МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 вересня 2010 року N 289

Про затвердження форми звіту про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та форми паспорта даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомоги, пов'язані із заробітною платою або стипендією, згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

На виконання пунктів 6, 15 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України під 20.09.2005 N 936 (зі змінами), та з метою контролю за ефективним використанням бюджетних коштів у межах виконання вказаних програм наказую:

1. Затвердити форму звіту про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 7ВК, та форму паспорта даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомоги, пов'язані із заробітною платою або стипендією, згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що додаються.

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій подавати звіт 7ВК Міністерству праці та соціальної політики України у терміни, визначені Державним казначейством України для подання квартальної та річної зведеної фінансової звітності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Матвійчука.

 

Міністр

В. Надрага

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
24.09.2010 N 289

ЗВІТ
про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (форма N 7ВК)

__________
(код за ЄДРПОУ та назва регіону)

за _________ року

періодичність: квартальна, річна

Найменування бюджетних програм, видів компенсацій, допомоги, пільг

Код рядка

КПКВ

Кількість осіб, які отримують компенсації, допомоги, пільги на кінець звітного періоду
(осіб)

Кількість виплат на 1 особу з початку звітного періоду

Розмір виплати на 1 особу відповідно до чинного законодавства
(грн.)

Заборгованість на початок року
(грн.)

Нараховано за звітний період
(грн.)

Профінансовано за звітний період
(грн.)

Фактично виплачено за звітний період
(грн.)

Сума зареєстрованих фінансових зобов'язань на кінець звітного періоду
(грн.)

Усього

з них на погашення заборгованості минулих періодів

Усього

з них на погашення заборгованості минулих періодів

усього

з них:

прострочені

термін погашення не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - усього (рядки 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)

1

2501200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата при переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року - усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія I (пункт 7 статті 20 Закону)

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія II (пункт 1 (7 - 20) статті 21 Закону)

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія III для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (пункт 1 (7 - 20) статті 22 Закону)

2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримання додаткової відпустки 14 робочих (16 календарних) днів на рік - усього (рядки 3.1 + 3.2 + 3.3)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія I (пункт 22 статті 20 Закону)

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія II (пункт 1 статті 21 (22 - 20) Закону)

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одному із батьків дитини-інваліда або особи, яка їх замінює (пункт 3 частини третьої статті 30 Закону)

3.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата підвищеної стипендії у державних вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, незалежно від місця навчання на території України - усього (пункт 26 статті 20; пункт 1 (26 - 20) статті 21; пункт 6 статті 22; пункт 1 (6 - 22) статті 23 Закону) - усього (рядки 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - II рівень акредитації

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - IV рівень акредитації

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПТУ

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збереження середньої заробітної плати за дні зборів у дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше 14 робочих днів, а також за час перебування у дорозі виходячи з середньомісячного заробітку за попереднім місцем роботи (пункт 3 статті 36 Закону)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збереження середньої зарплати за період навчання новим професіям (спеціальностям), але не більше одного року, у разі неможливості працевлаштування громадянам, які відселені або самостійно переселилися на нове місце проживання (пункт 6 статті 36 Закону)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доплата громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення (стаття 39 Закону, постанова КМУ від 26.07.96 N 836), - усього (рядки 7.1+7.2+7.3+7.4)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зоні безумовного (обов'язкового) відселення

7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зоні гарантованого (добровільного) відселення

7.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зоні посиленого радіоекологічного контролю

7.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пенсіонерам, які працюють у зонах радіоактивного забруднення

7.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата праці військовослужбовців, військовозобов'язаних, вільнонайманих, які несуть службу на територіях радіоактивного забруднення, підвищення оплати праці провадиться згідно із статтями 39, 40 Закону

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збереження за працівниками за попереднім місцем роботи на період працевлаштування, але не більше як на три місяці, середньої заробітної плати з урахуванням місячної вихідної допомоги при звільненні у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з територій радіоактивного забруднення (стаття 45 Закону)

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надаються пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу (стаття 47 Закону) - УСЬОГО

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення - 44 календарні дні.

10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зоні гарантованого добровільного відселення - 37 календарних днів.

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у зоні посиленого радіоекологічного контролю - 30 календарних днів.

10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доплата громадянам, які працюють у зоні відчуження, затверджені постановою КМУ від 10.09.2008 N 831

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати за судовими рішеннями

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - усього (рядки 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

13

2501210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

1341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних закладах освіти та надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Постановою КМУ (рядки 14.1 + 14.2):

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відшкодування витрат, пов'язаних з вихованням (утриманням) дітей відділам освіти, структурним підрозділам з питань освіти (батьківська плата) - усього:
(рядки 14.1.1 + 14.1.2)

14.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за дітей до 3-х років

14.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- за дітей після 3-х років

14.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається постановою КМУ від 20.04.2007 N 649 (пункт 1 частини першої статті 30 Закону), а також дітей-інвалідів, зазначених у частині 3 статті 30 Закону) - усього (рядки 14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)

14.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) діти від 0 до 3 років:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не відвідують д/з

14.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- відвідують д/з

14.2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) діти від 3 до 8 років:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не відвідують д/з

14.2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- відвідують д/з

14.2.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячна виплата у порядку та розмірі, встановленими КМУ, незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорій I або II, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорій I або II а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення з неї (пункт 6 частини першої статті 30 Закону, постанова КМУ від 20.04.2007 N 649)

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановленими КМУ сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої п. 6 статті 30 Закону, якщо вказана дитина не перебуває на повному державному забезпеченні (пункт 8 частини першої статті 30 Закону, постанова КМУ від 26.07.96 N 836)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2, 3, 4 статті 2 Закону), а також дітей евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали в зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (пункт 11 частини 1 статті 30 Закону)

17

1343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти інваліди:

17.1.

діто-дні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 6 до 10 років

17.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 11 до 14 років

17.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старше 14 років

17.1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата грошових компенсацій сім'ям з дітьми, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття згідно з постановою КМУ від 08.02.97 N 155 (рядки 18.1 + 18.2 + 18.3)

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 6 до 10 років

18.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 11 до 14 років

18.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старше 14 років

18.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата компенсації батькам постраждалих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні заклади (не перебувають в обліковому складі цих закладів), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених КМУ (пункт 12 статті 30 Закону)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

допомога по догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у подвійному розмірі допомоги, передбаченої законодавством України, незалежно від факту роботи (Стаття 30, ч. 1 п. 10 Закону (а також дітей-інвалідів, зазначених у ч. 3 ст. 30 Закону)

19.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сім'ї, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років), які проживають на територіях радіоактивного забруднення, допомоги, передбачені чинним законодавством України, виплачується у подвійному розмірі (Стаття 31 Закону)

19.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати за судовими рішеннями

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на поштові операції при здійсненні виплат за КПКВ 2501210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - усього (рядки 22 + 23 + 24 + 25)

21

2501230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата компенсації в розмірі 50 % вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановленими МОЗ України категорії I (пункт 14 статті 20 Закону)

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата компенсації у розмірі 25 % вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановленими МОЗ України категорії II (пункт 6 статті 21 Закону)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва і особистого підсобного господарства (стаття 37 Закону, постанова КМУ від 26.07.96 N 836) (рядки 24.1 + 24.2 + 24.3)

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- у зоні безумовного (обов'язкового) відселення

24.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- у зоні гарантованого добровільного відселення

24.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- у зоні посиленого радіоекологічного контролю

24.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати за судовими рішеннями

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на поштові операції при здійсненні виплат за КПКВ 2501230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - усього (рядки 27 + 28 + 29 + 29.1)

26

2501240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компенсації громадянам за втрачене майно у зв'язку з евакуацією, відселенням або самостійним переселенням (стаття 35 Закону)

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати у зв'язку з переїздом на нове місце проживання (пункти 2, 4 статті 36 Закону)

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата одноразової допомоги у порядку та розмірі, встановлених КМУ, на кожного члена сім'ї (пункти 1, 2 статті 36 Закону)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати за судовими рішеннями

29.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - усього (рядки 31 + 32 + 33 + 36)

30

2501250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виплата у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати - усього (рядки 31.1.1 + 31.2 + 31.3)

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія I (пункт 7 статті 20 Закону)

31.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія II (пункт 1 (7 - 20) статті 21 Закону)

31.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категорія III - для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (пункт 1 (7 - 20) статті 22 Закону)

31.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відшкодування у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною комісією категорії II (пункт 8 статті 21 Закону)

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сім'ям за втрату годувальника одноразова компенсація та щорічна допомога на оздоровлення (стаття 48 Закону, постанова КМУ від 26.07.96 N 836) (рядки 34 + 35)

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одноразова компенсація (стаття 48 Закону, постанова КМУ від 26.07.96 N 836) (рядки 34.1 + 34.2 + 34.3 + 34.4 + 34.5 + 34.6):

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвалідам I групи

34.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інвалідам II групи

34.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інвалідам III групи

34.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сім'ям, які втратили годувальника

34.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

батькам померлого

34.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям-інвалідам

34.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щорічна допомога на оздоровлення (стаття 48 Закону, постанова КМУ від 12.07.2005 N 562)(рядки 35.1 + 35.2 + 35.3 + 35.4 + 35.5 + 35.6 + 35.7):

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інвалідам I і II групи

35.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інвалідам III групи

35.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям-інвалідам

35.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II категорія

35.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III категорії

35.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків

35.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

евакуйованим із зони відчуження у 1996 р., включаючи дітей

35.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати за судовими рішеннями

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на поштові операції при здійсненні виплат за КПКВ 2501250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - усього

37

2501300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

38

2501360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на організацію перевезення організованих груп дітей та осіб, які їх супроводжують

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на поштові операції при здійсненні виплат за КПКВ 2501360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на поштові операції при здійсненні виплат за КПКВ 2501210, КПКВ 2501230, КПКВ 2501250, КПКВ 2501360

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_
                           (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_
                           (підпис)                                       (ініціали та прізвище)

М. П.

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
24.09.2010 N 289

ПАСПОРТ ДАНИХ ПО ПІДПРИЄМСТВУ,
робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомоги, пов'язані із заробітною платою або стипендією, згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадин, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

1. Назва підприємства, організації, установи _____

2. Юридична адреса ___

3. Телефон, факс ______

4. N справи

5. Форма власності ____

6. Код за ЄДРПОУ _____

7. Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства ________

                                           зразок підпису __________

8. Прізвище, ім'я, по батькові гол. бухгалтера ____

                                            зразок підпису __________

9. Кількість осіб, які мають право на отримання компенсацій та допомог

усього: __ (осіб),

з них:

I категорії ____ (осіб), у т. ч. ліквідатори _ (осіб),

II категорії ___ (осіб), у т. ч. ліквідатори _ (осіб),

III категорії __ (осіб), у т. ч. ліквідатори _ (осіб),

потерпілі 4 категорії ____ (осіб).

10. Кількість осіб, які переведені у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу та отримують різницю між попереднім заробітком і заробітком на новому місці роботи

усього: (осіб),

з них:

- категорія I (п. 7 ст. 20 Закону) (осіб).

- категорія II (п. 1 ст. 21 Закону) ___________ (осіб),

- категорія III - для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (п. 1 ст. 22 Закону) _________ (осіб).

11. Кількість осіб, які отримують додаткові відпустки 14 робочих (16 календарних) днів на рік - усього: _ (осіб),

з них:

- категорія I (п. 22 ст. 20 Закону) ___________ (осіб),

- категорія II (п. 1 ст. 21 Закону) ___________ (осіб),

- одному з батьків дитини-інваліда (п. 3 ст. 30 Закону) _ (осіб).

12. Кількість осіб, які отримують додаткову соціальну стипендію у навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та ПТУ, - усього: (осіб)

з них:

- категорія I (п. 26 ст. 20 Закону) __ (осіб),

- категорія II (п. 1 ст. 21 Закону) __ (осіб),

- категорія III (п. 6 ст. 22 Закону) __ (осіб).

- категорія IV (п. 1 ст. 23 Закону) __ (осіб),

- діти-інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи (ст. 30, част. 3, п. 4 Закону) ________ (осіб),

- діти, батьки яких віднесені до категорії 1 постраждалих громадян, ________ (осіб).

- неповнолітні діти померлих громадян (част. 2 ст. 20, част. 2 ст. 21 та част. 2 ст. 22 Закону) _ (осіб).

13. Кількість громадин, які переселилися з радіоактивно забруднених територій на нове місце проживання і навчаються новим професіям із збереженням середньої заробітної плати (п. 6 ст. 36 Закону): _ (осіб).

14. Кількість громадян, які отримують доплати за роботу на територіях радіоактивного забруднення (ст. 39 Закону), - усього: _ (осіб),

з них:

- у зоні посиленого радіологічного контролю (осіб),

- у зоні гарантованого добровільного відселення _________ (осіб),

- у зоні безумовного (обов'язкового) відселення __________ (осіб),

- пенсіонерам, що працюють, __________(осіб).

15. Кількість громадян, які отримують підвищену оплату праці за роботу на територіях радіоактивного забруднення, - усього: (осіб)

з них згідно з:

- статтею 41 Закону __ (осіб),

- статтею 43 Закону __ (осіб),

- статтею 44 Закону __ (осіб),

- статтею 45 Закону __ (осіб).

16. Кількість громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення і отримують додаткові відпустки (ст. 47 Закону), - усього: (осіб),

з них:

- у зоні посиленого радіологічного контролю (осіб),

- у зоні гарантованого добровільного відселення _________ (осіб),

- у зоні безумовного (обов'язкового) відселення __________ (осіб).

17. Кількість громадян, які отримують доплати за роботу в зоні відчуження (постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 N 831), __________ (осіб).

18. Кількість працівників з числа громадян, що належать до I, II, III категорій постраждалих (учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яких прогнозується звільнити в наступному бюджетному році у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією підприємства, скороченням штату) (п. 7 ст. 20, п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 22 Закону) __________ (осіб).

Керівник _
                                                                      (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ___
                                                                      (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали