Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", законодавства про харчові продукти та корми

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2018

м. Київ

N 29

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2018 р. за N 186/31638

Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", законодавства про харчові продукти та корми

Відповідно до частини п'ятої статті 66 Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму протоколу про порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII), законодавства про харчові продукти та корми, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 вересня 2015 року N 354 "Про затвердження форми протоколу про правопорушення у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів" (Протокол N 354), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за N 1154/27599.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

 

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 січня 2018 року N 29

Примірник N

  

_
(найменування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і сфері ветеринарної медицини, та його реквізити)

ПРОТОКОЛ
про порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII), законодавства про харчові продукти та корми

"___" 20__ року

                      
                           (місце складання)


Відомості про особу, яка склала протокол

Прізвище, ім'я, по батькові __

Посада _______

Номер засобу зв'язку _______

Відомості про оператора ринку, щодо якого складається протокол

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи - підприємця) __
_

Ідентифікаційний код (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи - підприємця), або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ___
__

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи - підприємця) __
__

Адреса відповідної потужності
__

Уповноважена особа (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та реквізити документа, що підтверджує її повноваження) ___________
__

Номер засобу зв'язку ________

Інформація про порушення

Місце вчинення порушення _

Дата та час вчинення порушення _________

Суть порушення ___________
__
__
__
__

Посилання на положення нормативно-правового акта (із зазначенням відповідної статті, пункту, її (його) частини чи абзацу), яке було порушено особою, щодо якої складено протокол
__
__

Посилання на акт державного контролю та інші докази, якими підтверджується вчинення порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Закон N 2042-VIII), законодавства про харчові продукти та корми особою, щодо якої складено протокол __
                                                                               (зазначаються дата складання акта та його номер,
__
                                                               посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка його склала, реквізити
__
                                                               інших доказів, якими підтверджується вчинення порушення, тощо)

Інформація про свідків порушення (якщо вони є)

1. Прізвище, ім'я, по батькові _

Місце проживання _________
__

Номер засобу зв'язку ________

Пояснення ____
__
__
__
__

Підпис __

2. Прізвище, ім'я, по батькові _

Місце проживання _________
__

Номер засобу зв'язку _______

Пояснення ___
_
_
_
_

Підпис __

Інформація про потерпілих (якщо вони є):

1. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) _
_

Ідентифікаційний код (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ______

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) __
__

Номер засобу зв'язку ________

Пояснення ____
__
__
__
__

Підпис __

2. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) _
_
_

Ідентифікаційний код (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ______

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) _
_
_

Номер засобу зв'язку _______

Пояснення ___
_
_
_
_

Підпис __

Інші відомості, що сприяють всебічному та об'єктивному розгляду і вирішенню справи (за наявності) ____
__
__

Пояснення особи, щодо якої складено протокол, або її представника чи запис про відмову від надання пояснень__________
__
__
__
__

Підпис_______

Запис про те, що до протоколу надаються пояснення на окремому аркуші, засвідчені підписами особи, щодо якої складено протокол, або її представника, свідків та/або потерпілих __
__

Підпис особи, яка склала протокол

Зі змістом протоколу ознайомлений/ознайомлена "___" 20__ року.

Оператор ринку або уповноважена ним особа __________
                                                                                                                                                  (підпис, ініціали, прізвище)

Підпис особи, яка склала протокол, що підтверджує відмову оператора ринку або уповноваженої ним особи від підписання протоколу __________

Другий примірник протоколу про порушення отримав

"___" 20__ року ___________
                     (дата)                                              (підпис)                  (ім'я, по батькові, прізвище особи, що отримала протокол)
_
          (у разі відмови оператора ринку або уповноваженої ним особи від отримання примірника протоколу про це
                                                                                                   робиться запис)

Примітка. У разі відмови оператора ринку або уповноваженої ним особи від отримання примірника протоколу протокол надсилається не пізніше наступного робочого дня після його складання оператору ринку рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення та зазначенням на другому примірнику відомостей про здійснення поштового відправлення.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали