Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження форми звітності N 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" та інструкції про її складання та подання

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2014

м. Київ

N 347

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2014 р. за N 410/25187

Про затвердження форми звітності N 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" та інструкції про її складання та подання

Відповідно до пункту 16 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001 (Постанова N 1001),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Звітність "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації";

Інструкцію про складання та подання форми звітності N 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" (далі - Інструкція).

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Державної фінансової інспекції України (Чечуліна О. О.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Державної фінансової інспекції України (Чечуліна О. О.):

1) довести цей наказ після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України до відома міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

2) надавати роз'яснення щодо застосування Інструкції, затвердженої цим наказом;

3) надавати Міністерству фінансів України та Кабінету Міністрів України двічі на рік - до 20 лютого та до 20 серпня узагальнену інформацію про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконуючий обов'язки
Голови Державної фінансової
інспекції України

В. В. Костюшко

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2014 року N 347

Звітність
"Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації"

_
(найменування)
за 20__ рік
(піврічна/рік)

Подають

Терміни подання

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації до Державної
фінансової інспекції України (далі -
Держфінінспекція)

до 20 липня,
до 20 січня


 

Форма N 1-ДВА
(піврічна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2014 року N 347

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Код за ЄДРПОУ ___

Найменування __

Місцезнаходження ___________
                                               (поштовий індекс, область / Автономної Республіки Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, N будинку / корпусу, N офіса)

Розділ I. Організація діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

1. Кількість підрозділів внутрішнього аудиту та працівників, зайнятих у них

 

Код рядка

Департамент

Управління

Відділ

Сектор

Посадова особа

штат

факт

штат

факт

штат

факт

штат

факт

штат

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість працівників, осіб

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. У підрозділі ВА в апараті міністерства, іншого ЦОВВ, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній або міській держадміністрації

11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. У підрозділах ВА в територіальних органах міністерства, іншого ЦОВВ

12000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. У підрозділах ВА в бюджетних установах

13000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

14000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, у системі ЦОВВ

15000

 

 

 

 

 

2. Організаційна і функціональна незалежність підрозділів внутрішнього аудиту, відповідність кваліфікаційним вимогам працівників підрозділів внутрішнього аудиту

 

Код рядка

Всього

Центральний апарат

Територіальні органи

Бюджетні установи

1

2

3 = 4 + 5 + 6

4

5

6

1. Загальна кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту в системі ЦОВВ, у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації, в тому числі:

21000

 

 

 

 

1.1. Кількість самостійних підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту

21100

 

 

 

 

1.2. Кількість підрозділів ВА/посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, які перебувають у складі інших структурних підрозділів

21200

 

 

 

 

2. Кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, у яких не забезпечено функціональну незалежність, на яких покладено:

 

х

х

х

х

2.1. Виконання контрольно-наглядових функцій

22100

 

 

 

 

2.2. Здійснення кадрової роботи

22200

 

 

 

 

2.3. Ведення бухгалтерського обліку

22300

 

 

 

 

2.4. Здійснення заходів з питань запобігання та протидії корупції

22400

 

 

 

 

2.5. Виконання інших функцій

22500

 

 

 

 

3. Кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, які

 

х

х

х

х

3.1. Підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого ЦОВВ, його територіального органу чи бюджетної установи, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної або міської державної адміністрації

23100

 

 

 

 

3.2. Не підпорядковані міністру, керівнику іншого ЦОВВ, його територіального органу чи бюджетної установи, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної або міської державної адміністрації

23200

 

 

 

 

4. Кількість працівників підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, з них:

24000

 

 

 

 

4.1. Кількість працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам

24100

 

 

 

 

4.2. Кількість працівників, які не відповідають кваліфікаційним вимогам

24200

 

 

 

 

3. Стан планування проведення внутрішніх аудитів і виконання планів

 

Код рядка

Кількість

Кількість об'єктів внутрішнього аудиту, включених до планів

Кількість об'єктів внутрішнього аудиту, виключених із планів

Заплановано часу для проведення внутрішніх аудитів, людино-днів

1

2

3

4

5

6

1. Об'єкти, що включені до бази даних внутрішнього аудиту

31000

 

х

х

х

2. Затверджено планів діяльності з внутрішнього аудиту, всього, у тому числі:

32000

 

 

х

 

погоджених з органами Держфінінспекції

32100

 

 

х

 

3. Внесено зміни до планів діяльності з внутрішнього аудиту, у тому числі:

33000

 

 

 

х

погоджено зміни до планів з органами Держфінінспекції

33100

 

 

 

х

4. Виконано планів діяльності з внутрішнього аудиту

34000

 

 

х

х

5. Не виконано планів з внутрішнього аудиту

35000

 

 

х

х

6. Стан виконання планів, %

36000

х

%

х

х

Розділ II. Стан проведення внутрішніх аудитів

1. Стан проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів

 

Код

Аудит ефективності

Аудит відповідності

Фінансовий аудит

Загальна кількість

кількість

використано часу, людино-днів

кількість

використано часу, людино-днів

кількість

використано часу, людино-днів

аудитів, інших контрольних заходів

використано часу, людино-днів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Проведено внутрішніх аудитів, всього, з них:

11000

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Планові аудити

11100

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Позапланові аудити

11200

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Взято участь в інших контрольних заходах (комісійних перевірках, службових розслідуваннях)

12000

х

х

х

х

х

х

 

 

2. Результативні показники проведення фінансових аудитів та/або аудитів відповідності

 

Код рядка

Кількість

Всього (тис. грн)

1

2

3

4

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

21000

х

х

1.1. Проведено фінансових аудитів та/або аудитів відповідності

21100

 

х

1.2. Кількість установ, які охоплено фінансовим аудитом та/або аудитом відповідності

21200

 

х

1.3. Кількість установ, у яких виявлено порушення

21300

 

х

II. ВІДОМОСТІ ПРО ВИЯВЛЕНІ НЕФІНАНСОВІ ПОРУШЕННЯ (всього), з них:

22000

 

х

2.1. Порушення в організації та порядку ведення бухгалтерського обліку

22100

 

х

2.2. Недостовірність фінансової і бюджетної звітності

22200

 

х

2.3. Недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, розпорядчих документів тощо

22300

 

х

2.4. Інші нефінансові порушення

22400

 

х

III. ВІДОМОСТІ ПРО ВИЯВЛЕНІ ФІНАНСОВІ ПОРУШЕННЯ (всього), у тому числі:

23000

 

 

3.1. Порушення, що призвели до втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів

23100

 

 

3.1.1. Недоотримано фінансових ресурсів

23110

 

 

3.1.2. Проведено витрати з порушенням законодавства (всього), у тому числі:

23120

 

 

3.1.2.1. Нецільове використання коштів

23121

 

 

3.1.2.2. Незаконні витрати

23122

 

 

3.1.2.3. Недостачі

23123

 

 

3.2. Порушення, що не призвели до втрат

23200

 

 

IV. ВІДОМОСТІ ПРО УСУНЕННЯ НЕФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ (всього), у тому числі:

24000

 

х

4.1. Забезпечено правильність ведення бухгалтерського обліку

24100

 

х

4.2. Забезпечено достовірність фінансової і бюджетної звітності

24200

 

х

4.3. Забезпечено дотримання/прийняття актів законодавства, планів, процедур, контрактів, розпорядчих документів тощо

24300

 

х

4.4. Забезпечено усунення інших нефінансових порушень

24400

 

х

V. ВІДОМОСТІ ПРО УСУНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ (всього), у тому числі:

25000

 

 

5.1. Усунуто фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (всього)

25100

 

 

5.1.1. Надійшло фінансових ресурсів

25110

 

 

5.1.2. Відшкодовано і поновлено витрат фінансових і матеріальних ресурсів (всього), у тому числі:

25120

 

 

5.1.2.1. Нецільового використання коштів

25121

 

 

5.1.2.2. Незаконних витрат

25122

 

 

5.1.2.3. Недостач

25123

 

 

5.2. Усунуто порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (всього)

25200

 

 

3. Загальні відомості щодо проведення аудитів ефективності

 

Код рядка

Загальна кількість

Кількість недоліків/проблем, встановлених за результатами аудитів ефективності

законодавчі (нормативно-правові)

управлінсько-
організаційні

операційно-
технологічні

програмно-
технічні

кадрові

фінансові

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

31000

х

х

х

х

х

х

х

1.1. Проведено аудитів ефективності

31100

 

х

х

х

х

х

х

1.2. Кількість об'єктів, які охоплені аудитом

31200

 

х

х

х

х

х

х

1.3. Кількість установ, які охоплені аудитом

31300

 

х

х

х

х

х

х

1.4. Кількість установ, у яких виявлено недоліки/проблеми

31400

 

х

х

х

х

х

х

II. ВІДОМОСТІ ПРО ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ/ ПРОБЛЕМИ (всього), з них:

32000

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах

32100

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Планування і виконання бюджетних програм та результати їх виконання

32200

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Виконання завдань, визначених актами законодавства

32300

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Якість надання адміністративних послуг

32400

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Виконання контрольно-наглядових функцій

32500

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Функціонування системи внутрішнього контролю

32600

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Результативність внутрішнього аудиту

 

Код рядка

Загальна кількість

Аудит ефективності

Фінансовий аудит та/або аудит відповідності

1

2

3

4

5

I. Надано висновків (всього), з них:

10000

 

 

 

1.1. Безумовно-позитивний висновок

11000

 

 

 

1.2. Умовно-позитивний висновок

12000

 

 

 

1.3. Негативний висновок

13000

 

 

 

II. Надано рекомендацій (всього), з них:

20000

 

 

 

2.1. Відхилено рекомендацій керівником

21000

 

 

 

2.2. Прийнято рекомендацій, з них:

22000

 

 

 

2.2.1. Рекомендації, щодо яких не настав термін виконання

22100

 

 

 

2.2.2. Рекомендації, які не виконано

22200

 

 

 

2.2.3. Рекомендації, які виконано, з них:

22300

 

 

 

2.2.3.1. Виконані рекомендації, за якими досягнуто результативність

22310

 

 

 

III. Кількість проведених аудитів (всього)

30000

 

 

 

Розділ IV. Інформація щодо стану організації і функціонування внутрішнього контролю у системі ЦОВВ, в ОДА

___
                                                                                                                             (інформація зазначається у довільній формі)

________

 

 

 

Керівник установи
           (посада)

_________
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Керівник підрозділу ВА
                  (посада)

_________
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Телефон

Електронна пошта _________

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 березня 2014 року N 347

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2014 р. за N 410/25187

ІНСТРУКЦІЯ
про складання та подання форми звітності N 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації"

1. Ця Інструкція розроблена для забезпечення реалізації пункту 16 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001 (Постанова N 1001) (далі - Порядок утворення структурних підрозділів ВА), та Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року N 1247 (Наказ N 1247), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за N 1219/19957 (далі - Стандарти внутрішнього аудиту).

2. Ця Інструкція визначає:

структуру форми звітності N 1-ДВА (піврічна) "Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації" (далі - Звіт (Зведений звіт)) у міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади (далі - ЦОВВ), у Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях (далі - ОДА). Під системою ЦОВВ у цій Інструкції слід розуміти центральний апарат ЦОВВ, його територіальні органи та бюджетні установи, які належать до сфери управління ЦОВВ;

порядок складання Звіту (Зведеного звіту) та його подання до Державної фінансової інспекції України (далі - Держфінінспекція).

3. Звіт подають ЦОВВ, ОДА - до Держфінінспекції в паперовому та електронному виглядах.

За наявності в системі ЦОВВ територіальних органів та бюджетних установ, у яких створено підрозділи внутрішнього аудиту (далі - підрозділи ВА) та які належать до сфери їх управління, до Держфінінспекції подається Зведений звіт по системі ЦОВВ. До Зведеного звіту по системі ЦОВВ входять показники звітності територіальних органів відповідного ЦОВВ та бюджетних установ, що належать до сфери його управління.

4. Звіт (Зведений звіт) підписує міністр, або керівник іншого ЦОВВ, або голова ОДА та керівник підрозділу ВА.

5. Звіт (Зведений звіт) складається за результатами діяльності підрозділу ВА у відповідному півріччі та наростаючим підсумком з початку року і подається до Держфінінспекції щопівроку до 20 січня та до 20 липня.

6. До Звіту (Зведеного звіту) входять дані, одержані в результаті завершених та оформлених упродовж звітного періоду аудиторських досліджень, проведених безпосередньо працівниками підрозділів ВА системи ЦОВВ, ОДА, та дані, отримані за результатами моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій.

7. Результати діяльності підрозділів ВА відображаються у Звіті (Зведеному звіті) відповідно до визначених по горизонталі (рядки) та вертикалі (графи) показників. При цьому у Звіті (Зведеному звіті) заповнюються всі поля показників (у тому числі й тих, що мають нульове значення), що не позначені символом "х". У разі відсутності того чи іншого показника ставиться прочерк.

8. Вартісні дані показників Звіту (Зведеного звіту) відображаються в тисячах гривень із заокругленням до сотих.

9. Загальна частина Звіту (додаток) заповнюється в такому порядку:

у реквізиті "Код за ЄДРПОУ" зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) відповідного ЦОВВ, ОДА, які складають Звіт (Зведений звіт);

у реквізиті "Найменування" зазначається повне найменування ЦОВВ, ОДА, які складають Звіт (Зведений звіт);

у реквізиті "Місцезнаходження" зазначається адреса місцезнаходження ЦОВВ, ОДА, які складають Звіт (Зведений звіт).

10. Звіт (Зведений звіт) має чотири розділи:

розділ I. Організація діяльності підрозділу внутрішнього аудиту;

розділ II. Стан проведення внутрішніх аудитів;

розділ III. Результативність внутрішнього аудиту;

розділ IV. Інформація щодо стану організації і функціонування внутрішнього контролю у системі ЦОВВ, в ОДА.

11. Заповнення Звіту (Зведеного звіту) здійснюється у такому порядку:

I. Організація діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

1. Кількість підрозділів внутрішнього аудиту та працівників, зайнятих у них

Ця глава містить інформацію, що характеризує кількість працівників у підрозділі ВА в апараті ЦОВВ, в ОДА (рядок 11000), у підрозділах ВА в територіальних органах ЦОВВ (рядок 12000) та в бюджетних установах, що належать до сфери їх управління (рядок 13000), загальну кількість працівників підрозділу ВА в системі ЦОВВ, структурі ОДА (рядок 14000), а також їх штатну та фактичну чисельність (графи 3 - 12).

Штатна кількість - це кількість працівників, які входять до штату ЦОВВ та ОДА.

Фактична кількість - це кількість осіб, які на кінець звітного періоду (30 червня та 31 грудня) фактично перебувають у трудових відносинах з ЦОВВ та ОДА, за винятком працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

Залежно від статусу підрозділу ВА в апараті ЦОВВ, структурі ОДА (департамент, управління, відділ, сектор, посадова особа, на яку покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту) в рядку 1100 у графах 3, 5, 7, 9, 11 вказується штатна чисельність працівників підрозділу ВА або посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, а в графах 4, 6, 8, 10, 12 вказується їх фактична чисельність.

У разі наявності підрозділів ВА в територіальних органах ЦОВВ в рядку 12000 у графах 3, 5, 7, 9, 11 залежно від статусу підрозділу ВА вказується штатна чисельність працівників підрозділу ВА або посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту в територіальних органах ЦОВВ, а в графах 4, 6, 8, 10, 12 вказується їх фактична чисельність. Якщо підрозділи ВА в територіальних органах ЦОВВ відсутні, то в рядку 12000 ставляться прочерки.

У разі наявності підрозділів ВА в бюджетних установах, що належать до сфери управління ЦОВВ, у рядку 13000 у графах 3, 5, 7, 9, 11 залежно від статусу підрозділу ВА вказується штатна чисельність працівників підрозділу ВА або посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту в бюджетних установах, а в графах 4, 6, 8, 10, 12 вказується їх фактична чисельність. Якщо підрозділи ВА в бюджетних установах, що належать до сфери управління ЦОВВ, не створювались, то в рядку 13000 ставляться прочерки.

У рядку 14000 вказується загальна кількість працівників підрозділу ВА (штатна та фактична) у системі ЦОВВ, структурі ОДА з урахуванням статусу підрозділу ВА. Сума показників рядків 11000, 12000 та 13000 має дорівнювати показнику рядка 14000.

У рядку 15000 вказується кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, у системі ЦОВВ залежно від їх статусу (департамент, управління, відділ, сектор).

2. Організаційна і функціональна незалежність підрозділів внутрішнього аудиту, відповідність кваліфікаційним вимогам працівників підрозділів внутрішнього аудиту

Ця глава містить інформацію щодо забезпечення організаційної та функціональної незалежності структурних підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, а також щодо відповідності кваліфікаційним вимогам працівників підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту в системі ЦОВВ, в ОДА.

У рядку 21000 (графа 3) вказується загальна кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту в системі ЦОВВ, в ОДА, у тому числі в рядку 21100 (графа 3) - кількість самостійних підрозділів ВА / посадових осіб, а в рядку 21200 (графа 3) - кількість підрозділів ВА / посадових осіб, які знаходяться у складі інших структурних підрозділів. Крім того, у рядках 21000, 21100 та 21200 вказується кількість підрозділів ВА / посадових осіб у центральному апараті ЦОВВ (графа 4), в їх територіальних органах (графа 5) та бюджетних установах (графа 6), які належать до сфери управління ЦОВВ.

Кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, у яких не забезпечено функціональну незалежність, зокрема на яких покладено виконання контрольно-наглядових функцій, відображається у рядку 22100, здійснення кадрової роботи - у рядку 22200, ведення бухгалтерського обліку - у рядку 22300, здійснення заходів з питань запобігання та протидії корупції - у рядку 22400, розгляд звернень громадян, а також виконання інших функцій - у рядку 22500.

У рядках 22100 - 22500 у графах 4 - 6 вказується кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, у яких не забезпечено функціональну незалежність, зокрема, на яких покладено: виконання контрольно-наглядових функцій (рядок 22100) - у центральному апараті (графа 4), у територіальних органах (графа 5), у бюджетних установах (графа 6); здійснення кадрової роботи (рядок 22200) - у центральному апараті (графа 4), у територіальних органах (графа 5), у бюджетних установах (графа 6); ведення бухгалтерського обліку (рядок 22300) - у центральному апараті (графа 4), у територіальних органах (графа 5), у бюджетних установах (графа 6); здійснення заходів з питань запобігання та протидії корупції (рядок 22400) - у центральному апараті (графа 4), у територіальних органах (графа 5), у бюджетних установах (графа 6); розгляд звернень громадян, а також виконання інших функцій (рядок 22500) - у центральному апараті (графа 4), у територіальних органах (графа 5), у бюджетних установах (графа 6).

У рядку 23100 (графа 3) зазначається кількість підрозділів ВА / посадових осіб, які підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого ЦОВВ, його територіального органу чи бюджетної установи, голові ОДА, а в рядку 23200 (графа 3) - кількість підрозділів ВА / посадових осіб, які не підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого ЦОВВ, його територіального органу чи бюджетної установи, голові ОДА.

У рядку 23100 у графах 4 - 6 вказується кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, які підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого ЦОВВ (графа 4), його територіального органу (графа 5) чи бюджетної установи (графа 6), а в рядку 23200 - кількість підрозділів ВА / посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту, які не підпорядковані безпосередньо міністру, керівнику іншого ЦОВВ (графа 4), його територіального органу (графа 5) чи бюджетної установи (графа 6).

У рядку 24000 (графа 3) зазначається кількість працівників підрозділів ВА / посадових осіб, у системі ЦОВВ, в ОДА, у тому числі кількість працівників підрозділів ВА / посадових осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам (рядок 24100), визначеним пунктами 9 (Постанова N 1001) та 11 Порядку утворення структурних підрозділів ВА (Постанова N 1001), а в рядку 24200 (графа 3) - кількість працівників підрозділів ВА / посадових осіб, які не відповідають зазначеним вимогам.

У рядках 24000, 24100 та 24200 у графах 4 - 6 вказується кількість таких працівників у центральному апараті ЦОВВ (графа 4), в його територіальних органах (графа 5) та бюджетних установах (графа 6), що належать до сфери його управління.

3. Стан планування проведення внутрішніх аудитів і виконання планів

Ця глава містить загальну інформацію щодо об'єктів, включених до бази даних внутрішнього аудиту, планування проведення внутрішніх аудитів та виконання планів проведення внутрішніх аудитів у системі ЦОВВ, в ОДА.

У рядку 31000 (графа 3) вказується загальна кількість об'єктів, включених до бази даних внутрішнього аудиту. Термін "об'єкти внутрішнього аудиту" у цій Інструкції вживається у значенні, визначеному Порядком утворення структурних підрозділів ВА (Постанова N 1001) та главою 3 розділу III Стандартів внутрішнього аудиту (Наказ N 1247).

У рядку 32000 (графа 3) вказується кількість затверджених планів діяльності з внутрішнього аудиту на відповідний період, а у рядку 32100 зазначається кількість погоджених з органами Держфінінспекції планів діяльності з внутрішнього аудиту, у графі 4 - загальна кількість об'єктів внутрішнього аудиту, включених до планів, а в графі 6 - запланований час для проведення внутрішніх аудитів (кількість людино-днів).

Запланований час для проведення внутрішніх аудитів - загальний плановий фонд робочого часу, який обчислюється в цілому для підрозділу ВА ЦОВВ, ОДА на підставі штатної та фактичної чисельності працівників підрозділу і загального фонду робочого часу кожного працівника - 220 робочих днів на рік.

Загальна кількість внесених змін до планів діяльності з внутрішнього аудиту відображається у рядку 33000 (графа 3), у графах 4, 5 зазначається кількість об'єктів внутрішнього аудиту, які включаються/виключаються з планів після внесення відповідних змін до планів. Кількість погоджених змін до планів діяльності з внутрішнього аудиту з органами Держфінінспекції відображається в рядку 33100.

У рядку 34000 (графа 3) вказується кількість виконаних планів діяльності з внутрішнього аудиту, у графі 4 - кількість об'єктів внутрішнього аудиту, включених до планів діяльності з внутрішнього аудиту, які виконано.

У рядку 35000 (графа 3) вказується кількість невиконаних планів діяльності з внутрішнього аудиту, у графі 4 наводиться кількість об'єктів внутрішнього аудиту, включених до планів діяльності з внутрішнього аудиту, які не виконано. Під невиконанням плану слід розуміти непроведення хоча б одного внутрішнього аудиту, включеного до піврічного плану проведення внутрішніх аудитів.

У рядку 36000 (графа 4) зазначається стан виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту, який визначається у відсотках як співвідношення проведених планових внутрішніх аудитів протягом звітного періоду (рядок 34000, графа 4) до загальної кількості об'єктів внутрішнього аудиту, включених до піврічних планів проведення внутрішніх аудитів (рядок 32000, графа 4).

Крім того, до глави 3 надаються пояснення щодо: критеріїв, які застосовувались при складанні планів проведення аудитів (ризики, періодичність, обсяги фінансування тощо), обмежень, що виникали при плануванні внутрішнього аудиту, причин непогодження планів з Держфінінспекцією, відхилення у виконанні планів тощо.

II. Стан проведення внутрішніх аудитів

1. Стан проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів

Ця глава містить загальну інформацію щодо проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів у системі ЦОВВ, в ОДА протягом звітного періоду, а також інформацію щодо інших контрольних заходів, які проводились підрозділом ВА або в яких брали участь працівники підрозділу ВА.

У рядку 11000 вказується загальна кількість проведених внутрішніх аудитів (графа 9) та загальна кількість часу (людино-днів), використаного на проведення внутрішніх аудитів (графа 10), у тому числі кількість проведених аудитів за напрямами:

аудитів ефективності (графа 3) та кількість часу (людино-днів), використаного на їх проведення (графа 4);

аудитів відповідності (графа 5) та кількість часу (людино-днів), використаного на їх проведення (графа 6);

фінансових аудитів (графа 7) та кількість часу (людино-днів), використаного на їх проведення (графа 8).

У рядку 11100 вказується загальна кількість проведених планових внутрішніх аудитів (графа 9) та загальна кількість часу (людино-днів), використаного на їх проведення (графа 10), у тому числі за напрямами:

аудитів ефективності (графи 3, 4);

аудитів відповідності (графи 5, 6);

фінансових аудитів (графи 7, 8) відповідно.

У рядку 11200 вказується загальна кількість проведених позапланових внутрішніх аудитів (графа 9) та загальна кількість часу (людино-днів), використаного на їх проведення (графа 10), у тому числі за напрямами:

аудитів ефективності (графи 3, 4);

аудитів відповідності (графи 5, 6);

фінансових аудитів (графи 7, 8) відповідно.

У рядку 12000 (графа 9) вказується загальна кількість інших контрольних заходів (комісійних перевірок, службових розслідувань тощо), в яких брали участь працівники підрозділів ВА ЦОВВ, ОДА протягом звітного періоду. У рядку 12000 (графа 10) вказується загальна кількість часу (людино-днів), використаного на участь в інших контрольних заходах.

Крім того, у поясненнях до глави 1 зазначаються проблемні питання та обмеження, що виникали в ході проведення внутрішніх аудитів протягом звітного періоду.

2. Результативні показники проведення фінансових аудитів та/або аудитів відповідності

Ця глава містить загальні відомості щодо проведених протягом звітного періоду фінансових аудитів та/або аудитів відповідності, кількості установ, охоплених аудитом; кількості установ, у яких виявлені порушення; а також відомості щодо виявлених за результатами проведених аудитів нефінансових та фінансових порушень та стану їх усунення.

У рядку 21100 (графа 3) вказується загальна кількість фінансових аудитів та/або аудитів відповідності, проведених протягом звітного періоду.

У рядку 21200 (графа 3) вказується загальна кількість установ, охоплених фінансовим аудитом та/або аудитом відповідності, а в рядку 21300 (графа 3) - загальна кількість установ, у яких виявлені порушення.

У рядку 22000 (графа 3) вказується кількість нефінансових порушень, у тому числі порушень, що стосуються організації та порядку ведення бухгалтерського обліку (рядок 22100), недостовірності фінансової і бюджетної звітності (рядок 22200), недотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, розпорядчих документів тощо (рядок 22300).

У рядку 22100 (графа 3) вказуються виявлені порушення в організації та порядку ведення бухгалтерського обліку (відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, неподання фінансової звітності, неповнота відображення інформації в облікових регістрах, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації, порушення правил ведення касових операцій тощо).

Рядок 22200 (графа 3) заповнюється у разі встановлення фактів недостовірності фінансової і бюджетної звітності (внесення неправдивих даних до фінансової і бюджетної звітності). Кількість фактів недотримання вимог актів законодавства, невиконання планів, процедур, контрактів, розпорядчих документів тощо зазначається у рядку 22300.

У рядку 22400 (графа 3) вказується кількість інших нефінансових порушень, що не включені до показників рядків 22100 - 22300. Крім того, у поясненнях до глави 2 описуються приклади таких порушень.

Сума показників рядків 22100, 22200, 22300 та 22400 має дорівнювати показнику рядка 22000.

У рядку 23000 вказуються кількість встановлених фактів фінансових порушень (графа 3) та загальна сума фінансових порушень (графа 4), у тому числі кількість встановлених фактів порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, і загальна сума цих втрат (рядок 23100) та кількість фактів і загальна сума порушень, що не призвели до втрат (рядок 23200).

У рядку 23100 наводяться кількість встановлених фактів фінансових порушень та загальна сума порушень, що призвели до втрат, до яких відносяться недоотримання фінансових ресурсів (рядок 23110) та витрати, проведені з порушенням законодавства (рядок 23120), у тому числі нецільове використання коштів (рядок 23121); незаконні витрати (рядок 23122); недостачі ресурсів (рядок 23123).

У рядку 23110 наводяться кількість встановлених фактів фінансових порушень та загальна сума порушень, що призвели до втрат, до яких належать втрачені надходження держави (бюджетів, бюджетних установ, державних підприємств тощо) внаслідок:

безоплатного надання у користування природних і матеріальних ресурсів, які мають надаватися лише на платній основі, безпідставного надання пільг зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі неподаткових (орендна плата за землю тощо);

зарахування доходів бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунку (за винятком коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету;

незарахування/неперерахування до відповідного бюджету коштів, що надійшли від реалізації активів (матеріальні ресурси, цінні папери тощо) уповноваженими на ці дії підприємствами, установами й організаціями;

неперерахування в установленому порядку дивідендів на частку державного майна в статутних фондах господарських товариств при отриманні ними прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності після прийняття рішення про розподіл прибутку;

надання з бюджету або за рахунок бюджетних установ на безоплатній основі кредитів, які мають надаватися на інших умовах;

порушення кредиторами встановлених умов кредитування;

несплати банками відсотків за користування вільними залишками бюджетних коштів, втрати відсотків від надання безвідсоткових позик;

несплати бюджетними установами й організаціями до бюджету сум доходів, отриманих від здавання дорогоцінних металів і реалізації майна, та підприємствами незалежно від форми власності - різниці між сумою прямих збитків від недостачі та фактично відшкодованою сумою тощо;

втрат доходів бюджетами, бюджетними установами й організаціями, підприємствами державної власності в результаті реалізації товарів, робіт і послуг за зниженими цінами, порядок розрахунку вартості яких визначено законодавчими актами (експертна оцінка, аукціон, розрахунок орендної плати тощо);

включення до складу спеціального фонду бюджету надходжень з джерел, не віднесених до таких Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України.

Для цілей цієї Інструкції під терміном "витрати" слід розуміти сплачену (грошовими коштами, цінними паперами, матеріальними цінностями тощо) та/або списану в обліку суму.

У рядку 23121 наводяться кількість встановлених фактів фінансових порушень та загальна сума порушень, що призвели до втрат, до яких належать виявлені в ході фінансових аудитів та/або аудитів відповідності суми коштів, витрачених на цілі, що не відповідають: бюджетним призначенням, установленим законом про Державний бюджет України; напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або у порядку використання бюджетних коштів; бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).

У рядку 23122 наводяться кількість встановлених фактів фінансових порушень та загальна сума порушень, що призвели до втрат, до яких належать виявлені в ході фінансових аудитів та/або аудитів відповідності суми:

вартості основних засобів, інших матеріальних цінностей, що незаконно відчужені з державної власності;

незаконних видатків унаслідок списання з балансу матеріальних цінностей з порушенням установленого порядку;

безпідставного списання з обліку дебіторської заборгованості на утримання (витрати виробництва);

безпідставного витрачання коштів унаслідок завищення обсягів та вартості отриманих товарів, робіт, послуг;

незаконного покриття витрат орендарів;

коштів, витрачених на оплату праці працівників, які утримуються понад затверджену штатну чисельність, унаслідок незаконного підвищення окладів, ставок за невідпрацьований час, переплат премій, пенсій, компенсацій, допомог, стипендій тощо;

безпідставно оплачених підзвітних коштів;

надання кредитів з бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України та/або встановлених умов кредитування бюджету;

здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України;

здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до Бюджетного кодексу України мають проводитися з іншого бюджету;

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без установлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу чи закону про Державний бюджет України;

спрямування бюджетних коштів розпорядникам коштів бюджету нижчого рівня або іншим підприємствам і організаціям без наявних підстав на етапі фінансування (видатки, не передбачені бюджетами, кошторисами, лімітними довідками);

списання дебіторської заборгованості, строк давності якої минув, яка виникла внаслідок здійснення попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів всупереч Бюджетному кодексу України;

здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі всупереч Бюджетному кодексу України;

спрямування бюджетних коштів на позабюджетні фонди або позабюджетні рахунки, створені всупереч Бюджетному кодексу України.

У рядку 23123 наводяться кількість встановлених фактів фінансових порушень та загальна сума порушень, що призвели до втрат, до яких належать виявлені інвентаризаціями, проведеними під час внутрішніх аудитів, недостачі грошових коштів, цінних паперів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей і основних засобів, що перебувають на обліку або були безпідставно списані з обліку чи не взяті на облік на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності за обліковими цінами.

У рядку 23200 наводиться кількість фактів фінансових порушень та загальна сума коштів, використаних з порушенням законодавства, що не призвели до втрат, до яких можуть відноситися, зокрема, такі порушення:

встановлені факти завищення зобов'язань;

суми встановлених фактів взяття до сплати зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених Бюджетним кодексом України чи законом про Державний бюджет України;

сума встановлених фактів завищення в кошторисі (плані використання бюджетних коштів) потреби в бюджетних коштах, завищення розрахунків витрат для отримання дотацій та відшкодувань з бюджету;

суми встановлених фактів заниження в обліку вартості активів;

суми встановлених лишків;

незаконні витрати державних коштів, що не призвели до втрат, що можуть включати:

оплату за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедури закупівлі або з порушенням установленого законодавством порядку її проведення;

суми наданих кредитів із бюджету або за рахунок бюджетних установ юридичним та фізичним особам, що проведені з порушенням вимог Бюджетного кодексу України, які у визначений термін повернуті у повному обсязі;

розміру дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок порушення визначеного терміну отримання товарів, робіт, послуг;

проведення витрат бюджетних коштів на утримання понаднормативних одиниць;

проведення витрат бюджетних коштів на непершочергові цілі за наявності в обліку кредиторської заборгованості;

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушенням вимог Бюджетного кодексу України;

порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної класифікації.

Вказаний перелік не є вичерпним. У разі встановлення інших порушень, що не призвели до втрат, такі приклади наводяться в поясненнях до глави 2 цього розділу.

Сума показників рядків 23121, 23122 та 23123 має дорівнювати показнику рядка 23120.

Рядок 24000 містить інформацію про стан усунення впродовж звітного періоду нефінансових порушень, у тому числі відомості щодо забезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку (рядок 24100), забезпечення достовірності фінансової і бюджетної звітності (рядок 24200), забезпечення дотримання/прийняття актів законодавства, планів, процедур, контрактів, розпорядчих документів тощо (рядок 24300), усунення інших нефінансових порушень (рядок 24400) як під час проведення внутрішніх фінансових аудитів та/або аудитів відповідності, так і після їх закінчення на підставі рішень, прийнятих за результатами їх проведення.

Загальна кількість усунутих нефінансових порушень вказується у рядку 24000, а у рядках 24100, 24200, 24300 та 24400 наводиться кількість усунених порушень, зазначених у рядках 22100, 22200, 22300 та 22400 відповідно.

Рядок 25000 містить інформацію про стан усунення впродовж звітного періоду порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (рядок 25100), та порушень, що не призвели до втрат цих ресурсів (рядок 25200), які усунуто (відшкодовано) як під час проведення внутрішніх фінансових аудитів та/або аудитів відповідності, так і після їх закінчення на підставі рішень, прийнятих за результатами їх проведення.

Загальна сума коштів, використаних з фінансовими порушеннями, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів і були усунуті, вказується у рядку 25100, зокрема надходження недоотриманих фінансових ресурсів (рядок 25110), відшкодування і поновлення витрат фінансових і матеріальних ресурсів (рядок 25120), у тому числі нецільового використання коштів (рядок 25121), незаконних витрат (рядок 25122), та недостач ресурсів (рядок 25123).

У рядку 25100 відображається кількість усунутих порушень та сум відшкодування, зазначених у рядку 23100.

Сума показників рядків 25121, 25122 та 25123 має дорівнювати показнику рядка 25120 і не може перевищувати показника рядка 23120.

У рядку 25200 вказується загальна сума усунутих порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, зокрема попередження незаконних видатків шляхом зменшення в обліку кредиторської заборгованості та інших зобов'язань, розірвання договору, запобігання зайвому виділенню бюджетних призначень та/або асигнувань, збільшення в обліку вартості активів, оприбуткування лишків, попередження незаконних витрат державних коштів.

У рядку 25200 відображається усунення сум коштів, використаних з порушенням законодавства, зазначених у рядку 23200.

Сума показників рядків 25100 та 25200 має дорівнювати показнику рядка 25000 і не може перевищувати показника рядка 23000.

3. Загальні відомості щодо проведення аудитів ефективності

Ця глава містить загальні відомості щодо кількості аудитів ефективності, проведених протягом звітного періоду, кількості об'єктів та установ, які охоплені аудитом, кількості установ, у яких виявлено недоліки/проблеми, а також загальні відомості про виявлені недоліки/проблеми.

У рядку 31100 (графа 3) вказується загальна кількість проведених аудитів ефективності, у рядках 31200 та 31300 - кількість об'єктів та установ, які охоплені аудитами, а в рядку 31400 - кількість установ, у яких за результатами проведених аудитів ефективності виявлено недоліки/проблеми.

Рядок 32000 (графа 3) відображає загальну кількість виявлених недоліків/проблем, у тому числі:

нормативно-правового характеру, які пов'язані із відсутністю, суперечністю або нечіткою регламентацією виконання операцій у відповідних нормативно-правових актах та змінами в законодавстві (графа 4);

управлінсько-організаційного характеру, які пов'язані з неправильним розподілом повноважень, функцій та їх невиконанням (графа 5);

операційно-технологічного характеру, які пов'язані із порушенням визначеного порядку виконання операції, зокрема термінів та формату подання документів, розподілу повноважень з виконання операції (графа 6);

програмно-технічного характеру, які пов'язані з відсутністю прикладного програмного забезпечення або змін до нього відповідно до чинної нормативно-правової бази, неналежною роботою або відсутністю необхідних технічних засобів (графа 7);

кадрового характеру, які пов'язані з неналежною професійною підготовкою працівників організації, невиконанням ними своїх посадових інструкцій (графа 8);

фінансового характеру, які пов'язані з фінансовим станом організації, зокрема неналежним ресурсним та матеріальним забезпеченням діяльності (графа 9).

Кількість недоліків/проблем, виявлених за результатами аудиту ефективності:

виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, зазначається у рядку 32100;

планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання - у рядку 32200;

виконання завдань, визначених актами законодавства, - у рядку 32300;

якості надання адміністративних послуг - у рядку 32400;

виконання контрольно-наглядових функцій - у рядку 32500;

функціонування системи внутрішнього контролю - у рядку 32600.

III. Результативність внутрішнього аудиту

Цей розділ містить інформацію щодо складених аудиторських висновків, а також стану впровадження наданих рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів у системі ЦОВВ, в ОДА протягом звітного періоду.

Види аудиторських висновків за результатами внутрішніх аудитів у цій Інструкції наводяться відповідно до класифікації, наведеної у Стандартах внутрішнього аудиту (Наказ N 1247), та поділяються на безумовно-позитивні, умовно-позитивні та негативні. У відповідних рядках наводиться кількість зазначених висновків.

У рядку 10000 (графа 3) зазначається загальна кількість наданих аудиторських висновків, у тому числі кількість висновків за напрямами - аудит ефективності (графа 4), фінансовий аудит та/або аудит відповідності (графа 5).

У рядках 11000, 12000 та 13000 (графа 3) зазначається кількість безумовно-позитивних висновків, умовно-позитивних висновків та негативних висновків відповідно. Види аудиторських висновків за напрямами аудиту відображаються в графах 4 та 5 відповідно.

Сума показників рядків 11000, 12000 та 13000 має дорівнювати показнику рядка 10000.

У рядку 20000 (графа 3) наводиться загальна кількість наданих рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів, у тому числі кількість рекомендацій за результатами аудиту ефективності (графа 4) та за результатами фінансового аудиту та/або аудиту відповідності (графа 5).

У рядку 21000 наводиться кількість відхилених керівництвом установи рекомендацій, у рядку 22000 - кількість прийнятих керівництвом рекомендацій, з них кількість рекомендацій, щодо яких не настав термін виконання, - у рядку 22100, кількість невиконаних рекомендацій - у рядку 22200, кількість рекомендацій, які виконано, - у рядку 22300.

У рядку 22310 вказується загальна кількість виконаних рекомендацій, за якими забезпечено результативність, досягнуто економічний ефект від впровадження аудиторських рекомендацій.

Крім того, у поясненнях до розділу III зазначаються основні причини невиконання рекомендацій, наданих за результатами проведення внутрішніх аудитів протягом звітного періоду.

IV. Інформація щодо стану організації і функціонування внутрішнього контролю у системі ЦОВВ, в ОДА

Цей розділ містить вимоги до складання інформації про стан організації і функціонування системи внутрішнього контролю або окремих його елементів у системі ЦОВВ, в ОДА, яка ґрунтується на результатах внутрішніх аудитів, проведених протягом року (не обмежуючись лише ними), та професійному досвіді керівника підрозділу ВА і має забезпечити Держфінінспекцію, керівництво ЦОВВ, ОДА інформацією про стан організації системи внутрішнього контролю та її спроможність забезпечувати дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, а також досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності системи ЦОВВ, в ОДА.

Інформація щодо стану організації і функціонування системи внутрішнього контролю у системі ЦОВВ, в ОДА складається у довільній формі, підписується керівником підрозділу ВА і керівником центрального апарату ЦОВВ, ОДА та включає:

1) опис існуючої системи внутрішнього контролю в системі ЦОВВ, ОДА відповідно до елементів, зокрема:

внутрішнє середовище (існуючі в ЦОВВ, ОДА процеси, операції, регламенти; структури та розподіл повноважень щодо виконання в ЦОВВ, ОДА процесів, операцій, регламентів; правила та принципи управління людськими ресурсами);

управління ризиками (ідентифікація ризиків; оцінка ризиків; визначення способів реагування на ризики; документування системи управління ризиками);

заходи контролю (у тому числі правила та процедури щодо: авторизації та підтвердження; розподілу обов'язків та повноважень, ротації персоналу; контролю за доступом до ресурсів та облікових записів; закріплення відповідальності за збереження і використання ресурсів; контролю за достовірністю проведених операцій; оцінки загальних результатів діяльності установи, окремих функцій та завдань; систематичного перегляду роботи кожного працівника ЦОВВ, ОДА; інші правила та процедури, у тому числі визначені регламентом установи, внутрішніми документами про систему контролю за виконанням документів, правила внутрішнього трудового розпорядку працівників установи тощо);

моніторинг (постійний моніторинг; періодична оцінка);

інформація та комунікація (збір інформації; документування інформації; передача інформації; використання інформації для належного виконання і оцінювання функцій та завдань ЦОВВ, ОДА).

Інформація має містити перелік внутрішніх розпорядчих документів (із зазначенням їх реквізитів), які підтверджують функціонування системи внутрішнього контролю за вказаними елементами;

2) недоліки організації системи внутрішнього контролю в системі ЦОВВ, в ОДА або окремих її елементів, виявлені за результатами проведених протягом року внутрішніх аудитів;

3) вжиті заходи з удосконалення системи внутрішнього контролю або окремих її елементів у системі ЦОВВ, в ОДА, у тому числі за результатами наданих рекомендацій підрозділу ВА;

4) заходи щодо удосконалення системи внутрішнього контролю або окремих її елементів у системі ЦОВВ, в ОДА, що не були виконані, і причини їх невиконання.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали