

автономне (криниця) 

5061 

од. 

  

  

  

гаряче водопостачання: централізоване 

5070 

од. 

  

  

  

автономне  

5071 

од. 

  

  

  

каналізація: централізована 

5080 

од. 

  

  

  

вигрібна яма 

5081 

од. 

  

  

  

басейн 

5090 

х 

  

  

  

спортзал 

5100 

х 

  

  

  

радіофікований 

5110 

х 

  

  

  

телефонізований 

5120 

х 

  

  

  

Доставляються діти в дитячий садок з іншого села 

5130 

чол. 

  

  

  

відстань 

5140 

км 

  

  

  

Будівля: типова 

5150 

х 

  

  

  

пристосована 

5160 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

5170 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

5180 

тис. грн. 

  

  

  

5.2. Школа, школа-дитсадок 

5190 

од./місць 

  

  

  

Фактична заповнюваність 

5200 

місць 

  

  

  

Кількість сіл, що обслуговуються  

5210 

од. 

  

  

  

Тип школи: 

5220 

х 

  

  

  

I ступеня 

5230 

х 

  

  

  

I - II ступеня 

5240 

х 

  

  

  

I - III ступеня 

5250 

х 

  

  

  

Будівля: типова 

5260 

х 

  

  

  

пристосована 

5270 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

5280 

х 

  

  

  

Комп'ютерний клас із системою "Інтернет" 

5290 

од. 

  

  

  

спортзал 

5300 

х 

  

  

  

басейн 

5310 

х 

  

  

  

спортивний майданчик 

5320 

х 

  

  

  

стадіон 

5330 

х 

  

  

  

підсобне господарство 

5340 

х 

  

  

  

дослідна ділянка 

5350 

га 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

5360 

тис. грн. 

  

  

  

5.3. Пришкільний інтернат 

5370 

од./місць 

  

  

  

Фактично проживає в інтернаті дітей 

5380 

чол. 

  

  

  

Будівля: типова 

5390 

х 

  

  

  

пристосована 

5400 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

5410 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

5420 

тис. грн. 

  

  

  

5.4. Школа музична 

5430 

од./місць 

  

  

  

Фактично заповнено 

5440 

місць 

  

  

  

Кількість сіл, що обслуговуються  

5450 

од. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

5460 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

5470 

тис. грн. 

  

  

  

6. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

6.1. Фельдшерсько-акушерський пункт 

6010 

од./відвід. за зміну 

  

  

  

Кількість сіл, що обслуговуються  

6020 

од. 

  

  

  

Кількість населення, що обслуговується  

6030 

чол. 

  

  

  

Будівля: типова 

6040 

х 

  

  

  

пристосована 

6050 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

6060 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

6070 

тис. грн. 

  

  

  

6.2. Амбулаторно-поліклінічний заклад (поліклініка) 

6080 

од. /відвід. за зміну 

  

  

  

Кількість сіл, що обслуговуються  

6090 

од. 

  

  

  

Кількість населення, що обслуговується  

6100 

чол. 

  

  

  

Будівля: типова 

6110 

х 

  

  

  

пристосована 

6120 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

6130 

х 

  

  

  

Наявність автотранспорту - всього 

6140 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

санітарного 

6141 

од. 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

6150 

тис.грн. 

  

  

  

6.3. Дільнична лікарня 

6160 

од./місць 

  

  

  

Фактично заповнено (в середньому за рік) 

6170 

місць 

  

  

  

Кількість сіл, що обслуговуються  

6180 

од. 

  

  

  

Кількість населення, що обслуговується  

6190 

чол. 

  

  

  

Будівля: типова 

6200 

х 

  

  

  

пристосована 

6210 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

6220 

х 

  

  

  

Наявність автотранспорту 

6230 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

санітарного 

6231 

од. 

  

  

  

Відстань від лікарні до найбільш віддаленого села 

6240 

км 

  

  

  

Виїзна форма обслуговування (вид послуг) 

6250 

(є; немає) 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

6260 

тис. грн. 

  

  

  

6.4. Аптека 

6270 

од. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

6280 

х 

  

  

  

Будівля: типова 

6290 

х 

  

  

  

пристосована 

6300 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

6310 

х 

  

  

  

Охоронна система 

6320 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

6330 

тис. грн. 

  

  

  

6.5. Санаторії, бази відпочинку: 

6340 

од./місць 

  

  

  

для дорослих 

6341 

од./місць 

  

  

  

для дітей 

6342 

од./місць 

  

  

  

Будівля: типова 

6350 

х 

  

  

  

пристосована 

6360 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

6370 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

6380 

тис. грн. 

  

  

  

7. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

7.1. Клуб 

7010 

од./місць 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

7020 

х 

  

  

  

Будівля: типова 

7030 

х 

  

  

  

пристосована 

7040 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

7050 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

7060 

тис. грн. 

  

  

  

7.2. Бібліотека 

7070 

од. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

7080 

х 

  

  

  

Будівля: типова 

7090 

х 

  

  

  

пристосована 

7100 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

7110 

х 

  

  

  

Книжковий фонд 

7120 

тис. прим. 

  

  

  

Читальний зал 

7130 

місць 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

7140 

тис. грн. 

  

  

  

7.3. Музей 

7150 

од. 

  

  

  

Будівля: типова 

7160 

х 

  

  

  

пристосована 

7170 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

7180 

х 

  

  

  

Балансова вартість первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

7190 

тис. грн. 

  

  

  

7.4. Спортивні споруди - всього 

7200 

од. 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

спортивні майданчики 

7201 

од. 

  

  

  

спортивні зали 

7202 

од/м2 

  

  

  

плавальні басейни 

7203 

од/м2 водного дзеркала 

  

  

  

стадіони (без врахування шкільних) 

7204 

од./місць 

  

  

  

інші  

7205 

од. 

  

  

  

7.5. Садиба сільського туризму 

7210 

од. 

  

  

  

Будівля: типова 

7220 

х 

  

  

  

пристосована 

7230 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

7240 

х 

  

  

  

Балансова вартість - первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

7250 

тис. грн. 

  

  

  

7.6. Маршрути туризму: 

7260 

од. 

  

  

  

регіонального значення 

7261 

од. 

  

  

  

місцевого значення 

7262 

од. 

  

  

  

7.7. Парк культури та відпочинку 

7270 

од./га 

  

  

  

8. ТОРГІВЕЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

8.1. Магазини 

8010 

од./м2 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

8020 

од. 

  

  

  

Виїзна форма обслуговування 

8030 

х 

  

  

  

Балансова вартість первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

8040 

тис. грн. 

  

  

  

8.2. Їдальня, буфет, кафе, ресторан 

8050 

од./місць 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

8060 

х 

  

  

  

Балансова вартість первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

8070 

тис. грн. 

  

  

  

8.3. Пункти прийому та реалізації сільськогосподарської продукції 

8080 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

молока 

8081 

од. 

  

  

  

Інші (указати) 

8082 

од. 

  

  

  

8.4. Оптово-роздрібний ринок 

8090 

од. 

  

  

  

9. ПІДПРИЄМСТВА СЛУЖБИ ПОБУТУ 

9.1. Будинок побуту 

9010 

од. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

9020 

х 

  

  

  

Кількість послуг, що надаються населенню - всього 

9030 

од. 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

забезпечення паливом 

9031 

х 

  

  

  

пошиття (ремонт) одягу, взуття 

9032 

х 

  

  

  

ремонт побутової техніки 

9033 

х 

  

  

  

інші (указати) 

9034 

х 

  

  

  

Виїзна форма обслуговування - вид послуг 

9040 

(є; немає) 

  

  

  

Кількість сіл, що обслуговуються  

9050 

од. 

  

  

  

Будівля: типова 

9060 

х 

  

  

  

пристосована 

9070 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

9080 

х 

  

  

  

Балансова вартість первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

9090 

тис. грн. 

  

  

  

9.2. Лазня 

9100 

од./місць 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

9110 

х 

  

  

  

Балансова вартість первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

9120 

тис. грн. 

  

  

  

9.3. Перукарня 

9130 

од. 

  

  

  

Кількість перукарів 

9140 

чол. 

  

  

  

Працюють в тиждень 

9150 

днів 

  

  

  

Балансова вартість первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

9160 

тис. грн. 

  

  

  

9.4. Пральня 

9170 

од. 

  

  

  

Балансова вартість первісна, переоцінена, залишкова (підкреслити) 

9180 

тис. грн. 

  

  

  

Виїзна форма обслуговування 

9190 

(є; немає) 

  

  

  

10. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Сільськогосподарські підприємства - всього 

10010 

од. 

  

  

  

Організаційно-правова форма
_

10020 

х 

  

  

  

Бригада_______
                   (N бригади, назва села)  

10030 

од. 

  

  

  

Площа сільськогосподарських угідь - всього 

10040 

га 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

ріллі 

10041 

га 

  

  

  

Поголів'я худоби і птиці - всього 

10050 

ум. гол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

велика рогата худоба 

10051 

гол. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

корови 

10052 

гол. 

  

  

  

свині 

10053 

гол. 

  

  

  

вівці та кози 

10054 

гол. 

  

  

  

птиця 

10055 

тис. гол. 

  

  

  

коні 

10056 

гол. 

  

  

  

Середньооблікова чисельність працівників 

10060 

чол. 

  

  

  

Основні засоби у сільському господарстві - всього

10070 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

земельні ділянки 

10080 

га/тис. грн. 

  

  

  

капітальні витрати на поліпшення земель 

10090 

га/тис. грн. 

  

  

  

будівлі, споруди та передавальні пристрої - всього 

10100 

од./тис. грн. 

  

  

  

машини та обладнання  

10110 

од./тис. грн. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

трактори 

10111 

од./тис. грн. 

  

  

  

комбайни 

10112 

од./тис. грн. 

  

  

  

інші сільськогосподарські машини 

10113 

од./тис. грн. 

  

  

  

транспортні засоби 

10120 

од./тис. грн. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

вантажні автомобілі 

10121 

од./тис. грн. 

  

  

  

інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

10130 

од./тис. грн. 

  

  

  

робоча та продуктивна худоба 

10140 

ум. голів /тис. грн. 

  

  

  

багаторічні насадження 

10150 

га/тис. грн. 

  

  

  

інші основні засоби 

10160 

од./тис. грн. 

  

  

  

Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції 

  

  

  

  

  

Рослинництво: 

  

  

  

  

  

Зібрано з посівної площі: 

10170 

х 

  

  

  

зернових та зернобобових 

10171 

га/ц 

  

  

  

насіння соняшнику 

10172 

га/ц 

  

  

  

сої 

10173 

га/ц 

  

  

  

ріпаку (озимого і ярого) 

10174 

га/ц 

  

  

  

льону-довгунця (насіння) 

10175 

га/ц 

  

  

  

(трести) 

10176 

ц 

  

  

  

цукрових буряків 

10177 

га/ц 

  

  

  

картоплі 

10178 

га/ц 

  

  

  

овочів, всього 

10179 

га/ц 

  

  

  

баштанних продовольчих 

10180 

га/ц 

  

  

  

плодів і ягід 

10181 

га/ц 

  

  

  

винограду 

10182 

га/ц 

  

  

  

хмелю 

10183 

га/ц 

  

  

  

кормових коренеплодів і кормових баштанних 

10184 

га/ц 

  

  

  

силосу 

10185 

ц 

  

  

  

сінажу 

10186 

ц 

  

  

  

Реалізація продукції рослинництва (у фізичній масі): 

10190 

х 

  

  

  

зернових та зернобобових 

10191 

ц 

  

  

  

соняшника 

10192 

ц 

  

  

  

сої 

10193 

ц 

  

  

  

ріпаку (озимого і ярого) 

10194 

ц 

  

  

  

льону-довгунця (насіння) 

10195 

ц 

  

  

  

(трести) 

10196 

ц 

  

  

  

цукрових буряків 

10197 

ц 

  

  

  

картоплі 

10198 

ц 

  

  

  

овочів, всього 

10199 

ц 

  

  

  

баштанних продовольчих 

10200 

ц 

  

  

  

плодів і ягід 

10201 

ц 

  

  

  

винограду 

10202 

ц 

  

  

  

хмелю 

10203 

ц 

  

  

  

Тваринництво: 

  

  

  

  

  

Вирощування худоби та птиці - всього (у живій вазі): 

10210 

х 

  

  

  

великої рогатої худоби 

10211 

ц 

  

  

  

свиней 

10212 

ц 

  

  

  

овець та кіз 

10213 

ц 

  

  

  

птиці 

10214 

ц 

  

  

  

Виробництво: 

  

  

  

  

  

молока 

10220 

ц 

  

  

  

яєць 

10230 

тис. шт. 

  

  

  

вовни 

10240 

ц 

  

  

  

меду 

10250 

ц 

  

  

  

Реалізація худоби та птиці - всього (у живій вазі):  

10260 

х 

  

  

  

великої рогатої худоби 

10261 

ц 

  

  

  

свиней 

10262 

ц 

  

  

  

овець та кіз 

10263 

ц 

  

  

  

птиці 

10264 

ц 

  

  

  

молока 

10270 

ц 

  

  

  

яєць 

10280 

тис. шт. 

  

  

  

вовни 

10290 

ц 

  

  

  

меду 

10300 

ц 

  

  

  

Ефективність виробництва у господарстві - всього 

10310 

х 

  

  

  

Виробнича собівартість продукції - всього 

10311 

тис. грн. 

  

  

  

Реалізація продукції по господарству - всього 

10312 

тис. грн.  

  

  

  

Повна собівартість продукції, виробленої в господарстві 

10313 

тис. грн. 

  

  

  

Прибуток (+), збиток (-), всього  

10314 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі на: 

  

  

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10315 

тис. грн. 

  

  

  

на одного працівника 

10316 

тис. грн 

  

  

  

Рівень рентабельності, збитковості (-) виробництва продукції - всього 

10317 

  

  

  

Ефективність виробництва у рослинництві: 

10320 

х 

  

  

  

виробнича собівартість продукції рослинництва  

10321 

тис. грн. 

  

  

  

реалізація продукції  

10322 

тис. грн. 

  

  

  

повна собівартість продукції  

10323 

тис. грн. 

  

  

  

прибуток(+), збиток (-) 

10324 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі на: 

  

  

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10325 

тис. грн. 

  

  

  

на одного працівника 

10326 

тис. грн 

  

  

  

рівень рентабельності, збитковості (-) виробництва продукції рослинництва  

10327 

  

  

  

Ефективність виробництва у тваринництві: 

10330 

х 

  

  

  

виробнича собівартість продукції тваринництва 

10331 

тис. грн. 

  

  

  

реалізація продукції  

10332 

тис. грн. 

  

  

  

повна собівартість продукції  

10333 

тис. грн. 

  

  

  

прибуток(+), збиток (-) 

10334 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі на: 

  

  

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10335 

тис. грн. 

  

  

  

на одного працівника 

10336 

тис. грн 

  

  

  

рівень рентабельності, збитковості (-) виробництва продукції тваринництва  

10337 

  

  

  

Виробництво сільськогосподарської продукції - всього в розрахунку на: 

10340 

х 

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь  

10341 

тис. грн. 

  

  

  

одного працівника 

10342 

тис. грн. 

  

  

  

У тому числі:  

  

  

  

  

  

виробництво продукції рослинництва в розрахунку на: 

10350 

х 

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10351 

тис. грн. 

  

  

  

одного працівника 

10352 

тис. грн. 

  

  

  

виробництво продукції тваринництва в розрахунку на: 

10360 

х 

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10361 

тис. грн. 

  

  

  

одного працівника 

10362 

тис. грн. 

  

  

  

Фермерські господарства 

  

Кількість фермерських господарств 

10370 

од. 

  

  

  

Площа сільськогосподарських угідь 

10380 

га 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

ріллі 

10381 

га 

  

  

  

Поголів'я худоби і птиці - всього 

10390 

ум. голів 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

велика рогата худоба 

10391 

гол. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

корови 

10392 

гол. 

  

  

  

свині 

10393 

гол. 

  

  

  

вівці та кози 

10394 

гол. 

  

  

  

птиця 

10395 

тис. гол. 

  

  

  

коні 

10396 

гол. 

  

  

  

Середньооблікова чисельність працівників 

10400 

чол. 

  

  

  

Основні засоби - всього  

10410 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

земельні ділянки 

10420 

тис. грн. 

  

  

  

будівлі та споруди 

10430 

тис. грн. 

  

  

  

машини, обладнання, транспортні засоби 

10440 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

трактори 

10441 

од./тис. грн. 

  

  

  

комбайни 

10442 

од./тис. грн. 

  

  

  

вантажні автомобілі 

10443 

од./тис. грн. 

  

  

  

інші сільськогосподарські машини 

10444 

тис. грн. 

  

  

  

робоча та продуктивна худоба 

10450 

тис. грн. 

  

  

  

багаторічні насадження 

10460 

тис. грн. 

  

  

  

Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції 

  

  

  

  

  

Рослинництво: 

  

  

  

  

  

Зібрано з посівної площі: 

10470 

х 

  

  

  

зернових та зернобобових 

10471 

га/ц 

  

  

  

цукрових буряків 

10472 

га/ц 

  

  

  

насіння соняшнику 

10473 

га/ц 

  

  

  

картоплі 

10474 

га/ц 

  

  

  

баштанних продовольчих 

10475 

га/ц 

  

  

  

овочів - всього 

10476 

га/ц 

  

  

  

плодів і ягід 

10477 

га/ц 

  

  

  

винограду 

10478 

га/ц 

  

  

  

Реалізація продукції рослинництва (у фізичній масі): 

10480 

х 

  

  

  

зернових та зернобобових 

10481 

ц 

  

  

  

цукрових буряків 

10482 

ц 

  

  

  

насіння соняшнику 

10483 

ц 

  

  

  

картоплі 

10484 

ц 

  

  

  

баштанних продовольчих 

10485 

ц 

  

  

  

овочів, всього 

10486 

ц 

  

  

  

плодів і ягід 

10487 

ц 

  

  

  

винограду 

10488 

ц 

  

  

  

Тваринництво: 

  

  

  

  

  

Вирощування худоби та птиці - всього (у живій вазі): 

10490 

х 

  

  

  

великої рогатої худоби 

10491 

ц 

  

  

  

свиней 

10492 

ц 

  

  

  

овець та кіз 

10493 

ц 

  

  

  

птиці 

10494 

ц 

  

  

  

Виробництво: 

  

  

  

  

  

молока 

10500 

ц 

  

  

  

яєць 

10510 

тис. шт. 

  

  

  

вовни 

10520 

ц 

  

  

  

меду 

10530 

ц 

  

  

  

Реалізація худоби та птиці - всього (у живій вазі):  

10540 

х 

  

  

  

великої рогатої худоби 

10541 

ц 

  

  

  

свиней 

10542 

ц 

  

  

  

овець і кіз 

10543 

ц 

  

  

  

птиці 

10544 

ц 

  

  

  

молока 

10550 

ц 

  

  

  

Ефективність виробництва у господарстві - всього 

10560 

х 

  

  

  

Реалізація продукції по господарству - всього 

10561 

тис. грн.  

  

  

  

Повна собівартість продукції  

10562 

тис. грн. 

  

  

  

Прибуток (+), збиток (-) 

10563 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі на: 

  

  

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10564 

тис. грн. 

  

  

  

на одного працівника 

10565 

тис. грн 

  

  

  

Рівень рентабельності, збитковості (-) виробництва продукції по господарству - всього 

10566 

  

  

  

У тому числі: 

  

  

  

  

  

Ефективність виробництва у рослинництві: 

10570 

х 

  

  

  

реалізація продукції  

10571 

тис. грн. 

  

  

  

повна собівартість продукції  

10572 

тис. грн. 

  

  

  

прибуток (+), збиток (-), всього 

10573 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі на: 

  

  

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10574 

тис. грн. 

  

  

  

на одного працівника 

10575 

тис. грн 

  

  

  

рівень рентабельності, збитковості (-) виробництва продукції рослинництва  

10576 

  

  

  

Ефективність виробництва у тваринництві: 

10580 

х 

  

  

  

реалізація продукції  

10581 

тис. грн. 

  

  

  

повна собівартість продукції  

10582 

тис. грн. 

  

  

  

прибуток (+), збиток (-) 

10583 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі на: 

  

  

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10584 

тис. грн. 

  

  

  

на одного працівника 

10585 

тис. грн 

  

  

  

рівень рентабельності, збитковості (-) виробництва продукції тваринництва  

10586 

  

  

  

Виробництво сільськогосподарської продукції - всього в розрахунку на: 

10590 

х 

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10591 

тис. грн. 

  

  

  

одного працівника 

10592 

тис. грн. 

  

  

  

у тому числі:  

  

  

  

  

  

виробництво продукції рослинництва в розрахунку на: 

10600 

х 

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10601 

тис. грн. 

  

  

  

одного працівника 

10602 

тис. грн. 

  

  

  

виробництво продукції тваринництва в розрахунку на: 

10610 

х 

  

  

  

100 га сільськогосподарських угідь 

10611 

тис. грн. 

  

  

  

одного працівника 

10612 

тис. грн. 

  

  

  

Особисті селянські господарства 

  

Загальна кількість особистих селянських господарств 

10620 

од. 

  

  

  

В них постійного населення 

10630 

чол. 

  

  

  

Площа земельних ділянок - всього 

10640 

га 

  

  

  

Посівна площа сільськогосподарських культур - всього 

10650 

га 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

збереглося озимих на зерно 

10651 

га 

  

  

  

ярі зернові і зернобобові 

10652 

га 

  

  

  

цукрові буряки 

10653 

га 

  

  

  

соняшник 

10654 

га 

  

  

  

картопля 

10655 

га 

  

  

  

овочі - всього 

10656 

га 

  

  

  

баштанні культури - всього 

10657 

га 

  

  

  

кормові коренеплоди  

10658 

га 

  

  

  

Поголів'я худоби і птиці - всього 

10660 

ум. гол. 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

велика рогата худоба 

10661 

гол. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

корови 

10662 

гол. 

  

  

  

свині 

10663 

гол. 

  

  

  

вівці і кози 

10664 

гол. 

  

  

  

птиця 

10665 

тис. гол. 

  

  

  

коні 

10666 

гол. 

  

  

  

кролі 

10667 

гол. 

  

  

  

хутрові звірі 

10668 

гол. 

  

  

  

бджолосім'ї 

10669 

сімей 

  

  

  

інші 

10670 

гол. 

  

  

  

Кількість домогосподарств - всього, які мають у володінні та оренді земельні ділянки 

10680 

од. 

  

  

  

Кількість домогосподарств, які утримують худобу та (або) птицю 

10690 

од. 

  

  

  

Кількість господарств, що не мають худоби 

10700 

од. 

  

  

  

Наявність техніки 

  

  

  

  

  

Трактори - всього 

10710 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

міні трактори (садово-городні)  

10711 

од. 

  

  

  

Вантажні автомобілі 

10720 

од. 

  

  

  

Комбайни - всього  

10730 

од. 

  

  

  

у тому числі зернозбиральні комбайни  

10731 

од. 

  

  

  

11. ПРОМИСЛОВІ ТА ПЕРЕРОБНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА 

11.1. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 

  

  

  

  

  

Кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

11010 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

переробні 

11011 

од. 

  

  

  

заготівельно-збутові 

11012 

од. 

  

  

  

постачальницькі 

11013 

од. 

  

  

  

сервісні 

11014 

од. 

  

  

  

багатофункціональні 

11015 

од. 

  

  

  

інші (вказати) 

11016 

од. 

  

  

  

11.2. Консервний цех  

11020 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11030 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11031 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11040 

х 

  

  

  

11.3. Соковий цех 

11050 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11060 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11061 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11070 

х 

  

  

  

11.4. Млин 

11080 

од. 

  

  

  

у тому числі з приводом: 

  

  

  

  

  

електричним 

11081 

од. 

  

  

  

вітряним 

11082 

од. 

  

  

  

водяним 

11083 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11090 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11091 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11100 

х 

  

  

  

11.5. Круподерня 

11110 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11120 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11121 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11130 

х 

  

  

  

11.6. Олійня 

11140 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11150 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11151 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11160 

х 

  

  

  

11.7. Маслоцех 

11170 

од.  

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11180 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11181 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11190 

х 

  

  

  

11.8. Спиртовий цех 

11200 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11210 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11211 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11220 

х 

  

  

  

11.9. Пекарня 

11230 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11240 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11241 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11250 

х 

  

  

  

11.10. Лісгосп 

11260 

од. 

  

  

  

Площа лісу 

11270 

га 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11280 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих  

11281 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11290 

х 

  

  

  

11.11. Пилорама 

11300 

од.  

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11310 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11311 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11320 

х 

  

  

  

11.12. Цегельний завод 

11330 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11340 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11341 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11350 

х 

  

  

  

11.13. Цех по обробці граніту 

11360 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11370 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих 

11371 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11380 

х 

  

  

  

11.14. Інші цехи (підприємства), що розташовані на території села (вказати) 

11390 

од. 

  

  

  

Кількість працівників - всього 

11400 

чол. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

місцевих  

11401 

чол. 

  

  

  

Форма власності - державна, комунальна, приватна (підкреслити) 

11410 

х 

  

  

  

12. АВТОБУСНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Кількість рейсів на день - всього: 

12010 

од. 

  

  

  

у тому числі: 

12011 

  

  

  

  

до найближчого ринку 

12012 

од. 

  

  

  

до районного центру 

12013 

од. 

  

  

  

до обласного центру 

12014 

од. 

  

  

  

13. ОХОРОНА ПРИРОДИ 

Стан навколишнього середовища: 

  

  

  

  

  

Очисні споруди 

13010 

од./м3 на добу 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

діючі 

13011 

од./років 

  

  

  

не діють 

13012 

од./років 

  

  

  

Забруднення річок, озер, водоймищ, кількість стоків 

13020 

місць 

  

  

  

Виробничі стоки 

13030 

м3 на добу 

  

  

  

Сміттєзвалища - всього 

13040 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

обладнані 

13041 

од. 

  

  

  

не обладнані 

13042 

од. 

  

  

  

Скотомогильники - всього 

13050 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

обладнані 

13051 

од. 

  

  

  

не обладнані 

13052 

од. 

  

  

  

Гноєсховища - всього 

13060 

од./тис. т 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

обладнані 

13061 

од./тис. т 

  

  

  

Склади міндобрив - всього  

13070 

од./т 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

обладнаних  

13071 

од./т 

  

  

  

Склади отрутохімікатів - всього  

13080 

од./т 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

обладнаних  

13081 

од./т 

  

  

  

Пункти металобрухту 

13090 

од./т 

  

  

  

14. ОБ'ЄКТИ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Комунальні підприємства (дільниці) 

14010 

од. 

  

  

  

Надано послуг: ремонтно-будівельних, столярних, вивезення сміття, ремонту вулиць, інші указати (підкреслити) 

14020 

тис.грн. 

  

  

  

Артезіанська свердловина 

14030 

од./дебіт 

  

  

  

діюча 

14031 

од. 

  

  

  

недіюча 

14032 

од. 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

14033 

од. 

  

  

  

Водонапірні башти 

14040 

од./м3 

  

  

  

діючі 

14041 

од. 

  

  

  

недіючі 

14042 

од. 

  

  

  

потребують капітального ремонту 

14043 

од. 

  

  

  

Водогін: централізований 

14050 

од./км 

  

  

  

локальний 

14051 

од./км 

  

  

  

діючий 

14052 

од./км 

  

  

  

недіючий 

14053 

од./км 

  

  

  

Водозабірні колонки 

14060 

од. 

  

  

  

діючі 

14061 

од. 

  

  

  

недіючі 

14062 

од. 

  

  

  

потребують капітального ремонту 

14063 

од. 

  

  

  

Котельня 

14070 

од./ Гкал 

  

  

  

діюча 

14071 

од./ Гкал 

  

  

  

недіюча 

14072 

од./ Гкал 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

14073 

од./ Гкал 

  

  

  

Трансформаторна підстанція 

14080 

од./ кВт 

  

  

  

діюча 

14081 

од./ кВт 

  

  

  

недіюча 

14082 

од./ кВт 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

14083 

од./ кВт 

  

  

  

Тепломережа  

14090 

км 

  

  

  

діюча 

14091 

км 

  

  

  

недіюча 

14092 

км 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

14093 

км 

  

  

  

Каналізаційна мережа  

14100 

км 

  

  

  

діюча 

14101 

км 

  

  

  

недіюча 

14102 

км 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

14103 

км 

  

  

  

Електромережа 

14110 

км 

  

  

  

Радіомережа 

14120 

км 

  

  

  

діюча 

14121 

км 

  

  

  

недіюча 

14122 

км 

  

  

  

Радіоточок 

14130 

од. 

  

  

  

Телефонна мережа 

14140 

км 

  

  

  

діюча 

14141 

км 

  

  

  

недіюча 

14142 

км 

  

  

  

Телефонних номерів  

14150 

номерів 

  

  

  

Диспетчерський зв'язок 

14160 

од. 

  

  

  

діючий 

14161 

од. 

  

  

  

недіючий 

14162 

од. 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

14163 

од. 

  

  

  

Газорозподільна станція  

14170 

од. 

  

  

  

діюча 

14171 

х 

  

  

  

недіюча 

14172 

х 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

14173 

х 

  

  

  

Газорозподільна мережа  

14180 

од. 

  

  

  

діюча 

14181 

од. 

  

  

  

недіюча 

14182 

од. 

  

  

  

потребує капітального ремонту 

14183 

од. 

  

  

  

Об'єкти підвищеної небезпеки: гідротехнічні споруди, автозаправка, шахта, тунель, міст, магістральна трубопровід тощо (підкреслити) 

14190 

од. 

  

  

  

Пожежна дільниця 

14200 

од. 

  

  

  

Працівників пожежної охорони 

14210 

чол. 

  

  

  

Пожежних автомобілів 

14220 

од. 

  

  

  

15. ОБ'ЄКТИ КУЛЬТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Культові споруди - всього 

15010 

од. 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

церква - православна, греко-католицька, інші (вказати) 

15011 

од. 

  

  

  

Ритуальні послуги: 

  

  

  

  

  

Кладовища - всього 

15020 

од. 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

діючі 

15021 

од. 

  

  

  

з них:

 

 

 

 

 

з ритуальною спорудою 

15022 

од. 

  

  

  

Братня могила  

15030 

од. 

  

  

  

Меморіальний комплекс загиблим односельцям у ВВВ 

15040 

од. 

  

  

  

Одинокі могили загиблих у ВВВ 

15050 

од. 

  

  

  

16. МЕРЕЖА ШЛЯХІВ 

Під'їзд від села до траси 

16010 

км 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

асфальтове покриття 

16011 

км 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

потребує капітального ремонту 

16012 

км 

  

  

  

бруківка 

16013 

км 

  

  

  

покращене покриття 

16014 

км 

  

  

  

ґрунтовий 

16015 

км 

  

  

  

Вулиці по селу 

16020 

км 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

асфальтове покриття 

16021 

км 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

потребує капітального ремонту 

16022 

км 

  

  

  

бруківка 

16023 

км 

  

  

  

покращене покриття 

16024 

км 

  

  

  

ґрунтові 

16025 

км 

  

  

  

Під'їзд до ферм 

16030 

км 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

асфальтове покриття 

16031 

км 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

потребує капітального ремонту 

16032 

км 

  

  

  

бруківка 

16033 

км 

  

  

  

покращене покриття 

16034 

км 

  

  

  

ґрунтовий 

16035 

км 

  

  

  

Під'їзд до тракторного стану 

16040 

км 

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

асфальтове покриття 

16041 

км 

  

  

  

у тому числі:

 

 

 

 

 

потребує капітального ремонту 

16042 

км 

  

  

  

бруківка 

16043 

км 

  

  

  

покращене покриття 

16044 

км 

  

  

  

ґрунтовий 

16045 

км 

  

  

  

Примітка:
На думку місцевого самоврядування, які пріоритети соціальної розбудови повинні бути на перспективу (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12). Бажано назвати, який саме об'єкт і його приблизну потужність: кількість місць, м2, км, од./кВт, м3/добу інші необхідно побудувати в першу чергу, другу, третю і т. д.

N
п/п  

Заклад 

Черговість 

Одиниць 

Потужність 

1. 

Дитячий дошкільний заклад 

   

   

   

2. 

Школу: 

   

   

   

   

I ступеня 

   

   

   

   

I -II ступеня  

   

   

   

   

I - III ступеня 

   

   

   

3. 

Лікарняний заклад: 

   

   

   

   

ФП 

   

   

   

   

ФАП 

   

   

   

   

Амбулаторно-поліклінічний заклад 

   

   

   

4. 

Спортивну споруду:  

   

   

   

   

спортивний майданчик 

   

   

   

   

спортивний зал 

   

   

   

   

плавальний басейн 

   

   

   

   

стадіон 

   

   

   

   

інший 

   

   

   

5. 

Торгівельний заклад  

   

   

   

6. 

Заклад харчування  

   

   

   

7. 

Комунально-побутовий заклад (котельня, майстерня, цех та ін.)  

   

   

   

8. 

Відділення зв'язку (пошта)  

   

   

   

9. 

Під'їзди: 

   

   

   

   

від села до траси 

   

   

   

   

до ферми 

   

   

   

   

до тракторного стану 

   

   

   

10. 

Сміттєсховище  

   

   

   

11. 

Очисні споруди  

   

   

   

12. 

Інші (назвати) 

   

   

   

Достовірність даних підтверджую:

Голова сільської ради (підпис)

М. П.

Додаток 1 

Організаційно-методичні рекомендації проведення суцільної паспортизації сільських населених пунктів

1. Положення визначає загальні засади та порядок проведення суцільної паспортизації населених пунктів, які мають статус "сільського" з прилягаючими до них господарськими територіями.

2. Забезпечення реалізації основних завдань Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року вимагає проведення у 2010 - 2011 рр. суцільної паспортизації сільських населених пунктів.

3. Метою проведення паспортизації є відстеження та відображення трансформаційних процесів демографічної, екологічної ситуації, зайнятості населення, фактичного стану сільськогосподарського виробництва, функціонування об'єктів соціальної сфери, і на цій основі визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку кожного адміністративно-територіального утворення в сільській місцевості.

4. Паспорт містить наступні структуровані розділи:

•  загальну характеристику території села - (населеного пункту), з прилягаючими до нього сільськогосподарськими землями;

•  соціально-демографічну характеристику - кількість дворів, в них сімей, чисельність населення - всього, в т. ч. населення у статево-віковому розрізі, кількість народжених, померлих, та осіб, які виїхали з села і прибулих в село протягом року тощо;

•  зайнятість населення на селі, з них за межами: сільради, району, області, України;

•  наявність об'єктів соціальної сфери (житла, освітніх закладів, медичних установ, закладів культури і спорту, торгівлі, громадського харчування, побуту, зв'язку, інженерного забезпечення, музеїв, заповідників, об'єктів ритуального обслуговування тощо);

•  розвиток багатоукладної економіки: в розрізі сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств - посівні площі сільськогосподарських культур, поголів'я худоби, основні засоби, виробництво сільськогосподарської продукції та ефективність виробництва;

•  наявність промислових та переробних підприємств - молокопереробних, консервних, спиртових, мукомельних цехів, олієнь, пекарень, цегельних заводів, цехів по обробці граніту, пилорам та ін.

5. Паспорт заповнюється у 2-х примірниках по кожному населеному пункті та зводиться в межах кожної сільської ради: один примірник зберігається у сільській раді, другий - в районній раді і слугує вихідною базою розробки комплексних програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, територій на районному і обласному рівнях, а також цільових програм з інших проблем розвитку сільських населених пунктів та сільських територій.

6. Паспорт повинен бути заповнений у повному обсязі і скріплений підписом та печаткою голови сільської ради.

7. Після проведення паспортизації її результати узагальнюються на рівні району і області (електронний варіант), опрацьовуються пріоритети, які слугують базою розробки програм розвитку сільських територій відповідних рівнів.

8. Інформаційна база паспорта має підтримуватися на протязі 5 років в режимі постійного корегування. З цією метою місцеві органи самоврядування щороку її уточнюють, вносять відповідні зміни і після 5 років доводять їх до відома районних та обласних органів місцевого самоврядування.

9. Відповідальність за проведення паспортизації, достовірність даних та своєчасне внесення змін до них покладається на керівників вищих аграрних навчальних закладів, Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу, ННЦ "ІАЕ".

10. Організаційний супровід узагальнення даних паспортизації покладається на Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу.

11. Науково-методичний супровід проведення паспортизації покладається на НААН та ННЦ "ІАЕ".

12. Підтримку інформаційної бази паспортів у режимі постійного коригування здійснює Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу.

  

Додаток 2 

МЕТОДИКА ЗАПОВНЕННЯ ПАСПОРТА

Титульний лист паспорта (село, сільська рада, район, область, відстань - км від села до: сільської ради, районного та обласного центру) заповнюється на основі даних державного статистичного спостереження, форма N 1-село "Соціально-економічна характеристика сільського населеного пункту станом на 1 листопада 2005" (далі форма N 1-село),рядки 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 8.1; 8.2.

Розділ 1. Загальна територія пункту

1. Площа населеного пункту в межах визначених Генеральним планом забудови, код паспорта 1010 заповнюється за даними форми N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності", шифр рядка 99, графа 2.

2. Загальна площа земель, код паспорта 1020, площа сільськогосподарських земель, коди паспорта 1030 - 1036 та коди паспорта 1040 - 1062 заповнюються згідно статистичних даних форми N 6-зем,шифр рядка 102 (відповідні графи).

3. Землі для садівництва, дачного будівництва, гаражного будівництва, городництва, коди паспорта 1070 - 1100, заповнюються згідно статистичних даних форми N 6-зем, шифри рядків 23, 27, 31, 35, графа 2.

4. Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, коди паспорта 1110 - 1140, заповнюються згідно статистичних даних форми N 6-зем,шифри рядків 84 - 87, графа 2.

5. Землі запасу, код паспорта 1150, землі резервного фонду, код паспорта 1060, заповнюються згідно статистичних даних форми N 6-зем, шифр рядка 94 - 95, графа 2.

6. Зрошувані землі, код паспорта 1170, заповнюються згідно статистичних даних форми N 6а-зем "Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями", шифр рядка 102, графа 2.

7. Осушені землі, код паспорта 1180, заповнюється згідно статистичних даних форми N 6б-зем "Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями", шифр рядка 102, графа 2.

8. Кількість власників землі та землекористувачів - всього, код паспорта 1090, включає всіх землекористувачів, які мають на території села, сільради у власності або користуванні загальну площу однієї або декілька земельних ділянок. Дані заповняють за формою N 6-зем,шифр рядка 102, графа 1.

9. Площа орендованих земель, код паспорта 1200, загальна кількість земельних паїв, код паспорта 1210, середній розмір паю, код паспорта 1220, видано державних актів на право власності на земельну ділянку, код паспорта 1230, грошова оцінка землі, код паспорта 1240, розмір орендної плати, код паспорта 1250, заповнюється на основі даних сільської ради та районного відділу земельних ресурсів.

10. Надходження до місцевого бюджету, код 1260, та кількість платників податків (фізичних осіб), код 1270, заповнюється на основі фінансових звітів сільських рад.

Розділ 2. Соціально-демографічна характеристика

1. Кількість домогосподарств, код паспорта 2010, кількість сімей - всього, код 2020, з них багатодітних (3 і більше дітей), код паспорта 2021 заповнюються за даними первинного обліку: "Погосподарська книга N _ ", форма N 3 "Алфавітна книга домогосподарств" (далі - "Алфавітна книга домогосподарств").

2. Чисельність постійного населення - всього, коди паспорта 2030 - 2063 включає всіх жителів у віковому розрізі, які постійно проживають у населеному пункті і відображені у формі N 1-село, рядки: 11 - 11.10, графи 4 - 6,з уточненням за даними "Погосподарської книги" і "Алфавітної книги домогосподарств".

3. Народилося, померло, виїхало, прибуло на постійне місце проживання за рік, коди паспорта 2070 - 2102 заповнюються за даними форми N 1-село, рядки: 12 - 14; 14.2 - 14.3; 15; 15.1, з уточненням за "Погосподарською книгою" і "Алфавітною книгою домогосподарств".

Розділ 3. Зайнятість населення

1. Кількість населення, зайнятого в усіх сферах діяльності в межах даного населеного пункту, коди паспорта 3010 - 3170 заповнюються за даними форми N 1-село, рядки 19 - 19.16, графа 1,з уточненням за даними "Погосподарської книги" і "Алфавітної книги домогосподарств".

2. Кількість зайнятих працівників у соціальній сфері код паспорту 3140 розраховується як сума кодів 3070 - 3130.

3. Зайняті в органах самоврядування, код 3150 заповнюється з даних штату працівників, які обіймають посади в сільській раді.

4. Зайняті за межами села, коди паспорта 3180 - 3183, заповнюються на підставі форми N 1-село,розділ "Загальна кількість працюючих" відповідно рядок 19, графи 2 - 5,кількість офіційно безробітних, код 3190 - розділ I "Населення і трудові ресурси" рядок 17 з послідуючим уточненням за "Погосподарською книгою" та "Алфавітною книгою домогосподарств".

ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

За основу заповнення паспортних даних по об'єктах соціальної інфраструктури необхідно взяти форму N 1-село.

Розділ 4. Житловий фонд

4.1. Житлові будинки. Кількість житлових будинків - всього, у тому числі: у державній, комунальній, приватній власності, коди паспорта 4010 - 4020, заповнюються на основі форми N 1-село, розділ I "Характеристика житлового фонду", рядки 57 - 60, графа 1 з послідуючим уточненням даних розділу II "Погосподарської книги" "Житловий будинок (квартира) у приватній власності громадян" (на 1 січня).

Загальна житлова площа - всього, тис. м2, у тому числі: у державній, комунальній та приватній власності, коди паспорта 4030 - 4031, заповнюються на основі даних форми N 1-село, коди 57 - 60, графа 2, з послідуючим уточненням за "Погосподарською книгою...", розділ II, рядки 4 - 5.

Благоустрій будинків: опалення, водопостачання, каналізація, природний газ, скраплений газ, коди паспорта 4040 - 4090, заповнюється за формою N 1-село, розділ III, коди 57 - 60, графи 4 - 8 з послідуючим уточненням з даними "Погосподарськаої книги...", розділ II, рядки 8 - 14 намомент заповнення паспорта.

Кількість будинків, що побудовані до 1943 р. включно, 1944 - 1970 рр. і 1971 - 2007 рр., коди паспорта 4100 - 4103, заповнюються за даними форми N 1-село, рядок 57.1, графи: 1, 2; 3 - 7, кількість будинків, що використовуються сезонно або пустують коди паспорта 4111 - 4112 - рядки 62 - 62.2.

Кількість сімей, що потребують житла, код паспорта 4120 - 4121, заповнюється за даними опитування керівників сільської ради.

4.2. Гуртожитки. Кількість гуртожитків - всього, одиниць, в них місць, код паспорта 4130, заповнюють з форми N 1-село, рядки 61 - 61.1. Решта показників, коди 4140 - 4250, заповнюються за даними бухгалтерських звітів сільської ради та опитування відповідальних осіб гуртожитку.

4.3. Будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів. Коди паспорта 4260 - 4410 заповнюються з даних бухгалтерської звітності сільської ради, а також даних опитування безпосередньо на місці заповнення паспорта опитування відповідальних осіб будинку-інтернату.

4.4. Дитячі будинки для дітей-сиріт (дітей - інвалідів), коди паспорта 4420 - 4570, заповнюються за даними бухгалтерських звітів сільської ради та опитування відповідальних працівників дитячих будинків.

4.5. Дитячі будинки сімейного типу,коди паспорта 4580 - 4710, заповнюються за даними опитування керівників сільської ради та батьків-вихователів.

Розділ 5. Освітні заклади

Дитячий дошкільний заклад, школа, школа-дитсадок, пришкільний інтернат, школа музична. Коди паспорта 5010 - 5470, заповнюються за даними форми N 1-село, розділ IV, рядки 67 - 68, графи 1 - 7 та даних опитування відповідальних працівників дитячого дошкільного закладу.

Розділ 6. Заклади охорони здоров'я

Коди паспорта 6010 - 6380 заповнюються за даними форми N 1-село, розділ IV, рядки 74 - 74.3, графи 1 - 7 та даних опитування відповідальних працівників закладів охорони здоров'я.

Розділ 7. Заклади культури і спорту

Коди паспорта 7010 - 7270 заповнюються за даними форми N 1-село, розділ IV, рядки 71 - 73 та 79, графи 1 - 7 та даних опитування відповідальних працівників закладів культури і спорту.

Розділ 8. Торгівельні заклади та підприємства громадського харчування

Коди паспорта 8010 - 8090 заповнюються за даними форми N 1-село, розділ IV, рядки 75 - 75.1, 78 - 78.1 графи 1 - 9 та даних опитування відповідальних працівників торговельних закладів.

Розділ 9. Підприємства служби побуту

Коди паспорта 9010 - 9190 заповнюються за даними форми N 1-село, розділ IV, рядки 76 - 76.3 та даних опитування відповідальних працівників закладів підприємств побуту.

Розділ 10. Організаційно-правові сільськогосподарські формування

Сільськогосподарські підприємства

1. Сільськогосподарські підприємства - всього, одиниць, їх організаційно-правова форма, бригада, площа сільськогосподарських угідь, га, у тому числі ріллі, коди паспорта 10010 - 10041 заповнюються згідно даних форми N 6-зем, рядок 1, шифр рядка 01, графа 4 - 5.

2. Поголів'я худоби і птиці - всього (в умовних головах), коди паспорта 10050 - 10056 заповнюються на основі даних форми N 24 (річна) "Звіт про стан тваринництва", розділу 3 "Рух поголів'я худоби та птиці у 200_ році", код рядка 40, графи 1 - 7. Переведення поголів'я в умовні голови: кількість худоби (птиці) х укрупнені коефіцієнти перерахунку худоби і птиці в умовні голови. Для корів коефіцієнт перерахунку складає 1,0; інше поголів'я ВРХ - 0,6; свиней - 0,3; овець - 0,1; коней дорослих - 1,0; іншого поголів'я коней - 0,6; птиця і кролі - 0,02.

3. Середньооблікова чисельність працівників, код паспорта 10060 заповнюється за даними звіту підприємства форма N 50-сг (річна) "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", довідка 2 "Середньооблікова чисельність працівників", код 0400 (далі - форма N 50-сг (річна)).

4. Наявність основних засобів у сільськогосподарських підприємствах "Основні засоби" та їх вартість (первинна, переоцінена, залишкова), коди паспорта 10070 - 10110 та 10120; 10130 - 10160 відображені у річному звіті сільськогосподарського підприємства та в "Примітки до річної фінансової звітності за 200_ ", форма N 5, розділ II "Основні засоби", коди 100 - 180, графи 3, 6, 14, а також форма N 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 200_ рік", рядки 100 - 210.

Підставою для заповнення інформації по кодах паспорта 10111 - 10113; 10121 є дані первинного бухгалтерського обліку за формою N ОЗ-6 "Інвентарна картка по обліку основних засобів" у вартісному виразі, у натуральних одиницях - форма N 10-мех "Наявність тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей", а також форми N 1-тр і 2-тр "Звіти про роботу автотранспорту" та 51-вант і 51-пас "Звіт про перевезення автотранспортом вантажів та пасажирів".

5. Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції. Інформація щодо виробництва сільськогосподарської продукції по підгалузях рослинництва та тваринництва заповнюється згідно даних річного звіту форма N 50-сг (річна).

Підрозділ "Рослинництво" - зібрані площі в гектарах та кількість виробленої продукції в центнерах, коди паспорта 10170 - 10186 заповнюють згідно даних цієї форми, коди: 0020; 0040 - 0110; графи 1 - 2; реалізація продукції рослинництва в центнерах, коди паспорта 10190 - 10203 заповнюються також за означеними кодами форми N 50-сг, згідно даних графи 4.

Підрозділ "Тваринництво" - вирощування худоби та птиці (у живій вазі) центнерів, коди паспорта 10210 - 10214 заповнюються на основі даних форми N 50-сг (річна), коди 0130 - 0170, графа 2; вироблено молока, вовни, яєць, меду, коди паспорта 10220 - 10250 заповнюються на основі форми N 50-сг, коди 0180 - 0201, графа 2;реалізація худоби та птиці (у живій вазі), коди паспорта 10260 - 10264 заповнюються також за означеними кодами 0130 - 0170, графа 4,реалізація молока, вовни, яєць, меду, коди паспорта 10270 - 10300 - за кодами 0180 - 0201, графа 4.

6. Ефективність сільськогосподарського виробництва. Виробнича собівартість сільськогосподарської продукції, код паспорта 10311 включає виробничу собівартість продукції рослинництва, код 10321 і тваринництва, код паспорта 10331. Заповнюється згідно даних форми N 50-сг (річна), як сума кодів відповідно: 0010 і 0130, графа 3; реалізація продукції по господарству - всього, код паспорта 10312 заповнюється також як їх сума у графі 7; повна собівартість, код паспорта 10313 - сума цих кодів у графі 6; прибуток (+), збиток (-), код паспорта 10314 їх сума у графі 7 і 6 і різниця між ними(гр. 7 - гр. 6).

Рівень рентабельності, збитковості (-), код паспорта 10315 розраховується як відношення коду паспорта 10314 до 10313.

7. Ефективність виробництва у рослинництві, коди паспорта 10321 - 10325 та тваринництві, коди 10331 - 10335 заповнюються також на основі даних форми N 50-сг (річна); виробнича собівартість сума кодів відповідно 0010 - 0130, графа 3; реалізація продукції - їх сума уграфі 7; повна собівартість - їх сума уграфі 6. Прибуток та збиток розраховуються як різниця між сумами граф 7 і6.

8. Виробництво сільськогосподарської продукції - всього, тис. грн., у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь, код паспорта 10341 та одного працівника, код 10342, розраховуються як частка від ділення вартості реалізованої продукції, код паспорта 10312 на площу сільгоспугідь, код паспорта 10040 і середньооблікову чисельність працівників в господарстві, код 10060. За цією ж методикою розраховується виробництво продукції рослинництва, коди паспорта 10351 - 10352 і тваринництва 10361 - 10362.

Фермерські господарства

1. Кількість фермерських господарств, одиниць, на території села, код паспорта 10370 заповнюють на основі форми N 1-село, розділ II "Суб'єкти господарської діяльності", рядок 31, з їх уточненням безпосередньо у сільській раді станом на дату заповнення паспорта.

2. Площа сільськогосподарських угідь, га, код 10380, у тому числі рілля, код паспорта 10381 заповнюються на підставі даних форми N 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства" (далі - форма N 2-ферм (річна)), розділу I "Загальні показники", коди відповідно 021 - 022 і порівнюючи з їх кількістю у формі N 1-село, рядок 32.

3. Поголів'я худоби і птиці - всього (в умовних головах), у тому числі по їх видах, коди паспорта 10390 - 10396 заповнюють згідно даних форми N 24 (річна) "Звіт про стан тваринництва за 200_ рік" (далі - форма N 24 (річна)), розділ 3 "Рух поголів'я худоби та птиці у 200_ р.", рядок 40, графи 1 - 7. Перерахунок в умовні голови ведеться за вищеозначеними коефіцієнтами (розділ 4 паспорта, підрозділ 1, пункт 2).

4. Середньооблікова чисельність працівників, код паспорта 10400 заповнюється на основі даних форми N 1-село, розділ I "Населення і трудові ресурси", рядок 20,з уточненням їх кількості станом на дату заповнення паспорта за даними форми N 2-ферм (річна), підрозділ 1 "Загальні показники", код 010, графа 1.

5. Основні засоби - всього, тис. грн., коди паспорта 10410 - 10460, дані для заповнення беруть із форми N 2-ферм (річна), розділу 1, коди 1030 - 1034. Коди паспорта 10441 - 10444 (кількість тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів та інших сільськогосподарських машин, а також їх вартість) заповнюються із первинного бухгалтерського обліку за формою N 1-тр, розділ II, коди 160 - 161 і N 2-тр, розділ 1, код 7, графа 1, у вартісному виразі - форма N ОЗ-6 "Інвентарна картка по обліку основних засобів".

6. Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції.

Підрозділ I "Рослинництво". Коди паспорта 10470 - 10478, зібрано із посівної площі - всього, га/ц, заповнюються на основі форми N 29-сг (річна) "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200_ р.", розділ 1 "Сільськогосподарські культури", коди: 1101; 1213; 1218; 1301; 1320; 1325 та розділ II "Сади, ягідники і виноградники", коди 2101; 2201 та 2301.

Реалізація продукції рослинництва (у фізичній масі), код паспорта 10481 - 10488 заповнюються згідно данихформи N 2-ферм, розділ 4 "Реалізація сільськогосподарської продукції власного виробництва", коди рядків 318 - 323, графа 1.

Підрозділ II "Тваринництво". Вирощування худоби та птиці - всього, центнерів (у живій вазі), коди паспорта 10491 - 10494 заповнюються згідно форми N 24 (річна), розділ 2 "Вирощено худоби та птиці за 200_ р.", код рядка 38, графи 1 - 4. Виробництво в натуральному виразі молока, яєць, вовни, меду, коди паспорта 10500 - 10530, розділ I "Вироблено продукції тваринництва за 200_ р.", коди рядків 11; 16; 21; 26.

Реалізація худоби та птиці - всього, центнерів (у живій вазі), коди паспорта 10541 - 10550, заповнюються за даними форми N 2-ферм, розділ 4 "Реалізація сільськогосподарської продукції власного виробництва", коди рядків 341 - 336.

7. Реалізація продукції - всього, тис. грн., код паспорта 10561 включає виручку від реалізації продукції рослинництва, код 10571 і тваринництва, код паспорта 10581. Заповнюється на основі даних форми N 2-ферм, розділ 4, сума кодів 318 (продукція рослинництва - всього за мінусом коду 317) та 341 (продукція тваринництва за мінусом коду 340), графа 2.

8. Повна собівартість продукції, тис. грн., код паспорта 10562 включає повну собівартість продукції рослинництва, код 10572 і тваринництва, код паспорта 10582. Заповнюється на основі форми N 2-ферм, розділ 4, суми кодів 318 (продукція рослинництва - всього за мінусом коду 317) і 341, (за мінусом коду 340),графа 3.

9. Прибуток (+), збиток (-) у господарстві - всього, тис. грн., код паспорта 10563 включає прибуток (+), збиток (-), отриманий у рослинництві, код 10573 і в тваринництві, код паспорта 10583. Заповнюється як різниця між кодами паспорта 10561 (реалізація продукції по господарству - всього) та 10562 (повна собівартість продукції).

10. Рівень рентабельності, збитковості (-) виробництва в господарстві, код паспорта 10564 розраховується як відношення кодів паспорта 10563 - (прибуток (+), збиток (-) до 10562 - (повної собівартості продукції).

11. Ефективність виробництва у рослинництві, коди паспорта 10571 - 10574 та тваринництві 10581 - 10584.

12. Виробництво сільськогосподарської продукції - всього, тис. грн., у тому числі виробництво продукції рослинництва і тваринництва в розрахунку на 100 га сільгоспугідь і на одного працівника розраховується як частка від ділення вартості реалізованої продукції всього, у тому числі рослинницької і тваринницької, коди паспорта відповідно 10561; 10571; 10581 на площу сільгоспугідь, код паспорта 10380 та середньооблікову кількість працівників - код 10400.

Особисті селянські господарства

1. Загальна кількість особистих селянських господарств, код паспорта 10620, в них населення, що постійно проживає, код 10630 заповнюються на основі даних форми N 1-село, розділу "Характеристика господарств населення", рядок 34, графи 4 - 5, з уточненням їх кількості станом на дату заповнення паспорта за "Погосподарською книгою" та "Алфавітною книгою домогосподарств".

2. Площа земельних ділянок - всього, га, код паспорта 10640, у тому числі посівна площа, 10650 - 10658 заповнюються за даними "Погосподарської книги", розділ V "Земля у приватній власності та оренді громадян", рядки 1; 3 - 10.

3. Поголів'я худоби і птиці - всього (в умовних головах), коди паспорта 10660 - 10670 заповнюються за даними "Погосподарської книги", розділ III "Худоба в приватній власності домогосподарств", рядки 1 - 1.2; 2 - 9 з коректуванням даних за формою N 1-село.

4. Кількість домогосподарств, що мають у володінні та оренді земельні ділянки, код паспорта 10680, а також ті, які утримують худобу та/або птицю, код паспорта 10690 заповнюється на основі даних форми N 6-сільрада (річна) "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 200_ року", розділ I "Кількість домогосподарств, що проживають на території ради", номера рядків 101 - 103, графа 1.

5. Кількість господарств, що не мають худоби, код паспорта 10700, заповнюють за даними форми N 6-сільрада (річна), розділ III, рядок 324.

6. Наявність техніки, одиниць, коди паспорта 10710 - 10731 заповнюються за даними "Погосподарської книги...", розділу 5 "Сільськогосподарська техніка у приватній власності домогосподарства на 1 січня", рядки 1 - 3.

Розділ 11. Промислові та переробні сільськогосподарські підприємства

Наказом Державного комітету статистики України N 198 від 05.07.2007 р. введена в дію оновлена форма державного статистичного спостереження за формою N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств". З оновленої форми показники виробництва і реалізації промислової продукції виключені.

У зв'язку з цим пропонується усі статистичні дані розділу 11, коди паспорта 11010 - 11410, заповнювати за даними бухгалтерського обліку за формою N 1П-НПП (річна), (коротка, квартальна) "Звіт про виробництво промислової продукції за 200_ рік", а також методом безпосереднього опитування, перш за все, юридичних і фізичних осіб - власників цих підприємств та власників сільськогосподарських підприємств, у власності яких вони можуть знаходитись з послідуючим уточненням у сільській раді.

Розділ 12. Автобусне сполучення

Коди паспорта 12010 - 12014 заповнюються за даними форми N 1-село, рядок 7 таданих опитування.

Розділ 13. Охорона природи

Коди паспорта 13010 - 13090 рядки 82 - 82.5 + форми бухгалтерської звітності підприємств, що розміщені на території села та даних опитування відповідальних працівників цих підприємств.

Розділ 14. Об'єкти інженерного забезпечення

Коди паспорта 14010 - 14220 заповнюються повністю за даними опитування керівників сільських рад та відповідальних працівників, що обслуговують означені об'єкти.

Розділ 15. Об'єкти культового призначення

Коди паспорта 15010 - 15050 заповнюються за даними опитування керівників сільських рад, безпосередньо на місці проведення паспортизації.

Розділ 16. Мережа шляхів

Коди паспорта 16010 - 16044 заповнюються повністю за даними опитування керівників сільських рад.

Примітка:

Дані по наявності соціальних об'єктів необхідно уточнювати (поповнювати) із даних Річних звітів закладів (об'єктів) зокрема:

• Звіт дошкільного навчального закладу за 200_ рік, форма N 85-к.

• Звіт денного навчального закладу на початок 200_ /200_ навчального року (за станом на 5 вересня), форма N 3Н3.

• Звіт про діяльність клубного закладу за 200_ рік, форма N 7-НК.

• Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства на 1 січня 200_ року, форма N 7-торг.

• Звіт про охорону атмосферного повітря за 200_ рік, форма N 2-тп (повітря).

• Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки за 200_ рік, форма N 1-небезпечні відходи (річна) та ін.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали