Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

>

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2011

м. Київ

N 285


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2011 р. за N 643/19381

Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Відповідно до пункту 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 138 (Постанова N 138),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (додається).

2. Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) забезпечити в установленому порядку:

2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

2.2 оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних для проведення органами державної податкової служби обробки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації України, заступника Голови Державної податкової адміністрації України Любченка О. М.

  

Голова Комісії з проведення
реорганізації Державної податкової
адміністрації України,
Голова Державної податкової
служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
16.05.2011 N 285


Відмітка про одержання органом державної податкової служби
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)


 

грн.

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Чистий прибуток (дохід)

01

 

Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України**

02

 

Фактично отримані кошторисні доходи***

03

 

Фактично здійснені кошторисні видатки***

04

 

Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р. 01 - р. 02) або позитивне значення (р. 03 - р. 04)***)

05

 

Норматив відрахування ( %)

06

 

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (р. 05 х р. 06/100)

07

 

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року (р. 07 цього Розрахунку за попередній звітний період поточного року)

08

 

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р. 07 - р. 08)

09

 


 


** Рядок 02 цього Розрахунку заповнюється державними підприємствами енергетичної галузі.

*** Рядки 03 та 04 цього Розрахунку та друга формула у рядку 05 цього Розрахунку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого Національною комісією регулювання електроенергетики України.

**** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.


Ця частина цього Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби.


Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

 
"___" 20__ року  

__________
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки цього Розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено. Складено акт (висновок) від "___" 20__ року N _____

"___" 20__ року

____
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис,
прізвище, ініціали))  

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів)

Н. В. Хоцянівська


  
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали