ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2018

м. Київ

N 86

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 червня 2018 р. за N 654/32106

Про затвердження форми висновку про результати моніторингу закупівлі та порядку його заповнення

Відповідно до частини двадцятої статті 71 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року N 43 (Постанова N 43),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму висновку про результати моніторингу закупівлі;

Порядок заповнення форми висновку про результати моніторингу закупівлі.

2. Департаменту контролю у сфері закупівель Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу комунікацій, зв'язків з громадськістю та розгляду звернень громадян Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Л. Гаврилова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської служби України
23 квітня 2018 року N 86

Форма

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______
    (посада керівника (заступника керівника)
  органу державного фінансового контролю)
_______
    (підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище)
_______
                                    (дата)

ВИСНОВОК
про результати моніторингу закупівлі

_________ N _____

I. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Інформація про замовника.

2. Інформація про предмет закупівлі.

3. Інформація про оприлюднення.

4. Застосована процедура закупівлі.

5. Підстава здійснення моніторингу.

6. Дата початку моніторингу.

II. КОНСТАТУЮЧА ЧАСТИНА

1. Дата закінчення моніторингу закупівлі та інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі.

2. Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства.

3. Зобов'язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень).

________
(посада)

___________
(підпис)

_____
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

Заступник директора Департаменту
контролю у сфері закупівель

Л. Лавринець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської служби України
23 квітня 2018 року N 86

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 червня 2018 р. за N 654/32106

ПОРЯДОК
заповнення форми висновку про результати моніторингу закупівлі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до частини двадцятої статті 71 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), визначає порядок заповнення форми висновку про результати моніторингу закупівлі (далі - висновок).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), "Про електронні документи та електронний документообіг".

3. Висновок складається у формі електронного документа та заповнюється відповідно до встановленої форми висновку про результати моніторингу закупівлі, затвердженої наказом Державної аудиторської служби України від 23 квітня 2018 року N 86 (далі - форма висновку) в електронній системі закупівель.

4. Після заповнення форми висновку висновок вивантажується з електронної системи закупівель у візуальну форму у форматі текстового редактора для його підписання та затвердження.

5. Висновок підписується та затверджується накладанням електронного підпису з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

6. Для оприлюднення підписаний та затверджений висновок завантажується в електронну систему закупівель, на форму висновку накладається електронний підпис посадової особи органу державного фінансового контролю, яка здійснила моніторинг закупівлі.

II. Порядок заповнення вступної частини форми висновку

1. У пункті 1 зазначаються повне найменування замовника, щодо якого здійснювався моніторинг закупівлі, його ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, місцезнаходження.

2. У пункті 2 зазначаються найменування предмета закупівлі та його очікувана вартість.

3. У пункті 3 зазначаються унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу та/або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір та дата його оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу.

4. У пункті 4 зазначається, яку з визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) процедур закупівель застосовано замовником.

5. У пункті 5 зазначається (зазначаються) підстава (підстави), визначена (визначені) статтею 71 Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), за наявності якої (яких) керівником органу державного фінансового контролю або його заступником прийнято рішення про початок моніторингу закупівлі.

6. У пункті 6 вступної частини форми висновку зазначається дата початку здійснення моніторингу закупівлі. Датою початку здійснення моніторингу закупівлі є дата оприлюднення рішення про початок моніторингу закупівлі в електронній системі закупівель органом державного фінансового контролю.

7. Інформація, зазначена у пунктах 1 - 4 цього розділу II цього Порядку, заповнюється на підставі даних електронної системи закупівель.

8. Вступна частина форми висновку заповнюється електронною системою закупівель автоматично.

III. Порядок заповнення констатуючої частини форми висновку

1. У пункті 1 зазначаються:

1) дата закінчення моніторингу закупівлі відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

2) питання, що стало предметом аналізу дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель, перелік проаналізованих документів та інформації, інші дії органу державного фінансового контролю, яких було вжито відповідно до законодавства для забезпечення проведення моніторингу закупівлі;

3) опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого(их) за результатами моніторингу закупівлі, із зазначенням:

структурної одиниці нормативно-правового акта, норми якої порушено, його виду, найменування суб'єкта нормотворення, дати прийняття та його реєстраційного індексу (крім законів), заголовка, а в разі відсилання до зареєстрованого нормативно-правового акта - також дати і номера його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. При зазначенні структурної одиниці закону зазначається тільки її заголовок (крім законів про внесення змін);

найменування та реквізитів документів, на підставі яких зроблено висновок про наявність порушення (у разі потреби також деталізуються суть та обставини допущення порушення).

2. У пункті 2 робиться висновок про наявність чи відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель за кожним із питань, що аналізувалися.

3. У разі виявлення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель пункт 3 має містити посилання на структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, на підставі якої орган державного фінансового контролю зобов'язує замовника усунути у встановленому законодавством порядку такі порушення, а також зобов'язання щодо їх усунення.

 

Заступник директора Департаменту
контролю у сфері закупівель

Л. Лавринець
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали