Додаткова копія: Про затвердження форми звітності N 1-МШ (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності N 1-МШ (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.10.2018

м. Київ

N 934

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2018 р. за N 1316/32768

Про затвердження форми звітності N 1-МШ (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності N 1-МШ (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до абзацу сьомого підпункту 2 пункту 6 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності N 1-МШ (річна) "Звіт мистецької школи, спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури України";

Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-МШ (річна) "Звіт мистецької школи, спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури України";

форму звітності N 1-МШ (зведена річна) "Зведений звіт мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури України" (Форма N 934);

Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-МШ (зведена річна) "Зведений звіт мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури України" (Форма N 934).

2. Установити, що звіти мистецьких шкіл, починаючи з 2019 року, подаються за формами, затвердженими цим наказом.

3. Відділу мистецької і художньої освіти (Колос Т. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 29 серпня 2007 року N 51 "Про затвердження форм звітності (адміністративні дані) N 1-ДМШ (річна) "Звіт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання), спеціалізованої школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури і туризму України" та Інструкції щодо її заповнення, N 1-ДМШ (зведена річна) "Звіт початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури і туризму України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2007 року за N 1062/14329.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

І. Є. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
25 жовтня 2018 року N 934

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
мистецької школи, спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури України

(станом на 01 вересня 20___ року)

Подають

Термін подання

Мистецькі школи комунальної форми власності - структурним підрозділам з питань культури виконавчих органів міських, районних рад, виконавчих органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад

не пізніше
20 вересня

Мистецькі школи, що належать до сфери управління районних державних адміністрацій, - структурним підрозділам з питань культури районних державних адміністрацій

Мистецькі школи приватної форми власності - структурним підрозділам з питань культури виконавчих органів міських, районних рад, виконавчих органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад за їх місцезнаходженням

Мистецькі школи, що належать до сфери управління обласних, Київської міської державних адміністрацій, - структурним підрозділам з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій

Мистецькі школи, спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), що належать до сфери управління Міністерства культури України, - Міністерству культури України


 

 

Форма N 1-МШ
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінкультури
від 26.10.2018 р. N 934
(за погодженням з Держстатом)

Респондент:
найменування: __
___
місцезнаходження: __________
___
              (поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, N будинку, корпусу,
                                                                                                N квартири, офісу, e-mail)
___
___
тип місцевості: 1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість _
тип та код типу закладу: ______
форма власності:
                                                                                                   (державна, комунальна, приватна)
джерело фінансування: _______
                                                     (державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим та обласний, районний, міський, районний у містах,
                                                    об'єднаної територіальної громади, кошти юридичних та фізичних осіб або інші джерела не заборонені
                                                    законодавством)


 

Розділ I. Матеріально-технічна база закладу

Загальні відомості

N рядка

Показники

Загальна площа всіх приміщень, м2

01

 

у тому числі здана в оренду, м2

02

 

Кількість окремих будівель, од.

03

 

Приміщення та споруди, що є у закладі (позначити потрібне: 1-Так, 0 - ні):

 

 

концертна (глядацька) зала

04

 

хореографічна зала

05

 

бібліотека

06

 

інше (зазначити)

07

 

з них:
потребують капітального ремонту, од.

08

 

перебувають в аварійному стані, од.

09

 

Поверх, до якого є безперешкодний доступ для учнів з особливими освітніми потребами

10

 

Розділ II. Кількість і склад педагогічних працівників закладу

 

N рядка

Усього

З них:

З графи 1 - пенсіонерів,
 осіб

З графи 1: кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи

Кількість
 зайнятих
 ставок,
 од.

Кількість
 вакансій,
 од.

освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень

з них:
кількість
 жінок

спеціаліст або магістр

бакалавр

молодший спеціаліст

до 2 років

від 2 до 10 років

понад
 10 років

мистецька
(відповідає
 предмету
 викладання)

педагогічна

інша

мистецька
(відповідає
 предмету
 викладання)

педагогічна

інша

мистецька
(відповідає
 предмету
 викладання)

педагогічна

інша

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Кількість педагогічних працівників - усього, осіб
(сума даних рядків 02 - 05)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
штатних

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зовнішніх сумісників

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішніх сумісників

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які працюють за цивільно-правовою
 угодою

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічні працівники (без керівників закладів і педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом)
(сума даних рядків 07 - 09)

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
викладачі,
концертмейстери

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти (за посадою)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстри виробничого навчання

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 06 - педагогічні працівники, які мають:
науковий ступінь

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почесні звання

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори закладів

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступники директорів закладів

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядків 12, 13 - керівники, які мають:
науковий ступінь

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почесні звання

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи (сума даних рядків 06, 12, 13)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
віком до 30 років

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 - 40 років

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 - 50 років

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 55 років

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 55 років

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 16 - педагогічні працівники у сільській місцевості

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом (сума даних рядків 24 - 28)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
викладачі,
концертмейстери

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти (за посадою)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстри виробничого навчання

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директори

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступники директорів

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фахівці, залучені до освітнього процесу (у тому числі сумісники)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
інші фахівці в сільській місцевості

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Дані щодо атестації, сертифікації педагогічних працівників

 

N рядка

Кількість педагогічних працівників, які у звітному періоді пройшли

атестацію

сертифікацію

А

Б

1

2

Кількість педагогічних працівників - усього, осіб
(сума рядків 02 - 06)

01

 

 

з них:
педагогічні працівники, які мають тарифний розряд

02

 

 

педагогічні працівники, які мають кваліфікаційні категорії: "спеціаліст"

03

 

 

"спеціаліст другої категорії"

04

 

 

"спеціаліст першої категорії"

05

 

 

"спеціаліст вищої категорії"

06

 

 

З рядка 05, 06 - педагогічні працівники, які мають педагогічні звання "старший викладач"

07

 

 

З рядка 06 - педагогічні працівники, які мають педагогічні звання: "викладач-методист"

08

 

 

Розділ IV. Склад здобувачів мистецької освіти за напрямами роботи закладів

 

N
рядка

Кількість учнів, осіб

З графи 1: кількість учнів, які навчаються (навчалися) на відділеннях (відділах) мистецьких спеціальностей

усього

з них: кількість
 дівчат

фортепіано

народні інструменти

духові та ударні інструменти

струнні
 та смичкові
 інструменти

хорове мистецтво

художнє
 мистецтво

хореографічне
 мистецтво

театральне
 мистецтво

фольклорне
 мистецтво

кіно -, мультимедійне
 мистецтво

циркове
 мистецтво

інше (зазначити)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Усього

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі (з рядка 01):
з багатодітних і малозабезпечених сімей

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з особливими освітніми потребами

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються за програмами додаткових освітніх послуг

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпочали навчання за освітньою програмою в звітному періоді

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того:
завершили навчання за програмою в звітному періоді

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовжили навчання за наступним освітнім рівнем

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Надходження та використання коштів*

N рядка

Надходження грошових коштів, тис. грн

Використання грошових коштів, тис. грн

усього

у тому числі:

з державного (місцевого) бюджету

плата за навчання за освітніми програмами, які фінансуються за рахунок державного (місцевого) бюджету (факт)

плата за навчання за програмами додаткових освітніх послуг

А

1

2

3

4

5

01

 

 

 

 

 


* Дані наводяться за попередній календарний (фінансовий) рік

Керівник


(підпис)


(П. І. Б.)

Виконавець

___________
(підпис)


(П. І. Б.)

Телефон __________,

факс ____,

електронна пошта __

 

Начальник відділу мистецької
і художньої освіти

Т. Колос

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
26 жовтня 2018 року N 934

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2018 р. за N 1316/32768

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-МШ (річна) "Звіт мистецької школи, спеціалізованої мистецької школи (школи-інтернату) системи Міністерства культури України"

I. Загальні положення

1. Звіт за формою N 1-МШ (річна) складають заклади початкової мистецької освіти (мистецькі школи: музичні, художні, хореографічні школи, школи мистецтв тощо) незалежно від форм власності та спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі - заклади). Дані про філії, інші відокремлені структурні підрозділи враховуються у звіті закладу, до складу якого вони входять.

2. В адресній частині звіту зазначається повне найменування закладу, що складає звіт, без скорочень. У рядку "Місцезнаходження" зазначаються поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер телефону, номер факсу та електронна адреса закладу, що складає звіт.

3. Розділи I - IV заповнюються на підставі даних станом на початок поточного навчального року, розділ V - за попередній календарний (фінансовий) рік.

4. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. У звіті мають бути заповнені всі показники. У разі відсутності показника ставиться прочерк. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до звіту.

5. Дані заповнюються в одиницях виміру, зазначених у формі. Звіт підписується керівником або його заступником.

6. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, потрібно протягом одного робочого дня повідомити про це адресата.

7. Усі цифрові позначки проставляються лише арабськими цифрами.

II. Заповнення розділу I "Матеріально-технічна база закладу"

1. До рядка 01 включаються дані про площу всіх приміщень, які належать закладу, крім площі, що використовується як склади, підвали та надвірні будівлі. Дані рядка 01 включають також площу, здану в оренду.

2. Дані у рядках 01 - 03 наводяться у цілих числах. У рядку 03 містяться дані лише про ті окремі будівлі, в яких здійснюється навчання учнів.

3. У рядках 04 - 07 відображаються дані щодо наявності або відсутності в закладі зазначених приміщень та споруд шляхом проставлення "1" (за наявності) або "0" (за відсутності).

4. У рядку 08 відображаються дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, у рядку 09 - про ті, на які є акт про їх аварійний стан.

5. У рядку 10 наводиться цифрове позначення поверху, до якого забезпечено безперешкодний доступ для учнів з особливими потребами.

III. Заповнення розділу II "Кількість і склад педагогічних працівників закладу"

1. У розділі II відображаються дані про фактичну кількість педагогічних працівників школи. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною, до звіту не включаються.

2. У рядку 01 наводяться дані про усіх педагогічних працівників. У рядках 02 - 05 з рядка 01 наводяться дані про штатних педагогічних працівників, зовнішніх сумісників, внутрішніх сумісників та педагогічних працівників, які працюють за цивільно-правовою угодою.

3. У рядках 06 - 16 відображаються дані про педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, у рядках 12 - 15 - дані про керівників закладу. Дані рядка 06 дорівнюють сумі даних рядків 07 - 09. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 06, 12, 13.

4. У рядках 17 - 21 наводяться дані про розподіл педагогічних працівників за віковими групами.

5. У рядку 22 наводяться дані про педагогічних працівників у сільській місцевості (із загальної кількості даних рядка 16).

6. У рядках 23 - 28 наводяться дані про педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

7. У рядках 29 - 30 наводяться дані про інших фахівців, залучених до освітнього процесу, у тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

8. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість працівників, у графі 2 - дані про кількість жінок з них.

9. У графах 3 - 11 відображаються дані про освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень працівників, у графі 12 - дані про кількість пенсіонерів за віком, у графах 13 - 15 - дані про стаж педагогічної роботи.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 11.

10. До граф 16, 17 включаються дані про кількість зайнятих та вакантних ставок (з одним десятковим знаком після коми).

IV. Заповнення розділу III "Дані щодо атестації, сертифікації педагогічних працівників"

1. У розділі III відображаються дані про фактичну кількість педагогічних працівників закладу, які пройшли атестацію, сертифікацію.

2. У графі 1 наводяться дані про фактичну кількість педагогічних працівників, які пройшли атестацію, у графі 2 - дані про фактичну кількість педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію та отримали сертифікат.

3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 - 06.

4. У рядку 02 наводяться дані про педагогічних працівників, які не мають кваліфікаційної категорії, але мають тільки тарифний розряд.

5. У рядках 07, 08 наводяться дані з рядків 05, 06 про педагогічних працівників, яким присвоєні педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист".

V. Заповнення розділу IV "Склад здобувачів мистецької освіти за напрямами роботи закладу"

1. У розділі IV відображаються дані про фактичний склад здобувачів мистецької освіти за напрямами роботи закладу на початок навчального року за відділами, відділеннями. Цей розділ заповнюється на підставі наказів керівника закладу освіти про зарахування, переведення та відрахування учнів.

2. У графі 1 зазначається загальна кількість учнів на початок навчального року, у графі 2 - дані про кількість дівчат з них.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 14.

3. У графах 3 - 14 зазначається кількість учнів, які навчаються (навчалися) на відділах (відділеннях) відповідних мистецьких спеціальностей.

VI. Заповнення розділу V "Надходження і використання коштів, тис. грн (з одним десятковим знаком)"

1. У розділі V відображаються дані про фактичні надходження та використання коштів. Дані наводяться за попередній календарний (фінансовий) рік.

2. У графі 1 зазначається загальна сума надходжень грошових коштів.

3. У графі 2 зазначається сума коштів із загальної суми, що виділяються з державного (місцевого) бюджету на календарний (фінансовий) рік.

4. У графі 3 зазначається сума, яка надійшла за календарний (фінансовий) рік як плата за навчання за освітніми програмами, які фінансуються за рахунок (державного) місцевого бюджету.

5. У графі 4 зазначається сума, яка надійшла за календарний (фінансовий) рік як плата за навчання за програмами додаткових освітніх послуг.

6. У графі 5 зазначається загальна сума використаних грошових коштів.

7. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 - 4.

 

Начальник відділу мистецької
і художньої освіти

Т. Колос
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали