Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2018

м. Київ

N 938

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за N 998/32450

Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 9 Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 684, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (Постанова N 630), з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності N 77-РВК "Звіт про кількість дітей шкільного віку";

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 77-РВК "Звіт про кількість дітей шкільного віку".

2. Поширити форму та інструкцію, зазначені в пункті 1 цього наказу, на структурні підрозділи уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів.

3. Установити, що звіти щодо кількості дітей шкільного віку, починаючи зі звіту на 01 вересня 2018 року, подаються за формою, затвердженою цим наказом.

4. Структурним підрозділам уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів на підставі реєстру даних про дітей шкільного віку щороку складати статистичні звіти за формою, зазначеною в пункті 1 цього наказу, та подавати структурним підрозділам уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та органам управління освітою за місцезнаходженням.

5. Структурним підрозділам уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі звітності, отриманої від структурних підрозділів уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів складати зведену звітність і подавати Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечувати в установлені терміни подання зведеної інформації відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України та головним управлінням статистики в областях, м. Києві в цілому по території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників), форм власності і підпорядкуванню.

7. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.) щороку забезпечувати подання в установлені терміни Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування, а також в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників).

8. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

І. Є. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27 серпня 2018 року N 938

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


(станом на 01 вересня 20__ року)

Подають:

Термін подання

Структурні підрозділи уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів - структурним підрозділам уповноважених органів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, відділам (управлінням) освіти районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад

не пізніше 30 вересня

Структурні підрозділи уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

не пізніше 05 жовтня

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Міністерству освіти і науки України

не пізніше 15 жовтня


 

Форма N 77-РВК
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
27 серпня 2018 року N 938

за погодженням з Держстатом

Респондент:

Найменування _
__

Місцезнаходження _________
__
(поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, N будинку, корпусу, N квартири, офісу)

Розділ I. Відомості про охоплення навчанням дітей шкільного віку

(осіб)

 

N
рядка

Кіль-
кість дітей, усього

З них: кіль-
кість дівчат

Із графи 1 - кіль-
кість дітей у сільській місце-
вості, усього

З них: кількість дівчат

Із графи 1 - кількість дітей з особли-
вими освітніми потре-
бами, усього

З них: кіль-
кість дівчат

Із графи 5 - кіль-
кість дітей у сільській місце-
вості

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Кількість дітей, яким виповнилося 5 років

01

 

 

 

 

 

 

 

з них: навчаються в закладах загальної середньої освіти

02

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дітей віком від 6 до 18 років, усього (сума даних рядків 04, 09, 10)

03

 

 

 

 

 

 

 

                 з них:
     навчаються в закладах освіти для здобуття
     повної загальної середньої освіти, усього
     (сума даних рядків 05 - 08)

04

 

 

 

 

 

 

 

                 у тому числі:
     у закладах загальної середньої освіти усіх
     ступенів

05

 

 

 

 

 

 

 

     у закладах професійної
     (професійно-технічної) освіти

06

 

 

 

 

 

 

 

     у закладах вищої освіти

07

 

 

 

 

 

 

 

     в інших закладах освіти

08

 

 

 

 

 

 

 

не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти

09

 

 

 

 

 

 

 

відомості відсутні

10

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Кількість дітей, які не навчаються у закладах освіти, за причинами

(осіб)

 

N
рядка

Кіль-
кість дітей від 6 до 18 років, усього

З них: кіль-
кість дівчат

Із графи 1 - кіль-
кість осіб у сільській місце-
вості, усього

З них: кіль-
кість дівчат

Із графи 1 - кількість дітей з особливими освітніми потребами, усього

З них: кіль-
кість дівчат

Із графи 5 - кіль-
кість дітей у сільській місце-
вості

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

За причинами, з яких вони не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти (сума даних рядків 02 - 05)

01

 

 

 

 

 

 

 

   з них:
       не навчаються за станом здоров'я

02

 

 

 

 

 

 

 

       не навчаються з інших причин

03

 

 

 

 

 

 

 

навчаються професії без здобуття повної загальної середньої освіти

04

 

 

 

 

 

 

 

навчаються у спеціальних закладах загальної середньої освіти

05

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Кількість дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти, за віком

(без дітей з особливими освітніми потребами)

(осіб)

 

N
рядка

Усього дітей

У тому числі діти, яким виповнилося

6 років

7 - 9 років

10 - 14 років

15 років

від 16 до 18 років

А

Б

1

2

3

4

5

6

За причинами, з яких вони не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти
(сума даних рядків 02 - 06)

01

 

 

 

 

 

 

   з них:
       ніколи не навчалися

02

 

 

 

 

 

 

       закінчили початкову школу

03

 

х

 

 

 

 

       закінчили базову школу

04

 

х

х

 

 

 

       навчалися, але не закінчили
       початкову школу

05

 

 

 

 

 

 

       навчалися, але не закінчили
       базову школу

06

 

 

 

 

 

 

Із рядка 01:
дівчат

07

 

 

 

 

 

 

дітей у сільській місцевості

08

 

 

 

 

 

 

__
(підпис керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації)

__
(П. І. Б.)

__

__
(П. І. Б.)

телефон факс електронна пошта ________

 

В. о. директора департаменту
економіки та фінансування

О. Л. Ткаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27 серпня 2018 року N 938

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за N 998/32450

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 77-РВК "Звіт про кількість дітей шкільного віку"

I. Загальні положення

1. Звітність за формою N 77-РВК "Звіт про кількість дітей шкільного віку" (далі - звіт) поширюється на структурні підрозділи (посадових осіб) районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів, структурні підрозділи уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, відділи (управління) освіти районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою, звіт підписує керівник або його заступник.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, необхідно терміново повідомити про це адресатів.

II. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 01 вересня структурними підрозділами (посадовими особами) уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2. Заповнений звіт подається структурним підрозділам уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі звітності, отриманої від структурних підрозділів уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів та відділам (управлінням) освіти районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад не пізніше 30 вересня.

3. Структурні підрозділи уповноважених органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на підставі звітності, отриманої від структурних підрозділів уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів складають зведену звітність і подають Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 05 жовтня.

4. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведені звіти подають відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України та територіальним органам державної статистики не пізніше 15 жовтня.

5. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників) до Державної служби статистики України не пізніше 25 жовтня.

III. Порядок складання звіту

1. Облік дітей шкільного віку на підставі реєстру про них здійснюється структурними підрозділами (посадовими особами) уповноважених органів районних, районних у містах державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, у тому числі об'єднаних територіальних громад, їх виконавчих органів.

2. До звіту не включаються відомості про осіб, які вже мають повну загальну середню освіту.

3. Діти, що мешкають у селищах міського типу, враховуються як міські жителі.

4. При розподілі дітей за віком враховується повна кількість років, які має дитина станом на 01 вересня поточного року. Особи, яким станом на 01 вересня виповнилося 18 років, у звіті не враховуються.

IV. Заповнення розділу I "Відомості про охоплення навчанням дітей шкільного віку"

1. У розділі I загальна кількість дітей, яким станом на 01 вересня поточного року виповнилося 5 років, та дітей віком від 6 до 18 років поділяється на тих, хто навчається, і на тих, хто не навчається з різних причин.

2. У графі 1 зазначаються відомості про всіх дітей, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами.

3. У графах 2 - 4 наводяться дані з графи 1: відповідно - про кількість дівчат та про дітей, які мешкають у сільській місцевості.

4. До граф 5 - 7 вносяться дані щодо дітей з особливими освітніми потребами.

5. У рядку 01 наводяться дані про дітей, яким станом на 01 вересня поточного року виповнилося 5 років.

6. У рядку 02 враховуються діти віком 5 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти усіх типів, у тому числі учнів перших класів, організованих у закладах дошкільної освіти.

7. Дані рядка 03 мають дорівнювати сумі даних рядків 04, 09, 10 за всіма графами, а дані рядка 04 - сумі даних рядків 05 - 08 за всіма графами.

8. У рядку 05 наводяться дані про дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, у тому числі учнів перших класів, організованих у закладах дошкільної освіти.

9. У рядку 06 враховуються лише ті учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які одночасно з професією здобувають повну загальну середню освіту.

10. У рядку 07 ураховуються студенти закладів вищої освіти, які до вступу до цих закладів мали базову середню освіту.

11. До рядка 08 вносяться дані про дітей, які здобувають повну загальну середню освіту в інших закладах, зокрема, у міжшкільних ресурсних центрах (міжшкільних навчально-виробничих комбінатах), що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

12. У рядку 09 наводяться дані про всіх дітей, які з різних причин не навчаються в закладах освіти, що дають повну загальну середню освіту, у тому числі дані про дітей, які не навчаються за станом здоров'я на основі висновків психолого-медико-педагогічних консультацій, а також про тих, які навчаються у закладах для дітей з особливими освітніми потребами.

13. У рядку 10 наводяться дані про дітей, відомості щодо яких залишилися нез'ясованими. Дані, наведені в цьому рядку, мають бути незначними.

V. Заповнення розділу II "Кількість дітей, які не навчаються у закладах освіти, за причинами"

1. У розділі II відомості про дітей, які не здобувають повну загальну середню освіту, розподіляються за причинами, з яких діти не відвідують заклади освіти.

2. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02 - 05 за всіма графами.

3. Дані рядка 02 заповнюються на основі висновків психолого-медико-педагогічних консультацій.

4. До рядка 03 вносяться відомості про дітей, які не відвідують заклади освіти з усіх причин, крім тих, які пов'язані зі станом здоров'я.

5. До рядка 04 вносяться відомості про тих, хто навчається для здобуття професії на різноманітних курсах, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що не дають повної загальної середньої освіти.

6. До рядка 05 вносяться дані про дітей, які навчаються у закладах спеціальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

За рядком 05 дані графи 1 дорівнюють даним графи 5, відповідно дані графи 2 - даним графи 6, дані графи 3 - даним графи 7.

VI. Заповнення розділу III "Кількість дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти, за віком"

1. У розділі III чисельність дітей, які не здобувають повну загальну освіту, розподіляється за віковими групами.

2. Усі показники в розділі наводяться без врахування дітей з особливими освітніми потребами.

3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 - 06 за всіма графами.

Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 1 і 5 за рядком 08 розділу I, а також різниці даних граф 1 і 5 за рядком 01 розділу II.

4. У рядку 06 відображаються дані про дітей, які мають початкову освіту, навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти, але з різних причин її не здобули.

5. Дані рядка 07 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 2 і 6 за рядком 08 розділу I, а також різниці даних граф 2 і 6 за рядком 01 розділу II.

6. Дані рядка 08 графи 1 дорівнюють різниці даних граф 3 і 7 за рядком 08 розділу I, а також різниці даних граф 3 і 7 за рядком 01 розділу II.

 

В. о директора департаменту
економіки та фінансування

О. Л. Ткаченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали