Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2017

м. Київ

N 299

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 березня 2017 р. за N 370/30238

Про затвердження форми запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки

Відповідно до пункту 73.5 статті 73 глави 7 розділу II Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 лютого 2017 року N 299

Запит
контролюючого органу на проведення зустрічної звірки

__.__.__ N _________


(найменування / П. І. Б. суб'єкта господарювання, його
податковий номер
1 або серія та номер паспорта фізичної
особи
2, податкова або електронна адреса суб'єкта
господарювання)

Про надання інформації та її
документального підтвердження
для проведення зустрічної звірки

_
                                                              (найменування контролюючого органу (виконавця))
на підставі підпунктів 20.1.2, 20.1.4 пункту 20.1 статті 20 розділу I, пунктів 73.3, 73.5 статті 73 глави 7 розділу II Податкового кодексу України з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням ______
                                                                                        (найменування контролюючого органу (ініціатора))
перевірки ____
               (найменування / П. І. Б. платника податків, його податковий номер1 або серія та номер паспорта фізичної особи2)

(далі - платник податків), просить протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, надати для здійснення зустрічної звірки з даними платника податків та інших суб'єктів інформаційних відносин інформацію, її документальне підтвердження (засвідчені підписом суб'єкта господарювання або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)), копії первинних, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків, що здійснювалися з платником податків у період з __.__.____ по __.__.____, а саме щодо _____
                                  (питання зустрічної звірки, що стосуються господарських відносин, операцій та розрахунків з платником
                                                                                                                      податків)

У тому числі необхідно обов'язково надати копії таких документів: _
                                                                  (перелік документів, копії яких необхідно надати)

Інформацію та її документальне підтвердження просимо надати з дотриманням вимог статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України за адресою:
_
                                                      (місцезнаходження контролюючого органу, електронна адреса)
або у встановлених Податковим кодексом України випадках - засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Документальне підтвердження цієї інформації може бути надано на вибір платника податків в електронному або паперовому вигляді.

_______
(керівник (його заступник або уповноважена
             особа) контролюючого органу)

_______
(підпис)

М. П.

__
(ініціали, прізвище)

Виконавець, телефон


1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

2 Серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали